Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
IČO: 61859265

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 10. 1994
Obchodní firma
od 2. 1. 2013

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

od 22. 8. 2003 do 2. 1. 2013

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB

od 16. 7. 2003 do 22. 8. 2003

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. člen skupiny ČSOB

od 26. 10. 1994 do 16. 7. 2003

Českomoravský penzijní fond, a.s.

Sídlo
od 10. 6. 2004 do 10. 8. 2007
Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 110 00
od 26. 7. 2002 do 10. 6. 2004
Praha 10, Vinohradská 167 č.p. 3217, PSČ 100 00
od 7. 12. 2000 do 26. 7. 2002
Praha 10, Vinohradská 167/3217
od 2. 11. 1998 do 7. 12. 2000
Praha 8, nám.Dr.V.Holého 16
od 9. 1. 1997 do 2. 11. 1998
Praha 1, Václavské nám. 19, PSČ 110 00
od 26. 10. 1994 do 9. 1. 1997
Praha 1, Václaavské nám. 19
IČO
od 26. 10. 1994

61859265

DIČ

CZ61859265

Identifikátor datové schránky:d9mdmu7
Právní forma
od 26. 10. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2809 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 1. 2013
- shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření
od 2. 1. 2013
- shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření
od 2. 1. 2013
- vykonávání penzijního připojištění pomocí majetku v transformovaném fondu; a činnosti související s činností penzijní společnosti
od 26. 10. 1994 do 2. 1. 2013
- provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem
Ostatní skutečnosti
od 29. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 11. 2011
- Došlo ke sloučením společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 609 17 776, jako společností zanikající. Na společnost přešlo sloučení m obchodní jmění společnosti ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB.
od 12. 3. 2008 do 30. 5. 2008
- Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 18.2.2008 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu" ,, Z důvodu zvýšení počtu účastníků penzijního připojištění a objemu spravovaných prostředků ve fondu s očekáváním dalšího růstu se základní kapiál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, zvyšuje z dosavadní výše..........97,167.00,--Kč, (slovy: devadesát sedm miliónů jedno sto šed esát sedm tisíc Kč) o částku.............200,000.000,--Kč, (slovy: dvě stě miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši............297,167.000,--Kč, (slovy: dvě stě devadesát sedm miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc Kč), který bude splace n peněžitými vklady.----------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 2,000.000 ks (dva milióny kusů) nových kmenový ch akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:-------a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsa t část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;--------------b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;--------c) lhůta pro vykonán í přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desáteho dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;-----------d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;---------e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až dva milióny kusů novýc h akcií na devět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát kusů dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,--Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;-----------f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemy kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno;----------g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostn í právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.----------------Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití předno stního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájem cům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických osob,-------------------- - určitým zájemcem může být akcionář spol ečnosti,----------------------- - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.------------------------------- Výběr podléhá souhasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti.----------------------------- Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíly, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů ko run českých).----------------------------- Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a popotávka bude převyšovat hodnotu 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nově upisovaných akcií, bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.-------------- ----------- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: --------------------------------- a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., čle n skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;- b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynu tím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku;----------------------------------------------- c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;---------------------- d) urče ním výše emisního kurzu nových akcií upisovaným bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 100,--Kč (slovy: jedno sto korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v listinné podobě a budo u znít na jméno.------------------------------ Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech republic, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.--- -------------- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.------------ Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.------------- Proti pohledávkám společnosti vůči jedntlivý m upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti."---------------------------
od 31. 5. 2000
- Tato společnost je právním nástupcem společnosti: Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 36, IČ 25 14 05 91, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4813.
od 31. 5. 1999
- Tato společnost je právním nástupcem společnosti Občanský penzijní fond, a.s., která byla ke dni 31.5.1999 vymazaná z obchodního rejstříku bez likvidace - IČ: 61860921 ( B 3003).
Kapitál
od 25. 1. 2012
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 2008 do 25. 1. 2012
Základní kapitál 297 167 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 2000 do 30. 5. 2008
Základní kapitál 97 167 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 1999 do 31. 5. 2000
Základní kapitál 85 517 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 1995 do 31. 5. 1999
Základní kapitál 80 000 000 Kč
od 26. 10. 1994 do 29. 11. 1995
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 25. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 000 000 v listinné podobě.
od 30. 5. 2008 do 25. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 971 670 v listinné podobě.
od 31. 5. 2000 do 30. 5. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 971 670.
od 31. 5. 2000 do 30. 5. 2008
kmenové, podoba: listinná
od 31. 5. 1999 do 31. 5. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 855 170.
od 29. 11. 1995 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 000.
od 26. 10. 1994 do 29. 11. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 000.
Statutární orgán
od 6. 11. 2019
MARTIN VAŠEK - předseda představenstva
Zeleneč, Nad Lávkou, PSČ 250 91
den vzniku členství: 1. 10. 2019
den vzniku funkce: 1. 10. 2019
od 6. 11. 2019 do 6. 11. 2019
MARIE ZEMANOVÁ - předsedkyně představenstva
Praha - Žižkov, Křížkovského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 8. 2019 - 30. 9. 2019
den vzniku funkce: 2. 8. 2019 - 30. 9. 2019
od 16. 8. 2019 do 6. 11. 2019
MARIE ZEMANOVÁ - předsedkyně představenstva
Praha - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 8. 2019
den vzniku funkce: 2. 8. 2019
od 21. 1. 2019
PETR LAŠTOVKA - člen představenstva
Praha - Nusle, Nuselská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 12. 2018
od 2. 1. 2019 do 21. 1. 2019
PETR PROCHÁZKA - člen představenstva
Plzeň - Újezd, Pod Rozhlednou, PSČ 312 00
den vzniku členství: 2. 8. 2018 - 30. 11. 2018
od 10. 8. 2017
Ing. ALEŠ ZÍB - člen představenstva
Praha - Kunratice, U Kunratického lesa, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 7. 2017
od 7. 11. 2015 do 16. 8. 2019
Ing. MARIE ZEMANOVÁ - předsedkyně
Praha - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2015 - 1. 8. 2019
den vzniku funkce: 28. 8. 2015 - 1. 8. 2019
od 26. 5. 2015 do 10. 8. 2017
Ing. ROMAN FINK - člen
Praha - Dolní Měcholupy, V osikách, PSČ 109 00
den vzniku členství: 15. 4. 2015 - 31. 5. 2017
den vzniku funkce: 15. 4. 2015 - 31. 5. 2017
od 15. 10. 2014 do 26. 5. 2015
Ing. MARCELA SUCHÁNKOVÁ - předsedkyně představenstva
Praha 5 - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 12. 3. 2013 - 30. 4. 2015
den vzniku funkce: 30. 4. 2014 - 30. 4. 2015
od 15. 10. 2014 do 2. 1. 2019
Ing. PETR PROCHÁZKA - člen představenstva
Plzeň - Újezd, Pod Rozhlednou, PSČ 312 00
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 1. 8. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2014 - 1. 8. 2018
od 29. 3. 2013 do 15. 10. 2014
MARCELA SUCHÁNKOVÁ - člen představenstva
Praha 5 - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 12. 3. 2013
od 19. 6. 2012 do 19. 7. 2013
Ing. Petr Procházka - člen představenstva
Plzeň, Pod Rozhlednou, PSČ 312 00
den vzniku členství: 22. 5. 2012 - 30. 6. 2013
od 19. 3. 2012 do 19. 7. 2013
RNDr. Zuzana Uxová - člen představenstva
Praha 1, Jungmannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 30. 6. 2013
od 9. 12. 2011 do 15. 10. 2014
Ing. Miloš Malec - místopředseda představenstva
Praha 3, Vinohradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 11. 2011 - 31. 8. 2014
den vzniku funkce: 29. 11. 2011 - 31. 8. 2014
od 12. 9. 2011 do 19. 6. 2012
Ing. Stanislav Kropš - člen představenstva
Čtyřkoly - Javorník, , PSČ 257 22
den vzniku členství: 2. 9. 2011 - 21. 5. 2012
od 27. 12. 2010 do 27. 12. 2010
Ing. Karel Svoboda - předseda
Praha 7, Kostelní, PSČ 150 57
den vzniku členství: 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 20. 12. 2010
od 27. 12. 2010 do 13. 3. 2014
Ing. Karel Svoboda - předseda
Praha 7, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 30. 11. 2013
den vzniku funkce: 20. 12. 2010 - 30. 11. 2013
od 17. 12. 2008 do 29. 3. 2013
Ing. Jana Gabrielová - člen představenstva
Praha 4, Brabcova 2/1159, PSČ 147 00
den vzniku členství: 5. 12. 2008 - 12. 3. 2013
od 22. 7. 2008 do 27. 12. 2010
ing. Petr Beneš - předseda
Praha 5, U Kříže 609/2, PSČ 158 00
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 26. 11. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 26. 11. 2010
od 22. 7. 2008 do 12. 9. 2011
Ing. Stanislav Kropš - člen představenstva
Čtyřkoly - Javorník, 65, PSČ 257 22
den vzniku členství: 16. 5. 2006 - 16. 8. 2011
od 22. 7. 2008 do 9. 12. 2011
Ing. Miloš Malec - místopředseda představenstva
Praha 3, Vinohradská 172, PSČ 130 00
den vzniku členství: 31. 10. 2006 - 15. 11. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 15. 11. 2011
od 22. 7. 2008 do 19. 3. 2012
Mgr. Martin Vít - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 28. 2. 2012
od 4. 11. 2007 do 17. 12. 2008
RNDr. Jiří Sušický - člen představenstva
Praha 5, U Kříže 625/9, PSČ 158 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 1. 9. 2008
od 4. 1. 2007 do 22. 7. 2008
Ing. Miloš Malec - člen představenstva
Praha 3, Vinohradská 172, PSČ 130 00
den vzniku členství: 31. 10. 2006
od 1. 6. 2006 do 22. 7. 2008
Ing. Stanislav Kropš - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Bellušova 1873, PSČ 155 00
den vzniku členství: 16. 5. 2006
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2008
Ing. Kateřina Štěrbová - člen
Praha 7, Havanská 194/22, PSČ 170 00
den vzniku členství: 26. 5. 2003 - 21. 12. 2007
od 16. 7. 2003 do 22. 7. 2008
ing. Petr Beneš - předseda
Praha 5, U Kříže 609/2, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 1. 4. 2003 - 24. 6. 2008
od 18. 10. 2002 do 4. 1. 2007
Ing. Miloš Malec - Člen představenstva
Praha 3, Vinohradská 172, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 3. 8. 2001 - 31. 10. 2006
od 26. 7. 2002 do 16. 7. 2003
RNDr. Bohumil Máca - člen
Praha 4, Nuselská 37, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 16. 5. 2003
od 26. 7. 2002 do 16. 7. 2003
ing. Tomáš Vystrčil - předseda
Praha 8, Řešovská 567, PSČ 180 00
den vzniku členství: 14. 4. 1999 - 1. 4. 2003
den vzniku funkce: 27. 2. 2001
od 26. 7. 2002 do 1. 6. 2006
RNDr. Zuzana Uxová - místopředseda
Praha 1, Jungmannova 7/19, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 16. 5. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 16. 5. 2006
od 26. 7. 2002 do 4. 1. 2007
ing. Václav Čižinský - člen
Pardubice, Jiráskova 1295, PSČ 530 02
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 26. 5. 2006
od 8. 12. 2000 do 26. 7. 2002
Ing. Tomáš Vystrčil - místopředseda představenstva
Praha 8, Řešovská 567, PSČ 180 00
od 8. 12. 2000 do 26. 7. 2002
Ing. Lumír Kučaba - člen představenstva
Praha 5, Brdičkova 1909/25, PSČ 155 00
od 8. 12. 2000 do 26. 7. 2002
Ing. Milan Sobek - člen představenstva
Praha 7, Komunardů 9, PSČ 170 00
od 20. 7. 1999 do 8. 12. 2000
Ing. Olga Čapková - místopředseda
Praha 10, Uhříněvská 5, PSČ 100 00
od 20. 7. 1999 do 8. 12. 2000
Ing. Tomáš Vystrčil - člen
Praha 8, Řešovská 567, PSČ 180 00
od 2. 11. 1998 do 20. 7. 1999
Ing. Zdeňka Malá - místopředseda
Praha 4, Starobylá 1010, PSČ 140 00
od 2. 11. 1998 do 20. 7. 1999
Ing. Josef Beneš - člen
Praha 10, Dürerova 2169, PSČ 100 00
od 2. 11. 1998 do 8. 12. 2000
Ing. Vlasta Pálová - člen
Pardubice, Černá za Bory 162, PSČ 533 01
od 9. 1. 1997 do 2. 11. 1998
Ing. Miroslav Tichý - místopředseda
Praha 4, Za Zelenou liškou 7/542
od 9. 1. 1997 do 2. 11. 1998
Ing. Zdeňka Malá - člen
Praha 4, Starobylá 1010, PSČ 140 00
od 9. 1. 1997 do 26. 7. 2002
Zdeňka Schmidtová - předseda představenstva
Praha 6, Národní obrany 4, PSČ 160 00
od 9. 1. 1997 do 26. 7. 2002
Ing. Miroslav Špaček - člen
Černošice, Sadová 60, PSČ 252 28
od 29. 11. 1995 do 9. 1. 1997
Ing. Jiří Votrubec - člen
Praha 9, Vybíralova 976
od 29. 11. 1995 do 9. 1. 1997
Ing. Miroslav Tichý - člen
Praha 4, Za Zelenou liškou 7/542
od 26. 10. 1994 do 29. 11. 1995
Ing. Vítězsav Bukač - člen
Chrudim 4, Na Rozhledně 812
od 26. 10. 1994 do 29. 11. 1995
Ing. Luděk Dytrych - člen
Praha 10, Starostrašnická 15/2402
od 26. 10. 1994 do 9. 1. 1997
Ing. Jan Pokorný - předseda představenstva
Praha 8, Křivenická 444
od 26. 10. 1994 do 9. 1. 1997
Mgr. Martin Vrba - člen
Pardubice, K rozvodně 97
od 26. 10. 1994 do 9. 1. 1997
Ing. Miroslav Špaček - člen
Černošice, Sadová 60
od 26. 7. 2002
Jménem společnosti je oprávněno jednat představenstvo jako její statutární orgán, a to minimálně dva členové představenstva společně.
od 26. 10. 1994 do 26. 7. 2002
Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují dva členové představenstva, případně představenstvem k tomu zmocněná osoba.
Dozorčí rada
od 16. 1. 2020
HÉLÉNE MARCELLE M. GOESSAERT - člen dozorčí rady
Praha - Vokovice, Ke dvoru, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 6. 11. 2019
RICHARD PODPIERA - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Xaveriova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 6. 5. 2019
JIŘÍ VÉVODA - předseda dozorčí rady
Praha - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 2. 2019
den vzniku funkce: 15. 4. 2019
od 4. 3. 2019 do 6. 5. 2019
JIŘÍ VÉVODA - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Utěšilova, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 2. 2019
od 9. 10. 2018 do 16. 1. 2020
HÉLÉNE GOESSAERT - člen dozorčí rady
1800 Vilvoorde, Klein Hoogveld 75, Belgické království
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 7. 6. 2018 do 4. 3. 2019
Ing. MARCELA SUCHÁNKOVÁ - předseda
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 31. 1. 2018 - 31. 1. 2019
den vzniku funkce: 9. 4. 2018 - 31. 1. 2019
od 7. 6. 2018 do 6. 11. 2019
Ing. MARTIN VAŠEK - člen
Zeleneč, Nad Lávkou, PSČ 250 91
den vzniku členství: 31. 1. 2018 - 30. 9. 2019
den vzniku funkce: 31. 1. 2018 - 30. 9. 2019
od 5. 9. 2017 do 7. 6. 2018
Ing. PETR HUTLA - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Na vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 6. 2017 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 12. 6. 2017 - 31. 1. 2018
od 5. 9. 2017 do 9. 10. 2018
Ing. JOSEF ŠEDIVÝ - Člen dozorčí rady
Hovorčovice, V Pohodě, PSČ 250 64
den vzniku členství: 1. 6. 2017 - 30. 9. 2018
od 25. 2. 2017 do 5. 9. 2017
Ing. MAREK DITZ - člen
Praha - Benice, U Císařské cesty, PSČ 103 00
den vzniku členství: 19. 10. 2016 - 1. 6. 2017
den vzniku funkce: 19. 10. 2016 - 1. 6. 2017
od 25. 2. 2017 do 5. 9. 2017
JAROSLAV MUŽÍK - člen
Praha - Nové Město, Benátská, PSČ 128 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 1. 6. 2017
den vzniku funkce: 1. 1. 2017 - 1. 6. 2017
od 25. 2. 2017 do 7. 6. 2018
Ing. PETR HLAVÁČ - člen
Třebotov, V Pořadí, PSČ 252 26
den vzniku členství: 19. 10. 2016 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 19. 10. 2016 - 31. 1. 2018
od 4. 10. 2016 do 25. 2. 2017
JAROSLAV MUŽÍK - předseda
Praha - Nové Město, Benátská, PSČ 128 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 29. 3. 2016 - 31. 12. 2016
od 26. 5. 2015 do 4. 10. 2016
Mgr. JANA URBÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní, PSČ 517 22
den vzniku členství: 18. 2. 2015 - 31. 7. 2016
den vzniku funkce: 18. 2. 2015 - 31. 7. 2016
od 13. 5. 2014 do 15. 10. 2014
Ing. TOMÁŠ JIRGL - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Donínská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 5. 3. 2014 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 5. 3. 2014 - 2. 10. 2014
od 13. 5. 2014 do 15. 10. 2014
-
od 30. 8. 2013 do 13. 5. 2014
Mgr. MARTIN JAROLÍM - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Nad cementárnou, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 5. 3. 2014
od 25. 4. 2013 do 9. 11. 2015
NIK VINCKE - předseda
Praha - Nebušice, Nebušická, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 9. 11. 2015
den vzniku funkce: 12. 3. 2013 - 9. 11. 2015
od 25. 4. 2013 do 4. 10. 2016
JAROSLAV MUŽÍK - člen
Praha - Nové Město, Benátská, PSČ 128 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 28. 4. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2013 - 28. 4. 2016
od 15. 2. 2013 do 13. 5. 2014
PAVEL SUDEK - člen
Praha 4 - Podolí, V rovinách, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 1. 2013 - 11. 3. 2014
den vzniku funkce: 31. 1. 2013 - 11. 3. 2014
od 15. 2. 2013 do 13. 5. 2014
- zaměstnanec volený zaměstnanci
od 15. 2. 2013 do 13. 5. 2014
IVAN SEDLÁK - člen
Praha 2 - Vinohrady, Slovenská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 31. 1. 2013 - 11. 3. 2014
den vzniku funkce: 31. 1. 2013 - 11. 3. 2014
od 15. 2. 2013 do 13. 5. 2014
- zaměstnanec volený zaměstnanci
od 15. 2. 2013 do 25. 2. 2017
MAREK NEZVEDA - člen
Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 2. 10. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2013 - 2. 10. 2016
od 9. 12. 2011 do 15. 2. 2013
Gert Rammeloo - předseda dozorčí rady
Konstancin-Jeziorna, Od Lasu, Polská republika
den vzniku členství: 16. 9. 2011 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 15. 11. 2011 - 31. 12. 2012
od 26. 10. 2011 do 30. 8. 2013
Mgr. Martin Jarolím - člen dozorčí rady
Praha 4, Nad cementárnou
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 5. 3. 2014
od 3. 10. 2011 do 9. 12. 2011
Gert Rammeloo - člen dozorčí rady
Konstancin-Jeziorna, Od Lasu, Polská republika
den vzniku členství: 16. 9. 2011
od 27. 12. 2010 do 15. 2. 2013
Ing. Petr Hutla - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 12. 2010 - 31. 12. 2012
od 16. 11. 2010 do 15. 2. 2013
Peter Marchand - člen dozorčí rady
9500 Greaardsbergen, Zavelstraat 120, Belgické království
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 31. 12. 2012
od 28. 6. 2010 do 4. 10. 2012
Johan De Ryck - člen
Praha 6 - Břevnov, Na Okraji, PSČ 162 00
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 22. 5. 2012
od 16. 4. 2010 do 12. 9. 2011
Karel Gilbert Clement Heyndrickx - předseda dozorčí rady
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království
den vzniku členství: 2. 12. 2009 - 7. 5. 2011
den vzniku funkce: 3. 12. 2009 - 7. 5. 2011
od 30. 12. 2009 do 16. 4. 2010
Karel Gilbert Clement Heyndrickx - člen dozorčí rady
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království
den vzniku členství: 2. 12. 2009
od 17. 8. 2009 do 30. 12. 2009
Luc Roger Elie Popelier - předseda dozorčí rady
2801 Mechelen, Voosdonk 21, Belgické království
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 2. 10. 2009
den vzniku funkce: 5. 6. 2009 - 2. 10. 2009
od 24. 6. 2009 do 17. 8. 2009
Luc Roger Elie Popelier - člen dozorčí rady
2801 Mechelen, Voosdonk 21, Belgické království
den vzniku členství: 26. 5. 2009
od 11. 2. 2009 do 12. 9. 2011
Christof De Mil - člen dozorčí rady
Praha 6, K Šubrtce 797/1, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 1. 2009 - 6. 5. 2011
od 11. 2. 2009 do 15. 2. 2013
Jeroen Karel van Leeuwen - člen dozorčí rady
Pardubice, Třída Míru 90, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 1. 2009 - 31. 12. 2012
od 4. 11. 2007 do 17. 12. 2008
Stefan Duchateau - místopředseda dozorčí rady
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530, Belgické království
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 2. 10. 2008
den vzniku funkce: 8. 6. 2007 - 2. 10. 2008
od 4. 11. 2007 do 24. 6. 2009
Christian Defrancq - předseda dozorčí rady
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 11. 5. 2009
den vzniku funkce: 8. 6. 2007 - 11. 5. 2009
od 25. 5. 2007 do 14. 6. 2010
John Arthur Hollows - člen dozorčí rady
Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080, Belgické království
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 11. 5. 2010
od 2. 5. 2007 do 2. 5. 2007
Christian Defrancq - člen
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 20. 7. 2005
den vzniku funkce: 22. 2. 2007
od 2. 5. 2007 do 4. 11. 2007
Christian Defrancq - člen
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království
den vzniku funkce: 22. 2. 2007
od 2. 5. 2007 do 4. 11. 2007
Stefan Duchateau - člen
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530, Belgické království
den vzniku členství: 22. 2. 2007
od 2. 5. 2007 do 4. 11. 2007
Geert De Kegel - člen
Praha 6 - Nebušice, Malý Dvůr 646, PSČ 164 00
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 5. 10. 2007
od 2. 5. 2007 do 24. 6. 2009
Erwin Schoeters - člen
Wommelgem, Verbrandelei 21, 2160, Belgické království
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 11. 5. 2009
od 2. 5. 2007 do 28. 6. 2010
Johan De Ryck - člen
Praha 6 - Střešovice, Norbertov 714/4, PSČ 169 00
den vzniku členství: 22. 2. 2007
od 4. 1. 2007 do 2. 5. 2007
Ing. Milan Káně - místopředseda dozorčí rady
Praha 8 - Dolní Chabry, U větrolamu 752/40, PSČ 184 00
den vzniku členství: 2. 3. 2005
den vzniku funkce: 30. 3. 2005
od 26. 4. 2006 do 2. 5. 2007
Ing. Miroslav Špaček - člen dozorčí rady
Černošice, Sadová 60, PSČ 252 28
den vzniku členství: 22. 3. 2006
od 7. 11. 2005 do 2. 5. 2007
Ing. Aleš Koblížek - člen dozorčí rady
Pardubice, Jiránkova 2296, PSČ 530 02
den vzniku členství: 20. 7. 2005
od 7. 11. 2005 do 2. 5. 2007
Ing. Petr Pohanka - člen dozorčí rady
Nová Ves, 106, PSČ 592 31
den vzniku členství: 20. 7. 2005
od 23. 6. 2005 do 4. 1. 2007
Ing. Milan Káně - místopředseda dozorčí rady
Praha 8, Vršní 155/9
den vzniku členství: 2. 3. 2005
den vzniku funkce: 30. 3. 2005
od 23. 6. 2005 do 2. 5. 2007
Mgr. Jaroslav Rozehnal - předseda dozorčí rady
Praha 4, Nad úpadem 438, PSČ 149 00
den vzniku členství: 2. 3. 2005
den vzniku funkce: 30. 3. 2005
od 16. 7. 2003 do 23. 6. 2005
JUDr. Boris Čuchran - člen
Bratislava, Silvánska 19/459, PSČ 84104, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2003 - 3. 8. 2004
od 16. 7. 2003 do 23. 6. 2005
- pobyt v ČR: Praha 5, Strážovská 342/15, PSČ 15300
od 16. 7. 2003 do 2. 5. 2007
Ing. Milan Horák - člen
Hradec Králové 2, Náměstí Svobody 450, PSČ 500 02
den vzniku členství: 16. 6. 2003
od 26. 7. 2002 do 16. 7. 2003
RNDr. Luděk Ambrož - předseda
Praha 8, Bydhošťská 608, PSČ 181 00
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 16. 6. 2003
den vzniku funkce: 26. 2. 2001
od 26. 7. 2002 do 16. 7. 2003
Zdeňka Schmidtová - člen
Praha 6, Národní obrany 4, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 16. 6. 2003
od 26. 7. 2002 do 23. 6. 2005
ing. David Borges - místopředseda
Praha 1, Klimentská 19, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 26. 1. 2004
den vzniku funkce: 26. 2. 2001 - 26. 1. 2004
od 26. 7. 2002 do 7. 11. 2005
Mgr. Bedřich Štogl - člen
Pohořelice, Nám. Svobody 725, PSČ 691 23
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 28. 6. 2005
od 26. 7. 2002 do 26. 4. 2006
ing. Miroslav Špaček - člen
Černošice, Sadová 60, PSČ 252 28
den vzniku členství: 26. 2. 2001 - 22. 3. 2006
od 8. 12. 2000 do 26. 7. 2002
Ing. Alenka Huláková - předseda
Ostrava - Hrabůvka, Krestova 27, PSČ 705 00
od 8. 12. 2000 do 26. 7. 2002
Ing. Jan Princ, CSc. - člen
Unhošť, Křivoklátská 345, PSČ 273 51
od 8. 12. 2000 do 26. 7. 2002
Ing. Olga Čapková - člen
Praha 10, Uhříněvská 5, PSČ 100 00
od 20. 7. 1999 do 23. 6. 2005
Ing. Aleš Koblížek - člen
Pardubice, Jiránkova 2296, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 4. 1999 - 14. 4. 2004
od 2. 11. 1998 do 20. 7. 1999
Ing. Josef Kubíček - člen
Pardubice, K Višňovce 1386, PSČ 530 02
od 2. 11. 1998 do 8. 12. 2000
Ing. Milan Sobek - předseda
Praha 7, Komunardů 9, PSČ 170 00
od 2. 11. 1998 do 26. 7. 2002
Ing. František Jeřábek - místopředseda
Praha 5, Neústupného 1830, PSČ 150 00
od 9. 1. 1997 do 2. 11. 1998
Ing. Jiří Hlaváček - člen
Pardubice, Družby 192
od 9. 1. 1997 do 2. 11. 1998
Ing. Milan Sobek - předseda
Praha 7, Komunardů 9, PSČ 170 00
od 9. 1. 1997 do 2. 11. 1998
Ing. František Jeřábek - člen
Praha 5, Neústupného 1830, PSČ 150 00
od 9. 1. 1997 do 8. 12. 2000
Ing. Vlasta Svobodová - člen
Praha 9, Šluknovská 316
od 9. 1. 1997 do 8. 12. 2000
Ing. Stanislav Maxa - člen
Praha 10, Michellangelova 1997
od 29. 11. 1995 do 9. 1. 1997
Ing. Josef Špryňar - člen
Praha 4 - Modřany, Poljanova 3241
od 29. 11. 1995 do 9. 1. 1997
Ing. Milan Sobek - člen
Praha 7, Komunardů 9
od 29. 11. 1995 do 9. 1. 1997
Ing. Vlasta Svobodová - člen
Praha 9, Šluknovská 316
od 29. 11. 1995 do 9. 1. 1997
Ing. Stanislav Maxa - člen
Praha 10, Michellangelova 1997
od 26. 10. 1994 do 29. 11. 1995
Ing. Jiří Vorel - člen
Ústí nad Labem, Bratislavská 4
od 26. 10. 1994 do 29. 11. 1995
JUDr. Jitka Hrabáková - člen
Praha 9, V Pařezinách 580
od 26. 10. 1994 do 9. 1. 1997
Ing. Jana Janderová - člen
Praha 4, V Horkách 16
od 26. 10. 1994 do 9. 1. 1997
Ing. Pavel Trnka - člen
Praha 4, Emilie Hyblerové 10
od 26. 10. 1994 do 9. 1. 1997
Ing. Jiří Hlaváček - člen
Pardubice, Družby 192
Akcionáři
od 31. 7. 2013
Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
od 25. 1. 2012 do 31. 7. 2013
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
Praha 5, Radlická, PSČ 150 00
od 23. 3. 2004 do 23. 3. 2004
Československá obchodní banka, a. s.
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20
od 23. 3. 2004 do 23. 3. 2004
- identifikační číslo: 00001350
od 23. 3. 2004 do 25. 1. 2012
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě, PSČ 110 00
od 23. 3. 2004 do 25. 1. 2012
- identifikační číslo: 00001350
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

2. 4. 2020 | | Petr Kučera

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

Obrovské množství OSVČ na slibovanou pomoc vůbec nedosáhne, ukazují včerejší reakce na program Pětadvacítka. Vláda nám vrazila nůž do zad, říkají.

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 11 komentářů

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

Nájemník bytu nesmí dostat výpověď, pokud kvůli epidemii koronaviru nedokáže platit nájemné. Dluh za období od 12. března do 30. září bude moct splatit do konce května 2021.

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

Banky i nebankovní společnosti mají vyhovět prakticky každému, kdo o to požádá. Úroky ale můžou počítat i během odkladu, naúčtují je později.

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 37 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

Šanci mají jenom lidé, pro které je podnikání hlavní činností. Kdo s ním v březnu musel skončit, zpětně už nic nedostane.

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

31. 3. 2020 | | Petr Kučera | 49 komentářů

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

Přímá podpora míří na podnikatele, kteří kvůli krizovým opatřením přišli o významnou část příjmů. Místo 15 tisíc měsíčně půjde o 25 tisíc jednorázově.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 770,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 770,00 Kč
Expobank CZ 2 820,10 Kč
Komerční banka 2 826,92 Kč
Česká spořitelna 2 843,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 881,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

0
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

0
+
-
3.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-1
+
-
4.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

-1
+
-
5.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-2
+
-

Články na Heroine.cz

Komentář Alžběty Samkové: Porodnictví v době koronavirové

Komentář Alžběty Samkové: Porodnictví v době koronavirové

Zákaz přítomnosti otců u porodu se ukázal jako jedno z nejvíce kontroverzních opatření...více

Pusťte dětem animáky studia Ghibli. Vysvobozují z karantény i stereotypů

Pusťte dětem animáky studia Ghibli. Vysvobozují z karantény i stereotypů

Asi už nikdy nebude příhodnější konstelace okolností pro prozkoumání fantazijního světa...více

Proč Korejky nemají dokonalou pleť a další kosmetické mýty

Proč Korejky nemají dokonalou pleť a další kosmetické mýty

Týden předtím, než se oficiálně začalo mluvit o pandemii, jsem se sešla s doktorkou farmacie...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mám nárok na nějakou sociální dávku?
Poradna > Poradna při finanční tísni > Mám nárok na nějakou sociální dávku?

Otázka: Dobrý den, od prosince jsem evidovaný na úřadu práce, ale nepobírám podporu v nezaměstnanosti. Zároveň mám do konce roku podepsanou dohodu o pracovní činnosti u pracovní agentury, jedná se ale pouze o...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services