Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.
IČO: 25097989

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 1. 1997
Obchodní firma
od 7. 1. 1997

ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.

Sídlo
od 2. 5. 2014 do 9. 10. 2015
Čelákovice, Jiřinská , PSČ 250 88
od 2. 4. 2007 do 2. 5. 2014
Sedlčánky, 134, PSČ 250 88
od 7. 1. 1997 do 2. 4. 2007
Sedlčánky, 318, PSČ 250 88
IČO
od 7. 1. 1997

25097989

Identifikátor datové schránky:d53g5ms
Právní forma
od 7. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4483 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 1. 1997
- zemědělská výroba
od 7. 1. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 7. 1. 1997
- zprostředkovatelská činnost v oblasti zemědělství
od 7. 1. 1997
- ekonomické poradenství
od 7. 1. 1997
- poradenská činnost v oblasti zemědělství
od 7. 1. 1997
- zemní práce
od 7. 1. 1997
- nakládání s ostatními odpady
od 7. 1. 1997
- opravy zemědělských strojů
Ostatní skutečnosti
od 7. 10. 2003 do 13. 5. 2004
- Valná hromada této společnosti rozhodla na svém řádném zasedání konaném dne 13.6.2001, způsobem a za podmínek uvedených v notářském zápise sepsaném dne 9.7.2001, NZ 199/2001, N 166/2001, kromě jiného takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 17,000.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionů sedmdesátčtyřitisíce korun českých), upsáním nových akcií peněžitým vkladem, vydáním nové emise 34 (slovy: třicetčtyři) kusů akcií, každá o jmenovité hodnot ě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Emisní kurz každé akcie činí 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 2. Upisování akcií nad částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), se nepřipouští. 3. Přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií se podle §204a, odst. 5 obch. zákoníku vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je započtení pohledávky, kterou má Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. za společno stí ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., ve výši 17, 000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. 4. Nové akcie budou nabídnuty společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., IČO 46356380, se sídlem Čelákovice, Sedlčánky 134, za těchto podmínek: a) Místo a lhůta pro upsání nových akcií: sídlo společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Sedlčánky 318, okres Praha-východ a to do listiny upisovatele umístěné v tomto sídle. Doba upisování akcií se stanoví na 14 dní. Upisování nových akcií bude zahájeno prvý pracovní den následující po dni, kterým nabude právní moci usnesení rejstříkové soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tedy Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. sdělen doporučeným dopisem. b) Emisního kurz každé takto upisované akcie na zvýšení základního kapitálu činí 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). c) Splacení emisního kurzu akcií ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), společností Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. bude výhradně formou započtení proti pohledávce, kterou má tato společnost vůči společnosti ZEMOS -AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., rovněž ve výši 17.000.000,-Kč z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. 5. Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), společností Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. výhradně formou započtení proti pohledávce, kterou má tato společnost vůči společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., rovněž ve výši 17.000.000,-Kč z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. 6. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o upsání akcií s dohodou o započtení pohledávky, kterou jsou stanovena pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení a podle které může upisovatel započítat svou pohledávku za společností na závazek splatit emi sní kurz akcií, tohoto znění: "SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ s dohodou o započtení pohledávky uzavřená mezi: Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., IČO 46356380, se sídlem Čelákovice, Sedlčánky 134, okres Praha-východ, zastoupená předsedou představenstva ing. Liborem Jarolímem, dále jen upisovatel na straně jedné a ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, se sídlem Sedlčánky 318, okres Praha-východ, zastoupená předsedou představenstva ing. Liborem Jarolímem a místopředsedou představenstva ing. Milošem Špitálským, dále jen společnost na straně d ruhé, čl. I 1. Valná hromada společnosti rozhodla na svém řádném zasedání dne 13.6.2001 takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), celkem tedy na částku ve výši 18.074.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých) upsáním nových akcií vydáním nové emise 34 ku sů ( slovy: třicet čtyři kursů), akcií každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Emisní kurz každé akcie činí 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc kroun českých), b) Upisování akcií nad částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) se nepřipouští, c) Přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií se podle §204a, odst. 5 obch. zák. vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je kapitalizace pohledávky, kterou má Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. za společnos tí ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodí a.s., ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. d) Nové akcie budou nabídnuty společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., IČO 46356380, se sídlem Čelákovice, Sedlčánky 134. e) Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) společností Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. výhradně formou započetní proti pohledávce, kterou má tato společnost vůči společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., rovněž ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí. f) Místo a lhůta pro upsání nových akcií: sídlo společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Sedlčánky 318, okres Praha-východ a to do listiny upisovatele umístěné v tomto sídle. Doba upisování akcií se stanoví na 14 dní. Upisování nových akcií bude zahájeno prvý pracovní den následující po dni, kterým nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, do obchodního rejstříku. 2. Upisovatel prohlašuje, že návrh smlouvy na upsání akcií podle této smlouvy obdržel v dostatečném předstihu a to dne 24.5.2001. čl. II 1. Upisovatel - Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., touto smlouvou, ve smyslu čl. I, odst. 1 této smlouvy, upisuje 34 kusů akcií každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) znějících na jméno, v listinné podobě za emisní kurz ve výši 500.000,- Kč (pětset tistí korun českých) za jednu akcii, celkem ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých). 2. Jedná se o novou emisi akcií společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, se sídlem Sedlčánky 318, okres Praha-východ, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíleu B, vložka 4483, uvedenouv čl. I , odst. 1 této smlouvy. 3. K upsání akcií podle této smlouvy dojde podpisem této smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Součástí smlouvy o upsání akcií je i dohoda o započtení pohledávky. čl. III 1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že na úplnou úhradu upisovatelem upsaných akcií ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) započítává upisovatel ke dni účinnosti této smlouvy existující pohledávku, kterou má upisovatel za společ ností ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, rovněž v vcelkové výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z titulu neuhrazení kupní ceny za převod movitých a nemovitých věcí, uvedených v čl. IV této smlouvy a to t ak, že tato pohledávka uvedená v čl. IV, odst. 2 této smlouvy, včetně příslušenství zaniká. 2. Statutární orgán společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, výslovně prohlašuje, že s tímto způsobem zaplacení emisného kurzu akcií souhlasí a že tímto způsobem je celý emisní kurz akcií celkem ve výši 17.000.000,- Kč (s lovy: sedmnáct milionů korun českých), ve smyslu čl. II této smlouvy upisovatelem zcela uhrazen. čl. IV 1. Účastníci prokládají za nesporné, že na základě Smlouvy o vkladu do společnosti dne 17.12.1998 (Katastrální úřad Praha-východ vklad práva provedl rozhodnutím pod č.j. V5-1029/99, vklad práva zapsán do katastru nemovitostí dne 26.4.1999, právní účinky v kladdu dnem 30.3.1999) a Dohody o narovnání ze dne 23.8.2000 se společnost ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. stala výlučným vlastníkem těchto movitých a nemovitých věcí: a) nemovitosti v kat. území Mochov, obec Mochov, zapsané na LV č. 679 u Katastrálního úřadu Praha-východ a to: objekt bydlení dům č.p. 150 na pozemku parc. č. 292/2 (pozemek jiného vlastníka). Tyto nemovitosti s příslušenstvím byly oceněny (ocenění schvál ené valnou hromadou společnosti dlužníka) na částku ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvěstě tisíc korun českých). b) nemovitosti v kat. území Mochov, obec Mochov, zapsané na LV č. 679 u Katastrálního úřadu Praha-východ a to: objekt bydlení dům č.o. 49 (stavba na více parcelách) na pozemcích parc. č. 437/2, parc. č. 437/11 (pozemky jiného vlastníka), garáž (stavba na více parcelách) na pozemcích parc. č. 437/3, parc. č. 437/8 (pozemky jiného vlastníka, s příslušenstvím. Tyto nemovitosti s příslušenstvím byly oceněny (ocenění schválené valnou hromadou společnosti dlužníka) na částku ve výši 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osmset tisíc korun českých). c) nemovitosti v kat. území Čelákovice, obec Čelákovice, zapsané na LV č. 3168 u Katastrálního úřadu Praha-východ a to: objekt bydlení dům č.p. 6 na pozemku parc. č. 3520/4 (pozemek jiného vlastníka), garáž na pozemku parc. č. 350/6 (pozemek jiného vlastn íka), s příslušenstvím. Tyto nemovitosti s příslušenstvím byly oceněny (ocenění schválené valnou hromadou společnosti dlužníka) na částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) d) 678 kusů (slovy: šest set sedmdesát osm kusů) akcií na jméno. každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti HAVEA Šestajovice, a.s.,IČO 61672246, ve formě zatímních listů č. 198 až č. 265, v ocenění schváleném valn ou hromadou nabyvatele na částku ve výši 6.700.000,- Kč (slovy: šest milionů sedmset tisíc korun českých) e) 243 kusy (slovy: dvěstěčtyřicet tři kusy) akcií na jméno, z toho 236 akcií (slovy: dvěstětřicet šest akcií) každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 7 akcií (slovy: sedm akcií) každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slo vy: pět tisíc korun českých) společnosti Agrochemický podnik Mstětice a.s., IČO 46356151, v číselné řadě 4601 až 4652, 3961 až 4000, 4001 až 4100, 5918 až 5961, 056 až 062, v ocenění schváleném valnou hromadou společnosti dlužníka na částku ve výši 6.700. 000,-Kč (slovy: šest tisíc sedmset korun českých), f) sklízeč zn. HAMACHEK SP-90W, inv. č. 00480102, v ocenění schváleném valnou hromadou společnosti dlužníka na částku ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých), g) stádo zvířat (skot, prasnice) v ocenění schváleném valnou hromadou společnosti dlužníka na částku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). 2. Oba účastníci pokládají za nesporné, že společnost ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. stala dlužníkem vůči společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. v částce ve výši 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) , neboť k dnešnímu dni celkovou kupní cenu ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) za převod movitých a nemovitých věcí podle odst. 1 tohoto článku neuhradila. 3. ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. podpisem této smlouvy zároveň uznává co do důvodů a výše, že dluží společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s., ke dni podpisu této dohody peněžitou částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých). 4. Účastníci se dále dohodli, že ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. splatí předmětnou dlužnou částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) společnosti Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. kapitalizací tét o pohledávky způsobem uvedeným v čl. III této smlouvy. čl. V 1. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma účastníky této smlouvy. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem, ve kterým nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČO 25097989, do obchodního rejstříku podle čl. I této smlouvy. 2. Účastníci se dohodli, že nicotnost, neplatnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této smlouvy se nevztahuje na účinnost této smlouvy. Na místo nicotného, neplatného nebo neproveditelstného ustanovení bude sjednáno takové ustanovení, kter é bude odpovídat hospodářskému účelu stávajícího ustanovení. Účastníci smlouvy, po jejím přečtení prohlašují, že tao byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že se na jejím obsahu plně dohodli. Tomu na důkaz vlastnoruční podpisy účastníků této smlouvy, které na listinu byly připojeny před orgánem pověřeným k jejich ověřování. Valná hromada společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. pověřuje statutární orgán společnosti, aby podle návrhu smlouvy o upsání akcií s dohodou o započtení pohledávky, uvedenou výše, tuto uzavřeli a podepsali.
od 7. 1. 1997
- splaceno 100% základního jmění
od 7. 1. 1997 do 11. 9. 1998
- jediný akcionář: CARLSSTONE TOURS a.s. IČO: 49241044 Sídlo: Praha 10, Na hroudě 20
Kapitál
od 13. 5. 2004
Základní kapitál 18 074 000 Kč
od 7. 1. 1997 do 13. 5. 2004
Základní kapitál 1 074 000 Kč
od 13. 5. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 34.
od 7. 1. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 148.
Statutární orgán
od 9. 4. 2015
MARTIN KUČERA - statutární ředitel
Čelákovice, Sokolovská, PSČ 250 88
den vzniku funkce: 9. 4. 2015
od 8. 3. 2014 do 9. 4. 2015
Ing. LIBOR JAROLÍM - člen-předseda představenstva
Čelákovice - Sedlčánky, Komenského, PSČ 250 88
od 8. 3. 2014 do 9. 4. 2015
Ing. MILOŠ ŠPITÁLSKÝ - člen-místopředseda představenstva
Přerov nad Labem, , PSČ 289 16
od 8. 3. 2014 do 9. 4. 2015
Ing. MAREK ŠPITÁLSKÝ - člen představenstva
Přerov nad Labem, , PSČ 289 16
den vzniku členství: 26. 7. 2006 - 9. 4. 2015
od 13. 10. 2006 do 8. 3. 2014
Ing. Marek Špitálský - člen představenstva
Přerov nad Labem, 401, PSČ 289 16
den vzniku členství: 26. 7. 2006
od 24. 9. 1998 do 13. 10. 2006
Ing. Jan Bouček - člen představenstva
Praha 5, Za Mototechnou 871
od 24. 9. 1998 do 8. 3. 2014
Ing. Libor Jarolím - člen-předseda představenstva
Čelákovice, Sedlčánky, Komenského 35, PSČ 250 88
od 24. 9. 1998 do 8. 3. 2014
Ing. Miloš Špitálský - člen-místopředseda představenstva
Přerov nad Labem, 54, PSČ 289 16
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
František Jarolím - člen představenstva
Císařská Kuchyně, 3
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Ing. František Tydlitát - člen představenstva
Říčany, Bezručova 1472
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Ing. Karel Bohuslav - člen představenstva
Čelákovice, Vančurova 1100
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Ing. Jan Bouček - předseda představenstva
Praha 5, Za mototechnou 871
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Josef Černý - místopředseda představenstva
Mochov, Havlíčkova 164
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Ing. Václav Vosáhlo - člen představenstva
Čelákovice, Husova 1515
od 9. 4. 2015
Jménem společnosti jedná navenek statutární ředitel.
od 7. 1. 1997 do 9. 4. 2015
Společnost vůči třetím osobám zastupuje představenstvo. Za společnost se podepisuje předseda představenstva a jeden člen představenstva společně tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za společnost se podepisuje místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí oba své podpisy.
Správní rada
od 9. 4. 2015
Ing. MAREK ŠPITÁLSKÝ - předseda správní rady
Přerov nad Labem, , PSČ 289 16
den vzniku členství: 9. 4. 2015
den vzniku funkce: 9. 4. 2015
od 9. 4. 2015
MARTIN KUČERA - člen správní rady
Čelákovice, Sokolovská, PSČ 250 88
den vzniku členství: 9. 4. 2015
od 9. 4. 2015
Ing. MILOŠ ŠPITÁLSKÝ - člen správní rady
Přerov nad Labem, , PSČ 289 16
den vzniku členství: 9. 4. 2015
Dozorčí rada
od 26. 4. 2013 do 9. 4. 2015
ALOIS PÝCHA - člen
Velenka, , PSČ 289 12
den vzniku členství: 23. 8. 2012 - 9. 4. 2015
od 16. 3. 2000 do 26. 4. 2013
MUDr. František Kadeřávek - člen dozorčí rady
Praha 10, Štěchovická 1899/1
od 24. 9. 1998 do 16. 3. 2000
Ing. Václav Vosáhlo - místopředseda
Čelákovice, Husova 1515, PSČ 250 88
od 24. 9. 1998 do 9. 4. 2015
František Jarolím - předseda
Císařská kuchyně, U studánky 3, PSČ 250 88
od 24. 9. 1998 do 9. 4. 2015
Ing. Petr Tuzar - člen
Praha 3, Chvalova 9, PSČ 130 00
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Dr. František Kadeřávek - předseda
Praha 10, Štěchovická 1899
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Ing. Ivana Kutílková - člen
Praha 9 - Horní Počernice, Kramolná 1199
od 7. 1. 1997 do 24. 9. 1998
Jiří Kvapil - člen
Mochov, nám. Husovo 8
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 571,00 Kč
Komerční banka 2 579,94 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 628,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-2
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-56
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-71
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-147
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-176
+
-

Články na Heroine.cz

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Pohádky jsou věc, na kterou se v Česku nesahá. Rodiče je vyprávějí méně a méně a na to,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services