ABA - AIR, a.s., IČO: 61057983 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ABA - AIR, a.s. Údaje byly staženy 7. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 61057983. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61057983 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 3. 1996
Obchodní firma
od 29. 3. 1996

ABA - AIR, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 3. 1996 do 11. 9. 2008
Praha 1, Těšnov 1
IČO
od 29. 3. 1996

61057983

Identifikátor datové schránky:bw6cjbm
Právní forma
od 29. 3. 1996
Akciová společnost
Spisová značka3867 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 6. 1996
- letecká doprava a letecké práce
od 29. 3. 1996
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/1991 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 29. 3. 1996
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 29. 3. 1996
- reklamní činnost
Ostatní skutečnosti
od 15. 6. 2004 do 1. 11. 2004
- Jediný akcionář společnosti ABA - AIR, a.s. v působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ABA - AIR, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 251.800.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jedna milionů osm set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 251 (dvěstěpadesát jedna) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 8 (osm) kusů kmenových listinných akcií na majitele , o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun če ských) bude činit 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti ABA - AIR, a.s. schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení p řednostního práva. Zvýšení základního kapitálu společnosti ABA - AIR, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do o bchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, pod číslem vložky 34190994. Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 251 (dvěstěpadesát jedna) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 8 (osm) kusů kmenových a listinných akcií na majitele, o jme novité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Všechny akcie budou znít na majitele. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 o dst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investemnt B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu společnosti ABA - AIR, a.s. o částku 251.800.000,- Kč (dvěstěpadesát jeden milion osm set tisíc korun českých). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečné ho odkladu poté, kdy usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V. za společností ABA - AIR, a.s. proti pohledávce společnosti ABA - AIR, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnosti ACT Investment B.V. m á za společností ABA - AIR, a.s. pohledávku ve výši 292.135.057,52 Kč (dvěstědevadesátdva milionů jednostotřicetpět tisíc padesátsedm korun českých 52/100), která původně vznikla na základě: (i) smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-96-039, uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČ: 45 31 66 19 (dále "IPB"), jako věřitelem a společností ABA - AIR, a.s. jako dlužníkem dne 18. dubna 1996, ve znění dodatků č. 1 - 9 a dohody o vyrovnání č. 1080-96-039/DV uzavřené dne 18. dubna 1996, ve znění dodatků č. 1 - 2. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obc hodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00 00 13 50 jako kujujícím a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ: 45 31 66 19 jako prodávajícím na Československou obchodní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019414 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB, a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70 10 99 66 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. července 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16. pros ince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA07_0001_5231924 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konso lidační agenturou a společností ACT Investemnt B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V., (ii) smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-96-039, uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČ: 45 31 66 19 (dále "IPB"), jako věřitelem a společností ABA - AIR, a.s. jako dlužníkem dne 18. dubna 1996, ve znění dodatků č. 1 - 9 a dohody o vyrovnání č. 1080-96-039/DV uzavřené dne 18. dubna 1996, ve znění dodatků č. 1 - 2. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obc hodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00 00 13 50 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ: 45 31 66 19 jako prodávajícím na Československou obchodní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019514 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB, a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídle m Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70 10 99 66 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. července 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16. pro since 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA07_0001_5231932 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konso lidační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V., (iii) smlouvy o převzetí směnečného rukojemství a zprostředkování forfaitového financování č. 1080-99-097, uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČ: 45 31 66 19 (dále "IPB"), jako věřitelem společností ABA - AIR, a.s. jako dlužníkem dne 14. září 1999, ve znění dodatků č. 1 - 3. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, N a Příkopě 854/14, IČ: 00 00 13 50 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ: 45 31 66 19 jako prodávajícím na Československou obchodní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku. Na zák ladě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019314 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB, a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70 10 99 66 dne 25. d ubna 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. prosince 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16. prosince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidač ní agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA07_0001_5231916 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Výše závazku společnosti AB - AIR, a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V. je ověřena potvrzením ze dne 5. dubna 2004 vydaným společností AZ - Audit s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6, Praha 9, IČ 49707108, zastoupenou Ing. Jiřinou Kuncovou, číslo osvědč ení 0197. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V. ve výši 251.800.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesát jeden milion osm set tisíc korun českých), proti pohledávce společnosti ABA - AIR, a.s. ve výši 251.8 00.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesát jeden milion osm set tisíc korun českých), která vznikne společnosti ABA - AIR, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností ACT Investment B.V. na základ ě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V., kterou má společnost ACT Investment B.V. za společností ABA - AIR, a.s. proti pohledávce společnosti ABA - AIR, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisníh o kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti ABA - AIR, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společn osti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ABA - AIR, a.s. o částku 251.800.000,- Kč (dvěst ěpadesát jeden milion osm set tisíc korun českých). b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
od 13. 1. 2000 do 21. 8. 2000
- Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 9,000.000,-Kč( slovy devětmilionůkorun českých) z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 90 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč ) slovy jednostotisíckorun českých),které budou vydány v listinné podobě.Emisní kurs bude stanoven ve výši 100.000,-Kč. Upisování akcií nad částku 9,000.000,-Kč se nepřipouští.Nově vydané akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů. Dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do jednoho měsíce ode dne, kdy nabyde právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 14 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku,která nahrazuje listinu upisovatelů.
Kapitál
od 21. 8. 2000
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 29. 3. 1996 do 21. 8. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 21. 8. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 29. 3. 1996 do 21. 8. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 12. 6. 2015
ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 1. 2013
od 30. 12. 2013 do 12. 6. 2015
ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 1. 2013
od 13. 6. 2011 do 30. 12. 2013
Jiří Nedvěd - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Žitná, PSČ 591 01
den vzniku funkce: 12. 5. 2011 - 2. 1. 2013
od 21. 4. 2008 do 13. 6. 2011
Laurent Patrick Jannard - člen představenstva
Praha 1, Salvátorská 1092/10, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 7. 2007 - 12. 5. 2011
od 8. 4. 2005 do 8. 4. 2005
Ing. Martina Jurčová - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 141, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 1. 2005 - 24. 1. 2005
od 8. 4. 2005 do 21. 4. 2008
Ing. Martina Jurčová - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 141, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 1. 2005 - 10. 7. 2007
od 15. 6. 2004 do 30. 9. 2004
Pavla Hamplová - člen představenstva
Černošice, Na Marsu 387, PSČ 252 28
den vzniku členství: 5. 4. 2004 - 21. 6. 2004
od 3. 1. 2004 do 8. 4. 2005
Ing. Martin Orlita - člen
Černošice, Chodská 1733, PSČ 252 28
den vzniku členství: 13. 10. 2003 - 31. 12. 2004
od 13. 1. 2000 do 3. 1. 2004
Ing. Petr Bold - člen představenstva
Praha 8, Mazurská 521
od 13. 1. 2000 do 15. 6. 2004
Daniel Tuček - předseda představenstva
Hradec Králové, Jana Černého 401
od 13. 7. 1999 do 13. 1. 2000
Daniel Tuček - člen představenstva
Hradec Králové, Jana Černého 401
od 13. 7. 1999 do 15. 6. 2004
Tomáš Suchánek - člen představenstva
Hradec Králové, Jana Černého 402
od 13. 7. 1999 do 15. 6. 2004
Ing. Antonín Charouz - člen představenstva
Praha 4, Kálmánova 1025/5, PSČ 148 00
od 22. 4. 1997 do 13. 7. 1999
Ing. Jaromír Novotný - člen představenstva
Praha 3, Řehořova 7
od 29. 3. 1996 do 22. 4. 1997
Ing. Zdeněk Červenka - člen představenstva
Praha 4, Hekrova 851
od 29. 3. 1996 do 13. 7. 1999
Daniel Tuček - člen představenstva
Hradec Králové, Jílemnická 352
od 29. 3. 1996 do 13. 7. 1999
Tomáš Suchánek - člen představesntva
Hradec Králové, Pouchovská 747
od 29. 3. 1996 do 13. 1. 2000
Ing. Petr Bold - předseda představenstva
Praha 8, Mazurská 521
od 30. 9. 2004
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti člen představenstva připojí svůj podpis.
od 29. 3. 1996 do 30. 9. 2004
Jménem společnosti jedná vždy samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děj tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 15. 6. 2004 do 8. 4. 2005
Ing. Ivan Jakabovič - člen
Bratislava, Donnerova 717/15, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 4. 2004 - 24. 11. 2004
od 15. 6. 2004 do 21. 4. 2008
Jacques Raymond Sicotte - předseda
Les Verriéres, 80 Berlioz - Apt. 201, Nun´s Islands, Verdun, Provence of Quebec, Kanada
den vzniku členství: 5. 4. 2004 - 10. 7. 2007
den vzniku funkce: 5. 4. 2004 - 10. 7. 2007
od 15. 6. 2004 do 21. 4. 2008
- pobyt v ČR: Praha 10, Drtikolova 507/14, PSČ: 109 00
od 4. 12. 2001 do 15. 6. 2004
Jan Trajbold - člen
Horoušany, 76
den vzniku členství: 31. 7. 2001 - 5. 4. 2004
od 4. 12. 2001 do 8. 4. 2005
Ing. Pavel Tojšl - člen
Praha 2, Vinohradská 1595
den vzniku členství: 31. 7. 2001 - 24. 11. 2004
od 13. 7. 1999 do 4. 12. 2001
Ing. František Hamáček - člen
Praha 9 - Libeň, Trojmezní 1533/54
od 13. 7. 1999 do 4. 12. 2001
Mgr. Jakub Kotrba - člen
Praha 10, Tymiánová 566/3, PSČ 103 00
od 13. 7. 1999 do 15. 6. 2004
Jiří Holcman - člen
Hradec Králové, Nerudova 835
od 29. 3. 1996 do 13. 7. 1999
Ing. František Hamáček
Praha 3, Beranova 4
od 29. 3. 1996 do 13. 7. 1999
Jiří Holcman
Hradec Králové, Nerudova 935
od 29. 3. 1996 do 13. 7. 1999
JUDr. Vladimír Zavadil
Praha 4, Petržílkova 3303
Akcionáři
od 12. 6. 2015
ANTONÍN CHAROUZ
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
od 30. 12. 2013 do 12. 6. 2015
ANTONÍN CHAROUZ
Praha 4 - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
od 5. 7. 2011 do 30. 12. 2013
Jiří Nedvěd
Žďár nad Sázavou, Žitná, PSČ 591 01
od 21. 4. 2008 do 13. 6. 2011
Laurent Patrick Jannard
Praha 1, Salvátorská 1092/10, PSČ 110 00
od 20. 2. 2006 do 21. 4. 2008
HENDON a.s., IČO: 27192237
Praha 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-6
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+270

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+41

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+29

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-129

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-254

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-268

+
-

A tohle už jste četli?

Těšíte se na daňový přeplatek? Ještě si počkejte

Těšíte se na daňový přeplatek? Ještě si počkejte

Jestli jste za loňský rok zaplatili vyšší zálohy na daň, než jste nakonec museli, máte nárok na vrácení přeplatku. Daňový bonus vás může potěšit i bez záloh. Kdy vám finanční úřad pošle peníze?

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Abyste splnili povinnost podat daňové přiznání elektronicky, musí být ve formátu XML. Nestačí tedy poslat například naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Upozornila na to Finanční správa.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

Přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2022 sice nepřináší revoluční novinky, pár změn ale stojí za pozornost. Tady je přehled.

Partners Financial Services