Výpis firem se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Pavel Kofov

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: TAALAIBEK SAIDINOV

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Alla Orlioglo, Igor Semenov

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Petr Budzinski, Vladimir Skorin

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Konstantin Arefyev, Platon Grekov

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Yury Antonov, Josef Cupka

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Zakhar Mitkov, Yelena Mitkova, Radomír Válek

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Sergey Amkhalov
Bývalé zainteresované osoby: Alexandr Costiuc, Olga Nazarova

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Aleksandr Nikitishin

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Larisa Lukina, Mikhail Sergachev, Ayno Sergacheva

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Zhanna Bagdasarian, Aram Grigorian

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: František Červenka, Yury Liapkou, Hanna Liapkova

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Evgeny Doktorov

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Yuliya Molina

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Boris Lenskiy, Marina Samoylenko

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Larisa Lukina

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Ivan Chebyshev, Anna Chebysheva, Natalia Romanova

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Andrey Malov

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Dmytro Bekinin, Nataliia Bekinina

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Sergey Amkhalov, ALEXANDER SELEZNEV
Bývalé zainteresované osoby: Michal Hroch, DMITRII SOKOLOV

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Liudmila Kirichek, Sergey Kirichek, Natalia Romanova

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Mikhail Paltsev, Sergey Timoshenko

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Alexander Grigoryev, Alexander Grygoryev, Natalia Romanova

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Yaroslav Galushkin, Natalia Romanova

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Oksana Kalnytska, Vladyslav Kalnytskyi

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Anatoly Kozlov, Natalia Romanova

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Kuandyk Kenesbayev, Rymgul Kenesbayeva, Lenka Žídková

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Liudmila Chvanova, Maxim Seredenko
Bývalé zainteresované osoby: Liudmila Chvanova, Maxim Seredenko

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Natalia Sigeda, Ruslan Sigeda

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Victoria Genkin

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Anton Paramov

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Jaroslav Brož, Moldir Suleimenova

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: LIDIYA KUDINA, Yuriy Molostov
Bývalé zainteresované osoby: Igor Kudin, Lyubov Kudina

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Larisa Denisova

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Dmitry Lakhtachev

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Alexandra Staroverova, Anton Tikhonyuk

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Sergei Balykin, Elena Komkova, Yury Tyurin, Natalia Tyurina

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Oxana Krassavskaya, Andrey Krassavskiy

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Natalia Romanova, Dmitriy Shchegolev, Tatyana Shchegoleva

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Ivan Rusinov, Maria Sevostyanova

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Veronique Claire Savy

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Oleg Efimov, Elena Efimova

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Dmitrij Lukin, Larisa Lukina
Bývalé zainteresované osoby: Larisa Chesnokova, Larisa Lukina

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Olga Lapina, Vladimir Sotnik

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: NGUYEN QUYNH CHI, Le Thi Hoa, MARINA ZARYA
Bývalé zainteresované osoby: Marina Ertel, Andrei Smirnov

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Natalia Romanova

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Nataliia Obertas, Oleksandr Obertas

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Václav Mlnářík, Dmitry Petrov

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: František Červenka, Maxim Kirsanov

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Jiří Voda, Sergey Zarubin

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Jiřina Lužová, Viacheslav Nikishin

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: INNA CHUBII
Bývalé zainteresované osoby: Tatyana Kudinova, Larisa Lukina

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Michal Mareš, Alexey Posudnevskiy

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Vitaly Korotkikh
Bývalé zainteresované osoby: Vitaly Korotkikh

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Irina Peresetskaya, Vitaly Peresetskiy

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Dmitry Petrov, Oxana Petrova, Natalia Romanova

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Andrey Slyusar, KHILDA SLYUSAR
Bývalé zainteresované osoby: Anna Slyusar

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: František Červenka, Alexandr Golubev, Natalya Karpova

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Evgeny Efimov
Bývalé zainteresované osoby: Larisa Lukina, Natalia Vinogradova

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Alexey Puntus, Larisa Puntus

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Alexey Syusyukalov, Ksenia Syusyukalova

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: ANTON SILNIAGIN, VALENTINA SILNIAGINA

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: ROBERTS EMULIS
Bývalé zainteresované osoby: Danara Dikanbayeva, Sergey Ozolynsh

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Evgeniy Shcherbakov

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Josef Cupka, Tatiana Kruglova, Nikolay Telezhnikov

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Liudmila Sosnovskaya

Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Dmitry Korzhalov, Natalia Romanova, Evgeniya Rudyk

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: IGOR SEROV, Yulia Sinitsa

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Andriy Oleksyuk

Praha 5, Stodůlky, U Dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Natalia Makarova, Dmitry Vasin

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: DENYS MAKSYMOV
Bývalé zainteresované osoby: Oksana Mokovskaia, Oksana Moskovskaia, Iurii Moskovskii

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Vladimir Levitin

Vymazáno

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Bývalé zainteresované osoby: Evgeniya Ivenskaya, Artem Ivenskiy

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Siarhei Ahranovich, Palina Leibinskaya

Praha 5, Stodůlky, U dálnice, PSČ 155 00
Zainteresované osoby: Nadezda Dmitrieva, Roman Spiridonov
Bývalé zainteresované osoby: Nadezda Dmitrieva

Celebrity v rejstříku

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-121

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-124

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-161

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-226

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-268

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-295

+
-

A tohle už jste četli?

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Pro někoho jsou účetnictví jen „nějaká čísla“ a jeho vedení činnost nutná, leč nudná. Pro jiné je účetnictví užitečný nástroj pro finanční rozhodování a pro plánování vývoje firmy. V obou případech je dnes nezbytné, aby účetní firma šla s dobou.

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Mezi výherce covidové doby se může počítat i domažlická firma nanoSPACE, výrobce a prodejce nanotechnologií. Během krize navýšila obrat o nadpřirozená čísla, což jí dalo peníze na další rozvoj. Zadarmo to ale nebylo, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka Lucie Konečná.

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem. 

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 394 071 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Svoboda bez limitu, bez omezení, není svoboda, nýbrž libovůle. Mantra „Já na prvním místě“ tak působí...

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Trvalo to dlouho, než jsme došli do fáze, kdy umíme otevřeně mluvit o tom „tam dole“. Do veřejného prostoru...

Partners Financial Services