CERMOS a.s.
IČO: 64834905

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 4. 1996
Obchodní firma
od 8. 6. 2006

CERMOS a.s.

od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006

EUROSTORE, a. s.

od 18. 4. 1996 do 10. 1. 2006

Bohemiagres, a. s.

Sídlo
od 8. 6. 2006 do 30. 8. 2016
Chlumčany, ul. U Keramičky 448, PSČ 334 42
od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006
České Budějovice, ul. 28. října, č.p. 1295 č.or. 19, PSČ 370 01
od 8. 8. 2001 do 10. 1. 2006
Chlumčany, U Keramičky čp. 448, PSČ 334 42
od 18. 4. 1996 do 8. 8. 2001
Chlumčany, , PSČ 334 42
IČO
od 18. 4. 1996

64834905

DIČ

CZ64834905

Identifikátor datové schránky:bu8ddjb
Právní forma
od 18. 4. 1996
Akciová společnost
Spisová značka542 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 23. 7. 2009
- kovářství, podkovářství
od 23. 7. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 23. 7. 2009
- obráběčství
od 23. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 10. 2006
- zpracování gumárenských směsí
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- velkoobchod
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- poskytování technických služeb
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- kovářství
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- zámečnictví
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- nástrojářství
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- kovoobráběčství
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2009
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 18. 4. 1996 do 10. 1. 2006
- poradenská a konzultační činnost v oboru technologie a výroby keramiky
od 18. 4. 1996 do 23. 7. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2010
- Dne 22.6.2010 rozhodl jediný akcionář společnosti CERMOS a.s. - společnost LASSELSBERGER, s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ve formě notářského zápisu NZ 83/2010, N 94/2010 takto: a) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti CERMOS a.s. , IČ: 648 34 905, se snižuje ze současné výše 21.000.000,- Kč o částku 18.900.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 2.100.000,- Kč. b) důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu je přebytek finančních prostředků společnosti, pro které nemá společnost s ohledem na střednědobý podnikatelský plán žádné využití. c) způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu společnosti se provede snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti; jmenovitá hodnota 1 000 ks akcií se sníží z částky 1.000,- Kč o částku 900,- Kč na novo u výši 100,- Kč a jmenovitá hodnota 20 ks akcií se sníží z částky 1.000.000,- Kč o částku 900.000,- Kč na novou výši 100.000,- Kč. e) lhůta pro předložení akcií: lhůta pro předložení současných akcií společnosti za účelem výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty začne běžet ode dne následujícího po dni zápisu usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a bude trvat tři měsíce.
od 8. 6. 2006 do 3. 10. 2006
- Jediný akcionář společnosti EUROSTORE, a.s., tj. společnost LASSELSBERGER, a.s. učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 17. 5. 2006 to to rozhodnutí: a/ Základní kapitál EUROSTORE se zvyšuje o částku 20,000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 Obchodního zákoníku. Základní kapitál EUROSTORE se zvyšuje z částky 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) o částku 20,000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) na částku 21,000.000,- Kč (slovy dvacet jeden milion korun českých). Základní kapitál EUROSTORE po zvýšení činí 21,000.000,- Kč (slovy dvacet jeden milion korun českých). b/ Vydává se 20 kusů (slovy dvacet kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) každé jedné akcie. Akcie nejsou kótovány na oficiálním trhu. c/ Veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ Obchodního zákoníku upsány Jediným akcionářem. d/ Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku vkladatele LASSELSBERGER - samostatná organizační složka ve smyslu § 487 Obchodního zákoníku - Výrobní je dnotka "Formy", jejíž podrobný popis, majetek, závazky a ostatní složky podnikání jsou uvedeny: - v posudku znalce č. 30/12/2006 ze dne 10.května 2006 vypracovaného znalcem Ing. Lukášem Křístkem, MBA, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1543/2006 ze dne 5. dubna 2006 znalcem pro zpracování znaleckého posudku na určení hodnoty nepeněžitého vkladu ve smyslu § 59 odst. 3 Obchodního zákoníku, - v návrhu smlouvy o vkladu části podniku, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Celková výše ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu podle znaleckého posudku jmenovaného znalce činí 23,228.000,- Kč (slovy dvacet tři miliony dvě stě dvacet osm tisíc korun českých). Jako protiplnění za nepeněžitý vklad bude upisovateli a Jedinému akcionáři vydáno 20 kusů (slovy dvacet kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) každé jedné akci e. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 3,228.000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě dvacet osm tisíc korun českých) bude použit na tvorbu rezervního fondu Společnosti. Schvaluje se nepeněžitý vklad, jeho struktura i výše. e/ Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány v sídle LASSELSBERGER jako Jediného akcionáře, na adrese Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00 ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení náv rhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři jako upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (deseti) dnů o de dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude Jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh sml ouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude rovněž sdělení představenstva Společnosti, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs činí 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle Jediného akcionáře.
Kapitál
od 21. 9. 2010
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 2 100 000 Kč.
od 3. 10. 2006 do 21. 9. 2010
Základní kapitál 21 000 000 Kč, splaceno 21 000 000 Kč.
od 18. 4. 1996 do 3. 10. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 21. 9. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 21. 9. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 3. 10. 2006 do 21. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 8. 6. 2006 do 21. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 23. 12. 1997 do 10. 1. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 23. 12. 1997 do 10. 1. 2006
1000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, znějících na majitele, v zaknihované podobě.
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 30. 8. 2016
Ing. VÁCLAV RŮŽIČKA - Předseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Nad Berounkou, PSČ 301 00
den vzniku členství: 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 6. 2016
od 30. 8. 2016
Bc. ALEŠ VORÁČEK - Člen představenstva
Přeštice, Revoluční, PSČ 334 01
den vzniku členství: 10. 6. 2016
od 6. 8. 2015 do 30. 8. 2016
ALEŠ VORÁČEK - člen představenstva
Přeštice, Revoluční, PSČ 334 01
den vzniku členství: 10. 6. 2011 - 10. 7. 2016
od 24. 7. 2014
VLADIMÍR BUZICKÝ - člen představenstva
Plzeň - Černice, Štefánikova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013
od 20. 8. 2013 do 24. 7. 2014
VLADIMÍR BUZICKÝ - člen představenstva
Plzeň - Doudlevce, Šimerova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013
od 7. 7. 2011 do 6. 8. 2015
Aleš Voráček - člen představenstva
Přeštice, Revoluční, PSČ 334 01
den vzniku členství: 10. 6. 2011
od 7. 7. 2011 do 30. 8. 2016
Ing. Václav Růžička - předseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Nad Berounkou, PSČ 301 00
den vzniku členství: 10. 6. 2011 - 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 13. 6. 2011 - 10. 6. 2016
od 3. 7. 2008 do 7. 7. 2011
Ing. Václav Růžička - předseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Nad Berounkou 2100/1, PSČ 323 00
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 10. 6. 2011
den vzniku funkce: 12. 6. 2008 - 10. 6. 2011
od 3. 7. 2008 do 7. 7. 2011
Ing. Pavel Vokáč - člen představenstva
Chlumčany, Nové Sídliště 347, PSČ 334 42
den vzniku členství: 12. 6. 2008 - 10. 6. 2011
od 3. 7. 2008 do 22. 8. 2013
Ing. Vladimír Buzický - člen představenstva
Plzeň - Doudlevce, Šimerova 460/7, PSČ 301 00
den vzniku členství: 12. 6. 2008 - 12. 5. 2013
od 8. 6. 2007 do 3. 7. 2008
Ing. Petr Kollarčík - předseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Pálavská 1404/41, PSČ 323 00
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 12. 6. 2008
den vzniku funkce: 17. 5. 2006 - 12. 6. 2008
od 8. 6. 2007 do 3. 7. 2008
Ing. Milan Šípek - člen představenstva
Plzeň - Nová Hospoda, Bezejmenná 177/13, PSČ 318 00
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 12. 6. 2008
od 8. 6. 2006 do 8. 6. 2007
Ing. Petr Kollarčík - předseda představenstva
Plzeň, Sedláčkova 212/11, PSČ 301 00
den vzniku členství: 17. 5. 2006
den vzniku funkce: 17. 5. 2006
od 8. 6. 2006 do 8. 6. 2007
Ing. Stanislav Vodička - člen představenstva
Příchovice, 16, PSČ 334 01
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 30. 4. 2007
od 8. 6. 2006 do 3. 7. 2008
Ing. Václav Růžička - člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Nýřanská 1292/34, PSČ 323 00
den vzniku funkce: 17. 5. 2006
od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006
JUDr. Vladimír Koubek - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Křesínská 1117, PSČ 373 41
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 17. 5. 2006
od 3. 8. 2004 do 10. 1. 2006
Ing. Václav Franěk - předseda
Přeštice, Nerudova 1170, PSČ 334 01
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 27. 6. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 2004 - 27. 6. 2005
od 7. 8. 2002 do 10. 1. 2006
JUDr. Jan Klička - člen
Klatovy II, Palackého 311
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 7. 8. 2002 do 10. 1. 2006
Ing. Marie Kubalíková - člen
Horšice, 81
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 8. 8. 2001 do 3. 8. 2004
Ing. Václav Franěk - člen
Přeštice, Nerudova 1170, PSČ 334 01
den vzniku funkce: 19. 8. 1999
od 26. 11. 1999 do 8. 8. 2001
Ing. Václav Franěk - člen
Přeštice, Rybova 1058
od 23. 12. 1997 do 26. 11. 1999
Ing. Jaroslav Pěnička - člen představenstva
Chlumčany, 292
od 23. 12. 1997 do 7. 8. 2002
JUDr. Jan Klička - člen představenstva
Klatovy II, Palackého 311
den vzniku funkce: 19. 6. 1997 - 10. 6. 2002
od 23. 12. 1997 do 7. 8. 2002
Ing. Marie Kubalíková - člen představenstva
Horšice, 81
den vzniku funkce: 19. 6. 1997 - 10. 6. 2002
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Jiří Pavlík - člen
Klatovy IV, Suvorovova 593
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Jaroslav Pěnička - člen
Chlumčany, 292
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Václav Franěk - člen
Přeštice, Rybova 1058
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Jiří Hrbáček - člen
Praha 4, K tůni 1/773
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Petr Polák - člen
Praha - Nové Město, Václavská 2068/14
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Jaroslav Trneček - člen
Praha 6, Frágnerova 2391
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Ivan Vohlmuth - člen
Praha 5, Běhounkova 49
od 8. 6. 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy alespoň dva jeho členové společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.
od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva.
od 29. 1. 2002 do 10. 1. 2006
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, nebo samostatně člen představenstva Ing. Václav Franěk; b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, nebo samostatně člen představenstva Ing. Václav Franěk.
od 26. 11. 1999 do 29. 1. 2002
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, nebo samostatně člen představenstva Ing. Václav Franěk; b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, nebo samostatně člen představenstva Ing. Václav Franěk.
od 23. 12. 1997 do 26. 11. 1999
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnost jedná samostatně člen představenstva společnosti p. Ing. Jaroslav Pěnička, nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen; b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva společnosti p. Ing. Jaroslav Pěnička, nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují všichni členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně zmocněn, s uvedením jména a funkce.
Dozorčí rada
od 30. 8. 2016
Ing. ROMAN BLAŽÍČEK - Předseda dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Hojerova, PSČ 323 00
den vzniku členství: 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 6. 2016
od 30. 8. 2016
Ing. PAVEL REN - Člen dozorčí rady
Kaznějov, Zahradní, PSČ 331 51
den vzniku členství: 10. 6. 2016
od 30. 8. 2016
Ing. VÁCLAV BEČVÁŘ, Csc. - Člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Čechova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 1. 8. 2016
od 12. 4. 2015 do 30. 8. 2016
Ing. ROMAN BLAŽÍČEK - předseda dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Hojerova, PSČ 323 00
den vzniku členství: 10. 6. 2011 - 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 13. 6. 2011 - 10. 6. 2016
od 2. 3. 2012 do 30. 8. 2016
Ing. Václav Bečvář, CSc. - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Čechova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 1. 8. 2016
od 7. 7. 2011 do 12. 4. 2015
Ing. Roman Blažíček - předseda dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Pod Stráží, PSČ 323 00
den vzniku členství: 10. 6. 2011
den vzniku funkce: 13. 6. 2011
od 7. 7. 2011 do 30. 8. 2016
Ing. Pavel Ren - člen dozorčí rady
Kaznějov, Zahradní, PSČ 331 51
den vzniku členství: 10. 6. 2011 - 10. 6. 2016
od 3. 10. 2006 do 7. 7. 2011
Ing. Roman Blažíček - předseda dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Pod Stráží 1965/14, PSČ 301 00
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 10. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 7. 2006 - 10. 6. 2011
od 3. 10. 2006 do 7. 7. 2011
Dr. Martin Ernst Hofmann - člen dozorčí rady
Pöchlarn, Wörth 1, PSČ 338 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 10. 6. 2011
od 3. 10. 2006 do 2. 3. 2012
Ing. Josef Baumruk - člen dozorčí rady
Přeštice, Kotkova 680, PSČ 334 01
den vzniku členství: 26. 7. 2006 - 1. 8. 2011
od 8. 6. 2006 do 3. 10. 2006
Ing. Roman Blažíček - člen dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Pod Stráží 1965/14, PSČ 301 00
den vzniku členství: 17. 5. 2006
od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006
Ing. Jiřina Chladová - člen dozorčí rady
Čakov, 8, PSČ 373 83
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 17. 5. 2006
od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006
Jitka Chaloupková - člen dozorčí rady
České Budějovice, J. Bendy 22, PSČ 370 05
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 17. 5. 2006
od 10. 1. 2006 do 8. 6. 2006
Mgr. Petr Žižka - člen dozorčí rady
Křemže, Školní 131, PSČ 382 03
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 17. 5. 2006
od 13. 8. 2003 do 10. 1. 2006
Ing. Vladimír Buzický - člen
Plzeň 2, Lobzy, Částkova 818/76
den vzniku členství: 3. 3. 2003
od 7. 8. 2002 do 13. 8. 2003
Ing. Jaroslav Sysel - člen
Přeštice, Nerudova 1171
den vzniku funkce: 10. 6. 2002
od 7. 8. 2002 do 10. 1. 2006
Ing. Jan Froněk - člen
Přeštice, U Parku 736
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 7. 8. 2002 do 10. 1. 2006
Ing. Pavel Vokáč - člen
Chlumčany, 347
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 29. 1. 2002 do 7. 8. 2002
Ing. Jan Froněk - člen
Přeštice, U Parku 736
den vzniku funkce: 19. 6. 1997 - 10. 6. 2002
od 23. 12. 1997 do 29. 1. 2002
Ing. Jan Froněk - člen
Přeštice, Rybova 1058
od 23. 12. 1997 do 7. 8. 2002
Ing. Jaroslav Sysel - člen
Přeštice, 1. máje 1053
den vzniku funkce: 19. 6. 1997 - 10. 6. 2002
od 23. 12. 1997 do 7. 8. 2002
Ing. Pavel Vokáč - člen
Chlumčany, 347
den vzniku funkce: 19. 6. 1997 - 10. 6. 2002
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Jan Froněk - člen
Přeštice, Rybova 1058
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Jaroslav Sysel - člen
Přeštice, 1. máje 1053
od 18. 4. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Pavel Vokáč - člen
Chlumčany, 347
Akcionáři
od 4. 6. 2010
LASSELSBERGER, s.r.o., IČO: 25238078
Plzeň - Jižní předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00
od 8. 6. 2006 do 4. 6. 2010
LASSELSBERGER, a.s., IČO: 25238078
Plzeň - Jižní předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00
od 2. 2. 2005 do 8. 6. 2006
C.S. invest GROUP a.s., IČO: 25186299
České Budějovice, 28. října 19, PSČ 370 04
od 16. 9. 2004 do 2. 2. 2005
LASSELSBERGER, a.s., IČO: 25238078
Plzeň - Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00
od 16. 9. 2004 do 2. 2. 2005
- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1048
od 6. 2. 2004 do 16. 9. 2004
LASSELSBERGER, a.s., IČO: 25238078
Plzeň, Adélova 1, PSČ 320 00
od 6. 2. 2004 do 16. 9. 2004
- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1048
od 8. 8. 2001 do 6. 2. 2004
Chlumčanské keramické závody a.s.
Chlumčany, ul. U Keramičky 448, PSČ 334 42
od 8. 8. 2001 do 6. 2. 2004
- zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 218
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 2 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková | 1 komentářů

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+145
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-63
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-114
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-118
+
-
5.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-122
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sklep
Poradna > Realitní poradna > Sklep

Otázka: Dobrý den, Potrebovala bych konzultaci, popř pomoc ve sporu, ktery se může stát. Situace. Koupila jsem byt v roce 2013. K bytu jsem dokoupila sklep, který se nachází v garáži. Takže v tom...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.