Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Alfa Plastik, a.s.
IČO: 60793791

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 9. 1995
Obchodní firma
od 1. 9. 1995

Alfa Plastik, a.s.

Adresa sídla
od 15. 8. 2020
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Obec: Bruntál
Část obce: Bruntál
Ulice: Opavská
Adresní místo: Opavská 1435/45
PSČ: 79201
od 22. 3. 2013 do 15. 8. 2020
Hradec Králové, Bratří Štefanů , PSČ 500 03
od 12. 2. 2010 do 22. 3. 2013
Bruntál, Opavská 1435/45, PSČ 792 01
od 1. 9. 1995 do 12. 2. 2010
Bruntál, Opavská 45
IČO
od 1. 9. 1995

60793791

DIČ

CZ60793791

Identifikátor datové schránky:jjsm72t
Právní forma
od 1. 9. 1995
Akciová společnost
Spisová značka1093 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 12. 8. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 30. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 9. 2009 do 12. 8. 2014
- výroba nástrojů
od 29. 11. 2007
- výroba tepelné energie
od 23. 9. 2005 do 30. 9. 2009
- ubytovací služby
od 9. 11. 1998 do 30. 9. 2009
- podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných
od 20. 1. 1997
- provozování dráhy - vlečky, drážní dopava
od 18. 7. 1996 do 23. 9. 2005
- e) výroba chemických výrobků s vyjímkou výrobků a činností, které jsou vyloučeny ze zák. č. 455/91 Sb.
od 18. 7. 1996 do 29. 11. 2007
- d) výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 1. 9. 1995 do 30. 9. 2009
- a) výroba výrobků z plastických hmot
od 1. 9. 1995 do 30. 9. 2009
- b) výroba nástrojů
od 1. 9. 1995 do 30. 9. 2009
- c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 28. 8. 2018
- Valná hromada obchodní společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 607 93 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199 (dá le jen Společnost), 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost CONQUEROR s.r.o., se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova 2492/12, PSČ 70200, IČO: 264 66 546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35843 (dále jen též Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hr omady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 24. července 2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni a k rozhodnému dni byl řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK), se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1.128.184 (jeden milion jedno sto dvacet osm tisíc jedno sto osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno v z aknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 16,- Kč (šestnáct korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,11 % (devadesát dva celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 92,11 % (devadesát dva c elých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Obchodní společnost CONQUEROR s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2.Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveře jnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku oso by odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (čtyřicet čtyři korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 16,- Kč (šes tnáct korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 180702 ze dne 2. července 2018, který vypracoval znalecký ústav, obchodní společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem na adrese Opletalova 1525/39, Nové Měst o, 110 00 Praha 1, IČO: 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202. Posudek byl zpracován ke dni ocenění 31. května 2018. V závěrečné části uvedeného znaleckého posudku číslo 180702, kapitola 10 Závěr, je uvedeno: Účelem zpracování znaleckého posudku byl odhad přiměřeného protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, pro potřeby nuceného přechodu úč astnických cenných papírů. Hodnotou rozumíme spravedlivou hodnotu (Market Value) v souladu s platnou definicí v Mezinárodních oceňovacích standardech (IVS 2017), tj. odhadovanou cenu pro převod aktiva nebo závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, která odráží p říslušné zájmy těchto stran. K ocenění jsme použili přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku jsme odhadli pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. likvidační metody. Další metody jsme použili jako podpů rné a plnily kontrolní a informační funkci viz kapitola č. 9.1 posudku. V posudku jsme dospěli k indikativnímu ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s. viz následující tabulka: Tabulka č. 10.1 Ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s. Metoda Hodnota společnosti (Kč) Váha DCF entity 0 0 Likvidační hodnoty 53 640 000 1 Účetní hodnoty 83 217 000 0 Finální odhad 53 640 000 X Závěrečné shrnutí a konečný odhad hodnoty společnosti lze sledovat také v příloze č. 14 posudku. Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění za jeden kus kmenové akcie společnosti Alfa Plastik, a.s. se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, o jmenovité hod notě 16 Kč, k datu 31. května 2018 činí (po provedení kvalifikovaného odhadu): 44 Kč slovy: čtyřicet čtyři korun českých 4.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodní společnosti Roklen360 a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Roklen360 a.s.), jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil Společnosti předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením obchodní společ nosti Roklen360 a.s o převzetí peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění. 5.Informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 28. srpna 2018, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po předchozím tele fonickém nebo emailovém objednání každý pracovní den v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Objednávku termínu nahlédnutí je třeba předem dojednat se Společností telefonní číslo: +420 602 737 804, e-mail: gajdos@alfaplastik.cz . 6.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, obchodní společnosti Roklen360 a.s., která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Protiplnění bude příslušným akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.
od 28. 7. 2017
- Valná hromada společnosti dne 29. června 2017 přijala toto rozhodnutí: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 6.051.200 Kč (šest milionů padesát jedna tisíc dvě stě korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 18.153.600 Kč (osmnáct milionů jedno sto padesát tři tisíc šest set korun českých) na částku 24.204.800 Kč (dvacet čty ři milionů dvě stě čtyři tisíc osm set korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, v případě, že nebudou upsány všechny akcie, jejic hž jmenovitá hodnota dosáhne částky zvýšení základního kapitálu, se připouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových zaknihovaných akcií o následujících parametrech: počet akcií: až 1.134.600 (jeden milion jedno sto třicet čtyři tisíc šest set) kusů jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie: 16 Kč (šestnáct korun) druh akcií: kmenové forma akcií: na jméno emisní kurs jednoho kusu akcie: 16 Kč (šestnáct korun) akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry veřejná obchodovatelnost: akcie nebudou veřejně obchodovatelné (dále jen Nové akcie). 3.Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 18.153.600 Kč (osmnáct milionů jedno sto padesát tři tisíc šest set korun českých). Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 4.Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5.Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáři společnosti v rámci dvou kol. Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva akcionářů v některém z kol ani jiným postupem dle tohoto usnesení valné hromady společnosti, nebu dou upsány. 6.Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář sp olečnosti a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. 7.Akcionáři společnosti jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jimi upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií na bankovní účet společnosti číslo 117xxxx vedený u společnosti Českoslove nská obchodní banka, a.s. 8.Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v prvním kole upisování jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je do 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis v prvním kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům spol ečnosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, pro svolání valné hromady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 16 Kč (šestnáct korun českých), připadají 3 (tři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. v.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy bude moci být přednostní právo uplatněné poprvé, tedy den, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akc ionářům společnosti dle bodu ii. tohoto odstavce 8. 9.Každý akcionář společnosti má přednostní právo i na upsání těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v případném druhém kole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis ve druhém kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům společ nosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro vykonání úpisu Nových akcií v prvním kole upisování způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, pro svolání valné h romady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 16 Kč (šestnáct korun českých), připadá podíl na jedné Nové akcii vypočtený na základě následujícího vzorce a zaokrouhlený na dvě desetinná místa směrem dolů: počet neupsaných Nových akcií v prvním kole upisování děleno 378.200 (tři sta sedmdesát osm tisíc dvě stě). Výši podílu představenstvo společnosti vypočte a uvede v písemné informaci dle bodu ii. tohoto odstavce 9. Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Předmětem úpisu budou Nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. v. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. vi. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy bude moci být přednostní právo uplatněné poprvé, tedy den, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním a kcionářům společnosti dle bodu ii. odstavce 8. 10.Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, jímž je obchodní společnost Argile, a.s., IČO: 282 08 650, se sídlem na adrese Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13190 (dále jen Určený zájemce). Údaje pro nabídnutí Nových akcií neupsaných v žádném kole upisování Určenému zájemci jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Všechny Nové akcie, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním nebo druhém kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií, budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. iii. Upisovací lhůta činí 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování Nových akcií ve druhém kole upisování. iv. Emisní kurs každé Nové akcie, která nebyla upsána v prvním a ani druhém kole upisování, se rovná její jmenovité hodnotě. v. Určený zájemce je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií, tedy od uzavření smlouvy o upsání akcií dle bodu ii. tohoto odstavce 10 na bankovní účet společnosti číslo 117xxxx vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. vi. Nové akcie, které nebudou upsány Určeným zájemcem dle tohoto odstavce 10, nebudou upsány. 11.Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 12. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 12. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 10. 2013
- Valná hromada společnosti rozhodla den 19.8.2013 o snížení základního kapitálu takto: Důvod snížení základního kapitálu: Dobrovolné snížení základního kapitálu na úhradu ztráty účetního období roku 2012. Způbob jak bude naloženo s čáskou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty účetního období roku 2012. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti snižuje o částku ve výši 31.768.800,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedmset šedesát osm tisíc osmset korun českých), tedy z částky ve výši 37.820.800,- Kč (slovy: třicet sedm milionů osmset dvacet tisíc korun českých) na čás tku ve výši 6.051.200,- Kč (slovy: šest milionů padesát jeden tisíc dvěstě korun českých). Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 16,- Kč (slovy: šestnáct korun českých).
Kapitál
od 13. 10. 2017
Základní kapitál 19 596 848 Kč, splaceno err %.
od 30. 10. 2013 do 13. 10. 2017
Základní kapitál 6 051 200 Kč
od 18. 10. 1999 do 30. 10. 2013
Základní kapitál 37 820 000 Kč
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Základní kapitál 1 220 000 Kč
od 13. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno 16, počet akcií: 1 224 803 v zaknihované podobě.
od 13. 10. 2017
Převod akcií vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti.
od 30. 10. 2013 do 13. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno 16, počet akcií: 378 200 v zaknihované podobě.
od 18. 10. 1999 do 30. 10. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 378 200.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 220.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 258.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 7.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 10. 2016
ROMAN GAJDOŠ - předseda představenstva
Zátor, , PSČ 793 16
den vzniku členství: 31. 5. 2016
den vzniku funkce: 31. 5. 2016
od 22. 3. 2013 do 6. 10. 2016
ROMAN GAJDOŠ - předseda představenstva
Zátor, , PSČ 793 16
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 30. 5. 2016
den vzniku funkce: 5. 2. 2013 - 30. 5. 2016
od 22. 3. 2013 do 6. 10. 2016
MARTIN SEIDLER - člen představenstva
Melč, , PSČ 747 84
den vzniku členství: 5. 2. 2013 - 31. 1. 2016
od 22. 3. 2013 do 20. 8. 2018
JAROSLAV MACHŮ - místopředseda představenstva
Moravskoslezský Kočov - Moravský Kočov, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 11. 2. 2013 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 12. 2. 2013 - 31. 12. 2016
od 11. 7. 2011 do 22. 3. 2013
Roman Gajdoš - místopředseda představenstva
Bruntál, Jiráskova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 30. 5. 2011 - 5. 2. 2013
od 11. 7. 2011 do 22. 3. 2013
David Kožušník - člen představenstva
Havířov - Životice, K Přehradě, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 5. 2. 2013
od 11. 3. 2011 do 11. 7. 2011
Roman Gajdoš - místopředseda představenstva
Bruntál, Jiráskova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 18. 12. 2010 - 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 12. 2010 - 30. 5. 2011
od 4. 3. 2011 do 11. 3. 2011
Roman Gajdoš - místopředseda představenstva
Bruntál, Jiráskova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 18. 12. 2010
den vzniku funkce: 18. 12. 2011
od 24. 8. 2010 do 4. 3. 2011
Ing. Jaroslava Paskerová - místopředseda představenstva
Praha 8, Na žertvách, PSČ 180 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 17. 12. 2010
od 13. 10. 2009 do 24. 8. 2010
Ing. Jaroslava Paskerová - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Borovanského 2207/4, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 28. 6. 2010
od 30. 9. 2009 do 13. 10. 2009
Ing. Antonín Aerts - místopředseda představenstva
Český Těšín, Nová cesta 135, PSČ 735 62
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 22. 6. 2009 - 1. 9. 2009
od 30. 9. 2009 do 11. 7. 2011
Ing. Věra Pavlonková - člen představenstva
Havířov - Životice, Podélná 3/348, PSČ 736 01
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 30. 5. 2011
od 30. 9. 2009 do 22. 3. 2013
JUDr. Ivan Kožušník - předseda představenstva
Praha 9 - Hloubětín, Šestajovická 25/6, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 5. 2. 2013
den vzniku funkce: 22. 6. 2009 - 5. 2. 2013
od 13. 1. 2009 do 30. 9. 2009
Ing. Rostislav Šimanský - místopředseda představenstva
Havířov, Karvinská 1285/23, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 12. 2008 - 30. 4. 2009
den vzniku funkce: 12. 12. 2008 - 30. 4. 2009
od 12. 5. 2008 do 13. 1. 2009
Ing. Luděk Šarman - místopředseda představenstva
Bruntál, Větrná 1810/20, PSČ 792 10
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 12. 12. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2008 - 12. 12. 2008
od 29. 1. 2007 do 12. 5. 2008
Ing. Aleš Herma - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 56
den vzniku členství: 1. 10. 2003 - 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 2. 2004 - 31. 3. 2008
od 11. 5. 2004 do 29. 1. 2007
Ing. Aleš Herma - místopředseda představenstva
Ostrava, F.Formana 29
den vzniku členství: 1. 10. 2003
den vzniku funkce: 1. 2. 2004
od 30. 10. 2003 do 11. 5. 2004
Ing. Aleš Herma - člen představenstva
Ostrava, F.Formana 29
den vzniku členství: 1. 10. 2003
od 19. 3. 2003 do 30. 10. 2003
Ing. Jiří Pivoňka - člen představenstva
Bruntál, U potoka 45
od 19. 3. 2003 do 11. 5. 2004
Ing. Vladimír Karásek - místopředseda představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
den vzniku funkce: 16. 12. 2002
od 19. 3. 2003 do 30. 10. 2004
Antonín Sýkora - člen představenstva
Havířov - Město, Chopinova 3/126
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 31. 5. 2004
od 19. 3. 2003 do 30. 9. 2009
JUDr. Ivan Kožušník - předseda představenstva
Horní Bludovice, 534
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
od 19. 3. 2003 do 30. 9. 2009
Ing. Věra Pavlonková - člen představenstva
Ostrava - Dubina, V. Košaře 14
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Jiří Pivoňka - místopředseda představenstva
Bruntál, U potoka 45
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Jaroslav Šajgál, CSc. - člen představenstva
Krnov, Pivovarská 22
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Jiří Turek - člen představenstva
Bruntál, Květná 48
od 20. 1. 1997 do 18. 10. 1999
Ing. Karel Díšek - místopředseda představenstva
Bruntál, Janáčkova 17
od 20. 1. 1997 do 18. 10. 1999
Jaromír Chylík - člen představenstva
Bruntál, Pod tratí 43
od 20. 1. 1997 do 18. 10. 1999
Ing. Jiří Pivoňka - člen představenstva
Bruntál, U potoka 45
od 20. 1. 1997 do 19. 3. 2003
Ing. Vladimír Karásek - předseda představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
od 20. 1. 1997 do 19. 3. 2003
Ing. Jozef Šiška - člen představenstva
Bruntál, Dělnická 13
od 27. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Vladimír Karásek - předseda představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
od 27. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Karel Díšek - místopředseda představenstva
Bruntál, Janáčkova 17
od 1. 9. 1995 do 27. 9. 1995
Ing. Vladimír Karásek - člen představenstva
Vrbno pod Pradědem, Husova 492
od 1. 9. 1995 do 27. 9. 1995
Ing. Karel Díšek - člen představenstva
Bruntál, Janáčkova 17
od 1. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Pavel Navrátil - člen představenstva
Bruntál, Uhlířská 22
od 1. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Jaroslav Šajgál, CSc. - člen představenstva
Krnov, Pivovarská 22
od 1. 9. 1995 do 20. 1. 1997
Ing. Jiří Pivoňka - člen představenstva
Vrbno pod Pradědem, Svat. Čecha 454
od 12. 8. 2014
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná vždy předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 30. 1. 2004 do 12. 8. 2014
Jednání za společnost: Zastupovat společnost navenek ve všech záležitostech akciové společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně, nebo členové představenstva vždy nejméně dva společně.
od 1. 9. 1995 do 30. 1. 2004
Jednání za společnost: Zastupovat společnost navenek ve všech záležitostech akciové společnosti jsou oprávněni vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 4. 1. 2020
Ing. MARTIN PUČOK - člen dozorčí rady
Ostrava - Koblov, Vyvýšená, PSČ 711 00
den vzniku členství: 30. 6. 2017
od 11. 7. 2017 do 4. 1. 2020
Ing. MARTIN PUČOK - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 30. 6. 2017
od 30. 10. 2013 do 12. 8. 2014
Ing. DAN KRUPANSKÝ - člen dozorčí rady
Zeleneč, Ježkova, PSČ 250 91
den vzniku členství: 19. 8. 2013 - 23. 6. 2014
od 8. 8. 2013 do 30. 10. 2013
Ivan Kožušník - člen dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Šestajovická, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 2. 2013 - 19. 8. 2013
od 22. 3. 2013 do 8. 8. 2013
IVAN KOŽUŠNÍK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Šestajovická, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 2. 2013
od 22. 3. 2013 do 12. 8. 2014
ZDENĚK ČERMÁK - člen dozorčí rady
Tachov - Malý Rapotín, , PSČ 347 01
den vzniku členství: 4. 10. 2012 - 23. 6. 2014
od 22. 3. 2013 do 11. 7. 2017
JAROSLAV ŽAHOUREK - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, U Zvonařky, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 2. 2013 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 11. 2. 2013 - 29. 6. 2017
od 11. 7. 2011 do 22. 3. 2013
Ing. Věra Pavlonková - předseda dozorčí rady
Havířov - Životice, Podélná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 5. 2. 2013
den vzniku funkce: 31. 5. 2011 - 5. 2. 2013
od 12. 2. 2010 do 22. 3. 2013
Ludmila Kočinová - člen dozorčí rady
Bruntál, Dělnická 13, PSČ 792 01
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 23. 8. 2012
od 30. 9. 2009 do 11. 7. 2011
Ing. Robert Sýkora - předseda dozorčí rady
Čeladná, 720, PSČ 739 12
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2009 - 30. 5. 2011
od 30. 9. 2009 do 22. 3. 2013
Richard Mazurek - člen dozorčí rady
Třanovice, 257, PSČ 739 53
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 5. 2. 2013
od 9. 3. 2005 do 30. 9. 2009
Richard Mazurek - člen dozorčí rady
Třanovice, 257
den vzniku členství: 22. 10. 2004 - 21. 6. 2009
od 30. 1. 2004 do 23. 11. 2004
Mgr. Jan Gajdošík - člen
Čeladná, 719
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 14. 9. 2004
od 19. 3. 2003 do 8. 10. 2003
Ing. Štefan Mikulášek - člen
Hlučín, Růžová 8
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 25. 6. 2003
od 19. 3. 2003 do 30. 9. 2009
Ing. Robert Sýkora - předseda
Čeladná, 720
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2007
od 8. 11. 2002 do 12. 2. 2010
Ludmila Kočinová - člen
Bruntál, Dělnická 13
den vzniku členství: 24. 5. 2002 - 23. 5. 2007
od 7. 12. 2001 do 8. 11. 2002
Zdeněk Schmidt - člen
Bruntál, Švermova 3
od 18. 10. 1999 do 7. 12. 2001
Tomáš Kiss - člen
Prostějov, Svatoplukova 68
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Ing. Karel Díšek - předseda
Olomouc, Tř. politických vězňů 1C
od 18. 10. 1999 do 19. 3. 2003
Emílie Navrátilová - člen
Bruntál, Uhlířská 22
od 9. 11. 1998 do 18. 10. 1999
Ing. Zuzana Hřebačková - člen
Bruntál, Janáčkova 17
od 1. 9. 1995 do 9. 11. 1998
Věra Voksová - člen
Bruntál, Pionýrská 4
od 1. 9. 1995 do 18. 10. 1999
Ing. Jiří Turek - předseda
Bruntál, Květná 48
od 1. 9. 1995 do 7. 12. 2001
Zdeněk Schmid - člen
Bruntál, Švermova 3
Akcionáři
od 25. 1. 2020
CONQUEROR s.r.o., IČO: 26466546
Ostrava - Koblov, Vyvýšená, PSČ 711 00
od 18. 10. 2018 do 25. 1. 2020
CONQUEROR s.r.o., IČO: 26466546
Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
-8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 21 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+27
+
-
2.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+3
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-62
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-83
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-92
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services