Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

PRIMA PLUS, a.s., IČO: 25097920 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PRIMA PLUS, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25097920. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25097920 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
6. 1. 1997
Datum výmazu
7. 4. 2020
Obchodní firma
Diana, a.s.
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 27. 11. 1997
PRIMA PLUS, a.s.
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Ježkova 9, 130 00 Praha 3
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Na žertvách 24, Praha 8
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 30. 11. 2015
Na žertvách 132/24, 180 00 Praha - Libeň
zapsáno 30. 11. 2015 vymazáno 7. 4. 2020
IČO
25097920
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
DIČ
Identifikátor datové schránky
9x8wsez
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Spisová značka
B 4482/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

7. 4. 2020
Vymazán způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
7. 4. 2020
Vymazán předmět podnikání: zprostředkování v oblasti kultury
7. 4. 2020
Vymazán předmět podnikání: výroba televizních a audiovizuálních programů
7. 4. 2020
Vymazán předmět podnikání: výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
7. 4. 2020
Vymazán předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

PRIMA PLUS, a.s., IČO: 25097920: vizualizace vztahů osob a společností

PRIMA PLUS, a.s., IČO: 25097920

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Nákup zboží za účelem heho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Poradenská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Realitní činnost
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Reklamní činnost
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Organizační a technické zabezpečení televizního vysílání
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
Poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
Výroba televizních a audiovizuálních programů
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
Zprostředkování v oblasti kultury
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 15. 6. 1998
150 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 16. 4. 1999
250 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 4. 1999 vymazáno 7. 4. 2020
Akcie
140 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 16. 4. 1999
100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
90 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 15. 6. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
240 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 16. 4. 1999 vymazáno 7. 4. 2020
Ostatní skutečnosti
Valná hromada konaná dne 11. 9. 1997 schválila zvýšení základního jmění společnosti o 149,000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů korun českých) na 150,000.000,- Kč s tím, že celou částku, o níž se zvyšuje základní jmění upíše dosavadní akcionář společnosti na základě přednostního práva, přičemž nelze upsat základní jmění ve větším rozsahu. Dosavadní akcionář tímto využití svého přednostního práva písemně potvrdil s tím, že upíše všechny nové akcie v níže uvedené lhůtě. Základní jmění tak bude zvýšeno vkladem akcionáře do společnosti ve výši 149,000.000,- Kč (slovy jedno sto čtyřicet devět milionů korun českých) upsáním nových akcií. Bude vydáno 90 ks nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíckorunčeských) a 140 ks nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), tj. celkem 230 ks listinných akcií na majitele. Emisní kurs je shodný s jejich nominální hodnotou. Dosavadní akcionář, který na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, tímto využil svého přednostního práva na upsání akcií, upíše akcie do 1 týdne ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a je povinen splatit celý emisní kurs do 1 měsíce ode dne upsání akcií na účet společnosti.
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 15. 6. 1998
Valná hromada společnosti konaná dne 28.7.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o 100.000.000,- Kč (slovy: jednosto milionů korun českých) na částku 250.000.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesát milionů korun českých) s tím, že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 100.000.000,- Kč (jednostomilionů korun českých) bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 100 kusů jako kmenové akcie v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. I. kolo: V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý z dosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžet první den následujícím po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 7 (slovy: sedm) dní. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií společnosti Prima Plus, a.s., číslo účtu 126120315/5100 vedený u Investiční a poštovní banky, a.s. Praha. Upisovacím místem je kancelář člena představenstva společnosti Ing. Jana Gaszczyka na adrese Praha 1, Školská 32. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u člena představenstva společnosti Ing. Jana Gaszczyka v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovou zprávou, doporučeným dopisem, a vývěskou v sídle společnosti, den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. II. kolo: V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to dnem následujícím po dni, kdy bude ukončeno I. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování bude trvat 7 (slovy: sedm) dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole, jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem budou předmětem výše uvedené dohody akcionářů.
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 27. 1. 2000
Základní jmění 1000000,-Kč splaceno. Akcie v listinné podobě.
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020
Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu výmazu obchodní společnost PRIMA PLUS, a.s., IČO 250 97 920 sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8. Právním důvodem je zrušení konkursu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení, a to Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.srpna 2011, čj.: 96 K 3/2011-712, které nabylo právní moci dne 8.února 2012.
zapsáno 7. 4. 2020 vymazáno 7. 4. 2020

Údaje o konkursech

Údaje o konkursu
Prohlášení konkursu: Usnesením Městského soudu v Praze ze dne  12. dubna 2001  číslo jednací  96 K 3-2001-16  byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti PRIMA PLUS, a.s. a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne  12. dubna 2001
zapsáno 12. 4. 2001 vymazáno 5. 3. 2012
Zrušení konkursu: Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 29.srpna 2011, č.j. 96 K 3/2011-712, které nabylo právní moci dne 08.února 2012, o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 7. 4. 2020
Advokát
JUdr. Pavel Němec
Šafaříkova, Praha 2
zapsáno 12. 4. 2001 vymazáno 14. 6. 2012

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Jiří Roček
Kubištova, Praha 4
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 27. 11. 1997
Člen představenstva
Josef Řepka
Chvatěrubská, Praha 8
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 27. 11. 1997
Člen představenstva
Mgr. Jan Řezník
Děčínská, Praha 9
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 27. 11. 1997
Předseda představenstva
Ing. Pavel Hadinec
Hůrka, Kralupy nad Vltavou
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 28. 5. 1998
Člen představenstva
Pavel Finger
Janského, Praha 5-Stodůlky
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 28. 5. 1998
Člen představenstva
Ing. Jiří Vališ
Hrdličkova, Praha 4-Chodov
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Předseda představenstva
JUDr. Jan Sedláček
Lerchova, Brno
zapsáno 28. 5. 1998 vymazáno 22. 9. 1998
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Třeštík
Francouzská, Kroměříž
zapsáno 28. 5. 1998 vymazáno 22. 9. 1998
Předseda představenstva
Kateřina Fričová
Veverkova, Praha 7
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 15. 5. 2000
Místopředseda představenstva
Zbyněk Roubal
Krakovská, Praha 1
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 15. 5. 2000
Člen představenstva
Ing. Jan Gaszczyk
Průkopnická, Ostrava
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 15. 5. 2000
Předseda
PhDr. Jan Outlý
Horáčkova, Praha4
Den zániku funkce: 1. 3. 2007
zapsáno 15. 5. 2000 vymazáno 11. 10. 2017
Místopředseda
ing. Zdeněk Macoszek
Mostecká, Praha 1
Den zániku funkce: 1. 11. 2000
zapsáno 15. 5. 2000 vymazáno 15. 9. 2010
Člen
David Bártík
Nad lesním divadlem, Praha 4 - Braník
zapsáno 15. 5. 2000 vymazáno 1. 8. 2014
Člen
David Bártík
Nad obcí II, 140 00 Praha - Krč
Den zániku členstvi: 1. 11. 2000
zapsáno 1. 8. 2014 vymazáno 3. 10. 2017
Způsob jednání
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 7. 4. 2020

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Čermák
Morseova, Praha 10
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 27. 11. 1997
Člen
Mgr. Martin Fučík
Jugoslávských partyzánů, Praha 6
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 27. 11. 1997
Člen
Helena Majerová
Petra Tezka, Praha 4
zapsáno 6. 1. 1997 vymazáno 27. 11. 1997
Člen
Ing. Zdeněk Řepa
generála Janouška, Praha 9
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 28. 5. 1998
Člen
Ing. Lubomír Kmoch
Bohůňova, Praha 4
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 28. 5. 1998
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Kalášek
Dukelská, Litomyšl
zapsáno 27. 11. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Člen
Ing. Jiří Bohál
Kurzová, Praha 5
zapsáno 28. 5. 1998 vymazáno 22. 9. 1998
Člen
Zbyněk Roubal
Krakovská, Praha 1
zapsáno 28. 5. 1998 vymazáno 22. 9. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Michal Voráček
Bělečská, Praha 9
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 15. 5. 2000
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Vališ
Hrdličkova, Praha 4
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Jindřich Nowak
Na liškovci, Ostrava
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 7. 4. 2020
Člen dozorčí rady
ing. Jan Gaszczyk
Průkopnická, Ostrava
Den zániku funkce: 19. 7. 2000
zapsáno 15. 5. 2000 vymazáno 14. 2. 2006

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-490
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

368
-
+
Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-470
-
+
Viktor Kožený

Viktor Kožený

mezinárodně stíhaný podnikatel

-455
-
+
Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

3325
-
+
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-545
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem