Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace
IČO: 70919682

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 11. 2001
Obchodní firma
od 3. 1. 2013

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

od 25. 5. 2011 do 3. 1. 2013

Evropská základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

od 22. 5. 2009 do 25. 5. 2011

Evropská základní škola a mateřská škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

od 24. 9. 2004 do 22. 5. 2009

Evropská základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

od 1. 11. 2001 do 24. 9. 2004

Evropská základní škola Brno

Sídlo
od 1. 11. 2001 do 17. 10. 2014
Brno, Čejkovická 10/4339, PSČ 628 00
IČO
od 1. 11. 2001

70919682

Identifikátor datové schránky:zzpkkar
Právní forma
od 1. 11. 2001
Příspěvková organizace
Spisová značka279 Pr, Krajský soud v Brně
Předmět činnosti
od 17. 10. 2014
- Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání žákům; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění (školský zákon, ale dále jen z.č. 561/2004 Sb. ), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
od 17. 10. 2014
- Příspěvková organizace zajišťuje stravování dětí a žáků.
od 17. 10. 2014
- Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen z.č. 250/2000 Sb.), poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
od 17. 10. 2014
- Činnost součástí příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními z.č. 561/2004 Sb. a k němu prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
od 3. 1. 2013 do 17. 10. 2014
- Výchova a vzdělávání se v mezinárodních třídách uskutečňuje s těmito odlišnostmi: 1) V mezinárodních třídách, kde probíhá výuka podle dosavadního vzdělávacího programu, se bude vyučovat v anglickém jazyce ve všech předmětech, kromě předmětu výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova, kde se bude vyučovat v českém jazyce. 2) V mezinárodních třídách, kde probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu, vytvořeno na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j. 31504/2004-22) se vyučuje v anglickém jazyce ve všech předmětech, kromě předmětů vytvoře ných ze vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy, kde se bude vyučovat v českém jazyce. 3) Do učebního plánu dosavadního vzdělávacího programu je v mezinárodních třídách zařazen integrovaný předmět "evropská studia", schválený dne 7.července 2000 pod č.j. 22857/2000-22. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu bude v mezinárodních tř ídách integrovaný předmět "evropská studia" zařazen dle rozhodnutí školy a v souladu s pravidly pro tvorbu školního vzdělávacího programu. 4) Pro žáky, kteří nejsou občany České republiky je českému jazyku vyučováno jako cizímu jazyku.
od 22. 5. 2009
- Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna - výdejna stravy, školní družina a školní knihovna.
od 22. 5. 2009 do 3. 1. 2013
- Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 27. května 2005 bylo příspěvkové organizaci povoleno vyučovat některým předmětům v anglickém jazyce. Výuka se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává ní (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Výchova a vzdělávání se v mezinárodních třídách uskutečňuje s těmito odlišnostmi: 1) V mezinárodních třídách, kde probíhá výuka podle dosavadního vzdělávacího programu, se bude vyučovat v anglickém jazyce ve všech předmětech, kromě předmětu výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova, kde se bude vyučovat v českém jazyce. 2) V mezinárodních třídách, kde probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu, vytvořeno na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j. 31504/2004-22) se vyučuje v anglickém jazyce ve všech předmětech, kromě předmětů vytvoře ných ze vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy, kde se bude vyučovat v českém jazyce. 3) Do učebního plánu dosavadního vzdělávacího programu je v mezinárodních třídách zařazen integrovaný předmět "evropská studia", schválený dne 7.července 2000 pod č.j. 22857/2000-22. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu bude v mezinárodních tř ídách integrovaný předmět "evropská studia" zařazen dle rozhodnutí školy a v souladu s pravidly pro tvorbu školního vzdělávacího programu. 4) Pro žáky, kteří nejsou občany České republiky je českému jazyku vyučováno jako cizímu jazyku.
od 22. 5. 2009 do 17. 10. 2014
- Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a prováděc ími předpisy ke školskému zákonu.
od 22. 5. 2009 do 17. 10. 2014
- Zajišťuje stravování dětí a žáků.
od 22. 5. 2009 do 17. 10. 2014
- Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
od 22. 5. 2009 do 17. 10. 2014
- Činnost součástí příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
od 1. 11. 2001 do 22. 5. 2009
- Evropská základní škola Brno poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovuve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. ZŠ připravuje žáky pro další studium a praxi.Její činnost je upravena zákonem č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol a vyšších odborných škol(školský zákon), ve znění změn a dodatků a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č.291/1991 Sb., o základní škole,ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 26.července 2000 podle § 58 písm.a)zákona č.29/1084 Sb.o soustavě základních a středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon)ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.29/1991 Sb.o základní škole jsou povoleny stanovené předměty pro řízení pokusné formy výuky cizinců v mezinárodních třídách základní školy. Výchova a vzdělání se podle § 3 zákona v mezinárodních třídách bude uskutečňovat s těmito odlištnostmi: 1)V předmětech výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova se bude vyučovat v českém jazyce. 2)Pro žáky, kteří nejsou občany České republiky, bude českému jazyku vyučováno jako cizímu jazyku. Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti v mezinárodních třídách probíhá podle § 7,§ 8 a § 9 vyhlášky tak,že povinné volitelné a nepovinné předměty jsou stanoveny v "učebním plánu pro mezinárodní třídy" schváleném dne 2000 pod č.j. 22856/2000-22 por 1.až 9. ročník základní školy. Do učebního plánu je zařazen předmět " evropská studia" schválený dne 7.července 2000 pod č.j. 2285/2000-22. Nový předmět plní funkci mezipředmětových vztahů a integruje témata z biologie, dějepisu, zeměpisu, umění, rodinné výchovy, občanské výchovy a praktických činností. Součástí ZŠ je družina, školní knihovna a školní jídelna. Jejich činnost je upravena zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.Dále pak doplňkové činnosti.
Ostatní skutečnosti
od 17. 10. 2014
- - pozemek p.č. 7747/57, o výměře 4389 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavba občanského vybavení č.p. 4339, Čejkovická 10 (budova školy) - pozemek p.č. 7747/88, o výměře 1150 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občans kého vybavení bez č.p., Čejkovická (víceúčelová tělocvična) - pozemek p.č. 7747/58, o výměře 5980 m2, ostatní plocha, jiná plocha - pozemek p.č. 7747/59, o výměře 575 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace - pozemek p.č. 7747/89, o výměře 965 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha - pozemek p.č. 7747/91, o výměře 3237 m2, ostatní plocha, jiná plocha
od 25. 5. 2011 do 17. 10. 2014
- Pozemek p.č. 7652/50 zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektu bez č.p. na pozemku p.č. 7652/50
od 24. 9. 2004
- Příspěvková organizace byla na základě rozhodnutí - usnesení Zastupitelstva města Brna konaného dne 24.6.2003 převedena z působnosti Městské části Brno - Vinohrady pod přímou zřizovatelskou pravomoc statutárního města Brna, a to s účinností od 1.7.2003
od 1. 11. 2001
- Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla rozhodnutím - usnesením Zastupitelstva městské části Brno Vinohrady konaného dne 18.6.2001 a to s účinností od 1.7.2001.
Statutární orgán
od 3. 1. 2018
Mgr JIŘÍ ODEHNAL - ředitel školy
Brno - Líšeň, Horníkova, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 1. 11. 2017
od 28. 10. 2016 do 3. 1. 2018
Ing. Mgr. LIBOR BABÁK, Ph.D. - ředitel školy
Brno - Bohunice, Uzbecká, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2014 - 10. 7. 2017
od 17. 10. 2014 do 28. 10. 2016
Ing. Mgr. LIBOR BABÁK, Ph.D. - ředitel školy
Brno - Bohunice, Ukrajinská, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2014
od 25. 5. 2011 do 17. 10. 2014
Mgr. Jaromír Pospíchal - ředitel školy
Brno - Brno-střed, Antonínská, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2010 - 31. 7. 2014
od 22. 5. 2009 do 25. 5. 2011
Mgr. Jan Švihálek - ředitel
Brno - Brno-město, Orlí 8, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 16. 6. 2008 - 31. 7. 2010
od 1. 11. 2001 do 22. 5. 2009
PhDr. Jaroslava Doušová - ředitel školy
Brno, Tolstého 9, PSČ 616 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2001 - 22. 7. 2007
od 1. 11. 2001
Ředitel činí právní úkony a je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 585,00 Kč
Komerční banka 2 589,17 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 643,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+19
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-31
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-49
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-50
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-55
+
-

Články na Heroine.cz

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Léčebné možnosti u akutních cévních mozkových příhod se neustále rozšiřují. Je to sotva...více

V sexu jde občas jen o obchod. Věděla to už Lolita

V sexu jde občas jen o obchod. Věděla to už Lolita

Sexuální práce je i dnes považovaná za něco podřadného, o čem se nemluví. Byl to sice...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Doplatek na bydleni a na zivobyti
Poradna > Poradna při finanční tísni > Doplatek na bydleni a na zivobyti

Otázka: Jsem telesne postizeny na 75%-3.stupen invalida samozivitel mam v peci 8 letyho syna na urade P-7 nemam na rok na zivobyti a doplatek na bydleni pri odecteni nakladu na bydleni me zustava kdyz zaplatim...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services