Hypoteční banka, a.s., IČO: 13584324 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hypoteční banka, a.s. Údaje byly staženy 25. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 13584324. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 13584324 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 1. 1991
Obchodní firma
od 1. 1. 2006

Hypoteční banka, a.s.

od 30. 7. 1998 do 1. 1. 2006

Českomoravská hypoteční banka, a.s.

od 27. 12. 1994 do 30. 7. 1998

Českomoravská hypoteční banka, akciová společnost

od 1. 9. 1992 do 27. 12. 1994

Regiobanka, akciová společnost

od 10. 1. 1991 do 1. 9. 1992

AGROBANKA v Hradci Králové, akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 13. 8. 2007 do 22. 6. 2017
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
od 18. 3. 1998 do 13. 8. 2007
Praha 4, Budějovická 409/1, PSČ 140 00
od 13. 6. 1995 do 18. 3. 1998
Praha 1, Senovážné náměstí 23, PSČ 111 21
od 10. 1. 1991 do 13. 6. 1995
Hradec Králové, Nerudova 37
IČO
od 10. 1. 1991

13584324

DIČ

CZ13584324

Identifikátor datové schránky:5azegu5
Právní forma
od 10. 1. 1991
Akciová společnost
Spisová značka3511 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 11. 2021
- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování v rozsahu platební styk a zúčtování v tuzemsku, f) vydávání a správa platebních prostředků, g) poskytování záruk, h) otvírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu, poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, k) vydávání hypotečních zástavních listů, l) finanční makléřství, m) výkon funkce depozitáře, n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a) až p).
od 24. 6. 2014 do 16. 11. 2021
- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování v rozsahu platební styk a zúčtování v tuzemsku, f) vydávání a správa platebních prostředků, g) poskytování záruk, h) otvírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), poradens ká činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, k) vydávání hypotečních zástavních listů, l) finanční makléřství, m) výkon funkce depozitáře, n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a) až p).
od 2. 5. 1996 do 24. 6. 2014
- vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona
od 27. 9. 1994 do 24. 6. 2014
- Předmětem činnosti společnosti je provádění bankovních obchodů, poskytování veškerých bankovních služeb a provozování dalších činností, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách, jakož i povoleními a souhlasy ČNB, pokud jsou pro výkon některých činností nezbytné.
od 10. 1. 1991 do 27. 9. 1994
- Předmětem podnikání společnosti je provádění bankovních obchodů a služeb podle par.9, odst.2, písm.a/, b/, c/, d/, f/, g/ zák.č. 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách. Tyto služby poskytuje banka zejména organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu, ale i dalším právnickým i fyzickým osobám v tuzemsku ­­
od 10. 1. 1991 do 27. 9. 1994
- Rozhodnutím čj. V 96/12-90 ze dne 28.12.1990 bylo Státní bankou československou povoleno založení Agrobanky, a.s. Hradec Králové v rozsahu uvedeném v rozhodnutí.
Ostatní skutečnosti
od 11. 1. 2016 do 20. 10. 2017
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 500,-Kč (pět set korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.076.335.500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun čes kých) na novou výši základního kapitálu 5.076.336.000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu. 3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační čísl o (IČO): 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst . 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí. 4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) bude činit 2.500.000.000,- Kč (dvě miliardy pět set milionů korun českých). 5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. 6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. 7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Hypoteční banky, a.s., číslo účtu: 2xxxx. 8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu. 10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře.
od 2. 4. 2015 do 24. 6. 2015
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje z dosavadní výše 5 076 335 000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc korun českých) o částku 500,- Kč (pět set korun českých) na novou výši 5 076 335 500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun českých), přičemž (i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenová akcie na majitele, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (iii) emisní kurs nové akcie bude 600.000.000,- Kč (šest set miliónů korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 599.999.500,- Kč (pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie), (iv) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (v) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK"), (vi) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 484 a násl. ZOK, neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 (dále jen "Předem určený zájemce"), (vii) Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě u opsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle HB v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představe nstvem HB, (viii) v případě, že Československá obchodní banka, a. s. neupíše nabídnutou Akcii, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ustanovení § 493 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 263xxxx, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s.
od 24. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 4
od 29. 4. 2014 do 24. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 29. 4. 2014 do 24. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 27. 9. 2012 do 15. 10. 2012
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 21.9.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen ?HB?), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set koru n českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 1.600.000.000,- Kč (jedna miliarda šest set milionů korun českých), s tím že emisní ážio akcie bude 1.599.999.500,- Kč (jedna miliarda pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen ?Akcie?), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ?ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB, (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 254xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a. s.
od 29. 5. 2012 do 13. 6. 2012
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 17. května 2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 1.004.690.585,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc pět set osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů), s tím že emisní ážio akcie bude 1.004.690.085,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů) (dále jen Akcie), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a. s., upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doruč ení jejího návrhu představenstvem HB, (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 252xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a. s.
od 18. 4. 2011 do 27. 4. 2011
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.dubna 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 13584324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 2500,--Kč (dva tisíce pě t se t korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním pěti nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,--Kč (pět set korun českých) každá. (ii) emisní kurz každé akcie bude 500 000 000,--Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že emisní ážio každé akcie bude 499 999 500,--Kč (čtyři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie"). (iii) Akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen "ObchZ"), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a.s., upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doruče ní jejího návrhu představenstvem HB. (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a.s, neupíše všechny nabídnuté akcie, je upisování akcií dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 ObchZ. Československá obchodní banka, a.s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, na zvláštní účet č. 243xxxx.
od 27. 11. 2009 do 11. 12. 2009
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 20.listopadu 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 5.076.328.000,-Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta dvacet osm tisíc korun českých) o částku 3.000,-Kč (tři tisíce korun českých) na částku 5.076.331.000,-Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři st a třicet jedna tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 6 ks (šesti kusů) nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) každý, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, . emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) činí 1.000.000.000,-Kč (jednu miliardu korun českých), přičemž emisní ážio činí 999.999.500,-Kč (devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) na každou nově upsanou akcii, - akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Hypotečn í banka, a.s., na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, v pracovní dny v době od 10:00 (deseti) hodin do 17:00 (sedmnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemce činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání ackií představenstvem společnosti Hypoteční banka, a.s. - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií a emisní ážio do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Československé o bchodní banky, a.s., zřízení společností za tímto účelem, č. účtu 233xxxx.l
od 19. 3. 2009 do 4. 4. 2013
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Českomoravská hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Budějovická 409/1, které bylo přidělené identifikační číslo 13584324 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 3511 (dále jen "společnost") o přechodu všech akcií, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, postupem dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník): 1. Hlavním akcionářem společnosti je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě přesahuje 90%-ní (devadesáti procentní) podíl na základním kap itálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím a) výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.z áří 2005, b) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnosti střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.září 2005, přičemž Česká národní banka schválila seznam akcioná řů uvedených v tomto výpisu dne 5.9.2005 a c) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že ČSOB vlastní 5.260.796 (pět milionů dvě stě šedesát tisíc sedm set devadestá šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ 0008030509, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500,--Kč (pět set korun českých), emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 99,84% (devadesát devět celých a osmdesát čtyři setin procenta) na základním kapitálu společnosti 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám peněžité protiplnění ve výši 1.398,--Kč (jeden tisíc tři sta devadesát osm korun českých) na jednu zaknihovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,--Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s Obchodním zákoníkem doložena znaleckým posudkem zpracovaným znalcem-společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, které bylo přiděleno identifikační číslo 00553115 (dále jen KPMG), č. 120-13/05, ze dne 17. srpna 2005. Závěr KPMG zní: "Protiplnění stanovené hlavním akcionářem za přechod jedné kmenové akcie ČMHB o jmenovité hodnotě 500,--Kč ve výši 1.398,--Kč považuje KPMG ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku za přiměřené." 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jejich vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu dle tohoto usnesení, na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (dále jen Lhůta splatnosti). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pr o svolání valné hromady a v téže lhůtě jej písemně sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů střediskem cenných papírů obsahujících i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního pr áva k akciím společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií a předá jej spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti pře chodu akcií, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 17. 1. 2008 do 11. 4. 2008
- Valná hronada společnosti učinila dne 17.12.2007 násladující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pětset miliónů korun českých ) z částky ve výši 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm mili ónů sto sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 4.958.107.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy dvětset padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých) upsáním nových akcií penežitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zv ýšení základního kapitálu až do výše 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku 6.916.214.000,- Kč (slovy: šest miliard devětset š estnáct miliónů dvěstě čtrnáct tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3.000.000 (slovy: tři milióny) kusú kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých ) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 6.916.214 (slovy: šestmiliónů devětset šestnáct tisíc dvěstě čtrnáct) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnot ě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204 a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práv a je třicátý první den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližš í následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, a to do výše 3.458.107.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze up isovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaný s využitím přednostního práva činí 1.700,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnos ti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií ve druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, t edy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý sedmý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami p ro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanov ami pro svolání valné hromady s označením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.700,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.500.000.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. Celý emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé splatit na učet č. 218xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určen í zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kursu upsaných akcií."
od 8. 11. 2006 do 25. 1. 2007
- Valná hromada společnosti učinila dne 30.10.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Řádná vlaná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 781.250.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát jedn amilionů dvš stě padesát tisíc korun českých) z částky ve výši 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě milardy šest set třicet čtyři milónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 3.415.988.500,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta patnáct milónů devět set osmdesát osm tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, ž e se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet čtyři miliónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvý šení tedy může činit částku ve výši 5.269.477.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě šedesát devět miliónů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.562.500 (slovy: jeden milión pět set šeedesát dva tisíce pět set) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V příp adě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 5.629.477 (slovy: pět m ilionů dvě stě šedesát devět tisíc čtři sta sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednosntího práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednsotním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na d en pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřjnit a oznmit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do p říslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 2.634.738.500,.- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednosntího práva činí 1.600,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozho dným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednsotního práva. Určití zájemci (atdy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v pomětu 1:1, tedy na jednu akcie v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.000 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představensto oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami p ro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanov ami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.600,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 781.250.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2xxxx vedený u Hypoteční banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemc i) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií.
od 2. 6. 2004 do 1. 9. 2004
- Valná hromada společnosti učinila dne 7.5.2004 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.020.833.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet milionů osm set třicet tři tisíce korun českých) z částky ve výši 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna milia rda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 2.340.049.500,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet milionů čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení ted y může činit částku ve výši 2.638.433.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet osm milionů čtyři sta třicet tři tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2.041.666 (slovy: dva miliony čtyřicet jeden tisíc šest set šedesát šest) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 2.638.433 (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc čtyři sta třicet tři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního prá va se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 1.319.216.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.200,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční banka, a. s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovit é hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stan ovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.200,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.020.833.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje Představenstvo společnosti. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2xxxx vedený u Českomoravské hypoteční banky, a. s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (přede m určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií."
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Valná hromada společnosti učinila dne 11.3.2003 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 390.438.000,-Kč ( slovy: tři sta devadesát milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) z částky ve výši 664.186.500,-Kč ( slovy: šest set šedesár čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 1.054.624.500,-Kč ( slovy: jedna miliarda padesát čtyři milionů šest set dvacet čtyři tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 664.186.500,-Kč ( slovy: šest set šedesát čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korun českých) Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 1.328.373.000,- Kč ( slovy: jedna miliarda tři sta dvacet osm milionů tři sta sedmdesát tři tisíc korun českých).
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 780.876 ( slovy: sedm set osmdesát tisíc osm set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč ( slovy: pět set korun českých )každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 1.328.373 ( slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc tři sta sedmdesát tři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 664.186.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 750,- Kč.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční banka, a.s. k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 750,- Kč.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 390.438.000,- Kč.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti.
od 23. 4. 2003 do 13. 8. 2003
- Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2xxxx vedený u Českomoravské hypoteční banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií.
od 17. 4. 2002 do 17. 7. 2002
- Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu z částky 1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku 664.186.500,-Kč, přičemž
od 17. 4. 2002 do 17. 7. 2002
- a/ Důvod snížení základního kapitálu - úhrada kumulované ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu § 216a odst. 1 písm. a), b) obchodní zákoníku.
od 17. 4. 2002 do 17. 7. 2002
- b/ Rozsah snížení základního kapitálu - z částky 1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku 664.186.500,-Kč . Sníženým základního kapitálu bude uhrazena kumulovaná ztráta ve výši 652.599.518,29 Kč, zbývající část v rámci rozsahu snížení ve výši 11.586.981,71 Kč bude převedena do rezervního fondu.
od 17. 4. 2002 do 17. 7. 2002
- c/ Způsob snížení základního kapitálu - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 1.328.373 ks zaknihovaných akcií na majitele, a to z jmenovité hodnoty akcie ve výši 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu akcie ve výši 500,- Kč, ve smyslu § 213a odst. 1)a 3) obchodního zákoníku.
od 28. 12. 1999 do 12. 4. 2000
- Na základě zmocnění valné hromady ze dne 24.6.1999 rozhodlo představenstvo dne 8.12.1999 o zvýšení základního jmění: 1. Zvýšení základního jmění: o 200,000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.328,373.000,- Kč, s určením, že upisování akcií nad částku 200,000.000,- Kč se připouští až do výše 300,000.000,- Kč, tj. zvýšení základního jmění až na celkovou částku 1.428,373.000,- Kč. 2. Druh vydávaných akcií: Kmenové akcie. 3. Forma vydávaných akcií: Na majitele. 4. Jmenovitá hodnota vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii. 5. Emisní kurz vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii. 6. Podoba vydávaných akcií: Zaknihovaná. 7. Počet vydávaných akcií: 200.000 až 300.000 kusů. 8. Úpis akcií: Úpis akcií bude probíhat ve dvou kolech: a) V prvním kole bude umožněno využití přednostního práva pro stávající akcionáře v poměru 1 : 1 (1 nová akcie na 1 stávající). První kolo začíná následující den po dni zveřejnění a trvá po dobu čtrnácti dnů. Dnem zveřejnění se rozumí den zveřejnění v Obchodním věstníku. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsaných v prvním kole na účet č. 1xxxx vedený u ČMHB, a.s., nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis v prvním kole. b) Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány a splaceny akcie v hodnotě méně než 200,000.000,- Kč. V druhém kole, které začíná šestnáctým dnem po dni zveřejnění, bude možno upsání akcií neupsaných v prvním kole po dobu čtrnácti dnů stávajícím akcionářům v poměru 1 : 1 až do maximální výše 300,000.000,- Kč (viz bod 1) dle časového zápisu do listiny upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole na účet č. 1xxxx vedený u ČMHB, a.s., nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis ve druhém kole. Po ukončení prvního a druhého kola budou výsledky úpisu pro oprávněné akcionáře k dispozici v sídle ČMHB, a.s. 9. Neplatnost úpisu akcií: V případě překročení maximální přípustné výše zvýšení základního jmění (viz bod 1), tj. upsání a splacení akcií v celkové hodnotě vyšší než 300,000.000,- Kč, bude úpis akcií neplatný a ke zvýšení základního jmění nedojde. Společnost je povinna vrátit přijaté finanční prostředky upisovatelům v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 obchodního zákoníku na účet jimi určený. 10. Důvod zvýšení základního jmění: Posílení kapitálové přiměřenosti. 11. Forma splacení: Peněžní vklad. 12. Místo a čas: V sídle ČMHB, a.s., Praha 4, Budějovická 409/1 v kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod. 13. Rozhodnutý den pro uplatnění přednostního práva: Den po zveřejnění v Obchodním věstníku.
od 10. 1. 1991
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par.25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelskou smlouvou ze dne 28.9.1990 jednorázově.
Kapitál
od 11. 1. 2016
Základní kapitál 5 076 336 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2015 do 11. 1. 2016
Základní kapitál 5 076 335 500 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 2014 do 2. 4. 2015
Základní kapitál 5 076 335 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 3. 2014 do 29. 4. 2014
Základní kapitál 5 076 335 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 2012 do 6. 3. 2014
Základní kapitál 5 076 334 500 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 6. 2012 do 15. 10. 2012
Základní kapitál 5 076 334 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 2011 do 13. 6. 2012
Základní kapitál 5 076 333 500 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 12. 2009 do 27. 4. 2011
Základní kapitál 5 076 331 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 4. 2008 do 11. 12. 2009
Základní kapitál 5 076 328 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 2007 do 11. 4. 2008
Základní kapitál 3 458 107 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2004 do 25. 1. 2007
Základní kapitál 2 634 738 500 Kč
od 13. 8. 2003 do 1. 9. 2004
Základní kapitál 1 319 216 500 Kč
od 17. 7. 2002 do 13. 8. 2003
Základní kapitál 664 186 500 Kč
od 12. 4. 2000 do 17. 7. 2002
Základní kapitál 1 328 373 000 Kč
od 30. 12. 1996 do 12. 4. 2000
Základní kapitál 1 128 373 000 Kč
od 2. 5. 1996 do 30. 12. 1996
Základní kapitál 728 373 000 Kč
od 27. 12. 1994 do 2. 5. 1996
Základní kapitál 508 373 000 Kč
od 21. 4. 1994 do 27. 12. 1994
Základní kapitál 338 373 000 Kč
od 17. 8. 1993 do 21. 4. 1994
Základní kapitál 258 373 000 Kč
od 5. 5. 1993 do 17. 8. 1993
Základní kapitál 178 373 000 Kč
od 1. 9. 1992 do 5. 5. 1993
Základní kapitál 127 293 000 Kč
od 9. 6. 1992 do 1. 9. 1992
Základní kapitál 87 000 000 Kč
od 5. 5. 1992 do 9. 6. 1992
Základní kapitál 74 400 000 Kč
od 10. 1. 1991 do 5. 5. 1992
Základní kapitál 62 000 000 Kč
od 11. 1. 2016
Kmenové akcie na majitele 500, počet akcií: 10 152 672 v zaknihované podobě.
od 2. 4. 2015 do 11. 1. 2016
Kmenové akcie na majitele 500, počet akcií: 10 152 671 v zaknihované podobě.
od 6. 3. 2014 do 2. 4. 2015
Kmenové akcie na majitele 500, počet akcií: 10 152 670 v zaknihované podobě.
od 15. 10. 2012 do 6. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 152 669.
od 15. 10. 2012 do 6. 3. 2014
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 13. 6. 2012 do 15. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 152 668.
od 13. 6. 2012 do 15. 10. 2012
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 27. 4. 2011 do 13. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 152 667.
od 27. 4. 2011 do 13. 6. 2012
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 11. 12. 2009 do 27. 4. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 152 662.
od 11. 12. 2009 do 27. 4. 2011
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 11. 4. 2008 do 11. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 152 656.
od 11. 4. 2008 do 11. 12. 2009
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 25. 1. 2007 do 11. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 916 214.
od 25. 1. 2007 do 11. 4. 2008
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 1. 9. 2004 do 25. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5 269 477.
od 1. 9. 2004 do 25. 1. 2007
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 13. 8. 2003 do 1. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 638 433.
od 13. 8. 2003 do 1. 9. 2004
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 17. 7. 2002 do 13. 8. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 328 373.
od 17. 7. 2002 do 13. 8. 2003
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 12. 4. 2000 do 17. 7. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 328 373.
od 30. 12. 1996 do 12. 4. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 128 373.
od 2. 5. 1996 do 30. 12. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 230 193.
od 27. 12. 1994 do 30. 12. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 901.
od 27. 12. 1994 do 30. 12. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 170 000.
od 21. 4. 1994 do 27. 12. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 427.
od 21. 4. 1994 do 27. 12. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 474.
od 21. 4. 1994 do 30. 12. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.
od 17. 8. 1993 do 21. 4. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 5. 5. 1993 do 21. 4. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 901.
od 5. 5. 1993 do 30. 12. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 368.
od 1. 9. 1992 do 5. 5. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 427.
od 1. 9. 1992 do 2. 5. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 193.
od 9. 6. 1992 do 5. 5. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 9. 6. 1992 do 5. 5. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 600.
od 9. 6. 1992 do 30. 12. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 620.
od 5. 5. 1992 do 9. 6. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 620.
od 10. 1. 1991 do 9. 6. 1992
Akcie na majitele err, počet akcií: 620.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 21. 8. 2023
MARCELA VÝBOHOVÁ - člen představenstva
Bratislava - Lamač, Studenohorská 2061/19, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2023
od 21. 11. 2022
MARTIN VAŠEK - předseda představenstva
Zeleneč, Nad Lávkou, PSČ 250 91
den vzniku členství: 1. 11. 2022
den vzniku funkce: 8. 11. 2022
od 13. 7. 2022 do 20. 10. 2022
JIŘÍ FEIX - předseda představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 25. 5. 2022 - 30. 9. 2022
den vzniku funkce: 14. 6. 2022 - 30. 9. 2022
od 16. 3. 2022 do 21. 8. 2023
TOM BLANCKAERT - člen představenstva
3080 Tervuren, Hazenlaan 15, Belgické království
den vzniku členství: 2. 3. 2022 - 31. 7. 2023
od 29. 10. 2020
LADISLAV NEUHÄUSER - člen představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Erbenova, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 10. 2020
od 29. 10. 2020 do 16. 3. 2022
HÉLÉNE GOESSAERT - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Na Kleovce, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 10. 2020 - 1. 3. 2022
od 12. 3. 2019
VLASTIMIL NIGRIN - místopředseda představenstva
Praha - Troja, Nádvorní, PSČ 171 00
den vzniku členství: 15. 2. 2019
den vzniku funkce: 15. 2. 2019
od 30. 12. 2017 do 12. 3. 2019
Ing. VLASTIMIL NIGRIN - místopředseda představenstva
Praha - Troja, Nádvorní, PSČ 171 00
den vzniku členství: 14. 2. 2014 - 14. 2. 2019
den vzniku funkce: 12. 4. 2016 - 14. 2. 2019
od 20. 10. 2017 do 29. 10. 2020
VLADIMÍR VOJTÍŠEK - člen představenstva
Lichoceves - Noutonice, , PSČ 252 64
den vzniku členství: 20. 9. 2017 - 30. 9. 2020
od 22. 6. 2017 do 13. 7. 2022
JIŘÍ FEIX - předseda představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 24. 5. 2017 - 24. 5. 2022
den vzniku funkce: 24. 5. 2017 - 24. 5. 2022
od 9. 5. 2017 do 5. 9. 2017
MICHAELA LHOTKOVÁ - člen představenstva
Psáry - Dolní Jirčany, Ke Kukaláku, PSČ 252 44
den vzniku členství: 22. 3. 2017 - 30. 6. 2017
od 4. 10. 2016 do 22. 6. 2017
Ing. JAN SADIL - Předseda představenstva
Praha - Strašnice, Pod strašnickou vinicí, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 9. 2016 - 31. 3. 2017
den vzniku funkce: 1. 9. 2016 - 31. 3. 2017
od 13. 5. 2016 do 13. 5. 2016
Ing. VLASTIMIL NIGRIN - místopředseda představenstva
Praha - Dolní Chabry, Kadaňská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 14. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 4. 2016
od 13. 5. 2016 do 13. 5. 2016
- dat. nar. 18. 3. 1964
od 13. 5. 2016 do 30. 12. 2017
Ing. VLASTIMIL NIGRIN - místopředseda představenstva
Praha - Dolní Chabry, Kadaňská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 14. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 4. 2016
od 28. 4. 2016 do 9. 5. 2017
TOMÁŠ MAGYAR - člen představenstva
Rimavská Sobota, Liesková 22, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 4. 2016 - 28. 2. 2017
od 17. 7. 2015 do 4. 10. 2016
Ing. JAN SADIL - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Pod strašnickou vinicí, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 9. 2011 - 1. 9. 2016
den vzniku funkce: 1. 9. 2011 - 1. 9. 2016
od 24. 6. 2015 do 17. 7. 2015
Ing. JAN SADIL - předseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Pod strašnickou vinicí, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2011
od 24. 6. 2015 do 7. 4. 2016
PETR HLAVÁČ - místopředseda představenstva
Třebotov, V Pořadí, PSČ 252 26
den vzniku členství: 18. 1. 2015 - 30. 11. 2015
den vzniku funkce: 15. 4. 2015 - 30. 11. 2015
od 24. 6. 2015 do 13. 5. 2016
Ing. VLASTIMIL NIGRIN - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Kadaňská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 14. 2. 2014
od 6. 3. 2014 do 24. 6. 2015
Ing. VLASTIMIL NIGRIN
Praha - Dolní Chabry, Kadaňská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 14. 2. 2014
od 30. 8. 2011 do 24. 6. 2015
Ing. Jan Sadil - předseda představenstva
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2011
od 23. 6. 2011 do 24. 6. 2015
Ing. Petr Hlaváč - místopředseda představenstva
Třebotov, V Pořadí, PSČ 252 26
den vzniku členství: 17. 1. 2010 - 17. 1. 2015
den vzniku funkce: 17. 1. 2010 - 17. 1. 2015
od 18. 1. 2010 do 23. 6. 2011
Ing. Petr Hlaváč - místopředseda představenstva
Praha 5, Voskovcova 1130/30
den vzniku členství: 17. 1. 2010
den vzniku funkce: 17. 1. 2010
od 18. 6. 2009 do 11. 2. 2013
Ing. Martin Vašek - člen představenstva
Zeleneč, Nad lávkou 834, PSČ 250 91
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 31. 1. 2013
od 18. 3. 2009 do 6. 3. 2014
Ing. Vlastimil Nigrin - člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Kadaňská 842/28, PSČ 184 00
den vzniku členství: 13. 2. 2009 - 13. 2. 2014
od 11. 10. 2006 do 30. 8. 2011
Ing. Jan Sadil - předseda
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 40
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 5. 3. 2005 do 14. 1. 2009
Mgr. Tomáš Brouček - člen představenstva
Rudná, V Aleji 1124
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2008
od 5. 3. 2005 do 18. 1. 2010
Ing. Petr Hlaváč - místopředseda představenstva
Praha 5, Voskovcova 1130/30
den vzniku členství: 17. 1. 2005
den vzniku funkce: 17. 1. 2005
od 24. 11. 2004 do 5. 3. 2005
Ing. Petr Ondruška - místopředseda představenstva
Líšnice, 155
den vzniku členství: 5. 2. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 11. 2004 do 5. 3. 2005
Ing. Rudolf Kostka - člen představenstva
Praha 4, Hausmannova 3012
den vzniku členství: 5. 2. 2004 - 31. 12. 2004
od 2. 2. 2004 do 11. 10. 2006
Ing. Jan Sadil - předseda
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 40
den vzniku členství: 1. 9. 2001 - 31. 8. 2006
den vzniku funkce: 17. 12. 2003 - 31. 8. 2006
od 15. 5. 2002 do 2. 2. 2004
ing. Jan Sadil - člen
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 40
den vzniku členství: 1. 9. 2001
od 15. 4. 2002 do 15. 5. 2002
ing. Jan Sadil - člen
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 40
den vzniku členství: 31. 8. 2001
od 13. 9. 2000 do 15. 4. 2002
Ing. Jan Bureš - člen
Liberec XXV-Vesec, Malá 540
od 1. 12. 1999 do 13. 9. 2000
Ing. Jan Bureš - člen
Liberec XXXV-Vestec, Malá 540
od 1. 12. 1999 do 24. 11. 2004
Ing. Petr Ondruška - místopředseda
Líšnice, 155
den vzniku členství: 4. 2. 1999 - 4. 2. 2004
od 30. 3. 1999 do 1. 12. 1999
Ing. Josef Malíř - místopředseda
Všestary, 32
od 30. 3. 1999 do 1. 12. 1999
Ing. Petr Ondruška - člen
Praha 5, Dominova 2469
od 30. 3. 1999 do 2. 2. 2004
Ing. Jiří Votrubec - předseda
Praha 6, Synkovská 1289/11
den vzniku členství: 25. 6. 1998 - 16. 12. 2003
od 30. 3. 1999 do 24. 11. 2004
Ing. Rudolf Kostka - člen
Praha 4, Hausmannova 3012
den vzniku členství: 4. 2. 1999 - 4. 2. 2004
od 30. 7. 1998 do 30. 3. 1999
Ing. Jiří Votrubec - člen představenstva
Praha 6, Synkovská 1289/11, PSČ 160 00
od 3. 7. 1998 do 30. 3. 1999
Ing. Libor Procházka - člen-předseda představenstva
Praha 10, Hostivařská 33, PSČ 102 00
od 21. 2. 1997 do 3. 7. 1998
Doc.Ing. Jiří Fárek, CSc. - Předseda
Praha 6, Farní 19
od 21. 2. 1997 do 30. 3. 1999
Ing. Helena Jenšová - Členka
Praha 10, K Botiči 8
od 21. 2. 1997 do 30. 3. 1999
Ing. Pavel Ševčík - Místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Suchý vršek 2122/33
od 30. 12. 1996 do 3. 7. 1998
Ing. Alfréd Šebek - člen
Praha 10, Na Slavíkově 19/253
od 8. 7. 1996 do 21. 2. 1997
Ing. Pavel Ševčík - Místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Brdičkova 1913/17
od 21. 5. 1996 do 8. 7. 1996
Ing. Pavel Ševčík - Místopředseda
Praha 4, Radimovská 1417
od 2. 5. 1996 do 2. 5. 1996
Ing. Pavel Ševčík - Místopředseda
Praha 4, Radimovická 1417
od 2. 5. 1996 do 21. 5. 1996
Ing. Pavel Ševčík - Místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Brdičkova 1913/17
od 2. 5. 1996 do 30. 12. 1996
Ing. Otakar Jurečka - člen
Ostrava 2, Komerční 14
od 2. 5. 1996 do 21. 2. 1997
Ing. Helena Jenšová - Členka
Praha 10, K Botiči 8
od 27. 9. 1994 do 2. 5. 1996
Ing. Jan Štěrba - Místopředseda
Praha 10, Rezlerova 287
od 27. 9. 1994 do 2. 5. 1996
Ing. Miloslav Beneš - Člen
Hradec Králové, Suchého 548
od 27. 9. 1994 do 2. 5. 1996
Ing. Otakar Jurečka - Místopředseda
Ostrava 2, Komerční 14
od 27. 9. 1994 do 2. 5. 1996
Ing. Helena Jenšová - Členka
Praha 3, Koněvova 115
od 27. 9. 1994 do 21. 2. 1997
Doc.Ing. Jiří Fárek, CSc. - Předseda
Praha 6, Farní 19
od 21. 4. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Miloslav Beneš - 1. místopředseda
Hradec Králové 11, Suchého 548
od 21. 4. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Josef Malíř - Člen
Všestary, Všestary 32
od 8. 2. 1994 do 21. 4. 1994
Ing. František Pospíšil - Místopředseda
Hradec Králové 2, Dobrovského 745
od 8. 2. 1994 do 21. 4. 1994
Ing. Miloslav Beneš - Člen
Hradec Králové, Suchého 548
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Vladimír Černil - předseda
Ústí nad Labem, Skorotice 207
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Pavel Tykač - Člen
Čelákovice, Jungmannova 432
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Jiří Helikar - Člen
Nové Město n. Metují, Nad Stadionem 1320
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Vladimír Kykal - Člen
Hradec Králové, Hradecká 412
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Josef Hypský - Člen
Hradec Králové, Na kotli 1173
od 5. 5. 1993 do 8. 2. 1994
Ing. Jiří Helikar - Člen
Nové Město nad Metují, Nad stadionem 1320
od 5. 5. 1993 do 8. 2. 1994
Josef Hypský - Člen
Hradec Králové, Na kotli 1173
od 5. 5. 1992 do 8. 2. 1994
Ing. Jaroslav Herčík - Člen
Hradec Králové, Na kotli 1176
od 12. 6. 1991 do 8. 2. 1994
Ing. Zdeněk Pešek - Člen
Hradec Králové 6, Pod zámečkem 1055
od 12. 6. 1991 do 8. 2. 1994
Ing. Jaroslav Míl - Člen
Jaroměř, Dr. Paula, Pražské předměstí 714
od 10. 1. 1991 do 12. 6. 1991
Ing. Zdeněk Beneš
Hradec Králové 6, Selicharova 1309
od 10. 1. 1991 do 12. 6. 1991
Jan Uhlíř
Dobruška 233,okr.Rychnov n.Kn.,
od 10. 1. 1991 do 5. 5. 1992
Ing. Vítězslav Bačkovský
Řestoky 1457, okr.Chrudim,
od 10. 1. 1991 do 5. 5. 1993
Ing. Václav Kubín
Králíky, V bytovkách 664
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994
Ing. Vladimír Kykal - druhý místopředseda
Hradec Králové 11, Hradecká 412
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994
Ing. Soňa Kašparová
Praha 4, Falťanova 574
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994
Václav Moník
Jičín, Železničářská 682
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994
Ing. Josef Matyáš
Smidary 301,okr.Hradec Králové,
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994
Ing. Jiří Slezák - předseda
Hradec Králové 2, Vachkova 829
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994
Ing. František Pospíšil - první místopředseda
Hradec Králové 2, Dobrovského 745
od 10. 1. 1991 do 2. 5. 1996
Ing. Vladislav Nosek
Nové Dvory 15, okr.Semily,
od 16. 11. 2021
Člen představenstva může zastupovat společnost samostatně ve všech záležitostech. Společnost jsou oprávněni zavazovat a právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.
od 24. 6. 2014 do 16. 11. 2021
Společnost je oprávněn zastupovat každý člen představenstva samostatně ve všech záležitostech. Právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva společně.
od 11. 1. 2006 do 24. 6. 2014
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě "Hypoteční banka, a.s." připojí své podpisy s uvedením svého jména a své funkce vždy dva členové představenstva.
od 24. 11. 2004 do 11. 1. 2006
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisový m a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě "Českomoravská hypoteční banka, a.s." připojí své podpsiy s uvedením svého jména a své funkce vždy dva členové představenstva.
od 30. 12. 1996 do 24. 11. 2004
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni,
od 2. 5. 1996 do 30. 12. 1996
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, c) nebo zaměstnanci v souladu s podpisovým řádem společnosti
od 27. 9. 1994 do 2. 5. 1996
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Zvláštním případem zastoupení je prokura, která opravňuje prokuristu k jakýmkoli právním úkonům k nimž dochází při podnikatelské činnosti společnosti. Prokuru lze udělit jen písemně a musí být přitom výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Udělení i odvolání prokury se zapíše v obchodním rejstříku. Prokuru lze udělit i několika osobám společnosti. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, c) nebo zaměstnanci v souladu s podpisovým řádem společnosti
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda nebo místopředseda předseda samostatně, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: - všichni členové představenstva jako celek - nebo předseda či místopředseda a další člen představenstva - nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni - nebo generální ředitel, popř. jeho podřízení pracovníci v souladu s podpisovým řádem společnosti a další oprávněná osoba - nebo prokurista a další oprávěná osoba Pracovníci banky jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Zastupovat banku mohou i jiné osoby, které jsou k tomu písemně zmocněny speciální plnou mocí.
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo, a to buď jako celek nebo předseda představenstva, místopředseda, popřípadě dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - jeden nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli pověřeni
Dozorčí rada
od 21. 8. 2023
BARBARA HARTMANNOVÁ - člen dozorčí rady
Škvorec, Tyršova, PSČ 250 83
den vzniku členství: 1. 8. 2023
od 7. 2. 2023
MARTIN JAROLÍM - předseda dozorčí rady
Praha - Podolí, Nad cementárnou, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 1. 2023
den vzniku funkce: 23. 1. 2023
od 7. 2. 2023
JIŘÍ VÉVODA - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 2. 1. 2023
od 27. 1. 2021 do 20. 10. 2022
JAN SADIL - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Pod strašnickou vinicí, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 1. 2021 - 30. 9. 2022
den vzniku funkce: 1. 1. 2021 - 30. 9. 2022
od 29. 10. 2020 do 21. 8. 2023
RICHARD PODPIERA - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Xaveriova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 9. 2020 - 31. 7. 2023
od 19. 8. 2019 do 27. 1. 2021
PETR HUTLA - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Na vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2020
den vzniku funkce: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2020
od 12. 3. 2019 do 19. 8. 2019
MARCELA SUCHÁNKOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 12. 4. 2018 - 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 4. 2. 2019 - 30. 6. 2019
od 12. 3. 2019 do 29. 10. 2020
RADKA PECKOVÁ - člen dozorčí rady
Kamenice - Nová Hospoda, Na Výsluní, PSČ 251 68
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 31. 8. 2020
od 25. 7. 2018 do 7. 2. 2023
JIŘÍ VÉVODA
Praha - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 1. 2018 - 1. 1. 2023
od 14. 6. 2018 do 12. 3. 2019
MARCELA SUCHÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 12. 4. 2018
od 20. 10. 2017 do 12. 3. 2019
JAN SADIL - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Pod strašnickou vinicí, PSČ 100 00
den vzniku členství: 4. 5. 2017 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 2. 10. 2017 - 31. 12. 2018
od 22. 6. 2017 do 20. 10. 2017
JAN SADIL - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Pod strašnickou vinicí, PSČ 100 00
den vzniku členství: 4. 5. 2017
den vzniku funkce: 4. 5. 2017
od 19. 12. 2016 do 14. 6. 2018
MARTIN VAŠEK - člen dozorčí rady
Zeleneč, Nad Lávkou, PSČ 250 91
den vzniku členství: 9. 11. 2016 - 12. 4. 2018
od 19. 12. 2016 do 14. 6. 2018
- dat. nar. 9. ledna 1977
od 16. 7. 2015 do 22. 6. 2017
MAREK DITZ - předseda dozorčí rady
Praha - Benice, U Císařské cesty, PSČ 103 00
den vzniku členství: 11. 3. 2015 - 3. 5. 2017
den vzniku funkce: 9. 4. 2015 - 3. 5. 2017
od 24. 6. 2015 do 16. 7. 2015
MAREK DITZ - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Benice, U Císařské cesty, PSČ 103 00
den vzniku členství: 11. 3. 2015
den vzniku funkce: 9. 4. 2015
od 24. 6. 2015 do 4. 10. 2016
JANA URBÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní, PSČ 517 22
den vzniku členství: 19. 11. 2014
od 24. 6. 2015 do 25. 7. 2018
JIŘÍ VÉVODA - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 1. 1. 2018
od 12. 4. 2015 do 24. 6. 2015
JIŘÍ VÉVODA - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 10. 4. 2015 do 12. 4. 2015
JIŘÍ VÉVODA - člen dozorčí rady
Praha 9 - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 27. 2. 2015 do 24. 6. 2015
JANA URBÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní, PSČ 517 22
den vzniku členství: 19. 11. 2014
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2015
OLDŘICH BARTOŇ - člen
Nupaky, Slunečná, PSČ 251 01
den vzniku členství: 23. 4. 2014 - 11. 3. 2015
od 29. 4. 2014 do 24. 6. 2014
NIK VINCKE - člen
Praha 6 - Nebušice, Nebušická, PSČ 164 00
den vzniku členství: 5. 3. 2014 - 23. 4. 2014
od 29. 4. 2014 do 2. 12. 2014
Ing. TOMÁŠ JIRGL - člen
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Donínská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 5. 3. 2014 - 28. 9. 2014
od 30. 11. 2013 do 24. 6. 2015
Ing. PETR HUTLA - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Na vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 1. 2010 - 11. 3. 2015
den vzniku funkce: 25. 2. 2010 - 11. 3. 2015
od 30. 8. 2013 do 6. 3. 2014
Mgr. MARTIN JAROLÍM, PhD. - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Nad cementárnou, PSČ 147 00
den vzniku členství: 23. 9. 2011 - 13. 2. 2014
od 4. 4. 2013 do 10. 4. 2015
JIŘÍ VÉVODA - člen dozorčí rady
Praha 9 - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 17. 1. 2013 do 4. 4. 2013
JIŘÍ VÉVODA
Praha 9 - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 20. 4. 2012 do 6. 3. 2014
Martin Brabenec, DiS. - člen dozorčí rady
Praha 9, Kostomlatská 684/4, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 3. 2012 - 31. 3. 2014
od 20. 4. 2012 do 6. 3. 2014
Martin Veškrna - člen dozorčí rady
Kladno, Litevská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 26. 4. 2012 - 31. 3. 2014
od 26. 10. 2011 do 30. 8. 2013
Mgr. Martin Jarolím, PhD. - člen dozorčí rady
Praha 4, Nad Cementárnou 14, PSČ 147 00
den vzniku členství: 23. 9. 2011 - 13. 2. 2014
od 12. 4. 2010 do 17. 1. 2013
Koen Wilmots - člen dozorčí rady
Statenice - Černý Vůl, Za Roklí, PSČ 252 62
den vzniku členství: 26. 2. 2010 - 31. 12. 2012
od 12. 4. 2010 do 30. 11. 2013
Ing. Petr Hutla - předseda dozorčí rady
Praha 10, Na Vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 1. 2010
den vzniku funkce: 25. 2. 2010
od 3. 8. 2009 do 15. 11. 2009
Philippe Moreels - předseda dozorčí rady
Praha 1, Pařížská 10, PSČ 110 00
den vzniku členství: 13. 8. 2008 - 15. 11. 2009
den vzniku funkce: 13. 8. 2008 - 15. 11. 2009
od 18. 6. 2009 do 3. 8. 2009
Philippe Moreels - předseda dozorčí rady
Praha 6, V Šáreckém údolí 63, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 8. 2008
den vzniku funkce: 13. 8. 2008
od 18. 6. 2009 do 6. 3. 2014
Ing. David Borges - člen dozorčí rady
Praha 10 - Kolovraty, V cihelně 650/16, PSČ 103 00
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 14. 2. 2014
od 4. 2. 2009 do 18. 6. 2009
Philippe Moreels - předseda dozorčí rady
Praha 6, V Šáreckém údolí 63, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 8. 2008
den vzniku funkce: 13. 8. 2008
od 4. 2. 2009 do 18. 6. 2009
- V souladu s čl. 23 odst. 8 Stanov byl stávající člen dozorčí rady řádně kooptován.
od 1. 1. 2009 do 4. 2. 2009
Philippe Moreels - předseda dozorčí rady
Praha 6, V Šáreckém údolí 63, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 8. 2008
den vzniku funkce: 13. 8. 2008
od 1. 1. 2009 do 4. 2. 2009
- V souladu s čl. 23 odst. 8 Stanov byl stávající člen dozorčí rady řádně kooptován.
od 1. 1. 2009 do 12. 4. 2010
Ladislav Mach - člen dozorčí rady
Praha 4, K lesu 345/14, PSČ 142 00
den vzniku členství: 16. 11. 2005 - 25. 2. 2010
od 8. 6. 2007 do 20. 4. 2012
Martin Brabenec, DiS. - člen dozorčí rady
Praha 9, Kostomlatská 684/4, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 7. 3. 2012
od 8. 6. 2007 do 20. 4. 2012
Ing. Václav Moravec - člen dozorčí rady
Praha 3, Ježkova 2, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 25. 4. 2012
od 29. 1. 2007 do 26. 10. 2011
Mgr. Martin Jarolím, PhD. - člen dozorčí rady
Praha 4, Nad Cementárnou 14, PSČ 147 00
den vzniku členství: 22. 9. 2006 - 23. 9. 2011
od 19. 7. 2006 do 1. 1. 2009
Ladislav Mach - člen dozorčí rady
Praha 4, Cílkova 639/24, PSČ 142 00
den vzniku členství: 16. 11. 2005
od 20. 10. 2005 do 18. 6. 2009
Mgr. Petr Jaroš - člen
Praha 9 - Újezd nad lesy, Hulická 1089
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 30. 4. 2009
od 3. 2. 2005 do 11. 10. 2006
Ing. Jaromír Sladkovský - člen dozorčí rady
Praha 9, Litvínovská 519
den vzniku členství: 24. 3. 2004 - 27. 6. 2006
od 3. 2. 2005 do 1. 1. 2009
Philippe Moreels - předseda dozorčí rady
Zochova 16, Bratislava, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 8. 2003 - 13. 8. 2008
den vzniku funkce: 13. 8. 2003 - 13. 8. 2008
od 24. 11. 2004 do 3. 2. 2005
Carl Rossey - předseda dozorčí rady
Praha 6, Ke Strži 650
den vzniku členství: 1. 8. 2002 - 12. 8. 2003
den vzniku funkce: 1. 6. 2003 - 12. 8. 2003
od 24. 11. 2004 do 3. 2. 2005
Ing. Martin Buchar - člen dozorčí rady
Praha 6, Pláničkova 13
den vzniku členství: 12. 8. 2003 - 23. 3. 2004
od 3. 5. 2004 do 24. 11. 2004
Carl Rossey - místopředseda
Praha 6, Ke Strži 650
den vzniku členství: 2. 8. 2002
den vzniku funkce: 8. 4. 2003 - 31. 5. 2003
od 3. 5. 2004 do 17. 2. 2006
Ing. Jiří Nosál - člen
Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55
den vzniku členství: 29. 1. 2003 - 15. 11. 2005
od 19. 2. 2003 do 3. 5. 2004
Dr. Dirk Adolf Hinze - Člen
Praha 4, Na Klaudiánce 551/18
den vzniku funkce: 8. 5. 2002 - 19. 6. 2002
od 19. 2. 2003 do 24. 11. 2004
Ing. Vladimír Staňura, MBA - Předseda
Praha 6-Nebušice, Požárnická 160
den vzniku členství: 8. 5. 2002 - 30. 5. 2003
den vzniku funkce: 21. 5. 2002 - 30. 5. 2003
od 19. 2. 2003 do 20. 10. 2005
Mgr. Petr Jaroš - člen
Praha 9 - Újezd nad lesy, Hulická 1089
den vzniku funkce: 27. 6. 2000 - 27. 6. 2005
od 18. 10. 2002 do 8. 6. 2007
Mgr. Andrea Ambrůzová - člen
Vizovice, Štěpská 949/B
den vzniku členství: 2. 1. 2002 - 2. 1. 2007
od 18. 10. 2002 do 8. 6. 2007
Jiří Vilím - člen
Čelákovice, Stankovského 1583
den vzniku členství: 14. 1. 2002 - 14. 1. 2007
od 26. 10. 2000 do 19. 2. 2003
Ing. Pavel Vyhnálek - předseda
Brno 16, Tůmova 10
od 26. 10. 2000 do 19. 2. 2003
Mgr. Petr Jaroš - člen
Praha 9 - Újezd nad lesy, Čížovská 1264
od 26. 10. 2000 do 19. 2. 2003
Ing. Milka Richterová - člen
Praha 4 - Nusle, Na Výsledku II. 2
od 26. 10. 2000 do 3. 5. 2004
Ing. Zdeněk Černý - místopředseda
Praha 5, K vodojemu 14
den vzniku funkce: 27. 6. 2000 - 28. 1. 2003
od 1. 12. 1999 do 26. 10. 2000
prof. RCDr.Ing. Václav Hoffmann, CSc. - Předseda
Praha 10, Černokostelecká 91
od 1. 12. 1999 do 26. 10. 2000
prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc. - Místopředseda
Praha 14-Kyje, Peluškova 1396
od 1. 12. 1999 do 10. 7. 2002
Doc.Ing. František Pavelka, CSc. - Člen
Praha 4-Krč, Sládkovičova 1306/11
od 30. 3. 1999 do 1. 12. 1999
Ing. Helena Jenšová - předseda
Praha 10, K Botiči 8
od 30. 3. 1999 do 1. 12. 1999
prof. RCDr.Ing. Václav Hoffmann, CSc. - místopředseda
Praha 10, Černokostelecká 91
od 30. 3. 1999 do 1. 12. 1999
prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc. - člen
Praha 1, Vodičkova 32
od 21. 2. 1997 do 26. 10. 2000
Ing. Jiří Tesař, CSc. - Člen
Praha 5, Arbesovo nám. 10
od 21. 2. 1997 do 26. 10. 2000
JUDr. Jaroslava Paulyová - Člen
Praha 1, Petrská 1/1426
od 21. 2. 1997 do 18. 10. 2002
Ing. Miloslav Černý - Člen
Třemošnice, Družstevní 411
od 27. 9. 1994 do 21. 2. 1997
Ing. Jiří Tesař, CSc. - Člen
Praha 5, Arbesovo nám. 10
od 27. 9. 1994 do 21. 2. 1997
JUDr. Jaroslava Paulyová - Člen
Praha 1, Petrská 1/1426
od 27. 9. 1994 do 21. 2. 1997
Ing. Jiří Černý - Člen
Třemošnice, Třemošnice 312
od 21. 4. 1994 do 27. 9. 1994
Václav Osladil - Člen
Černošice n.L., Okružní 238
od 21. 4. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Jan Rumpela - Člen
Rychnov n.Kn., Sokolovská 1118
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
JUDr. Zdeňka Deyssigová - Člen
Hradec Králové, Selicharova 1310
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Dana Richterová - Člen
Čelákovice, Prokopa Holého 1440
od 8. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Jiří Slezák - Člen
Hradec Králové, Vachkova 829
od 10. 1. 1991 do 8. 2. 1994

,
Akcionáři
od 31. 7. 2013
Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
od 26. 4. 2011 do 31. 7. 2013
Československá obchodní banka a.s., IČO: 00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
od 18. 6. 2009 do 26. 4. 2011
československá obchodní banka a.s., IČO: 00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+431

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+5

+
-
Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+3

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-44

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-80

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-100

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Firmy se stejným IČO

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services