Obchodní korzo a.s.
IČO: 60792809

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 4. 1995
Obchodní firma
od 11. 4. 1995

Obchodní korzo a.s.

Sídlo
od 10. 11. 2001 do 27. 6. 2011
Šumperk, Dr. E. Beneše 2871/5, PSČ 787 01
od 10. 11. 1998 do 10. 11. 2001
Šumperk, Dr. E. Beneše 5, PSČ 787 01
od 12. 9. 1995 do 10. 11. 1998
Šumperk, Kozinova 2, PSČ 787 01
od 11. 4. 1995 do 12. 9. 1995
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01
IČO
od 11. 4. 1995

60792809

DIČ

CZ60792809

Identifikátor datové schránky:6nwff3y
Právní forma
od 11. 4. 1995
Akciová společnost
Spisová značka17434 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2014
- Zámečnictví, nástrojářství
od 30. 7. 2014
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 30. 7. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 24. 8. 2005
- hostinská činnost
od 24. 8. 2005 do 30. 7. 2014
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 24. 8. 2005 do 30. 7. 2014
- ubytovací služby
od 24. 8. 2005 do 30. 7. 2014
- reklamní činnost a marketing
od 29. 4. 2002 do 30. 7. 2014
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízeních a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 22. 9. 1999 do 30. 7. 2014
- pronájem motorových vozidel
od 22. 9. 1999 do 30. 7. 2014
- technicko-organizační činnost v oblasti bezpečnosti práce
od 22. 9. 1999 do 30. 7. 2014
- poradenská a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí mimo činnost skup. 214, přílohy č. 2 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
od 1. 8. 1996 do 30. 7. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 8. 1996 do 30. 7. 2014
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 1. 8. 1996 do 30. 7. 2014
- poradenství v oblasti obchodu, průmyslu a investic
od 1. 8. 1996 do 30. 7. 2014
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 11. 4. 1995 do 30. 7. 2014
- pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s tím souvisejících
Ostatní skutečnosti
od 30. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 30. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 30. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 2. 2010 do 31. 8. 2010
- Záměr o snížení základního kapitálu. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady dne 13.1.2010 rozhodl, o snížení základního kapitálu, neboť společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál za níže uvedený ch podmínek. a) Důvod snížení: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že si je valná hromada společnosti vědoma skutečnosti, že společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a proto již nyní o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. b) Rozsah snížení: Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že by jeho výše měla být snížena ze současných 85,050.000,--Kč (slovy: osmdesáti pěti milionů padesáti tisíc korun českých) o částku 13,130.000,--Kč (slovy: třináct milionů jedno sto třicet tisíc korun českých) na nových 71,920.000,--Kč (slovy: sedmdesát jeden milion devět set dvacet tisíc korun českých). c) Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních listinných akcií společnosti vykazovaných v jejím majetku v hodnotě 13,130.000,--Kč (slovy: třinácti milionů jednoho sta třiceti tisíc korun českých), což odpovídá hodnotě snížení základního kapitálu společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita ke zrušení vlastních akcií v majetku společnosti.
od 8. 9. 2004 do 23. 3. 2005
- Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 obch. zák. ze dne 30.6.2004 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti takto:
od 8. 9. 2004 do 23. 3. 2005
- Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu, který bude zvýšen o 1.830.000,- Kč, tedy na částku 85.050.000,- Kč s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tuto částku. Bude emitováno 183 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově emitované akcie nebudou registrované. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč. Nově emitované akcie budou upisovateli vydány jako hromadná listin a nahrazující jednotlivé splacené akcie společnosti a stávající akcie akcionářů s tím, že akcionářům bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení stávající hromadné listiny nebo listin. Rozhoduji, že upisování nových akcií bude probíhat bez využi tí přednostního práva jediného akcionáře. Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových akcií za hodnotu peněžitých vkladů a to tak, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Městu Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, P SČ 787 01, IČ: 303461 s tím, že vklad bude spočívat: a) v penězích b) ve vkladu splatné, nesporné a nepodmíněné pohledávky věřitele, a to: - Města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČ: 303461, ve jmenovité hodnotě 910.000,- Kč, kterou má Město Šumperk vůči společnosti, vzniklé z titulu vrácení chybně zaúčtované platby došlé dne 10.2.2004. - Existence citované pohledávky byla ověřena auditorem. c) Rozhoduji o vyslovení souhlasu se započtením shora citované peněžité pohledávky. Důvodem navrhovaného započtení je restrukturalizace závazků společnosti a změna podstatné části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní s cílem snížit celkový objem záva zků společnosti a zlepšit její ekonomickou výkonnost. Důvodem zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je realizace podnikatelského záměru a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru. d) Schvaluji stanovení pravidel pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky na splacení emisního kursu nových akcií na základě rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál s tím, že zápočet pohledávky proběhne v nominální hodnotě tak, jak je uvedena výše. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Šumperk, Dr. E. Beneše 2871/5, PSČ 787 01, a to v pracovní dny od 8.00 hodin do 14.00 hodin u předsedy představenstva. Lhůta pro upsání pěněžitého vkladu je 20 dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jak o první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva /obsahující i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku/ zaslaném konkrétnímu zájemci, a to na adresu jeho sídla. Místo a lhůta pro splacení peněžitého vkladu, včetně stanovení pravidel postupu pro uzavření smluv o započtení: Lhůta pro splacení počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií a trvá 180 dnů. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu svého upsání, tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti Obchodní korzo a.s., každ ý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. uzavře statutární orgán této společnosti se statutárním orgánem předem určeného upisovatele písemnou dohodu o započtení ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák.. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě písemnéh o návrhu smlouvy zpracovaného společností Obchodní korzo a.s., který předá společnost Obchodní korzo a.s. upisovateli při upisování, a to Městu Šumperk. Upisovatel je povinen dohodu o započtení doručit ve lhůtě pro splacení do sídla společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod.. Peněžitý vklad bude splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený v bance za tímto účelem na její jméno. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro splacení akcií v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí 30 % emisního kursu upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. Zůstatek emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet u banky nejpozději do jednoho ro ku ode dnešního rozhodnutí.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Usnesení mimořádné valné hromady z 12.2.2002 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- a) základní kapitál bude zvýšen o 10.220.000,- Kč, tedy na částku 83.220.000,- Kč, s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tuto částku. Bude emitováno 1.460.000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 7,- Kč. Nově emitované akcie nebudou registrované. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, tj. 7,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových akcií s tím, že vklad spočívá: a) v penězích b) ve vkladu splatných, nesporných a nepodmíněných pohledávek věřitelů, a to:
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- společnosti Desná a.s., se sídlem Velké Losiny, Maršíkovská 563, PSČ 788 15, IČ: 45193002, celkem ve jmenovité hodnotě 2.600.000,- Kč, kterou má vůči společnosti Obchodní korzo a.s., proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Jedná se o pohledávky z obchodního styku, a to: - ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 8.2.2000, splatná dne 28.6.2000 ve výši 1.480.000,- Kč, - ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 8.9.2000, splatná dne 30.11.2000 ve výši 550.000,- Kč, - z prodeje zboží fa č. 10485 ze dne 2.11.2000, splatná dne 1.12.2000 ve výši 500.000,- Kč, - z prodeje zboží fa č. 10508 ze dne 13.11.2000, splatná dne 13.12.2000 ve výši 70.000,- Kč,
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- společnosti ŠMR, a.s. se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše čp. 2871/5, PSČ 787 01, IČ: 60793295, ve jmenovité hodnotě 3.740.000,- Kč, kterou má vůči společnosti Obchodní korzo a.s., proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií, vzniklé ze smlouvy o postoupení pohledávky za společností ze dne 31.1.2000, fa 990007, splatná dne 31.5.1999,
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČ: 303461, ve jmenovité hodnotě 916.000,- Kč, kterou má Město vůči společnosti vzniklé z titulu vrácení chybně zaúčtované platby došlé dne 6.12.2001
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Existence všech citovaných pohledávek byla ověřena auditorem.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Mimořádná valná hromada rozhodla o vyslovení souhlasu se započtením shora citovaných peněžitých pohledávek. Důvodem navrhovaného započtení je restrukturalizace závazků společnosti a změna podstatné části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní s cílem snížit celkový objem závazků společnosti a zlepšit její ekonomickou výkonnost. Mimořádná valná hromada schvaluje stanovení pravidel pro uzavření smluv o započtení pohledávek na splacení emisního kursu nových akcií na základě rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál, s tím, že zápočet pohledávek proběhne v nominálních hodnotách tak jak jsou uvedeny výše.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- b) upisování nových akcií bude probáhat v rámci tří kol. V prvním kole upisování budou mít stávající akcionáři právo upsat v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku část nových akcií peněžitými vklady v rozsahu svého dosavadního podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž na každou dosavadní akcii společnosti: - o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadnou 2 kusy nové akcie o jmenovité hodnotě 7,- Kč - o jmenovité hodnotě 150,- Kč připadnou 3 kusy nové akcie o jmenovité hodnotě 7,- Kč - o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadne 200 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 7,- Kč.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Místo a lhůta pro upsání: Místem pro upsání nových akcií při výkonu přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti Šumperk, Dr. E. Beneše 2871/5, PSČ 787 01, v pracovní dny od 8.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsání peněžitého vkladu se určuje na 20 dnů s počátkem běhu lhůty stanoveném takto: - představenstvo je povinno zveřejnit v Obchodním věstníku informaci o podmínkách výkonu přednostního práva a současně i výzvu předem určeným zájemcům o úpis akcií v druhém a třetím kole upisování, a to bez zbytečného odkladu po právní moci usnesení po zápisu mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, - do 15 dnů od zveřejnění informace uvedené v předchozím odstavci uveřejní představenstvo tuto informaci, a to způsobem stanoveným ve stanovách pro svolání valné hromady, o podmínkách výkonu přednostního práva a podmínkách úpisu nových akcií předem určeným zájemcům. - Lhůta pro výkon přednostního práva stávajících akcionářů počíná běžet 6. dnem následujícím po dni, kdy informace o upisování akcií byla uveřejněna a činí 20 dnů.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Lhůta pro splacení: Lhůta pro splacení se stanovuje 15-denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřeným v bance za tímto účelem na své jméno. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro splacení akcií v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí 30% emisního kursu upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. Zůstatek emisního kursu akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet u banky nejpozději do jednoho roku ode dne konání mimořádné valné hromady.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Důvodem zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je realizace podnikatelského záměru a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Druhé kolo:
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou ve druhém kole nabídnuty k upisování těm určeným zájemcům, kteří mají v majetku výše uvedené pohledávky a těmto zájemcům budou nabídnuty.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Lhůta pro upsání nových akcií počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po posledním dnu prvního kola pro upisování a trvá 15 dnů.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Lhůta pro splacení počíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií a trvá 15 dnů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu svého upsání, tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti Obchodní korzo a.s., každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. uzavře statutární orgán této společnosti se statutárním orgánem předem určených upisovatelů písemnou dohodu o započtení ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák.. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě písemného návrhu smlouvy zpracovaného společností Obchodní korzo a.s., který předá společnost Obchodní korzo a.s., upisovatelům při upisování, a to společnosti ŠMR, a.s., společnosti Desná a.s., a Městu Šumperk. Upisovatelé jsou povinni dohodu o započtení doručit ve lhůtě pro splacení do sídla společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Třetí kolo:
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Určuje se, že akcie, které nebudou upsány v rámci druhého kola budou nabídnuty k upisování jedinému zájemci společnosti CONTO a.s., se sídlem Praha 1, Michalská čp. 432/12, PSČ 110 00, IČ: 636079305.
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Upisování akcií ve třetím kole bude probíhat takto:
od 29. 4. 2002 do 10. 9. 2002
- Lhůta pro upsání nových akcií počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po posledním dnu druhého kola pro upisování a trvá 15 dnů. Lhůta pro splacení se stanovuje 15-denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií v rámci třetího kola. Pěněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřeným v bance za tímto účelem na své jméno. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro splacení akcií v tomto kole. Zůstatek emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet u banky nejpozději do jednoho roku ode dne konání mimořádné valné hromady.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 202 a následujícími obchodního zákoníku, a to peněžitými vklady prostřednictvím upisování nových akcií s přednostním právem úpisu stávajících akcionářů. Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace stávajícího podnikatelského záměru a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru, zajištění finanční stability společnosti a snížení závazků společnosti po jejich splatnosti. Řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 8.000.000,-Kč. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu bude odmítnuto. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, neregistrovanými, znějícími na majitele a budou emitovány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech nově emitovaných akcií bude 10.000,-Kč. Emisní kurs všech nových akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě akcií. Celkový počet nově emitovaných akcií bude 800 Ks. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií v sídle společnosti, tj. na adrese Šumperk, Dr. E. Beneše 5, a to ve dvou kolech.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- V prvním kole budou mít přednostní právo na upisování nových akcií stávající akcionáři, v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku, tj. v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž na každou dosavadní akcii společnosti: - o jmenovité hodnotě 100,-Kč připadne 80/73 000 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, - o jmenovité hodnotě 150,-Kč připadne 120/73 000 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, - o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadne 8/73 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Řádná valná hromada rozhodla, že lhůta pro upisování v prvním kole počne běžet sedmý den po zveřejnění informace o nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu. Vlastní zveřejnění informace je představenstvo společnosti povinno učinit nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu v denících ZEMSKÉ NOVINY a ČESKÉ SLOVO.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Nové akcie neupsané s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v prvním kole upisování budou upisovány ve druhém kole. Lhůta pro upisování ve druhém kole počne běžet následující den po ukončení prvního kola a bude trvat 15 dnů. Akcie budou nabídnuty společnosti ŠMR a.s., se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 5, IČ: 60793295.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Zbudou-li po upsání akcií společnosti ŠMR a.s. neupsané akcie, budou nabídnuty k úpisu společnosti CONTO GROUP, a.s. , IČ: 25118561. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole bude roven jmenovité hodnotě akcií.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Upisovatel je povinen splatit minimálně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do pěti dnů od úpisu akcií na zvláštní účet společnosti u ČSOB a.s., pobočka Šumperk, č.ú. 0309xxxx.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Dále pak řádná valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžitých pohledávek po splatnosti akcionáře Desná a.s., se sídlem Loučná nad Desnou 3, IČ: 45193002, ve výši 2.600.000,-Kč vůči společnosti Obchodní korzo a.s., proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Jedná se o pohledávky vzniklé z obchodního styku:
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- - ze smlouvy o odkupu pohledávky ze dne 8.2.2000 ve výši 1.480.000,-Kč, - ze smlouvy o odkupu pohledávky ze dne 8.9.2000 ve výši 550.000,-Kč, - z prodeje zboží fa 10485 ze dne 2.11.2000 ve výši 500.000,-Kč, - z prodeje zboží fa 10508 ze dne 13.11.2000 ve výši 70.000,-Kč. Důvodem započtení peněžitých pohledávek na straně společnosti je zajištění finanční stability společnosti a snížení závazků společnosti po splatnosti.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Řádná valná hromada rozhodla o vyslovení souhlasu se započtením peněžité pohledávky po splatnosti společnosti ŠMR a.s. vůči společnosti Obchodní korzo a.s., proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií až do výše 3.900.000,-Kč, vzniklé ze smlouvy o postoupení pohledávky za společností ze dne 31.1.2000, fa 990007. Důvodem započtení peněžité pohledávky na straně společnosti je zajištění finanční stability společnosti a snížení závazků společnosti po splatnosti.
od 10. 11. 2001 do 29. 4. 2002
- Závěrem řádná valná hromada schválila stanovení pravidel pro uzavření smluv o započtení pohledávek na splacení emisního kursu nových akcií na základě rozhodnutí o navýšení základního kapitálu dle usnesení přijatých v předchozích odstavcích tohoto bodu pořadu jednání a ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) takto: - vypracováním smluv o započtení pohledávek pověřuje řádná valná hromada představenstvo společnosti Obchodní korzo a.s., - zápočet pohledávek proběhne v nominálních hodnotách, bez příslušenství, tak jak jsou specifikovány v bodech pod písm. b) písm. c) tohoto usnesení, - smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 5-ti dnů od úpisu nových akcií.
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- Usnesení řádné valné hromady z 9.7.1999 o záměru zvýšit základní jmění společnosti upisováním akcií:
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- Řádná valná hromada rozhodla: O zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií, které se splácejí peněžitými vklady a budou probíhat ve dvou kolech s tím, že:
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- a) 41.000.000,-Kč činí částka, o níž má být zvýšeno základní jmění peněžitými vklady a určuje se, že upisování nad tuto částku se nepřipouští.
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- b) Jmenovitá hodnota akcie: 10 000,-Kč Počet akcií: 4.100 ks Druh akcií: kmenová Forma akcií: na majitele Podoba akcií: listinná Emisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akcií
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- c) V prvním kole budou mít přednostní právo na upisování stávající akcionáři, v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku, tj. v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Šumperk, Dr. E. Beneše 5, PSČ 787 01 v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hod lhůta 15 dnů, počne běžet následující den po uveřejnění informace o úpisu. Tato bude uveřejněna v celostátně distribuovaném deníku HALÓ Noviny a v regionálním tisku Moravský Sever, přičemž informace o úpisu akcií musí být představenstvem uveřejněna nejpozději 7. den po převzetí pravomocného usnesení z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o zápisu řádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní jmění společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) za jednu akcii. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti: - o jmenovité hodnotě 100,-Kč připadne 13/1000 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, - o jmenovité hodnotě 150,-Kč připadne 19/1000 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, - o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadne 128/100 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- d) Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet číslo 8010-0709xxxx u ČSOB a.s., pobočka Šumperk, nebo do pokladní hotovosti v sídle společnosti, tj. Šumperk, Dr. E. Beneše 5, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole, zůstatek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě.
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- e) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty třetím osobám v druhém kole úpisu, na adrese sídla společnosti tj. Šumperk, Dr. E. Beneše 5, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod a to rovněž za emisní kurs 10.000,-Kč za jednu akcii. Lhůta pro upisování akcií v rámci druhého kola počne běžet následující den po uplynutí posledního dne lhůty pro upisování v prvním kole a bude trvat 5 dnů.
od 6. 8. 1999 do 4. 12. 2000
- f) Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet číslo 8010-0709xxxx u ČSOB a.s., pobočka Šumperk, nebo do pokladní hotovosti v sídle společnosti , tj. Šumperk, Dr. E. Beneše 5, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole, zůstatek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě.
od 10. 11. 1998 do 24. 2. 1999
- 1. Částka, o níž má být zvýšeno: 6,000.000,-Kč upisováním akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Počet akcií: 600 ks Jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč druh akcie: kmenová podoba akcie: listinná forma akcie: na majitele 3. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: Dr. E. Beneše 5, Šumperk, v pracovní dny od 10.00 hod. do 14.00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje 15 dní, s počátkem běhu lhůty 15. den ode dne zveřejnění informace o úpisu akcií. Tato informace bude zveřejněna v Moravském Severu, přičemž informace o úpisu akcií musí být představenstvem zveřejněna sedmý den po převzetí pravomocného usnesení z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,-Kč lze upsat 1/433 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 150,-Kč lze upsat 1/289 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat 3/13 nové akcie o jmenovtié hodnotě 10.000,-Kč. 4. Místo a lhůta pro úpis akcií třetími osobami: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upisování třetím osobám na adrese: Dr. E. Beneše 5, Šumperk, v pracovní dny od 10.00 hod. do 14.00 hod., lhůta pro úpis počne běžet následující den po uplynutí lhůty pro výkon přednostního práva upisování a bude trvat 5 dnů, informace o úpisu akcií bude zveřejněna v Moravském Severu současně s informací o úpisu akcií s výkonem přednostního práva. 5. Emisní kurs akcií s využitím přednostního práva je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs akcií upisovaných třetími osobami je rovněž shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Způsob splacení: Upisovatel je povinen splatiti 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0709xxxx u ČSOB a.s., pobočka Šumperk, a to nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek
od 14. 8. 1997 do 10. 11. 1998
- Usnesení o zbýšení základního jmění: 1. Částka, o níž má být zvýšeno: 20,000.100,-Kč upisováním akcií. Upisováním nad tuto částku se nepřipouští. 2. 1. emise: Počet akcií: 1 ks Jmenovitá hodnota: 100,-Kč druh akcie: listinná forma akcie: na majitele 2. emise: Počet akcií: 2000 ks Jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč druh akcie: kmenová podoba akcie: listinná forma akcie: na majitele 3. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: Jeremenkova 18, Šumperk, lhůta 15 dnů, počne běžet v den, uvedený v informaci o úpisu akcií zveřejněné v Moravském severu představenstvem po zápisu usnesení do obchodního rejstříku. 4. Místo a lhůta pro úpis akcií třetími osobami: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upisování třetím osobám na adrese: Jeremekova 18, Šumperk, lhůta pro úpis počne běžet následující den po uplynutí lhůty pro výkon přednostního práva upisování a bude trvat 5 dnů, informace o úpisu akcií bude zveřejněna v Moravském severu současně s informací o úpisu akcií s výkonem přednostního práva. 5. Emisní kurs akcií s využitím přednostního práva je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs akcií upisovaných třetími osobami je rovněž shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Způsob splacení: upisovatel je povinen splatiti 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0709xxxx u ČSOB a.s., pobočka Šumperk, a to nejpozději v den úpisu akcií, zůstatek emisního kursu pak nejpozději do 6 měsíců od data úpisu akcií.
Kapitál
od 31. 8. 2010
Základní kapitál 71 920 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 3. 2005 do 31. 8. 2010
Základní kapitál 85 050 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 4. 2003 do 23. 3. 2005
Základní kapitál 83 220 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 9. 2002 do 16. 4. 2003
Základní kapitál 83 220 000 Kč, splaceno 82 304 002 Kč.
od 27. 7. 2000 do 10. 9. 2002
Základní kapitál 73 000 000 Kč, splaceno 73 000 000 Kč.
od 17. 12. 1999 do 27. 7. 2000
Základní kapitál 73 000 000 Kč, splaceno 48 200 000 Kč.
od 24. 2. 1999 do 17. 12. 1999
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 11. 1998 do 24. 2. 1999
Základní kapitál 26 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 3. 1998 do 10. 11. 1998
Základní kapitál 26 000 000 Kč
od 12. 9. 1995 do 10. 3. 1998
Základní kapitál 5 999 900 Kč
od 11. 4. 1995 do 12. 9. 1995
Základní kapitál 3 500 000 Kč
od 30. 7. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 71.
od 30. 7. 2014
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 9.
od 30. 7. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 2.
od 31. 8. 2010 do 30. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 192.
od 23. 3. 2005 do 31. 8. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8 505.
od 23. 3. 2005 do 31. 8. 2010
v listinné podobě
od 8. 9. 2004 do 23. 3. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8 322.
od 8. 9. 2004 do 23. 3. 2005
v listinné podobě
od 10. 9. 2002 do 8. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 460 000.
od 10. 9. 2002 do 8. 9. 2004
v listinné podobě
od 17. 12. 1999 do 8. 9. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 6 700.
od 17. 12. 1999 do 8. 9. 2004
v listinné podobě
od 24. 2. 1999 do 17. 12. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 600.
od 24. 2. 1999 do 17. 12. 1999
v listinné podobě
od 10. 11. 1998 do 8. 9. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 35 001.
od 10. 3. 1998 do 10. 11. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 10. 3. 1998 do 24. 2. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
od 12. 9. 1995 do 10. 11. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 35 000.
od 12. 9. 1995 do 8. 9. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 16 666.
od 11. 4. 1995 do 12. 9. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 35 000.
Statutární orgán
od 30. 7. 2014
HANA DIVIŠOVÁ - předseda představenstva
Ruda nad Moravou - Hrabenov, , PSČ 789 63
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 17. 1. 2014 do 30. 7. 2014
ALENA MICHÁLKOVÁ - předseda představenstva
Zábřeh, Příční, PSČ 789 01
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 17. 1. 2014 do 30. 7. 2014
Ing. PETR HERMANN - místopředseda představenstva
Šumperk, J. z Poděbrad, PSČ 787 01
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 27. 6. 2011 do 17. 1. 2014
Alena Michálková - předseda představenstva
Zábřeh, Příční, PSČ 789 01
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 27. 6. 2011 do 17. 1. 2014
Ing. Petr Hermann - místopředseda představenstva
Šumperk, J. z Poděbrad, PSČ 787 01
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 27. 6. 2011 do 30. 7. 2014
Hana Divišová - člen představenstva
Ruda nad Moravou - Hrabenov, , PSČ 789 63
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 31. 8. 2010 do 27. 6. 2011
Marie Doleželová - člen představenstva
Bohuslavice, , PSČ 789 72
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 14. 6. 2011
od 31. 8. 2010 do 27. 6. 2011
Věra Smrčková - člen představenstva
Šumperk, Kocourkova, PSČ 787 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 14. 6. 2011
od 25. 9. 2006 do 31. 8. 2010
Mgr. Zdeněk Brož - místopředseda představenstva
Šumperk, Vrchlického 12, PSČ 787 01
den vzniku členství: 13. 6. 2006 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 13. 6. 2006 - 28. 6. 2010
od 25. 9. 2006 do 31. 8. 2010
Ing. Václav Baženov - člen představenstva
Šumperk, Žižkova 1, PSČ 787 01
den vzniku členství: 13. 6. 2006 - 28. 6. 2010
od 25. 9. 2006 do 27. 6. 2011
Ing. Jaromír Mikulenka - předseda představenstva
Šumperk, Zábřežská 23, PSČ 787 01
den vzniku členství: 13. 6. 2006 - 14. 6. 2011
den vzniku funkce: 13. 6. 2006 - 14. 6. 2011
od 24. 8. 2005 do 25. 9. 2006
Ing. Jaromír Mikulenka - předseda představenstva
Šumperk, Zábřežská 23, PSČ 787 01
den vzniku funkce: 2. 7. 2001 - 13. 6. 2006
od 29. 4. 2002 do 25. 9. 2006
Mgr. Zdeněk Brož - místopředseda představenstva
Šumperk, Vrchlického 12, PSČ 787 01
den vzniku funkce: 12. 2. 2002 - 13. 6. 2006
od 10. 11. 2001 do 24. 8. 2005
Ing. Jaromír Mikulenka - předseda představenstva
Šumperk, Prievidzská 2, PSČ 787 01
den vzniku funkce: 2. 7. 2001
od 8. 9. 2000 do 25. 9. 2006
Ing. Václav Baženov - člen představenstva
Šumperk, Žižkova 1, PSČ 787 01
od 6. 5. 1998 do 29. 4. 2002
Jiřina Rounová - místopředseda představenstva
Šumperk, Žerotínova 20, PSČ 787 01
od 14. 8. 1997 do 6. 5. 1998
Ing. Jiří Blahna - místopředseda představenstva
Šumperk, Vřesová 2
od 14. 8. 1997 do 8. 9. 2000
Ing. Josef Kopa - člen představenstva
Bludov, 8. května 59, PSČ 789 61
od 14. 8. 1997 do 10. 11. 2001
Ing. Aleš Michálek - předseda představenstva
Zábřeh, Žerotínov 8, PSČ 789 01
od 1. 8. 1996 do 14. 8. 1997
ing. Radomír Paclík - předseda představenstva
Opava, Rolnická 36
od 1. 8. 1996 do 14. 8. 1997
Mgr. Vratislav Kutal - člen představenstva
Praha 3, Čajkovského 26
od 12. 9. 1995 do 14. 8. 1997
Ing. Aleš Michálek - člen představenstva
Zábřeh, Žerotínov 8, PSČ 789 01
od 11. 4. 1995 do 12. 9. 1995
Ing. Igor Kroupa - člen představenstva
Šumperk, Horova 5
od 11. 4. 1995 do 1. 8. 1996
Ing. Petr Doležal - člen představenstva
Šumperk, Bludovská 20
od 11. 4. 1995 do 1. 8. 1996
Vratislav Kutal - předseda představenstva
Praha 3, Čajkovského 26
od 11. 4. 1995 do 14. 8. 1997
Ing. Bohumil Ramert CSc. - místopředseda představenstva
Šumperk, Čajkovského 16
od 11. 4. 1995 do 14. 8. 1997
Ing. Jiří Blahna - člen představenstva
Šumperk, Vřesová 2
od 30. 7. 2014
Společnost zastupují členové představenstva takto: - samostatně předseda představenstva.
od 11. 4. 1995 do 30. 7. 2014
Jednání: Společnost zastupuje navenek předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda společně s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 30. 7. 2014
PAVEL ŠVESTÁK - předseda dozorčí rady
Velké Losiny, Komenského, PSČ 788 15
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 27. 6. 2011 do 30. 7. 2014
Lukáš Michálek - předseda dozorčí rady
Zábřeh, Příční, PSČ 789 01
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 27. 6. 2011 do 30. 7. 2014
Jiří Vybíral - člen dozorčí rady
Praha 4, Babákova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 31. 8. 2010 do 27. 6. 2011
Jiřina Rounová - předseda dozorčí rady
Šumperk, Žerotínova, PSČ 787 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 14. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 14. 6. 2011
od 31. 8. 2010 do 27. 6. 2011
Olga Havičková - člen dozorčí rady
Olšany, 144, PSČ 789 62
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 14. 6. 2011
od 31. 8. 2010 do 30. 7. 2014
Tatiana Tomaškovičová - člen dozorčí rady
Tovarníky, Polovnická, PSČ 955 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 30. 6. 2014
od 9. 7. 2008 do 31. 8. 2010
Ing. Petr Suchomel - předseda dozorčí rady
Šumperk, Evaldova 1, PSČ 787 01
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 5. 2008 - 28. 6. 2010
od 9. 7. 2008 do 31. 8. 2010
Antonín Nemeth - člen dozorčí rady
Šumperk, Bratrušovská 3, PSČ 787 01
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 28. 6. 2010
od 9. 7. 2008 do 31. 8. 2010
Olga Kašparová - člen dozorčí rady
Olšany, 144, PSČ 789 62
den vzniku členství: 29. 5. 2008
od 8. 9. 2003 do 9. 7. 2008
Ing. Petr Suchomel - předseda
Šumperk, Evaldova 1, PSČ 787 01
den vzniku členství: 26. 6. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2003
od 8. 9. 2003 do 9. 7. 2008
Antonín Nemeth - člen
Šumperk, Bratrušovská 3, PSČ 787 01
den vzniku členství: 26. 6. 2003
od 8. 9. 2003 do 9. 7. 2008
Olga Kašparová - člen
Olšany, 144, PSČ 789 62
den vzniku členství: 26. 6. 2003
od 29. 4. 2002 do 8. 9. 2003
Jiřina Rounová - člen
Šumperk, Žerotínova 20, PSČ 787 01
den vzniku funkce: 12. 2. 2002
od 10. 11. 2001 do 8. 9. 2003
Ing. Aleš Michálek - předseda
Zábřeh, Příční 4, PSČ 789 01
den vzniku funkce: 2. 7. 2001
od 4. 12. 2000 do 8. 9. 2003
Ing. Jaroslav Podzimek - člen
Velké Losiny, Žižkova 82, PSČ 788 15
od 24. 2. 1999 do 10. 11. 2001
Ing. Radomír Paclík - předseda
Olomouc, Tylova 6, PSČ 771 01
od 10. 11. 1998 do 4. 12. 2000
Mgr. Vratislav Kutal - člen
Praha 3, Bořivojova 43, PSČ 130 00
od 14. 8. 1997 do 10. 11. 1998
Mgr. Vratislav Kutal - člen
Praha 8, Sokolovská 135, PSČ 180 00
od 14. 8. 1997 do 24. 2. 1999
Ing. Radomír Paclík - předseda
Opava, Rolnická 36, PSČ 746 01
od 14. 8. 1997 do 29. 4. 2002
Zdeněk Brož - člen
Šumperk, Vrchlického 12, PSČ 787 01
od 11. 4. 1995 do 14. 8. 1997
Ing. Jiří Vychopeň - předseda
Šumperk, Tolstého 2
od 11. 4. 1995 do 14. 8. 1997
Ing. Vladimír Vizina - člen
Šumperk, Mánesova 17
od 11. 4. 1995 do 14. 8. 1997
Ing. Vladimír Potěšil - člen
Šumperk, Hálkova 1
od 11. 4. 1995 do 14. 8. 1997
Dr. Jaroslav Mikulenka - člen
Šumperk, Šumavská 29
od 11. 4. 1995 do 14. 8. 1997
JUDr. Jaroslav Němeček - člen
Šumperk, ČSA 60
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+339
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-130
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-137
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-310
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-470
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.