Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

LCJ Invest, a.s.
IČO: 24753173

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu20. 10. 2010
Obchodní firma
od 1. 1. 2016

LCJ Invest, a.s.

od 26. 3. 2015 do 1. 1. 2016

LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

od 23. 3. 2011 do 26. 3. 2015

LCJ Invest,uzavřený investiční fond,a.s.

od 20. 10. 2010 do 23. 3. 2011

Patronus druhý, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 25. 11. 2010 do 28. 6. 2018
Praha 4, Hvězdova , PSČ 140 78
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Praha 1, Na Příkopě , PSČ 110 00
IČO
od 20. 10. 2010

24753173

Identifikátor datové schránky:2m7u9cp
Právní forma
od 20. 10. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16586 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 3. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 1. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 26. 3. 2015 do 1. 1. 2016
- činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
od 20. 10. 2010 do 26. 3. 2015
- Kolektivní investování
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2016
- Se společností LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze, jako společností nástupnickou, byla sloučena zanikající společnost QVALIS a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 29132444, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 18721, vedenou u Městského soudu v Praze, a zanikající společnost LCJ, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284/19, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, IČO: 46963065, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 6483, vedenou u Krajského soudu v Brně. Na společnost LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze, přešlo veškeré jmění výše uvedených zaniklých společností.
od 1. 9. 2016
- Na základě projektu přeměny ze dne 18. 5. 2016, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti JIPOCAR GROUP, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 247 89 925, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16820, vedenou u Městského soudu v Praze, jak je toto jmění blíže vymezeno v předmětném projektu, a tato část jmění přešla na obchodní společnost LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, ved enou u Městského soudu v Praze.
od 31. 1. 2015
- Na společnost LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti JAB Reality, s.r.o., IČO 03554457, se sídlem Praha 4, Kamýk, K lesu 345/16, PSČ 142 00.
od 27. 3. 2014 do 27. 3. 2014
- Valná hromada společnosti LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen Společnost) rozhodla dne 11. 3. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti peněžitými vklady o částku ve výši 1.500,000 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 4,100.000,00 Kč (čtyři miliony sto tisíc korun českých) na částku ve výši 5.600,00 Kč (pět milionů šes t set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 15 (patnácti) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenné papíry, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc ko run českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Převoditelnost nově vydaných akcií bude v souladu s článkem 7. (Převoditelnost akcií) b od 7.1 stanov Společnosti omezena. Akcie budou vydány jako cenný papír. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 475 pís. c) zákona č. 90/20 12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti QVALIS a.s., IČO: 291 32 444, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále i jen Předem určený zájemce), který upíše všech nových 15 (patnáct) kusů kmen ových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná v souladu s dohodou akcionářů učiněnou na této valné hromadě jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Návrh bude doručen Předem urč enému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Představenstvo Společnosti předloží Předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis ak cií. Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, v souladu s ustanovením § 475 pís. i) zákona o obchodních korporacích, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy čás tku ve výši 1,500.000,00 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) je povinen splatit Předem určený zájemce jako upisovatel do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na účet Společnosti vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slov akia, a.s., č.: 2105xxxx. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje.
od 1. 11. 2011 do 28. 11. 2011
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 18. 10. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál akciové společnosti LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 2.100.000,-- Kč, slovy: dva miliony sto tisíc korun českých, tj. z částky 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých na částku 4 .100.000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj činnosti, financování nových investičních příležitostí a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování. Bude vydáno 21 kusů (slovy: dvacet jeden) nových nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Podle § 204a odstavce 7 Obchodního zákoníku se LCJ, s.r.o., jako jediný akcionář, vzdává přednostního práva na upisování akcií, toto prohlášení činí jednatel společnosti touto formou a uvádí, že důvodem vzdání se předkupního práva je financování nových in vestičních příležitostí společnosti kapitálem třetí osoby a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování. Všechny nové akcie jsou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Petru Prokopovi, nar. 4.7.1955, bytem Jihlava, Jasmínová 474/1, PSČ 586 01. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Počátek běhu lhůty a délka lhůty pro upisování akcií bude 30 kalendářních dnů od dne výzvy od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel bude povinen splatit 100% emisního kurzu nových akcií nejpozději do 30ti kalendářních dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2106xxxx. Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku). Místo pro úpis akcií je sídlo AMISTA investiční společnosti, a.s. obhospodařující majetek společnosti, na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin.
od 27. 5. 2011
- Na společnost LCJ Invest,uzavřený investiční fond,a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ : 247 53 173 jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti LCJ,s.r.o., se sídlem Jihlava,Rantířovská 284, PSČ 586 01, IČ : 496 63 065, uvedená v projektu rozdělení odštěpení sloučením schváleném dne 23.3.2011
Kapitál
od 20. 7. 2015
Základní kapitál 5 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2014 do 20. 7. 2015
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2011 do 27. 3. 2014
Základní kapitál 4 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 10. 2010 do 28. 11. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 22. 9. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 120.
od 22. 9. 2017
1 100 ks akcií třídy A - akcie se zvláštními právy dle čl. 5, odstavce 5.3 písm. a) Stanov ve znění ze dne 20.09.2017, 20 ks akcií třídy B - akcie se zvláštními právy dle čl. 5, odstavce 5.3 písm. b) Stanov ve znění ze dne 20. 09.2017.
od 4. 4. 2017 do 22. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 120.
od 4. 4. 2017 do 22. 9. 2017
1 110 ks akcií třídy A - akcie se zvláštními právy dle čl. 5, odstavce 5.3 písm. a) stanov, 10 ks akcií třídy B - akcie se zvláštními právy dle čl. 5, odstavce 5.3 písm. b) stanov.
od 1. 4. 2017 do 4. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 120.
od 27. 3. 2014 do 1. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 56.
od 28. 11. 2011 do 27. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 41.
od 20. 10. 2010 do 28. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 28. 6. 2018
JUDr. KAREL SMUTNÝ - II. místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, U staré školy, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2018
od 28. 6. 2018
MARTIN PROKOP - předseda představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2018
od 28. 6. 2018
PETRA MÜLLER, MBA - I. místopředseda představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2018
od 4. 7. 2017 do 28. 6. 2018
JUDr. KAREL SMUTNÝ - Místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, U staré školy, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 4. 2017
od 1. 4. 2017
Ing. MICHAL ILEČEK - člen představenstva
Jihlava, 5. května, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 4. 2017
od 1. 4. 2017
Ing. JIŘÍ VYBÍHAL - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 4. 2017
od 1. 4. 2017 do 4. 7. 2017
JUDr. KAREL SMUTNÝ - člen představenstva
Praha - Staré Město, U staré školy, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 4. 2017
od 20. 7. 2015 do 1. 4. 2017
PETRA MÜLLER, MBA - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 6. 2015 - 1. 4. 2017
od 20. 7. 2015 do 1. 4. 2017
Mgr. ZUZANA PROKOPOVÁ - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 6. 2015 - 1. 4. 2017
od 20. 7. 2015 do 28. 6. 2018
Ing. PETR PROKOP - předseda představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 6. 2015 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 1. 6. 2015 - 27. 6. 2018
od 26. 3. 2015 do 20. 7. 2015
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558 - Člen představenstva
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 1. 6. 2015
den vzniku funkce: 5. 3. 2015
od 9. 1. 2014 do 26. 3. 2015
Ing. PETR PROKOP - předseda představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010 - 5. 3. 2015
den vzniku funkce: 22. 10. 2010 - 5. 3. 2015
od 17. 7. 2013 do 26. 3. 2015
Mgr. ZUZANA PROKOPOVÁ - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010 - 5. 3. 2015
od 17. 7. 2013 do 26. 3. 2015
PETRA MÜLLER, MBA - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010 - 5. 3. 2015
od 25. 11. 2010 do 17. 7. 2013
Mgr. Zuzana Prokopová - člen představenstva
Jihlava, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010
od 25. 11. 2010 do 17. 7. 2013
Petra Müller, MBA - člen představenstva
Jihlava, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010
od 25. 11. 2010 do 9. 1. 2014
Ing. Petr Prokop - předseda představenstva
Jihlava, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010
den vzniku funkce: 22. 10. 2010
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Michal Bečvář - předseda představenstva
Praha 12, Klostermannova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
den vzniku funkce: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Ondřej Horák - člen představenstva
Brno, Uzbecká, PSČ 625 00
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Petra O´Keefe - člen představenstva
Praha 1, Štupartská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
od 28. 6. 2018
Společnost zastupuje: - předseda představenstva a I. místopředseda představenstva společně - II. místopředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo s I. místopředsedou představenstva - řadoví členové představenstva vždy každý jen společně s II. místopředsedou představenstva.
od 1. 4. 2017 do 28. 6. 2018
Společnost zastupuje: a) předseda představenstva samostatně, b) místopředseda představenstva vždy jen společně s předsedou představenstva nebo s některým z řádových členů představenstva, c) řadoví členové představenstva vždy každý jen společně s předsedou představenstva či místopředsedou představenstva.
od 20. 7. 2015 do 1. 4. 2017
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva.
od 26. 3. 2015 do 20. 7. 2015
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.
od 25. 11. 2010 do 26. 3. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje pouze předseda představenstva, a to samostatně. Při podepisování jménem společnosti připojí předseda svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 28. 6. 2018
ZUZANA PROKOPOVÁ - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 28. 6. 2018
Ing. PETR PROKOP - předseda dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2018
od 4. 7. 2017 do 28. 6. 2018
ZUZANA PROKOPOVÁ - předseda dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 4. 2017
od 1. 4. 2017 do 28. 6. 2018
PETRA MÜLLER, MBA - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 4. 2017 - 27. 6. 2018
od 10. 8. 2016 do 1. 4. 2017
QUIRIN MÜLLER - člen dozorčí rady
94036 Pasov, Dr.Ritter von Scheuringstr. 14, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 1. 2016 - 1. 4. 2017
od 10. 8. 2016 do 28. 6. 2018
MARTIN PROKOP - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 1. 2016 - 27. 6. 2018
od 20. 7. 2015 do 1. 4. 2017
JANA BARÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Jamné, , PSČ 588 27
den vzniku členství: 26. 1. 2015 - 1. 4. 2017
od 17. 7. 2013 do 10. 8. 2016
MARTIN PROKOP - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010 - 28. 1. 2016
od 17. 2. 2011 do 10. 8. 2016
Quirin Müller - člen dozorčí rady
Pasov, Dr.Ritter von Scheuringstr. 14, PSČ 94036, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 22. 10. 2010 - 28. 1. 2016
od 25. 11. 2010 do 17. 7. 2013
Martin Prokop - člen dozorčí rady
Jihlava, Jasmínová, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 10. 2010
od 25. 11. 2010 do 20. 7. 2015
Ing. Martina Gregarová - člen dozorčí rady
Praha 9, Vašátkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 22. 10. 2010 - 26. 1. 2015
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Pavel Scholz - předseda dozorčí rady
Praha 4, Brabcova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
den vzniku funkce: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Zuzana Jarolímová - člen dozorčí rady
Zdiby, Topolova, PSČ 250 66
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Vít Vařeka - člen dozorčí rady
Praha 4, Nad Ryšánkou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 10. 2010 - 22. 10. 2010
Akcionáři
od 1. 9. 2016 do 1. 2. 2018
Ing. PETR PROKOP
Jihlava - Horní Kosov, Jasmínová, PSČ 586 01
od 25. 11. 2010 do 2. 1. 2012
LCJ,s.r.o., IČO: 46963065
Jihlava, Rantířovská, PSČ 586 01
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2010
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558
Praha 8, Pobřežní, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Komerční banka 2 804,73 Kč
ČSOB 2 809,20 Kč
Poštovní spořitelna 2 809,20 Kč
Expobank CZ 2 814,00 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 867,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+35
+
-
2.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-18
+
-
3.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-110
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-127
+
-
5.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-209
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services