Teplárna Liberec, a.s.
IČO: 62241672

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 2. 1995
Obchodní firma
od 13. 2. 1995

Teplárna Liberec, a.s.

Sídlo
od 12. 7. 1996 do 17. 1. 2013
Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01
od 13. 2. 1995 do 12. 7. 1996
Liberec, tř. Dr. Milady Horákové 58, PSČ 460 01
IČO
od 13. 2. 1995

62241672

DIČ

CZ62241672

Identifikátor datové schránky:z9hgmnw
Právní forma
od 13. 2. 1995
Akciová společnost
Spisová značka653 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 14. 5. 2001
- rozvod a prodej plynu
od 14. 5. 2001
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
od 14. 5. 2001
- pronájem věcí movitých
od 27. 2. 1998
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 27. 2. 1998
- revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
od 25. 2. 1997
- správa bytového a nebytového fondu
od 25. 2. 1997
- automatizované zpracování dat
od 25. 2. 1997
- účetnické práce
od 25. 2. 1997
- ekonomické a organizační poradenství
od 13. 2. 1995
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 2. 1995
- výroba, rozvod a prodej tepla a činnosti s tím spojené
od 13. 2. 1995
- výroba, rozvod a prodej elektrické energie a činnosti s tím spo- jené
Ostatní skutečnosti
od 14. 2. 2018
- Valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a.s. rozhodla dne 14.2.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 290.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých) a je zcela splacen, se tímto zvyšuje o částku 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých), a to upsáním 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých) (Akcie). 2. Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Akcionářům společnosti nenáleží přednostní právo úpisu, protože emisní kurs nebude splácen v penězích. 4. Akcie bude nabídnuta k úpisu akcionáři - společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ: 27594301. 5. Emisní kurs upsané Akcie bude splacen nepeněžitým vkladem, který je ve výlučném vlastnictví společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ:27594301. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem, vypracovaným společností TPA Valuation & Advisory s.r.o. dne 13. 2. 2018 č. 1/979/2018, na částku 73.077.000,-- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: Věci nemovité, které se zapisují do katastru nemovitostí, tj.: a) pozemky a budovy v katastrálním území Liberec, mimo jiné zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 11153 pro obec Liberec a katastrální území Liberec, tj.: - pozemek 3823/7 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek 3823/26 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/16 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (adminis.) stojící na pozemku parc. č. 3823/16 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/20 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova č.p. 634 (adminis.), která je součástí pozemku parc. č. 3823/20 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/21 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/22 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/23 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/24 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/53 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (výroba), která je součástí pozemku parc. č. 3823/53 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; b) pozemky a budovy v katastrálním území Františkov u Liberce, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 681 pro obec Liberec a katastrální území Františkov u Liberec, tj. pozemek par c. č. 1029/3 (ostatní plocha) a pozemek parc. č. 1029/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Františkov u Liberce a budova bez čp/če (tech.vyb), která je součástí pozemku parc. č. 1029/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Františkov u Liberce; c) pozemek parc. č. 206/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Vesec u Liberce, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 2252 pro obec Liberec a katastrální území Vesec u Liberce; d) pozemek parc. č. 442/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Rochlice u Liberce, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 1584 pro obec Liberec a katastrální území Rochlice u Libe rce; Věci movité a stavby (nezapisované do katastru nemovitostí) nacházející se na území města Liberec, v podobě technologických funkčních celků, které lze využít k činnosti teplárny, když kompletní identifikace těchto věcí v členění odpovídajícímu účetní evid enci společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ: 27594301 tvoří přílohu číslo čtyři notářského zápisu NZ 140/2018. 6. Nebude-li Akcie upsána ENERGIE Holding a.s., nebude nabídnuta k dalšímu upsání. Jiné způsoby upsání (tj. upsání bez využití přednostního práva ENERGIE Holding a.s., upsání na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ dále jen ZOK) se nepřipouští. 7. ENERGIE Holding, a.s., bude povinna vnést nepeněžitý vklad do společnosti do 3 dnů od upsání Akcie. 8. Akcie bude upsána na základě smlouvy mezi ENERGIE Holding a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., dle § 479 ZOK. 9. V případě, že ENERGIE Holding, a.s., neupíše Akcii za podmínek tohoto usnesení, toto usnesení valné hromady se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. 10. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde ke změně článku 4. odst. 4.1 stanov, který bude nově znít: Základní kapitál společnosti činí 363.077.000 Kč (slovy: tři sta šedesát tři miliónů sedmdesát sedm tisíc korun českých) a je rozdělen na 10 1 ks kmenových akcií na jméno. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Nominální hodnota 1 ks akcie číslo 1-100 je 2 900 000 Kč (slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých) a nominální hodnota 1 ks akcie číslo 101 je 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliónů sedmdesát sedm tisíc korun českých).
Kapitál
od 14. 2. 2018
Základní kapitál 363 077 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 2010 do 14. 2. 2018
Základní kapitál 290 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 9. 1999 do 14. 4. 2010
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 1995 do 21. 9. 1999
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 14. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno 73 077 000, počet akcií: 1.
od 14. 2. 2018
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou omezeně převoditelné, převod je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti.
od 6. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 2 900 000, počet akcií: 100.
od 6. 6. 2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou omezeně převoditelné, převod je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti.
od 14. 4. 2010 do 6. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 14. 4. 2010 do 6. 6. 2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou omezeně převoditelné, převod je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti.
od 27. 2. 1998 do 14. 4. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 27. 2. 1998 do 14. 4. 2010
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou omezeně převoditelné, převod je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti.
od 13. 2. 1995 do 27. 2. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 000.
Statutární orgán
od 14. 2. 2018
PETR HEINCL - Místopředseda představenstva
Praha - Strašnice, Názovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 10. 2016
den vzniku funkce: 14. 2. 2018
od 14. 2. 2018
VLADIMÍR KRAVJANSKY - Předseda představenstva
Benešov, Masarykovo náměstí, PSČ 256 01
den vzniku členství: 1. 11. 2017
den vzniku funkce: 14. 2. 2018
od 12. 12. 2017 do 14. 2. 2018
VLADIMÍR KRAVJANSKY - místopředseda představenstva
Benešov, Masarykovo náměstí, PSČ 256 01
den vzniku členství: 1. 11. 2017
den vzniku funkce: 1. 11. 2017
od 12. 12. 2017 do 14. 2. 2018
Mgr. Ing. TOMÁŠ MIČÁNEK - člen představenstva
Praha - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 10. 2017 - 14. 2. 2018
od 18. 10. 2017 do 14. 2. 2018
PETR HEINCL - člen představenstva
Praha - Strašnice, Názovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 10. 2016
od 9. 6. 2017 do 12. 12. 2017
Ing. JAROSLAV PANTŮČEK - místopředseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Věžická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 27. 3. 2017 - 31. 10. 2017
den vzniku funkce: 27. 3. 2017 - 31. 10. 2017
od 9. 6. 2017 do 14. 2. 2018
Ing. LIBOR ŽÍŽALA - předseda představenstva
Benešov, Vančurova, PSČ 256 01
den vzniku členství: 31. 3. 2017 - 14. 2. 2018
den vzniku funkce: 31. 3. 2017 - 14. 2. 2018
od 9. 6. 2017 do 14. 2. 2018
Ing. JAN VENCOUR - člen představenstva
Poříčany, Jana Hroudy, PSČ 289 14
den vzniku členství: 27. 3. 2017 - 14. 2. 2018
od 22. 3. 2017 do 9. 6. 2017
Ing. JAROSLAV PANTŮČEK - Místopředseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Věžická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 6. 2. 2017 - 27. 3. 2017
den vzniku funkce: 6. 2. 2017 - 27. 3. 2017
od 22. 3. 2017 do 9. 6. 2017
Ing. PAVEL BERNÁT - Člen představenstva
Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov, Vizovická, PSČ 460 08
den vzniku členství: 6. 2. 2017 - 27. 3. 2017
od 2. 3. 2017 do 22. 3. 2017
Ing. JAROSLAV PANTŮČEK - Místopředseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Věžická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 6. 1. 2017 - 6. 2. 2017
den vzniku funkce: 6. 1. 2017 - 6. 2. 2017
od 2. 3. 2017 do 22. 3. 2017
Ing. PAVEL BERNÁT - Člen představenstva
Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov, Vizovická, PSČ 460 08
den vzniku členství: 6. 1. 2017 - 6. 2. 2017
od 21. 1. 2017 do 16. 2. 2017
Ing. JAROSLAV PANTŮČEK - člen představenstva
Praha - Horní Počernice, Věžická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 15. 11. 2016 - 19. 12. 2016
od 7. 11. 2016 do 18. 10. 2017
PETR HEINCL - člen představenstva
Vsetín - Rokytnice, , PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 10. 2016
od 31. 8. 2016 do 7. 11. 2016
Ing. JAN VENCOUR - člen představenstva
Poříčany, Jana Hroudy, PSČ 289 14
den vzniku členství: 27. 6. 2016 - 1. 10. 2016
od 15. 7. 2016 do 31. 8. 2016
Ing. JAN VENCOUR - člen představenstva
Poříčany, Jana Hroudy, PSČ 289 14
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 27. 6. 2016
od 9. 12. 2015 do 21. 1. 2017
Ing. PAVEL BERNÁT - člen představenstva
Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov, Vizovická, PSČ 460 08
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 14. 11. 2016
od 27. 10. 2015 do 9. 6. 2017
Ing. LIBOR ŽÍŽALA - předseda představenstva
Benešov, Vančurova, PSČ 256 01
den vzniku členství: 30. 3. 2012 - 30. 3. 2017
den vzniku funkce: 30. 3. 2012 - 30. 3. 2017
od 20. 1. 2015 do 16. 10. 2017
Ing. FILIP GALNOR - člen představenstva
Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Letná, PSČ 460 01
den vzniku členství: 8. 1. 2015 - 25. 9. 2017
od 20. 1. 2015 do 16. 10. 2017
Mgr. ONDŘEJ PETROVSKÝ - člen představenstva
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Haškova, PSČ 460 06
den vzniku členství: 8. 1. 2015 - 25. 9. 2017
od 31. 1. 2014 do 16. 2. 2017
Ing. JITKA HOLČÁKOVÁ, MBA - místopředseda představenstva
Česká Lípa, Boženy Němcové, PSČ 470 01
den vzniku členství: 15. 1. 2014 - 19. 12. 2016
den vzniku funkce: 15. 1. 2014 - 19. 12. 2016
od 9. 8. 2013 do 15. 7. 2016
Ing. VLADIMÍR PITÍN - člen představenstva
Praha - Dejvice, Kafkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 6. 2011 - 16. 6. 2016
od 21. 6. 2013 do 31. 1. 2014
TOMÁŠ BALCAR - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Mlýnská, PSČ 466 02
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 15. 1. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2013 - 15. 1. 2014
od 16. 4. 2013 do 9. 12. 2015
JITKA KAFKOVÁ - člen
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 29. 9. 2015
od 4. 5. 2012 do 25. 1. 2013
Mgr. Jiří Procházka - člen představenstva
Praha - Praha 9 - Běchovice, Prosná, PSČ 190 11
den vzniku členství: 30. 3. 2012 - 14. 12. 2012
od 4. 5. 2012 do 27. 10. 2015
Ing. Libor Žížala - předseda představenstva
Benešov u Prahy, Vančurova 1389, PSČ 256 01
den vzniku členství: 30. 3. 2012
den vzniku funkce: 30. 3. 2012
od 13. 7. 2011 do 9. 8. 2013
Ing. Vladimír Pitín - člen představenstva
Praha, Kafkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 6. 2011
od 13. 7. 2011 do 20. 1. 2015
Ing. Tomáš Hampl - člen představenstva
Liberec, Purkyňova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 16. 6. 2011 - 8. 1. 2015
od 28. 3. 2011 do 13. 7. 2011
Bc. Martin Čáslavka - člen představenstva
Praha 8, Novákových 1817/30a, PSČ 180 00
den vzniku členství: 18. 2. 2011 - 16. 6. 2011
od 28. 3. 2011 do 20. 1. 2015
Jana Kašparová - člen představenstva
Liberec 19, Charbinská, PSČ 460 08
den vzniku členství: 18. 2. 2011 - 8. 1. 2015
od 1. 7. 2009 do 28. 3. 2011
Mgr. Stanislav Cvrček - člen představenstva
Liberec XXI - Krásná Studánka, Přímá 278, PSČ 460 01
den vzniku členství: 17. 3. 2009 - 18. 2. 2011
od 11. 11. 2008 do 13. 7. 2011
Ing. Bohumír Fíla - člen představenstva
Plzeň, Zelenohorská 428/78, PSČ 317 00
den vzniku členství: 18. 9. 2008 - 16. 6. 2011
od 11. 11. 2008 do 4. 5. 2012
Ing. Libor Žížala - předseda představenstva
Benešov u Prahy, Vančurova 1389, PSČ 256 01
den vzniku členství: 10. 1. 2007 - 30. 3. 2012
den vzniku funkce: 18. 9. 2008 - 30. 3. 2012
od 11. 11. 2008 do 4. 5. 2012
Tomáš Buzín - člen představenstva
Liberec XII, Berounská 269, PSČ 460 14
den vzniku členství: 18. 9. 2008 - 30. 3. 2012
od 11. 11. 2008 do 21. 6. 2013
Ing. Tomáš Balcar - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Mlýnská 1410/46A, PSČ 466 01
den vzniku členství: 4. 3. 2008 - 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 18. 9. 2008 - 1. 3. 2013
od 5. 6. 2008 do 28. 3. 2011
MUDr. Jaroslav Krutský - člen představenstva
Liberec XXXII - Radčice, Buková 229, PSČ 460 02
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 18. 2. 2011
od 22. 4. 2008 do 11. 11. 2008
Ing. Tomáš Balcar - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Mlýnská 1410/46A, PSČ 466 01
den vzniku členství: 4. 3. 2008
od 20. 9. 2007 do 5. 6. 2008
MUDr. Jaroslav Krutský - Člen představenstva
Liberec XXXII - Radčice, Buková 229, PSČ 460 02
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 28. 6. 2006
od 20. 9. 2007 do 11. 11. 2008
Ing. Zdeněk Stehlík - předseda představenstva
Praha 6, Evropská 673/158, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 18. 9. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 18. 9. 2008
od 20. 9. 2007 do 1. 7. 2009
Mgr. Stanislav Cvrček - člen představenstva
Liberec XXI - Krásná Studánka, Přímá 278, PSČ 460 01
den vzniku členství: 26. 11. 2003 - 17. 3. 2009
od 4. 6. 2007 do 4. 6. 2007
Ing. Pavel Herites - předseda představenstva
Ústí nad Labem, Novoveská 1464/50, PSČ 400 03
den vzniku členství: 10. 1. 2007
den vzniku funkce: 10. 1. 2007 - 25. 4. 2007
od 4. 6. 2007 do 20. 9. 2007
Ing. Zdeněk Stehlík - předseda představenstva
Praha 6, Evropská 673/158, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 25. 4. 2007 - 27. 6. 2007
od 4. 6. 2007 do 22. 4. 2008
Ing. Pavel Herites - člen představenstva
Ústí nad Labem, Novoveská 1464/50, PSČ 400 03
den vzniku členství: 10. 1. 2007 - 4. 3. 2008
od 4. 6. 2007 do 11. 11. 2008
Ing. Libor Žížala - místopředseda představenstva
Benešov u Prahy, Vančurova 1389
den vzniku členství: 10. 1. 2007 - 18. 9. 2008
od 4. 6. 2007 do 11. 11. 2008
Mgr. Roman Mendrygal - člen představenstva
Tísek, 260, PSČ 742 94
den vzniku členství: 10. 1. 2007 - 18. 9. 2008
od 3. 5. 2007 do 4. 6. 2007
Ing. Petr Jeník - člen představenstva
Praha - Horní Počernice, Tlustého 2042, PSČ 193 00
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 10. 1. 2007
od 3. 5. 2007 do 4. 6. 2007
Ing. Pavel Ondra - předseda představenstva
Brno - Královo Pole, Havlišova 2333/4, PSČ 612 00
den vzniku členství: 21. 9. 2005 - 10. 1. 2007
den vzniku funkce: 21. 9. 2005 - 10. 1. 2007
od 22. 2. 2006 do 22. 2. 2006
Ing. Libor Zapletal - místopředseda představenstva
Praha 4, Tererova 1358
den vzniku členství: 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 13. 3. 2002 - 19. 6. 2002
od 22. 2. 2006 do 3. 5. 2007
Ing. Libor Zapletal - předseda představenstva
Praha 4, Tererova 1358
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 21. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2002 - 21. 9. 2005
od 22. 2. 2006 do 4. 6. 2007
Zdeněk Kožešník - člen představenstva
Liberec XXV, V Lučinách 618
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 25. 4. 2007
od 21. 2. 2006 do 21. 2. 2006
Ing. Jiří Drda - člen představenstva
Liberec 14, Slovanské údolí 237/4
den vzniku členství: 31. 7. 2002 - 31. 10. 2003
od 27. 5. 2005 do 3. 5. 2007
Ing. Viktor Miškovský - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Seydlerova 2152/1
den vzniku členství: 19. 6. 2002 - 30. 11. 2005
od 10. 5. 2005 do 27. 5. 2005
Ing. Viktor Miškovský - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Volutová 2517/4
den vzniku členství: 19. 6. 2002
od 10. 5. 2005 do 21. 2. 2006
Ing. Jiří Kittner - člen představenstva
Liberec 16, Vřesová 119
den vzniku členství: 19. 6. 2002 - 31. 7. 2002
od 10. 5. 2005 do 22. 2. 2006
Ing. Libor Zapletal - člen představenstva
Praha 4, Tererova 1358
den vzniku členství: 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 19. 6. 2002
od 10. 5. 2005 do 20. 9. 2007
MUDr. Jaroslav Krutský - Člen představenstva
Liberec, B. Němcové 499/4, PSČ 460 01
den vzniku členství: 21. 6. 2001
od 2. 12. 2004 do 20. 9. 2007
Stanislav Cvrček - člen představenstva
Liberec 1, Zhořelecká 1328, PSČ 460 01
den vzniku funkce: 26. 11. 2003
od 20. 2. 2002 do 10. 5. 2005
Luboš Jarolímek - Předseda představenstva
3240 Shannon Court Hayward CA, 94541, USA, v ČR Praha 6 - Nebušice, K Vizerce 303, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 21. 6. 2001
od 20. 2. 2002 do 10. 5. 2005
Ing. Jiří Drda - Člen představenstva
Liberec 14, Slovanské údolí 237/4
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 19. 6. 2002
od 20. 2. 2002 do 10. 5. 2005
MUDr. Jaroslav Krutský - Člen představenstva
Liberec, Na Rybníčku 146/8
den vzniku členství: 21. 6. 2001
od 20. 2. 2002 do 10. 5. 2005
Ing. Libor Zapletal - Člen představenstva
Praha 4, Tererova 1358
den vzniku členství: 21. 6. 2001
od 20. 2. 2002 do 22. 2. 2006
Zdeněk Kožešník - Místopředseda představenstva
Liberec XXV, V Lučinách 618
den vzniku členství: 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 21. 6. 2001
od 20. 2. 2002 do 4. 6. 2007
Ing. Jan Mašinda - Člen představenstva
Praha 10- Uhříněves, K Dálnici 723
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 10. 1. 2007
od 14. 5. 2001 do 20. 2. 2002
MUDr. Jaroslav Krutský - Člen představenstva
Liberec, Na Rybníčku 146/8
den vzniku členství: 22. 6. 2000 - 21. 6. 2001
od 19. 10. 1998 do 20. 2. 2002
Luboš Jarolímek - Předseda představenstva
3240 Shannon Court Hayward CA 94541, USA v ČR: Praha 1, Celetná 23
den vzniku členství: 12. 6. 1997 - 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 29. 5. 1998 - 21. 6. 2001
od 19. 10. 1998 do 20. 2. 2002
Ing. Jan Mašinda - Člen představenstva
Praha 10 - Uhříněves, K Dálnici 723
den vzniku členství: 29. 5. 1998 - 21. 6. 2001
od 27. 2. 1998 do 19. 10. 1998
Vladimír Prerad - Předseda představenstva
123 Mona Lisa Str., San Diego, California, USA v ČR: Praha 5, Na srpečku 6/365
od 27. 2. 1998 do 19. 10. 1998
Luboš Jarolímek - Člen představenstva
3240 Shannon Court Hayward CA 94541, USA v ČR: Praha 1, Celetná 23
od 27. 2. 1998 do 14. 5. 2001
Ing. Jiří Ježek - Člen představenstva
Liberec 19, Pod Ještědem 287
od 27. 2. 1998 do 20. 2. 2002
Zdeněk Kožešník - Místopředseda představenstva
Liberec XXV, V Lučinách 618
den vzniku členství: 12. 6. 1997 - 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 12. 6. 1997 - 21. 6. 2001
od 27. 2. 1998 do 20. 2. 2002
Josef Vanžura - Člen představenstva
Jirkov, Pyšná 4
den vzniku členství: 12. 6. 1997 - 18. 4. 2001
od 27. 2. 1998 do 20. 2. 2002
Ing. Jiří Drda - Člen představenstva
Liberec 14, Slovanské údolí 237/4
den vzniku členství: 12. 6. 1997 - 21. 6. 2001
od 25. 2. 1997 do 27. 2. 1998
Ing. Jiří Drda - Člen představenstva
Liberec 1, Slovanské údolí 4
od 25. 2. 1997 do 27. 2. 1998
Ing. Jiří Ježek - Člen představenstva
Liberec XIX., Pod Ještědem 287
od 25. 2. 1997 do 27. 2. 1998
Ing. Jaroslav Richtr - Člen představenstva
Most, Česká 649
od 25. 2. 1997 do 27. 2. 1998
Zdeněk Kožešník - Předseda představenstva
Liberec, U Libeny 605
od 25. 2. 1997 do 27. 2. 1998
Ing. Ladislav Dvořák - Člen představenstva
Ústí nad Labem-Střekov, Tolstého 1251/51
od 12. 7. 1996 do 25. 2. 1997
Ing. Jiří Ježek - Člen představenstva
Liberec XIX., Pod Ještědem 287
od 12. 7. 1996 do 25. 2. 1997
Ing. Ladislav Dvořák - Člen představenstva
Ústí nad Labem-Střekov, Tolstého 1251/51
od 19. 3. 1996 do 25. 2. 1997
Zdeněk Kožešník - předseda představenstva
Liberec, U Libeny 605
od 13. 2. 1995 do 19. 3. 1996
Zdeněk Kožešník - Člen představenstva
Liberec, U Libeny 605
od 13. 2. 1995 do 12. 7. 1996
Ing. Josef Novák - Člen představenstva
Most, Fr. Malíka 1016
od 13. 2. 1995 do 12. 7. 1996
Ing. Jiří Ježek - Člen představenstva
Liberec 6, Kyjevské nám. 3/6
od 13. 2. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Jiří Drda - Člen představenstva
Liberec l, Slovanské údolí 4
od 13. 2. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Jaroslav Richtr - Člen představenstva
Most, Česká 649
od 14. 2. 2018
Společnost zastupují společně dva členové představenstva.
od 5. 1. 2015 do 14. 2. 2018
Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnos t se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí tyto osoby svůj podpis.
od 11. 11. 2008 do 5. 1. 2015
Způsob sjednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podep isování jménem společnosti se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 27. 2. 1998 do 11. 11. 2008
Jménem společnosti jsou oprávnění jednat buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří. Toto pověření musí být písemné a podepsané nejméně třemi členy představestva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. Jménem společnosti podepisuje též prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
od 13. 2. 1995 do 27. 2. 1998
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a dva čle- nové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že oprávněné osoby připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Prokura
od 27. 2. 1998 do 2. 2. 2000
Zdeněk Kožešník
Liberec XXV, V Lučinách 618
od 25. 2. 1997 do 27. 2. 1998
Zdeněk Kožešník
Liberec 25, U Libeny 605
od 19. 3. 1996 do 25. 2. 1997
Zdeněk Kožešník
Liberec 25, U Libeny 605
Dozorčí rada
od 14. 2. 2018
Ing, LIBOR ŽÍŽALA - Člen dozorčí rady
Benešov, Vančurova, PSČ 256 01
den vzniku členství: 14. 2. 2018
od 14. 2. 2018
Ing. MARTIN DRINKA - Člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 14. 2. 2018
od 14. 2. 2018
Mgr. Ing. TOMÁŠ MIČÁNEK - Člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 14. 2. 2018
od 14. 2. 2018
Ing. FILIP GALNOR - Člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Letná, PSČ 460 01
den vzniku členství: 14. 2. 2018
od 14. 2. 2018
Mgr. ONDŘEJ PETROVSKÝ - Člen dozorčí rady
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Haškova, PSČ 460 06
den vzniku členství: 14. 2. 2018
od 12. 5. 2016 do 14. 2. 2018
JUDr. MARTIN HANKE - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Na Pískovně, PSČ 460 14
den vzniku členství: 23. 3. 2016 - 14. 2. 2018
od 12. 6. 2015 do 12. 5. 2016
Ing. PETR ŠOUREK - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Na Jezírku, PSČ 460 06
den vzniku členství: 18. 2. 2011 - 23. 3. 2016
od 5. 1. 2015
Ing. JIŘÍ KOPTÍK - předseda dozorčí rady
Králův Dvůr - Zahořany, Luční, PSČ 267 01
den vzniku členství: 28. 11. 2014
den vzniku funkce: 28. 11. 2014
od 16. 7. 2014 do 5. 1. 2015
Ing. MARTIN DRINKA - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 28. 11. 2014
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 28. 11. 2014
od 16. 7. 2014 do 14. 2. 2018
VIKTOR WALTER - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Polní, PSČ 460 01
den vzniku členství: 16. 5. 2014 - 14. 2. 2018
od 24. 2. 2014 do 16. 7. 2014
Ing. MARTIN DRINKA - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014 - 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014 - 2. 6. 2014
od 4. 5. 2012 do 24. 2. 2014
Ing. Václav Hrach, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1632/55, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 3. 2012 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 30. 3. 2012 - 12. 2. 2014
od 28. 3. 2011 do 12. 6. 2015
Ing. Petr Šourek - člen dozorčí rady
Liberec 6, Na Jezírku, PSČ 460 06
den vzniku členství: 18. 2. 2011
od 8. 10. 2009 do 28. 3. 2011
Ing. Jiří Kittner - člen dozorčí rady
Liberec 5, Boženy Němcové 499/4, PSČ 460 05
den vzniku členství: 30. 9. 2009 - 18. 2. 2011
od 1. 7. 2009 do 16. 7. 2014
Martina Bartoňová - člen dozorčí rady
Liberec 5, Frimlova 344/1, PSČ 460 05
den vzniku členství: 22. 5. 2009 - 22. 5. 2014
od 20. 9. 2007 do 8. 10. 2009
Ing. Jiří Kittner - člen dozorčí rady
Liberec 5, Boženy Němcové 499/4
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 30. 9. 2009
od 4. 6. 2007 do 4. 5. 2012
Ing. Václav Hrach, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1632/55, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 1. 2007 - 30. 3. 2012
den vzniku funkce: 10. 1. 2007 - 30. 3. 2012
od 3. 5. 2007 do 4. 6. 2007
Ing. Michal Antonín - člen dozorčí rady
Adamov, Sadová 335/19, PSČ 679 04
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 10. 1. 2007
od 24. 2. 2005 do 3. 5. 2007
Ing. Roman Kočár - předseda dozorčí rady
Most, Jožky Jabůrkové 1561/1, PSČ 434 01
den vzniku členství: 1. 3. 2002 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 1. 3. 2002 - 28. 6. 2006
od 20. 2. 2002 do 24. 2. 2005
Ing. Aleš Novák - Předseda dozorčí rady
10 Lafayette St. Moin 11, Buffalo NY 14203, USA
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 1. 3. 2002
den vzniku funkce: 11. 7. 2001 - 1. 3. 2002
od 14. 5. 2001 do 20. 2. 2002
Ing. Jan Nechvátal - Předseda dozorčí rady
Most, Čsl. armády 2173
den vzniku členství: 22. 6. 2000 - 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 17. 7. 2000 - 21. 6. 2001
od 21. 9. 1999 do 14. 5. 2001
Ing. Dagmar Machová - Předseda dozorčí rady
Most - Souš, J. Mánesa 736
od 21. 9. 1999 do 20. 9. 2007
Jiří Vacek - Člen dozorčí rady
Liberec 13, Vrchlického 317/14
den vzniku členství: 10. 6. 1999 - 16. 6. 2004
od 21. 9. 1999 do 1. 7. 2009
Jaroslav Urban - Člen dozorčí rady
Liberec 19, Irkutská 222
den vzniku členství: 28. 5. 1999 - 22. 5. 2009
od 25. 2. 1997 do 21. 9. 1999
Ing. Dagmar Machová - Člen dozorčí rady
Most - Souš, J. Mánesa 736
od 25. 2. 1997 do 21. 9. 1999
Ing. Petr Seifert - Člen dozorčí rady
Liberec 2, Pražská 152/38
od 25. 2. 1997 do 21. 9. 1999
Ing. Jitka Šulcová - Člen dozorčí rady
Liberec 6, Ježkova 912/7
od 13. 2. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Dagmar Machová - Člen dozorčí rady
Most - Souš, J. Mánesa 736
od 13. 2. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Petr Seifert - Člen dozorčí rady
Liberec 2, Pražská 152/38
od 13. 2. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Jitka Šulcová - Člen dozorčí rady
Liberec 6, Ježkova 912/7
Hodnocení firmy
-11
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 1 komentářů

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom Ignacio Palacios-Huerta, profesor prestižní London School of Economics a také člen představenstva španělského klubu Athletic Bilbao, navrhuje úpravu pravidel...více

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Dříve jsme měli strach z nezaměstnanosti, terorismu nebo válek. Dnes prý oprávněně nejvíc řešíme obavy z extrémních klimatických jevů. Tak se vyjádřil Pavel Zámyslický, ředitel...více

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Orgasmus není jen příjemným vrcholem milostného aktu. S každým takovým vrcholem snižují ženy riziko virových onemocnění, podporují cirkulaci krve, ale pomáhají i své pleti....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-35
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-90
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-91
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-233
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-353
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 652,00 Kč
Sberbank CZ 2 655,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Česká spořitelna 2 699,00 Kč
ČSOB 2 697,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,40 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom Ignacio Palacios-Huerta, profesor prestižní London School of Economics...více

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Dříve jsme měli strach z nezaměstnanosti, terorismu nebo válek. Dnes prý oprávněně nejvíc...více

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Orgasmus není jen příjemným vrcholem milostného aktu. S každým takovým vrcholem snižují...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.