Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Klinika JL - MR, s.r.o.
IČO: 08416150

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 8. 2019
Obchodní firma
od 15. 8. 2019

Klinika JL - MR, s.r.o.

Sídlo
IČO
od 15. 8. 2019

08416150

Právní forma
od 15. 8. 2019
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka318679 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 10. 2019
- Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů
od 15. 8. 2019
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 15. 8. 2019
- Správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 15. 8. 2019
- Obchodní společnost vznikla odštěpením při rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti. Přitom na ni přešlo jmění rozdělované společnosti Klinika JL, s.r.o., se sídlem V Hůrkách 1296/10, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 27593126, které b ylo uvedeno v projektu rozdělení.
Kapitál
od 15. 8. 2019
Základní kapitál 200 000 Kč
Statutární orgán
od 18. 9. 2019
LUKÁŠ UHLÍK, DiS. - jednatel
Prostějov, Emila Králíka, PSČ 796 04
den vzniku funkce: 18. 9. 2019
od 19. 8. 2019
Ing. JURAJ BUJŇÁK - Jednatel
Hostivice, Litovická, PSČ 253 01
den vzniku funkce: 19. 8. 2019
od 15. 8. 2019 do 18. 9. 2019
MUDr. JÁN LEŠTÁK, CSc. - Jednatel
Horní Bezděkov, U Kotliny, PSČ 273 51
den vzniku funkce: 15. 8. 2019 - 18. 9. 2019
od 19. 8. 2019
Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně ve všech věcech.
od 15. 8. 2019 do 19. 8. 2019
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci s vkladem
od 18. 9. 2019
Innova Healthcare MRI, s.r.o., IČO: 08492549
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100
od 18. 9. 2019
- Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s., identifikační číslo 25083325, sídlo U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, spisová značka B 4353 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Zástavní věřitel), k zajištění násl edujících dluhů vznikajících vůči Zástavnímu věřiteli, ať už existujících nebo budoucích, podmíněných či nepodmíněných, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím (dále též Zajištěné dluhy): a)dluhy společnosti Innova Healthcare MRI, s.r.o., identifikační číslo 08492549, sídlo Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 319804 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Dlužník) vůči Zástavnímu věřiteli týkající se splacení ji stiny úvěru až do celkové výše 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) (dále též Úvěr) čerpaného na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.09.2019 (osmnáctého září roku dva tisíce devatenáct) mezi Zástavním věřitelem jako úvěrujícím /věřitelem a Dlužníkem jako úvěrovaným/dlužníkem (dále též Smlouva o úvěru); b)dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakékoli rámcové treasury smlouvy (včetně rámcové dohody ISDA, rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích, ve formě publikované Českou bankovní asociací či jakékoli jiné rámcové dohody o treasury obchodech) uzavřené mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Rámcová smlouva o obchodování na finančních trzích), jakéhokoli potvrzení nebo jakékoli jiné dohody či ujednání podle Rámcové smlouvy o obchodov ání na finančních trzích, na základě nichž dojde k uzavření derivátových operací mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Hedgingové dokumenty) nebo s takovou transakcí související (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného vyrovnání nebo z vyp ořádání takových transakcí); c)veškeré další dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní a/nebo na základě jiného Finančního dokumentu (tj. Smlouva o úvěru, každý Zajišťovací dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, každý Hedgingov ý dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, žádost o čerpání Úvěru, každé Potvrzení o plnění ve smyslu Smlouvy o úvěru, a další dokument tak označený Zástavním věřitelem a Dlužníkem) nebo v souvislosti s ním, které nejsou uvedeny v bodě a) nebo b) výše, a to vč etně následujících dluhů: i.)dluhů týkajících se splacení jistiny úvěru čerpaného na základě jakéhokoli dodatku ke Smlouvě o úvěru uzavřeného po datu Zástavní smlouvy k podílu ve společnosti Klinika JL MR, s.r.o. mezi Zástavním věřitelem jako zástavním věřitelem, doc. MUDr. Jánem Leštákem, CSc., datum narození 12.10.1955, bydliště U Kotliny 247, 273 51 Horní Bezděkov (dále též Prodávající), jako zástavcem a Dlužníkem jako budoucím zástavním dlužníkem, na základě které bude zřízeno zástavní právo k podílu ve výši 100% (slovy: sto procent) ve společnosti Klinika JL MR, s.r.o., a to k zajištění pohledávek Zástavního věřitele z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (dále též Zástavní smlouva); ii.)dluhů vznikajících z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakéhokoli dodatku ke kterémukoli z Hedgingových dokumentů uzavřeného po datu Zástavní smlouvy, nebo dluhů s takovou transakcí souvisejících (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného v yrovnání nebo z vypořádání takových transakcí); iii.)veškerých poplatků, provizí, odměn, výdajů a nákladů, smluvních pokut a dalších sankčních plateb a plateb z titulu povinnosti odškodnění; iv.)veškerých nákladů na výkon zástavního práva dle Zástavní smlouvy a dalšího zajištění dle Smlouvy o úvěru a nákladů spojených s vymáháním splnění dluhů vzniklých na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní nebo na základě jiného Finančního dokum entu, v souvislosti s ním či na základě Zástavní smlouvy, které nejsou příslušenstvím dluhů (či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím) uvedených v bodě a) a c) i) nebo b) a c) ii) výše; v.)náhrady újmy vzniklé porušením povinností Dlužníka dle Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy a účelně vynaložených nákladů vzniklých Zástavnímu věřiteli v důsledku porušení Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy, ledaže jsou již zahrnuty v náhradě újmy; vi.)plnění v důsledku odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, výpovědi nebo jiného ukončení závazku ze Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, a/nebo plnění z titulu vydán í bezdůvodného obohacení, stane-li se nebo ukáže-li se být Smlouva o úvěru neplatnou, neúčinnou nebo zdánlivou nebo jiný Finanční dokument neplatným, neúčinným nebo zdánlivým; a vii.)splacení záporných zůstatků na kterémkoli z účtů vedených Zástavním věřitelem pro Dlužníka v důsledku zatížení kteréhokoli z těchto účtů za předpokladu, že takové zatížení s následkem záporného zůstatku na účtu bylo provedeno za účelem úhrady Zajiště ného dluhu; přičemž z dluhů uvedených v bodech b) a c) výše budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou v období od uzavření Smlouvy o úvěru do 30. 9. 2036 (slovy: třicátého září roku dva tisíce třicet šest) až do celkového součtu jistin těchto dluhů 144.000. 000,- Kč (sto čtyřicet čtyři milionů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně) a jejich příslušenství; a věcné právo zákazu zcizení a zákazu zatížení podílu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, a to na dobu trvání výše uvedeného zástavního práva, nejdéle však do 30.9.2036 (třicátého září roku dva tisíce třicet šest).
od 15. 8. 2019 do 18. 9. 2019
MUDr. JÁN LEŠTÁK, CSc.
Horní Bezděkov, U Kotliny, PSČ 273 51
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100
od 18. 9. 2019
- Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s., identifikační číslo 25083325, sídlo U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, spisová značka B 4353 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Zástavní věřitel), k zajištění násl edujících dluhů vznikajících vůči Zástavnímu věřiteli, ať už existujících nebo budoucích, podmíněných či nepodmíněných, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím (dále též Zajištěné dluhy): a)dluhy společnosti Innova Healthcare MRI, s.r.o., identifikační číslo 08492549, sídlo Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 319804 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Dlužník) vůči Zástavnímu věřiteli týkající se splacení ji stiny úvěru až do celkové výše 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) (dále též Úvěr) čerpaného na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.09.2019 (osmnáctého září roku dva tisíce devatenáct) mezi Zástavním věřitelem jako úvěrujícím /věřitelem a Dlužníkem jako úvěrovaným/dlužníkem (dále též Smlouva o úvěru); b)dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakékoli rámcové treasury smlouvy (včetně rámcové dohody ISDA, rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích, ve formě publikované Českou bankovní asociací či jakékoli jiné rámcové dohody o treasury obchodech) uzavřené mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Rámcová smlouva o obchodování na finančních trzích), jakéhokoli potvrzení nebo jakékoli jiné dohody či ujednání podle Rámcové smlouvy o obchodov ání na finančních trzích, na základě nichž dojde k uzavření derivátových operací mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Hedgingové dokumenty) nebo s takovou transakcí související (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného vyrovnání nebo z vyp ořádání takových transakcí); c)veškeré další dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní a/nebo na základě jiného Finančního dokumentu (tj. Smlouva o úvěru, každý Zajišťovací dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, každý Hedgingov ý dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, žádost o čerpání Úvěru, každé Potvrzení o plnění ve smyslu Smlouvy o úvěru, a další dokument tak označený Zástavním věřitelem a Dlužníkem) nebo v souvislosti s ním, které nejsou uvedeny v bodě a) nebo b) výše, a to vč etně následujících dluhů: i.)dluhů týkajících se splacení jistiny úvěru čerpaného na základě jakéhokoli dodatku ke Smlouvě o úvěru uzavřeného po datu Zástavní smlouvy k podílu ve společnosti Klinika JL MR, s.r.o. mezi Zástavním věřitelem jako zástavním věřitelem, doc. MUDr. Jánem Leštákem, CSc., datum narození 12.10.1955, bydliště U Kotliny 247, 273 51 Horní Bezděkov (dále též Prodávající), jako zástavcem a Dlužníkem jako budoucím zástavním dlužníkem, na základě které bude zřízeno zástavní právo k podílu ve výši 100% (slovy: sto procent) ve společnosti Klinika JL MR, s.r.o., a to k zajištění pohledávek Zástavního věřitele z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (dále též Zástavní smlouva); ii.)dluhů vznikajících z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakéhokoli dodatku ke kterémukoli z Hedgingových dokumentů uzavřeného po datu Zástavní smlouvy, nebo dluhů s takovou transakcí souvisejících (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného v yrovnání nebo z vypořádání takových transakcí); iii.)veškerých poplatků, provizí, odměn, výdajů a nákladů, smluvních pokut a dalších sankčních plateb a plateb z titulu povinnosti odškodnění; iv.)veškerých nákladů na výkon zástavního práva dle Zástavní smlouvy a dalšího zajištění dle Smlouvy o úvěru a nákladů spojených s vymáháním splnění dluhů vzniklých na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní nebo na základě jiného Finančního dokum entu, v souvislosti s ním či na základě Zástavní smlouvy, které nejsou příslušenstvím dluhů (či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím) uvedených v bodě a) a c) i) nebo b) a c) ii) výše; v.)náhrady újmy vzniklé porušením povinností Dlužníka dle Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy a účelně vynaložených nákladů vzniklých Zástavnímu věřiteli v důsledku porušení Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy, ledaže jsou již zahrnuty v náhradě újmy; vi.)plnění v důsledku odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, výpovědi nebo jiného ukončení závazku ze Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, a/nebo plnění z titulu vydán í bezdůvodného obohacení, stane-li se nebo ukáže-li se být Smlouva o úvěru neplatnou, neúčinnou nebo zdánlivou nebo jiný Finanční dokument neplatným, neúčinným nebo zdánlivým; a vii.)splacení záporných zůstatků na kterémkoli z účtů vedených Zástavním věřitelem pro Dlužníka v důsledku zatížení kteréhokoli z těchto účtů za předpokladu, že takové zatížení s následkem záporného zůstatku na účtu bylo provedeno za účelem úhrady Zajiště ného dluhu; přičemž z dluhů uvedených v bodech b) a c) výše budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou v období od uzavření Smlouvy o úvěru do 30. 9. 2036 (slovy: třicátého září roku dva tisíce třicet šest) až do celkového součtu jistin těchto dluhů 144.000. 000,- Kč (sto čtyřicet čtyři milionů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně) a jejich příslušenství; a věcné právo zákazu zcizení a zákazu zatížení podílu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, a to na dobu trvání výše uvedeného zástavního práva, nejdéle však do 30.9.2036 (třicátého září roku dva tisíce třicet šest).
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 576,00 Kč
Expobank CZ 2 586,30 Kč
Komerční banka 2 588,28 Kč
Sberbank CZ 2 602,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 633,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+77
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-15
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-38
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-81
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-105
+
-

Články na Heroine.cz

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Podání přiznání
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň z nemovitosti > Podání přiznání

Otázka: Koupil jsem pozemky, na katastr bylo vloženo 23.12.2019. Zapsán jako vlastník jsem byl 17.1.2020. Kdy musím podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services