Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PHARMOS, a.s.
IČO: 19010290

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 4. 1991
Obchodní firma
od 20. 6. 1994

PHARMOS, a.s.

od 30. 4. 1991 do 20. 6. 1994

Farmos, a.s.

Sídlo
od 20. 5. 2003 do 23. 10. 2013
Ostrava, Těšínská ulice 1349/296, PSČ 716 00
od 5. 11. 2002 do 20. 5. 2003
Ostrava-Radvanice, Těšínská ulice č.p. 13/4, PSČ 716 00
od 25. 3. 2002 do 5. 11. 2002
Ostrava-Hrušov, Divišova 18, číslo popisné 266, PSČ 711 00
od 6. 12. 1993 do 25. 3. 2002
Ostrava-Hrušov, Divišova 18, PSČ 711 00
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
Ostrava 1, Českobratrská 18
IČO
od 30. 4. 1991

19010290

DIČ

CZ19010290

Identifikátor datové schránky:mfecgmh
Právní forma
od 30. 4. 1991
Akciová společnost
Spisová značka188 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 11. 5. 2015
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 16. 8. 2010
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 3. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 11. 2004 do 3. 3. 2009
- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků
od 1. 11. 2004 do 3. 3. 2009
- nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny
od 20. 10. 2003
- zacházení s látkami a přípravky, které podléhají režimu zákona č. 167/1998 Sb. v tomto rozsahu: přípravky s obsahem omamných látek uvedených v příloze č. 2 zákona č. 167/1998 Sb., přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb. a přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 6 zákona č. 167/1998 Sb. a jiných - podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. 44/2002 ze dne 4.7.2002
od 6. 12. 1993 do 3. 3. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 12. 1993 do 3. 3. 2009
- organ. a pořádání kult., sport., spol. a vzděl. akcí /mimo par. 3 odst. 9/
od 6. 12. 1993 do 3. 3. 2009
- poradenství /kromě účetního, ekonom., organiz./ a konzultace
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- nákup a prodej léků, chemických a farmaceutických surovin, léčebné kosmetiky a kosmetiky, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky, dietetických přípravků a produktů, pomocného obalového materiálu
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- zřizování lékáren a lékárenských skladů
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- provoz lékárenských skladů včetně dopravy
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- nákup, zpracování a prodej léčivých rostlin
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- pěstování léčivých rostlin
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- poradenská služba
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- vzdělávací činnost v oblasti farmacie
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- publikační a přednášková činnost
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- překladatelská činnost
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- nákup a prodej know-how ve výše uvedených oblastech
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- nákup a prodej odborné literatury
Ostatní skutečnosti
od 2. 9. 2018
- Na společnost PHARMOS, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 190 10 290, jako na společnost nástupnickou přešel v důsledku fúze sloučením majetek zanikajících společností Plzeňská lékárnická s.r.o., se sídlem se sídlem Plzeň, K Jezu 592/32, PSČ 326 00, IČ 252 38 213 a PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o., se sídlem se sídlem Prostějov, Kojetínská 4219/10, PSČ 796 01, IČ 651 39 577 určený v Projektu fúze sloučením ze dne 25.6.2018, rozhodným dnem fúze je den 1.1.2018.
od 29. 12. 2015
- Na základě Smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené dne 29. 9. 2015 mezi společností ViaPharma s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 14888742, jako prodávajícím a PHARMOS, a.s., IČO 190 10 290 došlo k převodu části podniku společ nosti ViaPharma s.r.o. na společnost PHARMOS, a.s.
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- Rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem:
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- Valná hromada společnosti PHARMOS, a.s. -rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem nových akcií, které budou splaceny nepeněžitým vkladem ze stávajících 48.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorun- českých) na 85.700.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských).Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Písemná zpráva představenstva předložená valné hromadě odůvodnila upisování akcií nepeněžitým vkladem takto: důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je posílení obchodních aktivit společnosti a restrukturalizace aktiv.
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 377 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány.
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- určila, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci: stávajícímu akcionáři této společnosti a to akcionáři obchodní společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Ostrava, Švabinského 9, IČ 63080877, který je vlastníkem nepeněžitého vkladu.
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií činí patnáct (15) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele.
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- Místo pro upisování akcií je v sídle této společnosti Ostrava-Hrušov, Divišova 18/266, PSČ 711 00, vždy v pracovní dny v době od 10.00-15.00 hodin. Předem určený zájemce obchodní společnost Česká lékárnická, a.s. upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských- jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii.
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- předmět nepeněžitého vkladu tvoří: a)nemovitý majetek:
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 542, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, objekt bydlení, číslo popisné 685, nacházející se na pozemku, číslo parcely 295/2 zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba č.p. 2223, nacházející se na pozemku, číslo parcely 296, jiná stavba bez č.p., nacházející se na pozemku, číslo parcely 295/4 zastavěná plocha a nádvoří s pozemky čísla parcel 295/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 296 zastavěná plocha a nádvoří, 295/4, zastavěná plocha a nádvoří, 295/2 zastavěná plocha a nádvoří, oceněné znaleckým posudkem číslo 142/2002 ze dne 20.2.2002 na částku 26.100.00,-Kč (slovy: dvacetšestmilionůjednostotisíckorunčeských), který je součástí společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče, znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 6512, k.ú. Lukášov, obec Jablonec nad Nisou, a to objekt občanské vybavenosti číslo popisné 57, nacházející se na pozemku, číslo parcely 389 zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti, číslo popisné 82, nacházející se na pozemku, číslo parcely 392 zastavěná plocha a nádvoří s pozemky, čísla parcel 389 zastavěná plocha a nádvoří, 392 zastavěná plocha a nádvoří, 390 ostatní plochy, 391 ostatní plochy, 393 zahrada, 394/1 ostatní plochy, 400 ostatní plochy, oceněné znaleckým posudkem číslo 142/2002 ze dne 20.2.2002 na částku 2.900.000,-Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských), který je součástí společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- b) movitý majetek:
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- nehmotný inv. majetek v celkové hodnotě 639.000,-Kč (slovy: šestsettřicetdevěttisíckorunčeských) z toho software v hodnotě 588.000,-Kč, (slovy: pětsetosmdesátosmtisíckorunčeských) ocenitelná práva v hodnotě 0,-Kč (slovy: nulakorunčeských), nedok. nehm. investice v hodnotě 51.000,-Kč (slovy: padesátjedentisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- hmotný investiční majetek v celkové hodnotě 22.264.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionydvěstěšedesátčtyřitisíckorunčeských) z toho osobní automobily v hodnotě 3.080.000,-Kč (slovy: třimilionyosmdesáttisíckorunčeských), nákladní automobily v hodnotě 1.079.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmdesátdevěttisíckorunčeských), jiný HIM v hodnotě 11.056.000,-Kč (slovy: jedenáctmilionůpadesátšesttisíckorunčeských), DHIM v hodnotě 6.481.000,-Kč (slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátjedentisíckorunčeských), nedok. hm. investice v hodnotě 568.000,-Kč (slovy: pětsetšedesátosmtisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- stálá aktiva celkem v celkové hodnotě 51.903.000,-Kč (slovy: padesátjedenmiliondevětsettřitisíckorunčeských),
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- zásoby v celkové hodnotě 354.346.000,-Kč (slovy: třistapadesátčtyřimilionůtřistačtyřicetšesttisíckorunčeských) z toho materiál v hodnotě 47.000,-Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíckorunčeských), zboží v hodnotě 354.299.000,-Kč (slovy: třistapadesátčtyřimilionydvěstědevadesátdevěttisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 728.455.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetosmmilionůčtyřistapadesátpěttisíckorunčeských) z toho pohl. z obchodního styku v hodnotě 721.399.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetjedenmiliontřistadevadesátdevěttisíckorunčeských) pohl. Odběratelé ú. 311 v hodnotě 552.100.000,-Kč (slovy: pětsetpadesátdvamilionyjednostotisíckorunčeských), pohl. zálohy + ost. ú. 314,315 v hodnotě 169.299.000,-Kč (slovy: jednostošedesátdevětmilionůdvěstědevadesátdevěttisíckorun- českých) stát - daňové pohl. v hodnotě 2.370.000,-Kč (slovy: dvamilionytřistasedmdesáttisíckorunčeských) odložená daňová pohl. v hodnotě 2.552.000,-Kč (slovy: dvamilionypětsetpadesátdvatisíckorunčeských), pohl. v podn. s rozh. vlivem v hodnotě 2.008.000,-Kč (slovy: dvamilionyosmtisíckorunčeských), jiné pohl. v hodnotě 126.000,-Kč (slovy: jednostodvacetšesttisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- finanční majetek v celkové hodnotě 69.487.000,-Kč (slovy: šedesátdevětmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíckorunčeských) z toho peníze v hodnotě 6.029.000,-Kč (slovy: šestmilionůdvacetdevěttisíckorunčeských), účty v bankách v hodnotě 63.458.000,-Kč (slovy: šedesáttřimilionyčtyřistapadesátosmtisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- oběžná aktiva celkem v hodnotě 1.152.288.000,-Kč (slovy: jednamiliardastopadesátdvamilionydvěstěosmdesátosmtisíckorun- českých)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- aktiva pro substanci v celkové hodnotě 1.204.191.000,-Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtyřimilionyjednostodevadesátjedentisíckorun- českých)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- cizí zdroje v celkové hodnotě 1.030.615.000,-Kč (slovy: jednamiliardatřicetmilionůšestsetpatnácttisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- substance netto (equity) v celkové hodnotě 173.576.000,-Kč (slovy: jednostosedmdesáttřimilionypětsetsedmdesátšesttisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- Movitý majetek oceněný společným znaleckým posudkem ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- Syntézou metod pro výpočet tržní hodnoty byla stanovena komplexní hodnota nepeněžitého vkladu této společnosti částkou 180.787.000,-Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských)
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- Soudní znalci Ing. Petr Korč a Mgr. Pavel Procházka byli jmenováni za účelem ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu pro zvýšení základního kapitálu společnosti Česká lékárnická a.s. usnesením ze dne 23.11.2001, které nabylo právní moci 15.12.2001, vydané Krajským soudem v Ostravě pod. č.j. 26 Cm 327/2001
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v den úpisu akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním Prohlášení vkladatele o vložení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu do společnosti spolu s předáním nepeněžitého vkladu a to movitého i nemovitého majetku společnosti.
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- Na základě přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada společnosti PHARMOS, a.s. po projednání bodu 8. programu valné hromady - Zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 48.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorunčeských) na 85.700.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) nepeněžitým vkladem, dále přijala rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti PHARMOS, a.s.:
od 5. 11. 2002 do 28. 1. 2003
- schvaluje výši nepeněžitého vkladu 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) při zvýšení základního kapitálu této společnosti na základě společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002, který vypracovali soudní znalci Ing. Petr Korč, bytem Třanovice 244, PSČ 739 93 a Mgr. Pavel Procházka, bytem Opava, Haškova 2, PSČ 746 01 na částku 180.787.000,-Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských). Akcie jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: 377 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány, emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských- jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii. Rozdíl ve výši 143.087.000,-Kč (slovy: jednostočtyřicettřimilionyosmdesátsedmtisíckorunčeských) mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tvoří emisní ážio.
od 30. 4. 1991
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a přijatých stanov.
od 30. 4. 1991
- Den vzniku: 30. dubna 1991
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti je ve výši 1,9 mil. Kč. Společnost vydá 14 akcií a` 50 tis. Kč na jméno s názvem "zakladatelská akcie" a 60 akcií a` 20 tis. Kč na majitele s názvem "členské akcie".
Kapitál
od 10. 9. 2004
Základní kapitál 342 800 000 Kč
od 6. 3. 2003 do 10. 9. 2004
Základní kapitál 85 700 000 Kč
od 28. 1. 2003 do 6. 3. 2003
Základní kapitál 87 700 000 Kč
od 14. 12. 1995 do 28. 1. 2003
Základní kapitál 48 000 000 Kč
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
Základní kapitál 40 000 000 Kč
od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 275 v zaknihované podobě.
od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 710 v zaknihované podobě.
od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 v zaknihované podobě.
od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 386 v zaknihované podobě.
od 1. 10. 2012 do 29. 9. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 710 v listinné podobě.
od 10. 9. 2004 do 1. 10. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 710.
od 10. 9. 2004 do 29. 9. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 275.
od 10. 9. 2004 do 29. 9. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 13.
od 10. 9. 2004 do 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 386.
od 10. 9. 2004 do 29. 9. 2016
v listinné podobě
od 28. 1. 2003 do 10. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 377.
od 28. 1. 2003 do 10. 9. 2004
v listinné podobě
od 14. 12. 1995 do 10. 9. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 14. 12. 1995 do 10. 9. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 470.
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 7 870.
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 13.
od 6. 12. 1993 do 10. 9. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 13.
Statutární orgán
od 9. 3. 2020
Ing. ONDŘEJ MORAVEC - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Jana Škody, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 3. 2020
od 1. 3. 2019 do 20. 1. 2020
Ing. RADOVAN MALIŠ - člen představenstva
Havířov - Životice, U Křížů, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2019
od 1. 2. 2019
PharmDr. JIŘÍ KORTA - předseda představenstva
Praha - Sedlec, Kamýcká, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 10. 2018
den vzniku funkce: 17. 10. 2018
od 5. 6. 2018
Ing. MARCEL DIVÁCKÝ - člen představenstva
Krmelín, Polní, PSČ 739 24
den vzniku členství: 10. 4. 2018
od 13. 9. 2017 do 1. 2. 2019
JIŘÍ KORTA - předseda představenstva
Praha - Sedlec, Kamýcká, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 4. 9. 2018
den vzniku funkce: 4. 9. 2013 - 4. 9. 2018
od 1. 2. 2017 do 1. 3. 2019
Ing. RADOVAN MALIŠ - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Kubelíkova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 12. 2016
od 15. 7. 2016 do 5. 6. 2018
MARCEL DIVÁCKÝ - člen představenstva
Krmelín, Polní, PSČ 739 24
den vzniku členství: 2. 4. 2013 - 10. 4. 2018
od 23. 10. 2013 do 1. 2. 2017
RADOVAN MALIŠ - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Kubelíkova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 1. 12. 2016
od 23. 10. 2013 do 13. 9. 2017
JIŘÍ KORTA - předseda představenstva
Praha - Suchdol, U kapličky, PSČ 165 00
den vzniku členství: 4. 9. 2013
den vzniku funkce: 4. 9. 2013
od 15. 4. 2013 do 15. 7. 2016
MARCEL DIVÁCKÝ - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Horní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 2. 4. 2013
od 11. 10. 2012 do 15. 4. 2013
Mgr. Karel Šlegr - člen představenstva
Horka nad Moravou, Baarova, PSČ 783 35
den vzniku členství: 13. 9. 2012 - 2. 4. 2013
od 25. 7. 2012 do 11. 10. 2012
PharmDr. Ivan Šácha - člen představenstva
Ostrava - Svinov, Mičurinova 808/13, PSČ 721 00
den vzniku členství: 16. 5. 2012 - 13. 9. 2012
od 13. 12. 2011 do 23. 10. 2013
Ing. Radovan Mališ - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Kubelíkova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 12. 2011
od 20. 10. 2008 do 23. 10. 2013
PharmDr. Jiří Korta - předseda představenstva
Praha - Suchdol, U Kapličky 574, PSČ 165 00
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 4. 9. 2013
den vzniku funkce: 4. 9. 2008 - 4. 9. 2013
od 15. 11. 2007 do 3. 3. 2009
Mgr. Karel Šlegr - člen představenstva
Horka nad Moravou, Baarova 626/38, PSČ 783 35
den vzniku členství: 30. 8. 2007 - 18. 12. 2008
od 27. 6. 2007 do 9. 8. 2011
Mgr. Jaroslav Němeček - člen představenstva
Ústí nad Labem - Severní terasa, Voskovcova 2747/2, PSČ 400 11
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 9. 6. 2011
od 27. 6. 2007 do 13. 12. 2011
Alena Marynčáková - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 38, PSČ 702 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 1. 12. 2011
od 27. 6. 2007 do 25. 7. 2012
PharmDr. Ivan Šácha - člen představenstva
Ostrava - Svinov, Mičurinova 808/13, PSČ 721 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 16. 5. 2012
od 5. 4. 2005 do 20. 10. 2008
Ing. Roman Kejzlar - předseda představenstva
Orlová, Ostravská 885, PSČ 735 11
den vzniku členství: 1. 2. 2005 - 15. 5. 2008
den vzniku funkce: 1. 2. 2005 - 15. 5. 2008
od 16. 8. 2004 do 5. 4. 2005
PharmDr. Ivan Šácha - předseda představenstva
Brno, Rolnická 3
den vzniku členství: 2. 8. 2002 - 31. 1. 2005
den vzniku funkce: 8. 1. 2004 - 31. 1. 2005
od 20. 5. 2003 do 16. 8. 2004
Ing. Oldřich Fiala - předseda představenstva
Ostravice, čp. 596
den vzniku funkce: 2. 8. 2002 - 9. 1. 2004
od 20. 5. 2003 do 16. 8. 2004
PharmDr. Ivan Šácha - člen představenstva
Brno, Rolnická 3
den vzniku funkce: 2. 8. 2002 - 8. 1. 2004
od 20. 5. 2003 do 27. 6. 2007
PharmDr. Jiří Korta - člen představenstva
Praha - Suchdol, U Kapličky 574
den vzniku funkce: 2. 8. 2002 - 18. 5. 2007
od 20. 5. 2003 do 27. 6. 2007
Ing. Jan Šula - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Havanská č. 1/786, PSČ 708 00
den vzniku funkce: 2. 8. 2002 - 18. 5. 2007
od 20. 5. 2003 do 27. 6. 2007
Mgr. Marcel Cech - člen představenstva
Hradec Králové, Třebechovická 826/12
den vzniku funkce: 2. 8. 2002 - 18. 5. 2007
od 15. 6. 2001 do 20. 5. 2003
PharmDr. Daniel Šilák - člen představenstva
Brušperk, Hřbitovní 1048, PSČ 739 44
od 3. 8. 1999 do 20. 5. 2003
Ing. Jan Šula - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Havanská č. 1/786, PSČ 708 00
od 3. 5. 1999 do 20. 5. 2003
PharmDr. Jiří Korta - člen představenstva
Praha - Suchdol, U kapličky 574
od 14. 4. 1997 do 3. 5. 1999
PharmDr. Jiří Korta - člen představenstva
Hradec Králové, Gebauerova 1422
od 26. 6. 1995 do 14. 4. 1997
Jiří Houser - člen představenstva
Praha 4, Na lysinách 18
od 23. 1. 1995 do 20. 5. 2003
PharmDr. Ivan Šácha - člen představenstva
Brno, Rolnická 3
od 18. 1. 1995 do 15. 6. 2001
PharmDr. Daniel Šilák - člen představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Kašparova 16
od 6. 12. 1993 do 18. 1. 1995
PharmDr. Daniel Šilák - člen představenstva
Kroměříž 11, Zlámanka 19
od 6. 12. 1993 do 23. 1. 1995
PharmDr. Josef Kopecký - člen představenstva
Opava, Ratibořská 38
od 6. 12. 1993 do 20. 5. 2003
Ing. Oldřich Fiala - předseda představenstva
Ostravice čp.596,
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
RNDr.PHMr. Jiří Velkoborský - předseda představenstva
Ostrava-Mariánské Hory, Raisova 25
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
RNDr. Emil Hladík - místopředseda představenstva
Havířov-město, Radniční 8
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
PharmDr. Alena Baranová - člen představenstva
Frýdek-Místek, Mánesova 465
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
PharmDr. Zdeněk Blahuta - člen představenstva
Ostrava-Poruba, V. Vacka 6045
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
Ing. Oldřich Fiala - člen představenstva
Ostravice čp. 596,
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
RNDr.PhMr. Oldřich Holub - člen představenstva
Ostrava-Radvanice, Těšínská 231
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
PHMr. Zdeněk Micek - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Opavská 774
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
RNDr. Jan Pekárek - člen představenstva
Ostrava 1, Zelená 55
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
RNDr. Eva Radinová - člen představenstva
Nový Jičín, Fučíkova 18
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
PharmDr. Zdeněk Blahuta - ředitel
Ostrava-Poruba, V. Vacka 6045
od 18. 1. 1995
Jednání: Společnost je navenek zastupována dvěma členy představenstva. Představenstvo se za společnost podepisuje tak, že je potřeba vždy dvou podpisů oprávněných osob.
od 30. 4. 1991 do 18. 1. 1995
Podepisování: Společnost je vůči třetím osobám zastupována těmito oprávněnými osobami: - předsedou představenstva - ředitelem společnosti - zástupcem ředitele (prokuristou). Uzavírání smluvních vztahů jménem společnosti je platné jen na základě podpisu dvou oprávněných osob.
Prokura
od 30. 4. 1991 do 6. 12. 1993
Ing. Oldřich Fiala
Ostravice čp.596,
Dozorčí rada
od 24. 6. 2015
PharmDr. PETR NALEVAJKA - předseda dozorčí rady
Havířov - Životice, Hraniční, PSČ 736 01
den vzniku členství: 15. 5. 2015
den vzniku funkce: 28. 5. 2015
od 24. 6. 2015
Mgr. RADIM FIALA - člen dozorčí rady
Ostravice, , PSČ 739 14
den vzniku členství: 15. 5. 2015
od 24. 6. 2015
PharmDr. KATEŘINA MAJZNEROVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Štýřice, Jílová, PSČ 639 00
den vzniku členství: 15. 5. 2015
od 24. 6. 2015
PharmDr. VLADAN DEMEL - člen dozorčí rady
Studénka, Družstevní, PSČ 742 13
den vzniku členství: 15. 5. 2015
od 24. 6. 2015
PharmDr. MARTIN VALA - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, K Přehradě, PSČ 736 01
den vzniku členství: 15. 5. 2015
od 24. 6. 2015
PharmDr. DANIEL ŠILÁK - člen dozorčí rady
Brušperk, Hřbitovní, PSČ 739 44
den vzniku členství: 15. 5. 2015
od 25. 11. 2014 do 24. 6. 2015
Mgr. RADIM FIALA - člen dozorčí rady
Ostravice, , PSČ 739 14
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 15. 5. 2015
od 25. 11. 2014 do 24. 6. 2015
PharmDr. KATEŘINA MAJZNEROVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Štýřice, Jílová, PSČ 639 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 15. 5. 2015
od 23. 10. 2013 do 25. 11. 2014
ILONA MRAVCOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Kotlářská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 16. 5. 2012 - 26. 6. 2014
od 23. 10. 2013 do 24. 6. 2015
PETR NALEVAJKA - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Hraniční, PSČ 736 01
den vzniku členství: 16. 5. 2012 - 15. 5. 2015
od 23. 10. 2013 do 24. 6. 2015
LEA LESÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 15. 5. 2015
od 2. 8. 2013 do 25. 11. 2014
Mgr. RADIM FIALA - člen dozorčí rady
Ostravice, , PSČ 739 14
den vzniku členství: 7. 1. 2009 - 7. 1. 2014
od 21. 2. 2013 do 24. 6. 2015
MARTIN ŠVÉDA - předseda dozorčí rady
Říčany - Kuří, V Roklích, PSČ 251 01
den vzniku členství: 10. 1. 2013 - 15. 5. 2015
den vzniku funkce: 10. 1. 2013 - 15. 5. 2015
od 21. 2. 2013 do 24. 6. 2015
DUŠAN MAREK - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Revoluční, PSČ 278 01
den vzniku členství: 10. 1. 2013 - 15. 5. 2015
od 11. 10. 2012 do 23. 10. 2013
Mgr. Lea Lesáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012
od 25. 7. 2012 do 23. 10. 2013
Mgr. Ilona Mravcová - člen dozorčí rady
Brno-Střed - Veveří, Kotlářská 260/15, PSČ 602 00
den vzniku členství: 16. 5. 2012
od 25. 7. 2012 do 23. 10. 2013
PharmDr. Petr Nalevajka - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Hraniční, PSČ 736 01
den vzniku členství: 16. 5. 2012
od 10. 11. 2010 do 21. 2. 2013
Marko Thorsten Albert Grünewald - předseda dozorčí rady
Bretzenheim, Mühlenstr., PSČ 555 59, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 10. 1. 2013
den vzniku funkce: 5. 5. 2010 - 10. 1. 2013
od 16. 8. 2010 do 21. 2. 2013
Christoph Nöll - člen dozorčí rady
Heidelberg, Hauptstr., PSČ 691 17, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 10. 1. 2013
od 3. 3. 2009 do 2. 8. 2013
Mgr. Radim Fiala - člen dozorčí rady
Ostravice, 596, PSČ 739 14
den vzniku členství: 7. 1. 2009
od 16. 11. 2007 do 18. 3. 2010
Helmut Kraft - předseda dozorčí rady
Heidelberg, Posselstr. 5, 69120, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 5. 2006 - 2. 12. 2009
den vzniku funkce: 4. 5. 2006 - 2. 12. 2009
od 15. 11. 2007 do 11. 10. 2012
Mgr. Lea Lesáková - člen
Ostrava, Na jízdárně 25, PSČ 702 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007 - 8. 8. 2012
od 12. 7. 2007 do 16. 8. 2010
Christoph Nöll - člen dozorčí rady
Heidelberg, Hauptstr. 29, PSČ 691 17, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 24. 6. 2005 - 5. 5. 2010
od 5. 6. 2007 do 25. 7. 2012
PharmDr. Petr Nalevajka - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Hraniční 273/10, PSČ 736 01
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 16. 5. 2012
od 5. 6. 2007 do 25. 7. 2012
Mgr. Ilona Mravcová - člen dozorčí rady
Brno-Střed - Veveří, Kotlářská 260/15, PSČ 602 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 16. 5. 2012
od 16. 8. 2004 do 3. 3. 2009
Ing. Oldřich Fiala - člen
Ostravice, čp. 596
den vzniku členství: 7. 1. 2004 - 7. 1. 2009
od 20. 5. 2003 do 16. 8. 2004
PharmDr. René Mach - člen
Břeclav, Čechova 22, PSČ 690 02
den vzniku funkce: 14. 6. 2002
od 20. 5. 2003 do 5. 6. 2007
PharmDr. Petr Nalevajka - člen
Havířov - Životice, Hraniční 273/10, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 26. 4. 2007
od 20. 5. 2003 do 5. 6. 2007
Mgr. Ilona Mravcová - člen
Brno, Kotlářská 15
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 26. 4. 2007
od 20. 5. 2003 do 12. 7. 2007
Dr. Lorenz Näger - předseda
68309 Mannheim, SRN, Lemaitrestr. 8
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 8. 12. 2004
od 20. 5. 2003 do 12. 7. 2007
Claudia Brandstetter - člen
Německo, Pfingstweidstrasse 10-12, 681 99 Mannheim
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 8. 12. 2004
od 20. 5. 2003 do 15. 11. 2007
Mgr. Lea Lesáková - člen
Ostrava, Na jízdárně 25, PSČ 702 00
den vzniku funkce: 14. 6. 2002 - 14. 6. 2007
od 3. 5. 1999 do 20. 5. 2003
Andrea Torz - člen
Rohrlachstrasse 115, 670 59 Ludwigshafen, SRN
od 14. 4. 1997 do 3. 5. 1999
Marko Grünewald - člen
Mühlenstr. 49, Bretzenheim, SRN
od 14. 4. 1997 do 20. 5. 2003
PharmDr. Radim Bakeš - člen
Ostrava-Poruba, Kyjevská 1227
od 14. 12. 1995 do 14. 4. 1997
JUDr. Jan Brožíček - člen
Praha 4, Krouzova 3041
od 14. 12. 1995 do 14. 4. 1997
Stefan Murawa - člen
Zruč-Senec, V Lomečku 420
od 14. 12. 1995 do 20. 5. 2003
Dr. Lorenz Näger - předseda
68309 Mannheim, SRN, Lemaitrestr. 8
od 14. 12. 1995 do 20. 5. 2003
JUDr. Jiří Miketa - člen
Hlučín, Ostravská 33
od 20. 6. 1994 do 14. 12. 1995
Hans Georg Pieke - člen
94227 Rabenstein, Kirchenweg 1
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
JUDr. Jan Brožíček - předseda
Praha 4, Krouzova 3041
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
RNDr. Jan Pekárek - člen
Ostrava 1, Zelená 55
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
RNDr. Eva Radinová - člen
Nový Jičín, Fučíkova 18
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
PharmDr. Alena Baranová - člen
Frýdek-Místek, Mánesova č. 465
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
RNDr. Petr Hobza - člen
Přerov, Dluhonská 56
od 6. 12. 1993 do 14. 12. 1995
Robert Thomann - člen
Leibleinstrasse 37, Detell. Brunn, Spolková republika Německo
od 6. 12. 1993 do 20. 5. 2003
RNDr. Emil Hladík - člen
Havířov, Radniční 8
od 6. 12. 1993 do 20. 5. 2003
PharmDr. Petr Nalevajka - člen
Havířov, Družstevnická 14
Akcionáři
od 18. 8. 2017
Česká lékárnická, a.s., IČO: 63080877
Ostrava - Radvanice, Těšínská, PSČ 716 00
Hodnocení firmy
+11
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 675,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Komerční banka 2 736,92 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 782,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 383 503 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+10
+
-
2.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+6
+
-
3.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

0
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-3
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-11
+
-

Články na Heroine.cz

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypotéka a záznam v registru
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypotéka a záznam v registru

Otázka: Dobrý den, rada bych se zeptala jaká je šance získat hypotéku. Bohužel jsem se záznamem v registru a v solusu za nevcasne splacení kreditní karty a zamítnutí žádosti o půjčku u airbank. Karta je již...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services