STROJEXPORT a.s., IČO: 00000990 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti STROJEXPORT a.s. Údaje byly staženy 11. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00000990. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00000990 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 11. 1989
Datum zániku13. 4. 2021
StavVymazáno
Obchodní firma
od 10. 11. 1995 do 13. 4. 2021

STROJEXPORT a.s.

od 24. 11. 1989 do 10. 11. 1995

STROJEXPORT akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 8. 2003 do 13. 4. 2021
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Václavské náměstí
Adresní místo: Václavské náměstí 802/56
PSČ: 11000
od 3. 4. 2002 do 30. 8. 2003
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 113 26
od 24. 11. 1989 do 3. 4. 2002
Praha 1, Václavské nám. 56
IČO
od 24. 11. 1989 do 13. 4. 2021

00000990

DIČ

CZ00000990

Identifikátor datové schránky:5cyggws
Právní forma
od 24. 11. 1989 do 13. 4. 2021
Akciová společnost
Spisová značka25 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 2. 2009 do 15. 11. 2019
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 9. 1994 do 25. 2. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 9. 1994 do 25. 2. 2009
- Zprostředkovatelské činnosti při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje
od 12. 6. 1991 do 14. 9. 1994
- vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek uvedených v příloze k rozhodnutí FMZO č. 1747/90 ze dne 6.4.1990 u kterých není společnost uvedena zvláště:
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
- a) vývoz a dovoz stavebních a silničních strojů, traťových strojů, nosných ocelových konstrukcí, vah, nástrojů zeměvrtných, osobních a nákladních vagonů, transportních, ukládacích a zvedacích zařízení, přepravních prostředků, zařízení pro skladové hospodářství, zařízení pro ústřední vytápění, vzduchotechnických zařízení, zařízení pro výrobu betonových prefabrikátů a dílců, strojů a zařízení pro těžbu a úpravu rud, uhlí a rašeliny, strojů a zařízení pro geologický průzkum, zařízení pro úpravu vody a pro likvidaci a skladování ekologicky závadných odpadů;
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
- b) poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb od zahraničních osob formou provádění geologického průzkumu, projekčních, stavebních a montážních prací, demolic a technické pomoci, pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcí v rozsahu předmětu podnikání;
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
- c) vývoz a dovoz věcí pro komplexní zajištění výstavby vybraných integračních akcí pro plynárenský průmysl v SSSR včetně vývozu věcí nezbytných pro zabezpečení pracovních a sociálních podmínek čs. pracovníků;
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
- d) vývoz a dovoz závodů a technologických souborů strojírenského a zpracovatelského průmyslu v rozsahu předmětu podnikání;
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
- e) vývoz a dovoz dílů, komponentů, částí zařízení, stavebních částí dodávek a projektů pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcí v rozsahu předmětu podnikání;
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
- f) poskytování a přijímání služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání.
Ostatní skutečnosti
od 25. 2. 2009 do 28. 4. 2009
- Usnesení mimořádné valné hromady o rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavní akcionáře Společnosti, postupem dle § 183i a následných Obchodního zákoníku". 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti STROJEXPORT a.s. se sídlem Česká republika, Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 00000990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25, je obchodní společnost Bold Eagle Ho ldings Inc. se sídlem, 5511 Silverside Road, Suite 105, okres New Castle, Wilmigton, Delaware ,USA registrovaná v obchodním registru státu Delaware v USA, (dále jen ?hlavní akcionář?), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 28.01.2009, je vlastníkem celkem 181 ks (slovy: jednostoosmdesátjeden kus) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 250.000 Kč (slovy: dvě stěpadesáttisíc korun českých), což představuje 94,76% (slovy: devadesátčtyři celých sedmdesátšest setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 6.12 2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i ?ostatní akcionáři?). 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 24,58 Kč (slovy: dvacetčtyři celých korun českých padesátosm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacetpět korun českých), ve výši 2.458,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistapadesátosm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2.500 Kč (slovy: dvatisíce pětset korun českých). - Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1235-111/2008 ze dne 20.11.2008, vypracovaným INFO 7 ? znalecká organizace, s.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6, IČ: 44266154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5712, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti dne 18.9.1966 (zn. 159/96-OOD) a zapsaný podle ustanovení § 21 odst. 3 zák. č. 36/67, o znalcích a tlumočnících, a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č.37/67 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaný ch pro znaleckou činnost v oborech ekonomika, strojírenství, hutnictví, stavebnictví a kybernetika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, cena a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, posuzování bankov ních a finančních činností včetně oceňování cenných papírů atd. (dále jen ?znalecký posudek? a ?znalec?), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je p řiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, v souladu s § 183m zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ?obchodní zákoník?) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám takto: a) v případě listinných akcií znějících na jméno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží/odevzdají do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavn ího akcionáře. Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií, které lze provést jedním z níže následujících způsobů: 1. osobně v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 802/56, a to v pracovní dny od 09.00 do 14.00 hodin 2. zasláním na adresu sídla Společnosti, tj. na adresu Praha 1, Václavské náměstí 802/56 Při osobním předložení/odevzdání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávn ění fyzické osoby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podp is, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Při zaslání akcií je třeba připojit k zaslaným akciím písemnou žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění. Podpis oprávněné osoby/akcionáře musí být na žádosti úředně ověřen. Oprávnění fyzické osoby podepisovat v této věci za danou právnickou osobu musí vyp lývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a. s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150 (dále jen ?Banka?) bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí p rotiplnění. Protiplnění bude vypláceno dle volby oprávněné osoby bezhotovostním převodem na účet nebo peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby. Neodevzdá-li oprávněná osoba své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění. b) v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem c enných papírů. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Banka bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění, zejm. výpis z registru emitenta. Protiplnění bude vypláceno dle volby opráv něné osoby peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta nebo bezhotovostním převodem na účet, pokud oprávněná osoba doručí žádost o tento způsob výplaty. Žádost lze doručit poštou nebo osobně na adresu Československá obchodní banka, a. s., útvar Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Žádost, ve které bude uvedeno bankovní spojení, musí být v písemné podobě a podpis oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Při osobním předání žádosti op rávněnou osobou nemusí být její podpis úředně ověřen, pokud oprávněná osoba umožní přejímajícímu pověřenému zaměstnanci Banky zkontrolovat její totožnost dle platného občanského průkazu, případně cestovního pasu. V případě právnické osoby musí oprávnění f yzické osoby podepisovat za danou právnickou osobu vyplývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba (fyzická i právnická) zastoupena na základě plné moci, musí být její c) podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Banka vyplatí protiplnění, a to jak v případě listinných akcií znějících na jméno, tak zaknihovaných akcií znějících na majitele, tomu, kdo byl vlastníkem vykoupených akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva (původní vlastník), ledaže bude prokázáno z astavení akcií, pak Banka poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Hlavní akcionář doložil Společnosti v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení Banky, o tom, že předal Bance přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů (SCP) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnost i, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, Bance za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám jejím prostřednictvím. 6. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do Obchodního rejstříku, dále aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hroma dy a současně aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. Pro : 1 864 969 hlasů, t.j. 97,642% všech hlasů účastnických cenných papírů. Proti : nikdo Zdržel se : nikdo O tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady byl pořízen notářský zápis N 43/2009, NZ 40/2009 ze dne 28. ledna 2009.
od 18. 7. 2008 do 14. 8. 2008
- 1) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 1 853.081.804,19 Kč . Snížením základního kapitálu bude tato ztráta uhrazena v plném rozsahu a zbývající část ve výši 9 168.195,81 Kč současně pokryje část ztráty roku 2007. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 -Základní kapitál na účet 429 01 - Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě této ztráty. 3) Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 1 910 000 000,- Kč t.j. o částku 1 862 250 000,- Kč na částku 47 750 000,- Kč . 4) Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie na majitele v zaknihovan é podobě, která činí 1.000,- Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 25,- Kč , u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , bude snížena na jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč a u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovi té hodnotě 10 000 000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč . Následně po provedeném snížení základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. bude základní kapitál ve výši 47.750.000,- Kč rozdělen na 37.000 kusů akcií znějících na majitel e v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 25,- Kč, dále na 630 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč a na 181 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě a majících jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč. Na každých 25,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty a u zaknihovaných akcií se snížení jejich jmenovité hodnoty provede zm ěnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 5) Lhůta k předložení listinných akcií Lhůta k předložení dosavadních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 10.000.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutí valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výz vu představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Valná hromada schvaluje přednesený návrh na snížení základního kapitálu a zároveň ukládá představenstvu společnosti předložit návrh na zápis snížení základního kapitálu STROJEXPORT a.s. příslušnému rejstříkovému soudu v době co nejkratší. Při hlasování bylo přítomno 1.862.001 hlasů, což představuje 97,487 procent základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. Dle § 186 odst. 2 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu rozhoduj e valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala ne bo místo nich byly vydány zatímní listy. Akciová společnost STROJEXPORT a.s. vydala pouze kmenová akcie. Pro přijetí předmětného rozhodnutí valné hromady neupravují stanovy společnosti většinu jinou. Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. Pro hlasovala 1.859.769 hlasů, což představuje 99,880 procent z přítomných hlasů. Proti hlasovalo 500 hlasů, což představuje 0,027 procent z přítomných hlasů. Zdrželo se 1.732 hlasů, což představuje 0,093 procent z přítomných hlasů. O rozhodnutí o snížení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis N 496/2008, NZ 451/2008 ze dne 23. června 2008.
od 11. 9. 2002 do 27. 11. 2002
- Valná hromada společnosti STROJEXPORT a.s. rozhodla dle § 203 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) ze současných 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.910.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadevětsetdesetmilionů korun českých). Upisování nad částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je řešení vysoké účetní ztráty a propadu vlastního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu umožní posílení ekonomické stability společnosti a vytvoří podmínky pro její další rozvoj. Základní kapitál bude zvýšen postupem dle § 203 obchodního zákoníku tj. úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem a to společností ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Přednostní právo všech akcionářů k upisování nových akcií je vyloučeno podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. O tomto vyloučení přednostního práva rozhodla valná hromada společnosti dne 31.5.2002. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu upisovatelem ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude započtena částka 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) tvořící část peněžité pohledávky tohoto upisovatele vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností ESINO HOLDING a Českou inkasní s.r.o. ze dne 23. dubna 2002 ve výši 2.359.423.270,52 Kč (slovy: dvěmiliardytřistapadesátdevětmilionůčtyřistadvacettřitisícedvěstě sedmdesát korun českých 52/100), kterou společnosti ESINO HOLDING b.v. Rotterdam postoupila smlouvou ze dne 17.5.2002 společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku schvaluje započtení z důvodu snížení celkového objemu závazků a posílení ekonomické stability společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu STROJEXPORT a.s. předat bez zbytečného odkladu upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči STROJEXPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Bude vydáno 181 (jednostoosmdesátjedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) každá, v listinné podobě znějících na jméno. Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ažia. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akcií dosavadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnosti a vydáním nových akcií nebudou práva spojená s držením akcií dosavadních jakkoli změněna. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti STROJEXPORT a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo zájemci o upsání společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností STROJEXPORT a.s. a ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno předat upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti STROJEXPORT a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, jako předem určený upisovatel upíše akcie doručením akceptované amlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti STROJEXPORT a.s., 113 26 Praha 1, Václavské nám. 802/56 a to nejpozději do 15 dní od oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem STROJEXPORT a.s. Představensvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno oznámit upisovateli, tj. společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Nabytím právní moci tohoto usnesení nabude účinnosti smlouva o započtení peněžitých pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči pohledávce společnosti STROJEXPORT a.s. na splacení emisního kurzu. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dní od splnění obou těchto skutečností: usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci a emisní kurz všech upsaných akcií bude zcela splacen.
od 12. 6. 1991 do 15. 9. 1994
- Ing. Jiří Vávra, Litvínovská 36, Praha 9
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
- Ing. Jan Brácha, Praha 2, Slezská 11
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
- Josef Miklík, Praha 1, Vodičkova 720
od 15. 10. 1990 do 15. 9. 1994
- náměstci generálního ředitele:
od 15. 10. 1990 do 16. 9. 1994
- Ing. Stanislav Vrabec, Praha 4, Rosečská 5
od 15. 10. 1990 do 16. 9. 1994
- Josef Majerik, Praha 4, Budějovické nám. 1206
od 24. 11. 1989 do 16. 9. 1994
- Generální ředitel: Ing. Josef Regner, Praha 2, Mánesova 63
od 24. 11. 1989 do 3. 4. 2002
- Název společnosti:
od 24. 11. 1989 do 3. 4. 2002
- rusky: STROJEXPORT akcionernoe obščestvo
od 24. 11. 1989 do 3. 4. 2002
- anglicky: STROJEXPORT Company limited
od 24. 11. 1989 do 3. 4. 2002
- francouzsky: STROJEXPORT société anonyme
od 24. 11. 1989 do 3. 4. 2002
- německy: STROJEXPORT Aktiengesellschaft
od 24. 11. 1989 do 3. 4. 2002
- španělsky: STROJEXPORT sociedad anónima
od 24. 11. 1989 do 13. 4. 2021
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení, uděleném FMZO ze dne 22.11.1989 č.j. 7199/62/89 a na stanovách schválených tímto ministerstvem a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 23.11.1989 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 NZ 290/89, 1 N 347/89 ze dne 23.11.1989.
od 24. 11. 1989 do 13. 4. 2021
- Den vzniku je 24.11.1989.
Exekuce
od 7. 12. 2005 do 7. 12. 2005
- Soudní exekutor Mgr. Zuzana Bartošová, Exekutorský úřad Praha 1, vydala dne 30.11.2005 č.j. 001 Ex 50/14-62 usnesení o ukončení exekuce, kterou byla pověřena na základě usnesení OS pro Prahu 1 ze dne 23.8.2004 č.j. 33 Nc 7669/2004.
od 4. 5. 2005 do 16. 11. 2007
- Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 13.4.2005 č.j. 33 Nc 6999/2005 nařídil exekuci povinného STROJEXPORT, a.s. k vymožení pohledávky oprávněného DPS-EXPORT spol. s r.o., Stavitelská 5, Bratislava ve výši 1.358.950,- Sk. Soud pověřil provedením exek uce soudního exekutora Mgr. Romana Chaloupku, Exekutorský úřad Mělník
od 9. 2. 2005 do 7. 12. 2005
- Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 23.8.2004 č.j. 33 Nc 7669/2004 nařídil exekuci povinného STROJEXPORT a.s. k vymožení pohledávek ve výši 2.150,- Kč, 24000,- Kč a 2.150,- Kč oprávněného Královopolská, a.s., Křižíkova 68, Brno. Soud pověřil proved ením exekuce soudního exekutora Mgr. Zuzanu Bartošovou, Exekutorský úřad Praha 1.
Kapitál
od 14. 8. 2008 do 13. 4. 2021
Základní kapitál 47 750 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2002 do 14. 8. 2008
Základní kapitál 1 910 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2002 do 27. 11. 2002
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 11. 1989 do 9. 7. 2002
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 14. 8. 2008 do 13. 4. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 630 v listinné podobě.
od 14. 8. 2008 do 13. 4. 2021
Akcie na majitele err, počet akcií: 37 000 v zaknihované podobě.
od 14. 8. 2008 do 13. 4. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 181 v listinné podobě.
od 27. 11. 2002 do 14. 8. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 181.
od 27. 11. 2002 do 14. 8. 2008
v listinné podobě
od 14. 9. 1994 do 14. 8. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 630.
od 14. 9. 1994 do 14. 8. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 37 000.
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 11. 7. 2014 do 13. 4. 2021
Ing. LUDĚK VINŠ - předseda představenstva
Praha - Malešice, Rektorská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006
den vzniku funkce: 31. 5. 2006
od 20. 8. 2007 do 13. 4. 2021
Mgr. Miloslav Vorlíček - člen představenstva
Praha 10, Boloňská 305
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 18. 7. 2006 do 20. 8. 2007
JUDr. Josef Buzek - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 22. 6. 2007
od 18. 7. 2006 do 11. 7. 2014
Ing. Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006
den vzniku funkce: 31. 5. 2006
od 21. 6. 2006 do 18. 7. 2006
Ing Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006
den vzniku funkce: 31. 5. 2006
od 14. 6. 2006 do 21. 6. 2006
Ing Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 108 00
od 14. 6. 2006 do 18. 7. 2006
JUDr. Josef Buzek
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 24. 5. 2006
od 14. 6. 2006 do 8. 10. 2014
Ing. Jiří Vávra - místopředseda představenstva
Předboj, 200, PSČ 250 72
den vzniku členství: 16. 6. 2005 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2005 - 28. 5. 2014
od 18. 11. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 24. 5. 2001 - 24. 5. 2006
den vzniku funkce: 31. 5. 2001 - 31. 5. 2006
od 18. 11. 2005 do 14. 6. 2006
JUDr. Josef Buzek - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 5. 2001
od 18. 11. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. Jiří Vávra - místopředseda představenstva
Praha 3, V kapslovně 10/2761, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 6. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 2005
od 30. 8. 2003 do 18. 11. 2005
Ing. Daniel Hrdina - člen představenstva
Praha 7, Heřmanova 14, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 16. 6. 2005
od 11. 9. 2002 do 20. 8. 2007
Mgr. Miloslav Vorlíček - člen představenstva
Praha 10, Boloňská 305
den vzniku funkce: 31. 5. 2002
od 14. 8. 2002 do 18. 11. 2005
JUDr. Josef Buzek - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 28. 3. 1996 - 24. 5. 2001
od 3. 4. 2002 do 14. 8. 2002
JUDr. Josef Buzek - člen představenstva
Praha 5, Nad Výšinkou 8
den vzniku funkce: 28. 3. 1996
od 3. 4. 2002 do 18. 11. 2005
Ing. Jiří Vávra - místopředseda představenstva
Praha 3, V kapslovně 10/2761
den vzniku funkce: 16. 6. 1999 - 16. 9. 2004
od 30. 11. 2001 do 3. 4. 2002
Dr. Josef Buzek - místopředseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 150 00
od 11. 11. 1999 do 3. 4. 2002
Ing. Jiří Vávra - člen představenstva
Praha 3, V kapslovně 10/2761
od 19. 12. 1997 do 30. 11. 2001
Dr. Josef Buzek - místopředseda představenstva
Praha 5, Nad Výšinkou 8
od 19. 12. 1997 do 11. 9. 2002
Mgr. Jan Klanica - člen představenstva
Praha 6, Šumberova 34/362
den vzniku funkce: 25. 6. 1997 - 31. 5. 2002
od 19. 12. 1997 do 30. 8. 2003
Ing. František Hrdlička - člen představenstva
Praha 10, Nad kapličkou 2334
den vzniku funkce: 25. 6. 1997 - 28. 11. 2002
od 1. 7. 1996 do 19. 12. 1997
Ing. Josef Regner - místopředseda představenstva
Praha 2, Mánesova 63
od 1. 7. 1996 do 19. 12. 1997
Ivan Koreš - člen představenstva
Blansko, Obůrka 44
od 1. 7. 1996 do 19. 12. 1997
Dr. Josef Buzek - člen představenstva
Praha 5, Nad Výšinkou 8
od 1. 7. 1996 do 11. 11. 1999
Josef Majerik - člen představenstva
Praha 4, Batelovská 3/1206
od 1. 7. 1996 do 18. 11. 2005
Ing. Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10, Rektorská 40
den vzniku funkce: 28. 3. 1996 - 24. 5. 2001
od 10. 11. 1995 do 1. 7. 1996
Zdeněk Krýsl - člen představenstva
Praha 4, Choceradská 3120
od 10. 11. 1995 do 1. 7. 1996
Ing. Josef Regner - předseda představenstva
Praha 2, Mánesova 63
od 16. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Ing. Václav Junek - člen představenstva
Praha 4, Nad Pískovnou 1466/37
od 14. 9. 1994 do 15. 9. 1994
Ing. Josef Regner - předseda představenstva
Praha 2, Mánesova 63
od 14. 9. 1994 do 10. 11. 1995
Ing. Václav Kopecký - člen představenstva
Chrudim II, Opletalova 425
od 14. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Jan Klanica - člen představenstva
Praha 6, Šumberova 34
od 14. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Ing. Karel Šmíra - člen představenstva
Ostrava/Vyškovice, Šeříková 19/61
od 14. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Ing. Petr Knapp - člen představenstva
Praha 4, Čimelická 960
od 14. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Ing. Mikuláš Végh - člen představenstva
Praha 8, Strážinská 401
od 14. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Ing. František Hrdlička - člen představenstva
Praha 10, Nad Kapličkou 2324
od 12. 6. 1991 do 14. 9. 1994
Ing. Václav Kopecký - předseda představenstva
Chrudim II, Opletalova 425
od 12. 6. 1991 do 14. 9. 1994
Pavel Dostál - člen představenstva
Praha 7, U studánky 31
od 12. 6. 1991 do 14. 9. 1994
Ing. Roman Hauptfleisch - člen představenstva
Ostrava - Poruba, E. Famíry 1651
od 12. 6. 1991 do 14. 9. 1994
Ing. Jiří Vávra - člen představenstva
Praha 9, Litvínovská 36
od 12. 6. 1991 do 10. 11. 1995
Ing. Josef Regner - člen představenstva
Praha 2, Mánesova 63
od 12. 6. 1991 do 1. 7. 1996
Ing. Jan Schwarz - místopředseda představenstva
Police nad Metují, Hvězdecká 335
od 12. 6. 1991 do 1. 7. 1996
Ing. Vladimír Kvaček - člen představenstva
Praha 10, Kosatcova 24
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
Ing. Miroslav Grégr - místopředseda představenstva
Klecany, Na vinici 400
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
Jiří Schlossbauer - člen představenstva
Praha 4, Pod Krčským lesem 1383
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
Ing. Bartoloměj Kepl - místopředseda představenstva
Děčín VI, Weberova 2/1528
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Antonín Bobek - předseda představenstva
Chrudim, Dukelská 67
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Jiří Horák - člen představenstva
Praha 2, Vinohradská 83
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Miloslav Jansa - člen představenstva
Praha 10, Vajdova 8/1040
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Ivan Kašpar - člen představenstva
Opava, Vaníčkova 17
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Vladimír Kubálek - člen představenstva
Praha 7, Dělnická 6
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Jaroslav Mošovský - člen představenstva
Praha 8, Fanfulíkova 1137/6
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Miloslav Tatíček - člen představenstva
Chrudim IV, Slezská 789
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Miroslav Varaus - člen představenstva
Praha 4, V luhu 18
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
Ing. Vladimír Fukan - člen představenstva
Olomouc, v Hlinkách 15
od 24. 11. 1989 do 14. 9. 1994
Ing. Milan Masák - člen představenstva
Praha 4, Rabyňské 746/1
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
Ing. Štefan Tužinský - člen představenstva
Poprad, Košická 2451
od 24. 11. 1989 do 1. 7. 1996
JUDr. Josef Dobeš
Praha 4, Jihozápadní V 10
od 24. 11. 1989 do 1. 7. 1996
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 1. 7. 1996
Josef Majerik - místopředseda představenstva
Praha 4, Batelovská 1206/3
od 9. 7. 2002 do 13. 4. 2021
1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně. Právo předsedy představenstva a místopředsedy představenstva podepisovat spolu s dalším členem představenstva není tímto ustanovením dotčeno. 3. Jednat jménem společnosti jsou oprávněny rovněž osoby, jimž byla představenstvem udělena prokura (prokuristé), a to za podmínek stanovených v § 14 obch.zák.
od 19. 12. 1997 do 9. 7. 2002
Jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně. Právo předsedy představenstva a místopředsedy představenstva podepisovat za společnost spolu s dalším členem představenstva není tímto ustanovením dotčeno.
od 16. 9. 1994 do 19. 12. 1997
Zastupování a podepisování: K jednání jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda
od 15. 10. 1990 do 16. 9. 1994
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou.
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo generální ředitel nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou.
Prokura
od 28. 4. 2009 do 30. 11. 2011
Ing. Zdeněk Maxa
Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 817/30, PSČ 147 00
od 14. 6. 2006 do 8. 10. 2014
Ing. Jiří Vávra
Předboj, 200, PSČ 250 72
od 14. 6. 2006 do 8. 10. 2014
- samostatný prokurista den vzniku prokury: 05.10.1999
od 9. 7. 2002 do 11. 9. 2002
Ing. František Hrdlička
Praha 10, Nad Kapličkou 24
od 9. 7. 2002 do 11. 9. 2002
- samostatný prokurista den vzniku prokury: 24.11.1989
od 9. 7. 2002 do 14. 6. 2006
Mgr. Jan Klanica
Praha 6, Šumberova 34
od 9. 7. 2002 do 14. 6. 2006
- samostatný prokurista den vzniku prokury:01.07.1996
od 9. 7. 2002 do 14. 6. 2006
Ing. Jiří Vávra
Praha 3, V Kapslovně 2761/10
od 9. 7. 2002 do 14. 6. 2006
- samostatný prokurista den vzniku prokury: 05.10.1999
od 9. 7. 2002 do 13. 4. 2021
Mgr. Miloslav Vorlíček
Praha 10, Boloňská 305
od 9. 7. 2002 do 13. 4. 2021
- samostatný prokurista den vzniku prokury: 13.01.2001
od 13. 1. 2000 do 9. 7. 2002
Ing. Jiří Vávra
Praha 3, V Kapslovně 2761/10
od 13. 1. 2000 do 9. 7. 2002
- samostatný prokurista
od 13. 1. 2000 do 9. 7. 2002
Mgr. Miloslav Vorlíček
Praha 10, Boloňská 305
od 13. 1. 2000 do 9. 7. 2002
- samostatný prokurista
od 5. 10. 1999 do 13. 1. 2000
Ing. Jiří Vávra
Praha 3, Šrobárova 17
od 5. 10. 1999 do 13. 1. 2000
- samostatný prokurista
od 1. 7. 1996 do 9. 7. 2002
Mgr. Jan Klanica
Praha 6, Šumberova 34
od 1. 7. 1996 do 9. 7. 2002
- samostatný prokurista
od 10. 11. 1995 do 19. 12. 1997
Zdeněk Krýsl
Praha 4, Choceradská 3120
od 15. 9. 1994 do 1. 7. 1996
ing. Stanislav Vrabec
Praha 4, Rosečská 5
od 15. 9. 1994 do 1. 7. 1996
ing. František Palic
Praha 5, Zborovská 3
od 15. 9. 1994 do 19. 12. 1997
ing. Josef Regner
Praha 2, Mánesova 63
od 15. 9. 1994 do 13. 1. 2000
Josef Majerik
Praha 4, Batelovská 3/l2O6
od 12. 6. 1991 do 9. 9. 1994
Ing. Miroslav Jansa
Praha 10, Vajdova 8/1040
od 12. 6. 1991 do 9. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 12. 6. 1991 do 15. 9. 1994
Ing. Luděk Šenfelder
Praha 9, Jablonecká 715
od 12. 6. 1991 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 12. 6. 1991 do 15. 9. 1994
Ing. Milan Michalička
Praha 4, V Štíhlách 1311
od 12. 6. 1991 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 12. 6. 1991 do 15. 9. 1994
Ing. Jan Brácha
Praha 2, Slezská 11
od 12. 6. 1991 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 12. 6. 1991 do 10. 11. 1995
Ing. František Kos
Praha 4, Tř. 5. května 11-/1111
od 12. 6. 1991 do 10. 11. 1995
- samostatný prokurista
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
Ing. Josef Kotval
Praha 6, Cukrovarnická 46
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
- samostatný prokurista
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
Ing. Lubomír Kryške
Praha 6, Bubenečská 43
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
- samostatný prokurista
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
Ing. František Forgács
Praha 4, Štichova 29/578
od 15. 10. 1990 do 12. 6. 1991
- samostatný prokurista
od 15. 10. 1990 do 15. 9. 1994
Ing. Miloslav Jansa
Praha 10, Vajdova 8/1040
od 15. 10. 1990 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 15. 10. 1990 do 10. 11. 1995
Ing. Milan Veselý
Praha 6, Křenova 8/251
od 15. 10. 1990 do 10. 11. 1995
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
Ing. František Brejcha
Praha 5, U Karlova stánku 736
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
Ing. František Forgácz
Praha 4, Štichova 29/578
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
Josef Majerik
Praha 4, Batelovská 1206/3
od 24. 11. 1989 do 15. 10. 1990
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Václav Prokop
Roztoky u Prahy, Sedláčkova 937
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
Ing. Jiří Vávra
Praha 9, Litvínovská 36
od 24. 11. 1989 do 12. 6. 1991
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
Bohumír Buňka
Praha 8, Na dílcích 1776/39
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
JUDr. Josef Buzek
Praha 5, Nad Výšinkou 2646
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
Ing. Pavel Hanuš
Praha 5, Nad Palatou 2656/10
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
Ing. Jiří Málek
Praha 1, Karlova 25
od 24. 11. 1989 do 15. 9. 1994
- samostatný prokurista
od 24. 11. 1989 do 9. 7. 2002
Ing. František Hrdlička
Praha 10, Nad Kapličkou 24
od 24. 11. 1989 do 9. 7. 2002
- samostatný prokurista
od 20. 2. 1995 do 13. 4. 2021
všichni prokuristé jsou oprávněni zastupovat a podepisovat samostatně
Dozorčí rada
od 1. 8. 2015 do 13. 4. 2021
VÁCLAV VÍZELKA - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Mošnova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 12. 6. 2015 do 13. 4. 2021
JUDr. JOSEF BUZEK - předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Podbělohorská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
den vzniku funkce: 25. 6. 2007
od 25. 2. 2015 do 13. 4. 2021
Ing. JÁN BULLA - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, náměstí Bořislavka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 11. 7. 2014 do 25. 2. 2015
Ing. JÁN BULLA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, náměstí Bořislavka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 20. 8. 2007 do 20. 8. 2007
Ing. Ján Bulla - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, nám. Bořislavka 2025/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 20. 8. 2007 do 11. 7. 2014
Ing. Ján Bulla - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, nám. Bořislavka 2025/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 20. 8. 2007 do 12. 6. 2015
JUDr. Josef Buzek - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
den vzniku funkce: 25. 6. 2007
od 20. 8. 2007 do 1. 8. 2015
Václav Vízelka - člen dozorčí rady
Praha 5, Mošnova 31/2653, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 14. 6. 2006 do 20. 8. 2007
Eduard Kleček - člen dozorčí rady
Praha 4, V Hodkovičkách 7, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2006
od 18. 11. 2005 do 14. 6. 2006
Eduard Kleček - člen dozorčí rady
Praha 4, V Hodkovičkách 7, PSČ 147 00
den vzniku členství: 5. 6. 2001 - 5. 6. 2006
od 11. 9. 2002 do 20. 8. 2007
Ing. Ján Bulla - předseda dozorčí rady
Praha 6, nám. Bořislavka 3
den vzniku funkce: 31. 5. 2002
od 11. 9. 2002 do 20. 8. 2007
Václav Vízelka - člen dozorčí rady
Praha 5, Mošnova 31/2653
den vzniku funkce: 31. 5. 2002
od 3. 4. 2002 do 11. 9. 2002
Ing. Lubomír Vorel - předseda dozorčí rady
Hostivice, Jarní 1313
den vzniku funkce: 24. 6. 2001 - 31. 5. 2002
od 3. 4. 2002 do 11. 9. 2002
Ing. František Pelc - místopředseda dozorčí rady
Praha 8, Šimůnkova 1606/15
den vzniku funkce: 24. 6. 2001 - 31. 5. 2002
od 19. 12. 1997 do 18. 11. 2005
Eduard Kleček - člen dozorčí rady
Praha 4, V Hodkovičkách 7
den vzniku funkce: 19. 12. 1997
od 1. 7. 1996 do 19. 12. 1997
Jiří Schlossbauer - člen dozorčí rady
Praha 3, Přibyslavská 7
od 1. 7. 1996 do 3. 4. 2002
Doc.Ing. Walter Adámek, CSc - předseda dozorčí rady
Hranice, Hromůvka 1518
od 1. 7. 1996 do 3. 4. 2002
Ing. Jiří Horák - místopředseda dozorčí rady
Praha 2, Vinohradská 83
od 10. 11. 1995 do 1. 7. 1996
Ing. Pavel Kozák - člen dozorčí rady
Praha 6, Pod vyhlídkou 6
od 10. 11. 1995 do 1. 7. 1996
Doc.Ing. Walter Adámek, CSc - člen dozorčí rady
Hranice, Hromůvka 1518
od 10. 11. 1995 do 1. 7. 1996
Ing. Václav Kopecký - člen dozorčí rady
Chrudim II, Opletalova 425
od 15. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Eduard Kleček - člen dozorčí rady
Praha 4, V Hodkovičkách 7
od 15. 9. 1994 do 1. 7. 1996
ing. Lubor Salíni - člen dozorčí rady
Bratislava, Břečtanova l7
od 14. 9. 1994 do 10. 11. 1995
Jaroslav Sedláček - člen dozorčí rady
Uničov, Hrdinů 863
od 14. 9. 1994 do 10. 11. 1995
Eva Pavlíčková - člen dozorčí rady
Praha 4, Kvasnicova 1484
od 14. 9. 1994 do 1. 7. 1996
Jiří Schlossbauer - člen dozorčí rady
Praha 3, Přibyslavská 7
Akcionáři
od 28. 4. 2009 do 13. 4. 2021
Bold Eagle Holdings Ins.
Wilmigton, Silverside Road suite 105 3511, PSČ 198 10, Spojené státy americké
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+35

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+7

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

-16

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-39

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-118

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-148

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services