Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Brazzale Moravia a.s.
IČO: 63319551

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 5. 1995
Obchodní firma
od 1. 5. 2016

Brazzale Moravia a.s.

od 30. 7. 2003 do 1. 5. 2016

ORRERO a.s.

od 30. 5. 1995 do 30. 7. 2003

ORRERO s.r.o.

Sídlo
od 30. 7. 2003 do 28. 11. 2016
Litovel, Tři Dvory 98, PSČ 784 01
od 26. 1. 2002 do 30. 7. 2003
Litovel, Tři Dvory č.p.98, PSČ 784 01
od 3. 10. 1997 do 26. 1. 2002
Litovel, Tři Dvory 98, PSČ 784 01
od 30. 5. 1995 do 3. 10. 1997
Červenka, Svatoplukova 16, PSČ 784 01
IČO
od 30. 5. 1995

63319551

Identifikátor datové schránky:pw9fifr
Právní forma
od 30. 7. 2003
Akciová společnost
od 30. 5. 1995 do 30. 7. 2003
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka2699 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 21. 1. 2015
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 25. 6. 2013
- hostinská činnost
od 27. 12. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 12. 2010
- mlékárenství
od 30. 5. 1995 do 27. 12. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 5. 1995 do 27. 12. 2010
- výroba mléčných výrobků
Ostatní skutečnosti
od 9. 8. 2013 do 4. 10. 2013
- Představenstvo společnosti ORRERO a.s., sídlem Litovel, Tři Dvory 98, IČ: 633 19 551, rozhodlo v souladu s § 210 obch. zák. a v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady akcionářů společnosti, konané dne 12.6.2013, o zvýšení základního kapitálu společnost i upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti ORRERO a.s. se zvyšuje: 1. ze stávajícího základního kapitálu 314.975.000,- Kč, slovy tři sta čtrnáct milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých, upsáním nových akcií o částku 50.000.000,- Kč, slovy padesát milionů korun českých, na částku 364.975.000,- Kč, slovy tři st a šedesát čtyři milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 10.000, slovy deset tisíc kusů Jmenovitá hodnota: 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých Druh: kmenové Forma: na jméno s omezenou převoditelností dle stanov společnosti Podoba: listinná Charakter: nekótované Emisní kurz: 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých. 3. O rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu se dohodnou všichni akcionáři společnosti dohodou uzavřenou dle §205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů nahradí listinu upisovatelů a bude pořízena ve formě notářského zápisu. Součástí dohody bude i prohlášení akcionářů o tom, že se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě pro upisování akc ií. 4. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti ORRERO a.s., které je místem uzavření dohody všech akcionářů dle §205 obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování akcií činí 40, slovy čtyřicet, dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty k upisování akcií oznámí společnost akcionářům písemným oznámením, které bude odesláno doporučenou poštou na adresu každého oprávněného akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů do 10, slovy deseti, dnů ode dne poč átku běhu lhůty pro úpis akcií. 5. Každý akcionář, který upíše akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti, je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 60, slovy šedesáti, dnů ode dne, kdy akcie upsal, na tento bankovní účet společnosti, který společnost pro účely splácen í vkladů na zvýšení základního kapitálu na své jméno zřídila: banka: Československá obchodní banka, a.s číslo účtu: 117xxxx IBAN: CZ15 0300 0000 0001 1750 5133 SWIFT CODE: CEKOCZPP Akcie se splácejí v měně - koruna česká.
od 5. 3. 2009 do 10. 3. 2010
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.11.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 132.500.000,- Kč upsáním nových akcií o 25.000.000,- Kč na 157.500.000,- Kč. Upi sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 5.000 kusů, jmenovitá hodnota: 5.000 Kč, druh: kmenové, forma: na jméno s omezenou převoditelností, podoba: listinné, charakter: nekótované, emisní kurs: 5.000,- Kč Akcionář Giovanni Battista Rocca, nar. 28.11.1943, bytem Via Emilia San Pietro 25, Reggio Emilia, Italská rep., akcionář Ing. Augustin Gec, nar. 19.8.1943, bytem Slušovice 82, akcionář Ing. Petr Lakomý, nar. 28.11.1948, bytem Červenka, Komenského 321, akc ionář Vladimír Truhlář, nar. 28.12.1947, bytem Olomouc, Bacherova 1252/17, akcionář MUDr. Marie Martinů, nar. 14.8.1942, bytem Modena, Viale Moreali 255, Italská rep., akcionář TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., se sídlem Vicenza (VI) Contra Porti 13, Italsk á rep., akcionář FINEST a.s., se sídlem Pordenone (PN), Via Dei Molini 4, Italská rep., se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií podle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu použitého způs obu zvýšení základního kapitálu, různé výše pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na pohledávky akcionářů, než vrácení půjček. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajících akcionářů na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to Giovanni Battista Roccovi bude nabídnuto 1370 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 6 850 000,- Kč, Ing. Augustinu Gecovi bude nabídnuto 150 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 750.000,- Kč, Ing. Petru Lakomému bude nabídnuto 150 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 750.000,- Kč, Vladimíru Truhlářovi bude nabídnuto 150 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 750.000,- Kč, MUDr. Marii Martinů bude nabídnuto 180 kusů akcií upisovaných peněžitým vklad em 900.000,- Kč, společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s. bude nabídnuto 3 000 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 15 000 000,- Kč. Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti ORRERO a.s., v Litovli, Tři Dvory 98. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho síd la či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 5.00 0,- Kč za jednu akcii. Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti existují splatné peněžité pohledávky, které jsou plně způsobilé k započtení: - peněžitá pohledávka Giovanni Battista Rocca, bytem Via Emilia San Pietro 25, 42100 Reggio Emilia, Itálie ve výši 6.850.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 6.850.000,- Kč započte na splácení emisního kursu 1 370 kusů akcií v nominální hodnotě 6.850.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka Ing. Augustin Gec, bytem Hlušovice 82, 783 14 Bohuňovice ve výši 750.000,00 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nomináln í hodnotě 750.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka Ing. Petr Lakomý, bytem Komenského 321, 784 01 Červenka ve výši 750.000,00 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nominální hodnotě 750.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka Vladimír Truhlář, bytem Bacherova 17, 779 00 Olomouc ve výši 750.000,00 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nominální ho dnotě 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nominální hodnotě 750.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka MUDr. Marie Martinů, bytem Modena, Via Moreali 255, Itálie, ve výši 1 082.463,78 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004, dodatku č. 3 ze dne 20.8.20 05, dodatku č. 4 ze dne 6.11.2006 a dodatku č. 5 ze dne 24.9.2008 uzavřená mezi věřitelem paní MUDr. Marií Martinů a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 900.000,- Kč započte na splacen í emisního kursu 180 kusů akcií v nominální hodnotě 900.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie, ve výši 18.296.358,27 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.10.2002 a dodatku č. 1 ze dne 9.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004, dodat ku č. 3 ze dne 20.8.2005, dodatku č. 4 ze dne 6.11.2006 a dodatku č. 5 ze dne 24.9.2008 uzavřené mezi věřitelem společností TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie a dlužníkem společností ORRERO a.s., Tři Dvory č.p. 98, IČ: 633195 51, se v rozsahu částky 15.000.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 3.000 kusů akcií v nominální hodnotě 15.000.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. obchodního zákoníku a ust. § 358 obchod. zák. Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti ORRERO a.s., to je Litovel, T ři Dvory 98. Ve smlouvě musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č. p. 98, Litovel, IČ: 63319551, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedené pohledávky, než vrácení půjček.
od 17. 5. 2006 do 10. 3. 2010
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.3.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 117.500.000,- Kč upsáním nových akcií o 15.000.000,- Kč na 132.500.000,- Kč. Upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 3.000 kusů Jmenovitá hodnota: 5.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno s omezenou převoditelností Podoba: listinné Charakter: nekótované Emisní kurs: 5.000,- Kč Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Své přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ORRERO a.s., v Litovli, Tři Dvory 98. Upisovatelé jsou povinni upsat nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do dvou týdnů od oznámení představenstva společnosti o zápisu usnesení valné hromady do obcho dního rejstříku. Představenstvo sdělí akcionářům společnosti o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně neprodleně na adresy akcionářů. Upisovatel společnost FINEST a.s. se sídlem Pordenone, Via Mazzini 13, Italská republika, je oprávněn upsat 750 kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Upisovatel musí splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet u banky založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchod. zákoníku č. účtu: 203xxxx. Zbývající část jmenovité hodnoty akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku od upsán í akcií, jinak je jejich upsání akcií neúčinné s důsledky dle § 167 odst. 2 obchod. zákoníku. Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti existují splatné peněžité pohledávky, které jsou plně způsobilé k započtení: - peněžitá pohledávka společnosti ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407, ve výši 6.627.501,10 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 a dodatku č . 3 ze dne 20.8.2005, uzavřená mezi věřitelem společností ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407 a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 5.460.000,- Kč započte n a splacení emisního kursu 1 092 kusů akcií v nominální hodnotě 5.460.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka MUDr. Marie Martinů, bytem Modena, Viale Moreali 255, Itálie, ve výši 549.221,68 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 a dodatku č. 3 ze dne 20.8.2 005, uzavřená mezi věřitelem paní MUDr. Marií Martinů a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 540.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 108 kusů akcií v nominální hodnotě 540.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie, ve výši 9.706.589,81 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.10.2002 a dodatku č. 1 ze dne 9.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 a doda tku č. 3 ze dne 20.8.2005, uzavřené mezi věřitelem společností TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie a dlužníkem společností ORRERO a.s., Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 5.250.000,- Kč započte na sp lacení emisního kursu 1.050 kusů akcií v nominální hodnotě 5.250.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedené pohledávky, než vrácení půjček.
od 28. 1. 2005 do 10. 3. 2010
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 7.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 80.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 37.500.000,- Kč na 117.500.000,- Kč. Upiso vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 7.500 kusů Jmenovitá hodnota: 5.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno s omezenou převoditelností Podoba: listinné Charakter: nekótované Emisní kurs: 5.000,- Kč Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Své přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ORRERO a.s., v Litovli, Tři Dvory 98. Upisovatelé jsou povinni upsat nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do dvou týdnů od oznámení představenstva společnosti o zápisu usnesení valné hromady do obcho dního rejstříku. Představenstvo sdělí akcionářům společnosti o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně neprodleně na adresy akcionářů. Upisovatel společnost FINEST a.s. se sídlem Pordenone, Via Mazzini 13, Italská republika, je oprávněn upsat 1 875 kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Upisovatel musí splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet u banky založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchod. zákoníku č. účtu: 192xxxx. Zbývající část jmenovité hodnoty akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku od upsán í akcií, jinak je jejich upsání akcií neúčinné s důsledky dle § 167 odst. 2 obchod. zákoníku. Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti existují splatné peněžité pohledávky, které jsou plně způsobilé k započtení: - peněžitá pohledávka společnosti ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407, ve výši 14.639.453,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002 a dodatku č. 3 ze dne 17.8.2004 uzavřená m ezi věřitelem společností ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407 a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 13.650.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 2 73 0 kusů akcií v nominální hodnotě 13.650.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka MUDr. Marie Martinů, bytem Modena, Viale Modrali 255, Itálie, ve výši 1.353.158,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002 a dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 uzavřená mezi věřitelem pa ní MUDr. Marií Martinů a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 1.350.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 270 kusů akcií v nominální hodnotě 1.350.000,- Kč. Smlouva o započtení bu de uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - peněžitá pohledávka společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie, ve výši 22.203.751,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.10.2002 a dodatku č. 1 ze dne 9.12.2003 a dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 uzavře né mezi věřitelem společností TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie a dlužníkem společností ORRERO a.s., Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 13.125.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 2 625 kusů akcií v nominální hodnotě 13.125.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedené pohledávky, než vrácení půjček.
od 30. 7. 2003 do 10. 3. 2010
- Rozhodnutím valné hromady ze dne 30.3.2003 bylo rozhodnuto o změně právmí formy z právní formy společnost s ručením omezeným na akciovou společnost k rozhodnému dni 31.12.2002.
Kapitál
od 22. 9. 2017
Základní kapitál 452 575 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 3. 2016 do 22. 9. 2017
Základní kapitál 449 975 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 10. 2013 do 8. 3. 2016
Základní kapitál 364 975 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2012 do 4. 10. 2013
Základní kapitál 314 975 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 6. 2011 do 16. 7. 2012
Základní kapitál 210 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 3. 2011 do 6. 6. 2011
Základní kapitál 210 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 12. 2010 do 8. 3. 2011
Základní kapitál 157 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 3. 2010 do 27. 12. 2010
Základní kapitál 157 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 4. 2009 do 10. 3. 2010
Základní kapitál 157 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 8. 2006 do 9. 4. 2009
Základní kapitál 132 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 9. 2005 do 14. 8. 2006
Základní kapitál 117 500 000 Kč, splaceno 117 500 000 Kč.
od 18. 6. 2005 do 30. 9. 2005
Základní kapitál 117 500 000 Kč, splaceno 117 310 000 Kč.
od 30. 7. 2003 do 18. 6. 2005
Základní kapitál 80 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 5. 2002 do 30. 7. 2003
Základní kapitál 80 000 000 Kč
od 30. 5. 1996 do 14. 5. 2002
Základní kapitál 400 000 Kč
od 30. 5. 1995 do 30. 5. 1996
Základní kapitál 200 000 Kč
od 22. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 90 515.
od 22. 9. 2017
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 8. 3. 2016 do 22. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 89 995.
od 8. 3. 2016 do 22. 9. 2017
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 4. 10. 2013 do 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 72 995.
od 4. 10. 2013 do 8. 3. 2016
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 16. 7. 2012 do 4. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 62 995.
od 16. 7. 2012 do 4. 10. 2013
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 8. 3. 2011 do 16. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 42 000.
od 8. 3. 2011 do 16. 7. 2012
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 9. 4. 2009 do 8. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 31 500.
od 9. 4. 2009 do 8. 3. 2011
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 14. 8. 2006 do 9. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 26 500.
od 14. 8. 2006 do 9. 4. 2009
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 18. 6. 2005 do 14. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 23 500.
od 18. 6. 2005 do 14. 8. 2006
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
od 30. 7. 2003 do 18. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 000.
od 30. 7. 2003 do 18. 6. 2005
v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
Statutární orgán
od 12. 9. 2019
ALBERTO MARIA MAGGIO - člen představenstva
Montebello Vicentino (Vicenza), Via G. Galilei 10/A int.1, Italská republika
den vzniku funkce: 12. 9. 2019
od 12. 9. 2019
ALBERTO BRAZZALE - člen představenstva
Carré (VI), via Marezzane 19, Italská republika
den vzniku funkce: 12. 9. 2019
od 2. 4. 2019
Ing. ONDŘEJ PALÁT - člen představenstva
Praha - Čakovice, Bermanova, PSČ 196 00
den vzniku funkce: 2. 4. 2019
od 2. 4. 2019
Ing. TOMÁŠ KLÁPŠTĚ - člen představenstva
Jesenice - Zdiměřice, Orlí, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 2. 4. 2019
od 13. 10. 2016
Ing. PETR LAKOMÝ - člen představenstva
Červenka, Vítězná, PSČ 784 01
den vzniku členství: 21. 10. 2011
od 30. 11. 2015
Ing. AUGUSTIN GEC - předseda představenstva
Hlušovice, U Kostela, PSČ 783 14
den vzniku členství: 21. 10. 2011
den vzniku funkce: 21. 10. 2011
od 30. 11. 2015
PIERCRISTIANO BRAZZALE - místopředseda představenstva
Olomouc, Komenského, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 10. 2011
den vzniku funkce: 21. 10. 2011
od 30. 11. 2015
PETR DOSTÁL - člen představenstva
Praha - Slivenec, Jantarová, PSČ 154 00
den vzniku členství: 21. 10. 2011
od 30. 11. 2015
ROBERTO BRAZZALE - člen představenstva
Olomouc, Komenského, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 10. 2011
od 30. 11. 2015 do 13. 10. 2016
Ing. PETR LAKOMÝ - člen představenstva
Červenka, Komenského, PSČ 784 01
den vzniku členství: 21. 10. 2011
od 25. 1. 2012 do 30. 11. 2015
Ing. Augustin Gec - předseda představenstva
Hlušovice, U Kostela, PSČ 783 14
den vzniku členství: 21. 10. 2011
den vzniku funkce: 21. 10. 2011
od 25. 1. 2012 do 30. 11. 2015
Piercristiano Brazzale - místopředseda představenstva
Vicenza, Via Pasubio 13A, Italská republika
den vzniku členství: 21. 10. 2011
den vzniku funkce: 21. 10. 2011
od 25. 1. 2012 do 30. 11. 2015
Petr Dostál - člen představenstva
Praha 5 - Slivenec, Jantarová, PSČ 154 00
den vzniku členství: 21. 10. 2011
od 25. 1. 2012 do 30. 11. 2015
Ing. Petr Lakomý - člen představenstva
Červenka, Komenského, PSČ 784 01
den vzniku členství: 21. 10. 2011
od 25. 1. 2012 do 30. 11. 2015
Roberto Brazzale - člen představenstva
Carre, Via Marezzane 19, Italská republika
den vzniku členství: 21. 10. 2011
od 9. 2. 2011 do 25. 1. 2012
Ing. Augustin Gec - předseda představenstva
Hlušovice, U Kostela 82, PSČ 783 14
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 21. 10. 2011
den vzniku funkce: 30. 10. 2007 - 21. 10. 2011
od 9. 2. 2011 do 25. 1. 2012
Petr Dostál - člen představenstva
Praha 5 - Slivenec, Jantarová 913/12, PSČ 154 00
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 21. 10. 2011
od 1. 9. 2009 do 25. 1. 2012
Piercristiano Brazzale - místopředseda představenstva
Via Pasubio 13/A, Vicenza, Italská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 21. 10. 2011
den vzniku funkce: 26. 6. 2009 - 21. 10. 2011
od 10. 8. 2009 do 1. 9. 2009
Piercristiano Brazzale - místopředseda představenstva
Via Pasubio 13/A, Vicenza, Italská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2009
den vzniku funkce: 26. 6. 2009
od 10. 8. 2009 do 25. 1. 2012
Roberto Brazzale - člen představenstva
Via Marezzane 19, Carre, Italská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 21. 10. 2011
od 27. 12. 2007 do 10. 8. 2009
Piercristiano Brazzale - člen představenstva
Via Pasubio 13/A, Vicenza, Italská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2007
den vzniku funkce: 30. 10. 2007
od 27. 12. 2007 do 10. 8. 2009
Roberto Brazzale - místopředseda představenstva
Via Marezzane 19, Carre, Italská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2007
den vzniku funkce: 30. 10. 2007 - 26. 6. 2009
od 27. 12. 2007 do 9. 2. 2011
Ing. Augustin Gec - předseda představenstva
Hlušovice, 82, PSČ 783 14
den vzniku členství: 30. 10. 2007
den vzniku funkce: 30. 10. 2007
od 27. 12. 2007 do 9. 2. 2011
Petr Dostál - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Kováříkova 1145/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 10. 2007
den vzniku funkce: 30. 10. 2007
od 27. 12. 2007 do 25. 1. 2012
Ing. Petr Lakomý - člen představenstva
Červenka, Komenského 321, PSČ 784 01
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 21. 10. 2011
den vzniku funkce: 30. 10. 2007 - 21. 10. 2011
od 17. 5. 2006 do 27. 12. 2007
Petr Dostál - místopředseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Novákových 380/18, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 30. 7. 2003
od 28. 1. 2005 do 27. 12. 2007
Piercristiano Brazzale - člen představenstva
Via Pasubio 13/A, Vicenza, Italská republika, na území ČR: Olomouc, Komenského č. 6
den vzniku funkce: 7. 10. 2004
od 28. 1. 2005 do 27. 12. 2007
- Na území ČR: Olomouc, Komenského č. 6
od 28. 1. 2005 do 27. 12. 2007
Roberto Brazzale - člen představenstva
Via Marezzane 19, Carre, Italská republika, na území ČR: Olomouc, Komenského č. 6
den vzniku funkce: 7. 10. 2004 - 30. 10. 2007
od 30. 7. 2003 do 17. 5. 2006
Petr Dostál - místopředseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 937/13
den vzniku funkce: 30. 7. 2003
od 30. 7. 2003 do 27. 12. 2007
Ing. Augustin Gec - předseda představenstva
Hlušovice, 82
den vzniku funkce: 30. 7. 2003 - 30. 10. 2007
od 30. 7. 2003 do 27. 12. 2007
Ing. Petr Lakomý - člen představenstva
Červenka, Komenského 321
den vzniku funkce: 30. 7. 2003
od 26. 1. 2002 do 30. 7. 2003
Petr Dostál - jednatel
Hlubočepy, V Remízku 937/13, Praha 5
den vzniku funkce: 14. 11. 2001
od 30. 5. 1996 do 30. 7. 2003
Ing. Augustin Gec - jednatel
Hlušovice, 82
od 30. 5. 1996 do 30. 7. 2003
Ing. Petr Lakomý - jednatel
Červenka, Komenského 321
od 30. 5. 1996 do 30. 7. 2003
Vladimír Truhlář - jednatel
Olomouc, Heyrovského 2
od 18. 7. 1995 do 30. 5. 1996
Helena Dřímálková - Jednatel
Červenka, Třídvorská 191
od 30. 5. 1995 do 18. 7. 1995
Helena Dřímáková - Jednatel
Červenka, Třídvorská 191
od 30. 5. 1995 do 30. 5. 1996
Ing. Milan Pospíšil - Jednatel
Litovel, Jiráskova 1231
od 21. 1. 2015
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 30. 7. 2003 do 21. 1. 2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 30. 5. 1995 do 30. 7. 2003
Způsob jednání za společnost: Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně, zastupovat společnost navenek, před soudy i jinými orgány, jsou oprávněni za společnost podepisovat veřejné listiny a sjednávat obchody dle předmětu činnosti.
Dozorčí rada
od 30. 11. 2015
VLADIMÍR TRUHLÁŘ - předseda
Olomouc - Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 30. 11. 2015
Mgr. DAVID ORÁLEK - člen
Bílina - Teplické Předměstí, Studentská, PSČ 418 01
den vzniku členství: 15. 6. 2012
od 30. 11. 2015
JUDr. EVA CAHOVÁ - člen
Olomouc - Hodolany, Purkyňova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 6. 2012
od 22. 11. 2012 do 30. 11. 2015
Vladimír Truhlář - předseda
Olomouc - Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 18. 10. 2012 do 22. 11. 2012
Vladimír Truhlář - člen
Olomouc - Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 18. 10. 2012 do 30. 11. 2015
Mgr. David Orálek - člen
Bílina, Studentská, PSČ 418 01
den vzniku členství: 15. 6. 2012
od 18. 10. 2012 do 30. 11. 2015
JUDr. Eva Cahová - člen
Olomouc, Purkyňova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 6. 2012
od 9. 2. 2011 do 18. 10. 2012
Vladimír Truhlář - člen
Olomouc - Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu 1280/1, PSČ 779 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 6. 2012
od 7. 10. 2008 do 9. 2. 2011
Vladimír Truhlář - člen
Olomouc - Nová Ulice, Bacherova 1252/17, PSČ 779 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008
od 7. 10. 2008 do 18. 10. 2012
Mgr. David Orálek - člen
Bílina, Studentská 498/90
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 15. 6. 2012
od 7. 10. 2008 do 18. 10. 2012
JUDr. Eva Cahová - člen
Olomouc, Purkyňova 278/15
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 15. 6. 2012
od 17. 5. 2006 do 7. 10. 2008
Vladimír Truhlář - člen
Olomouc - Nová Ulice, Bacherova 1252/17, PSČ 779 00
den vzniku členství: 12. 5. 2004 - 27. 6. 2008
od 17. 5. 2006 do 7. 10. 2008
JUDr. Eva Cahová - člen
Olomouc, Purkyňova 278/15
den vzniku členství: 12. 5. 2004 - 27. 6. 2008
od 11. 8. 2004 do 17. 5. 2006
Vladimír Truhlář - člen
Olomouc, Heyrovského 2
den vzniku členství: 12. 5. 2004
od 11. 8. 2004 do 17. 5. 2006
JUDr. Eva Marešová - člen
Olomouc, Purkyňova 278/15
den vzniku členství: 12. 5. 2004
od 11. 8. 2004 do 7. 10. 2008
Mgr. David Orálek - člen
Bílina, Studentská 498/90
den vzniku členství: 12. 5. 2004 - 27. 6. 2008
od 30. 7. 2003 do 11. 8. 2004
Vladimír Truhlář - člen
Olomouc, Heyrovského 2
den vzniku funkce: 30. 7. 2003 - 12. 5. 2004
od 30. 7. 2003 do 11. 8. 2004
Mgr. David Orálek - člen
Bílina, Studentská 4998/90
den vzniku funkce: 30. 7. 2003 - 12. 5. 2004
od 30. 7. 2003 do 11. 8. 2004
JUDr. Eva Marešová - člen
Olomouc, Purkyňova 278/15
den vzniku funkce: 30. 7. 2003 - 12. 5. 2004
Společníci s vkladem
od 17. 6. 2002 do 30. 7. 2003
TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s.
Vicenza, Contra Porti 13, Italská republika
Vklad: 28 000 000 Kč, splaceno 28 000 000 Kč.
od 17. 6. 2002 do 30. 7. 2003
FINEST a.s.
Pordenone, Via Mazzini 13, Italská republika
Vklad: 20 000 000 Kč, splaceno 20 000 000 Kč.
od 14. 5. 2002 do 17. 6. 2002
TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s.
Vicenza, Contra Porti 13, Italská republika
Vklad: 28 000 000 Kč, splaceno 14 030 000 Kč.
od 14. 5. 2002 do 17. 6. 2002
FINEST a.s.
Pordenone, Via Mazzini 13, Italská republika
Vklad: 20 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 14. 5. 2002 do 30. 7. 2003
MUDr. Marie Martinů
Modena, Viale Moreali 255, Italská republika
Vklad: 2 880 000 Kč, splaceno 2 880 000 Kč.
od 14. 5. 2002 do 30. 7. 2003
ADUTOL, s.r.o., IČO: 60778407
Olomouc, Jungmannova 12
Vklad: 29 120 000 Kč, splaceno 29 120 000 Kč.
od 26. 1. 2002 do 14. 5. 2002
TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s.
Vicenza, Contra Porti 13, Italská republika
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 60 000 Kč.
od 20. 12. 2001 do 26. 1. 2002
Ing. Augustin Gec
Hlušovice, 82
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč.
od 20. 12. 2001 do 26. 1. 2002
Ing. Petr Lakomý
Červenka, Komenského 321
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč.
od 20. 12. 2001 do 26. 1. 2002
Vladimír Truhlář
Olomouc, Heyrovského 2
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč.
od 20. 12. 2001 do 14. 5. 2002
ADUTOL, s.r.o., IČO: 60778407
Olomouc, Jungmannova 12
Vklad: 280 000 Kč, splaceno 280 000 Kč.
od 19. 4. 1999 do 20. 12. 2001
Ing. Augustin Gec
Hlušovice, 82
Vklad: 68 000 Kč, splaceno 68 000 Kč.
od 19. 4. 1999 do 20. 12. 2001
SAN LUCIO, s.r.o.
Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo 15, Italská republika
Vklad: 136 000 Kč, splaceno 136 000 Kč.
od 19. 4. 1999 do 14. 5. 2002
MUDr. Marie Martinů
Modena, Viale Moreali 255, Italská republika
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 60 000 Kč.
od 26. 10. 1998 do 19. 4. 1999
Ing. Augustin Gec
Hlušovice, 82
Vklad: 264 000 Kč, splaceno 264 000 Kč.
od 3. 10. 1997 do 26. 10. 1998
Marie Martinú in Pervilli
Itálie, Modena, Viale Moreali 255
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 60 000 Kč.
od 3. 10. 1997 do 26. 10. 1998
- Datum narození: 14.8.1942
od 3. 10. 1997 do 26. 10. 1998
Giovanni Battista Rocca
Via Martiri di Cervarolo 15, Reggio Emilia, Itálie
Vklad: 112 000 Kč, splaceno 112 000 Kč.
od 3. 10. 1997 do 26. 10. 1998
- Datum narození: 12.7.1947
od 30. 5. 1996 do 3. 10. 1997
Paola Pasquali
Bologna, V.Le Felsina 45, Italská republika
Vklad: 24 000 Kč, splaceno 24 000 Kč.
od 30. 5. 1996 do 3. 10. 1997
Marie Martinú in Pervilli
Itálie, Modena, Viale Moreali 255
Vklad: 52 000 Kč, splaceno 52 000 Kč.
od 30. 5. 1996 do 3. 10. 1997
Giovanni Battista Rocca
Via Martiri di Cervarolo 15, Reggio Emilia, Itálie
Vklad: 96 000 Kč, splaceno 96 000 Kč.
od 30. 5. 1996 do 26. 10. 1998
Oredo Pervilli
Itálie, Via Davoli 2, Albinea, (Reggio Emilia)
Vklad: 24 000 Kč, splaceno 24 000 Kč.
od 30. 5. 1996 do 26. 10. 1998
- Datum narození: 24.1.1931
od 30. 5. 1996 do 26. 10. 1998
Ing. Augustin Gec
Hlušovice, 82
Vklad: 68 000 Kč, splaceno 68 000 Kč.
od 30. 5. 1996 do 20. 12. 2001
Ing. Petr Lakomý
Červenka, Komenského 321
Vklad: 68 000 Kč, splaceno 68 000 Kč.
od 30. 5. 1996 do 20. 12. 2001
Vladimír Truhlář
Olomouc, Heyrovského 2
Vklad: 68 000 Kč, splaceno 68 000 Kč.
od 30. 5. 1995 do 30. 5. 1996
Rolnické družstvo Červenka
Červenka, , PSČ 784 01
Vklad: 102 000 Kč, splaceno 102 000 Kč.
od 30. 5. 1995 do 30. 5. 1996
Marie Martinú in Pervilli
Itálie, Modena, Viale Moreali 255
Vklad: 30 000 Kč, splaceno 30 000 Kč.
od 30. 5. 1995 do 30. 5. 1996
Giovanni Battista Rocca
Via Martiri di Cervarolo 15, Reggio Emilia, Itálie
Vklad: 48 000 Kč, splaceno 48 000 Kč.
od 30. 5. 1995 do 30. 5. 1996
Oredo Pervilli
Itálie, Via Davoli 2, Albinea, (Reggio Emilia)
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč.
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 7 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 629,00 Kč
Komerční banka 2 631,89 Kč
Expobank CZ 2 634,70 Kč
Sberbank CZ 2 648,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 688,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+254
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

0
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-62
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-79
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-87
+
-

Články na Heroine.cz

Koktejl z éček

Koktejl z éček

Vyndat z regálu, zvednout k očím, zaostřit, přečíst, vrátit. A znovu. A zase. Rezignovat....více

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

S šéfkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou o měnícím se neziskovém...více

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Náhrada nákladů řízení
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Náhrada nákladů řízení

Otázka: Dobrý den, Svému bývalému dlouholetému kamarádovi jsme s manželkou půjčili skoro 24tisíc na základě písemného sepsání o půjčce se splatností do 31.3.2018. Bohužel se však po roce bývalý známý k žádnému...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services