Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace, IČO: 70287431 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace Údaje byly staženy 6. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 70287431. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 70287431 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 3. 2003
Obchodní firma
od 18. 8. 2004

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

od 1. 3. 2003 do 18. 8. 2004

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul.746 příspěvková organizace

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 1. 2018 do 21. 3. 2019
Prostějov, Smetanova , PSČ 798 11
od 23. 10. 2017 do 10. 1. 2018
Prostějov, Smetanova , PSČ 798 11
od 18. 8. 2004 do 23. 10. 2017
Prostějov, Smetanova ul. 24, PSČ 798 11
od 1. 3. 2003 do 18. 8. 2004
Prostějov, Smetanova ul. 746, PSČ 798 11
IČO
od 1. 3. 2003

70287431

Identifikátor datové schránky:vxjkx37
Právní forma
od 1. 3. 2003
Příspěvková organizace
Spisová značka518 Pr, Krajský soud v Brně
Předmět činnosti
od 1. 1. 2007
- 1/Město Prostějov zřídilo přísp. org. usnesením MZ v Prostějově 16.12.1999 k 1.1.2000 dle § 14 odst.2 zák. 564/1990 Sb. o stát. správě a samosprávě ve školství, ve znění pozd. předpisů, v souladu s usatnovením § 36 odst. 1 písm. d) zák. 367/1990 Sb., o o bcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 31 zák. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočt. prostředky ČR a obcí ČR ve znění pozd. předpisů. 2/Účel a předmět činnosti mateř. školy je vymezen § 33 zák. 561/2004 Sb, o předškolním, zákl., střed., vyšším odbor. a jiném vzdělávání 3/Účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen § 119 zák. 561/2004 Sb. o předškol., zákl., střed., vyšším odb. a jiném vzdělávání a prováděcími předpisy 4/V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti: a) pronájem byt. a nebyt. prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor třetím osobám za úplatu: - pronájem služeb. bytů, jednotl. místností školy a jejich částí, reklam.ploch v areálu školy, venkovních ploch b) poskytování bezplat. užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na zákl. smluv. vztahu se třetími osobami po schválení přísl. org. města Prostějova c) pořádání odb. kurzů, školení a vzděl. akcí, vč. lektor. činností pro třetí osoby za úplatu d) poskytování stravy pro děti, žáky, studenty škol. subjektů zřízených jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzd. nákl. e)zabezpečuje záv. strav. svým zaměstnancům f) poskytování rozvozu stravy pro děti žáky studenty škol subjeků zřízených jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu vč. mzd. nákladů 5/Uvedené činnosti org. vykonává vlast. zaměstnanci neb organizuje prostřednictvím třetích osob neb ve spolupráci s třetími osobami na základě smluvního ujednání.
od 18. 8. 2004 do 1. 1. 2007
- 1.Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 16.12.1999 ke dni 1.1.2000 podle § 14 odst.2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usatnovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb. , o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v české republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. 2.Organizace je mateřskou školou, jejíž hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 3. Účel a předmět činnosti školní jídelny, která je součástí organizace, je vymezen § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 4. V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti: a) pronájem bytových a nebytových prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor třetím osobám za úplatu, a to: - pronájem služebních bytů - pronájem jednotlivých místností školy a jejich částí - pronájem reklamních ploch v areálu školy - pronájem venkovních ploch b) poskytování bezplatného užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova. c) pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorských činností pro třetí osoby za úplatu d) poskytování stravy pro školské subjekty zřízené jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzdových nákladů 5. Uvedené činnosti organizace vykonává vlastními zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s tř
od 1. 3. 2003 do 18. 8. 2004
- 1. Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 16.12.1999 podle § 14 odst.2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36 odst.1 písm. d) zákona č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 zákona č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. 2. Příspěvková organizace je mateřskou školou, tedy předškolním zařízením, jehož hlavním účelem je navazovat na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťovat všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let v souladu s ustanovením § 2 a § 3 odst.1,2,3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.35/1992 Sb., o mateřských školách. Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Mateřská škola je zřízena jako mateřská škola s celodenní i polodenní péčí. 3. V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti mateřské školy i zřizování zájmových kroužků. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Činnost v zájmových kroužcích lze vykonávat za úplatu. 4. V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje příspěvkové organizaci poskytovat bezplatné užívání majetku města Prostějova svěřeného příspěvkové organizaci, a to na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova. 5. V souladu s hlavním účelem zřizovatel umožňuje příspěvkové organizaci poskytovat stravu pro školské subjekty zřízené jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzdových nákladů. 6. Uvedené činnosti příspěvkové organizace vykonává vlastními zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami na základě smluvního ujednání.
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2007
- Poslední znění zřizovací listiny je ze dne 24.11.2006 dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16146 z 19.9.2006. Ke zrušení stávajícího odloučeného pracoviště Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace v Držovicíh, ul. Pod školou 4a došlo ke dni 31.12.2006dle rozhodnutí zastupitelstva města Prostějova dne 19.9.2006, usnesení č. 16146 a dále schválena změna Zřizovací listiny MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace s účinností od 1.1.2007 - příloha 1/Vymezení m ajetku, který se příspěvkové organizaci MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 předává do výpujčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
od 18. 8. 2004
- Poslední znění zřizovací listiny je ze dne 5.12.2003 dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13330 ze dne 27.11.2003 Ke sloučení MŠ Prostějov, ul. Pod školou 4a a MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 došlo ke dni 1.1.2004 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova ze dne 27.11.2003, usnesení č. 13330 a nástupnická příspěvková organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul.24 přebírá práva a povinnosti zanikající příspěvkové organizace Mateřské školy Prostějov, ul. Pod školou 4a.
od 1. 3. 2003
- Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 01.01.2000 usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově č.19178 ze dne 16.12.1999, zřizovací listina vydaná dne 22.12.1999 usnesením Městské rady v Prostějově č.9861 ze dne 16.12.1999. Nové znění zřizovací listiny ze dne 18.12.2002 dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č.13011 ze dne 17.12.2002.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 10. 2021
EVA PÍRKOVÁ - ředitel
Prostějov - Krasice, Karla Svolinského, PSČ 796 04
den vzniku funkce: 1. 7. 2021
od 28. 5. 2020 do 13. 10. 2021
JANA BAAROVÁ - ředitelka
Prostějov, Šafaříkova, PSČ 796 01
od 21. 3. 2019 do 28. 5. 2020
EVA PÍRKOVÁ - ředitel
Prostějov - Krasice, Karla Svolinského, PSČ 796 04
den vzniku funkce: 2. 1. 2019 - 3. 11. 2019
od 23. 10. 2017 do 21. 3. 2019
JANA BAAROVÁ - Ředitel
Prostějov, Šafaříkova, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2000 - 1. 1. 2019
od 1. 3. 2003 do 23. 10. 2017
Jana Baarová - Ředitel
Prostějov, Šafaříkova 5
den vzniku funkce: 1. 1. 2000
od 1. 3. 2003
Ředitel jedná jménem právnické osoby samostatně. Za příspěvkovou organizaci se ředitel podepisuje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
Nadační fond
od 21. 3. 2019
Statutární město Prostějov, IČO: 00288659
Prostějov, nám. T. G. Masaryka, PSČ 796 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+21

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-22

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-24

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-25

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-29

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 153 318 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services