Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace, Hodonín, IČO: 71002588 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 71002588. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 71002588 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací
Datum zápisu
13. 2. 2004
Datum vzniku
1. 1. 2003
Název
Mateřská škola Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace
zapsáno 13. 2. 2004 vymazáno 3. 1. 2012
Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace
zapsáno 3. 1. 2012
Firmy na stejné adrese
Sídlištní 2, 695 01 Hodonín, okres Hodonín
zapsáno 13. 2. 2004 vymazáno 3. 1. 2012
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Hodonín
Obec: Hodonín
Část obce: Hodonín
Ulice: Sídlištní
Adresní místo: Sídlištní 3993/4
IČO
71002588
zapsáno 13. 2. 2004
Právní forma
Příspěvková organizace
zapsáno 13. 2. 2004
Spisová značka
Pr 996/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 13. 2. 2004
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

28. 2. 2020
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Alena Foltýnová
6. 9. 2014
Zapsán člen statutárního orgánu Mgr. Alena Foltýnová, jako ředitelka
6. 9. 2014
Vymazán člen statutárního orgánu Mgr. Helena Gajdošíková
3. 1. 2012
Změna sídla z Sídlištní 2, 695 01 Hodonín, okres Hodonín na Sídlištní 3993/4, 695 01 Hodonín
3. 1. 2012
Změna názvu z Mateřská škola Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace na Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace, IČO: 71002588: vizualizace vztahů osob a společností

Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace, IČO: 71002588

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět činnosti
1) Mateřská škola (dále jen \"příspěvková organizace\") zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnostti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit dle místních podmínek i děti, které příspěvkovou organizaci nenavštěvují. Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách).
zapsáno 13. 2. 2004 vymazáno 16. 9. 2005
2) Součástí příspěvkové organizace je: - školní jídelna Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména § 20 a § 39), a prováděcími předpisy (vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění).
zapsáno 13. 2. 2004 vymazáno 16. 9. 2005
1. Činnost příspěvkové organizace je vymezena ustanoveními § 5, § 16, § 17, § 33, § 34, § 35 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škoský zákon), a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a dále vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. V rámci činnosti směřující ke splnění hlavního účelu zřízení příspěvkové organizace: *zabezpečuje předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, * podle ustanovení § 16 školského zákona zabezpečuje předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, * v souladu s ustanovením § 17 školského zákona a prováděcími předpisy vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, * zabezpečuje školní stravování podle vyhlášky č. 107/200 Sb., o školním stravování, * v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 8. 8. 2008
2. Součástmi příspěvkové organizace jsou: Mateřská škola Hodonín, Sídlištní 2, s odloučeným pracovištěm na adrese Hodonín, Pravoslava Veselého 38, Školní jídelna, Hodonín, Sídlištní 2, Školní jídelna - výdejna, Hodonín, Pravoslava Veselého 38
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 8. 8. 2008
Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny na adrese Hodonín, Sídlištní 2, a mateřské školy a školní jídelny - výdejny na adrese Hodonín, Pravoslava Veselého 38. Uskutečňuje vzdělávání a školské služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon ) a prováděcími předpisy k němu. V předmětu činnosti směřujícím ke splnění hlavního účelu zřízení příspěvkové organizace: a) Jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání. její činnost se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), zejména pak ustanoveními části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. V souladu s ustanovením § 16 školského zákona zabezpečuje předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. b) Jako školní jídelna poskytuje školní stravování dětem vlastní mateřské školy a školní stravování dětem z Mateřské školy Hodonín, Sídlištní 1. její činnost se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), zejména pak § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. V souladu s platnými právními předpisy je oprávněna poskytovat závodní stravování. c) Jako školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování formou výdeje stravy. její činnost se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), zejména pak § 119, prováděcími předpisy ke školskému zákonu a platnými právními předpisy pro závodní stravování zaměstnanců.
zapsáno 8. 8. 2008
Ostatní skutečnosti
Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 2003 podle zřizovací listiny, kterou vydalo Zastupitelstvo města Hodonína svým usnesením č. 1641 dne 24.9.2002
zapsáno 13. 2. 2004

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. Helena Gajdošíková
Česká, 596 18 Lužice
Den vzniku funkce: 1. 1. 2003
Den zániku funkce: 31. 7. 2014
zapsáno 13. 2. 2004 vymazáno 6. 9. 2014
Ředitelka
Mgr. Alena Foltýnová
Muchova, 695 01 Hodonín - Hodonín
Den vzniku funkce: 1. 8. 2014
zapsáno 6. 9. 2014 vymazáno 28. 2. 2020
Ředitelka
Mgr. Alena Foltýnová
Palackého, 695 01 Hodonín - Hodonín
Den vzniku funkce: 1. 8. 2014
zapsáno 28. 2. 2020
Způsob jednání
Způsob jednání statutárního orgánu: 1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, radou obce s předchozím souhlasem krajského úřadu, a to na základě výsledků konkursního řízení. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování neplatné. 2) Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména s § 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis. Funkci zřizovatele vůči organizaci vykonává rada města.
zapsáno 13. 2. 2004 vymazáno 16. 9. 2005
Způsob jednání statutárního orgánu: 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého v souladu s ustanoveními § 166 školského zákona jemnuje a odvolává Rada něsta Hodonína, a to na základě jí vyhlášeného konkurzního řázení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace. 2. Řediel je oprávněn jednat a podepisovat v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou jeménem příspěvkové organizace. Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace, případně k otisku razítka příspěvkové organizace, připojí svůj podpis ředitel příspěvkové organizace.
zapsáno 16. 9. 2005 vymazáno 8. 8. 2008
Způsob jednání statutárního orgánu: 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého v souladu s ustanoveními § 166 školského zákona jemnuje a odvolává Rada něsta Hodonína, a to na základě jí vyhlášeného konkurzního řázení. 2. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace. 3. Řediel je oprávněn jednat a podepisovat v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace, případně k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 8. 8. 2008

Zřizovatel

Zakladatel
Město Hodonín, IČO: 00284891
Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
zapsáno 16. 9. 2005

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

klasická lyžařka a manažerka

821
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-270
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1045
-
+
Jaroslav Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-636
-
+
Martin Kasa

Martin Kasa

podnikatel, Pilulka.cz

-271
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

634
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.