DEMONTA Trade SE, IČO: 63494671 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DEMONTA Trade SE Údaje byly staženy 23. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 63494671. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63494671 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 2. 1996
Obchodní firma
od 1. 6. 2007

DEMONTA Trade SE

od 6. 2. 1996 do 1. 6. 2007

DEMONTA Trade a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 7. 2005 do 14. 10. 2014
Brno, Železná 16, č.p.492, PSČ 619 00
od 1. 1. 2002 do 25. 7. 2005
Brno, Kšírova 116 č.p. 492, PSČ 619 00
od 6. 6. 2001 do 1. 1. 2002
Brno, Kšírova 116 č.p. 492, PSČ 619 00
od 6. 2. 1996 do 6. 6. 2001
Brno, Mostecká 5, PSČ 614 00
IČO
od 6. 2. 1996

63494671

DIČ

CZ63494671

Identifikátor datové schránky:gh8cdy4
Právní forma
od 1. 6. 2007
Evropská společnost
od 6. 2. 1996 do 1. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1 H, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 12. 2021
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 14. 12. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v oborech: - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - poskytování technických služeb
od 14. 10. 2014 do 14. 12. 2021
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 2. 2007 do 14. 10. 2014
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 7. 2. 2007 do 14. 10. 2014
- ubytovací služby
od 7. 2. 2007 do 14. 10. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 10. 9. 2004 do 14. 10. 2014
- realitní činnost
od 10. 9. 2004 do 14. 10. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 6. 1. 2003 do 7. 2. 2007
- specializovaný maloobchod
od 6. 1. 2003 do 14. 10. 2014
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 6. 1. 2003 do 14. 10. 2014
- velkoobchod
od 6. 1. 2003 do 14. 10. 2014
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 6. 1. 2003 do 14. 10. 2014
- zprostředkování obchodu
od 6. 1. 2003 do 14. 10. 2014
- zprostředkování služeb
od 6. 1. 2003 do 14. 12. 2021
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 25. 1. 1999 do 6. 1. 2003
- zprostředkovatelská činnost
od 6. 2. 1996 do 6. 1. 2003
- obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 2. 1996 do 6. 1. 2003
- podnikání v oblasti nakládání s odpady kategorie O: železný šrot, odpad z obrábění, odpad zinku a jeho slitin, odpad hliníku a jeho slitin, odpad mědi a jejích slitin, šrot neželezných kovů
Ostatní skutečnosti
od 14. 9. 2017
- Společnost DEMONTA Trade SE byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, při kterém došlo k odštěpení části jmě ní určené v "Projektu rozdělení společnosti DEMONTA Trade SE formou odštěpení sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti HEIM Trade SE" ze dne 18.07.2017. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením: 01.01.2017.
od 7. 12. 2012
- V důsledku rozdělení stávající společnosti DEMONTA Trade SE, se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 634 94 671, formou odštěpení sloučením přešla vymezená část jejího jmění sloučením na existující společnost HEIM Trade SE, se sídlem Brno, V ídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805, jako společnost nástupnickou.
od 26. 4. 2010 do 14. 6. 2010
- Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15. 3. 2010: 1. Základní kapitál společnosti DEMONTA Trade SE se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tedy z výše 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na novou výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů koru n českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 10 (deset) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 3. Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem a výhradně započtením. 5. Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204a odst. (7) Obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jed iný akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií. 6. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým se určuje společnost HEIM Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805. Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akc ií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. (3) Obchodního zákoníku. 7. Lhůta pro úpis akcií bude činit dva týdny a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu s polečnosti do obchodního rejstříku. 8. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti DEMONTA Trade SE, na adrese Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ 634 94 671, vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhuje, aby celý emisní kurs všech nově upsaných akcií byl splacen výhradně započtením na pohledávku upisovatele, neuvádí se v souladu s ust. § 203 odst. (2) písm. j) Obchodního zákoníku účet u banky, určený pro splacen í emisního kursu všech upsaných akcií. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. 11. Připouští se, v souladu s ust. § 203 odst. (2) písm. j) Obchodního zákoníku, aby uvedený jediný akcionář, jako upisovatel, započetl svoji níže uvedenou část peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení může být tato pohledávka: část pohledávky věřitele HEIM Trade SE vůči společnosti na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností HEIM Trade SE, jako věři telem, a společností dne 30. 6. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2009, půjčená částka ve výši 10.000.000,- EUR (slovy: deset milionů EUR), nesplacený zůstatek jistiny ke dni 15. 3. 2010 činí 152.458.798,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva miliony č tyři sta padesát osm tisíc sedm set devadesát osm korun českých). Připouští se možnost započtení do výše 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). 12. Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 Občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo spol ečnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve trojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatel je povinen ve 20 denní lhůtě ode dne doručení návrh dohody podepsat a dva podepsané stejnopisy doručit společno sti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení s určeným upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit návrh dohody o započtení výše u vedenému předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy upsal akcie. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií, tedy uzavřít dohodu o započtení, ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií). 13. Poukázky na akcie nebudou vydávány.
od 1. 6. 2007
- Společnost DEMONTA Trade SE, vznikla v důsledku nadnárodní fúze sloučením společností METALLINVEST BRATISLAVA a.s., se sídlem v Bratislavě, Tranovského 11, PSČ: 841 02, Slovenská republika, IČ 356 90 925, jako zanikající a DEMONTA Trade a.s. se sídlem Brn o, Železná 492/16, PSČ:61900, IČ: 634 94 671 jako nástupnická, kdy nástupnická společnost v procesu fúze změnila právní formu z české akciové společnosti na evropskou společnost. Na společnost DEMONTA Trade SE přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jměn í zanikající společnosti METALLINVEST BRATISLAVA a.s., IČ:356 90 925. Rozhodnutím fúzujících společností bylo určeno sídlo v České republice. Společnost DEMONTA Trade SE se řídí českým právním řádem.
od 22. 9. 2006
- Na společnost DEMONTA Trade a.s., IČ: 63494671, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00 přešlo jmění zanikající společnosti SD Obchodní společnost s.r.o., IČ: 44012764, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- 1. a) Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými i nepeněžitými vklady je přípustné, akcionáři zcela splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- b) Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 8 500 000,-Kč, tedy na celkových 78 500 000,-Kč.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- c) Upisování nových akcií nad částku 8 500 000,-Kč se nepřipouští.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- 2. - počet upisovaných akcií: 44 ks - jmenovitá hodnota: 42 ks akcií/200 000,-Kč na jednu akcii 2 ks akcií/50 000,-Kč na jednu akcii - druh akcií: kmenové akcie - forma akcií: akcie na majitele - podoba akcií: listinné akcie
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- 3. a) Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů společnosti k úpisu nových akcií (stanovené v § 204a ObchZ), které by měli stávající akcionáři k novým akciím v celkové jmenovité hodnotě 4 250 000,-Kč, jejichž úpis je navržen peněžitými vklady. Důvodem k vyloučení tohoto přednostního práva je skutečnost, že všichni stávající akcionáři se již před svoláním této valné hromady dohodli, že navrhované zvýšení základního jmění upíší dohodou dle § 205 ObchZ a dohodli se i na přesném rozsahu svých nových vkladů a způsobu jejich splacení.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- 4. Všechny akcie, které tvoří hodnotu zvýšení základního jmění, budou upsány dohodou všech akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 ObchZ.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- 5. Úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 8 500 000,-Kč musí být proveden ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do společnosti. Datum doručení oznámí představenstvo všem akcionářům obratem. Akcionáři po vzájemné dohodě sdělí představenstvu den, kdy se dostaví do sídla společnosti k uzavření dohody dle § 205 ObchZ. Představenstvo zajistí přítomnost notáře. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- 6. Emisní kurs části nově upsaných akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč, bude splacen peněžitým vkladem. Emisní kurs části nově upsaných akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisovatel peněžitého vkladu je povinen splatit celý emisní kurs jím upisovaných akcií na účet společnosti č.8010-03003081493 u ČOB a.s., pobočka Brno nebo přímo do společnosti, a to ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal. Upisovatel nepeněžitého vkladu je povinen splatit celý nepeněžitý vklad nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal, v sídle společnosti.
od 2. 9. 1999 do 14. 1. 2000
- 7. Schvaluje se úpis nových akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč nepeněžitým vkladem. Upisovatelem bude akcionář Ing.Ivo Dubš, r.č. xxxx, bytem M.Kříže 10, Brno. Předmětem nepeněžitého vkladu bude v souladu s ustanovením § 59 odst.7 ObchZ v nominální hodnotě vložená pohledávka věřitele a vkladatele akcionáře Ing.Ivo Dubše za společností jako dlužníkem. Vkládanou pohledávku v nominální hodnotě 4 250 000,-Kč má vkladatel za společností DEMONTA Trade a.s z dosud nezaplacené části úplaty za převod části obchodního podílu na společnosti SD Obchodní společnosti s.r.o.. Ocenění vkládané pohledávky se rovná její nominální hodnotě, což koresponduje s předloženými Zprávami o ověření a stanovení hodnoty pohledávky auditorů Ing.Stanislava Chaloupky (č. dekretu 1461) a Ing.Petra Hlaváčka (č.dekretu 1462).
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- 1. a) zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými vklady je přípustné neboť akcionáři zcela splatili emisní kurs akcií upsaných při založení společnosti,
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- b) základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 56 800 000,-Kč, tedy na celkových 70 000 000,-Kč,
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- c) upisování nových akcií nad částku 70 000 000,-Kč se nepřipouští.
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- 2. - počet upisovaných akcií: 12 ks - jmenovitá hodnota: 8 ks akcií/7 000 000,-Kč na jednu akcii 4 ks akcií/200 000,-Kč na jednu akcii - druh akcií: kmenové akcie - forma akcií: akcie na majitele - podoba akcií: listinné akcie
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- 3. a) přednostní právo akcionářů společnosti upsat část nových akcií v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění dle 204a obch.zák. bude moci být vykonáno v sídle společnosti, a to ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne doručení usnesení obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do společnosti.
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- b) na každých 11 ks dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč na jednu akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 7 000 000,-Kč nebo jednu akcii o jm.hodnotě 200 000,-Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Každý ze dvou stávajících akcionářů má tedy právo upsat maximálně 4 ks nových akcií o jm.hodnotě 7 000 000,-Kč a 2 ks akcií o hodnotě 200 000,-Kč, což představuje podíl 28 400 000,-Kč na celkovém navýšení o 56 800 000,-Kč. Druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové akcie, forma: akcie na majitele, podoba: listinná akcie, emisní kurs: je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií.
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- 4. a) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody dle ustanovení 205 ObchZ. Tuto dohodu akcionáři uzavřou ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Emisní kurs akcií upsaných na základě dohody akcionářů bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
- 5. a) každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kursu jím upisovaných akcií na účet společnosti č. 8010-03003081493 u ČOB a.s., pobočka Brno nebo přímo do společnosti, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal. Celý emisní kurs jím upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií.
Kapitál
od 14. 6. 2010
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2007 do 14. 6. 2010
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2000 do 29. 3. 2007
Základní kapitál 78 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 4. 1999 do 14. 1. 2000
Základní kapitál 70 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 1999 do 22. 4. 1999
Základní kapitál 13 200 000 Kč, splaceno 13 200 000 Kč.
od 6. 2. 1996 do 25. 1. 1999
Základní kapitál 13 200 000 Kč
od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24 v listinné podobě.
od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 138 v listinné podobě.
od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 14. 6. 2010 do 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 29. 3. 2007 do 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 24 v listinné podobě.
od 29. 3. 2007 do 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 29. 3. 2007 do 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 138 v listinné podobě.
od 29. 3. 2007 do 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 132.
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46.
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 6. 1. 2003 do 29. 3. 2007
v listinné podobě
od 14. 1. 2000 do 6. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 46.
od 14. 1. 2000 do 6. 1. 2003
v listinné podobě
od 14. 1. 2000 do 6. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 14. 1. 2000 do 6. 1. 2003
v listinné podobě
od 22. 4. 1999 do 14. 1. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 4.
od 22. 4. 1999 do 6. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 22. 4. 1999 do 6. 1. 2003
v listinné podobě
od 6. 2. 1996 do 6. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 132.
od 6. 2. 1996 do 6. 1. 2003
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 19. 12. 2019
Ing. IVO DUBŠ - předseda představenstva
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 13. 12. 2019
od 19. 12. 2019
Mgr. IVO DUBŠ - místopředseda představenstva
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 13. 12. 2019
od 19. 12. 2019
JUDr. JAROSLAV KRBEK - člen představenstva
Brno - Líšeň, Ševelova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 13. 12. 2019
od 7. 4. 2016 do 19. 12. 2019
JUDr. JAROSLAV KRBEK - člen představenstva
Brno - Líšeň, Ševelova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 12. 2. 2016 - 13. 12. 2019
od 29. 5. 2014 do 19. 12. 2019
IVO DUBŠ - předseda představenstva
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
od 29. 5. 2014 do 19. 12. 2019
IVO DUBŠ - místopředseda představenstva
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
od 23. 3. 2010 do 29. 5. 2014
JUDr. Milan Krejčíř - člen představenstva
Brno, Zemědělská 16, PSČ 613 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 30. 1. 2014
od 23. 3. 2010 do 29. 5. 2014
Mgr. Ivo Dubš - místopředseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 30. 12. 2013
den vzniku funkce: 12. 2. 2010 - 30. 12. 2013
od 23. 3. 2010 do 7. 4. 2016
JUDr. Jaroslav Krbek - člen představenstva
Brno, Ševelova 5, PSČ 628 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 12. 2. 2016
od 6. 6. 2008 do 23. 3. 2010
Richard Pietsch - místopředseda představenstva
Aalen, Elchweg 21, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 4. 2008
den vzniku funkce: 15. 4. 2008
od 6. 6. 2008 do 23. 3. 2010
Jaroslava Königová - člen představenstva
Praha, Eliášova 922/21
den vzniku členství: 15. 4. 2008
od 15. 11. 2007 do 6. 6. 2008
Oliver Scholz - místopředseda představenstva
Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 15. 4. 2008
den vzniku funkce: 9. 10. 2007 - 15. 4. 2008
od 15. 11. 2007 do 6. 6. 2008
Norbert Korkow - člen představenstva
Radebeul, Augustusweg 90, PSČ 014 45, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 15. 4. 2008
od 15. 11. 2007 do 23. 3. 2010
Mgr. Ivo Dubš - člen představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007
od 15. 11. 2007 do 29. 5. 2014
Ing. Ivo Dubš - předseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 30. 12. 2013
den vzniku funkce: 9. 10. 2007 - 30. 12. 2013
od 1. 6. 2007 do 15. 11. 2007
Ing. Ivo Dubš - předseda představenstva
Brno - Brno-město, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
den vzniku funkce: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
od 1. 6. 2007 do 15. 11. 2007
Oliver Scholz - místopředseda představenstva
Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
den vzniku funkce: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
od 1. 6. 2007 do 15. 11. 2007
Mgr. Ivo Dubš - člen představenstva
Brno - Brno-město, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
od 18. 10. 2006 do 1. 6. 2007
Oliver Scholz - místopředseda představenstva
Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 6. 10. 2004 - 25. 4. 2007
od 25. 7. 2005 do 1. 6. 2007
Ing. Ivo Dubš - předseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 25. 4. 2007
od 25. 7. 2005 do 1. 6. 2007
Mgr. Ivo Dubš - člen představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 25. 4. 2007
od 25. 10. 2004 do 18. 10. 2006
Oliver Scholz - místopředseda představenstva
Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 6. 10. 2004
od 25. 10. 2004 do 18. 10. 2006
- Pobyt v ČR: Brno, M.Kříže 10, PSČ: 628 00
od 6. 1. 2003 do 25. 10. 2004
Richard M.Pietsch, nar. 15.7.1954 - místopředseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10
den vzniku funkce: 3. 1. 2000 - 23. 5. 2003
od 1. 1. 2002 do 25. 7. 2005
Ing. Ivo Dubš - předseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 3. 1. 2000 - 31. 3. 2005
od 1. 1. 2002 do 25. 7. 2005
Mgr. Ivo Dubš - člen představenstva
Brno, Martina Kříže 10
den vzniku funkce: 3. 1. 2000 - 31. 3. 2005
od 4. 11. 1996 do 1. 1. 2002
ing. Ivo Dubš - předseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
od 4. 11. 1996 do 1. 1. 2002
Ivo Dubš, ml. - člen představenstva
Brno, Martina Kříže 10
od 4. 11. 1996 do 6. 1. 2003
Richard M.Pietsch, nar. 15.7.1954 - místopředseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10
den vzniku funkce: 3. 1. 2001
od 6. 2. 1996 do 4. 11. 1996
JUDr. Jaromír Trunda - místopředseda představenstva
Brno, Přemyslovo nám. 6, PSČ 627 00
od 6. 2. 1996 do 4. 11. 1996
František Trunda - člen představenstva
Brno, Staré zámky 12, PSČ 628 00
od 6. 2. 1996 do 4. 11. 1996
ing. Ivo Dubš - předseda představenstva
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
od 14. 12. 2021
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 14. 10. 2014 do 14. 12. 2021
Za Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
od 6. 1. 2003 do 14. 10. 2014
Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že za představenstvo navenek jedná a podepisuje jménem Společnosti předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva samostatně.
od 4. 11. 1996 do 6. 1. 2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek i uvnitř předseda nebo člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva samostatně.
od 6. 2. 1996 do 4. 11. 1996
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Ostatní členové představenstva jednají samostatně pouze na písemné pověření představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva a člen představenstva nebo předseda a místopředseda společně, pouze v případě pozbývání a zastavování akcií v majetku společnosti podepisují všichni členové představenstva společně.
Prokura
od 25. 2. 2016
Ing. LIBOR KAMENÍK
Kanice, , PSČ 664 01
od 18. 1. 2014 do 27. 10. 2016
Bc. JIŘÍ TRNKA
Brno - Kohoutovice, Myslivní, PSČ 623 00
od 23. 3. 2010 do 18. 1. 2014
Bc. Jiří Trnka
Brno, Myslivní 47, PSČ 623 00
od 9. 2. 2009 do 23. 3. 2010
JUDr. Jaroslav Krbek
Brno, Ševelova 5, PSČ 628 00
od 27. 8. 2007 do 23. 3. 2010
Markus König
Mögglingen, Schillerstrasse 55, PSČ 735 63, Spolková republika Německo
od 3. 8. 2007 do 6. 6. 2008
Jaroslava Königová
Praha, Eliášova 922/21, PSČ 160 00
od 7. 2. 2007 do 14. 6. 2010
Ing. Jaromír Vyhnalík
Lomnička, 131, PSČ 666 01
od 25. 7. 2005 do 25. 2. 2016
Ing. Libor Kameník
Brno, Krameriova 4, PSČ 628 00
od 7. 5. 2003 do 9. 2. 2009
JUDr. Jaroslav Krbek
Moravany u Brna, V uličce 12, PSČ 664 48
od 9. 8. 2000 do 7. 5. 2003
Ing. Petr Moravec
Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44, PSČ 710 00
od 9. 8. 2000 do 25. 7. 2005
Ing. Lenka Blažková
Rajhradice 170,
od 4. 11. 1996 do 9. 8. 2000
Ing. Lenka Blažková
Rajhradice 170,
od 4. 11. 1996 do 9. 8. 2000
- Prokuristé jednají a podepisují za společnost společně.
od 4. 11. 1996 do 23. 3. 2010
JUDr. Milan Krejčíř
Brno, Zemědělská 16
od 14. 12. 2021
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje za společnost tím způsobem, že k fir mě společnosti připojí údaj označující prokuru a svůj podpis.
od 19. 12. 2019 do 14. 12. 2021
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista se podepisuje za Společnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Společnosti připojí údaj označující prokuru a svůj podpis.
od 14. 10. 2014 do 19. 12. 2019
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokuristé se podepisují tím způsobem, že k firmě Společno sti připojí údaj označující prokuru a svůj podpis. K zastupování a podepisování jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně.
od 9. 8. 2000 do 14. 10. 2014
Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy dva společně, a to tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2019
Mgr. VLADIMÍRA ROUZKOVÁ - předseda dozorčí rady
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 13. 12. 2019
od 19. 12. 2019
MUDr. ANNA HOZOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Brno - Soběšice, Rozárka, PSČ 644 00
den vzniku členství: 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 13. 12. 2019
od 19. 12. 2019
LIBUŠE HNILIČKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Chrlice, Pěkná, PSČ 643 00
den vzniku členství: 13. 12. 2019
od 29. 5. 2014 do 27. 10. 2016
BLANKA KONEČNÁ - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Kremličkova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 30. 12. 2013 - 30. 9. 2016
od 29. 5. 2014 do 19. 12. 2019
VLADIMÍRA ROUZKOVÁ - předseda dozorčí rady
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
od 29. 5. 2014 do 19. 12. 2019
ANNA HOZOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Brno - Soběšice, Rozárka, PSČ 644 00
den vzniku členství: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2013 - 13. 12. 2019
od 23. 3. 2010 do 29. 5. 2014
Mgr. Vladimíra Rouzková - předseda dozorčí rady
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 30. 12. 2013
den vzniku funkce: 12. 2. 2010 - 30. 12. 2013
od 23. 3. 2010 do 14. 10. 2014
Ilona Drábková - člen dozorčí rady
Rajhrad, Masarykova 215, PSČ 664 61
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 24. 6. 2014
od 9. 2. 2009 do 29. 5. 2014
MUDr. Anna Hozová - místopředseda dozorčí rady
Brno, Rozárka 685/36, PSČ 644 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 30. 12. 2013
den vzniku funkce: 9. 10. 2007 - 30. 12. 2013
od 6. 6. 2008 do 23. 3. 2010
Oliver Scholz - člen dozorčí rady
Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 4. 2008
od 15. 11. 2007 do 6. 6. 2008
Richard Pietsch - člen dozorčí rady
Aalen, Elchweg 21, PSČ 734 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 15. 4. 2008
od 15. 11. 2007 do 9. 2. 2009
MUDr. Anna Hozová - místopředseda dozorčí rady
Brno, Rozárka 476/25, PSČ 644 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007
den vzniku funkce: 9. 10. 2007
od 15. 11. 2007 do 23. 3. 2010
Berndt-Ulrich Dietmar Scholz - předseda dozorčí rady
Aalen, Parkstrasse 6, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 10. 2007
den vzniku funkce: 9. 10. 2007
od 15. 11. 2007 do 23. 3. 2010
Raphael Clemens Barth - člen dozorčí rady
Huebach, Franz-Schubert-Strasse 6, PSČ 735 40, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 10. 2007
od 15. 11. 2007 do 23. 3. 2010
Mgr. Vladimíra Rouzková - člen dozorčí rady
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007
od 15. 11. 2007 do 29. 5. 2014
Blanka Konečná - člen dozorčí rady
Brno, Kremličkova 6, PSČ 621 00
den vzniku členství: 9. 10. 2007 - 30. 12. 2013
od 1. 6. 2007 do 15. 11. 2007
Berndt-Ulrich Dietmar Scholz - předseda dozorčí rady
Aalen, Parkstrasse 6, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
den vzniku funkce: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
od 1. 6. 2007 do 15. 11. 2007
Raphael Clemens Barth - místopředseda dozorčí rady
Böbingen an der Rems, Höhenstrasse 6, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
den vzniku funkce: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
od 1. 6. 2007 do 15. 11. 2007
Zdeňka Látalová - členka dozorčí rady
Brno - Brno-město, Lacinova 22
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 10. 2007
od 25. 7. 2005 do 1. 6. 2007
Zdena Látalová - člen dozorčí rady
Brno, Lacinova 22
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 25. 4. 2007
od 10. 9. 2004 do 1. 6. 2007
Berndt-Ulrich Dietmar Scholz - předseda dozorčí rady
Aalen, Parkstrasse 6, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 23. 5. 2003 - 25. 4. 2007
od 10. 9. 2004 do 1. 6. 2007
Raphael Clemens Barth - místopředseda dozorčí rady
Böbingen an der Rems, Höhenstrasse 6, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 23. 5. 2003 - 25. 4. 2007
od 1. 1. 2002 do 7. 5. 2003
JUDr. Jaroslav Krbek - místopředseda dozorčí rady
Moravany u Brna, V uličce 12, PSČ 664 48
den vzniku funkce: 29. 6. 2001 - 7. 2. 2003
od 21. 2. 2000 do 1. 1. 2002
Ing. Tomáš Hawerland - místopředseda dozorčí rady
Brno, Lacinova 8
od 21. 2. 2000 do 10. 9. 2004
Oliver Scholz - předseda dozorčí rady
Aalen, Mittelbachstrasse 15, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 3. 1. 2000 - 23. 5. 2003
od 21. 2. 2000 do 25. 7. 2005
Zdena Látalová - členka dozorčí rady
Brno, Lacinova 22
den vzniku funkce: 3. 1. 2000 - 31. 3. 2005
od 4. 11. 1996 do 21. 2. 2000
Walter Henn, nar. 26.4.1959 - předseda
SRN, Aalen, Helfensteinerstrasse 1, Spolková republika Německo
od 4. 11. 1996 do 21. 2. 2000
Zdena Látalová - členka dozorčí rady
Brno, Lacinova 22
od 4. 11. 1996 do 21. 2. 2000
ing. Tomáš Hawerland - místopředseda dozorčí rady
Brno, Lacinova 8
od 6. 2. 1996 do 4. 11. 1996
ing. Lenka Blažková - předseda dozorčí rady
Rajhradice, 170
od 6. 2. 1996 do 4. 11. 1996
ing. Tomáš Hawerland - místopředseda dozorčí rady
Brno, Lacinova 8
od 6. 2. 1996 do 4. 11. 1996
Zdena Látalová - člen dozorčí rady
Brno, Lacinova 22
Akcionáři
od 14. 9. 2017
HEIM Trade SE, IČO: 26970805
Brno - Přízřenice, Vídeňská, PSČ 619 00
od 23. 3. 2010 do 14. 9. 2017
HEIM Trade SE, IČO: 26970805
Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+41

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+21

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+6

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-20

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-32

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-73

+
-

A tohle už jste četli?

Paušální daň bude vyšší a pro víc lidí. Přehled pro rok 2023

Paušální daň bude vyšší a pro víc lidí. Přehled pro rok 2023

Noví zájemci se mohou k paušální dani hlásit do 10. ledna. Kolik za rok 2023 zaplatí a co se změnilo?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

Doporučujeme

Proč musela být zničena EET? Vláda si z ní udělala svoje Kartágo

Proč musela být zničena EET? Vláda si z ní udělala svoje Kartágo

Vláda vypravila funus EET. Tenhle projekt není třeba oplakávat, obejdeme se i bez něj. K pláči je však...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services