Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HSBC Bank plc - pobočka Praha
IČO: 65997212

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 2. 1997
Obchodní firma
od 13. 9. 1999

HSBC Bank plc - pobočka Praha

od 24. 2. 1997 do 24. 2. 1997

Middland Bank plc - pobočka Praha

od 24. 2. 1997 do 13. 9. 1999

Midland Bank plc - pobočka Praha

Sídlo
od 5. 4. 2000 do 5. 2. 2014
Praha 1, Millenium Plaza, V Celnici 10, PSČ 117 21
od 24. 2. 1997 do 5. 4. 2000
Praha 1, Ovocný trh 8
IČO
od 5. 4. 2000

65997212

DIČ

CZ65997212

Identifikátor datové schránky:yusdanz
Právní forma
od 24. 2. 1997
Organizační složka zahraniční právnické osoby
Spisová značka20030 A, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 9. 2004
- vydávání a správa platebních prostředků
od 25. 9. 2004
- obchodování na vlastní účet nebo účet klienta 1. s nástroji peněžního trhu 2. s peněžními prostředky v cizích měnách 3. v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí ( options) včetně kursových a úrokových obchodů 4. s převoditelnými cennými papíry
od 25. 9. 2004
- účast na vydání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb
od 25. 9. 2004
- poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků
od 25. 9. 2004
- peněžní makléřství
od 25. 9. 2004
- uložení a správa cenných papírů
od 25. 9. 2004
- úschova cenností
od 25. 9. 2004
- výkon funkce depozitáře
od 24. 2. 1997
- přijímání vkladů od veřejnosti
od 24. 2. 1997
- poskytování úvěrů
od 24. 2. 1997
- investování do cenných papírů na vlastní účet
od 24. 2. 1997
- platební styk a zúčtování
od 24. 2. 1997
- poskytování záruk
od 24. 2. 1997
- otvírání akreditivů
od 24. 2. 1997
- obstarávání inkasa
od 24. 2. 1997
- finanční makléřství
od 24. 2. 1997
- poskytování porad ve věcech podnikání
od 24. 2. 1997
- obhospodaařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management)
od 24. 2. 1997
- poskytování bankovních informací
od 24. 2. 1997
- pronájem bezpečnostních schránek
od 24. 2. 1997 do 25. 9. 2004
- vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
od 24. 2. 1997 do 25. 9. 2004
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry
od 24. 2. 1997 do 25. 9. 2004
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
od 24. 2. 1997 do 25. 9. 2004
- uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
od 24. 2. 1997 do 25. 9. 2004
- výkon funkce dopozitáře investičního fondu
od 24. 2. 1997 do 25. 9. 2004
- směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
Ostatní skutečnosti
od 1. 2. 2019
- Dne 25. ledna 2019 uzavřely HSBC Bank plc, reg. č. 00014259, společnost založená podle práva Anglie a Walesu, se sídlem 8 Canada Square, Londýn, E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ("HSBC Bank plc"), jako vkladatel, a HSBC FRANCE, reg. č. 775 670 284 RCS Paris, société anonyme založená podle francouzského práva, se sídlem 103 avenue des ChampsElysées, Paříž, 75008, Francie ("HSBC FRANCE"), jako příjemce, smlouvu o převodu závodu ("Smlouva"), na základě které HSBC Bank plc převedla na HSBC FRANCE tu část svého závodu, která představovala samostatnou organizační složku HSBC Bank plc v České republice ve smyslu § 2183 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a která byla provozována prostřednictvím HSBC Bank plc - pobočka Praha, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 65997212, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka 20030 ("Pobočka"). Převedená část závodu zahrnuje veškeré jmění Pobočky (s výjimkami vý slovně uvedenými ve Smlouvě), jakož i podnikatelské činnosti vykonávané prostřednictvím Pobočky a zahrnující správu vkladů a peněžních prostředků, deriváty, produkty a služby v oblasti mezinárodního obchodu a financování pohledávek, poskytování úvěrů, inv estičních služeb a bankovních záruk. K převodu části závodu došlo s účinky ke dni zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. ke dni 1. února 2019. Převáděná část závodu, včetně veškerého majetku, práv, záv azků a dalších položek, které k ní patří, byla alokována do pobočky HSBC FRANCE v České republice: HSBC France - pobočka Praha, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 07482728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka 78901, která bude zmíněnou část závodu nadále provozovat jako nástupce HSBC Bank plc - pobočka Praha.
od 13. 11. 2001
- Údaje ke zřizovateli: -Zapsána v Registru společnosti pro Anglii a Wales pod Reg.č.14259
od 13. 11. 2001
- Zřizovatel se řídí právem platným na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
od 13. 11. 2001
- Předmět podnikání zřizovatele: - provozovat v kterékoliv části světa bankovnoctví všeho druhu a provozovat vše, co s tím souvisí, nebo co by se mohlo kdykoliv a všude, kde bude společnost podnikat, obvykle provozovat jako součást bankovnictví či obchodování penězi nebo cennými papíry všeho druhu, v souvislosti s ním, přispívat či usnadňovat nebo činit ziskovým provozování bankovnictví a obchodování penězi nebo cennými papíry -provádět finanční obchody a finanční operace všeho druhu -ujímat se funkce zplnomocněnce, konkursního správce, pokladníka, registrátora nebo tajemníka a ujímat se veškerých svěřenství - podnikat jako investiční a holdingová společnost a nybývat a držet, prodávat, zatěžovat hypotékou, vyměňovat, obchodovat, odprodávat, vydávat, ukládat a upisovat akcie, dluhopisy, neumořitelné dluhopisy, směnky, dlužní úpisy, obligace a cenné papíry vytvořené nebo obchodovatelné v kterékoliv části světa - jednat jako manažeři, kontroloři a organizátoři celých nebo částí podniků, ředitelé společností, zástupci pro řízení, poradci pro řízení, obchodní, finanční a techničtí poradci a poskytovat sekretářské, administrativní, technické a obchodní služby všeho druhu -řídit, koordinovat, financnovat, dotovat a jinak pomáhat jakékoliv společnosti, část jejíhož akciového kapitálu je v držení HSBC BANK PLC, uzavírat dohody o dělení zisků nebo ztrát, spojování podílů, společných podnicích, recipročních koncesní nebo spolupráci, o dobrovolných platbách, prostřednictvím subvencí či jinak a jakákoliv jiná ujednání, která mohou být žádoucí, pokud jde o podnikání nebo operace shora zmíněné společnosti -zřizovat trusty za účelem vydávání prioritních či speciálních akcií, nebo akcií s odloženou dividendou, cenných papírů, certifikátů či jiných dokladů založených na akciích nebo jiných aktivech vyhrazených pro účely takového trustu, a vypořádávat a regulovat takové trusty a vydávat, držet a odprodávat takové prioritní a jiné speciální akcie, či akcie s odloženou dividendou, cenné papíry, certifikáty nebo doklady -kupovat, pronajímat či jinak nabývat pozemky a majetek s právem držby a zvelebovat a realizovat pozemky a majetek HSBC BANK PLC, nebo jakékoliv jiné pozemky či majetek -spravovat majetek všeho druhu a jednat jako zástupci a zabývat se všemi druhy agenturního podnikání a jednat za a zastupovat a zaměstnávat jako zástupce jakoukoli společnost nebo osobu se sídlem či bydlištěm doma nebo v zahraničí -zřizovat a udržovat pobočky a agentury v kterékoli části světa -kupovat, převzít opce, najmout nebo vyměnit či jinak nabýt pro jakoukoli pozůstalost či podíl jakýkoliv nemovitý či movitý majetek, podniky, práva nebo privilegia, jejichž nabytí se zdá nutné nebo výhodné pro zájmy HSBC BANK PLC, nebo přímo či nepřímo je podporující -prodávat, vyměňovat, zatěžovat hypotékou, rozvíjet, pronajímat za nájemné, honorář nebo podíl na zisku či jinak, zlepšovat, řídit realizovat, udělovat opce, licence, služebnosti nebo jiná práva na podnik, majetek, aktiva, práva a svršky HSBC BANK PLC, či jejich část, a jakýmkoliv jiným způsobem s nimi obchodovat a disponovat -vypůjčit si či obstarat peníze způsobem, který HSBC BANK PLC bude považovat za vhodný, zejména vydáním dluhopisů nebo neumořitelných dluhopisů (trvalých či jiných) a zajistit vrácení peněz vypůjčených, obstaraných či dlužných hypotékou, břemenem nebo zástavním právem na veškerý nebo jakýkoliv majetek či aktiva HSBC BANK PLC (jak současná tak budoucí)včetně nesplaceného kapitálu, a také podobnou hypotékou, břemenem či zástavním právem zajistit a zaručit, aby HSBC BANK PLC či jakákoliv jiná osoba či společnost splnila jakékoliv závazky, přijaté HSBC BANK PLC popřípadě jinou osobou nebo společností -zřídit a udržovat, nebo zařídit zřízení a udržování nepříspěvkových či příspěvkových penzijních či důchodových fondů a udělovat či zařídit udělování penzí, subvencí, dávek, odstupného, požitků, prémií nebo výhod ředitelům, bývalým ředitelům činovníků, bývalým činovníkům, zaměstnancům, bývalým zaměstnancům HSBC BANK PLC, nebo jakékoliv jiné společnosti, která je dceřinou společností HSBC BANK PLC, nebo společně podniká s HSBC BANK PLC, nebo s jakoukoliv dceřinou společností, nebo podniků nabytého HSBC BANK PLC, nebo kterékoliv osobě, na jejímž blahu HSBC BANK PLC nebo kterákoliv jiná taková společnost shora zmíněná má nebo měla zájem, a manželkám, vdovám, rodinám, rodinným příslušníkům a osobním zástupcům takových osob, a přispívat na pojištění takových osobám shora zmíněným a zřizovat a podporovat, či pomáhat při zřizování a podporování sdružení, institucí, klubů, stavebních spořitelen, fondů, trustů a zařízení, které budou těmto osobám ku prospěchu -přispívat penězi nebo je zaručovat pro jakýkoliv účel, o kterém lze předpokládat, že bude, přímo nebo nepřímo, podporovat cíle HSBC BANK PLC, nebo zájmy jejích členů, nebo kterýkolivnárodní, charitativní, dobročinný, veřejný, všeobecný nebo užitečný cíl - provádět kroky a iniciovat řízení, nebo s jejich prováděním a iniciováním souhlasit, (včetně přijímání závazků, peněžních či jiných), které se považují za nejlepší k podpoře a udržení dobrého jména HSBC BANK PLC, nebo k získání, udržení, obnovení a ospravedlnění důvěryx veřejnosti, nebo k odvrácení či minimalizování finančních dopadů, které by HSBC BANK PLC, které by HSBC BANK PLC mohly ovlivnit -zaplatit za majetek nebo práva nabytá HSBC BANK PLC, buď v hotovosti či akciemi ať již s prioritními nebo odloženými právy, pokud jde o dividendy či splácení kapitálu nebo jinak, nebo s cennými papíry, které má HSBC BANK PLC právo vydat, nebo částečně jedním způsobem a částečně druhým, obecně za podmínek, k teré HSBC BANK PLC určí -odměnit jakoukoliv osobu nebo společnost za prokázané služby, nebo za služby, které mají být prokázané za uplatnění akcií, dluhopisů, neumořitelných dluhopisů či jiných cenných papírů HSBC BANK PLC, za propagaci HSBC BANK PLC nebo za vedení jejího podnikání -přijímat platby za majetek nebo práva, prodaná nebo obchodovaná HSBC BANK PLC, buď v hotovosti, na splátky či jinak, nebo za akcie jakékoliv jiné společnosti, s odloženými či prioritními právy, či bez nich, pokud jde o dividendy nebo splácení kapitálu či jinak, nebo prostřednictvím hypotéky, dluhopisu nebo neumořitelného dluhopisu jakékoliv společnosti, nebo částečně jedním a částečně druhým způsobem, a to obecně za podmínek, které určí HSBC BANK PLC, a držet, obchodovat či disponovat s úplatou takto získanou -investovat prostředky HSBC BANK PLC do investic a cenných papírů (včetně pozemků jakékoliv držby kdekoliv na světě) a obchodovat s nimi, a to takovým způsobem, který bude čas od času považován za výhodný, a odprodávat a měnit tyto investice a cenné papíry -uzavřít dohodu s jakoukoliv vládou nebo jiným orgánem, nejvyšším, obecním, místním nebo jiným, a získat od takové vlády nebo orgánu všechna práva, koncese a výhody, které se budou zdát podporovat cíle HSBC BANK PLC, či kterýkoliv z nich, a žádat o a propagovat jakoukoliv výsadní listinu, parlamentní zákon, licenci, nařízení nebo koncesi pro účely HSBC BANK PLC, nebo za účelem rozšíření či změny cílů a pravomocí HSBC BANK PLC -sdružovat se nebo vstoupit do společenství nebo jiného ujednání za účelem podílů na zisku, spojení podílů, spolupráce, společného podniku, recipročních koncesí či jinak, s jakoukoliv společností nebo osobou podnikající či hodlající podnikat v oblasti, ve které je HSBC BANK PLC oprávněna podnikat, nebo podniku či transakce, které bude možno realizovat tak, aby přímo či nepřímo byla ku prospěchu HSBC BANK PLC a zúčastnit se na řízení, dozoru nebo kontrole takového podniku, a za tím účelem jmenovat a odměňovat ředitele, účetní, poradce, odborníky a zástupce -propagovat jakoukoliv jinou společnost či společnosti za účelem nabytí nebo převzetí veškerého nebo části majetku, práv a závazků HSBC BANK PLC, nebo pro jakýkoliv jiný účel, o kterém lze předpokládat, že bude HSBC BANK PLC, přímo nebo nepřímo, ku prospěchu -hledat a zajistit možnosti k uplatnění kapitálu v kterékoliv části světa a v souvislosti s tím zaměstnat odborníky, kteří by prošetřili a zjistili podmínky, vyhlídky, hodnotu, povahu a okolnosti jakýkoliv obchodních koncernů a podniků a obecně i aktiv, koncesí, majetku nebo práv -zajistit registraci HSBC BANK PLC podle zákonů jakéhokoliv státu mimo Anglii -kupovat či jinak nabývat a provozovat celý nebo část podniku, majetku a veškeré nebo část pohledávek kterékoliv společnosti nebo osoby zabývající se podnikáním, které je HSBC BANK PLC oprávněna provádět, nebo mající majetek vhodný pro účely HSBC BANK PLC -sjednávat a uzavírat dohody se zaměstnanci HSBC BANK PLC, či jejich jménem, o dělení zisku za podmínek, které se zdají být výhodnými -přispívat obchodním sdružením nebo fondům za účelem ochrany, obhajoby nebo prospěchu osob nebo společností zabývajících se podobným podnikáním jako HSBC BANK PLC -rozdělit meni členy HSBC BANK PLC stejným dílem majetek HSBC BANK PLC -zabývat se jakýmikoliv jinými či podnikáním, které podle názoru správní rady by s výhodou mohly být prováděny HSBC BANK PLC v souvislosti s kterýmkoliv shora zmíněným podnikáním, nebo s všeobecným podnikání HSBC BANK PLC, či jim napomáhat, nebo které by mohly, přímo nebo nepřímo, zvýšit hodnotu majetku HSBC BANK PLC, nebo jaj učinit ziskovým, resp.přispět k jejím cílům -udělta vše nebo cokoliv, co bylo shora zmíněno, kdekoliv na světě, buď jako příkazci, zástupci, správci, dodavatelé nebo jinak, a to buď sami či ve spojení s jinými, nebo prostřednictvím zástupců, subdodavatelů, správců nebo jiných -udělat veškeré jiné věci, které lze považovat za související či napomáhající dosažení shora uvedených cílů, či některého z nich
od 13. 11. 2001
- Základní kapitál: GBP 1.150.000.000
od 24. 2. 1997
- Jménem organizační složky jedná a podepisuje vedoucí organizační složky samostatně v plném rozsahu. Vedoucí organizační složky podepisuje písemnosti jménem společnosti tak, že k obchodnímu jménu organizační složky, napsanému nebo vytišztěnému, připojí svůj podpis.
Statutární orgán
od 22. 3. 2018
RICHARD JOHN KEERY
Praha - Dejvice, Na viničních horách, PSČ 160 00
od 5. 3. 2014 do 22. 3. 2018
MICHAEL HORDLEY
Praha - Dejvice, Na viničních horách, PSČ 160 00
od 27. 6. 2011 do 5. 3. 2014
Mark Winterflood
Praha 6 - Střešovice, Pod Vyhlídkou, PSČ 162 00
od 22. 7. 2008 do 27. 6. 2011
Adrianus Johannes Martinus Van Den Berkmortel
Paříž, Boulevard St. Michel 87, PSČ 750 05, Francouzská republika
od 1. 7. 2008 do 22. 7. 2008
Guy Anthony Hamilton
Praha 6, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00
od 5. 4. 2000 do 1. 7. 2008
František Kopřiva
Praha 5 - Hlubočepy, Ke Smíchovu 1076/8
od 16. 7. 1997 do 5. 4. 2000
František Kopřiva
Praha 5, Renoirova 649
od 24. 2. 1997 do 16. 7. 1997
Joseph Antony Divis, nar. 13.8.1954
Praha 4, Vostrého 5
Nadační fond
od 26. 9. 2002
HSBC BANK PLC
8 Canada Square, London E14 5 HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 13. 11. 2001 do 26. 9. 2002
HSBC BANK PLC
Poultry, London EC2P 2BX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 5. 4. 2000 do 13. 11. 2001
HSBC Bank Public Limited Company
Poultry, London EC2P 2BX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 2. 1997 do 5. 4. 2000
Midland Bank Public Limited Company
Poultry, London EC2P 2BX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

24. 5. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 14 komentářů

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

Vystřelí bitcoin znovu do závratných výšin, nebo ho čeká pád na kryptoměnové dno?

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

24. 5. 2019 | Jak na to | Petr Kučera | 3 komentáře

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

Může o termínu a délce vaší dovolené rozhodovat opravdu jenom zaměstnavatel? Kdy ji může zrušit a odvolat vás z ní? A do kdy si musíte vybrat zbytek? Projděte si praktický přehled pravidel.

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

23. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

Neplatit bance za vedení běžného účtu a za základní služby už je dneska v Česku standardem. UniCredit Bank přišla s reklamou, která nabízí něco víc než jenom účet zdarma.

Češi chtějí mít své jisté

23. 5. 2019 | Rozhovor | Martin Vlnas

Češi chtějí mít své jisté

A stejné to je – minimálně, když jde o spoření nebo investování na penzi – na celém světě, říká Miloš Filip, ředitel oddělení produktů a marketingu Generali Investments CEE. V našem rozhovoru ale nezapomene připomenout i ty nepoučitelné, kteří se chtějí „svézt a rychle zbohatnout“, a tak „pořád kupují bitcoiny za dvacet tisíc dolarů, protože věří, že budou mít do měsíce sto tisíc“.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 704,00 Kč
Sberbank CZ 2 724,00 Kč
ČSOB 2 703,50 Kč
Komerční banka 2 727,92 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 766,80 Kč
Raiffeisenbank 2 778,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 301 129 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

+21
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-21
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-67
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-116
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-148
+
-

Články na Heroine.cz

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace sluchátek
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace sluchátek

Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Koupila jsem si před par mesici docela drahá sluchátka. Po cca 3 měsících používání mi odpadla nozicka, která mi měla pomoci drátku držet sluchátko v uchu. Český servis mi reklamaci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services