Sedlecký kaolin a. s.
IČO: 63509911

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 12. 1995
Obchodní firma
od 30. 9. 1997

Sedlecký kaolin a. s.

od 1. 12. 1995 do 30. 9. 1997

Sedlecký kaolín a. s.

Sídlo
od 19. 3. 2011 do 23. 4. 2015
Božičany, čp. 167, PSČ 362 25
od 18. 12. 2001 do 19. 3. 2011
Božičany, čp. 167, PSČ 362 26
od 30. 9. 1997 do 18. 12. 2001
Božičany, 151, PSČ 362 26
od 1. 12. 1995 do 30. 9. 1997
Božíčany, 151, PSČ 362 26
IČO
od 1. 12. 1995

63509911

DIČ

CZ63509911

Identifikátor datové schránky:d8vf8kt
Právní forma
od 1. 12. 1995
Akciová společnost
Spisová značka501 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 3. 9. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 3. 9. 2009
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 3. 9. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 3. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 8. 2007 do 3. 9. 2009
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 3. 2006
- výkon práva myslivosti jako předmět činnosti dle zákona č. 449/2001 Sb.
od 21. 3. 2006
- chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše
od 16. 2. 2006 do 3. 9. 2009
- poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
od 16. 2. 2006 do 3. 9. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
od 31. 12. 2004
- geologické práce
od 31. 12. 2004
- zednictví
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- posuzování vlivů na životní prostředí
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- činnost účetních poradců
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 31. 12. 2004 do 3. 9. 2009
- štukatérství
od 12. 7. 2002
- oprávnění k hornické činnosti a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek b) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů c) úprava a zušlechťování nerostů prováděná v souvislosti s dobýváním d) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť e) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
od 2. 12. 1998
- výroba a prodej zemědělských výrobků
od 2. 12. 1998 do 3. 9. 2009
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 2. 12. 1998 do 3. 9. 2009
- zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné
od 2. 12. 1998 do 3. 9. 2009
- konstruktérské práce ve strojírenství
od 1. 12. 1995
- hostinská činnost
od 1. 12. 1995 do 12. 7. 2002
- oprávnění k hornické činnosti a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek b) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů c) úprava a zušlechťování nerostů prováděná v souvislosti s dobýváním d) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť
od 1. 12. 1995 do 3. 9. 2009
- výroba porcelánu
od 1. 12. 1995 do 3. 9. 2009
- výroba malířských nátěrů
od 1. 12. 1995 do 3. 9. 2009
- rozbory vzorků hornických a stavebních materiálů, železných i neželezných kovů a roztoků v režimu živnosti volné
od 1. 12. 1995 do 3. 9. 2009
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 1. 12. 1995 do 3. 9. 2009
- ubytovací činnost v režimu živnosti volné
od 1. 12. 1995 do 3. 9. 2009
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
Ostatní skutečnosti
od 16. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25.4.2002 Základní kapitál společnosti Sedlecký kaolin a. s. se zvyšuje o 410 000 000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) tj. z dosavadních 640 000 000,- Kč (šestsetčtyřicetmilionů korun českých) na 1 050 000 000,- Kč (jednumiliardupadesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií takto:
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- upisování nad částku 410 000 000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) se nepřipouští
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- bude emitováno 41 000 ks (čtyřicetjednatisíc kusů) nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, v zaknihované podobě. Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- veškeré akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, tj. společnosti KSB spol. s r.o., jehož hodnota se stanoví ve výši 410 000 000,- Kč (čtyřistadestmilionů korun českých)
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- nepeněžitým vkladem je nehmotný majetek tj. majetková práva z ochranných známek č. 113967 "SEDLECKÝ KAOLIN" a mezinárodní č. 647120 "SEDLECKÝ KAOLIN", které jsou v majetku jediného akcionáře, společnosti KSB spol. s r.o. Předmětný nepeněžitý vklad je popsán a oceněn na částku 469 584 000,- Kč (čtyřistašedesátdevětmilionůpětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých) ve společném znaleckém posudku ze dne 8.10.2001 (osmého října roku dvatisícejedna), vypracovaném dvěma znalci ing. Pavlem Reichelem, bytem Lopatecká 14, 147 00 Praha 4 a JUDr. Alešem Zábršem, bytem Nad Kajetánkou 10, 169 00 Praha 6 (pořadové číslo znaleckých úkonů 111/2001 a 158/2001), kteří byli k podání posudku jmenováni pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni 43 Cm 127/2001-12 ze dne 12.7.2001 (dvanáctého července roku dvatisícejedna). V posudku znalci konstatují, že hodnota předmětného vkladu odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Na tento nepeněžitý vklad bude tedy vydáno 41 000 ks (čtyřicetjednatisíc kusů) nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, v zaknihované podobě
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- lhůta pro upisování akcií se stanovuje na 60 (šedesát) dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen předáním citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, na němž bude vyznačen datum jeho právní moci. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák., v sídle společnosti Sedlecký kaolin a.s., tj. v Božičanech čp. 167
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy 10 000,- Kč (desettisíc korun českých) za jednu akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jedinému akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio
od 12. 7. 2002 do 15. 11. 2002
- splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to licenční smlouvou, která bude uzavřena v sídle společnosti Sedlecký kaolin a.s., tj. v Božičanech ve lhůtě 180 (stoosmdesát) dnů od právní moci rozhodnutí soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
od 30. 9. 1997 do 3. 11. 1997
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 17. 9. 1997 o zvýšení základního jmění: 1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 290 000 000,- Kč, slovy: dvěstědevadesátmilionů korun českých. 2. Úpis akcií bude provede nepeněžitým vkladem, a to souborem ochranných známek č. 114303 - Zettlitzer kaolin, 2R166556 - Zettlitzer kaolin a 190514 Superlex Sedlecký kaolin, které vlastní akcionář a upisovatel KSB spol. s r. o. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky, a to č. 53/1997 ze dne 7. 4. 1997 znalce JUDr. Aleše Zábrše (ocenění 305 448 000,-- Kč) a znaleckého posudku č. 74/1997 znalce Ing. Pavla Reichela ze dne 8. 4. 1997 (ocenění 307 012 510,- Kč). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 3. Počet akcií: 29 000 ks Druh akcií: kmenová Jmenovitá hodnota akcií: 10 000,- Kč na 1 akcii Forma akcie: na jméno Podoba akcie: zaknihované 4. Lhůta a místo pro úpis akcií: Lhůta pro úpis akcií se stanovuje do jednoho měsíce po právní moci zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti Božičany 151. Navrhovaná výše emisního kursu 10 000,- Kč na jednu akcii. 5. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 1. 12. 1995 do 13. 5. 1997
- Základní jmění: základní jmění společnosti činí 350 000 000,- Kč představující nepeněžité a peněžité vklady zakladatelů splacené ve výši 30 % bez upisování akcií.
Kapitál
od 15. 11. 2002
Základní kapitál 1 050 000 000 Kč
od 3. 11. 1997 do 15. 11. 2002
Základní kapitál 640 000 000 Kč
od 1. 12. 1995 do 3. 11. 1997
Základní kapitál 350 000 000 Kč
od 23. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 105 000.
od 23. 4. 2015
Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Nerozhodne-li valná hromada do dvou (2) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.
od 4. 4. 2013 do 23. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 105 000.
od 4. 4. 2013 do 23. 4. 2015
od 15. 11. 2002 do 4. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 105 000.
od 15. 11. 2002 do 4. 4. 2013
v zaknihované podobě
od 3. 11. 1997 do 15. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 64 000.
od 3. 11. 1997 do 15. 11. 2002
v zaknihované podobě
od 1. 12. 1995 do 3. 11. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 35 000.
Statutární orgán
od 7. 2. 2018
Ing. RADOMIL GOLD - místopředseda představenstva
Skalná, Potoční, PSČ 351 34
den vzniku členství: 19. 1. 2018
den vzniku funkce: 19. 1. 2018
od 7. 2. 2018
Bc. VOJTĚCH ZÍTKO - předseda představenstva
Dalovice - Vysoká, Letní, PSČ 362 63
den vzniku členství: 19. 1. 2018
den vzniku funkce: 19. 1. 2018
od 7. 2. 2018
ŽANETA DOGNEROVÁ - člen představenstva
Chodov, Husova, PSČ 357 35
den vzniku členství: 19. 1. 2018
od 26. 9. 2016 do 7. 2. 2018
Ing. VOJTĚCH ZÍTKO - předseda představenstva
Dalovice - Vysoká, Letní, PSČ 362 63
den vzniku členství: 18. 8. 2016 - 19. 1. 2018
den vzniku funkce: 25. 8. 2016 - 19. 1. 2018
od 26. 9. 2016 do 7. 2. 2018
Bc. VOJTĚCH ZÍTKO, Bsc. - místopředseda představenstva
Dalovice - Vysoká, Letní, PSČ 362 63
den vzniku členství: 18. 8. 2016 - 19. 1. 2018
den vzniku funkce: 25. 8. 2016 - 19. 1. 2018
od 26. 9. 2016 do 7. 2. 2018
MUDr. LENKA LUHANOVÁ - člen představenstva
Starý Plzenec, Jetelová, PSČ 332 02
den vzniku členství: 18. 8. 2016 - 19. 1. 2018
od 23. 4. 2015 do 26. 9. 2016
Ing. VOJTĚCH ZÍTKO - Předseda představenstva
Dalovice - Vysoká, Letní, PSČ 362 63
den vzniku členství: 30. 8. 2011 - 18. 8. 2016
den vzniku funkce: 1. 9. 2011 - 18. 8. 2016
od 23. 4. 2015 do 26. 9. 2016
Bc. VOJTĚCH ZÍTKO, Bsc. - Místopředseda představenstva
Dalovice - Vysoká, Letní, PSČ 362 63
den vzniku členství: 30. 8. 2011 - 18. 8. 2016
den vzniku funkce: 1. 9. 2011 - 18. 8. 2016
od 23. 4. 2015 do 26. 9. 2016
MUDr. LENKA LUHANOVÁ - Člen představenstva
Starý Plzenec, Jetelová, PSČ 332 02
den vzniku členství: 30. 8. 2011 - 18. 8. 2016
od 5. 10. 2011 do 23. 4. 2015
Ing. Vojtěch Zítko - předseda představenstva
Vysoká, Letní, PSČ 362 63
den vzniku členství: 30. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2011
od 5. 10. 2011 do 23. 4. 2015
Bc. Vojtěch Zítko, Bsc. - místopředseda představenstva
Vysoká, Letní, PSČ 362 63
den vzniku členství: 30. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2011
od 5. 10. 2011 do 23. 4. 2015
MUDr. Lenka Luhanová - člen
Starý Plzenec, Jetelová, PSČ 332 02
den vzniku členství: 30. 8. 2011
od 30. 4. 2007 do 5. 10. 2011
Ing. Vojtěch Zítko - předseda představenstva
Dalovice, Vysoká 45, PSČ 362 63
den vzniku členství: 15. 6. 2006 - 30. 8. 2011
den vzniku funkce: 15. 6. 2006 - 30. 8. 2011
od 30. 4. 2007 do 5. 10. 2011
Vojtěch Zítko - místopředseda představenstva
Dalovice - Vysoká, 45, PSČ 362 63
den vzniku členství: 15. 6. 2006 - 30. 8. 2011
den vzniku funkce: 15. 6. 2006 - 30. 8. 2011
od 30. 4. 2007 do 5. 10. 2011
MUDr. Lenka Luhanová - člen
Nadryby, 15, PSČ 330 11
den vzniku členství: 15. 6. 2006 - 30. 8. 2011
od 17. 3. 2004 do 30. 4. 2007
Vojtěch Zítko
Dalovice, Vysoká 45, PSČ 362 63
den vzniku funkce: 1. 5. 2003
od 19. 9. 2001 do 30. 4. 2007
MUDr. Lenka Luhanová - člen
Plzeň, U pražské dráhy 15, PSČ 312 18
den vzniku funkce: 21. 3. 2001
od 2. 12. 1998 do 19. 9. 2001
JUDr. Ivo Luhan
Plzeň, Zelenohorská 6, PSČ 317 04
od 1. 12. 1995 do 2. 12. 1998
RNDr. Lubomír Aron
Karlovy Vary, Školní 826/1, PSČ 360 00
od 1. 12. 1995 do 17. 3. 2004
Miroslav Kovář
Karlovy Vary, Krymská 4, PSČ 360 00
den vzniku funkce: 1. 12. 1995 - 30. 4. 2003
od 1. 12. 1995 do 30. 4. 2007
Ing. Vojtěch Zítko - předseda představenstva
Dalovice, Vysoká 45, PSČ 362 63
od 7. 2. 2018
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně s výjímkou právních jednání v písemné formě a právních jednání při výkonu práv plynoucích z účasti společnosti v jiné obchodní korporaci, kdy za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně.
od 19. 9. 2001 do 7. 2. 2018
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva
od 1. 12. 1995 do 19. 9. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 7. 2. 2018
Bc. FILIP MACH - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Lvovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 1. 2018
od 7. 2. 2018
Ing. JIŘÍ KRUPIČKA - předseda dozorčí rady
Všeruby, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 19. 1. 2018
den vzniku funkce: 19. 1. 2018
od 26. 9. 2016
Ing. JINDRA JASANSKÁ - člen dozorčí rady
Cheb, Bezručova, PSČ 350 02
den vzniku členství: 18. 8. 2016
od 18. 1. 2016 do 7. 2. 2018
Ing. RADOMIL GOLD - předseda dozorčí rady
Skalná, Potoční, PSČ 351 34
den vzniku členství: 16. 12. 2015 - 19. 1. 2018
den vzniku funkce: 16. 12. 2015 - 19. 1. 2018
od 18. 1. 2016 do 7. 2. 2018
Ing. JIŘÍ KRUPIČKA - člen dozorčí rady
Všeruby, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 16. 12. 2015 - 19. 1. 2018
od 17. 1. 2016 do 18. 1. 2016
Ing. RADEK DAVID - předseda dozorčí rady
Liberec - Liberec II-Nové Město, Šafaříkova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 30. 8. 2011 - 16. 12. 2015
den vzniku funkce: 15. 9. 2011 - 16. 12. 2015
od 12. 8. 2015 do 18. 1. 2016
Ing. JIŘÍ KRUPIČKA - člen dozorčí rady
Všeruby, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 7. 12. 2010 - 7. 12. 2015
od 21. 12. 2013 do 26. 9. 2016
Ing. JINDRA JASANSKÁ - člen dozorčí rady
Cheb, Bezručova, PSČ 350 02
den vzniku členství: 19. 8. 2011 - 18. 8. 2016
od 5. 10. 2011 do 21. 12. 2013
Ing. Jindra Jasanská - člen dozorčí rady
Cheb, Bezručova, PSČ 350 02
den vzniku členství: 19. 8. 2011
od 5. 10. 2011 do 17. 1. 2016
Ing. Radek David - předseda dozorčí rady
Liberec, Šafaříkova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 30. 8. 2011
den vzniku funkce: 15. 9. 2011
od 19. 3. 2011 do 5. 10. 2011
Ing. Ivan Musil - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rosnice, , PSČ 360 17
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 15. 8. 2011
od 19. 3. 2011 do 12. 8. 2015
Ing. Jiří Krupička - člen dozorčí rady
Všeruby, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 7. 12. 2010
od 30. 4. 2007 do 5. 10. 2011
Ing. Radek David - předseda dozorčí rady
Liberec 2, Šafaříkova 280/3, PSČ 460 01
den vzniku členství: 15. 6. 2006 - 30. 8. 2011
den vzniku funkce: 15. 6. 2006 - 30. 8. 2011
od 16. 2. 2006 do 19. 3. 2011
Ing. Jiří Krupička - člen dozorčí rady
Všeruby, 259, PSČ 330 16
den vzniku členství: 1. 6. 2005 - 1. 9. 2010
od 16. 2. 2006 do 19. 3. 2011
Ing. Ivan Musil - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rosnice, 34, PSČ 360 17
den vzniku členství: 28. 11. 2005 - 25. 11. 2010
od 9. 3. 2000 do 16. 2. 2006
Ing. František Krupička
Všeruby, 259, PSČ 330 16
den vzniku funkce: 30. 11. 1999 - 19. 7. 2004
od 9. 3. 2000 do 16. 2. 2006
Ing. Ivan Musil
Karlovy Vary - Rosnice, č. 34, PSČ 360 17
den vzniku funkce: 30. 11. 1999 - 28. 2. 2005
od 3. 12. 1999 do 16. 2. 2006
Ing. Radek David
Liberec 2, Šafaříkova 280/3
den vzniku funkce: 24. 6. 1999 - 24. 9. 2004
od 2. 12. 1998 do 9. 3. 2000
RNDr. Lubomír Aron
Karlovy Vary, Školní 826/1, PSČ 360 00
od 1. 12. 1995 do 2. 12. 1998
JUDr. Ivo Luhan
Plzeň, Zelenohorská 6, PSČ 317 04
od 1. 12. 1995 do 3. 12. 1999
ing. Václav Glaser, CSc.
Praha, Černého 17, PSČ 182
od 1. 12. 1995 do 9. 3. 2000
Jaroslav Sýkora
Karlovy Vary, Na vyhlídce 27, PSČ 360 01
Akcionáři
od 17. 3. 2004
KSB spol. s r.o., IČO: 45350124
Božičany, č.p. 167, PSČ 362 26
Hodnocení firmy
+13
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 14 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou Švédů, ty potom vystřídali Rusové. V roce 1917 sice Finové získali samostatnost,...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky i televizní obrazovky ukrajují z denního času i několik hodin. Aktuální Internet...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010 ředitel Time Warner Jeff Bewkes o společnosti s ručením omezeným jménem Netflix, který...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-50
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-112
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-169
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-261
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-262
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.