JITEX Písek a.s.
IČO: 60826991

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

JITEX Písek a.s.

Sídlo
od 24. 4. 1996 do 8. 12. 2016
Písek, U vodárny 1506, PSČ 397 15
od 1. 1. 1994 do 24. 4. 1996
Písek, U vodárny 1506, PSČ 697 15
IČO
od 1. 1. 1994

60826991

DIČ

CZ60826991

Identifikátor datové schránky:iahem8b
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka642 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 25. 2. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 25. 2. 2009
- barvení a chemická úprava textilií
od 25. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 2. 2009
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 25. 9. 2004 do 25. 2. 2009
- realitní činnost
od 25. 9. 2004 do 25. 2. 2009
- poskytování technických služeb
od 21. 9. 1999 do 25. 2. 2009
- ubytovací služby
od 28. 1. 1997 do 25. 9. 2004
- l5. silniční motorová doprava osobní
od 1. 1. 1994
- hostinská činnost
od 1. 1. 1994 do 25. 9. 2004
- 6. poskytování software
od 1. 1. 1994 do 25. 9. 2004
- 9. vytváření modelů a zpracování technologie výroby
od 1. 1. 1994 do 25. 9. 2004
- 11. zprostředkovatelská činnost ve výstavbě
od 1. 1. 1994 do 25. 9. 2004
- 14. montáž, opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- pletařská výroba
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- konfekční výroba
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- výroba přízí
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- barvení látek a přízí
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- zámečnictví
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 2009
- reklamní služby
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 9. 2013
- Usnesením valné hromady ze dne 18.09.2013, které bylo osvědčeno notářským zápisem notářky JUDr. Lenky Lojdové, rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti, firmy JITEX Písek a.s., se z dův odu nepotřebnosti výše stávajícího základního kapitálu společnosti s ohledem na změnu a rozsah činnosti společnosti snižuje o částku 87.660.720,-Kč, tedy ze současné výše základního kapitálu 109.575.900,-Kč, na novou výši základního kapitálu 21.915.180,-K č. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.660.720,-Kč, odpovídající 120,-Kč na každou akcii, bude použita k vyplacení akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 120,-Kč a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 150,-Kč, za nové listinné akcie znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 30,-Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií za účele m jejich výměny činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 7. 2006 do 19. 9. 2006
- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti: Z důvodu, kterým je úhrada ztrát společnosti z minulých let a dále přebytek kapitálu, který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje, se: základní kapitál společnosti snižuje o částku 401,778.300,- Kč (slovy čtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých), tedy ze současné výše základního kapitálu 511,354.200,- Kč (slovy pětsetjedenáctmilionůtřistapadesátčtyřitisícedvěstě korun českých) na novou výši základního kapitálu 109,575.900,- Kč (slovy jednostodevětmilionůpětsetsedmdesátpěttisícdevětset korun český ch). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 401,778.300,- Kč (slovy čtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých) bude použita takto: 1. Částka 275,625.519,92 Kč (slovy dvěstěsedmdesátpětmilionůšestsetdvacetpěttisícpětsetdevatenáct korun českých, devadesátdva haléře) bude použita na plnou úhradu ztrát společnosti firmy JITEX Písek a.s. z minulých let. 2. Částka 64,284.528,- Kč (slovy šedesátčtyřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícepětsetdvacetosm korun českých), to je částka odpovídající 88,- Kč (slovy osmdestátosm korun českých) na každou jednu akcii společnosti, bude použita k vyplacení jedinému akcioná ři společnosti. 3. Částka 61,868.252,08 Kč (slovy šedesátjedenmilionosmsetšedesátosmtisícdvěstěpadesátdvě koruny české, osm haléřů) bude použita pro naplnění účelového kapitálového Fondu krytí podnikatelských rizik společnosti JITEX Písek a.s. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 550,- Kč (slovy pětsetpadesát korun českých), a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě naní 700,- Kč (slovy sedmset korun českých) na nové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy jednostopadesát korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí dva měsíce. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny začíná běžet dvacát den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 8. 2005
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28. 7. 2005: Mimořádná valná hromada společnosti JITEX Písek a.s. se sídlem Písek, U Vodárny 1506, PSČ 397 15, IČ 608 26 991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 642 (dále jen "společnost"), schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 53.781 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč na osobu hlavního akcionáře společnost KNIT s.r.o. se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599, a to za protiplnění ve výši 92,91 Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč, které po skytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 476/54/05, který vypracoval znalec z oboru ekonomika I ng. Otto Šmída. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář KNIT s.r.o., se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vlo žce 11599 je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenn ých papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
od 6. 11. 2004
- Prodej části podniku v rozsahu smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností JITEX Písek a.s., IČ 60 82 69 91, sidlo U vodárny 1506, Písek jako prodávajícím a společností JITEX a.s., IČ 26 07 39 51, sídlo U vodárny 1506, Písek jako kupujícím d ne 30. 6. 2004. Citovaná smlouva o prodeji části podniku včetně příloh a notářského zápisu sepsaného JUDr. Lenkou Lojdovou, č.j. NZ 97/2004 N 95/2004 byla přiložena k návrhu na zahájení řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku ze dne 24. 8. 2004.
od 20. 7. 2000 do 18. 12. 2000
- Valná hromada konaná dne 16.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění společnosti podle § 211 a § 212 obchodního zákoníku. Důvodem pro snížení základního jmění je nutnost řešení ztráty z r.1998. Částka, o kterou je navrhováno snížení, je 219,151.800,- Kč. Způsob snížení základního jmění bude proveden v souladu s § 213a obchodního zákoníku tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie, která činí v souladu s čl. 6 stanov 1.000,- Kč, snižuje o částku 300,- Kč, takže jmenovitá hodnota akcie po snížení činí 700,- Kč. Společnost vydala akcie na majitele v zaknihované podobě. Jiný druh akcie nebyl vydán.
od 24. 3. 1994 do 5. 1. 1995
- Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 693.984 akcií na majitele po 1.000,- kč jmenovité hodnoty, s charakterem veřejněobchodovatelsných cenných papírů a na 36.522 zaměstnaneckých akcií na jméno po 1.000,- kč jmenovité hodnoty. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě.
od 1. 1. 1994
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je ředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku JITEX, s.p. Písek.
od 1. 1. 1994
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
od 1. 1. 1994
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
Kapitál
od 7. 11. 2013
Základní kapitál 21 915 180 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 9. 2006 do 7. 11. 2013
Základní kapitál 109 575 900 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2000 do 19. 9. 2006
Základní kapitál 511 354 200 Kč
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2000
Základní kapitál 730 506 000 Kč
od 16. 8. 2017
Prioritní akcie na jméno 30, počet akcií: 210 000.
od 16. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno 30, počet akcií: 520 506.
od 7. 11. 2013 do 16. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno 30, počet akcií: 730 506.
od 19. 9. 2006 do 7. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 730 506.
od 22. 11. 2005 do 19. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 730 506.
od 18. 12. 2000 do 22. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 730 506.
od 18. 12. 2000 do 22. 11. 2005
v listinné podobě
od 5. 1. 1995 do 18. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 730 506.
od 1. 1. 1994 do 24. 3. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 36 522.
od 1. 1. 1994 do 24. 3. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 693 984.
Statutární orgán
od 8. 12. 2016
Ing. JAN PROKOP - předseda představenstva
Písek - Budějovické Předměstí, Rašínova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
den vzniku funkce: 7. 9. 2009
od 8. 12. 2016
Ing. JAN ROUŠAL - člen představenstva
Písek - Budějovické Předměstí, Na Pakšovce, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
od 1. 4. 2013
Ing. JOSEF TUREK - místopředseda představenstva
Písek - Hradiště, U Potůčku, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
den vzniku funkce: 1. 4. 2013
od 1. 4. 2013
Ing. FRANTIŠEK LAUR - člen představenstva
Písek - Hradiště, Šumavská, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
od 1. 10. 2009 do 1. 4. 2013
Ing. František Laur - místopředseda představenstva
Písek, Šumavská 321, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
den vzniku funkce: 7. 9. 2009 - 1. 4. 2013
od 1. 10. 2009 do 1. 4. 2013
Ing. Josef Turek - člen představenstva
Písek - Hradiště, U Potůčku 362, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
od 1. 10. 2009 do 8. 12. 2016
Ing. Jan Prokop - předseda představenstva
Písek, Rašínova 855/12, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
den vzniku funkce: 7. 9. 2009
od 1. 10. 2009 do 8. 12. 2016
Ing. Jan Roušal - člen představenstva
Písek, Na Pakšovce 2308, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 9. 2009
od 19. 10. 2005 do 1. 10. 2009
Ing. Josef Turek - člen představenstva
Písek - Hradiště, U Potůčku 362, PSČ 397 01
den vzniku členství: 12. 11. 2002 - 7. 9. 2009
od 18. 2. 2003 do 19. 10. 2005
Ing. Josef Turek - člen představenstva
Písek, Truhlářská 2178
den vzniku členství: 12. 11. 2002
od 18. 2. 2003 do 1. 10. 2009
Ing. František Laur - místopředseda představenstva
Písek, Šumavská 321
den vzniku členství: 12. 11. 2002 - 7. 9. 2009
den vzniku funkce: 12. 11. 2002
od 18. 2. 2003 do 1. 10. 2009
Ing. Jan Roušal - člen představenstva
Písek, Na Pakšovce 2308
den vzniku členství: 12. 11. 2002 - 7. 9. 2009
od 27. 11. 2002 do 18. 2. 2003
Ing. František Laur - místopředseda představenstva
Písek, Putimská Vysoká 321
od 27. 11. 2002 do 18. 2. 2003
Ing. Jan Košnar - člen představenstva
Praha 1, El. Krásnohorské 123/10
den vzniku členství: 25. 5. 2001
od 27. 11. 2002 do 18. 2. 2003
Ing. Zdeněk Ších - člen představenstva
Třeboň, Přemyslova 1119
den vzniku členství: 25. 5. 2001
od 14. 7. 1997 do 18. 2. 2003
Jiří Velhartický - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 28
od 28. 1. 1997 do 14. 7. 1997
Jiří Velhratický - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 28
od 28. 1. 1997 do 27. 11. 2002
Ing. František Laur - místopředseda představenstva
Písek, Putimská Vysoká 128
od 28. 1. 1997 do 1. 10. 2009
Ing. Jan Prokop - předseda představenstva
Písek, Rašínova 855/12
den vzniku členství: 12. 11. 2002 - 7. 9. 2009
den vzniku funkce: 12. 11. 2002 - 7. 9. 2009
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
Ing. Jan Prokop - místopředseda předst. a gen. řed.
Písek, Rašínova 855/12
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
Ing. Miloslav Černý - člen představenstva
Třemošnice, Družstevní 411
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
Ing. Aurora Horská - člen představenstva
Praha 5, Lamačova 841
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
Jiří Velhartický - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 28
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
Ing. Václav Spůra - předseda představenstva
Praha 5, Janáčkovo nábř. 57
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
ing. Antonín Kachlík - místopředseda představenstva
Praha 9, Kukelská 928
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
ing. Miloš Lisý - člen představenstva
Praha 6, Haberfeldova 8
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
Jiří Velhartický - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 28
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
ing. František Laur - člen představenstva
Písek, Putimská Vysoká 128
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
ing. Jan Prokop - předseda předst. a gen.řed.
Písek, 17. listopadu 2130
od 21. 2. 1994 do 16. 8. 1995
ing. Jan Prokop - místopředs.předst.a gen.řed.
Písek, 17.listopadu 2130
od 21. 2. 1994 do 16. 8. 1995
ing. Josef Turek - místopředs.předst.a prokurista
Písek, Truhlářská 2178
od 21. 2. 1994 do 16. 8. 1995
Jiří Velhartický - předseda představenstva
Praha 3, Lucemburská 28
od 1. 1. 1994 do 21. 2. 1994
Ing. Jan Prokop - člen představenstva
Písek, 17. listopadu 2130, PSČ 397 01
od 1. 1. 1994 do 21. 2. 1994
Ing. Josef Turek - člen představenstva
Písek, Truhlářská 2178, PSČ 397 01
od 1. 1. 1994 do 21. 2. 1994
Jiří Velhartický - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 28, PSČ 130 00
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Ing. Miroslav Bezecný - člen představenstva
Písek, Harantova 1215, PSČ 394 01
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Ing. Jan Vlášek - člen představenstva
Písek, Ševčikova 10, PSČ 397 01
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Ing. František Kuncl - člen představenstva
Písek, Truhlářská 2220, PSČ 397 01
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Ing. František Malata, CSc. - člen představenstva
Praha 10, Hrusická 2527, PSČ 100 00
od 22. 11. 2005
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který je k tomu písemně představenstvem pověřen. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, z nichž vždy jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.
od 27. 11. 2002 do 22. 11. 2005
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno zmocnit k zastupování jednotlivé své členy. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, z nichž vždy jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.
od 27. 2. 1998 do 27. 11. 2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.
od 14. 7. 1997 do 27. 2. 1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisuje samostatně každý člen představenstva a generální ředitel v rozsahu zmocnění uděleného mu představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.
od 28. 1. 1997 do 14. 7. 1997
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředse- da a jeden člen představenstva a samostatně kterýkoliv člen představenstva nebo generální ředitel v rozsahu zmocnění uděleného představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.
od 16. 8. 1995 do 28. 1. 1997
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředse- da a jeden člen představenstva a samostatně generální ředi- tel v rozsahu zmocnění uděleného představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti při- pojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 8. 12. 2016
Ing. VÁCLAV HYNEK - člen dozorčí rady
Písek - Vnitřní Město, Soukenická, PSČ 397 01
den vzniku členství: 12. 11. 2002
od 8. 12. 2016
Ing. MICHAELA KOŠATKOVÁ - člen dozorčí rady
Písek - Budějovické Předměstí, Švantlova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 8. 12. 2016
PETR ČAPEK - člen dozorčí rady
Písek - Pražské Předměstí, Topělecká, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 20. 4. 2012 do 8. 12. 2016
Ing. Michaela Košatková - člen dozorčí rady
Písek, Švantlova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 20. 4. 2012 do 8. 12. 2016
Petr Čapek - člen dozorčí rady
Písek, Topělecká, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 1. 10. 2009 do 20. 4. 2012
Vladimíra Kunclová - člen dozorčí rady
Písek, Jiráskovo nábřeží 1186, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 10. 2009 - 31. 3. 2012
od 25. 9. 2004 do 20. 4. 2012
Jaroslav Čejka - člen dozorčí rady
Písek, Heritesova 1535
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 31. 3. 2012
od 18. 2. 2003 do 8. 12. 2016
Ing. Václav Hynek - člen dozorčí rady
Písek, Soukenická 176
den vzniku členství: 12. 11. 2002
od 27. 11. 2002 do 18. 2. 2003
Ing. Roman Hynek - člen dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2031
od 27. 2. 1998 do 27. 11. 2002
Ing. Roman Hynek - člen dozorčí rady
Praha 4, Mikulova 1579/7
od 14. 7. 1997 do 1. 10. 2009
Ing. Michael Chrzanowski - člen dozorčí rady
Praha 4, Jažlovická 1316
od 28. 1. 1997 do 14. 7. 1997
Ing. Michal Chrzanowski - člen dozorčí rady
Praha 4, Jažlovická 1316
od 28. 1. 1997 do 27. 2. 1998
Ing. Miroslav Purkyně - člen dozorčí rady
Praha 6, U Sluncové 602/7
od 28. 1. 1997 do 25. 9. 2004
Ing. Zdeněk Kolář - člen dozorčí rady
Písek, tř. Přátelství 2381
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
Ing. Jan Čech - člen dozorčí rady
Protivín, Družstevní 602
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
Ing. Jaroslav Jiříček - člen dozorčí rady
Prachovice, Průběžná 190
od 4. 11. 1996 do 28. 1. 1997
ing. Zdeněk Kolář - člen dozorčí rady
Písek, tř. Přátelství 2381
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
ing. Miloslav Černý - člen dozorčí rady
Třemošnice, Družstevní 411
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
JUDr. Luboš Průša - člen dozorčí rady
Písek, Vinařického 414
od 16. 8. 1995 do 4. 11. 1996
ing. Zdeněk Kolář - člen dozorčí rady
Písek, tř. Přátelství 2381
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Ing. Zdeněk Kolář
Písek, tř. Přátelství 2381, PSČ 397 01
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Ing. František Laur
Písek, Puttimská 128, PSČ 397 01
od 1. 1. 1994 do 16. 8. 1995
Petr Bečka
Písek, Šobrova 1846, PSČ 397 01
Akcionáři
od 19. 10. 2005 do 9. 9. 2013
KNIT s.r.o, IČO: 26476576
Písek, K lipám 132, PSČ 397 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-32
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-123
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-133
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-199
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-344
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 699,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,40 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.