Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Domov u studánky, Anenská Studánka, IČO: 00854310 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Domov u studánky. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00854310. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00854310 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
30. 9. 2003
Název
Ústav sociální péče Anenská Studánka
zapsáno 30. 9. 2003 vymazáno 17. 2. 2007
Domov u studánky
zapsáno 17. 2. 2007
Firmy na stejné adrese
Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun
zapsáno 30. 9. 2003 vymazáno 29. 12. 2016
Sídlo Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Anenská Studánka
Část obce: Anenská Studánka
Adresní místo: Anenská Studánka 41
IČO
00854310
zapsáno 30. 9. 2003
DIČ
Identifikátor datové schránky
98akje9
Právní forma
Příspěvková organizace
zapsáno 30. 9. 2003
Spisová značka
Pr 728/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 30. 9. 2003
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

4. 8. 2017
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Jitka Beránková
29. 12. 2016
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Jitka Beránková
29. 12. 2016
Změna sídla z Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun na Anenská Studánka 41, 563 01 Anenská Studánka - Anenská Studánka
29. 12. 2016
Zapsán předmět činnosti: Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. lidem s vysokou potřebou podpory, u kterých je nezbytná pobytová služba. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 18 let věku se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením, kterým poskytuje péči v domácím prostředí rodina. Domov u studánky poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny služba je poskytována klientům od 18 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
29. 12. 2016
Vymazán předmět činnosti: Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 18 let věku se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením, kterým poskytuje péči v domácím prostředí rodina. Domov u studánky poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny služba je poskytována klientům od 18 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Domov u studánky, IČO: 00854310: vizualizace vztahů osob a společností

Domov u studánky, IČO: 00854310

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět činnosti
Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní sociální péče, především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči.
zapsáno 30. 9. 2003 vymazáno 17. 2. 2007
Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov u studánky je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro osoby s mentálním postižením, jakož i pro osoby, které jsou postiženy též tělesnou nebo smyslovou vadou lehčího stupně, případně poskytuje tyto služby osobám s mentálním postižením lehčího stupně ovšem jen za předpokladu, že ústavní sociální péči nezbytně potřebují. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních čiností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování pobytových služeb sociální péče. Hlavní předmět činnosti Domov u studánky poskytuje pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením od 18 let věku, - které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - které mohou mít též přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou lehčího stupně, - které potřebují pobytové služby sociální péče (dále jen \"uživatelé sociálních služeb\"). Domov u studánky pobytovou službu neposkytne, jestliže - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osoba z důvodu infekční nemoci není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb, - osoba může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, - chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků. Domov u studánky je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením. Služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - základní sociální poradenství Domov u studánky dále poskytuje - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedouchích k sociálnímu začleňování - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - zajištění zdravotní péče pro uživatele prostřednictvím zdravotnického zařízení - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstanců - doprava uživatelů služeb dle jejich potřeb Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov u studánky - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 17. 2. 2007 vymazáno 27. 7. 2010
Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov u studánky je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro mentálně postižené občany od 15-ti let věku, jakož i pro občany, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou lehčího stupně, případně poskytuje tyto služby lidem s mentálním postižením lehčího stupně ovšem jen za předpokladu, že ústavní sociální péči nezbytně potřebují. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních čiností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování pobytových služeb sociální péče. Hlavní předmět činnosti Domov u studánky poskytuje pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením od 15 let věku, - které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - které mohou mít též přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou lehčího stupně, - které potřebují pobytové služby sociální péče (dále jen \"uživatelé sociálních služeb\"). Domov u studánky pobytovou službu neposkytne, jestliže - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osoba z důvodu infekční nemoci není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb, - osoba může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, - chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků. Domov u studánky je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením. Služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - základní sociální poradenství Domov u studánky dále poskytuje - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedouchích k sociálnímu začleňování - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - zajištění zdravotní péče pro uživatele prostřednictvím zdravotnického zařízení - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstanců - doprava uživatelů služeb dle jejich potřeb Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov u studánky - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 27. 7. 2010 vymazáno 11. 9. 2012
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována klientům od 15 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Na základě zákona o sociálních službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči Domov u studánky neposkytuje fakultativní služby. Pobytová služba není určena: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožnění praktické výuky školám se sociálním změřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 11. 9. 2012 vymazáno 29. 8. 2014
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 16. 2. 2016
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále -poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. -zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje -výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, -umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením, -plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 16. 2. 2016 vymazáno 17. 9. 2016
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 18 let věku se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením, kterým poskytuje péči v domácím prostředí rodina. Domov u studánky poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny služba je poskytována klientům od 18 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 17. 9. 2016 vymazáno 29. 12. 2016
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. lidem s vysokou potřebou podpory, u kterých je nezbytná pobytová služba. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 18 let věku se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením, kterým poskytuje péči v domácím prostředí rodina. Domov u studánky poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny služba je poskytována klientům od 18 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 29. 12. 2016
Doplňková činnost
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, -Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, -Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, -Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, -Zprostředkování obchodu a služeb, -Velkoobchod a maloobchod, -Ubytovací služby, -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akcí, -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Tyto činnosti provádí Domov u studánky na základě zvláštního oprávnění.
zapsáno 17. 9. 2016

Statutární orgán

Ředitelka
Žofie Koščáková
Anenská Studánka, 563 01 Lanškroun
Den vzniku funkce: 1. 1. 2003
Den zániku funkce: 1. 7. 2004
zapsáno 30. 9. 2003 vymazáno 31. 8. 2004
Ředitel
Mgr. Jitka Beránková
Antonína Slavíčka, 568 02 Svitavy
Den vzniku funkce: 1. 7. 2004
zapsáno 31. 8. 2004 vymazáno 29. 12. 2016
Ředitel
Mgr. Jitka Beránková
Antonína Slavíčka, 568 02 Svitavy - Lány
Den vzniku funkce: 1. 7. 2004
zapsáno 29. 12. 2016 vymazáno 4. 8. 2017
Ředitel
Mgr. Jitka Beránková
Antonína Slavíčka, 568 02 Svitavy - Lány
Den vzniku funkce: 1. 7. 2004
zapsáno 4. 8. 2017
Způsob jednání
Způsob jednání: Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech týkajících se této organizace.
zapsáno 30. 9. 2003

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

hudebník

1135
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

774
-
+
Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

boxer

41
-
+
Simona Janoušková

Simona Janoušková

podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-433
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-177
-
+
Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-488
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.