Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 00115088 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. Údaje byly staženy 30. 10. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00115088. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00115088 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu28. 12. 1975
Obchodní firma
od 1. 1. 2007

Zemědělská společnost Slapy a.s.

od 30. 8. 1993 do 1. 1. 2007

Zemědělské družstvo Slapy

od 9. 12. 1976 do 30. 8. 1993

Jednotné zemědělské družstvo "Nový život" Slapy

od 28. 12. 1975 do 9. 12. 1976

Jednotné zemědělské družstvo "Nový život" se sídlem ve Slapech

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 10. 2016
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Tábor
Obec: Slapy
Část obce: Slapy
Adresní místo: Slapy 100
PSČ: 39002
od 7. 6. 2004 do 27. 10. 2016
Slapy, 100, PSČ 391 76
od 30. 8. 1993 do 7. 6. 2004
Slapy, , PSČ 391 76
od 28. 12. 1975 do 30. 8. 1993
Slapy,
IČO
od 28. 12. 1975

00115088

DIČ

CZ00115088

Identifikátor datové schránky:vncg5ci
Právní forma
od 1. 1. 2007
Akciová společnost
od 28. 12. 1975 do 1. 1. 2007
Družstvo
Spisová značka1557 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 15. 12. 2011
- výroba elektřiny
od 28. 1. 2009
- Zemědělská výroba
od 28. 1. 2009
- Opravy silničních vozidel
od 28. 1. 2009
- Silniční motorová doprava nákladní
od 28. 1. 2009
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 28. 1. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 28. 1. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 1. 2009 do 15. 12. 2011
- Hostinská činnost
od 30. 1. 1995 do 28. 1. 2009
- 8.Činnost účetních paradců
od 30. 8. 1993 do 28. 1. 2009
- 1. Zemědělská výroba
od 30. 8. 1993 do 28. 1. 2009
- 2. Opravy motorových vozidel
od 30. 8. 1993 do 28. 1. 2009
- 3. Silniční motorová doprava
od 30. 8. 1993 do 28. 1. 2009
- 4. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 8. 1993 do 28. 1. 2009
- 5. Poskytování ubytovacích služeb
od 30. 8. 1993 do 28. 1. 2009
- 6. Výroba a opravy zemědělských strojů
od 30. 8. 1993 do 28. 1. 2009
- 7. Hostinská činnost
od 23. 6. 1992 do 30. 8. 1993
- Na základě usnesení z výroční členské schůze družstva konané dne 11.3.1992 se zapisuje změna čl. 3 stanov družstva. Odstavec 1 článku 3 stanov nyní zní: Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, kterou užívá.
od 17. 12. 1991 do 30. 8. 1993
- - obchodní činnost
od 4. 7. 1990 do 30. 8. 1993
- Na základě usnesení členské schůze družstva konané dne 2.3.1990 rozšiřuje se čl. 3 stanov o: - soustružnické práce pro podniky a organizace - doprava a zemní práce pro podniky a organizace /doprava povolena do 31.12.1991/ - výroba vidlí na zařízení ŠT 180 N pro Agrozet Brno - výroba a kompletace vstřikovačů paliv pro s.p. Jikov Vodňany
od 28. 7. 1989 do 23. 6. 1992
- 1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vodních plochách a lesích, které užívá.
od 28. 7. 1989 do 30. 8. 1993
- 2./ Družstvo dále: a/ zpracovává lesní suroviny a surové dřevo, prodává k dalšímu zpracování jihočeským státním lesům b/ v rámci kooperace a nakupuje a prodává hospodářská zvířata a jiné zem. výrobky c/ poskytuje občanům služby v nákladní dopravě, opravárenství, při zemních pracech a dopravě autobusem / doprava do 31.12.1991/
od 28. 7. 1989 do 30. 8. 1993
- d/ prodává výrobky vyprodukované přidruženou výrobou
od 28. 7. 1989 do 30. 8. 1993
- 3. Dále poskytuje služby pro soc. organizace jako v bodě 2 c.
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2014 do 8. 9. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 9. 7. 2014 do 8. 9. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 12. 2007 do 26. 5. 2008
- Mimořádná valná hromada Zemědělské společnosti Slapy a.s. konaná dne 23. 11. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 26,659.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 6,026.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 32,685.000,-- Kč, a to upsáním těchto nových akcií: 556 kusy kmenových ak cií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 466 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.0 00,-- Kč. Všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, všechny nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenými zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 281/2007 ze dne 11. 12. 2007. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kale ndářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Slapy a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hod. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za Zemědělskou společností Slapy a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 556 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a všech 466 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž výše peněžité pohledávky u jednotlivých upisovatelů je uvedena v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 281/2007 ze dne 11. 12. 2007. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatel ů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do hody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o u psání akcií. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Slapy a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních d nech od 9,00 do 15,00 hod. během platnosti veřejného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem.
od 28. 5. 2007 do 15. 8. 2007
- Řádná valná hromada Zemědělské společnosti Slapy a.s. konaná dne 19. 4. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 17,462.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem zvyšuje o částku 9,197.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 26,659.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií n ad tuto uvedenou částku. Připouští se úpis nepeněžitým vkladem podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a to vkladem movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví Zemědělského družstva Maršov v likvidaci se sídlem Maršov č. 39, PSČ 391 75, IČ 145 04 138, jehož ocenění je určeno posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování a vklady majetku do obchodních společností, číslo posudku 1995/20/2007 částkou 9,197.000,-- Kč. Společnost bude emitovat 9.197 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-- Kč za jednu akcii. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií dotčena. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty předem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Maršov v likvidaci se sídlem Maršov č. 39, Malšice, PSČ 391 75, IČ 145 04 138. Tento zájemce upíše 100 % nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem k uplatnění práva předem určeného zájemce k upisování nově vydaných akcií bude sídlo společnosti v době od 8.00 - 14.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesen í valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek běhu lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmě tem je majetek předem určeného zájemce specifikovaný ve znaleckém posudku a v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 94/2007 a N 95/2007 ze dne 9. 5. 2007. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 9.197 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele spolu s předáním nemovitostí společnosti, předáním movitých věcí společnosti a u ostatních vkladů uzavřením smlouvy o vkladu. O předání bude sepsán zápis. Nepeněžitý vklad bude splace n v sídle společnosti nejpozději do dvou týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno zejména z důvodu dalšího rozvoje akciové společnosti, nepeněžitý vklad bude plně využit při výrobní činnosti společnosti. Veškeré akcie, které zůstanou předem určeným zájemcem neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 1 4.00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanov eným zákonem.
od 1. 1. 2007
- Zemědělské družstvo Slapy, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Dr XXXXII, vložce 2370, změnil na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 28.10.2006 právní formu z družstva na akciovou společnost - tato akciová společnost bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1557 pod obchodní firmou Zemědělská společnost Slapy a.s.
od 30. 8. 1993 do 1. 1. 2007
- Družstvo se transformovalo z JZD Nový život Slapy podle transformačního projektu schváleného valnou hromadou oprávněných osob dne 21.11.1992 a řídí se stanovami upravenými dle zákona č. 42/1991 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb schváleného členskou schůzí konanou dne 4.12.1992.
od 28. 7. 1989 do 30. 8. 1993
- Družstvo se řídí novými stanovami upravenými dle zák. č. 90/1988 Sb. a schválenými výroční členskou schůzí dne 24.2.1989. Zastupování a podpisování: Za družstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Písemnosti za družstvo podepisuje předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Ručení: členové ručí za případnou ztrátu družstva do výše podílu mzdy na hospodářském výsledku družstva.
od 28. 12. 1975 do 30. 8. 1993
- Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 12.2.1975 v důsledku sloučení JZD Slapy a Horky, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno usnesením rady ONV v Táboře ze dne 1.10.1975.
Kapitál
od 26. 5. 2008
Základní kapitál 32 685 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2007 do 26. 5. 2008
Základní kapitál 26 659 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2007 do 15. 8. 2007
Základní kapitál 17 462 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 2000 do 1. 1. 2007
Základní kapitál 1 600 000 Kč
od 4. 12. 1992 do 31. 5. 2000
Základní kapitál 4 180 000 Kč
od 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 240 v listinné podobě.
od 26. 5. 2008
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva mimo převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 116 občanského zákoníku), které je možno převádět bez souhlasu představenstva. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blí zkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu.
od 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 285 v listinné podobě.
od 26. 5. 2008
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva mimo převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 116 občanského zákoníku), které je možno převádět bez souhlasu představenstva. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blí zkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu.
od 15. 8. 2007 do 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 819 v zaknihované podobě.
od 15. 8. 2007 do 26. 5. 2008
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva mimo převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 116 občanského zákoníku), které je možno převádět bez souhlasu představenstva. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blí zkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu.
od 1. 1. 2007 do 15. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 622 v listinné podobě.
od 1. 1. 2007 do 15. 8. 2007
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva mimo převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 116 občanského zákoníku), které je možno převádět bez souhlasu představenstva. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blí zkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu.
od 1. 1. 2007 do 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 684 v listinné podobě.
od 1. 1. 2007 do 26. 5. 2008
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva mimo převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 116 občanského zákoníku), které je možno převádět bez souhlasu představenstva. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blí zkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 17. 7. 2021
Ing. MIROSLAV BLAŽEK - předseda představenstva
Malšice, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 9. 6. 2021
od 17. 7. 2021
Ing. MICHAL ŠIMEK - místopředseda představenstva
Tábor - Větrovy, , PSČ 390 01
den vzniku členství: 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 9. 6. 2021
od 17. 7. 2021
JAROSLAV BENDA - člen představenstva
Radimovice u Želče, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 17. 7. 2021
VLADIMÍR LUTOVSKÝ - člen představenstva
Malšice - Maršov, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 17. 7. 2021
LADISLAV SMAŽÍK - člen představenstva
Radimovice u Želče, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 17. 7. 2021
HELENA ŠIMONOVÁ - člen představenstva
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 17. 7. 2021
Ing. JAROSLAV VACEK - člen představenstva
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 8. 9. 2016 do 17. 7. 2021
Ing. MIROSLAV BLAŽEK - předseda představenstva
Malšice, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 3. 6. 2021
den vzniku funkce: 16. 8. 2016 - 3. 6. 2021
od 8. 9. 2016 do 17. 7. 2021
LUDĚK ŠMEJKAL - místopředseda představenstva
Dražičky, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 3. 6. 2021
den vzniku funkce: 16. 8. 2016 - 3. 6. 2021
od 8. 9. 2016 do 17. 7. 2021
Ing. JAROSLAV VACEK - člen představenstva
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 3. 6. 2021
od 8. 9. 2016 do 17. 7. 2021
JAROSLAV BENDA - člen představenstva
Radimovice u Želče, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 3. 6. 2021
od 8. 9. 2016 do 17. 7. 2021
LADISLAV SMAŽÍK - člen představenstva
Radimovice u Želče, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 3. 6. 2021
od 8. 9. 2016 do 17. 7. 2021
HELENA ŠIMONOVÁ - člen představenstva
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 3. 6. 2021
od 8. 9. 2016 do 17. 7. 2021
VLADIMÍR LUTOVSKÝ - člen představenstva
Malšice - Maršov, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 3. 6. 2021
od 10. 1. 2016 do 8. 9. 2016
Ing. JAROSLAV VACEK - člen představenstva
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
od 15. 12. 2011 do 10. 1. 2016
Ing. Jaroslav Vacek - člen představenstva
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 15. 12. 2011 do 8. 9. 2016
Ing. Miroslav Blažek - předseda představenstva
Malšice, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
od 15. 12. 2011 do 8. 9. 2016
Luděk Šmejkal - místopředseda představenstva
Dražičky, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
od 15. 12. 2011 do 8. 9. 2016
Jaroslav Benda - člen představenstva
Radimovice u Želče, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
od 15. 12. 2011 do 8. 9. 2016
Ladislav Smažík - člen představenstva
Radimovice u Želče, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
od 15. 12. 2011 do 8. 9. 2016
Helena Šimonová - člen představenstva
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
od 15. 12. 2011 do 8. 9. 2016
Vladimír Lutovský - člen představenstva
Maršov, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 6. 2016
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Ing. Jaroslav Vacek - předseda představenstva
Slapy, 90, PSČ 391 76
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Ing. Stanislav Mládek - místopředseda představenstva
Radimovice u Želče, 75, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Josef Broukal - člen představenstva
Lom, 53, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Jaroslav Benda - člen představenstva
Radimovice u Želče, 82, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Jiří Jošt - člen představenstva
Lom, 28, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
František Lutovský - člen představenstva
Libějice, 8, PSČ 391 76
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Bohuslav Drtina - člen představenstva
Radimovice u Želče, 55, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Věra Jandová - člen představenstva
Lom, 58, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 1. 1. 2007 do 15. 12. 2011
Ladislav Smažík - člen představenstva
Radimovice u Želče, 16, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 1. 2012
od 18. 4. 2006 do 1. 1. 2007
Ladislav Smažík - člen
Radimovice u Želče 16, 390 02 Tábor
den vzniku členství: 17. 3. 2006 - 1. 1. 2007
od 25. 8. 1999 do 1. 1. 2007
Jaroslav Benda - člen představenstva
Radimovice u Želče, 82
od 19. 6. 1995 do 18. 4. 2006
Jaroslav Studenovský - člen
Čelkovice č. 4 - Tábor,
den vzniku členství: 16. 3. 1995 - 17. 3. 2006
od 19. 6. 1995 do 1. 1. 2007
Bohuslav Drtina - člen
Radimovice u Želče, č. 55
od 19. 6. 1995 do 1. 1. 2007
Věra Jandová - člen
Lom, č. 58
od 30. 8. 1993 do 19. 6. 1995
Ing. Miroslav Blažek - člen představenstva
Malšice, 320, PSČ 391 75
od 30. 8. 1993 do 19. 6. 1995
Václav Janda - člen představenstva
Lom, 58, PSČ 391 75
od 30. 8. 1993 do 19. 6. 1995
Václav Mládek - člen představenstva
Radimovice u Ž. 68, Slapy, , PSČ 391 76
od 30. 8. 1993 do 25. 8. 1999
Ing. Marie Dušková - člen představenstva
Čelkovice 130, Tábor, , PSČ 390 01
od 30. 8. 1993 do 1. 1. 2007
Ing. Stanislav Mládek - místopředseda
Radimovice u Ž. 75, , PSČ 391 76
od 30. 8. 1993 do 1. 1. 2007
Josef Broukal - člen představenstva
Lom 53, Malšice, , PSČ 391 75
od 30. 8. 1993 do 1. 1. 2007
Jiří Jošt - člen představenstva
Lom 28, Malšice, , PSČ 391 75
od 30. 8. 1993 do 1. 1. 2007
František Lutovský - člen představenstva
Libějice 8, Slapy, , PSČ 391 76
od 17. 12. 1991 do 1. 1. 2007
Ing. Jaroslav Vacek - předseda
Slapy, 90
od 28. 3. 1990 do 17. 12. 1991
VLadislav Fiala - předseda
Horky, 229
od 28. 7. 1989 do 17. 12. 1991
ing. Jaroslav Vacek - místopředseda
Slapy, 90
od 9. 7. 2014
Představenstvo zastupuje navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy představenstva a člena představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva, případně člen představenstva svůj podpis.
od 1. 1. 2007 do 9. 7. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy a člena představenstva.
od 31. 5. 2000 do 1. 1. 2007
Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda družstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
od 30. 8. 1993 do 31. 5. 2000
Jménem družstva navenek jedná předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, podepisování za družstvo se děje tak, že k zapsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis předseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba k podpisu předsedy představenstva připojit podpis dalšího člena představenstva.
Prokura
od 13. 1. 2022
Ing. MIROSLAV BLAŽEK
Malšice, , PSČ 391 75
od 13. 1. 2022
Prokura zahrnuje i zcizení nebo zatížení nemovité věci.
Dozorčí rada
od 9. 8. 2018
ALENA SKALÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 15. 6. 2018
den vzniku funkce: 19. 6. 2018
od 9. 8. 2018
JAN CÍCHA - člen dozorčí rady
Zhoř u Tábora, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 9. 8. 2018
OLGA KUKLOVÁ - člen dozorčí rady
Bečice, , PSČ 391 75
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 26. 3. 2014 do 9. 8. 2018
Ing. MARIE DUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, Vilová, PSČ 390 01
den vzniku členství: 14. 6. 2013 - 14. 6. 2018
den vzniku funkce: 14. 6. 2013 - 14. 6. 2018
od 26. 3. 2014 do 9. 8. 2018
JAN CÍCHA - člen dozorčí rady
Zhoř u Tábora, , PSČ 390 02
den vzniku členství: 14. 6. 2013 - 14. 6. 2018
od 25. 7. 2013 do 9. 8. 2018
ALENA SKALÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 14. 6. 2013 - 14. 6. 2018
od 4. 8. 2008 do 25. 7. 2013
Josef Kukla - člen dozorčí rady
Bečice, 9, PSČ 391 75
den vzniku členství: 6. 6. 2008 - 14. 6. 2013
od 4. 8. 2008 do 26. 3. 2014
Ing. Marie Dušková - předseda dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, Vilová 130, PSČ 390 01
den vzniku členství: 6. 6. 2008 - 14. 6. 2013
den vzniku funkce: 6. 6. 2008 - 14. 6. 2013
od 4. 8. 2008 do 26. 3. 2014
Jan Cícha - člen dozorčí rady
Zhoř u Tábora, 5, PSČ 390 02
den vzniku členství: 6. 6. 2008 - 14. 6. 2013
od 1. 1. 2007 do 4. 8. 2008
Ing. Jiří Brabec - předseda dozorčí rady
Slapy, 43, PSČ 391 76
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 6. 6. 2008
den vzniku funkce: 1. 1. 2007 - 6. 6. 2008
od 1. 1. 2007 do 4. 8. 2008
Pavel Brouček - člen dozorčí rady
Radimovice u Želče, 57, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 6. 6. 2008
od 1. 1. 2007 do 4. 8. 2008
Božena Broukalová - člen dozorčí rady
Lom, 53, PSČ 391 11
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 6. 6. 2008
Hodnocení firmy
+8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+4

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-50

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-106

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-154

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-188

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-257

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Nosíte ráda šaty a sukně, ale v zimě přecházíte na kalhoty, protože nevíte, jak šaty nakombinovat a jak...

Partners Financial Services