Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Mained Equity, a.s.
IČO: 24788716

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu28. 12. 2010
Obchodní firma
od 15. 8. 2014

Mained Equity, a.s.

od 19. 2. 2014 do 15. 8. 2014

Mained investiční fond, a.s.

od 6. 6. 2012 do 19. 2. 2014

NOVA Green Energy Fund, uzavřený investiční fond, a.s.

od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012

REDO uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 28. 12. 2010 do 15. 12. 2014
Praha 3, Koněvova , PSČ 130 00
IČO
od 28. 12. 2010

24788716

Identifikátor datové schránky:4zcwvs2
Právní forma
od 28. 12. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16813 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 19. 2. 2014 do 15. 8. 2014
- činnost fondu kvalifikovaných investorů vykonávaná na základě rozhodnutí české národní banky
od 28. 12. 2010 do 19. 2. 2014
- činnost podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky
Ostatní skutečnosti
od 16. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 15. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 8. 2014 do 16. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 15. 8. 2014 do 16. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 9. 8. 2012 do 14. 11. 2012
- Valná hromada společnosti NOVA Green Energy Fund, uzavřený investiční fond, a.s. ("Společnost") přijala dne 31.7.2012 tato: U s n e s e n í č. I. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 126.275.000,- (slovy: jedno sto dvacet šest milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), přičemž se zároveň připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením horní hranice zvýšení základního kapitálu o částku Kč 1.010.200.000,- (slovy: jedna miliarda deset milionů dvě stě tisíc korun českých), s tím, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti, a to tak, že celko vý počet upisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž se bude zvyšovat základní kapitál Společnosti dle rozhodnutí představenstva Společnosti, tak, že bude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o níž se bude zvyšovat základní kapitál Společnosti, a j menovitou hodnotou každé nově upisované akcie, přičemž jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie bude činit 1.000,- Kč; b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: bude určen představenstvem Společnosti; jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs akcie: bude určen představenstvem Společnosti; c) údaj o přednostním právu na upisování akcií: přednostní právo podle § 204a odst. 1) obchodního zákoníku na upsání nových akcií je vyloučeno, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na úpis akcií vzdali; d) nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kteří budou určeni a vybráni představenstvem s přihlédnutím k těmto kritériím: - předem určení zájemci budou vybráni a určeni představenstvem Společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti; - představenstvem Společnosti budou vybrány pouze fyzické a právnické osoby, u nichž, s přihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na Společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména Společ nosti; - každý určený zájemce je povinen upsat akcie Společnosti s emisním kurzem stanoveným představenstvem Společnosti, ledaže by tato podmínka byla zrušena představenstvem Společnosti, a to peněžitým vkladem, - předem určenými zájemci nemohou být akcionáři Společnosti; - představenstvo Společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku; představenstvo je povinno určit vhodné zájemce k úpisu akcií a doručit jim návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 9. září 2012; e) emisní kurz nově vydaných akcií urči představenstvo Společnosti tak, že výše emisního kurzu upisovaných akcií bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: - cenová poptávka investorů, - požadavky Společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií Společnosti, - zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů; přičemž minimální výše emisního kurzu každé akcie musí činit její jmenovitou hodnotu tj. Kč 1.000,-, - emisní kurz upsaných akcií bude splacen v penězích a musí být pro všechny předem určené zájemce stejný; výše emisního kurzu bude předem určených zájemcům oznámena představenstvem Společnosti v návrhu smlouvy o úpisu akcií; f) Místo a lhůta pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií pro předem určené zájemce se stanoví na dobu 21 dnů doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, nejpozději však do 30. září 2012; prvním dnem pro vykonání úpisu je první den následující po dni doručení návrhu smlouvy o úpisu nových akcií p ředem určenému zájemci; upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku). g) předem určení zájemci jsou povinni splatit 100% emisního kurzu jimi upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu, na zvláštní, za tím účelem Společností založený účet, tj. na účet číslo 253xxxx, vedený u Československé obch odní banky, a.s.; a to nejpozději do 7. října 2012.
od 27. 7. 2012 do 6. 8. 2012
- U s n e s e n í č. I. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál společnosti NOVA Green Energy Fund, uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje o částku ve výši Kč 70.690.000,- (slovy: sedmdesát miliónů šest set devadesát tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 2.000.000, - (slovy: dvě miliony korun českých) nově na částku ve výši Kč 72.690.000,- (slovy: sedmdesát dva miliónů šest set devadesát tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvý šení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti v souladu s dlouhodobým cílem Společnosti a postupné splnění požadavku na výši vlastního kapitálu podle zákona o kolektivním investování. b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 70.690 ks (slovy: sedmdesát tisíc šest set devadesát kusů), jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). c) údaj o přednostním právu na upisování akcií: konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: místo pro upisování akcií je sídlo společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí dvacet jedna dní a začíná běže t prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představe nstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení proti podpisu upisovatele, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií; e) Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu: společnost Nová Energia a.s., se sídlem Jantárová 30, Košice, PSČ 040 01, Slovenská republika, IČO: 45 958 335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I, oddíl Sa, vložka 1533/V, (dále jen Nová Energia a.s.), a společnost MAINED EQUITY LIMITED, se sídlem: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61 Nicosia, P.C. 2012, Kyperská republika, (dále jen MAINED EQUITY LIMITED), f) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných akcií do dvacet jedna dní ode dne následujícího po uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to uzavřením smlouvy o vkladu nepeněžitých vkladů v souladu s § 60 odst . 2) obchodního zákoníku; místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti AVANT Fund Management Investiční společnost, a.s., na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, a to: 1) celkem 100% obchodní podíl ve společnosti UNISOLAR s.r.o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soud em v Prešově, vložka 21949/P ( dále jen „UNISOLAR“), 2) celkem 100% obchodní podíl ve společnosti UKND s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 313, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním sou dem v Prešově, vložka 21948/P (dále jen „UKND“); 3) celkem 100% obchodní podíl ve společnosti THESOLAR s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 933 029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním sou dem v Prešově, vložka 21973/P („THESOLAR“); které byly znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., oceněny na částku Kč 31.676.000,- (slovy: třicet jeden milion šest set sedmdesát šest tisíc korun českých); valná hromad a současně schvaluje výši ocenění popsaného nepeněžitého vkladu v částce určené znalcem a současně určuje, že na popsaný nepeněžitý vklad lze upsat celkem 31.676 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých), kme nových listinných akcií ve formě na jméno; valná hromada dále schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, tj. 4) pohledávku společnosti MAINED EQUITY LIMITED, se sídlem Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61, Nicosia PC 2012, Kyperská r epublika, IČO: HE 264335 (dále jen „MAINED EQUITY LIMITED“) za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem, bytem Šidlovská 12735/10A, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika, r.č.: xxxx („Ing. Štefan Vaško“) jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, 5) pohledávku společnosti MAINED EQUITY LIMITED za společností UKND, a to na základě smlou vy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, 6) pohledávku MAINED EQUITY LIMITED za společností UNISOLAR, a to na zákla dě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, 7) pohledávku Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na zákla dě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Nová Energia a.s., jako věřitelem a společností UKND, jako dlužníkem, ze dne 16.4.2012, ve znění pozdějších dodatků, 8) pohledávku Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uza vřené mezi společností DRINK POINT a.s., se sídlem Pod kalváriou 159, Topoľčany, PSČ 955 14, Slovenská republika, IČO: 31 375 103, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, oddíl Sa, vložka 239/N („DRINK POINT“), jako post upitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, 9) pohledávku Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností DRINK POINT jako postupitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, 10) pohledávka Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností UNISOLAR jako dluž níkem, ze dne 20.2.2011, ve znění pozdějších dodatků, 11) pohledávka Nová Energia a.s. za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností THESOLAR jako dlužníkem, ze dne 12.7.2011, ve zněn í pozdějších dodatků; které byly znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., oceněny na částku Kč 39.014.000,- (slovy: třicet devět milionů čtrnáct tisíc korun českých); valná hromada současně schvaluje výši ocenění popsaného nepen ěžitého vkladu v částce určené znalcem a současně určuje, že na popsaný nepeněžitý vklad lze upsat celkem 39.014 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenových listinných akcií ve formě na jméno. Ohledně přijetí Usnesení č. I. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 2 000 hlasů, rozhodný počet hlasů 1 410 hlasů (70,5 % hlasů všech akcionářů), počet hlasů pro 2 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů akcionářů; akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami (Článek VII. bod 6.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku VII. bodu 10 stanov společnosti. U s n e s e n í č. II. akcionář Nová Energia a.s. upíše celkem 35.345 ks (slovy: třicet pět tisíc tři sta čtyřicet pět kusů) kmenových akcií o jmenovitého hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jméno v listinné podobě, za celkový emisní kurz 35.345.000,- Kč (s lovy: třicet pět milionů tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen tímto nepeněžitým vkladem: obchodním podílem ve společnosti UKND s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 313, ve výši 25%; obchodním podílem ve společnosti THESOLAR s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 933 029, ve výši 46%; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Nová Energia a.s., jako věřitelem a společností UKND, jako dlužníkem, ze dne 16.4.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 319. 500 EUR, resp. 8.128.000,- Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na základě smlouvy o pos toupení pohledávek uzavřené mezi společností DRINK POINT a.s., se sídlem Pod kalváriou 159, Topoľčany, PSČ 955 14, Slovenská republika, IČO: 31 375 103, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, oddíl Sa, vložka 239/N („DRINK PO INT“), jako postupitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 25.566.-EUR, resp. 650.000,-Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledá vek uzavřené mezi s společností DRINK POINT jako postupitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 25.566,-EUR, resp. 650.000,- Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na zákl adě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností UNISOLAR jako dlužníkem, ze dne 20.2.2011, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 319.724,- EUR, resp. 8.134.000,- Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností THESOLAR jako dlužníkem, ze dne 12.7.2011, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 483.219,- EUR, resp. 12.293.000,- Kč. Ohledně tohoto usnesení hlasoval pouze akcioná ř MAINED EQUITY LIMITED (§ 186c odst. 2) obchodního zákoníku); k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí Usnesení č. II. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 1 000 hlasů, rozhodný počet hlasů 705 hlasů (70,5 % hlasů všech akcionářů), počet hlasů pro 1 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů; akcionář hlasoval pro přijetí v souladu se stanovami (Článek VII. bod 6.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku VII. bodu 10 stanov společnosti. U s n e s e n í č. III. II. akcionář MAINED EQUITY LIMITED upíše celkem 35.345 ks (slovy: třicet pět tisíc tři sta čtyřicet pět kusů) kmenových akcií o jmenovitého hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jméno v listinné podobě, za celkový emisní kurz 35.345.000 ,- Kč (slovy: třicet pět milionů tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen tímto nepeněžitým vkladem: obchodním podílem ve společnosti UNISOLAR s.r.o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská repub lika, IČO: 44 918 011, ve výši 100%; obchodním podílem ve společnosti UKND s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 313, ve výši 75%; obchodním podílem ve společnosti THESOLAR s. r. o., se sídlem Prešov, Plzen ská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 933 029, ve výši 54%; pohledávkou společnosti MAINED EQUITY LIMITED, se sídlem Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61, Nicosia PC 2012, Kyperská republika, IČO: HE 264335 (dále jen & #8222;MAINED EQUITY LIMITED“) za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem, bytem Šidlovská 12735/10A, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika, r.č.: xxxx („Ing. Štefan Vašk o“) jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 180.000,-EUR. resp. 4.579.000,- Kč; pohledávkou společnosti MAINED EQUITY LIMITED za společností UKND, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 90.000,-EUR, resp. 2.290.000,- Kč, pohledávkou MAINED EQUITY LIMITED za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků ve výši 90.000,-EUR, resp. 2.290.000,- Kč. Ohledně tohoto usnesení hlasoval pouze akcionář Nová Energia a.s. (§ 186c odst. 2) obchodního zákoníku); k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí Usnesení č. III. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 1 000 hlasů, rozhodný počet hlasů 705 hlasů (70,5 % hlasů všech akcionářů), počet hlasů pro 1 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů; akcionář hlasoval pro přijetí v souladu se stanovami (Článek VII. bod 6.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku VII. bodu 10 stanov společnosti.
Kapitál
od 6. 8. 2012
Základní kapitál 72 690 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 12. 2010 do 6. 8. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 72 690.
od 16. 9. 2014
Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.
od 6. 8. 2012 do 16. 9. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 72 690.
od 6. 8. 2012 do 16. 9. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady společnosti.
od 6. 6. 2012 do 6. 8. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 16. 9. 2014
Ing. ŠTEFAN VAŠKO - člen představenstva
Prešov, Šidlovská 10a, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 8. 2014
od 16. 12. 2013 do 16. 9. 2014
DUŠAN MIHALEJE - místopředseda představenstva
Bratislava, Staré Město, Ul. 29. augusta 2281/32, PSČ 811 09, Slovenská republika
den vzniku členství: 4. 1. 2013 - 20. 8. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2013 - 20. 8. 2014
od 12. 4. 2013 do 16. 12. 2013
DUŠAN MIHALEJE - člen představenstva
Bratislava, Staré Město, Ul. 29. augusta 2281/32, PSČ 811 09, Slovenská republika
den vzniku členství: 4. 1. 2013 - 20. 8. 2014
od 6. 6. 2012 do 12. 4. 2013
Martin Oravec - člen představenstva
Bratislava 57, Humenské nám., PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 4. 1. 2013
od 6. 6. 2012 do 6. 9. 2013
František Salamon - člen představenstva
Bardejov, Dlhý rad, PSČ 085 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 1. 7. 2013
od 6. 6. 2012 do 16. 9. 2014
Ing. Juraj Dvořák - předseda představenstva
Bratislava 5, Bradáčova, PSČ 851 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 20. 8. 2014
den vzniku funkce: 23. 4. 2012 - 20. 8. 2014
od 14. 1. 2011 do 6. 6. 2012
Ing. Petr Šmíd - předseda představenstva
Praha 4, Okružní, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 12. 2010 - 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 29. 12. 2010 - 23. 4. 2012
od 28. 12. 2010 do 14. 1. 2011
Ing. Petr Šmíd - člen představenstva
Praha 4, Okružní, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 12. 2010
den vzniku funkce: 28. 12. 2010
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
Ing. Andrea Paslerová - člen představenstva
Říčany, Na Vyhlídce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 12. 2010 - 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 28. 12. 2010
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
RNDr. Dušan Brabec - člen představenstva
Praha 4, Lounských, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 12. 2010 - 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 28. 12. 2010
od 16. 9. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 15. 8. 2014 do 16. 9. 2014
Za společnost jednají 2 (dva) členové představenstva společně.
od 12. 11. 2013 do 15. 8. 2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně, když alespoň jeden z nich musí být místopředseda představenstva.
od 6. 6. 2012 do 12. 11. 2013
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 16. 9. 2014
Mgr. JUDITA VAŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Prešov, Šidlovská 10a, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 8. 2014
od 6. 6. 2012 do 16. 12. 2013
Bc. Maroš Škorec - předseda dozorčí rady
Košice, Čermelská cesta, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 25. 11. 2013
den vzniku funkce: 23. 4. 2012 - 25. 11. 2013
od 6. 6. 2012 do 16. 9. 2014
Ing. Štefan Vaško - člen dozorčí rady
Prešov, Šidlovská, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 20. 8. 2014
od 6. 6. 2012 do 16. 9. 2014
Ing. Juraj Celler - člen dozorčí rady
Bratislava, Ševčenkova, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 20. 8. 2014
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
Tomáš Raška, MBA - člen dozorčí rady
Praha 4, Pod Rovinou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 12. 2010 - 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 28. 12. 2010 - 23. 4. 2012
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
Ing. Libor Matura - člen dozorčí rady
Praha 10, Přetlucká, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 12. 2010 - 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 28. 12. 2010
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
Pavel Doležal - člen dozorčí rady
Osík, , PSČ 569 67
den vzniku členství: 28. 12. 2010 - 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 28. 12. 2010
Akcionáři
od 28. 12. 2010 do 6. 6. 2012
AVANT Fund Management investiční společnosti, a.s., IČO: 27590241
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
Komerční banka 2 656,10 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 708,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+3
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-9
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-25
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-45
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-50
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services