Městský ústav sociálních služeb Strakonice, IČO: 70828334 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městský ústav sociálních služeb Strakonice Údaje byly staženy 4. 6. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 70828334. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 70828334 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 9. 2001
Obchodní firma
od 1. 9. 2001

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 5. 1. 2012 do 20. 10. 2018
Strakonice, Jezerní , PSČ 386 01
od 1. 9. 2001 do 5. 1. 2012
Strakonice I., Jezerní 1281, PSČ 386 01
IČO
od 1. 9. 2001

70828334

DIČ

CZ70828334

Identifikátor datové schránky:7nik565
Právní forma
od 1. 9. 2001
Příspěvková organizace
Spisová značka97 Pr, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět činnosti
od 20. 10. 2018
- Hlavním předmětem činnosti, kterým dosahuje Městský ústav sociálních služeb Strakonice (dále jen MěÚSS) účelu svého zřízení, je poskytování a zajišťování sociálních služeb v adekvátním rozsahu s cílem v maximální možné míře zapojit osoby do běžného života společnosti. V případě, že toto jejich stav vylučuje, je cílem sociálních služeb zajistit důstojné prostředí a zacházení. Předmětem činnosti jednotlivých začleněných zařízení MěÚSS Strakonice je: Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice - Poskytování pobytových služeb sociální péče osobám, které mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče těmto osobám spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a úkonů péče. Nedílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS s odpovídající kvalifikací. Domov pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice - Poskytování pobytových služeb sociální péče osobám, které mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče těmto osobám spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a úkonů péče. Nedílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS s odpovídající kvalifikací. Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice - Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. N edílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS s odpovídající kvalifikací. Sociální i zdravotní péče je poskytována s ohledem na specifické potřeby těchto osob. Pečovatelská služba, Rybniční 1283, Strakonice - Poskytování a zajišťování terénních služeb sociální péče osobám, žijícím na území města Strakonice a v přilehlých obcích, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem je po skytnutí adekvátní péče, která umožní těmto lidem, co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, Strakonice - Poskytování ambulantních služeb dětem, mládeži a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení a kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je podporovat jejich osobní moti vaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich postižení. Azylový dům, Budovatelská 613, Strakonice - Poskytování pobytové sociální služby na přechodnou dobu osobám a rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem poskytování sociální služby je motivace uživatelů a rozvoj, popř. zachování jejich schopností k samos tatnému řešení problémových sociálních situací. Noclehárna, Budovatelská 613, Strakonice - Poskytování ambulantní sociální služby osobám bez přístřeší, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby mají možnost přenocování, využití hygienického zařízení a možnost přípravy stravy. Cílem této sociální služby je zabránit sociálnímu vyloučení osob nebo podpořit jejich opětovné začlenění do společnosti. Městský ústav sociálních služeb Strakonice poskytuje závodní stravování pro své zaměstnance a provozuje prádelnu pro potřebu zařízení začleněných do MěÚSS.
od 1. 10. 2015 do 20. 10. 2018
- Noclehárna, Budovatelská ul. čp. 613, Strakonice Noclehárna je jedním ze začleněných zařízení MěÚSS Strakonice s účelovým zaměřením pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Noclehárna poskytuje ambulantní služby a patří mezi služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy krizovou sociální situací, špatnými životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společno stí. Cílem této služby je snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici prostřednictvím poskytnutí noclehu a hygienického zázemí. Zároveň je sociálními pracovníky poskytováno sociální poradenství v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách. Služba bude zajišťována v přízemním podlaží v objektu azylového domu, který je majetkem města Strakonice a organizaci byl předán do užívání od 1.8.2003. Jedná se o bývalý bytový dům, kde pro účely noclehárny jsou vyčleněny 3 garsoniéry vždy se samostatným sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Kapacita tohoto zařízení je stanovena na 9 lůžek, z toho 7 lůžek pro muže a 2 lůžka pro ženy.
od 9. 7. 2012 do 20. 10. 2018
- Městský ústav sociálních služeb Strakonice poskytuje závodní stravování pro své zaměstnance.
od 1. 1. 2011 do 20. 10. 2018
- Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejich situace vyžaduje pravidlenou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
od 22. 11. 2007 do 18. 12. 2009
- Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy j jejímu vlastnímu hospodářskému využití a) nebytové prostory garáž v ulici Dukelské st.p.č.752 o výměře 19m2
od 1. 1. 2007 do 20. 10. 2018
- Poskytování a zajišťování sociálních služeb s cílem napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s umožněním jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Zabezpečování úkolů potřebných k řádnému zajištění začleněných zařízení: v Domově pro seniory, Lidická 189, Strakonice, v Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice, v Pečovatelské službě, Rybniční 1283, Strakonice, v Azylovém domě, Budovatelská 613, Strakonice, v Denním stacionáři pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, Strakonice.
od 1. 1. 2007 do 20. 10. 2018
- Poskytování pobytových služeb sociální péče v domovech pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, včetně povinnosti zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantn í péče poskytované prostřednictvím zdravotnického zařízení a jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči, především prostřednictvím svých zaměstnanců s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a hrazené z veřejného zdravotního pojištění po dle zvláštního platného právního předpisu. Poskytování a zajišťování terénních služeb sociální péče pečovatelskou službou osobám žijícím v rámci území města Strakonice a přilehlých obcích, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohly zůstat součástí přirozeného místního společenstv í i přes sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Za tímto účelem je služba poskytování v domácnostech těchto osob včetně domácností v domech s pečovat elskou službou. Zajišťování dovozu stravy prostřednictvím pečovatelské služby potřebným osobám. Poskytování a zajišťování ambulantní sociální služby pro mentálně postižené děti ve věku od 6 let, mládež a dospělé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění, kdy jejich situace vyžaduje p ravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při výchovných, vzdělávacích, aktivizačních činnostech, podpoře při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. V rámci sociální prevence se jedná o zajišťování provozu azylového domu s pobytovými službami na přechodnou dobu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se především o osamělé klienty s dětmi, osamělé ženy a muže. Poskytování sociálně aktivizačních služeb ambulantní formou pro seniory a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením se zajišťováním v klubech pro seniory. Zajišťování provozu prádelny pro potřebu zařízení zřizovaných městem Strakonice.
od 4. 9. 2004 do 1. 1. 2007
- Poskytování a zajišťování služeb sociální péče. Zabezpečování úkolů potřebných k řádnému zajištění začleněných zařízení. Poskytování ústavní výchovy a vzdělání mentálně postiženým v rozsahu jejich schopností. Poskytování pečovatelské služby potřebným občanům v jejich domácnostech včetně v domácnosti v domech s pečovatelskou službou. Zajišťování dovozu stravy prostřednictvím pečovatelské služby potřebným občanům. Zajišťování potřebné péče v Azylovém domě. Zajišťování provozu prádelny pro potřebu zařízení zřizovaných městem Strakonice. Zabezpečování provozu klubu důchodců.
od 1. 9. 2001 do 4. 9. 2004
- Poskytování a zajišťování služeb sociální péče. Zabezpečování úkolů potřebných k řádnému zajištění začleněných zařízení. Poskytování ústavní výchovy a vzdělání mentálně postiženým v rozsahu jejich schopností. Poskytování pečovatelské služby potřebným občanům v jejich domácnostech včetně v domácnosti v domech s pečovatelskou službou. Zajišťování dovozu stravy prostřednictvím pečovatelské služby potřebným občanům. Zajišťování potřebné péče v Azylovém domě. Zajišťování provozu prádelny pro potřebu zařízení zřizovaných městem Strakonice. Zabezpečování provozu klubu důchodců. Nebytové prostory, které by v areálech Městského ústavu sociálních služeb Strakonice byly dočasně nevyužívány, a reklamní plochy v těchto areálech může statutární orgán organizace poskytovat do užívání 3.osobě.
Ostatní skutečnosti
od 18. 12. 2009 do 1. 1. 2013
- Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a) nebytové prostory garáž v ulici Dukelské st.p.č. 752 o výměře 19 m2 garáž na parcele st.č. 1110 o výměře 48 m2
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 7. 2016
HANA BENEŠOVÁ - zástupce ředitele
Katovice, Tyršova, PSČ 387 11
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 4. 12. 2015
Mgr. DAGMAR PROKOPIUSOVÁ - ředitel
Strakonice - Přední Ptákovice, Volyňská, PSČ 386 01
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 1. 10. 2015 do 4. 12. 2015
Mgr. DAGMAR PROKOPIUSOVÁ - ředitel
Praha - Nové Město, Na bojišti, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 1. 10. 2015 do 28. 7. 2016
ZDEŇKA JIRECOVÁ - zástupce ředitele
Štěkeň, Klostermannova, PSČ 387 51
den vzniku funkce: 1. 9. 2001 - 30. 6. 2016
od 6. 5. 2015 do 1. 10. 2015
Mgr. DAGMAR PROKOPIUSOVÁ - ředitel
Praha - Nové Město, Na bojišti, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 31. 10. 2008 do 6. 5. 2015
Ing. Karel Seknička - ředitel
Strakonice I, Sídliště 1. máje 1136, PSČ 386 01
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 31. 3. 2015
od 1. 9. 2001 do 31. 10. 2008
Miloslava Pašavová - ředitel
Strakonice, B.Havlasy 495, PSČ 386 01
den vzniku funkce: 1. 9. 2001 - 30. 9. 2008
od 1. 9. 2001 do 1. 10. 2015
Zdeňka Jirecová - zástupce ředitele
Štěkeň, 106, PSČ 387 51
den vzniku funkce: 1. 9. 2001
od 1. 9. 2001
Ředitel nebo jeho zástupce jedná za příspěvkovou organizaci samostatně. Podepisování za organizaci provádí tak, že k otištěnému názvu organizace připojí ředitel nebo jeho zástupce svůj podpis s uvedením jména a funkce.
Nadační fond
od 1. 10. 2015
Město Strakonice, IČO: 00251810
Strakonice - Strakonice I, Velké náměstí, PSČ 386 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+53

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+19

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-1

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-137

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-142

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-232

+
-

A tohle už jste četli?

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Pro někoho jsou účetnictví jen „nějaká čísla“ a jeho vedení činnost nutná, leč nudná. Pro jiné je účetnictví užitečný nástroj pro finanční rozhodování a pro plánování vývoje firmy. V obou případech je dnes nezbytné, aby účetní firma šla s dobou.

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Mezi výherce covidové doby se může počítat i domažlická firma nanoSPACE, výrobce a prodejce nanotechnologií. Během krize navýšila obrat o nadpřirozená čísla, což jí dalo peníze na další rozvoj. Zadarmo to ale nebylo, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka Lucie Konečná.

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem. 

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 358 168 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Svoboda bez limitu, bez omezení, není svoboda, nýbrž libovůle. Mantra „Já na prvním místě“ tak působí...

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Trvalo to dlouho, než jsme došli do fáze, kdy umíme otevřeně mluvit o tom „tam dole“. Do veřejného prostoru...

Partners Financial Services