Alfa Plastik, a.s.
IČO: 60793791

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 9. 1995
Obchodní firma
od 1. 9. 1995

Alfa Plastik, a.s.

Sídlo
od 12. 2. 2010 do 22. 3. 2013
Bruntál, Opavská 1435/45, PSČ 792 01
od 1. 9. 1995 do 12. 2. 2010
Bruntál, Opavská 45
IČO
od 1. 9. 1995

60793791

DIČ

CZ60793791

Identifikátor datové schránky:jjsm72t
Právní forma
od 1. 9. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3199 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 12. 8. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 30. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 9. 2009 do 12. 8. 2014
- výroba nástrojů
od 29. 11. 2007
- výroba tepelné energie
od 23. 9. 2005 do 30. 9. 2009
- ubytovací služby
od 9. 11. 1998 do 30. 9. 2009
- podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných
od 20. 1. 1997
- provozování dráhy - vlečky, drážní dopava
od 18. 7. 1996 do 23. 9. 2005
- e) výroba chemických výrobků s vyjímkou výrobků a činností, které jsou vyloučeny ze zák. č. 455/91 Sb.
od 18. 7. 1996 do 29. 11. 2007
- d) výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 1. 9. 1995 do 30. 9. 2009
- a) výroba výrobků z plastických hmot
od 1. 9. 1995 do 30. 9. 2009
- b) výroba nástrojů
od 1. 9. 1995 do 30. 9. 2009
- c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2017
- Valná hromada společnosti dne 29. června 2017 přijala toto rozhodnutí: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 6.051.200 Kč (šest milionů padesát jedna tisíc dvě stě korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 18.153.600 Kč (osmnáct milionů jedno sto padesát tři tisíc šest set korun českých) na částku 24.204.800 Kč (dvacet čty ři milionů dvě stě čtyři tisíc osm set korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, v případě, že nebudou upsány všechny akcie, jejic hž jmenovitá hodnota dosáhne částky zvýšení základního kapitálu, se připouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových zaknihovaných akcií o následujících parametrech: počet akcií: až 1.134.600 (jeden milion jedno sto třicet čtyři tisíc šest set) kusů jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie: 16 Kč (šestnáct korun) druh akcií: kmenové forma akcií: na jméno emisní kurs jednoho kusu akcie: 16 Kč (šestnáct korun) akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry veřejná obchodovatelnost: akcie nebudou veřejně obchodovatelné (dále jen Nové akcie). 3.Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 18.153.600 Kč (osmnáct milionů jedno sto padesát tři tisíc šest set korun českých). Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 4.Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5.Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáři společnosti v rámci dvou kol. Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva akcionářů v některém z kol ani jiným postupem dle tohoto usnesení valné hromady společnosti, nebu dou upsány. 6.Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář sp olečnosti a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. 7.Akcionáři společnosti jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jimi upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií na bankovní účet společnosti číslo 117xxxx vedený u společnosti Českoslove nská obchodní banka, a.s. 8.Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v prvním kole upisování jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je do 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis v prvním kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům spol ečnosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, pro svolání valné hromady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 16 Kč (šestnáct korun českých), připadají 3 (tři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. v.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy bude moci být přednostní právo uplatněné poprvé, tedy den, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akc ionářům společnosti dle bodu ii. tohoto odstavce 8. 9.Každý akcionář společnosti má přednostní právo i na upsání těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v případném druhém kole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis ve druhém kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům společ nosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro vykonání úpisu Nových akcií v prvním kole upisování způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, pro svolání valné h romady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 16 Kč (šestnáct korun českých), připadá podíl na jedné Nové akcii vypočtený na základě následujícího vzorce a zaokrouhlený na dvě desetinná místa směrem dolů: počet neupsaných Nových akcií v prvním kole upisování děleno 378.200 (tři sta sedmdesát osm tisíc dvě stě). Výši podílu představenstvo společnosti vypočte a uvede v písemné informaci dle bodu ii. tohoto odstavce 9. Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Předmětem úpisu budou Nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. v. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. vi. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy bude moci být přednostní právo uplatněné poprvé, tedy den, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním a kcionářům společnosti dle bodu ii. odstavce 8. 10.Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, jímž je obchodní společnost Argile, a.s., IČO: 282 08 650, se sídlem na adrese Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13190 (dále jen Určený zájemce). Údaje pro nabídnutí Nových akcií neupsaných v žádném kole upisování Určenému zájemci jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Všechny Nové akcie, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním nebo druhém kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií, budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. iii. Upisovací lhůta činí 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování Nových akcií ve druhém kole upisování. iv. Emisní kurs každé Nové akcie, která nebyla upsána v prvním a ani druhém kole upisování, se rovná její jmenovité hodnotě. v. Určený zájemce je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií, tedy od uzavření smlouvy o upsání akcií dle bodu ii. tohoto odstavce 10 na bankovní účet společnosti číslo 117xxxx vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. vi. Nové akcie, které nebudou upsány Určeným zájemcem dle tohoto odstavce 10, nebudou upsány. 11.Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 12. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 12. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 10. 2013
- Valná hromada společnosti rozhodla den 19.8.2013 o snížení základního kapitálu takto: Důvod snížení základního kapitálu: Dobrovolné snížení základního kapitálu na úhradu ztráty účetního období roku 2012. Způbob jak bude naloženo s čáskou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty účetního období roku 2012. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti snižuje o částku ve výši 31.768.800,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedmset šedesát osm tisíc osmset korun českých), tedy z částky ve výši 37.820.800,- Kč (slovy: třicet sedm milionů osmset dvacet tisíc korun českých) na čás tku ve výši 6.051.200,- Kč (slovy: šest milionů padesát jeden tisíc dvěstě korun českých). Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 16,- Kč (slovy: šestnáct korun českých).
Kapitál
od 13. 10. 2017
Základní kapitál 19 596 848 Kč, splaceno err %.
od 30. 10. 2013 do 13. 10. 2017
Základní kapitál 6 051 200 Kč
od 18. 10. 1999 do 30. 10. 2013
Základní kapitál 37 820 000 Kč
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Základní kapitál 1 220 000 Kč
od 13. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno 16, počet akcií: 1 224 803.
od 13. 10. 2017
Převod akcií vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti.
od 30. 10. 2013 do 13. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno 16, počet akcií: 378 200.
od 18. 10. 1999 do 30. 10. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 378 200.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 220.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 258.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 7.
Statutární orgán
od 6. 10. 2016
ROMAN GAJDOŠ - předseda představenstva
Zátor, , PSČ 793 16
den vzniku členství: 31. 5. 2016
den vzniku funkce: 31. 5. 2016
od 22. 3. 2013
JAROSLAV MACHŮ - místopředseda představenstva
Moravskoslezský Kočov - Moravský Kočov, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 11. 2. 2013
den vzniku funkce: 12. 2. 2013
od 22. 3. 2013 do 6. 10. 2016
ROMAN GAJDOŠ - předseda představenstva
Zátor, , PSČ 793 16
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 30. 5. 2016
den vzniku funkce: 5. 2. 2013 - 30. 5. 2016
od 22. 3. 2013 do 6. 10. 2016
MARTIN SEIDLER - člen představenstva
Melč, , PSČ 747 84
den vzniku členství: 5. 2. 2013 - 31. 1. 2016
od 11. 7. 2011 do 22. 3. 2013
Roman Gajdoš - místopředseda představenstva
Bruntál, Jiráskova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 30. 5. 2011 - 5. 2. 2013
od 11. 7. 2011 do 22. 3. 2013
David Kožušník - člen představenstva
Havířov - Životice, K Přehradě, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 5. 2. 2013
od 11. 3. 2011 do 11. 7. 2011
Roman Gajdoš - místopředseda představenstva
Bruntál, Jiráskova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 18. 12. 2010 - 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 12. 2010 - 30. 5. 2011
od 4. 3. 2011 do 11. 3. 2011
Roman Gajdoš - místopředseda představenstva
Bruntál, Jiráskova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 18. 12. 2010
den vzniku funkce: 18. 12. 2011
od 24. 8. 2010 do 4. 3. 2011
Ing. Jaroslava Paskerová - místopředseda představenstva
Praha 8, Na žertvách, PSČ 180 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 17. 12. 2010
od 13. 10. 2009 do 24. 8. 2010
Ing. Jaroslava Paskerová - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Borovanského 2207/4, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 28. 6. 2010
od 30. 9. 2009 do 13. 10. 2009
Ing. Antonín Aerts - místopředseda představenstva
Český Těšín, Nová cesta 135, PSČ 735 62
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 22. 6. 2009 - 1. 9. 2009
od 30. 9. 2009 do 11. 7. 2011
Ing. Věra Pavlonková - člen představenstva
Havířov - Životice, Podélná 3/348, PSČ 736 01
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 30. 5. 2011
od 30. 9. 2009 do 22. 3. 2013
JUDr. Ivan Kožušník - předseda představenstva
Praha 9 - Hloubětín, Šestajovická 25/6, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 5. 2. 2013
den vzniku funkce: 22. 6. 2009 - 5. 2. 2013
od 13. 1. 2009 do 30. 9. 2009
Ing. Rostislav Šimanský - místopředseda představenstva
Havířov, Karvinská 1285/23, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 12. 2008 - 30. 4. 2009
den vzniku funkce: 12. 12. 2008 - 30. 4. 2009
od 12. 5. 2008 do 13. 1. 2009
Ing. Luděk Šarman - místopředseda představenstva
Bruntál, Větrná 1810/20, PSČ 792 10
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 12. 12. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2008 - 12. 12. 2008
od 29. 1. 2007 do 12. 5. 2008
Ing. Aleš Herma - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 56
den vzniku členství: 1. 10. 2003 - 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 2. 2004 - 31. 3. 2008
od 11. 5. 2004 do 29. 1. 2007
Ing. Aleš Herma - místopředseda představenstva
Ostrava, F.Formana 29
den vzniku členství: 1. 10. 2003
den vzniku funkce: 1. 2. 2004
od 30. 10. 2003 do 11. 5. 2004
Ing. Aleš Herma - člen představenstva
Ostrava, F.Formana 29
den vzniku členství: 1. 10. 2003
od 19. 3. 2003 do 30. 10. 2003
Ing. Jiří Pivoňka - člen představenstva
Bruntál, U potoka 45
od 19. 3. 2003 do 11. 5. 2004
Ing. Vladimír Karásek - místopředseda představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
den vzniku funkce: 16. 12. 2002
od 19. 3. 2003 do 30. 10. 2004
Antonín Sýkora - člen představenstva
Havířov - Město, Chopinova 3/126
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 31. 5. 2004
od 19. 3. 2003 do 30. 9. 2009
JUDr. Ivan Kožušník - předseda představenstva
Horní Bludovice, 534
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
od 19. 3. 2003 do 30. 9. 2009
Ing. Věra Pavlonková - člen představenstva
Ostrava - Dubina, V. Košaře 14
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Jiří Pivoňka - místopředseda představenstva
Bruntál, U potoka 45
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Jaroslav Šajgál, CSc. - člen představenstva
Krnov, Pivovarská 22
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Jiří Turek - člen představenstva
Bruntál, Květná 48
od 20. 1. 1997 do 18. 10. 1999
Ing. Karel Díšek - místopředseda představenstva
Bruntál, Janáčkova 17
od 20. 1. 1997 do 18. 10. 1999
Jaromír Chylík - člen představenstva
Bruntál, Pod tratí 43
od 20. 1. 1997 do 18. 10. 1999
Ing. Jiří Pivoňka - člen představenstva
Bruntál, U potoka 45
od 20. 1. 1997 do 19. 3. 2003
Ing. Vladimír Karásek - předseda představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
od 20. 1. 1997 do 19. 3. 2003
Ing. Jozef Šiška - člen představenstva
Bruntál, Dělnická 13
od 27. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Vladimír Karásek - předseda představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
od 27. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Karel Díšek - místopředseda představenstva
Bruntál, Janáčkova 17
od 1. 9. 1995 do 27. 9. 1995
Ing. Vladimír Karásek - člen představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
od 1. 9. 1995 do 27. 9. 1995
Ing. Karel Díšek - člen představenstva
Bruntál, Janáčkova 17
od 1. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Pavel Navrátil - člen představenstva
Bruntál, Uhlířská 22
od 1. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Jaroslav Šajgál, CSc. - člen představenstva
Krnov, Pivovarská 22
od 1. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Jiří Pivoňka - člen představenstva
Vrbno pod Pradědem, Svat. Čecha 454
od 12. 8. 2014
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná vždy předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 30. 1. 2004 do 12. 8. 2014
Jednání za společnost: Zastupovat společnost navenek ve všech záležitostech akciové společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně, nebo členové představenstva vždy nejméně dva společně.
od 1. 9. 1995 do 30. 1. 2004
Jednání za společnost: Zastupovat společnost navenek ve všech záležitostech akciové společnosti jsou oprávněni vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 7. 2017
Ing. MARTIN PUČOK - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 30. 6. 2017
od 30. 10. 2013 do 12. 8. 2014
Ing. DAN KRUPANSKÝ - člen dozorčí rady
Zeleneč, Ježkova, PSČ 250 91
den vzniku členství: 19. 8. 2013 - 23. 6. 2014
od 8. 8. 2013 do 30. 10. 2013
Ivan Kožušník - člen dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Šestajovická, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 2. 2013 - 19. 8. 2013
od 22. 3. 2013 do 8. 8. 2013
IVAN KOŽUŠNÍK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Šestajovická, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 2. 2013
od 22. 3. 2013 do 12. 8. 2014
ZDENĚK ČERMÁK - člen dozorčí rady
Tachov - Malý Rapotín, , PSČ 347 01
den vzniku členství: 4. 10. 2012 - 23. 6. 2014
od 22. 3. 2013 do 11. 7. 2017
JAROSLAV ŽAHOUREK - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, U Zvonařky, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 2. 2013 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 11. 2. 2013 - 29. 6. 2017
od 11. 7. 2011 do 22. 3. 2013
Ing. Věra Pavlonková - předseda dozorčí rady
Havířov - Životice, Podélná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 5. 2. 2013
den vzniku funkce: 31. 5. 2011 - 5. 2. 2013
od 12. 2. 2010 do 22. 3. 2013
Ludmila Kočinová - člen dozorčí rady
Bruntál, Dělnická 13, PSČ 792 01
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 23. 8. 2012
od 30. 9. 2009 do 11. 7. 2011
Ing. Robert Sýkora - předseda dozorčí rady
Čeladná, 720, PSČ 739 12
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2009 - 30. 5. 2011
od 30. 9. 2009 do 22. 3. 2013
Richard Mazurek - člen dozorčí rady
Třanovice, 257, PSČ 739 53
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 5. 2. 2013
od 9. 3. 2005 do 30. 9. 2009
Richard Mazurek - člen dozorčí rady
Třanovice, 257
den vzniku členství: 22. 10. 2004 - 21. 6. 2009
od 30. 1. 2004 do 23. 11. 2004
Mgr. Jan Gajdošík - člen
Čeladná, 719
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 14. 9. 2004
od 19. 3. 2003 do 8. 10. 2003
Ing. Štefan Mikulášek - člen
Hlučín, Růžová 8
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 25. 6. 2003
od 19. 3. 2003 do 30. 9. 2009
Ing. Robert Sýkora - předseda
Čeladná, 720
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
od 8. 11. 2002 do 12. 2. 2010
Ludmila Kočinová - člen
Bruntál, Dělnická 13
den vzniku členství: 24. 5. 2002 - 23. 5. 2007
od 7. 12. 2001 do 8. 11. 2002
Zdeněk Schmidt - člen
Bruntál, Švermova 3
od 18. 10. 1999 do 7. 12. 2001
Tomáš Kiss - člen
Prostějov, Svatoplukova 68
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Karel Díšek - předseda
Olomouc, Tř. politických vězňů 1C
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Emílie Navrátilová - člen
Bruntál, Uhlířská 22
od 9. 11. 1998 do 18. 10. 1999
Ing. Zuzana Hřebačková - člen
Bruntál, Janáčkova 17
od 1. 9. 1995 do 9. 11. 1998
Věra Voksová - člen
Bruntál, Pionýrská 4
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Ing. Jiří Turek - předseda
Bruntál, Květná 48
od 1. 9. 1995 do 7. 12. 2001
Zdeněk Schmid - člen
Bruntál, Švermova 3
Hodnocení firmy
-15
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 1 komentářů

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+173
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+44
+
-
3.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-50
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-105
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-214
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.