Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Výstaviště České Budějovice a.s.
IČO: 60827475

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 21. 2. 1997

Výstaviště České Budějovice a.s.

od 1. 1. 1994 do 21. 2. 1997

PARK CENTRUM, a.s.

Sídlo
od 7. 10. 2016 do 12. 10. 2016
České Budějovice, Husova tř. , PSČ 370 05
od 1. 1. 1994 do 7. 10. 2016
České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21
IČO
od 1. 1. 1994

60827475

DIČ

CZ60827475

Identifikátor datové schránky:h8ygze5
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka626 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 25. 2. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 25. 2. 2009
- Truhlářství, podlahářství
od 25. 2. 2009
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 25. 2. 2009
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 25. 2. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 2. 2003 do 25. 2. 2009
- Polygrafická výroba
od 25. 2. 2003 do 25. 2. 2009
- Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
od 25. 2. 2003 do 25. 2. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 12. 11. 1998
- Hostinská činnost
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2003
- Sítotisk
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2003
- Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2003
- Silniční motorová doprava
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Realizace výstav a jejich organizační zajištění
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Aranžérské práce
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Zámečnictví
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Truhlářství
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Pronajímání ploch
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Pronájem průmyslového zboží
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 2009
- Provozování parkovišť
od 7. 4. 1995 do 12. 11. 1998
- lO. Silniční motorová doprava
od 7. 4. 1995 do 12. 11. 1998
- ll. Pronájem průmyslového zboží
od 12. 7. 1994 do 12. 11. 1998
- 9. Pronajímání ploch
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 1. realizace výstav a jejich organizační zajištění
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 2. aranžérské práce
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 3. hostinská činnost
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 4. zámečnictví
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 5. sítotisk
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 6. montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 7. truhlářství
od 1. 1. 1994 do 12. 11. 1998
- 8. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 12. 5. 2017
- Řádná valná hromada společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 370 21, identifikační číslo: 608 27 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude m v Českých Budějovicích, pod sp. zn. B 626 (dále jen "Společnost") konaná dne 9. května 2017 v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen "ZOK"): I. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00, Praha 8, identifikační číslo: 492 41 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze, oddíl B, vložka 2130 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke d ni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 30. 3. 2017 předložením výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě je akcionářem Spole čnosti. V souladu s § 275, odst. 3) ZOK práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 225 841 kusů (slovy dvě stě dvace t pět tisíc osm set čtyřicet jeden kus) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,90 % (slovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 90,90% (s lovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Konstatuje a osvědčuje, že společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu, a že Hlavní akcionář požádal o svolání valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 30. 3. 2017. III. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžik u osoby odlišné od Hlavního akcionáře. IV. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.167,- Kč za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). V. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2592-116-2017 ze dne 21. 2. 2017, který vypracoval STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlá nky, 612 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2016. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno: Hodnotu jedné akcie společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč stanovujeme pro výše uvedený účel na 2 167,- Kč. VI. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v P raze pod sp. zn. BXXXVI 46, která je oprávněna poskytovat služby jako banka. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a. s. VII. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení této řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 1 4.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 387 714 213, e-mail: info@vcb.cz. VIII. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, která ostatním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na maj etkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle § 388 odst. 1 ZOK. Oprávněným osobám bude protiplnění poskytnuto bezhotovostním převodem nebo peněžní poukázkou. IX. Společnost Československá obchodní banka, a. s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytn e protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2. ZOK).
od 8. 12. 2014
- Rozhodnutím valné hromady a.s. bylo rozhodnuto o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu novým zněním, jak bylo předloženo valné hromadě přestavenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se s polečnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
od 26. 9. 1995
- Rozhodnutím valné hromady ze dne 14.6.1995 byly přijaty změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného dne 14.6.1995.
od 1. 1. 1994
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v raze. V zakladatelské listině učiněné vo formě notářského zápisu ze dne 17.11.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu č. 26040 státní- ho subjektu PARK CENTRUM - propagační a tisková služba MZe ČR,
od 1. 1. 1994
- Husova 523, 370 21 České Budějovice. Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy.
Kapitál
od 1. 1. 1994
Základní kapitál 248 455 000 Kč
od 11. 11. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 248 455.
od 1. 1. 1994 do 11. 11. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 485.
od 1. 1. 1994 do 11. 11. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 245 970.
Statutární orgán
od 2. 3. 2019
Ing. PETR TUREČEK - člen představenstva
Pelhřimov, Osvobození, PSČ 393 01
den vzniku členství: 5. 2. 2019
od 5. 9. 2018
Ing. MOJMÍR SEVERIN - předseda představenstva
Litvínovice, Stráňka, PSČ 370 01
den vzniku členství: 12. 4. 2018
den vzniku funkce: 13. 4. 2018
od 9. 5. 2018 do 5. 9. 2018
Ing. MOJMÍR SEVERIN - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 2, Pasovská, PSČ 370 05
den vzniku členství: 12. 4. 2018
den vzniku funkce: 13. 4. 2018
od 7. 12. 2017
Mgr. Ing. ZDENĚK VOLF - místopředseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 6, J. Dietricha, PSČ 370 08
den vzniku členství: 15. 12. 2016
den vzniku funkce: 30. 10. 2017
od 25. 1. 2017 do 7. 12. 2017
Mgr. Ing. ZDENĚK VOLF - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 6, J. Dietricha, PSČ 370 08
den vzniku členství: 15. 12. 2016
od 21. 9. 2016 do 9. 5. 2018
Ing. LEOŠ KUTNER - předseda představenstva
Lipno, , PSČ 438 01
den vzniku členství: 26. 7. 2016 - 13. 4. 2018
den vzniku funkce: 27. 7. 2016 - 13. 4. 2018
od 7. 5. 2016 do 2. 3. 2019
Ing. PETR TUREČEK - člen představenstva
Pelhřimov, Osvobození, PSČ 393 01
den vzniku členství: 4. 2. 2016 - 4. 2. 2019
od 2. 3. 2016 do 24. 10. 2017
Mgr. ONDŘEJ MAREČEK - místopředseda představenstva
Praha - Kbely, Mohelnická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 23. 10. 2014 - 3. 10. 2017
den vzniku funkce: 15. 1. 2016 - 3. 10. 2017
od 15. 12. 2015 do 25. 1. 2017
Ing. ZDENĚK NEKULA - člen představenstva
Těšetice, , PSČ 671 61
den vzniku členství: 21. 11. 2015 - 15. 12. 2016
od 23. 10. 2014 do 2. 3. 2016
Mgr. ONDŘEJ MAREČEK - člen představenstva
Praha - Kbely, Mohelnická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 23. 10. 2014
od 29. 5. 2014 do 8. 12. 2015
Ing. PAVEL DLOUHÝ - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce, PSČ 373 41
den vzniku funkce: 24. 2. 2012
od 10. 8. 2013 do 8. 12. 2015
Ing. Martin Karban - místopředseda představenstva
Kunice, V Uličce, PSČ 251 63
den vzniku členství: 29. 8. 2012 - 24. 10. 2015
den vzniku funkce: 29. 8. 2012 - 24. 10. 2015
od 2. 10. 2012 do 10. 8. 2013
Ing. Martin Karban - místopředseda představenstva
Kunice, , PSČ 251 63
den vzniku členství: 29. 8. 2012
den vzniku funkce: 29. 8. 2012
od 2. 10. 2012 do 15. 12. 2015
Ing. Vladimír Suchý - člen představenstva
Praha 7, Veletržní 840/47, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 8. 2012 - 20. 11. 2015
od 19. 4. 2012 do 29. 5. 2014
Ing. Pavel Dlouhý - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce, PSČ 373 41
den vzniku funkce: 24. 2. 2012
od 16. 11. 2011 do 2. 10. 2012
Ing. Vladimír Suchý - člen představenstva
Praha 7, Veletržní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 6. 9. 2007 - 29. 8. 2012
od 16. 11. 2011 do 2. 6. 2016
Ing. Josef Friedrich - předseda představenstva
České Budějovice, Karla Chocholy, PSČ 370 05
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 30. 4. 2016
den vzniku funkce: 26. 10. 2011 - 30. 4. 2016
od 23. 9. 2011 do 16. 11. 2011
Ing. Vladimír Suchý - předseda představenstva
Praha 7, Veletržní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 6. 9. 2007
den vzniku funkce: 12. 9. 2011 - 26. 10. 2011
od 16. 12. 2008 do 23. 10. 2014
Mgr. Ondřej Mareček - člen představenstva
Praha 9, Lužanská 685, PSČ 197 00
den vzniku členství: 19. 11. 2008 - 23. 10. 2014
od 23. 11. 2007 do 23. 9. 2011
Ing. Vladimír Suchý - člen představenstva
Praha 7, Veletržní 840/47, PSČ 170 00
den vzniku členství: 6. 9. 2007
od 13. 8. 2007 do 2. 10. 2012
Ing. Martin Karban - místopředseda představenstva
Kunice, 86, PSČ 251 63
den vzniku členství: 20. 6. 2007 - 29. 8. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2007 - 29. 8. 2012
od 12. 1. 2007 do 19. 4. 2012
Ing. Pavel Dlouhý - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce 724, PSČ 373 41
den vzniku členství: 24. 11. 2006 - 24. 2. 2012
od 14. 3. 2006 do 12. 1. 2007
Ing. Stanislav Kázecký, CSc. - člen představenstva
Milevsko, Erbenova 746, PSČ 399 01
den vzniku členství: 17. 1. 2006 - 24. 11. 2006
od 14. 3. 2006 do 13. 8. 2007
Ing. Petr Buchal - místopředseda představenstva
Lázně Bohdaneč, Spojovací 665, PSČ 533 41
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 16. 5. 2007
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 16. 5. 2007
od 14. 3. 2006 do 13. 8. 2007
Mgr. Jaroslav Janáček - člen představenstva
Praha 7, Trojská 140, PSČ 171 00
den vzniku členství: 17. 1. 2006 - 20. 6. 2007
od 16. 9. 2005 do 14. 3. 2006
Ing. Dagmar Volková, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 10, Kosatcová 48, PSČ 106 00
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 4. 1. 2006
od 16. 9. 2005 do 14. 3. 2006
Ing. Pavel Dlouhý - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na vyhlídce 724, PSČ 373 41
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 17. 1. 2006
od 16. 9. 2005 do 23. 9. 2011
Ing. Marcela Payerová - předseda představenstva
České Budějovice, Šeříková 3, PSČ 370 08
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 31. 8. 2011
od 11. 1. 2005 do 14. 3. 2006
Ing. Hana Hricová - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Janáčková 998, PSČ 373 71
den vzniku členství: 21. 8. 2002 - 17. 1. 2006
od 11. 1. 2005 do 16. 12. 2008
Ing. Kateřina Kosobudová - člen představenstva
Srubec, 372
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 19. 11. 2008
od 25. 2. 2003 do 11. 1. 2005
Ing. Martin Kosobud - člen představenstva
Srubec 372, okres České Budějovice
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 16. 6. 2004
od 25. 2. 2003 do 11. 1. 2005
Ing. Hana Hricová - člen představenstva
České Budějovice, Skuherského 7, PSČ 370 01
den vzniku členství: 21. 8. 2002
od 4. 7. 2000 do 4. 7. 2000
Ing. Marcela Payerová - předseda představenstva
Kamenný Újezd, Plavnická 425
od 4. 7. 2000 do 25. 2. 2003
Ing. Karel Mach - člen představenstva
Chotýčany 77, , PSČ 373 62
od 4. 7. 2000 do 25. 2. 2003
Ing. Martin Kosobud - člen představenstva
České Budějovice, J.Bendy 20, PSČ 370 05
od 4. 7. 2000 do 16. 9. 2005
ing. Pavel Dlouhý - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na vyhlídce 724, PSČ 373 41
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
od 4. 7. 2000 do 16. 9. 2005
Ing. Marcela Payerová - předseda představenstva
České Budějovice, Šeříková 3, PSČ 370 08
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
den vzniku funkce: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
od 4. 7. 2000 do 16. 9. 2005
Ing. Dagmar Volková, CSc., - místopředseda představenstva
Praha 10, Kosatcová 48, PSČ 106 00
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
den vzniku funkce: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
od 20. 7. 1999 do 4. 7. 2000
Ing. Jan Gerner - člen představenstva
Karlovy Vary, Nábřeží Jana Palacha 4, PSČ 360 01
od 20. 7. 1999 do 4. 7. 2000
Ing. Karel Mach - člen představenstva
Chotýčany 77, okres České Budějovice
od 12. 11. 1998 do 12. 11. 1998
Mgr. Jiří Šmejc - předseda představenstva
Karlovy Vary, Stará Rokle, Svobodova 701/1B
od 12. 11. 1998 do 20. 7. 1999
Ing. Karel Mach - člen představenstva
České Budějovice, A. Barcala 26
od 12. 11. 1998 do 20. 7. 1999
Ing. Jiří Kozelek - člen představenstva
Štětí, Mánesova 633
od 12. 11. 1998 do 4. 7. 2000
Mgr. Jiří Šmejc - předseda představenstva
Karlovy Vary, Stará Role, Svobodova 701/1B
od 12. 11. 1998 do 4. 7. 2000
Ing. Marcela Payerová - člen představenstva
Kamenný Újezd, Plavnická 425
od 21. 2. 1997 do 21. 2. 1997
ing. Jiří Šmejc - předseda představenstva
Lužany, 4
od 21. 2. 1997 do 12. 11. 1998
Ing. Ivan Zach - člen představenstva
Slaný, Švermova 579
od 21. 2. 1997 do 12. 11. 1998
Mgr. Aleš Pergl - člen představenstva
Kroměříž, Havlíčkova 734
od 21. 2. 1997 do 12. 11. 1998
Mgr. Jiří Šmejc - předseda představenstva
Lužany, 4
od 21. 2. 1997 do 4. 7. 2000
ing. Pavel Dlouhý - místopředseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na vyhlídce 724
od 26. 9. 1995 do 21. 2. 1997
ing. Stanislav Labounek - člen představenstva
Praha 4, V Hodkovičkách 337
od 26. 9. 1995 do 21. 2. 1997
Jiří Netík - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Kolodějská 410
od 26. 9. 1995 do 21. 2. 1997
ing. Lubomír Bednář - předseda představenstva
České Budějovice, Polní 4
od 26. 9. 1995 do 21. 2. 1997
ing. Marcela Payerová - místopředseda představenstva
Kamenný Újezd, Plavnická 425
od 26. 9. 1995 do 12. 11. 1998
ing. Ivan Nestával - člen představenstva
České Budějovice, J.Kolářové 12
od 1. 1. 1994 do 26. 9. 1995
Ing. Marcela Payerová - předsedkyně představenstva
Kamenný Újezd, Plavnická 425
od 1. 1. 1994 do 26. 9. 1995
Ing.arch. Jaroslav Martínek - člen představenstva
České Budějovice, L.M.Pařízka 3
od 1. 1. 1994 do 26. 9. 1995
Ing. Ludmila Mlynářová - člen představenstva
České Budějovice, Otavská 25
od 1. 1. 1994 do 26. 9. 1995
- Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natiště- nému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci.
od 12. 3. 2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
od 8. 12. 2015 do 12. 3. 2018
Za společnost jedná v celém rozsahu předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda před stavenstva a jeden člen představenstva, a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 4. 7. 2000 do 8. 12. 2015
Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva,a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 11. 11. 1996 do 4. 7. 2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místopředseda představenstva, případně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společnosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 26. 9. 1995 do 11. 11. 1996
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natiště- nému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místo- předseda představenstva, případně předseda nebo místo- předseda a další člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společ- nosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 27. 3. 2020
Mgr. JAROSLAV JANÁČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Troja, Trojská, PSČ 171 00
den vzniku členství: 24. 7. 2019
den vzniku funkce: 31. 1. 2020
od 27. 3. 2020
Ing. JIŘÍ PONDĚLÍČEK, Ph.D. - místopředseda dozorčí rady
Řevnice, Sochorova, PSČ 252 30
den vzniku členství: 27. 9. 2018
den vzniku funkce: 27. 9. 2019
od 17. 9. 2019
Ing. PETR JÍLEK - člen dozorčí rady
Jesenice, Mezi Domy, PSČ 252 42
den vzniku členství: 24. 7. 2019
od 17. 9. 2019 do 27. 3. 2020
Mgr. JAROSLAV JANÁČEK - člen dozorčí rady
Praha - Troja, Trojská, PSČ 171 00
den vzniku členství: 24. 7. 2019
od 19. 10. 2018 do 27. 3. 2020
Ing. JIŘÍ PONDĚLÍČEK, Ph.D. - člen dozorčí rady
Řevnice, Sochorova, PSČ 252 30
den vzniku členství: 27. 9. 2018
od 29. 6. 2018 do 17. 9. 2019
MUDr. VIERA ŠEDIVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram V-Zdaboř, Šachetní, PSČ 261 01
den vzniku členství: 7. 6. 2018 - 24. 7. 2019
od 9. 5. 2018
Ing. MARCELA ANTOŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Vysočany, Pod Harfou, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 3. 2018
od 29. 12. 2017 do 23. 6. 2018
Mgr. VÍT DOLEŽÁLEK - místopředseda dozorčí rady
Uherský Brod - Újezdec, Skácelova, PSČ 687 34
den vzniku členství: 12. 10. 2017 - 29. 5. 2018
den vzniku funkce: 27. 10. 2017 - 29. 5. 2018
od 7. 12. 2017 do 29. 12. 2017
Mgr. VÍT DOLEŽÁLEK - místopředseda dozorčí rady
Uherský Brod - Těšov, 1. května, PSČ 687 34
den vzniku členství: 12. 10. 2017
den vzniku funkce: 27. 10. 2017
od 7. 12. 2017 do 13. 1. 2020
Mgr. ONDŘEJ MAREČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Kbely, Mohelnická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 6. 10. 2017 - 30. 11. 2019
den vzniku funkce: 19. 10. 2017 - 30. 11. 2019
od 24. 10. 2017 do 7. 12. 2017
Mgr. ONDŘEJ MAREČEK - člen dozorčí rady
Praha - Kbely, Mohelnická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 6. 10. 2017
od 24. 10. 2017 do 7. 12. 2017
Mgr. VÍT DOLEŽÁLEK - člen dozorčí rady
Uherský Brod - Těšov, 1. května, PSČ 687 34
den vzniku členství: 12. 10. 2017
od 19. 5. 2017 do 24. 10. 2017
Mgr. Ing. HANA EYEMOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Na Rokytce, PSČ 180 00
den vzniku členství: 23. 10. 2015 - 5. 10. 2017
den vzniku funkce: 23. 10. 2015 - 5. 10. 2017
od 27. 4. 2017 do 19. 5. 2017
Mgr. Ing. HANA EYEMOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Letňany, Krnovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 26. 11. 2016 do 17. 9. 2019
JIŘÍ NETÍK - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Kolodějská, PSČ 375 01
den vzniku členství: 24. 6. 2016 - 24. 7. 2019
od 10. 1. 2016 do 26. 11. 2016
Ing. LENKA CHRÁSTOVÁ - člen dozorčí rady
Rudolfov, Hlincohorská, PSČ 373 71
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 27. 4. 2016
od 8. 12. 2015 do 27. 4. 2017
Mgr. Ing. HANA JELÍNKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Letňany, Krnovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 8. 12. 2015 do 24. 10. 2017
Ing. JIŘINA VORLOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Motol, Brdlíkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 23. 10. 2015 - 5. 10. 2017
den vzniku funkce: 23. 10. 2015 - 5. 10. 2017
od 29. 11. 2014 do 8. 12. 2015
Mgr. Ing. ALAN LANDA, MBA - člen dozorčí rady
Kladno, Cyrila Boudy, PSČ 272 01
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 23. 10. 2015
od 29. 11. 2014 do 8. 12. 2015
Mgr. Ing. HANA JELÍNKOVÁ - členka dozorčí rady
Praha - Letňany, Krnovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 23. 10. 2015
od 8. 8. 2014 do 29. 11. 2014
RNDr. JAN ZAHRADNÍK - předseda dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 7, Boh. Kafky, PSČ 370 07
den vzniku členství: 24. 11. 2006 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 24. 11. 2006 - 2. 10. 2014
od 27. 8. 2013 do 29. 11. 2014
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK - místopředseda dozorčí rady
Staré Hodějovice, K Hůrce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 24. 11. 2006 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 24. 11. 2006 - 2. 10. 2014
od 2. 6. 2011 do 10. 1. 2016
Ing. Lenka Chrástová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Korandova 508/10, PSČ 370 04
den vzniku členství: 27. 4. 2011
od 12. 1. 2007 do 2. 6. 2011
Ing. Lenka Chrástová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Korandova 508/10, PSČ 370 04
den vzniku členství: 24. 4. 2006 - 24. 4. 2011
den vzniku funkce: 24. 4. 2006
od 12. 1. 2007 do 27. 8. 2013
Ing. Miroslav Dvořák - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice, Roudné 167, PSČ 370 07
den vzniku členství: 24. 11. 2006
den vzniku funkce: 24. 11. 2006
od 12. 1. 2007 do 8. 8. 2014
RNDr. Jan Zahradník - předseda dozorčí rady
České Budějovice, B. Kafky 1296/17, PSČ 370 07
den vzniku členství: 24. 11. 2006
den vzniku funkce: 24. 11. 2006
od 26. 5. 2006 do 12. 1. 2007
Ing. Lenka Chrástová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Václava Talicha 813/29, PSČ 370 05
den vzniku členství: 24. 4. 2006
od 14. 3. 2006 do 12. 1. 2007
Dr. Alexander Keviczky - předseda dozorčí rady
Praha 1, Vladislavova 16, PSČ 110 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 24. 11. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 24. 11. 2006
od 14. 3. 2006 do 12. 1. 2007
Terezie Vondroušová - místopředseda dozorčí rady
Čestice, Hoslovice 66, PSČ 387 19
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 24. 11. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 24. 11. 2006
od 16. 9. 2005 do 14. 3. 2006
Ing. Robert Plavec - předseda dozorčí rady
Příbram V, Klatovská 314, PSČ 260 01
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 4. 1. 2006
od 16. 9. 2005 do 14. 3. 2006
RNDr. Lubomír Netolický - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Sýkovecká 147/19, PSČ 118 00
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 4. 1. 2006
od 4. 7. 2000 do 16. 9. 2005
Ing. Robert Plavec - předseda dozorčí rady
Příbram V, Klatovská 314, PSČ 260 01
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
den vzniku funkce: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
od 4. 7. 2000 do 16. 9. 2005
RNDr. Lubomír Netolický - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Sýkovecká 147/19, PSČ 118 00
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
den vzniku funkce: 4. 7. 2000 - 15. 6. 2005
od 20. 7. 1999 do 4. 7. 2000
Ing. Radovan Putna - člen dozorčí rady
Praha 7, Milady Horákové 513/17, PSČ 170 00
od 12. 11. 1998 do 20. 7. 1999
ing. Miroslav Procházka - člen dozorčí rady
Protivín, Husova 693
od 12. 11. 1998 do 4. 7. 2000
Ing. Ivan Zach - předseda dozorčí rady
Slaný, Švermova 579
od 12. 11. 1998 do 26. 5. 2006
Ing. Michaela Krištůfková - člen dozorčí rady
České Budějovice, Vodňanská 15
den vzniku členství: 12. 11. 1998 - 24. 4. 2006
od 21. 2. 1997 do 12. 11. 1998
Ing. Vlastimil Mareš - člen dozorčí rady
Poděbrady, Dr. Beneše 309
od 21. 2. 1997 do 12. 11. 1998
Petr Coufal - člen dozorčí rady
Pardubice, Lidmily Malé 821
od 26. 9. 1995 do 21. 2. 1997
JUDr. František Trenda - člen dozorčí rady
Radonice 1, Dolní Bukovsko,
od 26. 9. 1995 do 21. 2. 1997
ing. Alena Kindová - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Jiskrova 423
od 26. 9. 1995 do 12. 11. 1998
ing.arch. Hana Urbancová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Písecká 4
od 26. 9. 1995 do 12. 11. 1998
ing.arch. Jaroslav Martínek - člen dozorčí rady
České Budějovice, L.M.Pařízka 3
od 26. 9. 1995 do 12. 11. 1998
ing. Ludmila Mlynářová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Otavská 25
od 26. 9. 1995 do 12. 11. 1998
ing. Miroslav Procházka - předseda dozorčí rady
Protivín, Husova 693
od 1. 1. 1994 do 26. 9. 1995
Věra Veverková
České Budějovice, Sukova 10
od 1. 1. 1994 do 26. 9. 1995
JUDr. Jan Nádravský
České Budějovice, Vodní 26
od 1. 1. 1994 do 26. 9. 1995
Josef Pelc
České Budějovice, Otavská 1
Akcionáři
od 6. 8. 2017
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČO: 49241494
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
od 23. 6. 2017 do 6. 8. 2017
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČO: 49241494
Praha - Karlín, Za Poříčskou bránou, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 808,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-9
+
-
2.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-45
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-88
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-183
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-222
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services