Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
IČO: 62497421

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 10. 1994
Obchodní firma
od 5. 10. 1994

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo
od 2. 9. 1999 do 7. 12. 2016
Týn nad Vltavou, Budějovická 82, PSČ 375 01
od 19. 6. 1996 do 2. 9. 1999
Týn nad Vltavou, Sakařova 497, PSČ 375 01
od 5. 10. 1994 do 19. 6. 1996
Týn nad Vltavou, Budějovická 82, PSČ 375 01
IČO
od 5. 10. 1994

62497421

Identifikátor datové schránky:ruvgxna
Právní forma
od 5. 10. 1994
Akciová společnost
Spisová značka670 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 6. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 10. 2002
- rozvod tepelné energie
od 18. 10. 2002 do 6. 3. 2009
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 18. 10. 2002 do 6. 3. 2009
- velkoobchod
od 18. 10. 2002 do 6. 3. 2009
- specializovaný maloobchod
od 18. 10. 2002 do 6. 3. 2009
- činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 30. 10. 2001
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 30. 10. 2001 do 18. 10. 2002
- činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 30. 10. 2001 do 6. 3. 2009
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 30. 10. 2001 do 6. 3. 2009
- povrchové úpravy a svařování kovů
od 30. 10. 2001 do 6. 3. 2009
- montáž měřidel
od 24. 8. 2000
- vodoinstalatérství, topenářství
od 24. 8. 2000 do 30. 10. 2001
- poradenská činnost v oblasti energetiky
od 2. 9. 1999 do 30. 10. 2001
- nakládání s komunálním odpadem - kalem ze septiků nebo žump, odpadem z chemických toalet, kód druhu odpadu 200304
od 15. 7. 1998 do 30. 10. 2001
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 15. 7. 1998 do 18. 10. 2002
- Nákup, výroba, rozvod a dodávky tepla a služeb s tím spojených
od 15. 7. 1998 do 18. 10. 2002
- Provozování vodovodů a kanalizací
od 15. 7. 1998 do 18. 10. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 2. 7. 1997 do 15. 7. 1998
- - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - Provozování vodovodů a kanalizací
od 5. 10. 1994 do 15. 7. 1998
- 1. Nákup, výroba, rozvod a dodávky tepla a služeb s tím spojených
Ostatní skutečnosti
od 31. 1. 2017 do 27. 6. 2017
- Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla dne 5.1.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., na základě rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 8 820 000,- Kč (slovy osm milionůosmsetdvacettisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu bude po snížení kapitálu činit 132 350 000,- Kč (slovy jednostotřicetdvamilionů třistapadesáttisíc korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 200 ks (slovy dvěstě kusů) vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti HOCHTIEF CZ a.s. - viz bod 2. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slovy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem ce na (úplata) za 200 ks (slovy dvěstě kusů) akcií činí 2 004 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřitisíce korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) vlastních akcií společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti Severní energetická a.s. , IČ 28677986 - viz bod 3. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku uvedenou ve znaleckém posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slo vy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem cena (úplata) za 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) akcií činí 6 833 640,- Kč (slovy šestmilionůosmsettřicet třitisícšestset čtyřicet korun českých). Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabyde tyto akcie od akcionářů za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 306 odst. 1. písmeno a) zákona č. 90/2012 Sb. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 8 820 000,- Kč (slovy osmmilionů osmsetdvacettisíc korun českých) bude naloženo tak, že bude použita na částečnou úhradu kupní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 2 000 000,- Kč (slovy dvamil iony korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468 a v části 6 820 000,- Kč (slovy šestmilionůosmsetdvacettisíc korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., IČ 28677986. Zbývající část kup ní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 4 000,- Kč (slovy čtyřitisíce korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s. a v části 13 640,- Kč )slovy třinácttisícšestsetčtyřicet korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., bude hrazena z prostředků společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., a to v souladu se zákonem a smlouvami o převodu akcií. Jedná se o úplatné vzetí akcií z oběhu, když tyto akcie budou dle ust. § 522 zákona č. 90/2012 Sb. po jejich nabytí společností od akcionářů a po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po vyplacení kupní ceny akcionářům následně znič eny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. Zničení akcií nesmí předcházet zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyplacení kupní ceny akcionářům. Akcionář HOCHTIEF CZ a.s. je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 200 (slovy dvěstě) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRE NSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře HOCHTIEF CZ a.s. Akcionář Severní energetická a.s., je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 682 (slovy šestsetosmdesátdva) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnos t VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře Severní energetická a.s. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu uskutečnilo veškeré kroky nezbytné k provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti.
od 30. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 30. 7. 2010 do 14. 10. 2010
- Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, a to: - Zvýšení základního kapitálu: z částky 131 230 000,- Kč o částku 9 940 000,- Kč na částku 141 170 000,- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií: Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě a neregistrované v počtu 994 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení: akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením v soula du s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě předs tavenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Městu Týn nad Vltavou se sídlem nám. Míru, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01, identifikační číslo 002 45 585, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 994 ks kmenových akcií na jméno, kaž dá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), v listinné podobě a neregistrované. - Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soud u o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Správcem vkladu se určuje společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. - Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla: A. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí a) budova č.p. 82 / Týna nad Vltavou / na st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří b) st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. B. Nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 Teplovod kasárna - větev A a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev A, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev A, podzemní část Teplovod kasárna - větev B a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev B, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev B, podzemní část Teplovod kasárna - větev C a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev C Horkovodní přípojka a) Inženýrská stavba a1) Horkovodní přípojka, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. Celková hodnota vkládaného majetku je 9 940 000,- Kč - Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zápisem nového základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku.
od 4. 10. 2003 do 5. 2. 2004
- Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu, a to : - Zvýšení základního kapitálu : z částky 58,820.000,-- Kč o částku 72,410.000,-- Kč na částku 131,230.000,-- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií : Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v lis- tinné podobě a neregistrované v počtu 7241 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno, v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb., neveřejným úpisem všech 7241 akcií určitému zájemci, a to Městem Týn nad Vltavou na zá- kladě dohody akcionářů podle § 205. - Lhůta pro upsání nových akcií : Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počína- jící následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurz nově vydaných akcií : Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla : 1. Výměníková stanice EGC I, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2358, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1004-9/2003 na 3,230.000,-- Kč. 2. Výměníková stanice EGC II, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2492, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1006-11/2003 na 4,090.000,-- Kč. 3. Výměníková stanice na Veselské ulici, postavená na pozemku parc. č. 2578, k.ú. Týn nad Vltavou (po- zemek není předmětem vkladu), popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1007-12/2003 na 320.000,- Kč. 4. Výměníková stanice v bývalém objektu OD PRIOR , včetně zastavěného pozemku parc. č. 138/11, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1008-13/2003 na 2,370.000,- Kč. 5. Horkovodní napáječ v trase Elektrárna Temelín - Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém po- sudku č. 1011 - 16 / 2003 na 34,150.000,- Kč. 6. Horkovodní primární napáječ v trase výtopna - sídliště Hlinecká, Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém posudku č. 1013-18/2003 na 28,250.000,- Kč. Celková hodnota vkládaného majetku je 72,410.000,- Kč. - Počet, jmenovitá hodnota, podoba , forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad : Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zá- pisem nového základního kapitálu od obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku.
od 23. 2. 1996
- Valná hromada konaná dne 25.4.1995 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z přílohy k notářskému zápisu pořízenému o průběhu této valné hromady.
od 5. 10. 1994
- Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakla- datelskou listinou ze dne 15.9.1994 jediného zakladatele Města Týn nad Vltavou, sepsanou ve formě notářského zápisu dne 20.9. 1994, ve spojení s notářskými zápisy ze dne 23.9.1994 a 5.10. l994. Zakladatel současně zvolil členy orgánů společnosti a schválil stanovy a.s. Zakladatelské listiny, stanovy a.s. a notářské zápisy byly při- loženy.
Kapitál
od 27. 6. 2017
Základní kapitál 132 350 000 Kč, splaceno 132 350 000 Kč.
od 14. 10. 2010 do 27. 6. 2017
Základní kapitál 141 170 000 Kč, splaceno 141 170 000 Kč.
od 5. 2. 2004 do 14. 10. 2010
Základní kapitál 131 230 000 Kč, splaceno 131 230 000 Kč.
od 19. 6. 1996 do 5. 2. 2004
Základní kapitál 58 820 000 Kč
od 5. 10. 1994 do 19. 6. 1996
Základní kapitál 11 100 000 Kč
od 27. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 235 v listinné podobě.
od 14. 10. 2010 do 27. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 117 v listinné podobě.
od 5. 2. 2004 do 14. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 123.
od 5. 2. 2004 do 14. 10. 2010
v listinné podobě
od 4. 10. 2003 do 5. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 882.
od 4. 10. 2003 do 5. 2. 2004
v listinné podobě
od 19. 6. 1996 do 4. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 882.
od 5. 10. 1994 do 19. 6. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 110.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 6. 2019
Bc. SIMON KOSTADINOV - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Komenského, PSČ 375 01
den vzniku členství: 15. 4. 2019
od 6. 6. 2019
Ing. TOMÁŠ TVRDÍK - předseda přestavenstva
Týn nad Vltavou - Koloděje nad Lužnicí, , PSČ 375 01
den vzniku členství: 15. 4. 2019
den vzniku funkce: 15. 4. 2019
od 6. 6. 2019
DAVID SLEPIČKA - člen představenstva
Týn nad Vltavou - Malá Strana, Malostranská, PSČ 375 01
den vzniku členství: 15. 4. 2019
od 6. 6. 2019 do 16. 6. 2019
Bc. SIMON KOSTADINOV - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Hlinecká, PSČ 375 01
den vzniku členství: 15. 4. 2019
od 28. 7. 2018
Ing. JAROMÍR JAROŠ - místopředseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 2, Dr. Bureše, PSČ 370 05
den vzniku členství: 2. 7. 2018
den vzniku funkce: 2. 7. 2018
od 28. 7. 2018
Ing. FRANTIŠEK ČURDA - člen představenstva
Rudolfov, Martina Stáhalíka, PSČ 373 71
den vzniku členství: 2. 7. 2018
od 26. 4. 2018 do 6. 6. 2019
Ing. FRANTIŠEK KOBERA - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou, PSČ 375 01
den vzniku členství: 12. 3. 2018 - 15. 4. 2019
den vzniku funkce: 12. 3. 2018 - 15. 4. 2019
od 26. 4. 2018 do 6. 6. 2019
Ing. TOMÁŠ TVRDÍK - člen představenstva
Týn nad Vltavou - Koloděje nad Lužnicí, , PSČ 375 01
den vzniku členství: 12. 3. 2018 - 15. 4. 2019
od 26. 4. 2018 do 6. 6. 2019
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 27.2.2018 zvolila s účinností od 12.3.2018 člena představenstva pana Ing. Tomáše Tvrdíka, kterému skončilo funkční období dne 11.3.2018. Volba člena představenstva jest zapsána v zápise z řádné valné hromady kona né dne 27.2.2018, když tato listina je přílohou tohoto návrhu.
od 26. 4. 2018 do 6. 6. 2019
ZDENĚK DUŠEK - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Komzákova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 3. 2018 - 15. 4. 2019
od 24. 7. 2015 do 28. 7. 2018
Ing. JAROMÍR JAROŠ - místopředseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 2, Dr. Bureše, PSČ 370 05
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 2. 7. 2015 - 1. 7. 2018
od 24. 7. 2015 do 28. 7. 2018
Ing. FRANTIŠEK ČURDA - člen představenstva
Rudolfov, Martina Stáhalíka, PSČ 373 71
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 1. 7. 2018
od 30. 4. 2015 do 17. 8. 2016
RUDOLF TRECHA - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Jiráskova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 3. 2015 - 12. 8. 2016
od 30. 4. 2015 do 17. 8. 2016
JIŘÍ VORNAY - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Sakařova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 3. 2015 - 12. 8. 2016
od 30. 4. 2015 do 26. 4. 2018
Ing. FRANTIŠEK KOBERA - Předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou, PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 3. 2015 - 11. 3. 2018
den vzniku funkce: 11. 3. 2015 - 11. 3. 2018
od 30. 4. 2015 do 26. 4. 2018
Ing. TOMÁŠ TVRDÍK - člen představenstva
Týn nad Vltavou - Koloděje nad Lužnicí, , PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 3. 2015 - 11. 3. 2018
od 30. 4. 2015 do 26. 4. 2018
ZDENĚK DUŠEK - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Komzákova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 3. 2015 - 11. 3. 2018
od 31. 5. 2014 do 24. 7. 2015
Ing. FRANTIŠEK ČURDA - člen představenstva
Rudolfov, Martina Stáhalíka, PSČ 373 71
den vzniku členství: 1. 7. 2012 - 1. 7. 2015
od 6. 5. 2014 do 30. 4. 2015
Ing. FRANTIŠEK KOBERA - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou, PSČ 375 01
den vzniku členství: 26. 3. 2014 - 11. 3. 2015
den vzniku funkce: 26. 3. 2014 - 11. 3. 2015
od 6. 5. 2014 do 30. 4. 2015
Ing. JAROSLAV BOČEK - člen představenstva
Týn nad Vltavou - Malá Strana, Budějovická, PSČ 375 01
den vzniku členství: 26. 3. 2014 - 11. 3. 2015
od 6. 5. 2014 do 30. 4. 2015
Mgr. KAREL HÁJEK - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Na vinicích, PSČ 375 01
den vzniku členství: 26. 3. 2014 - 11. 3. 2015
od 6. 5. 2014 do 30. 4. 2015
FRANTIŠEK KLÍMA - člen představenstva
Týn nad Vltavou - Malá Strana, Havlíčkova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 26. 3. 2014 - 11. 3. 2015
od 1. 1. 2014 do 6. 5. 2014
Ing. FRANTIŠEK KOBERA - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 25. 3. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014 - 25. 3. 2014
od 1. 1. 2014 do 6. 5. 2014
FRANTIŠEK KLÍMA - člen představenstva
Týn nad Vltavou - Malá Strana, Havlíčkova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 25. 3. 2014
od 28. 6. 2012 do 31. 5. 2014
Ing. František Čurda - člen představenstva
České Budějovice, V. Volfa, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 7. 2012
od 28. 6. 2012 do 30. 4. 2015
MVDr. Jiří Mikeš - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Komenského, PSČ 375 01
den vzniku členství: 13. 6. 2012 - 11. 3. 2015
od 28. 6. 2012 do 24. 7. 2015
Ing. Jaromír Jaroš - místopředseda představenstva
České Budějovice, Dr. Bureše, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 7. 2012 - 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2012 - 1. 7. 2015
od 11. 4. 2011 do 28. 6. 2012
Jaroslav Bezpalec - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Písecká, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 13. 6. 2012
od 11. 4. 2011 do 1. 1. 2014
František Klíma - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 25. 3. 2011 - 31. 12. 2013
od 11. 4. 2011 do 1. 1. 2014
Ing. František Kobera - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Pod Prachárnou 653, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011
od 11. 4. 2011 do 6. 5. 2014
Ing. Jaroslav Boček - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Budějovická, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 25. 3. 2014
od 11. 4. 2011 do 6. 5. 2014
Mgr. Karel Hájek - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Na Vinicích, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 25. 3. 2014
od 30. 7. 2010 do 11. 4. 2011
František Klíma - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440, PSČ 375 01
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 25. 3. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 25. 3. 2011
od 23. 7. 2009 do 11. 4. 2011
Jiří Vornay - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Sakařova 383, PSČ 375 01
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 25. 3. 2011
od 23. 7. 2009 do 11. 4. 2011
Ing. Jaroslav Brom - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Kolodějská 576, PSČ 375 01
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 25. 3. 2011
od 23. 7. 2009 do 11. 4. 2011
František Macháček - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465, PSČ 375 01
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 25. 3. 2011
od 23. 7. 2009 do 11. 4. 2011
Ing. František Kobera - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653, PSČ 375 01
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 25. 3. 2011
od 23. 7. 2009 do 28. 6. 2012
Ing. Jaromír Jaroš - místopředseda představenstva
České Budějovice, Dr.Bureše 13, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2012
od 23. 7. 2009 do 28. 6. 2012
Ing. František Čurda - člen představenstva
České Budějovice, V. Volfa 10, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2012
od 4. 9. 2007 do 30. 7. 2010
František Klíma - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440, PSČ 375 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 21. 6. 2010
od 4. 9. 2006 do 23. 7. 2009
Ing. Zdeněk Křenek - místopředseda představenstva
České Budějovice, Netolická 1152/4, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 4. 9. 2006 do 23. 7. 2009
Ing. František Čurda - člen představenstva
České Budějovice, V. Volfa 10, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 4. 9. 2006 do 23. 7. 2009
Ing. Jaroslav Brom - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Kolodějská 576, PSČ 375 01
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 4. 9. 2006 do 23. 7. 2009
František Macháček - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465, PSČ 375 01
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 4. 9. 2006 do 23. 7. 2009
Ing. František Kobera - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653, PSČ 375 01
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 5. 9. 2005 do 23. 7. 2009
Jiří Vornay - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Sakařova 383, PSČ 375 01
den vzniku členství: 16. 6. 2005 - 17. 6. 2009
od 13. 8. 2004 do 5. 9. 2005
Vladimír Rozner - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Sakařova 356, PSČ 375 01
den vzniku členství: 21. 6. 2004 - 15. 6. 2005
od 13. 8. 2004 do 4. 9. 2007
František Klíma - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440, PSČ 375 01
den vzniku členství: 21. 6. 2004 - 21. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 6. 2004 - 21. 6. 2007
od 4. 10. 2003 do 4. 9. 2006
Ing. Zdeněk Křenek - místopředseda představenstva
České Budějovice, Netolická 1152/4
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2006
od 4. 10. 2003 do 4. 9. 2006
Ing. František Čurda - člen představenstva
České Budějovice, V. Volfa 10
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2006
od 4. 10. 2003 do 4. 9. 2006
Ing. Jaroslav Brom - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Kolodějská 576
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2006
od 4. 10. 2003 do 4. 9. 2006
František Macháček - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2006
od 4. 10. 2003 do 4. 9. 2006
Ing. František Kobera - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2006
od 10. 5. 2003 do 10. 5. 2003
František Macháček - místopředseda představenstva
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465
den vzniku členství: 26. 6. 2002
den vzniku funkce: 26. 6. 2002
od 10. 5. 2003 do 10. 5. 2003
Ing. Zdeněk Křenek - člen představenstva
České Budějovice, Netolická 1152/4
den vzniku členství: 26. 6. 2002
od 10. 5. 2003 do 4. 10. 2003
Ing. Jaroslav Brom - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Kolodějská 576, PSČ 375 01
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 30. 6. 2003
od 10. 5. 2003 do 4. 10. 2003
František Macháček - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 30. 6. 2003
od 10. 5. 2003 do 4. 10. 2003
Ing. Zdeněk Křenek - místopředseda představenstva
České Budějovice, Netolická 1152/4
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2002 - 30. 6. 2003
od 10. 5. 2003 do 13. 8. 2004
František Klíma - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440
den vzniku členství: 20. 6. 2001 - 20. 6. 2004
den vzniku funkce: 31. 1. 2003 - 20. 6. 2004
od 18. 10. 2002 do 10. 5. 2003
Jiří Eisenvort - předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Na Brodech 533, PSČ 375 01
den vzniku členství: 19. 6. 2002 - 31. 1. 2003
den vzniku funkce: 19. 6. 2002 - 31. 1. 2003
od 6. 3. 2000 do 4. 10. 2003
Ing. František Kobera - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653, PSČ 375 01
od 20. 9. 1999 do 10. 5. 2003
Ing. Zdeněk Křenek - místopředseda představenstva
České Budějovice, Netolická 1152/4
od 2. 9. 1999 do 20. 9. 1999
Ing. Zdeněk Křenek - člen představenstva
České Budějovice, Netolická 1152/4
od 2. 9. 1999 do 10. 5. 2003
František Macháček - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465
od 15. 7. 1998 do 2. 9. 1999
Ing. Ladislav Rafaj - člen představenstva
Piešťany, Bratislavská 129, Slovenská republika
od 15. 7. 1998 do 2. 9. 1999
- v ČR: České Budějovice, Prachatická 4
od 7. 11. 1997 do 15. 7. 1998
ing. Vojtěch Kotyza - člen představenstva
Kasejovice, Hradiště 22, okres Plzeň - jih
od 2. 7. 1997 do 6. 3. 2000
Václav Hruška - člen
Týn nad Vltavou, Tyršova 33
od 19. 6. 1996 do 13. 8. 2004
Vladimír Rozner - Člen představenstva
Týn nad Vltavou, Sakařova 356
od 23. 2. 1996 do 19. 6. 1996
ing. Václav Šedivý - Člen představenstva
Sezimovo Ústí, Jilemnického 953
od 23. 2. 1996 do 2. 7. 1997
Václav Hruška - člen
Týn nad Vltavou, Hlinecká 698
od 23. 2. 1996 do 7. 11. 1997
ing. Karel Šik - člen
Otrokovice, Nádražní 1402
od 23. 2. 1996 do 2. 9. 1999
ing. Jaroslav Brom - Místopředseda představenstva
Týn nad Vltavou, Hlinecká 697
od 23. 2. 1996 do 18. 10. 2002
Václav Marhoun - Předseda představenstva
Včelná, K.H. Borovského 489
od 23. 2. 1996 do 10. 5. 2003
František Klíma - Člen představenstva
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440
od 23. 2. 1996 do 4. 10. 2003
Ing. Jiří Příhoda - Člen představenstva
Trutnov, Kpt.Jaroše 331
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
JIří Bergler - Člen představenstva
Týn nad Vltavou, Malostranská 469
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
ing. Alois Svoboda - Předseda představenstva
Týn nad Vltavou, Vinařického náměstí 205
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
Václav Hruška - Místopředseda představenstva
Týn nad Vltavou, Tyršova 33
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
ing. Václav Šedivý - Člen představenstva
Sezimovo Ústí 1, Jilemnického 953
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
ing. Jana Havlíková - Člen představenstva
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 520
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 30. 7. 2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat, za ni zavazovat se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svoje jméno, příjmení, funkci a svůj vlastnoruční podpis: a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo c) dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zmocnění.
od 7. 11. 1997 do 30. 7. 2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat, za ni zavazovat se tak, že k vytištěnému nebo napsaného obchodnímu jménu společnosti, funkci a svému jménu připojí současně své vlastnoruční podpisy: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zmocnění
od 19. 6. 1996 do 7. 11. 1997
Jménem společnosti jedná její představenstvo. Členové předsta- venstva zavazují společnost navenek tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zplnomocnění - ředitel společnosti samostatně, pokud se jedná o záležitosti bezprostředně související s běžným chodem společnosti a pokud nejde o dispozice s nemovitostmi společnosti
od 5. 10. 1994 do 19. 6. 1996
Jménem společnosti jedná její představenstvo. Členové předsta- venstva zavazují společnost navenek tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu patřičné zplnomocnění - ředitel společnosti samostatně, pokud se jedná o záležitosti bezprostředně související s běžným chodem společnosti a pokud nejde o dispozice s nemovitostmi společnosti
Prokura
od 21. 4. 2020
Ing. DAVID FUČÍK
Týn nad Vltavou, Zadní Podskalí, PSČ 375 01
od 21. 4. 2020
- Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
od 1. 12. 2013 do 21. 4. 2020
Ing. FRANTIŠEK KOBERA
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou, PSČ 375 01
od 1. 12. 2013 do 21. 4. 2020
- Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.
od 31. 1. 1998 do 1. 12. 2013
František Klíma
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440
od 31. 1. 1998 do 1. 12. 2013
- Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.
Dozorčí rada
od 6. 6. 2019
Ing. JIŘÍ DRDA - předseda dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Alej míru, PSČ 375 01
den vzniku členství: 15. 4. 2019
den vzniku funkce: 15. 4. 2019
od 6. 6. 2019
JAN MEIDL - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Hlinecká, PSČ 375 01
den vzniku členství: 15. 4. 2019
od 28. 7. 2018
Ing. TOMÁŠ FUKS - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 7. 2018
den vzniku funkce: 2. 7. 2018
od 17. 8. 2016 do 6. 6. 2019
JIŘÍ VORNAY - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Sakařova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 12. 8. 2016 - 15. 4. 2019
od 30. 4. 2015 do 28. 7. 2018
Ing. TOMÁŠ FUKS - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 11. 3. 2015 - 1. 7. 2018
od 30. 4. 2015 do 6. 6. 2019
Mgr. KAREL HÁJEK - předseda dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Na vinicích, PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 3. 2015 - 15. 4. 2019
den vzniku funkce: 11. 3. 2015 - 15. 4. 2019
od 18. 7. 2013 do 30. 4. 2015
Ing. TOMÁŠ FUKS - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013
od 31. 8. 2011 do 17. 8. 2016
Vladimír Vodička - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Hlinecká, PSČ 375 01
den vzniku členství: 11. 8. 2011 - 12. 8. 2016
od 11. 4. 2011 do 30. 4. 2015
Vladimír Král - předseda dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Nádražní, PSČ 375 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 11. 3. 2015
den vzniku funkce: 25. 3. 2011 - 11. 3. 2015
od 11. 8. 2008 do 18. 7. 2013
Ing. Tomáš Fuks - člen dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 30. 6. 2013
od 4. 9. 2006 do 11. 4. 2011
Ing. Jiří Vránek - předseda dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Vodňanská 464, PSČ 375 01
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 25. 3. 2011
den vzniku funkce: 21. 6. 2006 - 25. 3. 2011
od 4. 9. 2006 do 31. 8. 2011
Jiří Cihla - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Hlinecká 696, PSČ 375 01
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 6. 2011
od 6. 11. 2004 do 4. 9. 2006
Jiří Cihla - Člen
Týn nad Vltavou, Hlinecká 696, PSČ 375 01
den vzniku funkce: 27. 4. 2001
od 4. 10. 2003 do 11. 8. 2008
Ing. Tomáš Fuks - člen dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská 1459/48
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2008
od 30. 10. 2001 do 4. 9. 2006
Ing. Jiří Vránek - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Vodňanská 464
den vzniku členství: 24. 1. 2001 - 20. 6. 2006
od 30. 6. 2001 do 6. 11. 2004
Jiří Cihla - Člen
Týn nad Vltavou, Hlinecká 698, PSČ 375 01
den vzniku funkce: 27. 4. 2001
od 24. 8. 2000 do 4. 10. 2003
Ing. František Čurda - člen dozorčí rady
České Budějovice, V. Volfa 10
od 2. 9. 1999 do 30. 10. 2001
Ing. Václav Stárek - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Lipová 179
od 15. 7. 1998 do 24. 8. 2000
Ing. Radomír Mackaňuk - člen dozorčí rady
Děčín IV., Teplická 1493/30
od 19. 6. 1996 do 15. 7. 1998
ing. Petr Sláčala - člen
České Budějovice, Dr. Bureše 13
od 19. 6. 1996 do 2. 9. 1999
František Němec - Člen
Týn nad Vltavou, Vodňanská 468
od 19. 6. 1996 do 30. 6. 2001
Václav Svoboda - Člen
Týn nad Vltavou, Vodňanská 472
od 23. 2. 1996 do 19. 6. 1996
Jaroslav Krajíc - člen
Týn nad Vltavou, Hlinecká 698
od 23. 2. 1996 do 19. 6. 1996
Ivan Kubeš - člen
Zliv, Bezdrevská 606
od 23. 2. 1996 do 19. 6. 1996
ing. Stanislav Votýpka - Předseda dozorčí rady
České Budějovice, Netolická 11
od 23. 2. 1996 do 19. 6. 1996
ing. Jana Havlíčková - Člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 520
od 23. 2. 1996 do 19. 6. 1996
ing. Petr Sláčala - Člen dozorčí rady
České Budějovice, Dr. Bureše 13
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
ing. Jiří Marek - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod dálnicí 22
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
Ivan Kubeš - Člen dozorčí rady
Zliv, Bezdrevská 606
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
ing. Jitka Luňáčková - Člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Pod lesem 503
od 5. 10. 1994 do 23. 2. 1996
- r.č. xxxx
Hodnocení firmy
-10
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,30 Kč
ČSOB 2 684,30 Kč
Komerční banka 2 690,75 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+22
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+10
+
-
3.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+1
+
-
4.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-8
+
-
5.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-16
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services