Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

BOHEMIA PRINT a.s., Praha, IČO: 25100467 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BOHEMIA PRINT a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25100467. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25100467 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
19. 3. 1997
Obchodní firma
BOHEMIA PRINT a.s.
zapsáno 19. 3. 1997
Adresa firmy
Slavětínská 639, Praha 9-Klánovice
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 14. 1. 2009
U Stavoservisu 659/3, 108 00 Praha 10
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 22. 9. 2010
Poděbradská 540, Praha 9
zapsáno 22. 9. 2010
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Hloubětín
Ulice: Poděbradská
Adresní místo: Poděbradská 540/97
IČO
25100467
zapsáno 19. 3. 1997
DIČ
Identifikátor datové schránky
yr3c69w
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 19. 3. 1997
Spisová značka
B 4504/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 19. 3. 1997

Poslední změny a události

19. 7. 2023
Zapsán insolvenční správce Ing. Gabriela Bergmannová Burzová, jako insolvenční správce
19. 7. 2023
Vymazán insolvenční správce Ing. Gabriela Burzová
14. 4. 2015
Změna adresy: člen dozorčí rady Karel Machač
6. 9. 2014
Změna adresy: člen dozorčí rady RNDr. Juraj Vronka
23. 11. 2012
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Juraj Kamarás

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 13. 5. 2009
Polygrafická výroba
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 13. 5. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 13. 5. 2009
Základní kapitál
300 100 000 Kč
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 1. 9. 2003
455 100 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 9. 2003
Akcie
140100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 160 000 000 Kč
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
300 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 1. 9. 2003
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč převoditelnost akcií je omezena
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 1. 9. 2003
455 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč převoditelnost akcií je omezena
zapsáno 1. 9. 2003
1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč převoditelnost akcie je omezena
zapsáno 1. 9. 2003
Ostatní skutečnosti
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení ekonomické stability společnosti a zlepšení investičních možností společnosti o částku 155.000.000,-- (slovy:jednostopadesátpětmilionů korun českých), na celkovou částku 455.100.000,- Kč (slovy:čtyřistapadesátpětmilionůjednostotisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 155 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- (slovy: jedenmilionkorun českých). Emisní kurs upisovaných akciií bude činit 1.000.000,-- Kč (slovy:jedenmilionkorunčeských). Zvýšeního základního kapitálu společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. bude provedeno upisováním všech nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost CDEF HOLDING COMPANY LIMITED, se sídlem 16, Kyriakou Matsi Avenue, Eagle House, 10th floor, 1082 Agio Omologites, Nikósie, Kypr, a proto valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,obchodní zákoník\"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, která tvoří přílohu notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosoti BOHEMIA PRINT, a.s., tj. Praha 9-Klánovice, Slavětínská 639 a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Akcie lze upisovat v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen formou doporučeného dopisu předem určenému zájemci - společnosti CDEF HOLDING COMPANY LIMITED spolu s oznámením že bylo zápsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a o tom, že ode dne doručení tohoto oznámení běží lhůta 14 dnů pro upisování výše uvedených akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jde o pohledávku společnosti CDEF HOLDING COMPANY LIMITED,která předčasně splatila na účet společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. emisní kurs akcií, a to na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. ze dne 23.7.1999 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 155.000.000,-- Kč (slovy : jednostopadesátpětmilionů korun českých). Toto rozhodnutí bylo učiněno formou notářského zápisu NZ 178/99, N 223/99, sepsaným JUDr. Petrem Hochmanem, notářem v Praze. Vzhledem k tomu, že toto zvýšení základního kapitálu bylo neúčinné, vznikla společnosti CDEF HOLDING COMPANY LIMITED pohledávka za společností BOHEMIA PRINT, a.s. na vrácení 155.000.000,-- Kč (slovy :jednostopadesátpětmilionů korun českých)
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 1. 9. 2003
Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti CDEF HOLDING COMPANY LIMITED ve výši 155.000.000,--Kč (slovy : jednostopadesátpětmilionů korun českých), která jí vznikla na základě předčasného splacení emisního kursu akcií ve dnech 4.8.1999, 30.8.1999, 26.10.1999, 29.10.1999 a 8.11.1999, proti pohledávce společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. ve výši 155.000.000,--Kč (slovy :jednostopadesátpětmilionů korun českých) , která vznikne společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. za společností CDEF HOLDING COMPANY z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady společností CDEF HOLDING COMPANY LIMITED za účelem zvýšení základního kapitálu.
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 1. 9. 2003
Možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má společnost CDEF HOLDING COMPANY LIMITED vůči společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. proti pohledávce společnosti BOHEMIA PRINT,a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost BOHEMIA PRINT, a.s. peněžní prostředky odpovídající dlužné pohledávce vracela. Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen doporučeným dopisem předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a o tom, že ode dne doručení tohoto oznámení běží lhůta 14 dnů pro upisování výše uvedených akcií b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen doporučeným dopisem předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 1. 9. 2003
Akciová společnost BOHEMIA PRINT je právním nástupcem spol. Černický a Krámek s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku v Praze 1 v oddílu C, vložka 6236,IČ: 45242461, která se ke dni zápisu spol.BOHEMIA PRINT a.s. vymazává z obchodního rejstříku bez likvidace.
zapsáno 19. 3. 1997

Údaje o insolvencích

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 93 INS 14805/2012-A-2 ze dne 18.června 2012. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 18.června 2012 v 17:06 hodin.
zapsáno 26. 6. 2012
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 14805/2012-A-9 ze dne 10.07.2012 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a prohlášen na jeho majetek konkurs. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 10.07.2012 v 10:15 hod.
zapsáno 16. 7. 2012
Insolvenční správce
JUDr. Josef Cupka
Trojanova, 120 00 Praha 2 - Nové Město
zapsáno 16. 7. 2012
Insolvenční správce
Ing. Gabriela Burzová
Jemenská, 160 00 Praha - Vokovice
zapsáno 19. 11. 2012 vymazáno 19. 7. 2023
Insolvenční správce
Ing. Gabriela Bergmannová Burzová
Jemenská, 160 00 Praha - Vokovice
zapsáno 19. 7. 2023

Údaje o exekucích

Údaje o exekuci
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 21.9.2004, č.j. 73 Nc 136/2004 bylo rozhodnuto o nařízení exekuce proti povinnému BOHENIA PRINT a.s., ve prospěch oprávněného Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 10, Drahobejlova 1404/4, pro částku 51.731,- Kč. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17.
zapsáno 26. 1. 2005 vymazáno 18. 2. 2005

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Jiří Černický
Slavětínská, Praha 9
Den zániku funkce: 18. 7. 2002
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
Místopředseda představenstva
Petr Krámek
Šumavská, Praha 2
Den zániku funkce: 25. 6. 1999
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
Člen
Václav Malý
Nerudova, Úvaly
Den zániku funkce: 23. 7. 1999
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
Předseda představenstva
Jiří Černický
Slavětínská, Praha 9
Den vzniku funkce: 18. 7. 2002
Den zániku funkce: 17. 7. 2007
Den zániku členstvi: 17. 7. 2007
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 23. 4. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Opatrný
Rumburská, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 18. 7. 2002
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 5. 4. 2005
Člen představenstva
Pavel Bureš
Sokolská, České Budějovice
Den zániku funkce: 1. 2. 2005
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 1. 2. 2005
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 5. 4. 2005
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Opatrný
Jasná II, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 18. 7. 2002
Den zániku funkce: 30. 11. 2005
Den zániku členstvi: 30. 11. 2005
zapsáno 5. 4. 2005 vymazáno 6. 1. 2006
Člen představenstva
Ing. Roman Wolski
Jeruzalémská, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 2. 2. 2005
Den zániku funkce: 30. 11. 2005
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2005
Den zániku členstvi: 30. 11. 2005
zapsáno 5. 4. 2005 vymazáno 6. 1. 2006
Místopředseda představenstva
Jiří Vaněček
Jánského, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 1. 12. 2005
Den zániku funkce: 21. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2005
Den zániku členstvi: 21. 4. 2008
zapsáno 6. 1. 2006 vymazáno 23. 4. 2008
Člen představenstva
Jaroslava Konvalinková
Slavětínská, 190 14 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. 12. 2005
Den zániku funkce: 21. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2005
Den zániku členstvi: 21. 4. 2008
zapsáno 6. 1. 2006 vymazáno 23. 4. 2008
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Poříz
Dobrovského, Úvaly u Prahy
Den vzniku funkce: 21. 4. 2008
Den zániku funkce: 11. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2008
Den zániku členstvi: 11. 2. 2011
zapsáno 23. 4. 2008 vymazáno 10. 3. 2011
Předseda představenstva
Ing. Jiří Klíma
Kašparova, 460 06 Liberec
Den zániku funkce: 5. 4. 2012
Den zániku členstvi: 5. 4. 2012
zapsáno 10. 3. 2011 vymazáno 19. 4. 2012
Předseda
Dušan Ďurej
Dittrichova, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 5. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 5. 4. 2012
zapsáno 19. 4. 2012
Způsob jednání
Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to pouze předseda představenstva a místopředseda představenstva,každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému obchodnímu jménu společnosti s označením své funkce připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně.
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány jedná představenstvo, ato pouze předseda a místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti s označením své funkce připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně tak, jak jsou oprávněni jménem společnosti jednat.
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 16. 1. 2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.
zapsáno 16. 1. 2007 vymazáno 23. 4. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. za představenstvo jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.
zapsáno 23. 4. 2008

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Jiří Hoznour
Dobevská, Praha 4
Den zániku členstvi: 23. 7. 1999
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
Člen dozorčí rady
Vladimír Šaur
Hrdlovská, Osek
Den zániku funkce: 23. 7. 1999
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 30. 10. 2002
Člen dozorčí rady
Jaroslava Konvalinková
Zázvorkova, Praha 5
Den zániku funkce: 31. 8. 2004
zapsáno 19. 3. 1997 vymazáno 23. 11. 2004
Předseda dozorčí rady
Zdeněk Pernica
Michnova, Praha 4
Den vzniku funkce: 18. 7. 2002
Den zániku funkce: 31. 8. 2004
Den zániku členstvi: 31. 8. 2004
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 23. 11. 2004
Člen
Libor Olehla
Petrské náměstí, Praha 1
Den zániku funkce: 31. 8. 2004
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 31. 8. 2004
zapsáno 30. 10. 2002 vymazáno 23. 11. 2004
Člen dozorčí rady
Jiří Vaněček
Jánského, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 1. 9. 2004
Den zániku funkce: 30. 12. 2005
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2004
Den zániku členstvi: 30. 12. 2005
zapsáno 23. 11. 2004 vymazáno 6. 1. 2006
Člen dozorčí rady
Jaroslava Konvalinková
Slavětínská, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. 9. 2004
Den zániku funkce: 30. 12. 2005
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2004
Den zániku členstvi: 30. 12. 2005
zapsáno 23. 11. 2004 vymazáno 6. 1. 2006
Člen dozorčí rady
Libor Kuchař
Slavětínská, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. 9. 2004
Den zániku funkce: 29. 8. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2004
Den zániku členstvi: 29. 8. 2008
zapsáno 23. 11. 2004 vymazáno 13. 5. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Eva Bališová
Liblice, 277 32 Byšice - Liblice
Den vzniku funkce: 1. 12. 2005
Den zániku funkce: 29. 8. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2005
Den zániku členstvi: 29. 8. 2009
zapsáno 6. 1. 2006 vymazáno 13. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Luděk Černický
Máchova, 250 92 Šestajovice
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2006
Den zániku členstvi: 29. 8. 2008
zapsáno 16. 1. 2007 vymazáno 13. 5. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Juraj Kamarás
Holečkova, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 29. 8. 2008
Den zániku funkce: 10. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 8. 2008
Den zániku členstvi: 10. 9. 2012
zapsáno 13. 5. 2009 vymazáno 23. 11. 2012
Člen dozorčí rady
Karel Machač
Jaroslava Haška, 434 01 Most
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2008
zapsáno 13. 5. 2009 vymazáno 14. 4. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Frelich
J. Boreckého, České Budějovice
Den vzniku členstvi: 29. 8. 2008
Den zániku členstvi: 11. 2. 2011
zapsáno 13. 5. 2009 vymazáno 10. 3. 2011
Člen dozorčí rady
RNDr. Juraj Vronka
Mrkvičkova, 163 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 11. 2. 2011
zapsáno 10. 3. 2011 vymazáno 6. 9. 2014
Člen dozorčí rady
RNDr. Juraj Vronka
Mrkvičkova, 163 00 Praha - Řepy
Den vzniku členstvi: 11. 2. 2011
zapsáno 6. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Karel Machač
K. H. Máchy, 434 01 Most - Most
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2008
zapsáno 14. 4. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Česká Unigrafie, a.s., IČO: 61858200
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9
zapsáno 23. 4. 2008 vymazáno 10. 3. 2011
Jediný akcionář
Česká Unigrafie, a.s., IČO: 61858200
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9
zapsáno 10. 3. 2011

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Michal Horáček

Michal Horáček

hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-10
-
+
Roman Janoušek

Roman Janoušek

podnikatel a lobbista

-8
-
+
Petr Kellner

Petr Kellner

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-1
-
+
Tomáš Břínek

Tomáš Břínek

výtvarník, TMBK

0
-
+
Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-1
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

1
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem