ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, IČO: 25677888 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Údaje byly staženy 4. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25677888. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25677888 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 7. 1998
Obchodní firma
od 31. 12. 2011

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

od 5. 3. 2003 do 31. 12. 2011

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

od 6. 4. 2000 do 5. 3. 2003

OB Invest, investiční společnost, a.s.

od 3. 7. 1998 do 6. 4. 2000

O.B.INVEST, investiční společnost, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 3. 2003 do 21. 6. 2007
Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 110 00
od 2. 10. 2002 do 5. 3. 2003
Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00
od 18. 2. 2002 do 2. 10. 2002
Praha 3, Milíčova 470/6, PSČ 130 00
od 3. 7. 1998 do 18. 2. 2002
Praha 3, Milíčova 6, PSČ 130 00
IČO
od 3. 7. 1998

25677888

DIČ

CZ699000761

Identifikátor datové schránky:a4hdmts
Právní forma
od 3. 7. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5446 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 9. 2014
- Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; - obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); - poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.
od 21. 6. 2007 do 2. 9. 2014
- kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kolektivním investování v rozsahu povolení u děleného Českou národní bankou
od 9. 8. 2005 do 21. 6. 2007
- předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kelektivn ím investování v rozsahu povolení uděleného Komisí pro cenné papíry
od 13. 8. 2004 do 9. 8. 2005
- předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kelektivn ím investování
od 7. 11. 2003 do 13. 8. 2004
- Shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a obhospodařovat majetek v podílových fondech v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen "zákon o investičních společnostech a i nvestičních fondech) a statuty podílových fondů.
od 7. 11. 2003 do 13. 8. 2004
- Obhospodařovat majetek investičních fondů v souladu se zákonem, statuty obhospodařovaných investičních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami.
od 7. 11. 2003 do 13. 8. 2004
- Obhospodařovat majetek penzijních fondů v souladu se zákonem, statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami.
od 7. 11. 2003 do 13. 8. 2004
- Kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet, v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími platnými právními předpisy.
od 3. 7. 1998 do 7. 11. 2003
- shromažďovat peněžní prostředky vydáváním podílových listů, z takto shromážděných peněžních prostředků vytvářet podílové fondy a obhospodařovat majetek v podílových fondech podle statutů těchto fondů, pokud zákon č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak,
od 3. 7. 1998 do 7. 11. 2003
- obhospodařovat majetek investičních fondů podle obhospodařovatelských smluv,
od 3. 7. 1998 do 7. 11. 2003
- obhospodařovat majetek penzijních fondů podle obhospodařovatelských smluv v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem,
od 3. 7. 1998 do 7. 11. 2003
- kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 12. 2011
- Na společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (před sloučením ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB), IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3544. V souvislosti s fúzí došlo ke změně obchodní firmy z ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a ke zm ěně výše základního kapitálu z 216000000 Kč na 499000000 Kč, s čímž souvisí i změna počtu akcií z 216 kusů na 499 kusů.
od 13. 1. 2004
- Na společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ: 115 20, IČ: 002 55 149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 365.
od 7. 11. 2003
- Společnost je právní nástupcem obchodní společnosti O.B.INVEST, investiční společnost, spol. s r.o., IČ 44 26 74 87, se sídlem U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3.
od 8. 9. 2003 do 22. 10. 2003
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 21. července 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 191.000.000,- Kč (slovy: stodevadesátjednamiliónů korun českých) na částku 216.000.000,- Kč (slovy: dvěstěšestnáctmiliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu, tj. nad částku 191.000.000,- Kč, se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet: 191 ks (slovy: sto devadesát jeden kus) jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) druh: kmenová forma: na jméno podoba: listinná 3. Akcie budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 191 ks nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 191.000.000,- Kč, upsány nepeněžitými vklady, takže stávající akcionář nebude mít přednostní právo k upsání těchto akcií, a tyto akcie b udou nabídnuty následujícím společnostem, jako předem určeným zájemcům ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku: a) Československá obchodní banka, a.s., se sídlem 115 20 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46; b) Auxilium, a.s., se sídlem 111 50 Praha 1, Jindřišská 16/937, IČ 25636855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5146. 4. Československá obchodní banka, a.s. upíše 158 akcií a Auxilium, a.s. upíše 33 akcií. 5. Emisní kurs upisovaných, tzn, všech nově vydávaných akcií, se stanovuje částkou 3.031.989,53,- Kč (slovy: tři miliony třicet jeden tisíc devět set osmdesát devět korun českých padesát tři haléřů) za jednu akcii. 6. Emisní ážio ve výši 388.110.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm milionů sto deset tisíc korun českých), které tvoří rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů, tj. částkou 579.110.000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, tj. částkou 191.000.000,- Kč, bud e převedeno na účet emisního ážia Společnosti. 7. Předmětem nepeněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti je 5.906 akcií společnosti První investiční společnost, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 365 (dále je "PIAS"). Akcie PIAS mají jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a jsou vydány jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě. 8. Československá obchodní banka, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 4.878 akcií PIAS, které byly ke dnei 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 478.309.952,59 Kč, přičemž Československé obchodní bance, a.s. bude za tento nepeněži tý vklad vydáno 158 nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. 9. Auxilium, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 1.028 akcií PIAS, které byly ke dni 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 100.800.047,41 Kč, přičemž společnosti Auxilium, a.s. bude za tento nepeněžitý vklad vydáno 33 nových kmenov ých akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. 10. Jediný akcionář shodně s rozhodnutím představenstva o hospodářské využitelnosti vkladu konstatuje, že předmětný nepeněžitý vklad je pro Společnost ve vztahu k jejímu předmětu podnikání hospodářsky využitelný. Společnost navýšením základního kapitálu z íská kontrolu nad jinou investiční společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování upravené zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Propojením obou společností předpokládá jediný akcionář prohloubení efektivity a výnosnosti obou společností, a proto má za to, že upsání akcií uvedených nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti. 11. Akcie nového druhu nebudou vydány, vydání poukázek na akcie se nepřipouští. 12. ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, jako jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu Společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohot o rozhodnutí a oznámilo společnostem Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. 13. Upsání akcií Společnosti smlouvami o upsání akcií uzavřených mazi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. (dále též "upisovatelé") bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovac í podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14. Představesntvo Společnosti je povinno předat upisovatelům návrh na uzavření smluv o upsání akcií podepsaný jménem Společnosti společně s oznámením, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Text návrhu smluv o upsání akcií , které budou uzavřeny mezi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., tvoří přílohy č. 3 a 4 notářského zápisu. 15. Společnosti Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., jako předem určení zájemci, upíší akcie Spolenčosti tím, že Společnosti doručí řádně podepsané smlouvy o úpisu akcií, které obdrželi od Společnosti podepsané jejím jménem, a to nejpozdě jí do 14 dní od doručení písmeného oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž smlouvy o úpisu akcií mají být doručeny do výše uvedeného sídla Společnosti. 16. Představnestvo Společnosti je povinno oznámit upisovatelům nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbyteného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Upisovatelé jsou povinni zcela splatit emisní k urz upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do 5 dní od doručení oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem Společnosti. Emisní kurz bude splacen protokolárním předáním předmětných akcií a provedením rubopisu v sídle Společnosti. 17. Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 14 dní od splnění obou těchto skutečností, tj. od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obch odního rejstříku a úplného splacení emisního kurzu všech akcií, upsaných upisovateli.
Kapitál
od 31. 12. 2011
Základní kapitál 499 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 10. 2003 do 31. 12. 2011
Základní kapitál 216 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 7. 1998 do 22. 10. 2003
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 499 v listinné podobě.
od 22. 10. 2003 do 31. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 216.
od 22. 10. 2003 do 31. 12. 2011
v listinné podobě
od 5. 3. 2003 do 22. 10. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 5. 3. 2003 do 22. 10. 2003
v listinné podobě
od 3. 7. 1998 do 5. 3. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 3. 7. 1998 do 5. 3. 2003
v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 10. 2020
MAREK FÉR - člen představenstva
Řevnice, Tyršova, PSČ 252 30
den vzniku členství: 28. 8. 2020
od 13. 5. 2019
NICOLE KRAJČOVIČOVÁ - předsedkyně představenstva
Praha - Řeporyje, Branaldova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 27. 9. 2017
den vzniku funkce: 18. 3. 2019
od 13. 5. 2019
PETR DOLANSKÝ - člen představenstva
Praha - Hostivař, Bratislavská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 18. 3. 2019
od 13. 5. 2019 do 29. 10. 2020
JÜRGEN STEVEN VERSCHAEVE - člen představenstva
2500 Lier, Mimosalaan 63, Belgické království
den vzniku členství: 21. 2. 2019 - 27. 8. 2020
od 1. 3. 2018 do 13. 5. 2019
JÜRGEN STEVEN VERSCHAEVE - předseda představenstva
Lier, Mimosalaan 63, PSČ 250 0, Belgické království
den vzniku členství: 17. 8. 2017 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 14. 9. 2017 - 31. 12. 2018
od 12. 1. 2018 do 13. 5. 2019
Ing. NICOLE KRAJČOVIČOVÁ - člen představenstva
Praha - Řeporyje, Branaldova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 27. 9. 2017
od 22. 12. 2017 do 12. 1. 2018
JAROSLAV MUŽÍK, MBA - předseda představenstva
Neveklov, Školní, PSČ 257 56
den vzniku členství: 15. 12. 2015 - 31. 5. 2017
den vzniku funkce: 21. 12. 2015 - 31. 5. 2017
od 4. 2. 2016 do 30. 11. 2016
Mgr. JAN BARTA - člen představenstva
Praha - Břevnov, Na břevnovské pláni, PSČ 169 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015 - 30. 9. 2016
od 4. 2. 2016 do 22. 12. 2017
JAROSLAV MUŽÍK, MBA - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Benátská, PSČ 128 00
den vzniku členství: 15. 12. 2015
den vzniku funkce: 21. 12. 2015
od 25. 10. 2012 do 4. 2. 2016
Mgr. Jan Barta - předseda představenstva
Praha 6, Na břevnovské pláni, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 12. 2010 - 10. 12. 2015
den vzniku funkce: 16. 10. 2012 - 10. 12. 2015
od 25. 10. 2012 do 12. 1. 2018
Ing. Aleš Zíb - člen představenstva
Praha - Kunratice, U Kunratického lesa, PSČ 148 00
den vzniku členství: 12. 10. 2012 - 30. 9. 2017
od 5. 10. 2012 do 12. 1. 2018
Ing. Nicole Krajčovičová - člen představenstva
Praha 5 - Řeporyje, Branaldova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 9. 2012 - 26. 9. 2017
od 19. 1. 2012 do 25. 10. 2012
Mgr. Jan Barta - člen představenstva
Praha 6, Na břevnovské pláni, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 12. 2010
od 19. 1. 2012 do 25. 10. 2012
Johan De Ryck - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Na Okraji, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 12. 2010 - 7. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 1. 2012 - 7. 10. 2012
od 2. 1. 2012 do 5. 10. 2012
Ing. Josef Beneš - člen představenstva
Praha 5 - Jinonice, U Kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 31. 12. 2011 - 4. 9. 2012
od 13. 12. 2010 do 19. 1. 2012
Mgr. Jan Barta - předseda představenstva
Praha 6, Na břevnovské pláni, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 12. 2010
den vzniku funkce: 10. 12. 2010 - 2. 1. 2012
od 13. 12. 2010 do 19. 1. 2012
Johan De Ryck - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Na Okraji, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 12. 2010
od 29. 11. 2010 do 2. 1. 2012
Ing. Nicole Krajčovičová - člen představenstva
Praha 5 - Řeporyje, Branaldova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 22. 10. 2010 - 30. 12. 2011
od 13. 7. 2009 do 13. 7. 2009
Mgr. Jan Barta - předseda představenstva
Praha 6, Na břevnovské pláni 1265/3, PSČ 169 00
den vzniku členství: 9. 12. 2009
den vzniku funkce: 1. 5. 2009
od 13. 7. 2009 do 13. 7. 2009
Johan De Ryck - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Na Okraji 25/2031, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 5. 2009
od 13. 7. 2009 do 13. 7. 2009
Mgr. Jan Barta - předseda představenstva
Praha 6, Na břevnovské pláni 1265/3, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 5. 2009
den vzniku funkce: 1. 5. 2009
od 13. 7. 2009 do 13. 12. 2010
Johan De Ryck - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Na Okraji 25/2031, PSČ 162 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 9. 12. 2010
od 13. 7. 2009 do 13. 12. 2010
Mgr. Jan Barta - předseda představenstva
Praha 6, Na břevnovské pláni 1265/3, PSČ 169 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 9. 12. 2010
den vzniku funkce: 1. 5. 2009 - 9. 12. 2010
od 21. 6. 2007 do 13. 7. 2009
Johan De Ryck - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Na Okraji 25/2031, PSČ 162 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 1. 5. 2009
den vzniku funkce: 9. 12. 2005 - 1. 5. 2009
od 21. 12. 2005 do 21. 6. 2007
Johan De Ryck - předseda
Praha 6 - Střešovice, Norbertov 714/4, PSČ 169 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 21. 12. 2005 do 13. 7. 2009
Mgr. Jan Barta - člen
Praha 6, Na břevnovské pláni 1265/3, PSČ 169 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 1. 5. 2009
od 21. 12. 2005 do 6. 9. 2010
Ing. Jarmila Čermáková - člen
Praha 9, Novoborská 374/29, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 11. 5. 2010
od 9. 8. 2005 do 21. 12. 2005
Ing. Pavel Romanovský - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Na drážce 1564, PSČ 530 03
den vzniku členství: 11. 6. 2004 - 9. 12. 2005
od 13. 8. 2004 do 9. 8. 2005
Ing. Pavel Romanovský - člen představenstva
Praha 4, Čapkova 224/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 6. 2004
od 13. 8. 2004 do 9. 8. 2005
Mgr. Denisa Weikertová - člen představenstva
Praha 5, Seydlerova 2150/5, PSČ 158 00
den vzniku členství: 11. 6. 2004 - 30. 3. 2005
od 13. 8. 2004 do 21. 12. 2005
Ing. Robert Pecha - předseda představenstva
Praha 10, Boloňská 302, PSČ 109 00
den vzniku členství: 11. 6. 2004 - 9. 12. 2005
den vzniku funkce: 14. 7. 2004 - 9. 12. 2005
od 12. 1. 2004 do 13. 8. 2004
Ing. Jarmila Čermáková - člen
Praha 9, Novoborská 374/29, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 12. 2003 - 11. 6. 2004
den vzniku funkce: 8. 12. 2003
od 7. 11. 2003 do 13. 8. 2004
Ing. Pavel Tichý - předseda
Zvole u Prahy, Březovská 495, PSČ 252 45
den vzniku členství: 4. 11. 2002 - 11. 6. 2004
den vzniku funkce: 7. 8. 2003 - 11. 6. 2004
od 5. 3. 2003 do 7. 11. 2003
Ing. Pavel Tichý
Zvole u Prahy, Březovská 495, PSČ 252 45
den vzniku členství: 4. 11. 2002
od 5. 3. 2003 do 13. 8. 2004
Mgr. Jan Barta
Praha 6, Na břevnovské pláni 3, PSČ 169 00
den vzniku členství: 4. 11. 2002 - 11. 6. 2004
od 18. 2. 2002 do 2. 10. 2002
Ing. Ivo Hoffman - člen
Praha 9 - Horní Počernice, Leštínská 2336/24, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 11. 7. 2001 - 22. 5. 2002
od 2. 1. 2001 do 12. 1. 2004
Ing. Vítězslav Vojáček
Praha 9- Černý Most, Bryksova 951/13
den vzniku funkce: 19. 10. 2000
od 10. 4. 2000 do 2. 1. 2001
Mgr. Miroslava Kořínková
Praha 9, Špitálská 670/10
od 21. 12. 1999 do 2. 10. 2002
Ing. Petr Lašek - předseda
Praha 5, Přecechtělova 2392
den vzniku funkce: 11. 5. 1999 - 19. 9. 2001
od 3. 7. 1998 do 21. 6. 1999
Ing. Petr Hlinomaz, CSc.
Praha 9, Bezdrevská 376
od 3. 7. 1998 do 10. 4. 2000
Ing. Zdeňka Weissová
Praha 8, Za vodárnou 29
od 3. 7. 1998 do 18. 2. 2002
Mgr. Drahomíra Lamserová
Praha 5, Seydlerova 2149
od 3. 6. 2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. V případě písemných právních jednání společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 31. 5. 2019 do 3. 6. 2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 12. 1. 2018 do 31. 5. 2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva s uvedením jména a funkce.
od 7. 11. 2003 do 12. 1. 2018
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.
od 5. 3. 2003 do 7. 11. 2003
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.
od 2. 10. 2002 do 5. 3. 2003
Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 3. 7. 1998 do 2. 10. 2002
Jménem společnosti jedná její představenstvo tak, že jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.
Prokura
od 21. 2. 2019 do 13. 5. 2019
PETR DOLANSKÝ
Praha - Hostivař, Bratislavská, PSČ 102 00
od 21. 2. 2019 do 13. 5. 2019
- Prokurista se podepisuje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
Dozorčí rada
od 9. 11. 2021
MICHAL BABICKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Stoupající, PSČ 190 00
den vzniku členství: 16. 9. 2021
od 2. 6. 2018
JIŘÍ VÉVODA - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 29. 3. 2018
od 1. 3. 2018
JOHAN MARCEL R LEMA - předseda dozorčí rady
Evergem, Schoonstraat 23A, PSČ 994 0, Belgické království
den vzniku členství: 20. 9. 2017
den vzniku funkce: 12. 10. 2017
od 25. 5. 2017 do 2. 6. 2018
Ing. PETR HUTLA - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Na vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 23. 3. 2017 - 29. 3. 2018
od 30. 11. 2016 do 9. 11. 2021
MICHAL BABICKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Stoupající, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 9. 2016 - 15. 9. 2021
od 4. 2. 2016 do 12. 1. 2018
DIRK MAMPAEY - předseda dozorčí rady
Schilde, De Schietboog 99, PSČ 297 0, Belgické království
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 30. 8. 2017
den vzniku funkce: 30. 11. 2015 - 30. 8. 2017
od 23. 5. 2015 do 30. 11. 2016
Mgr. Bc. JANA URBÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní, PSČ 517 22
den vzniku členství: 19. 2. 2015 - 15. 9. 2016
od 2. 9. 2014 do 4. 2. 2016
DIRK MAMPAEY - člen dozorčí rady
Schilde, De Schietboog 99, PSČ 297 0, Belgické království
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 2. 9. 2014 do 30. 11. 2016
CHRIS STERCKX - člen dozorčí rady
Brussels, de Selliers de Moranvillelaan 70, PSČ 108 2, Belgické království
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 2. 9. 2016
od 2. 9. 2014 do 25. 5. 2017
Ing. MAREK DITZ - člen dozorčí rady
Praha - Benice, U Císařské cesty, PSČ 103 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 23. 3. 2017
od 28. 5. 2014 do 23. 5. 2015
Ing. TOMÁŠ JIRGL - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Donínská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 10. 3. 2014 - 2. 9. 2014
od 21. 6. 2013 do 2. 9. 2014
NIK VINCKE - člen dozorčí rady
Praha 6 - Nebušice, Nebušická, PSČ 164 00
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 10. 6. 2014
od 7. 12. 2012 do 2. 9. 2014
RNDr. Jiří Sušický - člen dozorčí rady
Praha 5 - Řeporyje, Havlůjové, PSČ 155 00
den vzniku členství: 30. 10. 2012 - 28. 5. 2014
od 7. 12. 2012 do 2. 9. 2014
Ing. Mária Rojíková - člen dozorčí rady
04419 Košice, Olešovany, 121, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2012 - 28. 5. 2014
od 7. 12. 2012 do 4. 2. 2016
Jaroslav Mužík - předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Benátská, PSČ 128 00
den vzniku členství: 8. 11. 2012 - 30. 11. 2015
den vzniku funkce: 23. 11. 2012 - 30. 11. 2015
od 7. 12. 2012 do 30. 11. 2016
Gert Rammeloo - člen dozorčí rady
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 22, Polská republika
den vzniku členství: 26. 5. 2011 - 26. 5. 2016
od 12. 3. 2012 do 5. 10. 2012
Ing. Nicole Krajčovičová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Řeporyje, Branaldova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 18. 1. 2012 - 24. 9. 2012
od 12. 3. 2012 do 25. 10. 2012
Ing. Aleš Zíb - člen dozorčí rady
Písek, Na Rozmezí, PSČ 397 01
den vzniku členství: 18. 1. 2012 - 1. 10. 2012
od 2. 1. 2012 do 7. 12. 2012
Johan Lema - člen dozorčí rady
Evergem, Schoonstraat 23A, 9940, Belgické království
den vzniku členství: 31. 12. 2011 - 31. 10. 2012
od 17. 10. 2011 do 7. 12. 2012
Gert Rammeloo - předseda dozorčí rady
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 22, Polská republika
den vzniku členství: 26. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2011 - 23. 11. 2012
od 12. 7. 2011 do 17. 10. 2011
Gert Rammeloo - člen dozorčí rady
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 22, Polská republika
den vzniku členství: 26. 5. 2011
od 12. 7. 2011 do 28. 5. 2014
Mgr. Martin Jarolím - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Nad cementárnou, PSČ 147 00
den vzniku členství: 26. 5. 2011 - 4. 3. 2014
od 9. 3. 2011 do 2. 1. 2012
Ing. Karel Svoboda - člen dozorčí rady
Praha 7, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 2. 2011 - 31. 12. 2011
od 29. 11. 2010 do 21. 6. 2013
Ing. Petr Hutla - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 19. 2. 2013
od 6. 9. 2010 do 12. 3. 2012
Peter Marchand - člen dozorčí rady
Geraardsbergen, Zavelstraat 120, PSČ 9500, Belgické království
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 10. 1. 2012
od 18. 3. 2010 do 12. 7. 2011
Karel Heyndrickx - předseda dozorčí rady
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království
den vzniku členství: 15. 10. 2009 - 7. 5. 2011
den vzniku funkce: 3. 12. 2009 - 7. 5. 2011
od 18. 11. 2009 do 18. 3. 2010
Karel Heyndrickx - člen dozorčí rady
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království
den vzniku členství: 15. 10. 2009
od 13. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Luc Popelier - předseda dozorčí rady
Mechelen, Voosdonk 21, PSČ 2801, Belgické království
den vzniku členství: 12. 5. 2009 - 2. 10. 2009
den vzniku funkce: 5. 6. 2009 - 2. 10. 2009
od 13. 7. 2009 do 6. 9. 2010
Ing. Josef Beneš - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 631/20, PSČ 158 00
den vzniku členství: 4. 6. 2009 - 22. 6. 2010
od 13. 7. 2009 do 9. 3. 2011
Ing. Petr Beneš - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 609/2, PSČ 158 00
den vzniku členství: 12. 5. 2009 - 4. 2. 2011
od 12. 12. 2008 do 12. 7. 2011
Christof De Mil - člen dozorčí rady
Aalter, Brielstraat 13, 9880, Belgické království
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 6. 5. 2011
od 12. 12. 2008 do 12. 3. 2012
Jeroen van Leeuwen - člen dozorčí rady
Pardubice, Třída Míru 90, PSČ 530 02
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 10. 1. 2012
od 28. 2. 2008 do 6. 9. 2010
John Hollows - člen dozorčí rady
Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, PSČ 308 0, Belgické království
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 11. 5. 2010
od 21. 6. 2007 do 13. 7. 2009
Ing. Josef Beneš - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 631/20, PSČ 158 00
den vzniku členství: 3. 6. 2004 - 3. 6. 2009
od 28. 6. 2006 do 13. 7. 2009
Christian Defrancq - předseda dozorčí rady
Zonnelaan, Kortenberg 23, PSČ 307 0, Belgické království
den vzniku členství: 2. 6. 2006 - 11. 5. 2009
den vzniku funkce: 23. 6. 2006 - 11. 5. 2009
od 28. 6. 2006 do 13. 7. 2009
Erwin Schoeters - člen dozorčí rady
Wommelgem, Verbrandelei 21, PSČ 216 0, Belgické království
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 11. 5. 2009
od 21. 12. 2005 do 21. 12. 2005
Stefan Duchateau - člen
Houthalen - Helchteren, Steengavenstraat 53,B-3530, Belgické království
den vzniku členství: 8. 12. 2005
od 21. 12. 2005 do 28. 6. 2006
Guido Segers - předseda
Rotselaar, Torenstraat 114,B-3110, Belgické království
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 2. 6. 2006
den vzniku funkce: 9. 12. 2005 - 2. 6. 2006
od 21. 12. 2005 do 28. 6. 2006
Erwin Schoeters - člen
Antverpy, Mechelsesteenweg 155/40, Belgické království
den vzniku členství: 8. 12. 2005
od 21. 12. 2005 do 28. 2. 2008
Philippe Moreels - člen
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128/22, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 5. 12. 2007
od 21. 12. 2005 do 12. 12. 2008
Stefan Duchateau - člen
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53,B-3530, Belgické království
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 7. 10. 2008
od 21. 12. 2005 do 12. 12. 2008
Ing. Pavel Kavánek - člen
Praha 1, Ostrovní 5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 3. 10. 2008
od 9. 8. 2005 do 21. 12. 2005
Johan De Ryck - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Norbertov 714/4, PSČ 169 00
den vzniku členství: 3. 6. 2004 - 8. 12. 2005
den vzniku funkce: 11. 6. 2004 - 8. 12. 2005
od 9. 8. 2005 do 21. 6. 2007
Ing. Josef Beneš - člen dozorčí rady
Špindlerův mlýn - Bedřichov, 9, PSČ 543 51
den vzniku členství: 3. 6. 2004
od 13. 8. 2004 do 9. 8. 2005
Johan De Ryck - předseda dozorčí rady
Praha 2, Havlíčkovy sady 59, PSČ 120 00
den vzniku členství: 3. 6. 2004
den vzniku funkce: 11. 6. 2004
od 13. 8. 2004 do 9. 8. 2005
Ing. Josef Beneš - člen dozorčí rady
Praha 10, Dürerova 2169/2, PSČ 100 00
den vzniku členství: 3. 6. 2004
od 7. 11. 2003 do 13. 8. 2004
Mgr. Petr Vlasák - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Habrmannova 230, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 3. 6. 2004
den vzniku funkce: 18. 8. 2003 - 3. 6. 2004
od 7. 11. 2003 do 21. 12. 2005
Mgr. Martin Vít
Praha 1, Maiselova 25/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 8. 12. 2005
od 5. 3. 2003 do 13. 8. 2004
Ing. Zbyněk Těhle
Benešov u Prahy, Chlístov 1, PSČ 256 01
den vzniku členství: 4. 11. 2002 - 3. 6. 2004
od 2. 10. 2002 do 5. 3. 2003
Ing. Ivo Hoffman
Praha 9 - Horní Počernice, Leštínská 2336/24, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 22. 5. 2002
od 2. 10. 2002 do 7. 11. 2003
Ing. Libor Bosák
Praha 10, Štěchovická 1402/7, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 6. 2. 2002
od 2. 10. 2002 do 7. 11. 2003
Ing. Jiří Hofta
Praha 4, Choceradská 3120/8, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 6. 2. 2002
od 3. 7. 1998 do 19. 8. 2002
Ing. Libor Bosák
Praha 10, Štěchovická 1402/7
od 3. 7. 1998 do 19. 8. 2002
Ing. Jindřich Pich
Praha 4, Ke skále 182/18
od 3. 7. 1998 do 19. 8. 2002
Ing. Jiří Hofta
Praha 4, Choceradská 3120/8
Akcionáři
od 5. 3. 2003 do 22. 10. 2003
ČSOB Asset Management, a.s., IČO: 63999463
Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 12, č.p. 490, PSČ 120 00
od 3. 7. 1998 do 5. 3. 2003
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
Praha 1, Na Příkopě 14
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+117

+
-
Boleslav Polívka
+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-3

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-31

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-66

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-67

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services