Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Domov na rozcestí Svitavy
IČO: 70157286

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 8. 2003
Obchodní firma
od 10. 2. 2007

Domov na rozcestí Svitavy

od 21. 8. 2003 do 10. 2. 2007

Ústav sociální péče Svitavy

Sídlo
od 2. 9. 2014 do 3. 7. 2017
Svitavy, T. G. Masaryka , PSČ 568 02
od 21. 8. 2003 do 2. 9. 2014
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
IČO
od 21. 8. 2003

70157286

DIČ

CZ70157286

Identifikátor datové schránky:w5tvqbp
Právní forma
od 21. 8. 2003
Příspěvková organizace
Spisová značka730 Pr, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět činnosti
od 12. 6. 2018
- Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje poby tovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postiženým a osobám s chronickým duševním onemocněním. Domov na rozcestí Svitav poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám od 18 le t s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službou odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením. Domov n a rozcestí Svitavy poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny osobám od 18 let s kombinovaným, mentálním, zdravotním a chronickým duševním onemocněním. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podp ora samostatného bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na rozcestí Svitavy zabezpečuje ošetřovatelsk ou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu v se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standarty kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kt erou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovit ým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,-um ožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením,-plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 2. 3. 2017 do 12. 6. 2018
- Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení oso bám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postiženým. Domov na rozcestí Svitav poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuj e pobytovou sociální službou odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny osobám od 18 let s kombinovaným, mentálním, zd ravotním a chronickým duševním onemocněním. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zá konem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na rozcestí Svitavy zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu v se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standarty kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov na rozcestí Svitavy dále zaj išťuje: - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,-umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením,-plnění dalších povinností v souladu s platným i právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 2. 9. 2014 do 2. 3. 2017
- Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení oso bám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postiženým. Domov na rozcestí Svitav poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuj e pobytovou sociální službou odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby zahrnují zá kladní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách dále Domov na rozcestí Svitavy zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu v se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociáln ích službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standarty kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje . - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a vč etně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,-umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením,-plnění dalších povinností v souladu s pla tnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 19. 6. 2013 do 2. 9. 2014
- Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osob ám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám od 18 let věku s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy pos kytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních s lužbách. Těmito činnostmi jsou: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí . Na základě zákona o sociálních službách dále -zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy -pomoc při zajištění chodu domácnosti -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Terénní sociální služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -pomoc při zajištění chodu domácnosti -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální služba odlehčovací služby zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Poskytované sociální služby nejsou určeny: -osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, -osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, -osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí, -osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků, -osobám s poruchami autistického spektra, -osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, -osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu (s výjimkou klientů odlehčovací služby). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby: -doprava klientů domovním autem k rodině -doprava klientů domovním autem na zájmové aktivity - výlety Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: -výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vl astní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti -umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením -plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 8. 9. 2012 do 19. 6. 2013
- Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osob ám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám od 18 do 64 let věku s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí . Na základě zákona o sociálních službách dále -zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy -pomoc při zajištění chodu domácnosti -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Terénní sociální služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -pomoc při zajištění chodu domácnosti -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytované sociální služby nejsou určeny: -osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, -osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, -osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí, -osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků, -osobám s poruchami autistického spektra, -osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, -osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby: -doprava klientů domovním autem k rodině -doprava klientů domovním autem na zájmové aktivity - výlety Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: -výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zamě stnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti -umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením -plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 1. 1. 2012 do 8. 9. 2012
- Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, který uvádí v hlavním předmětu činnosti podrobn ě vymezené pobytové a terénní služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro osoby s mentálním postižením. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kr aje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesňuje rozsah poskytování pobytových a terénních služeb sociální péče. Hlavní předmět činnosti Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové a terénní služby sociální péče podle zákona o sociálních službách osobám s mentálním postižením od 18 let věku, - které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - které mohou mít též přidruženou lehkou tělesnou nebo smyslovou vadu, - které potřebují pobytové nebo terénní služby sociální péče. Služby Domova na rozcestí Svitavy nelze poskytnout - osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb - osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí a jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní choroby, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků - autistům - osobám, které mají diagnózu stařecká demence a ostatní typy demencí, zejména Alzheimerova choroba a Huntigtonova choroba. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje tyto služby: 1) pobytovou službu sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením 2) pobytovou službu sociální péče chráněné bydlení 3) terénní službu sociální péče podpora samostatného bydlení Služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociální terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost, - základní sociální poradenství. Služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - poskytnutí ubytování, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně - terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov na rozcestí Svitavy dále poskytuje: - ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči pro uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu. Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního ú čelu a hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, - umožňování praktické výuky školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 10. 2. 2007 do 1. 1. 2012
- Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov na rozcestí Svitavy je zařízení sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, který uvádí v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro osoby s mentálním postižením. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kr aje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesňuje rozsah poskytování pobytových služeb sociální péče. Hlavní předmět činnosti Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách osobám s mentálním postižením od 18 let věku, - které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - které mohou mít též přidruženou lehkou tělesnou nebo smyslovou vadu, - které potřebují pobytové služby sociální péče. Služby domova na rozcestí Svitavy nelze poskytnout - osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb - osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí a jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní choroby, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků - autistům - osobám, které mají diagnózu stařecká demence a ostatní typy demencí, zejména Alzheimerova choroba a Huntigtonova choroba. Domov na rozcestí Svitavy poskytuje tyto služby: 1/ pobytovou službu sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením 2/ pobytovou službu sociální péče chráněné bydlení Služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitost - základní sociální poradenství. Služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se spločenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov na rozcestí Svitavy dále poskytuje: - ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči pro uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu. Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního ú čelu a hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, - umožňování praktické výuky školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením , - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 8. 2. 2006 do 10. 2. 2007
- Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace Ústav sociální péče Svitavy je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční a denní ústavní sociální péči především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti š esti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího sutpně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V případ ě volné kapacity lze poskytovat i denní pobyt a pobyt na přechodnou dobu Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování celoroční ústavní sociální péče. Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a denní sociální péče, především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou ne bo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a ne oddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihldédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní zamě stanance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Ústavu sociální péče Svitavy, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.
od 21. 8. 2003 do 8. 2. 2006
- Ústav sociální péče zajišťuje komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stup ně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V případě volné kapacity lze poskytovat i denní pobyt na přechodnou dobu.
Ostatní skutečnosti
od 3. 6. 2004 do 6. 3. 2008
- Doplňková činnost: hostinská činnost
Statutární orgán
od 5. 8. 2015
Mgr. JAROSLAVA FILIPOVÁ - Ředitelka
Hartmanice, , PSČ 569 92
den vzniku funkce: 1. 5. 2007
od 14. 7. 2007 do 5. 8. 2015
Mgr. Jaroslava Filipová - Ředitelka
Bystré, Hartmanice 51, PSČ 569 92
den vzniku funkce: 1. 5. 2007
od 21. 8. 2003 do 14. 7. 2007
Eliška Horáková - Ředitelka
Gorkého 46, 568 02 Svitavy
den vzniku funkce: 1. 1. 2003 - 30. 4. 2007
od 21. 8. 2003
Způsob jednání: Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel/ka.
Nadační fond
od 8. 2. 2006
Pardubický kraj, IČO: 70892822
Pardubice - Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 627,99 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+14
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+4
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-49
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-113
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-116
+
-

Články na Heroine.cz

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services