Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CRUIYFF a.s.
IČO: 24287172

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu29. 3. 2012
Obchodní firma
od 26. 6. 2018

CRUIYFF a.s.

od 19. 4. 2012 do 26. 6. 2018

AGRO 2000 - uzavřený investiční fond a.s.

od 29. 3. 2012 do 19. 4. 2012

Agro 2000 - uzavřený investiční fond a.s.

Sídlo
od 26. 6. 2018 do 23. 4. 2019
Třebíč, M. Horákové , PSČ 674 01
od 20. 1. 2015 do 26. 6. 2018
Praha, Rohanské nábřeží , PSČ 186 00
od 29. 3. 2012 do 20. 1. 2015
Praha 3, Koněvova , PSČ 130 83
IČO
od 29. 3. 2012

24287172

Identifikátor datové schránky:wyscc22
Právní forma
od 29. 3. 2012
Akciová společnost
Spisová značka8029 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 26. 6. 2018
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 9. 2014 do 26. 6. 2018
- činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona číslo 240/2013 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
od 29. 3. 2012 do 2. 9. 2014
- činnost podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky
Ostatní skutečnosti
od 29. 5. 2018
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 23.04.2018 došlo u společnosti AGRO 2000 - uzavřený investiční fond a.s., se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 242 87 172 jako společnosti rozdělovan é, k odštěpení jednotlivých částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných části jmění na existující nástupnickou společnost TOLAR SICAV a.s., se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 066 97 615, na existující nástupnic kou společnost AVANT Finance SICAV a.s., se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 066 97 674 a na nástupnickou nově vznikající společnost AGRO LP a.s., se sídlem Třebíč, M.Horákové 390.
od 2. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 9. 2014 do 20. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 3. 2014 do 6. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 3. 3. 2014 do 6. 5. 2014
- a) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 72.500.000,-Kč (slovy: sedmdesát dva miliónů pět set tisíc korun českých) - tedy z částky 11.150.000,-Kč (jedenáct miliónů stopadesátisíc korun českých) na částku 83.650.000,-Kč (osmdesát tři miliónů šestsetpadesátisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 72.500.000ks (slovy: sedmdesát dva miliónů pět set tisíc kusů) listi nných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), počet akcií odpovídá rozsahu emise. b) Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání užívání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvo du nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) Obc. Z. c) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určenými zájemci - Ing. Radkem Kružíkem, nar. 14. 12. 1965, bytem I. Olbrachta 671, 674 01 a Lubomírem Krejčím, nar. 24. 10. 1964, bytem Javorová 1044, 674 01 Třebíč a to nepeněžitý vklady specifikovaných pod písmeny h) a ch) tohoto rozhodnutí. d) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. e) Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrn ácti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. f) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny nejpozději ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. g) Valná hromada schvaluje splacení části upisovaných akcií panem Ing. Radkem Kružíkem a to nepeněžitým vkladem, který byl oceněn znaleckým posudkem Ing. Antonína Faltýnka, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze 2Nc 5056/2013 a to užívací m právem k těmto nemovitostem: Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Ing. Radku Kružíkovi, nar. 14. 12. 1965, bytem I. Olbrachta 671, 674 01 vydáno 34.075.000 ks (slovy: třicet čtyři miliónů sedmdesát pět tisíc kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnot ě 1,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost. nemovitosti zapsané na LV č. 198 k.ú. Lipolec, obec Dačice, p.č. 240/3 ostatní plocha o vým. 846 m2, p.č. 240/4 ostatní plocha o vým. 2196 m2, p.č. 820/2 lesní pozemek o vým. 1998 m2, p.č. 1728/1 ostatní plocha o vým. 796 m2, p.č. 1728/2 ostatní ploch a o vým. 98 m2, p.č. 2036 orná půda o vým. 948 m2, p.č. 2038 orná půda o vým. 1991 m2, p.č. 2040 orná půda o vým. 1067 m2, p.č. 2047 orná půda o vým. 14311 m2, p.č. 2100 ostatní plocha o vým. 166 m2, p.č. 2101 orná půda o vým. 14656 m2, p.č. 2113 orná p ůda o vým. 13465 m2, p.č. 2121 ostatní plocha o vým. 264 m2, p.č. 2122 orná půda o vým. 9270 m2, p.č. 2131 ostatní plocha o vým. 57 m2, p.č. 2132 orná půda o vým. 2092 m2, p.č. 2140 ostatní plocha o vým. 28 m2, p.č. 2141 orná půda o vým. 1667 m2, p.č. 215 5 ostatní plocha o vým. 343 m2, p.č. 2199 ostatní plocha o vým. 1109 m2, p.č. 2200 ostatní plocha o vým. 210 m2, p.č. 2201 orná půda o vým. 6557 m2, p.č. 2202 ostatní plocha o vým. 507 m2, p.č. 2223 trvalý travní porost o vým. 446 m2, p.č. 2236 orná půda o vým. 1113 m2, p.č. 2240 orná půda o vým. 983 m2, p.č. 2241 trvalý travní porost o vým. 263 m2, p.č. 2242 ostatní plocha o vým. 1030 m2, p.č. 2249 orná půda o vým. 3553 m2, p.č. 2255 ostatní plocha o vým. 336 m2, p.č. 2256 orná půda o vým. 4319 m2, p.č. 2321 orná půda o vým. 2400 m2, p.č. 2330 trvalý travní porost o vým. 481 m2, p.č. 2331 orná půda o vým. 208 m2, p.č. 2340 orná půda o vým. 1782 m2, p.č. 2341 vodní plocha o vým. 725 m2, p.č. 2342 orná půda o vým. 4908 m2, p.č. 2357 ostatní plo cha o vým. 955 m2, p.č. 2392 orná půda o vým. 18641 m2, p.č. 2402 trvalý travní porost o vým. 8905 m2, p.č. 2403 orná půda o vým. 7026 m2, p.č. 2415 ostatní plocha o vým. 947 m2, p.č. 2416 trvalý travní porost o vým. 8849 m2, p.č. 2417 orná půda o vým. 31871 m2, p.č. 2418 trvalý travní porost o vým. 3772 m2, p.č. 2436 orná půda o vým. 19133 m2, p.č. 2454 orná půda o vým. 4759 m2, p.č. 2463 trvalý travní porost o vým. 2671 m2, p.č. 2464 orná půda o vým. 5034 m2, p.č. 2477 orná půda o vým. 15 424 m2, p.č. 2484 orná půda o vým. 22999 m2, p.č. 2487 orná půda o vým. 2031 m2, p.č. 2502 orná půda o vým. 6043 m2, p.č. 2507 orná půda o vým. 10287 m2, p.č. 2536 orná půda o vým. 3493 m2, p.č. 2537 trvalý travní porost o vým. 3326 m2, p.č. 2597 os tatní plocha o vým. 30 m2, p.č. 2598 trvalý travní porost o vým. 611 m2, p.č. 2600 trvalý travní porost o vým. 76 m2, p.č. 2605 ostatní plocha o vým. 148 m2, p.č. 2606 trvalý travní porost o vým. 3330 m2, p.č. 2608 trvalý travní porost o vým. 455 m 2, p.č. 2619 ostatní plocha o vým. 115 m2, p.č. 2620 trvalý travní porost o vým. 2520 m2, p.č. 2622 trvalý travní porost o vým. 166 m2, p.č. 2624 trvalý travní porost o vým. 938 m2, p.č. 2625 trvalý travní porost o vým. 832 m2, p.č. 2627 trvalý travn í porost o vým. 458 m2, p.č. 2629 trvalý travní porost o vým. 1884 m2, p.č. 2630 ostatní plocha o vým. 175 m2, p.č. 2672 ostatní plocha o vým. 865 m2, p.č. 2673 trvalý travní porost o vým. 11563 m2, p.č. 2674 lesní pozemek o vým. 2872 m2, p.č. 2675 ostatní plocha o vým. 1859 m2, p.č. 2692 trvalý travní porost o vým. 338 m2, p.č. 2750 orná půda o vým. 2353 m2, p.č. 2751 orná půda o vým. 4914 m2, p.č. 2766 orná půda o vým. 6128 m2, p.č. 2767 ostatní plocha o vým. 122 m2, p.č. 2769 ostatní plocha o vým. 813 m2, p.č. 2770 orná půda o vým. 2795 m2, p.č. 2790 ostatní plocha o vým. 81 m2, p.č. 2799 ostatní plocha o vým. 120 m2, p.č. 2800 ostatní plocha o vým. 147 m2, p.č. 2805 ostatní plocha o vým. 1715 m2, p.č. 2812 ostatní plocha o vým. 1968 m2, p.č. 2813 orná půda o vým. 6280 m2, p.č. 2814 trvalý travní porost o vým. 2117 m2, p.č. 2819 orná půda o vým. 3031 m2, p.č. 2826 trvalý travní porost o vým. 3969 m2, p.č. 2841 trvalý travní porost o vým. 4832 m2, p.č. 2850 orná půda o vým. 1264 m2, p.č. 2851 trvalý travní porost o vým. 971 m2, p.č. 2853 trvalý travní porost o vým. 1889 m2, p.č. 2856 orná půda o vým. 10020 m2, p.č. 2857 ostatní plocha o vým. 205 m2, p.č. 2881 trvalý travní porost o vým. 614 m2, p.č. 2887 ostatní plocha o vý m. 883 m2, p.č. 2891 orná půda o vým. 1876 m2, p.č. 2960 ostatní plocha o vým. 682 m2, p.č. 2961 orná půda o vým. 22551 m2, p.č. 2964 ostatní plocha vým. 810 m2, p.č. 2965 orná půda o vým. 22634 m2, p.č. 2970 ostatní plocha o vým. 2278 m2, p.č. 2971 orná půda o vým. 16432 m2, p.č. 3004 trvalý travní porost o vým. 6270 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 239 k.ú. Markvarec, obec Český Rudolec, p.č. 202/11 ostatní plocha o vým. 205 m2, p.č. 213/2 trvalý travní porost o vým. 2490 m2, p.č. 213/3 trvalý travní porost o vým. 142 m2, p.č. 215/5 orná půda o vým. 522 m2, p.č. 215/2 7 orná půda o vým. 1222 m2, p.č. 215/28 orná půda o vým. 17281 m2, p.č. 261/8 ostatní plocha o vým. 3059 m2, p.č. 276/20 orná půda o vým. 841 m2, p.č. 346/17 orná půda o vým. 1266 m2, p.č. 346/18 orná půda o vým. 210 m2, p.č. 346/40 orná půda o vým. 1773 m2, p.č. 346/41 orná půda o vým. 4306 m2, p.č. 346/73 orná půda o vým. 81 m2, p.č. 367/9 trvalý travní porost o vým. 270 m2, p.č. 367/10 trvalý travní porost o vým. 316 m2, p.č. 367/26 trvalý travní porost o vým. 960 m2, p.č. 367/28 trvalý travní porost o vým. 1570 m2, p.č. 368 orná půda o vým. 507 m2, p.č. 369 orná půda o vým. 4118 m2, p.č. 432 orná půda o vým. 3599 m2, p.č. 460 orná půda o vým. 780 m2, p.č. 491 orná půda o vým. 363 m2, p.č. 493 orná půda o vým. 1802 m2, p.č. 496 orná půda o vým. 2367 m2, p.č. 644 orná půda o vým. 3518 m2, p.č. 645 orná půda o vým. 302 m2, p.č. 748/24 orná půda o vým. 3584 m2, p.č. 839/7 orná půda o vým. 1199 m2, p.č. 908/38 trvalý travní porost o vým. 704 m2, p.č. 908/39 trvalý travní porost o vým. 380 m2, p.č. 935/1 trvalý travní porost o vým. 1907 m2, p.č. 1078/23 orná půda o vým. 1995 m2, p.č. 1338/15 trvalý travní porost o vým. 3986 m2, p.č. 1338/16 trvalý travní porost o vým. 2826 m2, p.č. 1350/8 ostatní plocha o vým. 522 m2, p.č. 1361/14 orná půda o vým. 783 m 2, p.č. 1361/17 orná půda o vým. 335 m2, p.č. 1361/18 orná půda o vým. 95 m2, p.č. 1361/19 orná půda o vým. 479 m2, p.č. 1361/20 orná půda o vým. 2738 m2, p.č. 1361/34 orná půda o vým. 881 m2, p.č. 1370/2 trvalý travní porost o vým. 450 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 317 k.ú. Radlice u Volfířova, obec Volfířov, p.č. 143/4 trvalý travní porost o vým. 2080 m2, p.č. 144/3 ostatní plocha o vým. 14 m2, p.č. 144/5 ostatní plocha o vým. 5 m2, p.č. 380/17 orná půda o vým. 299 m2, p.č. 380/18 o rná půda o vým. 9 m2, p.č. 484/4 trvalý travní porost o vým. 23 m2, p.č. 484/5 trvalý travní porost o vým. 192 m2, p.č. 485/1 trvalý travní porost o vým. 4413 m2, p.č. 486/1 trvalý travní porost o vým. 482 m2, p.č. 489/4 trvalý travní porost o vým. 1722 m 2, p.č. 490/1 trvalý travní porost o vým. 3925 m2, p.č. 491/1 trvalý travní porost o vým. 601 m2, p.č. 517/1 orná půda o vým. 625 m2, p.č. 517/3 orná půda o vým. 1104 m2, p.č. 546 trvalý travní porost o vým. 3277 m2, p.č. 597 orná půda o vým. 507 m2, p.č. 598 orná půda o vým. 1806 m2, p.č. 604/41 trvalý travní porost o vým. 480 m2, p.č. 604/57 trvalý travní porost o vým. 372 m2, p.č. 604/69 trvalý travní porost o vým. 11 m2, p.č. 604/70 trvalý travní porost o vým. 69 m2, p.č. 604/91 trvalý travní porost o vým. 313 m2, p.č. 604/92 trvalý travní porost o vým. 509 m2, p.č. 655/16 orná půda o vým. 4318 m2, p.č. 655/29 orná půda o vým. 24 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 186 k.ú. Lipnice u Markvarce, obec Český Rudolec p.č. 47/1 trvalý travní porost o vým. 3663 m2, p.č. 58/3 trvalý travní porost o vým. 854 m2, p.č. 71/21 orná půda o vým. 643 m2, p.č. 155/13 ostatní plocha o vým. 32 m2, p.č. 1 55/21 orná půda o vým. 1950 m2, p.č. 155/22 orná půda o vým. 2135 m2, p.č. 210/2 trvalý travní porost o vým. 5079 m2, p.č. 309/3 orná půda o vým. 574 m2, p.č. 331/18 orná půda o vým. 7214 m2, p.č. 331/19 orná o vým. 1984 m2, p.č. 367/4 ostatní plocha o v ým. 67 m2, nemovitosti zapsané na LV 1639 k.ú. Zaječí, obec Zaječí p.č. 2883/68 ostatní plocha o vým. 1978 m2, p.č. 2883/134 orná půda o vým. 17693 m2, p.č. 3097/79 vinice o vým. 1248 m2, p.č. 3097/81 vinice o vým. 1471 m2, p.č. 3097/82 vinice o vým. 1205 m2, p.č . 3097/101 vinice o vým. 1322 m2, p.č. 3528/90 vinice o vým. 1039 m2, p.č. 5008/57 orná půda o vým. 38710 m2, p.č. 5008/61 orná půda o vým. 3566 m2, p.č. 5008/67 orná půda o vým. 6931 m2, p.č. 5008/68 orná půda o vým. 5000 m2, p.č. 5008/69 orná půda o vým. 5000 m2, p.č. 5008/70 orná půda o vým. 5171 m2, p.č. 5008/72 orná půda o vým. 35618 m2 , p.č. 5013/158 vinice o vým. 773 m2, p.č. 5065/7 orná půda o vým. 15812 m2, p.č. 5065/12 orná půda o vým. 37018 m2, p.č. 5065/20 orná půda o vým. 9582 m2, p.č. 5065/39 orná půda o vým. 4433 m2, p.č. 5065/41 orná půda o vým. 32566 m2, p.č. 5065/71 orná p ůda o vým. 16890 m2, p.č. 5065/163 orná půda o vým. 949 m2, p.č. 5065/164 orná půda o vým. 2138 m2, p.č. 5065/166 orná půda o vým. 1831 m2, p.č. 5065/167 orná půda o vým. 1507 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ přídělový plán nebo jiný po dklad (GP) p.č. 5801 o vým. 5000 m2, p.č. 5814 o vým. 4400 m2, p.č. 5816 o vým. 7737 m2, p.č. 5822 o vým. 10800 m2, p.č. 5883 o vým. 6600 m2, p.č. 5897 o vým. 3000 m2, p.č. 5898 o vým. 2800 m2, nemovitosti zapsané na LV 1389 k.ú. Starovičky, obec Starovičky p.č. 1016/114 orná půda o vým. 6122 m2, p.č. 1018/54 orná půda o vým. 570 m2, p.č. 1018/70 orná půda o vým. 1023 m2, p.č. 1018/73 orná půda o vým. 2028 m2, p.č. 1018/95 orná půda o vým. 1956 m2, p.č. 1018/98 orná půda o vým. 2125 m2, p.č. 1018/239 orná půda o vým. 118 m2, p.č. 1018/251 orná půda o vým. 2959 m2, p.č. 1018/292 orná půda o vým. 2662 m2, p.č. 1022/22 orná půda o vým. 1487 m2, p.č. 1031/8 orná půda o vým. 2069 m2, p.č. 1049/16 or ná půda o vým. 2550 m2, p.č. 3131 orná půda o vým. 2669 m2, p.č. 3134 orná půda o vým. 2411 m2, p.č. 3135 orná půda o vým. 2537 m2, p.č. 3281 orná půda o vým. 2040 m2, p.č. 3445 orná půda o vým. 2000 m2, nemovitost zapsaná na LV 11192 k.ú. Šakvice, obec Šakvice pozemek ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkov ktastr (PK) p.č. 422/2 o vým. 3676 m2, nemovitosti zapsané na LV 3042 k.ú. Rakvice, obec Rakvice pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 457/3 o vým. 849 m2, p.č. 1456/2 o vým. 3413 m2, p.č. 1466/4 o vým. 848 m2, p.č. 1971 o vým. 6978 m2, p.č. 1973 o vým . 6662 m2, p.č. 2650/2 o vým. 7391 m2, p.č. 2999/84 o vým. 3863 m2, p.č. 2999/86 o vým. 3863 m2, p.č. 3002/11 o vým. 1621 m2, p.č. 3002/12 o vým. 1402 m2, p.č. 3003/22 o vým. 10167 m2, p.č. 3003/72 o vým. 3669 m2, p.č. 3003/75 o vým. 3705 m2, p.č. 3003/76 o vým. 3482 m2, p.č. 3069/2 o vým. 4183 m2, p.č. 3161/2 o vým. 2834 m2, nemovitosti zapsané na LV 551 k.ú. Nové Mlýny, obec Přítluky p.č. 227/39 ovocný sad o vým. 12260 m2, p.č. 315/31 ovocný sad o vým. 8676 m2, p.č. 374/40 vinice o vým. 6938 m2, nemovitost zapsaná na LV 11566 k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) p.č. 3187 o vým. 1410 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 204 k.ú. Boňov, obec Jaroměřice nad Rokytnou, p.č. 126/7 orná půda o vým. 1099 m2, p.č. 131/2 orná půda o vým. 9564 m2, nemovitosti zapsané na LV 421 k.ú. Kojetice na Moravě, obec Kojetice p.č. 199/9 trvalý travní porost o vým. 1269 m2, p.č. 226/14 trvalý travní porost o vým. 95 m2, p.č. 331/33 orná půda o vým. 114 m2, p.č. 331/34 orná půda o vým. 1573 m2, nemovitosti zapsané na LV 149 k.ú. Lukov u Moravských Budějovic, obec Lukov p.č. 603/3 orná půda o vým. 4794 m2, p.č. 603/4 orná půda o vým. 4795 m2, p.č. 776/1 orná půda o vým. 3557 m2, p.č. 776/3 orná půda o vým. 3449 m2, nemovitosti zapsané na LV 118 k.ú. Zadní Arnoštov, obec Jevíčko p.č. 2137 orná o vým. 3420 m2, p.č. 2158 trvalý travní porost o vým. 5131 m2, p.č. 2187 ovocný sad o vým. 105808 m2, p.č. 2236 orná půda o vým. 3201 m2, p.č. 2237 orná půda o vým. 10284 m2, p.č. 2238 lesní pozemek o vým. 143 m2, p.č. 2240 lesní pozemek o vým. 899 m2, p.č. 2242 orná půda o vým. 6863 m2, p.č. 2245 lesní pozemek o vým. 425 m2, p.č. 2249 orná půda o vým. 26765 m2, p.č. 2254 lesní pozemek o vým. 32 m2, p.č. 2300 orná půda o vým. 34058 m2, p.č. 2309 orná půda o vým. 4584 m2, p.č. 2399 trvalý travní porost o vým. 1156 m2, p.č. 2404 orná půda o vým. 1633 m2, p.č. 2405 ostatní plocha o vým. 111 m2, p.č. 2457 orná půda o vým. 24094 m2, p.č. 2458 trvalý travní porost o vým. 1987 m2, p. č. 2564 orná půda o vým. 991 m2, nemovitosti zapsané na LV 1337 k.ú. Jaroměřice, obec Jaroměřice p.č. 2648/2 orná půda o vým. 633 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 804 o vým. 77 m2, p.č. 1116/2 o vým. 18905 m2, p.č. 1301/1 o vým. 2676 m2, p.č. 1301/2 o vým. 266 m2, p.č. 1487 o vým. 20 m2, p.č. 1493/2 o vým. 1844 m2, p.č. 1528/1 o vým. 662 m2, p.č. 1543/2 o vým. 4334 m2, p.č. 1552/1 o vým. 4406 m2, p.č. 1557/2 o vým. 3020 m2, p.č. 1557/3 o vým. 4719 m2, p.č. 1561/2 o vým. 2588 m2, p.č. 156 1/3 o vým. 5233 m2, p.č. 1564/2 o vým. 2516 m2, p.č. 1565/2 o vým. 2431 m2, p.č. 1576/2 o vým. 3151 m2, p.č. 1611/2 o vým. 400 m2, p.č. 1616 o vým. 836 m2, p.č. 1635/1 o vým. 753 m2, p.č. 1635/2 o vým. 227 m2, p.č. 1643/1 o vým. 671 m2, p.č. 1643/2 o vým. 320 m2, p.č. 1664/1 o vým. 3190 m2, p.č. 1664/2 o vým. 683 m2, p.č. 1692/1 o vým. 4068 m2, p.č. 1692/2 o vým. 441 m2, p.č. 1699/1 o vým. 435 m2, p.č. 1699/2 o vým. 4089 m2, p.č. 1703/2 o vým. 3884 m2, p.č. 1704/1 o vým. 3794 m2, p.č. 1704/2 o vým. 450 m 2, p.č. 1986 o vým. 198 m2, p.č. 1987 o vým. 3568 m2, p.č. 2027 o vým. 2895 m2, p.č. 2034 o vým. 3377 m2, p.č. 2105/2 o vým. 1806 m2, p.č. 2152 o vým. 2546 m2, p.č. 2180 o vým. 658 m2, p.č. 2181/1 o vým. 1863 m2, p.č. 2181/2 o vým. 5312 m2, p.č. 2229/1 o vým. 6402 m2, p.č. 2259/1 o vým. 2151 m2, p.č. 2259/2 o vým. 1248 m2, p.č. 2347/1 o vým. 520 m2, p.č. 2347/2 o vým. 2547 m2, p.č. 2348 o vým. 1813 m2, p.č. 2358/1 o vým. 384 m2, p.č. 2358/2 o vým. 129 m2, p.č. 2358/3 o vým. 532 m, p.č. 2359/1 o vým. 276 9 m2, p.č. 2492/1 o vým. 3496 m2, p.č. 2492/2 o vým. 5377 m2, p.č. 2504/1 o vým. 8247 m2, p.č. 2504/2 o vým. 3054 m2, p.č. 2507/1 o vým. 7781 m2, p.č. 2507/2 o vým. 2542 m2, p.č. 2560/6 o vým. 2003 m2, p.č. 2560/14 o vým. 335 m2, p.č. 2569/15 o vým. 807 m 2, p.č. 2569/21 o vým. 838 m2, p.č. 2573/3 o vým. 13861 m2, p.č. 2573/44 o vým. 1059 m2, p.č. 2573/46 o vým. 7854 m2, p.č. 2573/47 o vým. 5091 m2, p.č. 2574/3 o vým. 305 m2, p.č. 2648/1 o vým. 16696 m2, p.č. 2649 o vým. 252 m2, p.č. 2656 o vým. 4438 m2, p.č. 2698/10 o vým. 5388 m2, p.č. 2867 o vým. 759 m2, p.č. 2886 o vým. 1791 m2, p.č. 2932 o vým. 906 m2, p.č. 2933 o vým. 126 m2, p.č. 2934 o vým. 1169 m2, p.č. 2940 o vým. 1065 m2, p.č. 2941 o vým. 155 m2, p.č. 2942 o vým. 680 m2, nemovitost zapsaná na LV 2340 k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou pozemek ve zjednodušené evidenci- parcela původ pozemkový katastr (PK) p.č. 2404 o vým. 6384 m2, nemovitosti zapsané na LV 730 k.ú. Třebařov, obec Třebařov pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 125/15 o vým. 1200 m2, p.č. 2054/1 o vým. 30 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemk ový katastr (PK) p.č. 1934 o vým. 5758 m2, p.č. 1935 o vým. 6359 m2, p.č. 1940 o vým. 1795 m2, p.č. 2071 o vým. 390 m2, p.č. 2074 o vým. 838 m2, p.č. 2096 o vým. 3899 m2, p.č. 2099 o vým. 824 m2, nemovitosti zapsané na LV 568 k.ú. Biskupice u Jevíčka, obec Biskupice p.č. 152/15 orná půda o vým. 3850 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) p.č. 220 o vým. 2379 m2, p.č. 237 o vým. 2922 m2, p.č. 273/3 o vým. 459 m2 , p.č. 387/1 o vým. 2154 m2, p.č. 387/2 o vým. 3456 m2, p.č. 413/1 o vým. 1947 m2, p.č. 413/2 o vým. 5345 m2, p.č. 535 o vým. 2510 m2, p.č. 548/3 o vým. 1643 m2, p.č. 584 o vým. 4627 m2, p.č. 585 o vým. 2182 m2, p.č. 632 o vým. 1651 m2, p.č. 636 o vým. 67 98 m2, p.č. 639/1 o vým. 1784 m2, p.č. 646 o vým. 1021 m2, p.č. 730 o vým. 1928, p.č. 735 o vým. 2492 m2, p.č. 756/2 o vým. 1306 m2, p.č. 756/3 o vým. 1967 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 274/3 0 o vým. 2529 m2, p.č. 424/12 o vým. 8631 m2, p.č. 425/4 o vým. 4234 m2, p.č. 449/6 o vým. 2417 m2, nemovitosti zapsané na LV 569 k.ú. Chornice, obec Chornice p.č. 3001 trvalý travní porost o vým. 12634 m2, p.č. 3103 orná půda o vým. 3457 m2, p.č. 3487 orná půda o vým. 1537 m2, p.č. 3493 trvalý travní porost o vým. 129 m2, p.č. 3499 trvalý travní poro st o vým. 1208 m2, p.č. 3573 orná půda o vým. 3610 m2, p.č. 3574 orná půda o vým. 6900 m2, p.č. 3597 orná půda o vým. 2841 m2, p.č. 3689 orná půda o vým. 17539 m2, p.č. 3690 orná půda o vým. 10936 m2, p.č. 3691 orná půda o vým. 8388 m2, p.č. 3724 orná pů da o vým. 21370 m2, p.č. 3725 orná půda o vým. 28498 m2, p.č. 3746 orná půda o vým. 8362 m2, p.č. 3789 orná půda o vým. 3652 m2, p.č. 4187 trvalý travní porost o vým. 5823 m2, nemovitosti zapsané na LV 778 k.ú. Březová n. Svitavou, obec Březová n. Svitavou p.č. 187/1 trvalý travní porost o vým. 58 m2, p.č. 187/3 trvalý travní porost o vým. 34 m2, p.č. 360/4 trvalý travní porost o vým. 26 m2, p.č. 520/2 trvalý travní porost o vým. 5767 m2, nemovitosti zapsané na LV 318 k.ú. Horní Hynčina, obec Pohledy p.č. 2058 orná půda o vým. 10044 m2, p.č. 2061 orná půda o vým. 22379 m2, p.č. 2212/1 orná půda o vým. 26192 m2, p.č. 2212/2 ostatní plocha o vým. 340 m2, p.č. 2218 orná půda o vým. 4323 m2, p.č. 2219 orná půda o vým. 10371 m2, p.č. 2248 ostatní plocha o vým. 1789 m2, jedna polovina (1/2) nemovitostí zapsaných na LV 289 k.ú. Horní Hynčina, obec Pohledy p.č. 2526 ostatní plocha o vým. 210 m2, p.č. 2531 trvalý travní porost o vým. 19901 m2, p.č. 2533 ostatní plocha o vým. 3072 m2, p.č. 2534 ostatní plocha o vým. 3513 m2 , p.č. 2535 lesní pozemek o vým. 5698 m2, p.č. 2536 lesní pozemek o vým. 2562 m2, p.č. 2537 trvalý travní porost o vým. 144366 m2, p.č. 2539 trvalý travní porost o vým. 3978 m2, p.č. 2544 trvalý travní porost o vým. 8677 m2, p.č. 2546 trvalý travní poro st o vým. 7611 m2, p.č. 2554 trvalý travní porost o vým. 9468 m2, nemovitosti zapsané na LV 309 k.ú. Pohledy, obec Pohledy p.č. 316 orná o vým 741 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 317 o vým. 140 m2, id. nemovitostí zapsaných na LV 284 k.ú. Pohledy, obec Pohledy p.č. 881 orná půda o vým. 9049 m2, p.č. 882 trvalý travní porost o vým. 1859 m2, p.č. 883 orná půda o vým. 475 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr (PK) p. č. 896/2 o vým. 18048 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 878/1 o vým. 10203 m2, p.č. 878/3 o vým. 27585 m2, p.č. 896/1 o vým. 3910 m2, nemovitosti zapsané na LV 4368 k.ú. Moravské Budějovice, obec Moravské Budějovice p.č. 737/24 orná půda o vým. 22913 m2, p.č. 1365 orná půda o vým. 5598 m2, p.č. 1779/2 orná půda o vým. 3853 m2, p.č. 1907/2 orná půda o vým. 2979 m2, p.č. 2078/21 orná pů da o vým. 4128 m2, p.č. 2171/13 orná půda o vým. 2036 m2, p.č. 2937/3 orná půda o vým. 39 m2, p.č. 2947/3 ostatní plocha o vým. 147 m2, p.č. 2947/9 ostatní plocha o vým. 85 m2, p.č. 3047/2 orná půda o vým. 2588 m2, p.č. 3914 orná půda o vým. 1977 m2, p.č. 3927/30 orná půda o vým. 1951 m2, p.č. 4043/1 orná půda o vým. 1797 m2, p.č. 4054 orná půda o vým. 4221 m2, p.č. 4102 orná půda o vým. 3680 m2, p.č. 4105 orná půda o vým. 4157 m2, p.č. 4107 orná půda o vým. 4031 m2, p.č. 5022 orná půda o vým. 8671 m2, nemovitosti zapsané na LV 190 k.ú. Velká Lhota u Dačice, obec Volfířov p.č. 257/15 orná půda o vým. 834 m2, p.č. 257/16 orná půda o vým. 42 m2, p.č. 259/1 trvalý travní porost o vým. 2823 m2, p.č. 859 orná půda o vým. 1280 m2, p.č. 860 orná půda o vým. 1 802 m2, p.č. 867 orná půda o vým. 2126 m2, p.č. 874/8 orná půda o vým. 348 m2, p.č. 885/1 trvalý travní porost o vým. 2184 m2, p.č. 912 orná půda o vým. 5733 m2, p.č. 919 orná o vým. 259 m2, p.č. 984/1 trvalý travní porost o vým. 4564 m2, p.č. 1043 orn á půda o vým. 1337 m2, p.č. 1044/1 orná půda o vým. 1216 m2, p.č. 1044/2 orná půda o vým. 434 m2, p.č. 1058 orná půda o vým. 4175 m2, p.č. 1059 orná půda o vým. 3694 m2, p.č. 1064/9 orná půda o vým. 847 m2, p.č. 1064/10 orná půda o vým. 416 m2, p.č. 1064/ 20 orná půda o vým. 198 m2, p.č. 1064/21 orná půda o vým. 41 m2, p.č. 1064/22 orná půda o vým. 4031 m2, p.č. 1064/23 orná půda o vým. 123 m2, p.č. 1064/24 orná půda o vým. 422 m2, p.č. 1064/25 orná půda o vým. 698 m2, nemovitosti zapsané na LV 194 k.ú. Matějovec, obec Český Rudolec p.č. 47/7 ostatní plocha o vým. 14 m2, p.č. 47/9 ostatní plocha o vým. 99 m2, p.č. 2513 ostatní plocha o vým. 200 m2, p.č. 2515 ostatní plocha o vým. 727 m2, nemovitosti zapsané na LV 215 k.ú. Řečice, obec Volfířov pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 354/1 o vým. 25976 m2, p.č. 531/1 o vým. 13252 m2, nemovitosti zapsané na LV 290 k.ú. Stoječín, obec Český Rudolec pozemky ve zjednodušené evidenci - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 600 díl 1 o vým. 31735 m2, p.č. 603 o vým. 717 m2, p.č. 648 díl 1 o vým. 15955 m2, p.č. 651 o v ým. 2191 m2, nemovitosti zapsané na LV 82 k.ú. Přední Arnoštov, obec Městečko Trnávka p.č. 1038 trvalý travní porost o vým. 57788 m2, p.č. 1039 trvalý travní porost o vým. 28350 m2, p.č. 1040 lesní pozemek o vým. 2241 m2, p.č. 1069 orná půda o vým. 1081 m2, p.č. 1073 ostatní plocha o vým. 264 m2, p.č. 1134 ostatní plocha o vým. 7117 m2, p.č. 1135 orná půda o vým. 35964 m2, p.č. 1136 lesní pozemek o vým. 1705 m2, p.č. 1244 trvalý travní porost o vým. 1123 m2, p.č. 1293 orná půda o vým. 13236 m2, p.č. 1320 orná půda o vým. 291 m2, p.č. 1321 ostatní plocha o vým. 398 m2, p.č. 1322 trvalý travní porost o vým. 1842 m2, nemovitosti zapsané na LV 108 k.ú. Vrážné, obec Vrážné p.č. 405 trvalý travní porost o vým. 1780 m2, p.č. 406 trvalý travní porost o vým. 144 m2, p.č. 415 trvalý travní porost o vým. 1226 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový kata str (PK) p.č. 109/1 o vým. 8460 m2, p.č. 404 o vým. 727 m2, p.č. 412 o vým. 716 m2, p.č. 445 o vým. 2239 m2, p.č. 472 o vým. 5747 m2, p.č. 486/1 o vým. 2259 m2, p.č. 496/1 o vým. 3568 m2, p.č. 496/2 o vým. 15412 m2, p.č. 504 o vým. 1165 m2, p.č. 527 o vý m. 5916 m2, p.č. 530 o vým. 1175 m2, p.č. 531 o vým. 597 m2, p.č. 532 o vým. 2474 m2, p.č. 533 o vým. 289 m2, p.č. 637 o vým. 7305 m2, p.č. 649 o vým. 4172 m2, p.č. 765/3 o vým. 326 m2, p.č. 766/1 o vým. 984 m2, p.č. 766/2 o vým. 1356 m2, nemovitosti zapsané na LV 315 pro k.ú. Březina u M. Třebové, obec Březina p.č. 2019 trv. travní porost o vým. 5037 m2, p.č. 2041 trv. travní porost o vým. 3585 m2, p.č. 2045 orná o vým. 4009 m2, p.č. 2071 orná o vým. 430 m2, p.č. 2078 orná o vým. 4217 m2, p.č. 2087 orná o vým. 6960 m2, p.č. 2091 orná o vým. 888 m2, p.č. 2093 orná o vým. 6022 m2, p.č. 2094 orná o vým. 683 m2, p.č. 2106 orná o vým. 2683 m2, p.č. 2113 orná o vým. 2883 m2, p.č. 2122 orná o vým. 4470 m2, p.č. 2133 trv. travní porost o vým. 5598 m2, p.č. 2143 orná o vým. 1521 m2, p.č. 2152 orná o vým. 2687 m2, p.č. 2158 orná o vým. 411 m2, p.č. 2160 orná o vým. 4672 m2, p.č. 2166 orná o vým. 3879 m2, p.č. 2169 trv. travní porost o vým. 17884 m2, p.č. 2375 les o vým 303 m2, p.č. 2376 trv. travní porost o vým. 1427 m2, p.č. 2377 vodní plocha o vým. 308 m2, p.č. 2378 ostatní o vým. 602 m2, p.č. 2489 orná o vým. 999 m2, p.č. 2515 orná o vým. 8453 m2, p.č. 2542 orná o vým. 2802 m2, nemovitost zapsaná na LV 219 pro k.ú. Unerázka, obec Bezděčí u Trnávky p.č. 194 orná o vým. 7901 m2, nemovitosti zapsané na LV 173 pro k.ú. a obec Hartinkov p.č. 129/2 trv. travní porost o vým. 79 m2, p.č. 129/3 ostatní o vým. 435 m2, p.č. 129/4 ostatní o vým. 252 m2, p.č. 129/5 ostatní o vým. 83 m2, p.č. 129/6 ostatní o vým. 169 m2, p.č. 130 trv. tr avní porost o vým. 435 m2, p.č. 224/2 ostatní o vým. 118 m2, p.č. 339/2 trv. travní porost o vým. 547 m2, p.č. 340 trv. travní porost o vým. 444 m2, p.č. 383/1 trv. travní porost o vým. 6382 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) p.č. 104/4 o vým. 1592 m2, p.č. 104/35 o vým. 5956 m2, p.č. 104/47 o vým. 7323 m2, p.č. 104/48 o vým. 5383 m2, p.č. 104/64 o vým. 3221 m2, p.č. 129/1 o vým. 16207 m2, p.č. 162 o vým. 9912 m2, p.č. 223 o vým. 12219 m2, p.č. 335/1 o vý m. 3446 m2, p.č. 382/11 o vým. 4224 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 402 pro k.ú. a obec Volfířov pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) p.č. 191/1 o vým. 3639 m2, p.č. 192/1 o vým. 1014 m2, p.č. 398/1 o vým. 223 m2, p.č. 398/2 o vým. 378 m2, p.č. 399/2 o v ým. 237 m2, p.č. 400/1 o vým. 4453 m2, p.č. 400/2 o vým. 2748 m2, p.č. 486 o vým. 1549 m2, p.č. 487 o vým. 3276 m2, p.č. 684 o vým. 1773 m2, p.č. 685 o vým. 1705 m2, p.č. 705 o vým. 5494 m2, p.č. 706/1 o vým. 2413 m2, p.č. 706/2 d1 o vým. 1985 m2, p.č. 707 o vým. 10660 m2, p.č. 708 o vým. 1309 m2, p.č. 709 o vým. 9143 m2, p.č. 710 o vým. 2426 m2, p.č. 711 o vým. 516 m2, p.č. 712 o vým. 8532 m2, p.č. 773 o vým. 4507 m2, p.č. 774 o vým. 32427 m2, p.č. 775 o vým. 1208 m2, p.č. 776 d1 o vým. 35 20 m2, p.č. 849 o vým. 996 m2, p.č. 850 o vým. 35415 m2, p.č. 851/1 o vým. 118 m2, p.č. 851/3 o vým. 1217 m2, p.č. 852 o vým. 131 m2, p.č. 853/1 o vým. 4002 m2, p.č. 853/2 o vým. 1245 m2, p.č. 1041 o vým. 1205 m2, p.č. 1042 o vým. 27205 m2, p.č. 1045 o vým. 205 m2, p.č. 1046 d1 o vým. 2898 m2, p.č. 1177 o vým. 2187 m2, p.č. 1188 d1 o vým. 2161 m2, p.č. 1189 o vým. 155 m2, p.č. 1190/1 o vým. 3315 m2, p.č. 1200 d 1 o vým. 10718 m2, p.č. 1223 o vým. 396 m2, p.č. 1224 o vým. 4222 m2, p.č. 1226 o vým. 680 m2, p.č. 1347/1 o vým. 4156 m2, p.č. 1347/2 o vým. 3920 m2, p.č. 1348 o vým. 6911 m2, p.č. 1352/1 o vým. 483 m2, p.č. 1353 o vým. 162 m2, p.č. 1354 o vým. 4111 m2, p.č. 1355 o vým. 205 m2, p.č. 1356/1 o vým. 1558 m2, p.č. 1356/2 o vým. 2 059 m2, p.č. 1356/3 o vým. 2850 m2, p.č. 1357 o vým. 254 m2, p.č. 1431 o vým. 162 m2, p.č. 1433 o vým. 861 m2, p.č. 1434 o vým. 9759 m2, p.č. 1456 o vým. 248 m2, p.č. 1457 o vým. 15973 m2, p.č. 1488 o vým. 3122 m2, p.č. 1489 o vým. 97 m2, jedna polovina (1/2) nemovitosti na LV 401 k.ú. a obec Volfířov pozemek ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 567 o vým. 513 m2, nemovitosti zapsané na LV 12245 pro k.ú. Znojmo - město, obec Znojmo p.č. 5617/6 trvalý travní porost o vým. 476 m2, p.č. 5617/2 trvalý travní porost o vým. 607 m2, p.č. 5597/4 orná o vým. 133 m2, nemovitosti zapsané na LV 350 pro k.ú. a obec Boskovštejn p.č. 125/53 orná o vým. 15718 m2, p.č. 400/6 orná o vým. 7330 m2, p.č. 400/7 orná o vým. 3761 m2, p.č. 400/8 orná o vým. 2620 m2, nemovitosti zapsané na LV 266 pro k.ú. Rozkoš u Jevišovic, obec Rozkoš p.č. 338/110 orná o vým. 424 m2, p.č. 375/18 ostatní o vým. 38 m2, p.č. 415/13 orná o vým. 1335 m2, p.č. 415/35 orná o vým. 33 m2, p.č. 435/16 trv. travní porost o vým. 137 m2, p.č. 435/18 trv. travní porost o vým 452 m2, p.č. 465/13 orná o vým. 723 m2, p.č. 465/26 orná o vým. 984 m2, p.č. 465/27 orná o vým. 819 m2, p.č. 988/48 ostatní o vým. 42 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 314 pro k.ú. Čejkovice u Znojma, obec Čejkovice p.č. 1013 orná o vým. 25100 m2, p.č. 1014 orná o vým. 30100 m2, p.č. 1015 orná o vým. 43200 m2, p.č. 1017 orná o vým. 33900 m2, p.č. 1018 orná o vým. 29700 m2, p.č. 1019 orn á o vým. 42600 m2, p.č. 1171 orná o vým. 20150 m2, p.č. 1246 orná o vým. 12170 m2, p.č. 1257 orná o vým. 12420 m2, p.č. 1292 orná o vým. 21150 m2, p.č. 1296 orná o vým. 5800 m2, p.č. 1305 orná o vým. 10500 m2, p.č. 1308 orná o vým. 11650 m2, p.č. 13 32 orná o vým. 32149 m2, p.č. 1355 orná o vým. 13400 m2, p.č. 1356 orná o vým. 19100 m2, p.č. 1359 orná o vým. 30000 m2, p.č. 1360 orná o vým. 30023 m2, p.č. 1370 orná o vým. 9680 m2, p.č. 1470 orná o vým. 29824 m2, p.č. 1486 orná o vým. 25345 m2, p.č. 1490 orná o vým. 27710 m2, p.č. 1492 orná o vým. 27520 m2, p.č. 1501 orná o vým. 23028 m2, p.č. 1504 orná o vým. 20000 m2, p.č. 1513 orná o vým. 15128 m2, p.č. 1521 orná o vým. 9363 m2, nemovitost zapsaná na LV 375 pro k.ú. Vítonice u Znojma, obec Vítonice p.č. 2673 orná o vým. 6616 m2, nemovitosti zapsané na LV 692 pro k.ú. a obec Oleksovice p.č. 8382 orná o vým. 3240 m2, p.č. 8449 orná o vým. 1000 m2, p.č. 8537 orná o vým. 32284 m2, p.č. 8538 orná o vým. 21800 m2, p.č. 8588 orná o vým. 40800 m2, p.č. 8616 orná o vým. 11700 m2, p.č. 8778 orná o vým. 4600 m2, p.č. 8820 orná o vým. 7300 m2, p.č. 8869 orná o vým. 3700 m2, p.č. 8884 orná o vým. 3700 m2, p.č. 8904 orná o vým. 2222 m2, p.č. 8905 orná o vým. 1985 m2, p.č. 8912 orná o vým. 2101 m2, p.č. 8914 orná o vým. 2676 m2, p.č . 8926 orná o vým. 2053 m2, p.č. 8949 orná o vým. 2355 m2, p.č. 8951 orná o vým. 2325 m2, p.č. 8963 orná o vým. 1632 m2, p.č. 8967 orná o vým. 2930 m2 p.č. 9000 orná o vým. 723 m2, p.č. 9001 orná o vým. 587 m2, p.č. 9003 orná o vým. 825 m2, p.č. 9007 orná o vým. 709 m2, p.č. 9011 orná o vým. 757 m2, p.č. 9025 orná o vým. 1375 m2, p.č. 9027 orná o vým. 1415 m2, p.č. 9030 orná o vým. 997 m2, p.č. 9033 orná o vým. 991 m2, p.č. 9461 orná o vým. 4138 m2, p.č. 9464 orná o vým. 5573 m2, p.č. 9524 or ná o vým. 8100 m2, p.č. 9530 orná o vým. 17000 m2, p.č. 9538 orná o vým. 18000 m2, p.č. 9545 orná o vým. 10000 m2, p.č. 9573 orná o vým. 10000 m2, p.č. 9651 orná o vým. 9700 m2, p.č. 9654 orná o vým. 25000 m2, p.č. 9832 orná o vým. 25210 m2, p.č. 9841 orná o vým. 9191 m2, p.č. 9910 orná o vým. 16985 m2, p.č. 10013 orná o vým. 19580 m2, p.č. 10030 orná o vým. 19900 m2, p.č. 10052 orná o vým 13197 m2, p.č. 10061 orná o vým. 18270 m2, p.č. 10107 orná o vým. 18000 m2, p.č. 10108 orná o vým. 30000 m2, p. č. 10203 orná o vým. 30515 m2, p.č. 10234 orná o vým. 16000 m2, nemovitost zapsaná na LV 676 pro k.ú. a obec Dukovany p.č. 392/11 trvalý travní porost o vým. 3666 m2, nemovitosti zapsané na LV 234 pro k.ú. Račerovice, obec Třebíč p.č. 817 ost. pl. o vým. 737 m2, p.č. 1234/2 ost. pl. o vým. 90 m2, nemovitosti zapsané na LV 358 pro k.ú. Sokolí, obec Třebíč p.č. 393/2 orná o vým. 6252 m2, p.č. 438/25 orná o vým. 5711 m2, p.č. 498/1 orná o vým. 50187 m2, p.č. 500 orná o vým. 1778 m2, nemovitosti zapsané na LV 8797 pro k.ú. Podklášteří, obec Třebíč p.č. 218 orná o vým. 774 m2, p.č. 302 orná o vým. 20650 m2, p.č. 303 orná o vým. 1777 m2, p.č. 306/12 orná o vým. 10014 m2, p.č. 331/3 orná o vým. 5864 m2, p.č. 546 orná o vým. 17483 m2 , nemovitost zapsaná na LV 822 pro k.ú. a obec Výčapy p.č. 418/9 orná o vým. 1660 m2, nemovitost zapsaná na LV 659 pro k.ú. a obec Rokytnice nad Rokytnou p.č. 653/3 orná o vým. 13439 m2, nemovitosti zapsané na LV 389 pro k.ú. Horní Újezd u Třebíče, obec Horní Újezd p.č. 228/3 orná o vým. 10226 m2, p.č. 228/4 orná o vým. 30159 m2, nemovitosti zapsané na LV 268 pro k.ú. Bojanovice u Znojma, obec Bojanovice p.č. 151/8 orná o vým. 7889 m2, p.č. 157/3 ostatní o vým. 96 m2, pč. 157/5 ostatní o vým. 86 m2, nemovitost zapsaná na LV 307 pro k.ú. Borotice n. Jev., obec Borotice p.č. 1426 orná o vým. 8517 m2, nemovitosti zapsané na LV 403 pro k.ú. Ptáčov, obec Třebíč p.č. 441 ostatní o vým. 669 m2, p.č. 442 ostatní o vým. 1115 m2, p.č. 929 orná o vým. 11877 m2, nemovitost zapsaná na LV 9461 pro k.ú. Řípov, obec Třebíč p.č. 132 orná o vým. 2629 m2, nemovitost zapsaná na LV 711 pro k.ú. a obec Čáslavice p.č. 729/1 ostatní o vým. 554 m2, nemovitosti zapsané na LV 237 pro k.ú. a obec Mikulovice, okr. Třebíč p.č. 83/10 orná o vým. 1122 m2, p.č. 83/44 orná o vým. 186 m2, p.č. 83/45 orná o vým. 221 m2, p.č. 83/65 trv. travní porost o vým. 89 m2, p.č. 83/83 trv. travní porost o vým. 198 m 2, p.č. 399/1 orná o vým. 5466 m2, p.č. 1290/1 orná o vým. 9716 m2,--- nemovitosti zapsané na LV 265 pro k.ú. Vícenice u D.L., obec Vícenice p.č. 293/2 orná o vým. 3000 m2, p.č. 297/4 orná o vým. 4682 m2, nemovitosti zapsané na LV 600 pro k.ú. Moravská Dlouhá, obec Březová nad Svitavou p.č. 73 orná o vým. 85808 m2, p.č. 114/2 trv. travní porost o vým. 142 m2, p.č. 116/1 trv. travní porost o vým. 25668 m2, p.č. 116/2 zahrada o vým. 1651 m2, nemovitosti zapsané na LV 612 pro k.ú. Zářečí nad Svitavou, obec Březová nad Svitavou p.č. 2157/4 trv. travní porost o vým. 1309 m2, p.č. 2226/1 trv. travní porost o vým. 6245 m2, p.č. 2248 orná o vým. 131 m2, p.č. 2255 orná o vým. 50136 m2, p.č. 2257 /3 orná o vým. 107386 m2, p.č. 2258/1 trv. travní porost o vým. 4431 m2, p.č. 2272/1 trv. travní porost o vým. 6763 m2, p.č. 2315/3 orná o vým. 50767 m2, nemovitost zapsaná na LV 5914 pro k.ú. Moravský Lačnov obec Svitavy p.č. 2581/2 o vým. 416 m2, nemovitosti zapsané na LV 483 pro k.ú. a obec Koclířov p.č. 4006 orná o vým. 25542 m2, p.č. 4215/2 trv. travní porost o vým. 12772 m2, p.č. 4215/3 trv. travní porost o vým. 6048 m2, p.č. 4215/4 trv. travní porost o vým. 7185 m2, p.č. 4886 orná o vým . 140324 m2. h) Valná hromada schvaluje splacení části upisovaných akcií panem Lubomírem Krejčím a to nepeněžitým vkladem, který byl oceněn znaleckým posudkem Ing. Antonína Faltýnka, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze 2Nc 5056/2013 a to užívacím p rávem k těmto nemovitostem: nemovitosti zapsané na LV č. 187 k.ú. Lipolec, obec Dačice, okres Jindřichův Hradec, p.č. 863/7 trvalý travní porost o vým. 6616 m2, p.č. 2034 orná o vým. 16078 m2, p.č. 2035 ostatní plocha o vým. 970 m2, p.č. 2039 orná o vým. 14493 m2, p.č. 2046 orná o v ým. 47722 m2, p.č. 2051 orná o vým. 4664 m2, p.č. 2052 trvalý travní porost o vým. 2113 m2, p.č. 2053 orná o vým. 1736 m2, p.č. 2097 orná o vým. 257 m2, p.č. 2098 ostatní o vým. 57 m2, p.č. 2099 orná o vým. 2007 m2, p.č. 2109 orná o vým. 947 m2, p.č. 2114 orná o vým. 38469 m2, p.č. 2145 ostatní o vým. 501 m2, p.č. 2146 orná o vým. 15943 m2, p.č. 2171 orná o vým. 7486 m2, p.č. 2175 orná o vým. 4940 m2, p.č. 2195 ostatní o vým. 97 m2, p.č. 2196 trvalý travní porost o vým. 401 m2, p.č. 2218 ostatní o vým. 59 7 m2, p.č. 2219 trvalý travní porost o vým. 4129 m2, p.č. 2221 ostatní o vým. 1150 m2, p.č. 2234 orná o vým. 17691 m2, p.č. 2235 orná o vým. 19926 m2, p.č. 2250 orná o vým. 68898 m2, p.č. 2261 trvalý travní porost o vým. 3053 m2, p.č. 2281 trvalý travní p orost o vým. 4329 m2, p.č. 2282 ostatní o vým. 946 m2, p.č. 2284 trvalý travní porost o vým. 194 m2, p.č. 2293 trvalý travní porost o vým. 386 m2, p.č. 2339 orná o vým. 40255 m2, p.č. 2343 orná o vým. 7536 m2, p.č. 2344 trvalý travní porost o vým. 888 m2, p.č. 2345 vodní plocha o vým. 7435 m2, p.č. 2346 vodní plocha o vým. 850 m2, p.č. 2347 trvalý travní porost o vým. 3129 m2, p.č. 2348 trvalý travní porost o vým. 3211 m2, p.č. 2351 lesní pozemek o vým. 829 m2, p.č. 2358 ostatní o vým. 295 m2, p.č. 2359 o statní o vým. 741 m2, p.č. 2360 orná o vým. 39617 m2, p.č. 2362 orná o vým. 500 m2, p.č. 2385 orná o vým. 292 m2, p.č. 2386 ostatní o vým. 866 m2, p.č. 2395 orná o vým. 2939 m2, p.č. 2405 ostatní o vým. 264 m2, p.č. 2410 ostatní o vým. 325 m2, p.č. 2421 t rvalý travní porost o vým. 1556 m2, p.č. 2422 trvalý travní porost o vým. 146 m2, p.č. 2423 orná o vým. 378 m2, p.č. 2427 orná o vým,. 1520 m2, p.č. 2429 orná o vým. 19998 m2, p.č. 2431 orná o vým. 663 m2, p.č. 2435 orná o vým. 1997 m2, p.č. 2453 orná o vým. 1146 m2, p.č. 2462 trvalý travní porost o vým. 1578 m2, p.č. 2465 trvalý travní porost o vým. 1294 m2, p.č. 2466 orná o vým. 60998 m2, p.č. 2470 orná o vým. 2756 m2, p.č. 2478 orná o vým. 23584 m2, p.č. 2479 trvalý travní porost o vým. 4936 m2, p.č. 2488 orná o vým. 2626 m2, p.č. 2492 orná o vým, 27548 m2, p.č. 2493 ostatní o vým. 320 m2, p.č. 2494 orná o vým. 1116 m2, p.č. 2514 orná o vým. 15789 m2, p.č. 2516 orná o vým. 16356 m2, p.č. 2529 orná o vým. 31174 m2, p.č. 2530 trvalý travní porost o vým. 5139 m2, p.č. 2533 trvalý travní porost o vým. 7461 m2, p.č. 2534 orná o vým. 15187 m2, p.č. 2538 trvalý travní porost o vým. 2169 m2, p.č. 2543 trvalý travní porost o vým. 2109 m2, p.č. 2544 orná o vým. 6893 m2, p.č. 2549 trvalý travní porost o vým. 519 9 m2, p.č. 2551 trvalý travní porost o vým. 2517 m2, 2563 trvalý travní porost o vým. 1626 m2, p.č. 2565 trvalý travní porost o vým. 1784 m2, p.č. 2566 trvalý travní porost o vým. 4747 m2, p.č. 2586 ostatní o vým. 62 m2, p.č. 2594 trvalý travní porost o vým. 4337 m2, p.č. 2650 trvalý travní porost o vým. 79 m2, p.č. 2667 orná o vým. 17765 m2, p.č. 2677 orná o vým. 552 m2, p.č. 2678 ostatní o vým. 31 m2, p.č. 2685 ostatní o vým. 1123 m2, p.č. 2686 orná o vým. 13620 m2, p.č. 2687 vodní plocha o vým. 1439 m 2, p.č. 2688 orná o vým. 19022 m2, p.č. 2713 orná o vým. 15987 m2, p.č. 2740 trvalý travní porost o vým. 1541 m2, p.č. 2742 orná o vým. 1785 m2, p.č. 2743 trvalý travní porost o vým. 1051 m2, p.č. 2744 orná o vým. 4752 m2, p.č. 2818 orná o vým. 15711 m2, p.č. 2836 orná o vým. 4793 m2, p.č. 2854 trvalý travní porost o vým. 1017 m2, p.č. 2858 orná o vým. 505 m2, p.č. 2859 ostatní o vým. 49 m2, p.č. 2862 orná o vým. 21053 m2, p.č. 2863 ostatní o vým. 559 m2, p.č. 2868 orná o vým. 355 m2, p.č. 2869 ostatní o vým. 126 m2, p.č. 2870 trvalý travní porost o vým. 258 m2, p.č. 2874 trvalý travní porost o vým. 2970 m2, p.č. 2875 vodní plocha o vým. 362 m2, p.č. 2876 trvalý travní porost o vým. 4011 m2, p.č. 2877 ostatní o vým. 193 m2, p.č. 2878 trvalý travní porost o vým. 5842 m2, p.č. 2879 vodní plocha o vým. 429 m2, p.č. 2880 trvalý travní porost o vým. 2672 m2, p.č. 2886 orná o vým. 483 m2, p.č. 2893 orná o vým. 17589 m2, p.č. 2894 trvalý travní porost o vým. 3073 m2, p.č. 2917 orná o vým. 1439 m2, p.č. 2918 ost atní o vým. 1500 m2, p.č. 2942 les o vým. 788 m2, p.č. 3008 orná o vým. 14341 m2, p.č. 3009 trvalý travní porost o vým. 4492 m2, p.č. 3018 ostatní o vým. 51 m2, p.č. 3019 orná o vým. 597 m2, p.č. 3027 ostatní o vým. 333 m2, p.č. 3028 orná o vým. 22805 m2, p.č. 3029 ostatní o vým. 366 m2, p.č.3031 orná o vým. 1259 m2, p.č. 3037 ostatní o vým. 1336 m2, p.č. 3058 orná o vým. 14324 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 238 k.ú. Markvarec, obec Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec, p.č. 131/1 ostatní o vým. 71 m2, p.č.137/13 orná o vým. 3094 m2, p.č. 137/14 orná o vým. 72 m2, p.č. 137/15 orná o vým. 213 m2, p.č. 137/32 trvalý travní porost o vým. 3040 m2, p.č. 137/33 trvalý travní porost o vým. 285 m2, p.č. 276/19 orná o vým, 2311 m2, p.č. 278/1 trvalý travní porost o vým. 3779 m2, p.č. 284/23 trvalý travní porost o vým. 1340 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 315 k.ú. Radlice u Volfířova, obec Volfířov, okres Třebíč, p.č. 158 trvalý travní porost o vým. 155 m2, p.č. 159 trvalý travní porost o vým. 191 m2, p.č. 160 trvalý travní porost o vým. 165 m2, p.č. 163/4 ostatní o vým. 172 m 2, p.č. 163/5 ostatní o vým. 35 m2, p.č. 177/9 ostatní o vým. 30 m2, p.č. 177/10 ostatní o vým. 8 m2, p.č. 177/12 ostatní o vým. 46 m2, p.č. 186/2 ostatní o vým. 41 m2, p.č. 187/3 les o vým. 80 m2, p.č. 195/10 trvalý travní porost o vým. 5172 m2, p.č. 195 /13 trvalý travní porost o vým. 2173 m2, p.č. 195/14 trvalý travní porost o vým. 176 m2, p.č. 302/6 trvalý travní porost o vým. 3072 m2, p.č. 302/7 trvalý travní porost o vým. 3801 m2, p.č. 302/8 trvalý travní porost o vým. 5846 m2, p.č. 302/20 trvalý tra vní porost o vým. 365 m2, p.č. 302/26 trvalý travní porost o vým. 6032 m2, p.č. 302/27 trvalý travní porost o vým. 13298 m2, p.č. 302/28 trvalý travní porost o vým. 115 m2, p.č. 302/49 trvalý travní porost o vým. 17 m2, p.č. 321/1 orná o vým. 870 m2, p.č. 359/17 trvalý travní porost o vým. 7470 m2, p.č. 380/12 orná o vým. 1526 m2, p.č. 380/13 orná o vým. 10671 m2, p.č. 477/14 trvalý travní porost o vým. 6467 m2, p.č. 484/6 trvalý travní porost o vým. 5 m2, p.č. 517/2 orná o vým. 94 m2, p.č. 896 orná o vým. 25658 m2, nemovitosti na LV č. 452 k.ú. a obec Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec, p.č. 3513 orná o vým. 28970 m2, p.č. 3924 ostatní o vým. 63 m2, p.č. 3927 orná o vým. 7415 m2, p.č. 3932 ostatní o vým. 888 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 70 k.ú. Lipnice u Markvarce, obec Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec, p.č. 51 orná o vým. 11020 m2, p.č. 210/3 trvalý travní porost o vým. 1123 m2, p.č. 260/4 trvalý travní porost o vým. 206 m2,p.č. 260/6 trvalý travní por ost o vým. 152 m2, p.č. 261/3 trvalý travní porost o vým. 360 m2, p.č. 261/4 trvalý travní porost o vým. 2345 m2, p.č. 279/5 trvalý travní porost o vým. 5149 m2, p.č. 313/7 trvalý travní porost o vým. 5133 m2, p.č. 313/24 trvalý travní porost o vým. 424 m2, p.č. 315/20 orná o vým. 35166 m2, p.č. 315/35 orná o vým. 2354 m2, p.č. 331/15 orná o vým. 13516 m2, p.č. 331/23 orná o vým. 785 m2, p.č. 336/5 trvalý travní porost o vým. 13593 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 219 k.ú. Lidéřovice, obec Peč, okr. Jindřichův Hradec, p,č, 5008 ostatní o vým. 556 m2, p.č. 5014 ostatní o vým. 2513 m2, p.č. 5054 ostatní o vým. 3008 m2, p.č. 5056 ostatní o vým. 1227 m2, p.č. 5070 ostatní o vým. 887 m2, p.č . 5075 ostatní o vým. 5434 m2, p.č. 5114 ostatní o vým. 687 m2, p.č. 5136 ostatní o vým. 623 m2, p.č. 5164 ostatní o vým. 303 m2, p.č. 5170 ostatní o vým. 10907 m2, p.č. 5242 ostatní o vým. 4088 m2, p.č. 5265 ostatní o vým. 543 m2, p.č. 5266 ostatní o vým . 1290 m2, p.č. 5271 ostatní o vým. 1729 m2, p.č. 5306 ostatní o vým. 236 m2, p.č. 5336 ostatní o vým. 209 m2, p.č. 5340 ostatní o vým. 2444 m2, p.č. 5358 ostatní o vým. 989 m2, p.č. 5359 ostatní o vým. 7006 m2, p.č. 5433 ostatní o vým. 566 m2, p.č. 5444 ostatní o vým. 614 m2, p.č. 5468 ostatní o vým. 10672 m2, p.č. 5474 ostatní o vým. 1235 m2, p.č. 5514 ostatní o vým. 4265 m2, p.č. 5517 ostatní o vým. 1233 m2, p.č. 5530 ostatní o vým, 1787 m2, p.č. 5532 ostatní o vým. 633 m2, p.č. 5569 ostatní o vým. 479 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 1624 k.ú. a obec Zaječí, okr. Břeclav, p.č. 2883/69 orná o vým. 4955 m2, p.č. 2883/86 orná o vým. 1686 m2, p.č. 2883/91 vinice o vým. 3247 m2, p.č. 3097/83 vinice o vým. 2158 m2, p.č. 3097/90 orná o vým. 2027 m2, p.č. 3097/98 vinice o vým. 2473 m2, p.č. 3528/16 vinice o vým. 1133 m2, p.č. 3528/17 orná o vým. 643 m2, p.č. 3528/18 zahrada o vým. 1254 m2, p.č. 3528/19 orná o vým. 226m2, p.č. 3528/20 orná o vým. 387 m2, p.č. 3528/21 orná o vým. 925 m2, p.č. 3528/82 ovocný sad o vý m. 4418 m2, p.č. 3528/231 orná o vým. 719 m2, p.č. 3528/329 orná o vým. 4403 m2, p.č. 5001/52 orná o vým. 4775 m2, p.č. 5013/70 orná o vým. 8153 m2, p.č. 5013/76 orná o vým. 21091 m2, p.č. 5013/83 orná o vým. 2918 m2, p.č. 5013/94 orná o vým. 4340 m2, p. č. 5013/109 vinice o vým. 1406 m2, p.č. 5013/111 vinice o vým. 720 m2, p.č. 5013/134 zahrada o vým. 2165 m2, p.č. 5013/138 orná o vým. 1399 m2, p.č. 5013/146 orná o vým. 2072 m2, p.č. 5013/154 vinice o vým. 1940 m2, p.č. 5013/155 orná o vým. 1640 m2, p.č. 5013/159 vinice o vým. 572 m2, p.č. 5013/160 vinice o vým. 987 m2, p.č. 5020/46 orná o vým. 18172 m2, p.č. 5020/53 orná o vým. 5521 m2, p.č. 5020/97 orná o vým. 29001 m2, p.č. 5020/114 orná o vým. 19012 m2, p.č. 5020/133 orná o vým. 46704 m2, pozemky ve zjednod. evidenci parcely původ PP p.č. 5790 o vým. 4600 m2, p.č. 5842 o vým. 6400 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 1384 k.ú. a obec Starovičky, okr. Břeclav, p.č. 849/10 orná o vým. 3743 m2, p.č. 849/11 orná o vým. 3672 m2, p.č. 849/13 orná o vým. 3446 m2, p.č. 849/14 orná o vým. 3017 m2, p.č. 849/15 orná o vým. 3444 m2, p.č. 987/70 ovocn ý sad o vým. 8907 m2, p.č. 1013/169 orná o vým. 4249 m2, p.č. 1016/113 orná o vým. 5836 m2, p.č. 1018/30 orná o vým. 3817 m2, p.č. 1018/36 orná o vým. 3675 m2, p.č. 1018/304 orná o vým. 2088 m2, p.č. 1018/330 orná o vým. 2448 m2, p.č. 1022/43 orná o vým. 3140 m2, p.č. 1022/122 orná o vým. 3389 m2, p.č. 1041/202 orná o vým. 3037 m2, p.č. 1058/1 orná o vým. 7457 m2, p.č. 3233 orná o vým. 3359 m2, p.č. 3279 orná o vým. 2482 m2, p.č. 3284 orná o vým. 1556 m2, p.č. 3285 orná o vým. 2980 m2, p.č. 3432 orná o vý m. 1757 m2, p.č. 3458 orná o vým. 2864 m2, p.č. 3459 orná o vým. 3028 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 11191 k.ú. a obec Šakvice, okr. Břeclav, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 233/2 o vým. 12624 m2, p.č. 478 o vým. 10601 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 3038 k.ú. a obec Rakvice, okr. Břeclav, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2069 o vým. 9157 m2, p.č. 2697/2 o vým. 9263 m2, p.č. 2841/1 o vým. 496 m2, p.č. 2841/2 o vým. 482 m2, p.č. 30 71 o vým. 1250 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 552 k.ú. Nové Mlýny, obec Přítluky, okr. Břeclav, p.č. 183/121 orná o vým. 162 m2, p.č. 227/35 ovocný sad o vým. 4590 m2, p.č. 374/32 vinice o vým. 7227 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 11540 k.ú. a obec Velké Pavlovice, okr. Břeclav, pozemky ve zjednodušené evidenci- parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 596/1 o vým. 2342 m2, p.č. 2714 o vým. 3815 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 471 k.ú. Lukov u Moravských Budějovic, obec Lukov, okres Třebíč, p.č. 425/23 trvalý travní porost o vým. 3336 m2, p.č. 425/56 trvalý travní porost o vým. 2356 m2, p.č. 425/76 trvalý travní porost o vým. 422 m2, p.č. 481/23 tr valý travní porost o vým. 119 m2, p.č. 550/48 orná o vým. 2044 m2, p.č. 688/1 orná o vým.4888 m2, p.č. 760/2 trvalý travní porost o vým. 1746 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 1648 k.ú. Popovice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, p.č. 85/4 trvalý travní porost o vým. 13552 m2, p.č. 86/2 trvalý travní porost o vým,. 2882 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 107 k.ú. Zadní Arnoštov, obec Jevíčko, okr. Svitavy, p.č. 1200/1 les o vým. 3029 m2, p.č. 2122 trvalý travní porost o vým. 1579 m2, p.č. 2136 orná o vým. 9944 m2, p.č. 2138 orná o vým. 10315 m2, p.č. 2141 orná o vým. 55033 m2 , p.č. 2146 orná o vým. 58792 m2, p.č. 2476 orná o vým. 2640 m2, p.č. 2557 orná o vým. 16854 m2, p.č. 2560 orná o vým. 9884 m2, p.č. 2563 orná o vým. 11887 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 12101 k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okr. Břeclav, p.č. 3821/2 orná o vým. 5227 m2, p.č. 3982/5 orná o vým. 4023 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 170 k.ú. Stará Roveň, obec Městečko Trnávka, okr. Svitavy, p.č. 430/3 orná o vým. 1099m2, p.č. 462 orná o vým. 2298 m2, p.č. 463 orná o vým,. 2719 m2, p.č. 482 orná o vým. 1777 m2, p.č. 490 orná o vým. 2252 m2, p.č. 555 trvalý travní porost o vým. 129 m2, p.č. 556/1 trvalý travní porost o vým. 888 m2, p.č. 573/2 trvalý travní porost o vým. 169 m2, pozemek ve zjednod. evidenci parcely původ PK p.č. 549 o vým. 2942 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 563 k.ú. a obec Městečko Trnávka, okr. Svitavy, p.č. 267 orná o vým. 43196 m2, p.č. 401/1 orná o vým. 182376 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 125 k.ú. a obec Víska u Jevíčka, okr. Svitavy, p.č. 1001 trvalý travní porost o vým. 16825 m2, p.č. 1011 orná o vým. 2320 m2, p.č. 1012 orná o vým. 18193 m2, p.č. 1035 orná o vým. 3539 m2, p.č. 1036 orná o vým. 601 m2, p.č.10 45 orná o vým. 8038 m2, p.č. 1046 orná o vým. 15526 m2, p.č. 1063 orná o vým. 43235 m2, p.č. 1064 orná o vým. 1821 m2, 1078 orná o vým. 3785 m2, p.č. 1079 orná o vým. 349 m2, p.č. 1080 orná o vým. 4041 m2, p.č. 1081 orná o vým. 5373 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 1324 k.ú. a obec Jaroměřice, okr. Svitavy, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 313 o vým. 4726 m2, p.č. 322/2 o vým. 1868 m2, p.č. 322/5 o vým. 1923 m2, p.č. 322/6 o vým. 1895 m2, p.č. 348 o vým. 597 m2, p.č. 352 o vým. 7103 m2, p.č. 374 o vým. 4650 m2, p.č. 395 o vým. 3348 m2, p.č. 443/2 o vým. 1421 m2, p.č. 512 o vým. 8082 m2, p.č. 534 o vým. 6183 m2, p.č. 618 o vým. 8664 m2, p.č. 717/3 o vým. 3410 m2, p.č. 741/1 o vým. 6654 m2, p.č. 741/2 o vým. 525 m2, p.č. 883 o vým. 299 m2, p.č. 884/1 o vým. 191 m2, p.č. 884/2 o vým. 119 m2, p.č. 885/1 o vým. 786 m2, p.č. 885/2 o vým. 417 m2, p.č. 915/1 o vým. 2054 m2, p.č. 951 o vým. 317 m2, p.č. 953 o vým. 1597 m2, p.č. 978 o vým. 1381 m2, 980 o vým. 691 m2, p.č. 990 o vým. 1482 m2, p.č. 992 o vým. 827 m2, p.č. 1164/2 o vým. 1220 m2, p.č. 1165 o vým. 2457 m2, p.č. 1175 o vým. 3072 m2, p.č. 1228/1 o vým. 1726 m2, p.č. 1329/12 o vým. 541 m2, p.č. 1330/1 o vým. 773 m2, p.č. 1346 o vým. 2003 m2, p.č . 1488/1 o vým. 2133 m2, p.č. 1488/2 o vým. 5520 m2, p.č. 1493/1 o vým. 5612 m2, p.č. 1513/3 o vým. 1142 m2, p.č. 1521/1 o vým. 2219 m2, p.č. 1521/2 o vým. 4409 m2, p.č. 1528/2 o vým. 3899 m2, p.č. 1528/3 o vým. 3061 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 728 k.ú. a obec Třebařov, okr. Svitavy, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) p.č. 682/1 o vým. 8392 m2, p.č. 1991 o vým. 3298 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1984/7 o vým. 2274 m2, p.č. 1984/12 o vým. 852 m2, p.č. 1985/1 o vým. 3897 m2, p.č. 1985/3 o vým. 3904 m2, p.č. 1986/1 o vým. 122 m2, p.č. 1986/3 o vým. 200 m2, p.č. 1997/2 o vým. 387 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 587 k.ú. a obec Vranová Lhota, okr. Svitavy, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 146/19 o vým. 7527 m2, p.č. 160 o vým. 3652 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 271 k.ú. Rozstání u Moravské Třebové, obec Rozstání, okr. Svitavy, p.č. 210/2 zahrada o vým. 1417 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 884 o vým. 25263 m2, pozemky ve zjednodušené e videnci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 961 o vým. 15885 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 469 k.ú. Smolná u Jevíčka, obec Bělá u Jevíčka, okr. Svitavy, p.č. 217 orná o vým. 15613 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 41 o vým. 3995 m2, p.č. 351 o vým. 5262 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 583 k.ú. Biskupice u Jevíčka, obec Biskupice, okr. Svitavy, pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 341 o vým. 5371 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 625 k.ú. a obec Chornice, okr. Svitavy, p.č. 3073 orná o vým. 3676 m2, p.č. 3084 orná o vým. 2799 m2, p.č. 3324 orná o vým. 2310 m2, p.č. 3563 orná o vým. 4744 m2, p.č. 3564 orná o vým. 3967 m2, p.č. 3733 orná o vým. 4604 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 899 k.ú. a obec Radiměř, okr. Svitavy, p.č. 4020 trvalý travní porost o vým. 9089 m2, p.č. 4021 trvalý travní porost o vým. 3149 m2, p.č. 4094 ovocný sad o vým. 6160 m2, p.č. 4115 ovocný sad o vým. 5766 m2, p.č. 4170 trvalý tr avní porost o vým. 385 m2, p.č. 4175 trvalý travní porost o vým. 13560 m2, p.č. 4177 trvalý travní porost o vým. 14823 m2, p.č. 4195 trvalý travní porost o vým. 16358 m2, p.č. 4201 trvalý travní porost o vým. 23814 m2, p.č. 4205 trvalý travní porost o vý m. 490 m2, p.č. 4207 trvalý travní porost o vým. 938 m2, p.č. 4241 trvalý travní porost o vým. 17597 m2, p.č. 4243 trvalý travní porost o vým. 4118 m2, p.č. 4245 trvalý travní porost o vým. 10774 m2, p.č. 4249 trvalý travní porost o vým. 40 m2, p.č. 4329 trvalý travní porost o vým. 8012 m2, p.č. 4432 trvalý travní porost o vým. 3962 m2, p.č. 4434 trvalý travní porost o vým. 2203 m2, p.č. 4464 trvalý travní porost o vým. 3333 m2, p.č. 4466 trvalý travní porost o vým. 2250 m2, p.č. 4582 trvalý travní porost o vým. 10681 m2, p.č. 4608 trvalý travní porost o vým. 12301 m2, p.č. 4639 trvalý travní porost o vým. 38 m2, p.č. 4641 trvalý travní porost o vým. 10945 m2, p.č. 4862 trvalý travní porost o vým. 8842 m2, p.č. 5126 trvalý travní porost o vým. 6325 m2, p. č. 5142 trvalý travní porost o vým. 2102 m2, p.č. 5144 trvalý travní porost o vým. 4750 m2, p.č. 5400 trvalý travní porost o vým. 675 m2, p.č. 5402 trvalý travní porost o vým. 1065 m2, p.č. 5534 trvalý travní porost o vým. 5310 m2, p.č. 5535 trvalý travní porost o vým. 3442 m2, p.č. 5617 orná o vým. 15656 m2, p.č. 5618 ostatní o vým. 266 m2, p.č. 5644 orná o vým 35288 m2, p.č. 6060 orná o vým. 994 m2, p.č. 6369 trvalý travní porost o vým. 832 m2, p.č. 6511 orná o vým. 7061 m2, p.č. 6581 trvalý travní por ost o vým. 5536 m2, p.č. 6586 trvalý travní porost o vým. 3980 m2, p.č. 6634 trvalý travní porost o vým. 8051 m2, p.č. 6668 trvalý travní porost o vým. 1917 m2, p.č. 6672 trvalý travní porost o vým. 3126 m2, p.č. 6701 trvalý travní porost o vým. 4697 m2, p.č. 6719 trvalý travní porost o vým. 16991 m2, p.č. 6811 trvalý travní porost o vým. 6633 m2, p.č. 6945 ovocný sad o vým. 4109 m2, p.č. 6967 trvalý travní porost o vým. 24426 m2, p.č. 6979 trvalý travní porost o vým. 7125 m2, p.č. 6986 trvalý travní por ost o vým. 4268 m2, p.č. 6988 trvalý travní porost o vým. 28321 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 779 k.ú. a obec Březová nad Svitavou, okr. Svitavy, p.č. 187/2 ostatní o vým. 1277 m2, p.č. 489/1 trvalý travní porost o vým. 1515 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 326 k.ú. Horní Hynčina, obec Pohledy, okr. Svitavy, p.č. 2014 trvalý travní porost o vým. 6781 m2, p.č. 2019 trvalý travní porost o vým. 7936 m2, p.č. 2136 trvalý travní porost o vým. 19570 m2, p.č. 2581 orná o vým. 14539 m2, nemovitostí zapsaných na LV č. 284 k.ú. a obec Pohledy, okr. Svitavy, p.č. 881 orná o vým. 9049 m2, p.č. 882 trvalý travní porost o vým. 1859 m2, p.č. 883 orná půda o vým. 475 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č . 896/2 o vým. 18048 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 878/1 o vým. 10203 m2, p.č. 878/3 o vým. 27585 m2, p.č. 896/1 o vým. 3910 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 1205 k.ú. a obec Hradec nad Svitavou, okr. Svitavy, p.č. 7058 trvalý travní porost o vým. 23150 m2, p.č. 7060 trvalý travní porost o vým. 136891 m2, p.č. 7211 orná o vým. 2979 m2, p.č. 7257 trvalý travní porost o vým. 21209 m2 , p.č. 7260 trvalý travní porost o vým. 3139 m2, p.č. 7275 trvalý travní porost o vým. 675 m2, p.č. 7404 orná o vým. 882 m2, p.č 7506 trvalý travní porost o vým. 22008 m2, p.č. 7604 orná o vým. 32743 m2, p.č. 7617 trvalý travní porost o vým. 6893 m2, p.č. 7636 orná o vým. 52105 m2, p.č. 7638 trvalý travní porost o vým. 4953 m2, p.č. 7649 orná o vým. 77130 m2, p.č. 7809 orná o vým. 10460 m2, p.č. 8239 trvalý travní porost o vým. 25116 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 4333 k.ú. a obec Moravské Budějovice, okres Třebíč, p.č. 597/19 trvalý travní porost o vým. 2239 m2, p.č. 597/21 trvalý travní porost o vým. 380 m2, p.č. 728 orná o vým. 8157 m2, p.č. 737/2 ostatní o vým. 894 m2, p.č. 737/23 orná o vým. 6023 m2, p.č. 737/32 orná o vým. 31603 m2, p.č. 737/34 orná o vým. 6800 m2, p.č. 737/43 orná o vým. 3289 m2, p.č. 737/54 orná o vým. 7637 m2, p.č. 760/10 ostatní o vým. 174 m2, p.č. 760/21 ostatní o vým. 425 m2, p.č. 935/1 orná o vým. 29816 m2 , p.č. 935/62 orná o vým. 21403 m2, p.č. 1007/11 orná o vým. 8178 m2, p.č. 1037/33 trvalý travní porost o vým. 1702 m2, p.č. 1040/13 orná o vým. 258 m2, p.č. 1081/1 orná o vým. 12678 m2, p.č. 1091 orná o vým. 4055 m2, p.č.1092/2 orná o vým. 2730 m2, p.č. 1099 orná o vým. 8807 m2, p.č. 1142 orná o vým. 3031 m2, p.č. 1179 orná o vým. 16132 m2, p.č. 1221/6 orná o vým. 807 m2, p.č. 1221/11 orná o vým. 1625 m2, p.č. 1221/12 orná o vým. 405 m2, p.č. 1221/16 orná o vým. 1540 m2, p.č. 1221/25 orná o vým. 788 m2, p.č. 1221/27 ostatní o vým. 458 m2, p.č. 1233/4 ostatní o vým. 244 m2, p.č. 1267 orná o vým. 2054 m2, p.č. 1274/3 zahrada o vým. 46 m2, p.č. 1508 orná o vým. 566 m2, p.č. 1509 orná o vým. 854 m2, p.č. 1681/10 orná o vým. 10431 m2, p.č. 1778/1 orná o vým. 4406 m2, p.č. 1778/2 orná o vým. 4087 m2, p.č. 1779/1 orná o vým. 5483 m2, p.č. 1846/1 orná o vým. 8531 m2, p.č. 1846/2 orná o vým. 5618 m2, p.č. 1886/1 orná o vým. 6244 m2, p.č. 1886/2 orná o vým. 4914 m2, p.č. 2078/38 orná o vým. 17307 m2, p.č. 2114/1 orná o vým. 11482 m2, p.č. 2114/2 orná o vým. 10292 m2, p.č. 2293/11 orná o vým. 4027 m2, p.č. 3640/12 orná o vým. 1175 m2, p.č. 4221 orná o vým. 1654 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 820 k.ú. a obec Jakubov u Moravských Budějovic, p.č. 507/19 orná o vým. 1976 m2, p.č. 618/9 ostatní o vým. 34 m2, p.č. 653/1 trvalý travní porost o vým. 1287 m2, p.č. 653/10 ostatní o vým. 117 m2, p.č. 653/11 ostatní o vým. 12 14 m2, p.č. 677/1 trvalý travní porost o vým. 52065 m2, p.č. 677/8 ostatní o vým. 735 m2, p.č. 725/5 orná o vým. 676 m2, p.č. 1149 orná o vým. 9378 m2, jednu polovinu nemovitostí (1/2) zapsaných na LV č. 289 k.ú. Horní Hynčina, obec Pohledy, okr. Svitavy, p.č. 2526 ostatní o vým. 210 m2, p.č. 2531 trvalý travní porost o vým. 19901 m2, p.č. 2533 ostatní o vým. 3072 m2, p.č. 2534 ostatní o vým. 3513 m2, p .č. 2535 les o vým. 5698 m2, p.č. 2536 les o vým. 2562 m2, p.č. 2537 trvalý travní porost o vým. 144366 m2, p.č. 2539 trvalý travní porost o vým. 3978 m2, p.č. 2544 trvalý travní porost o vým. 8677 m2, p.č. 2546 trvalý travní porost o vým. 7611 m2, p.č. 2554 trvalý travní porost o vým. 9468 m2, jednu polovinu nemovitosti (1/2) zapsané na LV č. 401 k.ú. a obec Volfířov, okr. Jindřichův Hradec, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 567 o vým. 513 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 18446 k.ú., obec a okres Třebíč, p.č. 1869 trvalý travní porost o vým. 5343 m2, p.č. 1877/1 trvalý travní porost o vým. 445 m2, p.č. 1877/8 trvalý travní porost o vým. 211 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 890 k.ú. Trnava u Třebíče, obec Trnava, okres Třebíč, p.č. 5788 orná o vým. 10001 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 1973 k.ú. Dobšice u Znojma, obec Dobšice, okr. Znojmo, p.č. 575 orná o vým. 1956 m2, p.č. 576 orná o vým. 1594 m2, p.č. 577 orná o vým. 937 m2, p.č. 761 vinice o vým. 606 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 2052 k.ú. Přímětice, obec a okres Znojmo, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) p.č. 259/1 o vým. 7992 m2, p.č. 259/2 o vým. 12920 m2, p.č. 802 o vým. 23143 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 12320 k.ú. Znojmo - město, obec Znojmo, okr. Znojmo, p.č. 4275/6 orná o vým. 1014 m2, p.č. 4275/23 orná o vým. 1637 m2, p.č. 6156 orná o vým. 2062 m2, p.č. 6158 orná o vým. 2415 m2, p.č. 6170 orná o vým. 76247 m2, p.č. 6244 o rná o vým. 2820 m2, p.č. 6245 orná o vým. 981 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 351 k.ú. a obec Boskovštejn, okr. Znojmo, p.č. 585/3 orná o vým. 3602 m2, p.č. 588/1 orná o vým. 8073 m2, p.č. 605/26 orná o vým. 1508 m2, nemovitosti zapsané na LV 265 k.ú. Rozkoš u Jevišovic, obec Rozkoš, okr. Znojmo, p.č. 338/107 orná o vým. 374 m2, p.č. 465/5 orná o vým. 1074 m2, p.č. 710/15 trvalý travní porost o vým. 1849 m2, p.č. 710/16 trvalý travní porost o vým. 1750 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 367 k.ú. Čejkovice u Znojma, obec Čejkovice, okr. Znojmo, p.č. 1030 orná o vým. 2639 m2, p.č. 1174 orná o vým. 22400 m2, p.č. 1187 orná o vým. 60138 m2, p.č. 1195 orná o vým. 22925 m2, p.č. 1196 orná o vým. 25000 m2, p.č. 1198 orná o vým. 50900 m2, p.č. 1199 orná o vým. 33400 m2, p.č. 1200 orná o vým. 20282 m2, p.č. 1201 orná o vým. 52075 m2, p.č. 1261 orná o vým. 3169 m2, p.č. 1427 ostatní o vým. 153 m2, p.č. 1691 orná o vým. 808 m2, p.č. 1705 orná o vým. 2372 m2, p.č. 1815 o rná o vým. 196 m2, p.č. 1818 orná o vým. 992 m2, p.č. 1819 orná o vým. 391 m2, p.č. 1935 orná o vým. 581 m2, p.č. 1937 orná o vým. 398 m2, p.č. 1940 orná o vým. 411 m2, p.č. 1959 orná o vým. 511 m2, p.č. 1961 orná o vým. 249 m2, p.č. 1990 orná o vým. 1376 m2, p.č. 1997 orná o vým. 703 m2, p.č. 2015 orná o vým. 1208 m2, p.č. 2020 orná o vým. 1212 m2, p.č. 2079 trvalý travní porost o vým. 374 m2, p.č. 2081 trvalý travní porost o vým. 368 m2, p.č. 2087 trvalý travní porost o vým. 610 m2, p.č. 2197 ostatní pl ocha o vým. 170 m2, p.č. 2234 ostatní o vým. 49 m2, p.č. 2247 ostatní o vým. 12 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 370 k.ú. Vítonice u Znojma, obec Vítonice, okr. Znojmo, p.č. 2548 orná o vým. 6339 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 402 k.ú. Smrk na Moravě, obec Smrk, okres Třebíč, p.č. 227 orná o vým. 202 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 718 k.ú. a obec Oleksovice, okres Znojmo, p.č. 8283 orná o vým. 33400 m2, p.č. 8414 orná o vým. 9020 m2, p.č. 8461 orná o vým. 3111 m2, p.č. 8486 orná o vým. 26490 m2, p.č. 8488 orná o vým. 10030 m2, p.č. 8490 orná o vým. 240 00 m2, p.č. 8589 orná o vým. 32400 m2, p.č. 8653 orná o vým. 31761 m2, p.č. 8663 orná o vým. 5780 m2, p.č. 8825 orná o vým. 6600 m2, p.č. 8833 orná o vým. 7000 m2, p.č. 8851 orná o vým. 3600 m2, p.č. 8877 orná o vým. 3700 m2, p.č. 8923 orná o vým. 2079 m2 , p.č. 8962 orná o vým. 2324 m2, p.č. 9012 orná o vým. 731 m2, p.č. 9029 orná o vým. 1416 m2, p.č. 9520 orná o vým. 25580 m2, p.č. 9631 orná o vým. 13826 m2, p.č. 9663 orná o vým. 17189 m2,p.č. 9691 orná o vým. 21000 m2, p.č. 9840 orná o vým. 18930 m2, p. č. 9843 orná o vým. 9548 m2, p.č. 9865 vinice o vým. 3060 m2, p.č. 9866 vinice o vým. 2960 m2, p.č. 9887 orná o vým. 1769 m2, p.č. 9889 orná o vým. 1333 m2, p.č. 9912 orná o vým. 4773 m2, p.č. 9942 orná o vým. 2220 m2, p.č. 9946 orná o vým. 1812 m2, p.č. 9978 orná o vým. 6570 m2, p.č. 10045 orná o vým. 29350 m2, 10073 orná o vým. 23600 m2, p.č. 10138 orná o vým. 16714 m2, p.č. 10139 orná o vým. 9722 m2, p.č. 10195 orná o vým. 17613 m2, p.č. 10196 orná o vým. 24500 m2, p.č. 10200 orná o vým. 32000 m2, p.č. 10215 orná o vým. 40200 m2, p.č. 10223 orná o vým. 17300 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 529 k.ú. Studenec u Třebíče, obec Studenec, okr. Třebíč, p.č. 261/15 trvalý travní porost o vým. 3388 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 830 k.ú. Přibyslavice nad Jihlavou, obec Přibyslavice, okres Třebíč, p.č. 281/2 trvalý travní porost o vým. 17586 m2, p.č. 293/5 orná o vým. 928 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 187 k.ú. Častotice, obec Zahrádka, okr. Třebíč, p.č. 139/1 orná o vým. 11349 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 221 k.ú. Zahrádka na Moravě, obec Zahrádka, okres Třebíč, p.č. 380/5 orná o vým. 3495 m2, p.č. 388/3 ostatní o vým. 109 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 349 k.ú. Kojatín, obec Kojatín, p.č. 34 trvalý travní porost o vým. 363 m2, p.č. 40/1 trvalý travní porost o vým. 520 m2, p.č. 43 trvalý travní porost o vým. 791 m2, p.č. 44 trvalý travní porost o vým. 1967 m2, p.č. 60/1 orn á o vým. 2159 m2, p.č. 60/2 ostatní o vým. 158 m2, p.č. 74 trvalý travní porost o vým. 1327 m2, p.č. 114 orná o vým. 10246 m2, p.č. 120/1 ostatní o vým. 142 m2, p.č. 122/5 orná o vým. 8494 m2, p.č. 122/6 orná o vým. 5766 m2, p.č. 122/7 orná o vým. 6305 m2 , p.č. 122/16 orná o vým. 14867 m2, p.č. 122/32 orná o vým. 975 m2, p.č. 133 orná o vým. 13973 m2, p.č. 156 orná o vým. 3018 m2, p.č. 236/4 trvalý travní porost o vým. 569 m2, p.č 242 trvalý travní porost o vým. 1676 m2, p.č. 244 trvalý travní porost o vý m. 1687 m2, p.č. 274 orná o vým. 2387 m2, p.č. 278/2 orná o vým. 13854 m2, p.č. 346 trvalý travní porost o vým. 2190 m2, p.č. 359 orná o vým. 766 m2, p.č. 377/16 orná o vým. 2762 m2, p.č. 402/41 ostatní o vým. 178 m2, p.č. 424/47 orná o vým. 15119 m2, p.č . 424/77 orná o vým. 5115 m2, p.č. 424/84 ostatní o vým. 212 m2, p.č. 427/3 orná o vým. 21856 m2, p.č. 427/7 trvalý travní porost o vým. 210 m2, p.č. 442/10 orná o vým. 1850 m2, p.č. 444/44 orná o vým. 1000 m2, p.č. 459/1 trvalý travní porost o vým. 43 m 2, p.č. 459/2 trvalý travní porost o vým. 874 m2, p.č. 460/2 orná o vým. 386 m2, p.č. 476 orná o vým. 13437 m2, p.č. 508 trvalý travní porost o vým. 1701 m2, p.č. 510 orná o vým. 5977 m2, p.č. 518 orná o vým. 1904 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 57 k.ú. a obec Pozďatín, p.č. st. 156 zast. pl. a nádvoří o vým. 35 m2, p.č. st. 157 zast. pl. a nádvoří o vým. 1629 m2, p.č. 94/1 orná o vým. 29981 m2, p.č. 94/6 ostatní o vým. 289 m2, p.č. 94/26 orná o vým. 904 m2, p.č. 122 /8 trvalý travní porost o vým. 1067 m2, p.č. 125/36 trvalý travní porost o vým. 19503 m2, p.č. 134 orná o vým. 3897 m2, p.č. 334/21 orná o vým. 20353 m2, p.č. 334/35 orná o vým. 10012 m2, p.č. 376/7 ostatní o vým. 107 m2, p.č. 411 orná o vým. 20623 m2, p .č. 428/1 orná o vým. 3535 m2, p.č. 456/2 trvalý travní porost o vým. 1091 m2, p.č. 701 orná o vým. 6286 m2, p.č. 707 orná o vým. 4913 m2, p.č. 712 orná o vým. 3674 m2, p.č. 718 orná o vým. 5723 m2, p.č. 727 orná o vým. 3130 m2, p.č. 738 orná o vým. 1494 m2, p.č. 816/14 ostatní o vým. 56 m2, p.č. 816/15 ostatní o vým. 68 m2, p.č. 816/16 orná o vým. 29 m2, p.č. 888/8 orná o vým. 718 m2, p.č. 901/1 trvalý travní porost o vým. 6485 m2, p.č. 903/1 orná o vým. 4169 m2, p.č. 903/2 trvalý travní porost o vým. 37 1 m2, p.č. 903/4 orná o vým. 4582 m2, p.č. 903/5 orná o vým. 7775 m2, p.č. 935/4 orná o vým. 1060 m2, p.č. 935/5 orná o vým. 564 m2, p.č. 938 orná o vým. 353 m2, p.č. 939 orná o vým. 462 m2, p.č. 940 trvalý travní porost o vým. 72 m2, p.č. 941 orná o vým . 1016 m2, p.č. 942 orná o vým. 197 m2,-- jedna polovina (1/2) nemovitosti zapsané na LV č. 303 k.ú. a obec Pozďatín, p.č. 125/35 trvalý travní porost o vým. 14486 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 683 k.ú. a obec Vladislav, p.č. 1206/4 orná o vým. 11628 m2, p.č. 1247 orná o vým. 162 m2, p.č. 1248/2 orná o vým. 9243 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 624 k.ú. Hostákov, obec Vladislav, p.č. 592 orná o vým. 6378 m2, p.č. 594 orná o vým. 295 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 255 k.ú. Číměř nad Jihlavou, obec Číměř, p.č. 227/2 ostatní o vým. 2336 m2, nemovitost zapsaná na LV č. 677 k.ú. a obec Dukovany, p.č. 392/9 trvalý travní porost o vým. 9934 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 253 k.ú. Račerovice, obec Třebíč, p.č. 234/2 orná o vým. 8689 m2, p.č. 927/3 orná o vým. 27 m2, p.č. 927/25 orná o vým. 7910 m2, p.č. 935/12 orná o vým. 2200 m2, p.č. 935/13 orná o vým. 1890 m2, p.č. 935/14 orná o vým. 1263 m2 , p.č. 935/15 orná o vým. 3880 m2, p.č. 938/1 orná o vým. 6410 m2, p.č. 938/2 orná o vým. 3340 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 359 k.ú. Sokolí, obec Třebíč, p.č. 697 ostatní o vým. 465 m2, p.č. 698 trvalý travní porost o vým. 5235 m2, nemovitosti zapsané na LV č. 1336 k.ú. Podklášteří, obec Třebíč, p.č. 262/3 orná o vým. 18 m2, p.č. 262/4 orná o vým. 6 m2, p.č. 342/45 orná o vým. 6261 m2, p.č. 476/2 orná o vým. 10891 m2, p.č. 476/3 orná o vým. 6003 m2, p.č. 550 orná o vým. 6783 m2. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli panu Lubomíru Krejčímu, nar. 24. 10. 1964, bytem Javorová 1044, 674 01 Třebíč vydáno 38.425.000 ks (slovy: třicet osm miliónů čtyři sta dvacet pět tisíc kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmeno vitě hodnotě 1,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost.
od 18. 6. 2012 do 6. 9. 2012
- Valná hromada dne 11.5.2012 přijala toto usnesení: Zvyšuje se základní kapitál společnosti AGRO 2000 - uzavřený investiční fond a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 9.150.000,- Kč z dosavadní výše 2.000.000,-Kč na částku 11.150.000,-Kč. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, přičemž upisováno bude 9.150.000 ks nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každá 1,-Kč. Akcie budou mít listinou podobu a jejich počet odpovídá rozsahu e mise. Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů a budou upisovány dále uvedenými jednak peněžitými vklady a jednak kapitalizací pohledávky. S ohledem k tomu, že se všichni akcionáři společnosti před hlasováním o zvýšení zák ladního kapitálu vzdali v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c), § 204 odst. 7, § 220b) odst. 5 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií, určuje se podle § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, že akcie nebudou upisovány na zákl adě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, ale budou všechny nabídnuty k upsání smlouvou podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určenému okruhu zájemců a to: 1) Ing. Pavlu Balíkovi, dat. nar. 29. dubna 1964, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01, 2) IPB INVEST a.s., IČ 255 22 248, se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 34, PSČ 674 01, 3) AGRO 2000 s.r.o., IČ 255 86 521, se sídlem Třebíč, UBarborky 1. Určuje se, že nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky nebudou. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, kde budou upsány akcie nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude každému z upisovatelů oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. Schvaluje se splacení části upisovaných akcií nepeněžitými vkladem - a to započtením peněžité pohledávky vůči společnosti AGRO 2000 s.r.o., se sídlem Třebíč, U Barborky 1, IČ 255 86 521 proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs bude tedy sp lacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti AGRO 2000 s.r.o., se sídlem Třebíč, U Barborky 1, IČ 255 86 521 vůči dlužníkovi - AGRO 2000 - uzavřený investiční fond a.s. vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. 201201F ze dne 26.4.2012, a to ve výš i 7.000.000,-Kč. Bude tak učiněno proti pohledávce na splacení emisního kursu. K uzavření smluv o započtení pohledávek se pověřuje představenstvo. Započtení bude provedeno v nominální výši pohledávek. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena písemně, nebude obsahovat žádná ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou účastníků a podpisy na obou smluvních stranách budou úředně ověřené. Smlouva bude uzavřena nejpozději do šedesáti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnu tí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli společnosti AGRO 2000 s.r.o., se sídlem Třebíč, U Barborky 1, IČ 255 86 521 bude následně vydáno 7.000.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodn otě. Schvaluje se splacení části upisovaných akcií peněžitými vklady upisovatelů Ing. Pavla Balíka, dat. nar. 29. dubna 1964, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01 ve výši 1.000.000,-Kč a společnosti IPB INVEST a.s. se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 34, PSČ 674 01, IČ 255 22 248 ve výši 1.150.000,-Kč. Emisní kurs akcií bude splacen v penězích na účet 5xxxx, na který jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs v celém v rozsahu v penězích. Emisní kurs akcií se rovná jejich nominální hodnotě. Na splace ní emisního kursu se stanoví lhůta šedesáti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli Ing. Pavlu Balíkoví, dat. nar. 29. dubna 1964, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01 bude následně vydáno 1.000.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jm enovité hodnotě. Upisovateli společnosti IPB INVEST a.s. se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 34, PSČ 674 01, IČ 255 22 248 bude následně vydáno 1.150.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven jej í jmenovité hodnotě.
Kapitál
od 29. 5. 2018
Základní kapitál 2 509 500 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 5. 2014 do 29. 5. 2018
Základní kapitál 83 650 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2012 do 6. 5. 2014
Základní kapitál 11 150 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2012 do 6. 9. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 83 650 000.
od 6. 5. 2014 do 29. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 83 650 000.
od 6. 9. 2012 do 6. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 11 150 000.
od 29. 3. 2012 do 6. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 23. 4. 2019
LEOŠ HORT - člen představenstva
Želetava, Znojemská, PSČ 675 26
den vzniku členství: 4. 4. 2019
od 26. 6. 2018 do 23. 4. 2019
Ing. VLADIMÍR VESELÝ - člen představenstva
Markvartice, , PSČ 675 22
den vzniku členství: 15. 6. 2018 - 4. 4. 2019
od 22. 12. 2017 do 26. 6. 2018
AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 27590241 - člen představenstva
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
den vzniku členství: 15. 12. 2017 - 15. 6. 2018
den vzniku funkce: 15. 12. 2017 - 15. 6. 2018
od 29. 10. 2015 do 22. 12. 2017
Ing. ANTONÍN BARTUŠEK - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 1. 12. 2014 - 15. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 1. 2015 - 15. 12. 2017
od 20. 1. 2015 do 29. 10. 2015
Ing. ANTONÍN BARTUŠEK - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 1. 2015
od 20. 1. 2015 do 22. 12. 2017
Ing. JAROSLAV KLIVAN - předseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Obránců míru, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 12. 2014 - 15. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 12. 2014 - 15. 12. 2017
od 20. 1. 2015 do 22. 12. 2017
Ing. VLADIMÍR VESELÝ - místopředseda představenstva
Markvartice, , PSČ 675 22
den vzniku členství: 1. 12. 2014 - 15. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 12. 2014 - 15. 12. 2017
od 2. 9. 2014 do 20. 1. 2015
AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 27590241 - Člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2014 - 1. 12. 2014
od 2. 9. 2014 do 20. 1. 2015
- Zastoupení právnické osoby: Mgr. Ing. PAVEL DOLEŽAL, dat. nar. 20.01.1973, č.p. 185, 569 67 Osík Pověřený zmocněnec.
od 29. 3. 2012 do 2. 9. 2014
Ing. Radek Kružík - předseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, I. Olbrachta, PSČ 674 01
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 29. 3. 2012 - 22. 7. 2014
od 29. 3. 2012 do 2. 9. 2014
Lubomír Krejčí - místopředseda představenstva
Třebíč - Podklášteří, Javorová, PSČ 674 01
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 29. 3. 2012 - 22. 7. 2014
od 29. 3. 2012 do 2. 9. 2014
Ing. Jaroslav Klivan - člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Obránců míru, PSČ 674 01
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 22. 7. 2014
od 26. 6. 2018
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně
od 11. 1. 2018 do 26. 6. 2018
Za společnost je oprávněn jednat samostatně člen představenstva a to prostřednictvím pověřeného zmocněnce a to tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
od 20. 1. 2015 do 11. 1. 2018
Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, člen představenstva jedná společně buď s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva , přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
od 2. 9. 2014 do 20. 1. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně pověřený zmocněnec.
od 29. 3. 2012 do 2. 9. 2014
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná společně buď s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 23. 4. 2019
MARKÉTA CHYTKOVÁ - člen dozorčí rady
Smrk, , PSČ 675 01
den vzniku členství: 4. 4. 2019
od 29. 10. 2015 do 23. 4. 2019
LUBOMÍR KREJČÍ - předseda dozorčí rady
Třebíč - Podklášteří, Javorová, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 12. 2014 - 4. 4. 2019
den vzniku funkce: 1. 12. 2014 - 4. 4. 2019
od 29. 10. 2015 do 23. 4. 2019
Ing. RADEK KRUŽÍK - člen dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, I. Olbrachta, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 12. 2014 - 4. 4. 2019
den vzniku funkce: 20. 1. 2015
od 20. 1. 2015 do 29. 10. 2015
LUBOMÍR KREJČÍ - předseda dozorčí rady
Třebíč - Podklášteří, Javorová, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2014
od 20. 1. 2015 do 29. 10. 2015
Ing. RADEK KRUŽÍK - člen dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, I. Olbrachta, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 1. 2015
od 29. 3. 2012 do 20. 1. 2015
Ing. Vladimír Veselý - předseda dozorčí rady
Markvartice, , PSČ 675 22
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 29. 3. 2012 - 1. 12. 2014
od 29. 3. 2012 do 20. 1. 2015
Věra Smolková - člen dozorčí rady
Myslibořice, , PSČ 675 60
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 1. 12. 2014
od 29. 3. 2012 do 20. 1. 2015
Ing. Miloš Veselý - člen dozorčí rady
Markvartice, , PSČ 675 22
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 1. 12. 2014
Akcionáři
od 23. 4. 2019
LEOŠ HORT
Želetava, Znojemská, PSČ 675 26
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 632,93 Kč
Expobank CZ 2 633,70 Kč
Sberbank CZ 2 648,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 686,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-30
+
-
2.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-56
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-172
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-181
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-360
+
-

Články na Heroine.cz

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Návody pro krkavčí matku: strčit dítě do jeslí?

Návody pro krkavčí matku: strčit dítě do jeslí?

Tak se znovu dočkáme jeslí, krkavčí matky budou mít pré! Ve skutečnosti to s návratem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: darování peněz
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí > darování peněz

Otázka: Dobrý den, jsem ženatý a moji rodiče se mně rozhodli darovat větší částku peněz. Jakým způsobem lze peníze darovat. děkuji Vám s pozdravem LuděkVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services