Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FERRA, a.s.
IČO: 64949699

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 2. 1996
Obchodní firma
od 19. 2. 1996

FERRA, a.s.

Sídlo
od 11. 5. 2002 do 12. 2. 2005
Praha 1, Opletalova 27, PSČ 110 00
od 2. 11. 2001 do 11. 5. 2002
Praha 1, Opletalova 27
od 14. 1. 1999 do 2. 11. 2001
Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42
od 8. 4. 1998 do 14. 1. 1999
Praha 3, Milešovská 12, PSČ 130 00
od 3. 10. 1997 do 8. 4. 1998
Praha 3, Mostecká 12, PSČ 130 00
od 19. 2. 1996 do 3. 10. 1997
Praha 6, Šárecká 22
IČO
od 19. 2. 1996

64949699

DIČ

CZ64949699

Identifikátor datové schránky:bxjd39p
Právní forma
od 19. 2. 1996
Akciová společnost
Spisová značka789 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 19. 2. 1996
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 19. 2. 1996
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 2. 1996
- Výroba oceli průmyslovým způsobem
Ostatní skutečnosti
od 24. 10. 2007
- Usnesením Okresního soudu v Rokycanech ze dne 20.6.2005, č.j. 6 E 108/2005-7 byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku povinné obchodní společnosti FERRA, a.s., se sídlem Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ 649 49 699.
od 10. 1. 2006 do 27. 7. 2006
- Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s. Valná hromada společnosti FERRA, a.s. rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 219,000.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů korun českých) ze stávající výše 1,000.000,-- Kč ( slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 220,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých). - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti, - základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 219,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 219 (slovy: dvě stě devatenáct) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - neboť se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED,se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746, -lhůta pro upisování činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci, do 60 (slovy: (slovy: šedesáti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušnéh o soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, -Určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií, tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku, -nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, -akcie nového druhu se nevydávají, -pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: 1)pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého deva desátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě Smlouvy o úvěru č. 207196429 ze dne 6.6.1996 (slovy: šestého června roku tisícího devítistého devadesátého šestého) uzavřené dlužníkem s INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. a společností FERRA, a.s. v té době se sídlem Šárecká 22, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 649 49 699. K této smlouvě byly uzavřeny později následující dodatky: dne 26.9.1996 (slovy: dvacátého šestého září roku tisícího devítistého devadesátého šestého) dodatek č. 207196429DO1, dne 12.3.1 997 (slovy: dvanáctého března roku tisícího devítistého devadesátého sedmého) dodatek č. 207196429DO2, dne 17.4.1998 (slovy: sedmnáctého dubna roku tisícího devítistého devadesátého osmého) dodatek č. 207196429D03, dne 28.1.1999 (slovy: dvacátého osmého l edna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D04, dne 27.4.1999 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D05, dne 28.7.1999 (slovy: dvacátého osmého července roku tis ícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D06, dne 19.10.1999 (slovy: devatenáctého října roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D07. Úvěr byl původně korunový, dodatkem č. 20719629D02 ze dne 12.3.1997 (slo vy: dvanáctého března roku tisícího devítistého devadesátého sedmého) byl změněn na devizový a dodatkem 20719629D03 ze dne 17.4.1997 (slovy: sedmnáctého dubna roku tisícího devítistého devadesátého osmého) byla výše poskytnutého úvěru rozdělena na dvě čás tky, pak samostatně vedené avšak poskytnuté jako jeden úvěr. Následně tato pohledávka přešla na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19.6.2000 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce) na Československou obchodní banku, a.s. a tato ji dále na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1012602, uzavřené d ne 27.11.2001 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce jedna) převedla na Českou konsolidační agenturu. Dále byla pohledávka převedena Smlouvou o postoupení pohledávky č. P ČKA04_108_5311270 ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva ti síce dva) na společnost EC GROUP, a.s. (IČ: 258 39 462). Tato společnost na základě Smlouvy o postoupení bloku pohledávek ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) postoupila pohledávku na společnost DEW-H, a.s. (IČ: 452 41 406), kter á ji smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 17.4.2003 (slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři) a dodatky č. 1 až č. 7 převedla na společnost První ocelářská, a.s. (IČ: 266 83 091). Následně společnost První ocelářská, a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.8.2004 (slovy: dvacátého třetího srpna roku dva tisíce čtyři) převedla pohledávku na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Roa d, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 28.7.2005 (slovy: dvacátému osmému červenci roku dva tisíce pět) 7,269.059,49 EUR (slovy: sedm milionů dvě stě šedesát devět tisíc padesát devět euro čtyřicet devět centů), z čehož jistina pohledávky činí celkem 3,914.450,64 EUR (slovy: tři miliony devět set čtrnác t tisíc čtyři sta padesát euro šedesát čtyři centů) a příslušenství činí celkem 3,354.608,85 EUR (slovy: tři miliony tři sta padesát čtyři tisíc šest set osm euro osmdesát pět centů), pro účely započtení je pohledávka přepočtena podle kurzu České národní banky ke dni 28.7.2005 (slovy: dvacátému osmému červenci roku dva tisíce pět) a to na částku 219,416.560,71 Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů čtyři sta šestnáct tisíc pět set šedesát korun českých sedmdesát jedna haléřů). -pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: -do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti FERRA, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti FERRA, a.s., se sídlem Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ: 649 49 699, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 789, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti FERRA, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti FERRA, a.s., se sídlem H rádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ: 649 49 699, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 789, podepsána předsedou představenstva, ze strany upisujícího věřitele společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED bude podepsána na základě plné moci panem Josephem Drebitkem nebo jinou zplnomocněnou osobou, -vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností SHIPPING INVESTMENTS LIMITED splacen emisní kurs nových akcií.
od 11. 10. 2002 do 13. 5. 2003
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s.
od 11. 10. 2002 do 13. 5. 2003
- Společnost FERRA, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČO: 64 94 96 99 zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých)
od 11. 10. 2002 do 13. 5. 2003
- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, -zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, -částka, o níž má být základní kapitál společnosti, jehož dosavadní výše činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), zvýšen, činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, -druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 100 (slovy: sto) kusů, -jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 100 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od pátého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu - Městského soudu v Praze ve věci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude oznámen jedinému akcionáři resp. akcionářům společnosti dopisem, -podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisích korun českých): na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) lze upsat 10 (slovy: deset) nových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upsání zájemci - společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Praze 1, Opletalova 27, IČ: 00000884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 30 (dále jen "určený zájemce"), totéž platí, pokud se jediný akcionář respektive všichni akcionáři společnosti vzdají přednostního práva na upisování akcií ve smyslu a za podmínek podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, -místo, lhůta pro upisování akcii bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, -využije - li určený zájemce nabídku na upsání nových akcií, upisuje tyto nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavířá určený zájemce se společností, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy účastníků smouvy musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, k upsání akcií se poskytuje určenému zájemci lhůta 15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, -připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce na splacení emisního kursu, ti. pohledávky v celkové výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), pohledávky určeného zájemce vůči společnosti: -platby na účet finančního úřadu Kladno za FERRA, a.s. --230.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s ČSAD Invest, a.s. ze dne 16.10.2000 (slovy: šestnáctého října roku dva tisíce) - 6.055.209,50 Kč (slovy: šest milionů padesát pět tisích dvě stě devět korun českých padesát haléřů) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s METALCO, a.s. Holíč ze dne 25.9.2000 (slovy: dvacátého pátého září roku dva tisíce) - 1.521.240,-- Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet jedna dvě stě čtyřicet korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s METALCO, a.s. Holíč ze dne 13.10.2000 (slovy: třináctého října roku dva tisíce) - 49.464,-- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc čtyči sta šedesát čtyři korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s ČSAD autobusy Plzeň a.s. ze dne 6.12.2000 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce) - 45.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s JUDr. Vladimír Horský ze dne 10.9.2001 (slovy: desátého září roku dva tisíce jedna) - 214.750,-- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc sedm set padesát korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s INKTOMI s.r.o. ze dne 19.12.2000 (slovy: devatenáctého prosince roku dva tisíce) - 54.932,50 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc devět set třicet dva korun českých padesát haléřů) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. k Česká pojišťovna a.s. ze dne 31.7.2000 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce) - 621.571,-- Kč (slovy: šest set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých) -platba na účet finančního úřadu Kladno za FERRA, a.s. dne 3.8.2000 (slovy: třetího srpna roku dva tisíce) - 200.000,-- Kč (slovy. dvě stě tisíc korun českých) -platba firmě RELLA s.r.o. za FERRA, a.s. den 19.9.2000 (slovy: devatenáctého září roku dva tisíce) - 240.568,90 Kč (slovy: dvě stě čtyčicet tisíc pět set šedesát osm korun českých devadesát haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby září 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 86.090,26 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc devadesát korun českých dvacet šest haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby říjen 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) mandátní smlouva za provedené služby listopad 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby prosinec 2001 (slovy: dva t isíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -finanční činnosti květen - prosinec 2001 (slovy: dva tisíce jedna) 24.285,44 (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých čtyřicet čtyři haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby leden 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.222,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby únor 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby březen 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -nájemné listopad, prosinec 2001 (slovy: dva tisíce jedna) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) ze dne 7.1.2002 (slovy: sedmého ledna roku dva tisíce dva) 13.444,20 Kč (slovy: třináct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých dvacet haléřů) -nájemné leden 2002 (slovy: dva tisíce dva) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) - 6.722,10 Kč (slovy: šest tisíc sedm set dvacet dva korun českých dest haléřů) -nájemné únor 2002 (slovy: dva tisíce dva) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) - 6.722,10 Kč (slovy: šest tisíc sem set dvacet dva korun českých deset haléřů) -pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek vypracuje společnost do tří kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek musí obsahovat specifikaci pohledávek určených k započtení, rozsah započítávaných pohledávek bude činit 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), k akceptaci návrhu smlouvy o započtení musí být určenému zájemci poskytnuta lhůta nejméně tří kalendářních dnů od doručení návrhu, návrh smlouvy o započtení musí mít písemnou formu, rovněž tak i akceptace návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.
od 3. 10. 1997 do 13. 5. 2003
- Akcionář: Železárny Veselí, a.s., sídlo: Kollárova 1229, Veselí nad Moravou
Kapitál
od 27. 7. 2006
Základní kapitál 220 000 000 Kč, splaceno 220 000 000 Kč.
od 8. 4. 1998 do 27. 7. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 2. 1996 do 8. 4. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 27. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 219.
od 2. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 2. 11. 2001
v listinné podobě
od 19. 2. 1996 do 2. 11. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 19. 2. 1996 do 2. 11. 2001
omezení převoditelnosti: převoditelnost akcií je omezena dle čl. 13 stanov
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 8. 2016
Ing. JIŘÍ MATĚJČEK - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 3. 3. 2016
Ing. KAREL ERNEST - člen představenstva
Rokycany - Plzeňské Předměstí, Lužická, PSČ 337 01
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 7. 9. 2014
Ing. PŘEMYSL KUBÁT - předseda představenstva
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 16. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2005
od 23. 11. 2005 do 7. 9. 2014
Ing. Přemysl Kubát - předseda představenstva
Jirkov, Palackého 467, PSČ 431 11
den vzniku členství: 16. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2005
od 23. 11. 2005 do 3. 3. 2016
Ing. Karel Ernest - člen představenstva
Rokycany, Lužická 998, PSČ 337 01
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 23. 11. 2005 do 18. 8. 2016
Ing. Jiří Matějček - člen představenstva
Plzeň, Na Roudné 175, PSČ 301 62
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 12. 2. 2005 do 23. 11. 2005
JUDr. Ing. Zdeněk Zemek - předseda představenstva
Vlčnov, 1037, PSČ 687 61
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 16. 6. 2005
den vzniku funkce: 25. 6. 2004 - 16. 6. 2005
od 12. 2. 2005 do 23. 11. 2005
František Čapek - člen představenstva
Kunovice, Husitská 267, PSČ 686 04
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 16. 6. 2005
od 12. 2. 2005 do 23. 11. 2005
Ing. František Javor - člen představenstva
Hradčovice - Lhotka, 17, PSČ 687 33
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 16. 6. 2005
od 13. 5. 2003 do 12. 2. 2005
Ing. František Javor - člen
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 687 33
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 25. 6. 2004
od 11. 5. 2002 do 13. 5. 2003
Mgr. Tomáš Šmucr - člen
Rokycany, Čechova 951/II
den vzniku členství: 1. 12. 2000 - 28. 6. 2001
od 11. 5. 2002 do 12. 2. 2005
František Čapek - člen
Kunovice, Husitská 267
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 25. 6. 2004
od 15. 3. 2002 do 11. 5. 2002
Mgr. Tomáš Šmucr - člen
Rokycany, Čechova 951/II
den vzniku členství: 1. 12. 2000
od 2. 11. 2001 do 15. 3. 2002
Ing. Martin Plachý - člen představenstva
Praha 3, Táboritská 16, PSČ 130 00
od 8. 4. 1998 do 14. 1. 1999
ing. Lubomír Ptáček - člen
Brno, Ečerova 3
od 8. 4. 1998 do 2. 11. 2001
ing. Vladimír Vojkovský - místopředseda
Veselí nad Moravou, Kollárova 557, PSČ 698 01
od 8. 4. 1998 do 2. 11. 2001
ing. Jiří Frýbert - člen
Říčany, Strašín, Borová 92
od 3. 10. 1997 do 13. 5. 2003
Ing. František Javor - člen
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 687 33
den vzniku členství: 28. 4. 1997 - 28. 6. 2002
od 13. 6. 1996 do 3. 10. 1997
Štěpán Holešinský - člen
Vracov, Soboňská 1502
od 13. 6. 1996 do 8. 6. 1998
Ivan Macháč - místopředseda
Praha 1, Mostecká 17
od 13. 6. 1996 do 12. 2. 2005
JUDr.Ing. Zdeněk Zemek - předseda
Vlčnov č. lO37 okr. Uherské Hradiště
den vzniku funkce: 1. 6. 2001
od 19. 2. 1996 do 13. 6. 1996
Doc. PhDr. Ivan Müller, CSc. - člen
Praha 8, Štětínská 371
od 19. 2. 1996 do 13. 6. 1996
Ivan Macháč - člen
Praha 1, Mostecká 17
od 19. 2. 1996 do 8. 6. 1998
Ing. Ivan Mírný, CSc. - člen
Lhota, K hájovně 207
od 11. 5. 2002
Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost písemně zavazují společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně předseda představenstva.
od 2. 11. 2001 do 11. 5. 2002
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva.
od 19. 2. 1996 do 2. 11. 2001
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva kteříkoliv členové představenstva, anebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, anebo jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, anebo jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 23. 9. 2015
JOSEF ŠTYCH - člen dozorčí rady
Strašice, , PSČ 338 45
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 25. 7. 2014
Mgr. TOMÁŠ ŠMUCR - člen dozorčí rady
Osek, , PSČ 338 21
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 23. 11. 2005
Petra Motlíková - člen dozorčí rady
Hrádek, 1. máje 181/II, PSČ 338 42
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 23. 11. 2005 do 25. 7. 2014
Mgr. Tomáš Šmucr - člen dozorčí rady
Rokycany, Čechova 951/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 23. 11. 2005 do 23. 9. 2015
Josef Štych - člen dozorčí rady
Strašice, 329/II, PSČ 338 45
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 12. 2. 2005 do 23. 11. 2005
Ing. Marcela Mrázková - člen dozorčí rady
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 16. 6. 2005
od 12. 2. 2005 do 23. 11. 2005
Ing. Přemysl Kubát - člen dozorčí rady
Jirkov, Palackého 467, PSČ 431 11
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 16. 6. 2005
od 12. 2. 2005 do 23. 11. 2005
Mgr. Tomáš Šmucr - člen dozorčí rady
Rokycany, Čechova 951/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 16. 6. 2005
od 11. 5. 2002 do 12. 2. 2005
Ing. Přemysl Kubát - člen
Chomutov, Březenecká 4750/95
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 25. 6. 2004
od 11. 5. 2002 do 12. 2. 2005
Mgr. Tomáš Šmucr - člen
Rokycany, Čechova 951/II
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 25. 6. 2004
od 15. 3. 2002 do 11. 5. 2002
Ing. František Sečka - člen
Veselí nad Moravou, Štepnická 1630, PSČ 698 01
den vzniku členství: 30. 11. 2000 - 28. 6. 2001
od 2. 11. 2001 do 11. 5. 2002
Ing. Antonín Smetka - člen
Kozojídky, 105
od 26. 10. 1999 do 12. 2. 2005
Ing. Marcela Mrázková - člen
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 7. 4. 1999 - 25. 6. 2004
od 14. 1. 1999 do 15. 3. 2002
Mgr. Tomáš Šmucr
Rokycany, Čechova 951/II
od 8. 4. 1998 do 26. 10. 1999
ing. Roman Choc
Plzeň, Na Františkově 11, PSČ 312 14
od 13. 6. 1996 do 8. 6. 1998
Ing. Božena Okénková - člen
69674 Velká na Veličkou 865
od 13. 6. 1996 do 2. 11. 2001
Ing. Josef Jančařík - člen
Veselí nad Moravou, Štěpnická 1651, PSČ 698 01
od 19. 2. 1996 do 13. 6. 1996
Jana Krausová
Praha 6, Na pískách 136
od 19. 2. 1996 do 14. 1. 1999
Ing. Vladimír Modrý
Kladno, Vašíčkova 598
od 19. 2. 1996 do 14. 1. 1999
JUDr. Vladimír Koucký
Praha 6, U Ladronky 50
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

1. 8. 2020 | | Jiří Hovorka

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 681,20 Kč
ČSOB 2 681,20 Kč
Komerční banka 2 686,88 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 701,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 738,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+15
+
-
2.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+6
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-5
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-7
+
-
5.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-31
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services