Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MILLENNIUM,a.s.
IČO: 61057703

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 3. 1996
Obchodní firma
od 13. 3. 1996

MILLENNIUM,a.s.

Sídlo
od 13. 3. 1996 do 27. 10. 2016
Praha 1, Těšnov 1
IČO
od 13. 3. 1996

61057703

Identifikátor datové schránky:5mjreca
Právní forma
od 13. 3. 1996
Akciová společnost
Spisová značka3836 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 2. 2015
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 26. 11. 2012
- Hostinská činnost
od 21. 4. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 1. 2006 do 21. 4. 2011
- zastavárenská činnost
od 24. 1. 2006 do 21. 4. 2011
- zprostředkování obchodu a služeb
od 24. 1. 2006 do 21. 4. 2011
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 24. 1. 2006 do 21. 4. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 1. 2006 do 21. 4. 2011
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 24. 12. 2002 do 21. 4. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 24. 12. 2002 do 21. 4. 2011
- poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware
od 24. 12. 2002 do 21. 4. 2011
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 13. 3. 1996 do 21. 4. 2011
- vydavatelská činnost
od 13. 3. 1996 do 21. 4. 2011
- nakladatelská činnost
od 13. 3. 1996 do 21. 4. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
Ostatní skutečnosti
od 30. 4. 2013 do 24. 5. 2013
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti MILLENNIUM a.s. takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 46.000.000,- Kč, tedy ze stávající částky 10.000.000,- Kč na novou celkovou výši 56.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 46.000.000,-- Kč se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomická stabilizace společnosti. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 46 kusů kmenových akcií, znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost HENDON a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 271 92 237. Společnost HENDON a.s., jako jediný akcionář společností MILLENNIUM a.s. se vzdává přednostního práva na úpis 46 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na akcii, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti MILLENNIUM a.s. p odle tohoto rozhodnutí. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti HENDON a.s., ve výši 7.361 537,67 Kč z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15. prosince 2005 mezi společností HENDON a.s. jako p ostupníkem a společností Group 77 a.s., IČO: 261 15 492, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, jako postupitelem. Tato pohledávka je na základě dohody o vypořádání závazků ze dne 19. prosince 2005 uzavřené mezi společností Millennium a.s. a společnost í Hendon a.s. ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12. listopadu 2007 splatná do 19. prosince 2010 (dále jen „Pohledávka 1“). Tato Pohledávka 1 je plně způsobilá k řádnému započtení. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti HENDON, a.s.ve výši 28.006.306,-- Kč z toho jistina celkem 25 587 648,30 Kč a úrok z jistiny za období od 17. ledna 2006 do 31. prosince 2012 celkem 2 418 657,70 Kč) z titulu dohody o vypořádání závazků uzavřené dne 29. srpna 2005 mezi společností Millennium a.s. a společností Hendon a.s. ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 2006 a dodatku č. 2 ze dne 12. listopadu 2007 (dále jen &#82 22;Pohledávka 2“). Tato Pohledávka 2 je plně způsobilá k řádnému započtení. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti HENDON a.s. ve výši 10. 699. 997,-- Kč z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. 3. 2013 mezi společností HENDON a.s. jako postu pníkem a společností BPA sport marketing a.s., IČO: 25069764, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 jako postupitelem, která představuje neuhrazenou jistinu půjčky ve výši 9. 991. 083,-- Kč spolu s neuhrazeným úrokem z půjčky ke dni 31.12. 2012 ve výši 708.914,-- Kč splatných do 31. března 2013 z titulu rámcové smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a společností Millennium a.s. jako dlužníkem dne 10. srpna 2009 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3. ledna 201 0 a dodatku č. 2 ze dne 20. prosince 2011 (dále jen "Pohledávka 3"). Tato Pohledávka 3 je plně způsobilá k řádnému započtení. Existence Pohledávek 1 - 3 společnosti HENDON a.s. za společností MILLENNIUM a.s. byla ověřena a potvrzena zprávou auditora BDO Audit s.r.o., Olbrachtova 1980/5, Praha 4, IČO 453 14 381, auditorské oprávnění č. 018. Připouští započtení peněžitých pohledávek upisovatele - společnosti HENDON a.s., a to Pohledávky 1 co do výše 7.361.537,67 Kč, Pohledávky 2 co do výše 28.006.306,-- Kč a Pohledávky 3 co do výše 10.632.156,33 Kč proti pohledávce společnosti MILLENNIUM a.s. na splacení emisního kursu 46 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti MILLENNIUM a.s., když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením shora uvedených pohledávek, než splacení dluhu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností HENDON a.s., ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti MILLENNIUM a.s., na adrese Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, mezi předem ur čeným zájemcem, společností HENDON a.s. a společností MILLENNIUM a.s.. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku a končí uplynutím třiceti dnů od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Stanoví pravidla postupu uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady d) peněžitá pohledávka upisovatele společnosti HENDON a.s., bude započtena ve výši 46.000.000,- Kč na splacení emisního kursu 46 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč každé z nich, upsané předem určeným záj emcem společností HENDON a.s. na zvýšení základního kapitálu e) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají (přičemž zcela zanikne Pohledávka 1 a Pohledávka 2, Pohledávka 3 zanikne pouze co do výše 10.632.156,33 Kč), a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu.
od 12. 2. 1998 do 26. 10. 1998
- Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 9,000.000,-Kč na 10,000.000,-Kč takto: - Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 90 ks. kmenových akcií znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs je stanoven ve výši 100.000,-Kč. - Upisování akcií nad částku 9,000.000,-Kč se nepřipouští. - Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, a to tak,že budou upsány akcionáři podle dohody podle § 205 obchod.zák. - Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 1 měsíce ode dne, kdy bude zapsáno usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 13. 3. 1996
- Společnost je právním nástupcem vymazané spol.MILLENNIUM s.r.o. IČ: 629 14 006,Rg C 35342 , na kterou přešla veškerá práva a závazky vymazané společnosti.
Kapitál
od 24. 5. 2013
Základní kapitál 56 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 10. 1998 do 24. 5. 2013
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 3. 1996 do 26. 10. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 13. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 13. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 46.
od 24. 5. 2013 do 13. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 46.
od 26. 10. 1998 do 13. 2. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 13. 3. 1996 do 26. 10. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 9. 11. 2015
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 21. 10. 2015
den vzniku funkce: 21. 10. 2015
od 16. 7. 2015 do 9. 11. 2015
MARTIN MIKEŠ - člen představenstva
Praha - Nusle, 5. května, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 21. 10. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 21. 10. 2015
od 22. 6. 2015 do 16. 7. 2015
MARTIN MIKEŠ - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, 5. května, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2015
od 12. 6. 2015 do 22. 6. 2015
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 12. 1. 2015 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 12. 1. 2015 - 15. 6. 2015
od 13. 2. 2015 do 12. 6. 2015
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 12. 1. 2015
den vzniku funkce: 12. 1. 2015
od 2. 8. 2013 do 13. 2. 2015
PETRA PAVELKOVÁ - předseda představenstva
Jílové u Prahy - Radlík, K Rozcestí, PSČ 254 01
den vzniku členství: 15. 4. 2011 - 14. 8. 2014
den vzniku funkce: 1. 8. 2011 - 14. 8. 2014
od 2. 11. 2011 do 2. 8. 2013
Petra Pavelková - předseda představenstva
Jílové u Prahy, K Rozcestí, PSČ 254 01
den vzniku členství: 15. 4. 2011
den vzniku funkce: 1. 8. 2011
od 2. 11. 2011 do 13. 2. 2015
Ing. Jan Pígl - člen představenstva
Praha 9 - Hostavice, Lucinková, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 14. 8. 2014
od 21. 4. 2011 do 2. 11. 2011
Petra Pavelková - člen představenstva
Jílové u Prahy, K Rozcestí, PSČ 254 01
den vzniku funkce: 15. 4. 2011
od 15. 5. 2006 do 2. 11. 2011
Jaroslav Páral - člen
Praha 10 - Benice, U Zahrádek 142, PSČ 103 00
den vzniku funkce: 1. 5. 2006 - 1. 5. 2011
od 24. 12. 2002 do 15. 5. 2006
Ing. Luboš Pázler - člen představenstva
Praha 9, Zacharská 1269, PSČ 198 00
den vzniku členství: 19. 7. 2002
od 15. 8. 2000 do 24. 12. 2002
Barbora Urbánková - člen představenstva
Praha 10, Karpatská 858/3
od 15. 8. 2000 do 24. 12. 2002
mgr. Luboš Koželuh - člen
Plzeň, Pod Švabinami 44
od 26. 10. 1998 do 15. 8. 2000
JUDr. Miroslav Augustin - člen
Praha 10, Krátká 16
od 12. 2. 1998 do 15. 8. 2000
Barbora Urbánková - člen představenstva
Praha 3, Ondříčkova 1
od 11. 6. 1997 do 26. 10. 1998
PhDr. Petr Dufek - člen představenstva
Praha 5, Vellušova 1853, PSČ 155 00
od 11. 6. 1997 do 24. 12. 2002
ing. Antonín Charouz - předseda představenstva
Praha 4, Kalmánova 5
od 13. 3. 1996 do 8. 7. 1996
ing. Jaroslav Konderla - člen představenstva
Opava, Jasmínova 18
od 13. 3. 1996 do 11. 6. 1997
ing. Jan Roušal - předseda představenstva
České Budějovice, Lidická 15
od 13. 3. 1996 do 11. 6. 1997
ing. Antonín Charouz - člen představenstva
Praha 4, Kalmánova 5
od 13. 3. 1996 do 12. 2. 1998
Petr Svoboda - člen představenstva
Chrášťany, 86
od 13. 2. 2015
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 24. 12. 2002 do 13. 2. 2015
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
od 12. 2. 1998 do 24. 12. 2002
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 13. 3. 1996 do 12. 2. 1998
Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 8. 2015 do 9. 11. 2015
MIROSLAV REITINGER - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Trávníčkova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 8. 2011 - 1. 7. 2015
od 2. 11. 2011 do 13. 2. 2015
Petra Hajduová - člen dozorčí rady
Praha 8, Paláskova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 14. 8. 2014
od 2. 11. 2011 do 13. 2. 2015
František Hýbl - člen dozorčí rady
Praha 9, Luštěnická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 14. 8. 2014
od 2. 11. 2011 do 9. 8. 2015
Miroslav Reitinger - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 8. 2011
od 24. 7. 2007 do 2. 11. 2011
Miroslav Reitinger - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova 1765/7, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 1. 8. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 1. 8. 2011
od 24. 7. 2007 do 2. 11. 2011
Jaroslav Páral - člen dozorčí rady
Praha 10, U Zahrádek 144, PSČ 103 00
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 1. 8. 2011
od 24. 8. 2006 do 24. 7. 2007
Miroslav Reitinger - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova 1765/7, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 8. 2006
od 24. 1. 2006 do 24. 7. 2007
Ing. Květoslav Vilímek - předseda dozorčí rady
Praha 10, Chudenická 1079/10, PSČ 102 00
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 28. 6. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2005 - 28. 6. 2007
od 24. 1. 2006 do 2. 11. 2011
Ing. Zdeněk Hrouda - člen dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Prachatická 211, PSČ 190 00
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 19. 12. 2010
od 15. 2. 2005 do 24. 1. 2006
Ing. Pavel Tojšl - předseda dozorčí rady
Praha 2, Vinohradská 1595/31
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 19. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 19. 12. 2005
od 15. 2. 2005 do 24. 1. 2006
Jaroslav Páral - člen dozorčí rady
Praha 10, U Zahrádek 142, PSČ 103 00
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 19. 12. 2005
od 15. 2. 2005 do 24. 8. 2006
Petr Nitsche - člen dozorčí rady
Čerčany, K Vodárně 448, PSČ 257 22
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 1. 8. 2006
od 12. 2. 1998 do 24. 12. 2002
Mgr. Prokop Beneš
Praha 9, Prosecká 679/123
od 12. 2. 1998 do 24. 12. 2002
Jan Trajbold
Praha 4, V Podhájí 614/26
od 12. 2. 1998 do 15. 2. 2005
Šárka Galiková
Praha 10, Parmská 352
od 11. 6. 1997 do 12. 2. 1998
Dr. Aleš Rozehnal
Praha 1, Krakovská 15
od 8. 7. 1996 do 12. 2. 1998
JUDr. Vladimír Zavadil
Praha 4, Petržílova 3303
od 13. 3. 1996 do 8. 7. 1996
ing. Ondřej Pomněn
Opava, Englišova 54
od 13. 3. 1996 do 11. 6. 1997
ing. Roman Štěrba
Praha 10, Mexická 3
od 13. 3. 1996 do 12. 2. 1998
Pavel Svoboda
Hostivice, 1027
Akcionáři
od 9. 11. 2015
REDEMPTOR a.s., IČO: 63078511
Praha 1, Těšnov 1/1059
od 13. 2. 2015 do 9. 11. 2015
Auto Charouz a.s., IČO: 27192237
Praha 1, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00
od 21. 4. 2011 do 13. 2. 2015
HENDON a.s., IČO: 27192237
Praha 1, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00
od 16. 9. 2006 do 21. 4. 2011
HENDON a.s., IČO: 27192237
Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 675,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Komerční banka 2 746,19 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

+27
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-5
+
-
3.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-6
+
-
4.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-28
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-37
+
-

Články na Heroine.cz

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services