Chenen Realitní, a.s.
IČO: 24766178

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu16. 11. 2010
Obchodní firma
od 31. 12. 2014

Chenen Realitní, a.s.

od 16. 11. 2010 do 31. 12. 2014

CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 16. 11. 2010 do 24. 10. 2014
Praha 1, Mezibranská , PSČ 110 00
IČO
od 16. 11. 2010

24766178

Identifikátor datové schránky:i5qvwby
Právní forma
od 16. 11. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16658 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 31. 12. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
- činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
od 16. 11. 2010 do 14. 8. 2014
- kolektivní investování
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2014 do 18. 5. 2015
- Valná hromada rozhodla dne 16. 12. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti a vyplacení části disponibilních finančních prostředků akcionářům společnosti. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 142.400.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet d va miliónů čtyři sta tisíc korun českých) o částku 113.920.000,- Kč (slovy: jedno sto třináct miliónů devět set dvacet tisíc korun českých) na výslednou výši 28.480.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 1424 (slovy: jeden tisíc čtyři sta dvacet čtyři) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o 80 %, tj. na výslednou jmenovitou hodnotu každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vydáním nových akcií na jméno o snížené jmenovité hodnotě. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11.655.400,- Kč (slovy: jedenáct miliónů šest set padesát pět tisíc čtyři sta korun českých) bude použita k úhradě dosažené ztráty společnosti za rok 2013 a v minulých letech, nebude vyplacena akcion ářům, a to ani zčásti, a snížení o tuto částku základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. Zbývající část ve výši 102.264.600,- Kč (slovy: jedno sto dva milióny dvě stě šedesát čtyři tisíc šest set korun českých) bude vyplacena akcionářům společnosti. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcioná ře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií.
od 14. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 14. 3. 2011 do 11. 4. 2011
- 1) Usnesení č. I Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál společnosti CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s., se zvyšuje o částku ve výši Kč 138.400.000,- (slovy: jedno sto třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. ze stávají cího základního kapitálu ve výši Kč 4.000.000,- nově na částku ve výši Kč 142.400.000,- (slovy: jedno sto čtyřicet dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti v souladu s dlouhodobým cílem Společnosti a postupné splnění požadavku na výši vlastního kapitálu podle zákona o kolektivním investování. b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 1.384 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát čtyři kusy), jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akci: Kč 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 1.384 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát čtyři kusy), jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akci: Kč 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) údaj o přednostním právu na upisování akcií: konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: místo pro upisování akcií je na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC) v pracovní dny od 10.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, neb o osobním předáním oznámení proti podpisu upisovatele, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií e) Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu: všechny nově vydané akcie budou upsány upisovateli: Ing. Pavel Šťovíček, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, Ing. Michal Hanus, r.č. xxxx, bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Ochozská 2177, Ing. David Dvořák, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Nusle, V Zálomu 1271/11, Ing. Pavel Endrle, r.č. xxxx, bytem Beroun, K Dubu 1849, pan Vladimír Schödelbauer, r.č. xxxx, bytem Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 2026/26. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných nových akcií do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s., s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC ) v pracovní dny od 10.00 hod do 16. 00 hod. f) Celkem 58 akcií o celkové jmenovité hodnotě Kč 5.800.000,- (slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci panu Vladimíru Schödelbauerovi, datum narození 6.3.1960, bytem Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 202 6/26, přičemž upsaný vklad bude předem určeným zájemcem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: - podíl ve výši xxxx080 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a ná dvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a ná dvoří,pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha,pozemku parc. číslo 3785/1ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, ka tastrální území Břevnov, - podíl ve výši 5/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na byt u - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních poz emcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3 786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, - podílu ve výši 50/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná ploc ha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictv í číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, - podíl ve výši 5/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 5/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice; valná hromada schvaluje upisování akcií panem Vladimírem Schödelbauerem popsaným nepeněžitým vkladem, schva luje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 5.894.000,- (slovy: pět milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Vladimír Schöde lbauer podíl ve výši 5/100, tj. 5.250.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Vladimír Schödelbauer podíl ve výši 5/100, tj. 644.000,- Kč), počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: celkem 58 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs 5.800.000,- Kč (slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 94. 000,- (slovy: devadesát čtyři tisíc korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ohledně přijetí Usnesení č. I. hlasovali všichni akcionáři; ohledně dalších usnesení o nepeněžitém vkladu nemůže hlasovat akcionář, ohledně jehož nepeněžitého vkladu je rozhodováno (§186c odst. 2), písm. b) obchodního zákoníku - jednání ve shodě dle § 66b obchodního zákoníku nepřichází v úvahu), a proto bude o těchto rozhodnutích hlasováno odděleně: Ohledně přijetí Usnesení č. I. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet přítomných hlasů 40 hlasů, rozhodný počet hlasů 30 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 40 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; zmocněnec akcionářů hlasoval pro přijetí v souladu se stanovami (Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společno sti. 2) Usnesení č. II Celkem 537 akcí bude upsáno Ing. Pavlem Šťovíčkem, datum narození 22.7.1973, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, o celkové jmenovité hodnotě Kč 53.700.000,- (slovy: padesát tři milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bu de akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1xxxx850 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří,pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 z astavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jed notky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc . číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro o bec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvo ří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z ka tastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půd a a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, budova (způsob využití bydlení), čp. 33 postavená na st. pozemku parc. číslo 1940 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. číslo 1940 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. číslo 1941 zahrada, v katastrálním území Vinohrady, které jsou zapsány na výpisu z katastru n emovitostí - listu vlastnictví číslo 1010 pro obec Praha a katastrální území Vinohrady. valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Pavlem Šťovíčkem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 53.706.400,- (slovy: padesát tři milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) ur čeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Pavel Šťovíček podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem Kč 12.880.000,- z tohoto Ing. Pavel Šťo víček podíl ve výši 28/100, tj. 3.606.400,- Kč), a znalcem Ing. Františkem Jarolímkem částkou ve výši 20.700.000,- Kč, tj. celkem Kč 53.706.400,- počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: celkem 537 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs 53.700.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony sedm set tisíc korun českých); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu ak cií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. David Dvořák, Ing. Pavel Endrle a Ing. Michal Hanus; k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se přihlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. 3) Usnesení č. III Celkem 129 ks akcí bude upsáno Ing. Davidem Dvořákem, datum narození 17.3.1971, bytem Praha 4, V Zálomu 1271/11, o celkové jmenovité hodnotě Kč 12.900.000,- (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splac en nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: - podíl ve výši 1xxxx5400 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a ná dvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a ná dvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku p arc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha , katastrální území Břevnov, podíl ve výši 11/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plo cha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 110/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zasta věná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrál ní území Břevnov, podíl ve výši 11/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, kt eré jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 11/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku pa rc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Davidem Dvořákem popsaným nepeněžitým v kladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 12.966.800,- (slovy: dvanáct milionů devět set šedesát šest tisíc osm set korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč , z toho Ing. David Dvořák podíl ve výši 11/100, tj. 11.550.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Ing. David Dvořák podíl ve výši 11/100, tj. 1.416.800,- Kč) počet akcií určených k upsání a ke splácen í tímto nepeněžitým vkladem činí: celkem 129 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 12.900.000,- (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 66.800,- (slovy: šedesát šest tisíc osm set korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. Pavel Endrle a Ing. Michal Hanus; k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro př ijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. 4) Usnesení č. IV Celkem 330 akcí bude upsáno Ing. Pavlem Endrlem, datum narození 21.5.1971, bytem Beroun, K Dubu 1849, o celkové jmenovité hodnotě 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1xxxx850 - budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemk u parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha , pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastn ictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 za stavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 378 5/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku pa rc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úh onice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Pavlem Endrlem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 33.006.400,- (slovy: třicet tři milionů šest tisíc čtyři sta korun českých) určenéh o ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Pavel Endrle podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Ing. Pavel Endrle po díl ve výši 28/100, tj. Kč 3.606.400,-) počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem: celkem 330 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst . 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. David Dvořák a Ing. Michal Hanus. K akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. 5) Usensení č. V Celkem 330 akcí bude upsáno Ing. Michalem Hanusem, datum narození 22.7.1971, bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Ochozská 2177, o celkové jmenovité hodnotě Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1xxxx850 - budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783 /4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plo cha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastr álním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, n a bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiné m nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. čí slo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemov itostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na po zemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Michalem Hanusem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 33.006.400,- (slovy: třicet tři milionů šest tisíc čtyři sta korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Michal Hanus podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem (celkem 12.880.000,- Kč, z tohot o Ing. Michal Hanus podíl ve výši 28/100, tj. 3.606.400,- Kč); počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem: celkem 330 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), rozdíl mezi rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. David Dvořák a Ing. Pavel Endrle. K akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti.
Kapitál
od 18. 5. 2015
Základní kapitál 28 480 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 4. 2011 do 18. 5. 2015
Základní kapitál 142 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 11. 2010 do 11. 4. 2011
Základní kapitál 4 000 000 Kč
od 18. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 424.
od 18. 5. 2015
Práva a povinnosti spojené s akciemi vyplývají ze stanov společnosti uložených ve Sbírce listin.
od 11. 4. 2011 do 18. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 424.
od 16. 11. 2010 do 11. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 40.
Statutární orgán
od 31. 12. 2014
Ing. PAVEL ŠŤOVÍČEK - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 12. 2014
den vzniku funkce: 16. 12. 2014
od 31. 12. 2014
Ing. MICHAL HANUS - člen představenstva
Praha - Újezd nad Lesy, Ochozská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 16. 12. 2014
od 31. 12. 2014
Ing. DAVID DVOŘÁK - člen představenstva
Praha - Nusle, V zálomu, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 12. 2014
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558 - jediný člen představenstva
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
den vzniku členství: 4. 7. 2014 - 16. 12. 2014
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
- Zmocněnec: Ing. Petr Janoušek
od 19. 9. 2013 do 14. 8. 2014
Ing. DAVID DVOŘÁK - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, V zálomu, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 4. 7. 2014
od 16. 11. 2010 do 19. 9. 2013
Ing. David Dvořák - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, V Zálomu, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 4. 7. 2014
od 16. 11. 2010 do 14. 8. 2014
Ing. Pavel Šťovíček - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 4. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 11. 2010 - 4. 7. 2014
od 16. 11. 2010 do 14. 8. 2014
Ing. Michal Hanus - člen představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Ochozská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 4. 7. 2014
od 31. 12. 2014
Společnost zastupují společně dva členové představenstva.
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
Společnost zastupuje vždy jediný člen představenstva prostřednictvím svého zmocněnce.
od 5. 9. 2011 do 14. 8. 2014
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.
od 16. 11. 2010 do 5. 9. 2011
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 12. 2014
Ing. PAVEL ENDRLE - člen dozorčí rady
Beroun - Beroun-Město, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 16. 12. 2014
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. MICHAL HANUS - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Ochozská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 4. 7. 2014 - 16. 12. 2014
od 14. 8. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. DAVID DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Praha 4 - Nusle, V zálomu, PSČ 140 00
den vzniku členství: 4. 7. 2014 - 16. 12. 2014
od 5. 9. 2011 do 14. 8. 2014
Ing. Miloš Hrotek - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Lesíkem, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 8. 2011 - 4. 7. 2014
od 5. 9. 2011 do 14. 8. 2014
Vladimír Schödelbauer - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 8. 2011 - 4. 7. 2014
od 5. 9. 2011 do 31. 12. 2014
Ing. Pavel Endrle - předseda dozorčí rady
Beroun, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 16. 8. 2011 - 16. 12. 2014
den vzniku funkce: 16. 8. 2011 - 16. 12. 2014
od 16. 11. 2010 do 5. 9. 2011
Ing. Pavel Endrle - předseda dozorčí rady
Beroun, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 16. 8. 2011
den vzniku funkce: 16. 11. 2010 - 16. 8. 2011
od 16. 11. 2010 do 5. 9. 2011
Ing. Petr Krajíček - člen dozorčí rady
Praha 9 - Koloděje, U Floriána, PSČ 190 16
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 16. 8. 2011
od 16. 11. 2010 do 5. 9. 2011
Vladimír Schödelbauer - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 16. 8. 2011
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

17. 7. 2018 | Co se děje | Jan Traxler

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

Vcelku opatrně. A vlastně nudně: obecně moc nereagují na módní trendy, nespekulují. Už roky dávají peníze nejvíc do firem, do vlastních a prostřednictvím akcií i do cizích.

Jak se v létě ochladit a neprotočit v klimatizaci majlant?

17. 7. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 5 komentářů

Jak se v létě ochladit a neprotočit v klimatizaci majlant?

Z přehřátého bytu můžete utíkat k vodě, házet si do pití obří kostky ledu nebo zkusit větrák. Za tropických nocí, kdy kvůli horku nezamhouříte oka, ale stejně zatoužíte po klimatizaci. I když k provozu potřebuje elektřinu, a ta něco stojí, nemusíte hned prochladit majlant. Poradíme, jak klimatizovat efektivně.

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

16. 7. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 14 komentářů

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

Nikdo nám nemůže splnit tolik, kolik toho Andrej Babiš a Jan Hamáček naslibovali.

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

16. 7. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 6 komentářů

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

Přečtěte si, které spořicí účty vám dnes nejlépe zhodnotí sto tisíc a jeden milion korun. Radostné čtení to ale nebude.

Žádné kraviny

14. 7. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Žádné kraviny

„Základy pojišťovnictví jsou hrozně jednoduché. Bohužel způsob, jakým to tady v posledních pětadvaceti letech fungovalo, nevrhá na obor dobré světlo. Je potřeba to změnit,“ říká v pokračování rozhovoru Martin Švec, který se už brzy stane nejmladším generálním ředitelem pojišťovny v Česku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+81
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+1
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-1
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-36
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-296
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 721 397 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Broadway Change 2 600,00 Kč
Czech Exchange 2 605,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 665,00 Kč
Expobank CZ 2 663,60 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Sberbank CZ 2 716,00 Kč
ČSOB 2 706,00 Kč
Komerční banka 2 717,24 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,20 Kč
Raiffeisenbank 2 785,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Léto a hmyz: Štípancům se lze ubránit i přírodní cestou

Léto a hmyz: Štípancům se lze ubránit i přírodní cestou

Hmyzí otravové patří k létu a my se s nimi snažíme vypořádat různými prostředky. Jde to...více

Jak si užít a přejít ve zdraví Krkonoše za dva dny

Jak si užít a přejít ve zdraví Krkonoše za dva dny

Na dvoudenní přechod Krkonoš z Harrachova do Pece pod Sněžkou nás onoho krásného letního...více

Deset důvodů, proč vymazat své účty na sociálních sítích – díl II.

Deset důvodů, proč vymazat své účty na sociálních sítích – díl II.

V prvním díle našeho seriálu , který popisuje kapitoly z knihy Jarona Laniera „Deset důvodů,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mobil na firmu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Mobil na firmu

Otázka: Dobrý den, nedávno jsem si kupovala nový iphone X a kupovala jsem ho na expřítelovu firmu kvůli daním (to jsme ještě byli spolu). Platila jsem ho já, v hotovosti v kamenném obchodě alzy. Stvrzenku o koupi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.