Česká Unigrafie, a.s.
IČO: 61858200

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 8. 1994
Obchodní firma
od 1. 10. 2003

Česká Unigrafie, a.s.

od 11. 8. 1994 do 1. 10. 2003

UNI GRAFIA,a.s.

Sídlo
od 5. 10. 2010 do 22. 2. 2012
Praha 9, Poděbradská 540, PSČ 190 00
od 11. 8. 1994 do 5. 10. 2010
Praha 10, U Stavoservisu 1
IČO
od 11. 8. 1994

61858200

DIČ

CZ61858200

Identifikátor datové schránky:4zspamz
Právní forma
od 11. 8. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2682 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 1. 2005
- zprostředkování obchodu
od 19. 1. 2005
- zprostředkování služeb
od 19. 1. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 1. 4. 1998
- kovoobráběčství
od 1. 4. 1998
- polygrafická výroba
od 1. 4. 1998
- poskytování software
od 1. 4. 1998
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 8. 1994
- vydavatelská činnost
od 11. 8. 1994
- nakladatelská činnost(nakladatelství)
od 11. 8. 1994
- grafická úprava tiskovin
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
- knihařské práce
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
- knihtisk
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
- zhotovování fotosazby a fotoreprodukce
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
- kovoobrábění
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
- poskytování software(prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
- sítotisk,ofsetový tisk
Ostatní skutečnosti
od 29. 8. 2011 do 22. 9. 2011
- Valná hromada společnosti přijala následující usnesení, kterým rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) z částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě m ilionů korun českých) peněžitými vklady, upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listi nné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: 1. pan Ing. Juraj Kamarás, nar. 15.10.1962, bytem Praha 5, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00 (dále jen ?Zájemce 1?), jenž upíše 50 kusů akcií. 2. pan Ing. Ladislav Krajňák, nar. 13.3.1963, bytem Praha 6, Kopeckého 2372/2e, PSČ 160 00 (dále jen ?Zájemce 2?), jenž upíše 50 kusů akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že oba Zájemci jsou v zastoupení přítomni na valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti prostřednictvím přítomného zplnomocněného zástupce akcionářů oběma Zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 31.8.2011, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 30.8.2011. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude oběma Zájemcům doručen osobně, a to nejpozději dne 8.8.2011. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude oběma Zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresy uvedené v seznamu akcionářů. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem 1 a Zájemcem 2 byly započteny pohledávky, které mají Zájemce 1 a Zájemce 2 za Společností a to takto: 1. pohledávka Zájemce 1 celkem ve výši 50.000.000,- Kč, vzniklá: a) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 25.433.719,46Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta třicet tři tisíce sedm set devatenáct korun českých čtyřicet šest haléřů). Postoupená pohledávka společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (jistina a úroky k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 22.9.2009, ve znění dodatku ze dne 22.9.2010; pohledávka je splatná k e dni 25.9.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 25.433.719,46 Kč, a to i před její splatností. b) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 6.058.339,29 Kč (slovy: šest milionů padesát osm tisíc tři sta třicet devět korun českých dvacet devět haléřů). Postoupená pohledávka společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (část jistiny a úroky k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 29.1.2010, ve znění dodatku ze dne 14.2.2011; pohledávka je splatná ke dni 4.2.2 012. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 6.058.339,29 Kč, a to i před její splatností. c) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, IČ 17046581, PSČ 110 00, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 1.207.661,25 Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedm tisíc šest set šedesát jedna korun českých dvacet pět haléřů). Postoupená část pohledávky společnosti CTY GROUP, a.s. za Společ ností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (část úroků k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 14.9.2009, ve znění dodatků ze dne 16.12.2009, 29.3.2010 a 29.12.2010; pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 1.207.661,25 Kč, a to i před její splatností. d) na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2009, ve znění dodatku ze dne 30.6.2010, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 630.000,- EUR plus 6,5 % úrok p.a. z dlužné částky. Dle vyjádření auditora k e dni 29.7.2011 dosahuje pohledávka Zájemce 1 za Společností v přepočtu v aktuálním kurzu výše 17.306.576,- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta šest tisíc pět set sedmdesát šest korun českých), a je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započt ením této pohledávky v částce 17.306.576,- Kč. 2. pohledávka Zájemce 2 ve výši 50.000.000,- Kč vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 2 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, ja ko Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 2 za společností výše 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Postoupená část pohledávky společnosti CTY GROUP, a.s. za Společnost í vznikla z titulu smlouvy o půjčce (jistina a část úroků k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 14.9.2009, ve znění dodatků ze dne 16.12.2009, 29.3.2010 a 29.12.2010; Pohledá vka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 50.000.000,- Kč, a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora Ing. Miloše Turka, dekret KA ČR číslo 1493, Praha 10, 100 00, Dukelská 1151/5, jsou závazky Společnosti vůči Zájemci 1 i Zájemci 2 ke dni 29.7.2011 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému sta vu. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem 1 a Zájemcem 2 ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podm ínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem 1 a Zájemcem 2 z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena. Pohledávka, kterou má Zájemce 1 za Společností, bude splacena částečně , a to v rozsahu uvedeném shora tohoto notářského zápisu, a pohledávka, kterou má Zájemce 2 za Společností, bude splacena zcela.
od 30. 9. 2009
- V důsledku fúze sloučením společnosti TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o. IČ: 423 39 626 se sídlem Praha 9, Vysočany, Poděbradská 540, PSČ 190 00, jakožto zanikající společnosti, přešlo jmění této společnosti, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů na společnost Česká Unigrafie, a.s. IČ: 618 58 200 se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, jakožto nástupnickou společnost.
od 1. 8. 2008
- Na obchodní společnost Česká Unigrafie, a.s. se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, identifikační číslo 61858200 se převádí jmění obchodní společnosti MERKURTISK a.s. se sídlem Náchod, Myslbekova 261, PSČ 547 01, identifikační číslo 25938720, jež z důvodu převodu jmění zaniká.
od 2. 10. 2000 do 26. 5. 2001
- Valná hromada společnosti schválila zvýšení základního jmění společnosti o 9.500.000,- Kč, tj. z dosavadní výše 61.200.000,- Kč na 70.700.000,- Kč formou nepeněžitého vkladu - vkladu pohledávky jednoho z akcionářů společnosti, kterou má za společností UNI GRAFIA, a.s. v nominální hodnotě 9.436.551,90 Kč a peněžitým vkladem téhož akcionáře ve výši 63.448,10 Kč. Schválila vydat na zvýšené základní jmění ve výši 9.500.000,- Kč 95 kusů akcií na majitele, každé o nominální hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě. Rozhodla, že upisování akcií nad rozsah schváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Schválila uzavření dohody mezi akcionáři o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění společnosti podle § 205 obchodního zákoníku a to ve lhůtě 30 dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o rozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 5. 12. 1997 do 26. 5. 2001
- základní jmění ve výši 61.200.000,-Kč zcela splaceno
Kapitál
od 22. 9. 2011
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 2006 do 22. 9. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 5. 2001 do 4. 8. 2006
Základní kapitál 70 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 6. 1996 do 26. 5. 2001
Základní kapitál 61 200 000 Kč
od 5. 6. 1996 do 19. 6. 1996
Základní kapitál 20 200 000 Kč
od 21. 8. 1995 do 5. 6. 1996
Základní kapitál 20 120 000 Kč
od 16. 12. 1994 do 21. 8. 1995
Základní kapitál 6 000 000 Kč
od 11. 8. 1994 do 16. 12. 1994
Základní kapitál 5 200 000 Kč
od 22. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 128.
od 4. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 707.
od 4. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 65.
od 4. 8. 2006 do 22. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28.
od 26. 5. 2001 do 4. 8. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 707.
od 19. 6. 1996 do 26. 5. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 612.
od 6. 6. 1996 do 6. 6. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 020.
od 6. 6. 1996 do 19. 6. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 202.
od 5. 6. 1996 do 6. 6. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 020.
od 21. 8. 1995 do 5. 6. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 012.
Statutární orgán
od 31. 7. 2015
Ing. ONDREJ ORAVEC - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Cihlářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 2. 2011
den vzniku funkce: 15. 2. 2011
od 18. 4. 2012 do 2. 6. 2015
Dušan Ďurej - člen představenstva
Praha 2, Dittrichova, PSČ 128 00
den vzniku členství: 4. 4. 2012 - 2. 3. 2015
od 27. 9. 2011 do 22. 2. 2012
Ing. Juraj Baričák - člen představenstva
Bratislava, Strmý vŕšok, PSČ 814 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 1. 2. 2012
od 4. 4. 2011 do 18. 4. 2012
Ing. Jiří Klíma - člen představenstva
Liberec VI, Kašparova
den vzniku členství: 14. 2. 2011 - 3. 4. 2012
od 4. 4. 2011 do 31. 7. 2015
Ing. Ondrej Oravec - předseda představenstva
Praha 5, Na Cihlářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 2. 2011
den vzniku funkce: 15. 2. 2011
od 28. 1. 2010 do 18. 4. 2012
RNDr. Juraj Vronka - člen představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1364/11, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 26. 11. 2009 - 3. 4. 2012
od 25. 11. 2008 do 4. 4. 2011
Ing. Miloš Richter, CSc. - Předseda představenstva
Říčany u Prahy, U Památné lípy 9/7, PSČ 251 01
den vzniku členství: 18. 7. 2008 - 14. 2. 2011
den vzniku funkce: 18. 7. 2008 - 14. 2. 2011
od 2. 11. 2006 do 4. 4. 2011
Ing. Martin Frelich - člen představenstva
České Budějovice, J. Boreckého 10
den vzniku členství: 1. 10. 2006 - 14. 2. 2011
od 19. 1. 2005 do 4. 4. 2011
Ing. Vladimír Poříz - člen představenstva
Úvaly u Prahy, Dobrovského 1439
den vzniku funkce: 1. 11. 2004 - 14. 2. 2011
od 8. 11. 2004 do 8. 10. 2009
Milena Schneiderová - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Kozmíkova 4, PSČ 102 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 25. 9. 2009
od 1. 10. 2003 do 8. 11. 2004
Václav Navrátil - Člen představenstva
Mníšek pod Brdy, V Lipkách 995
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 30. 6. 2004
od 1. 10. 2003 do 2. 11. 2006
Ing. Petr Hartig - Člen představenstva
Loděnice u Berouna, Loděnice 278
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 30. 9. 2006
od 1. 10. 2003 do 25. 11. 2008
Ing. Miloš Richter, CSc. - Předseda představenstva
Říčany u Prahy, U Památné lípy 9/7
den vzniku funkce: 17. 7. 2003 - 17. 7. 2008
od 24. 4. 2002 do 1. 10. 2003
Vladimír Čermák - člen představenstva
Praha 4, Filipova 2014/2
den vzniku funkce: 1. 4. 2001
od 21. 2. 2002 do 1. 10. 2003
Václav Navrátil - předseda představenstva
Mníšek pod Brdy, V Lipkách 995, PSČ 252 10
od 5. 12. 1997 do 21. 2. 2002
Václav Navrátil - předseda představenstva
Řevnice, Husova 479
od 5. 12. 1997 do 24. 4. 2002
Josef Ziegelheim - člen představenstva
Praha 4, Levského 3221
od 11. 8. 1994 do 5. 12. 1997
Václav Navrátil - místopředseda představenstva
Řevnice, Husova 479
od 11. 8. 1994 do 5. 12. 1997
ing. Vladimír Kůs - předseda představenstva
Praha 4, U mlýna 9
od 11. 8. 1994 do 5. 12. 1997
ing. Zdeněk Urbánek - místopředseda představenstva
Praha 7, Schnirchova 27
od 11. 8. 1994 do 1. 10. 2003
Jaroslav Hrabě - člen představenstva
Praha 10, U dvouletky 465
od 28. 1. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
od 19. 1. 2005 do 28. 1. 2010
Vůči třetím osobám a před soudy a jinými orgány jednají jménem společnosti a pod její firmou ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisují vždy předseda představenstva samostatně nebodva členové představenstva společně. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu obchodní firmy společnosti či otisku razítka obchodní firmy společnosti připojí své podpisy.
od 5. 12. 1997 do 19. 1. 2005
Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 11. 8. 1994 do 5. 12. 1997
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně kterýkoliv z obou místopředsedů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo kterýkoliv z místopředsedů před- stavenstva.
Dozorčí rada
od 4. 4. 2011
Jiří Heteš - člen dozorčí rady
Janov nad Nisou, , PSČ 468 11
den vzniku členství: 14. 2. 2011
od 8. 10. 2009
Miloš Vojkovský - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Krynická 499/17, PSČ 180 00
den vzniku členství: 25. 9. 2009
od 8. 10. 2009 do 4. 4. 2011
Milena Schneiderová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Kozmíkova 4, PSČ 102 00
den vzniku funkce: 25. 9. 2009 - 14. 2. 2011
od 25. 11. 2008 do 8. 10. 2009
Ing. Miroslav Chvojka - člen dozorčí rady
Praha 4, Dubovická 203, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 25. 9. 2009
od 2. 11. 2006 do 5. 11. 2014
Ing. Juraj Kamarás - Předseda
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 27. 9. 2013
den vzniku funkce: 26. 6. 2003 - 27. 9. 2013
od 8. 11. 2004 do 8. 10. 2009
Miloš Vojkovský - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Krynická 499/17
den vzniku členství: 2. 7. 2004 - 25. 9. 2009
od 1. 10. 2003 do 2. 11. 2006
Ing. Juraj Kamarás - Předseda
Košice, Obrancov mieru 10, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 6. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2003
od 1. 10. 2003 do 25. 11. 2008
Ing. Miroslav Chvojka - člen
Praha 4, Dubovická 203
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 26. 6. 2008
od 19. 8. 1999 do 1. 10. 2003
ing. Petr Hartig - předseda
Loděnice u Berouna, Loděnice 278, PSČ 267 12
od 1. 4. 1998 do 1. 10. 2003
Zdeněk Haken - člen
Praha 4, Hrusická 2510/2
od 5. 12. 1997 do 19. 8. 1999
ing. Petr Hartig - předseda
Vráž u Berouna, 302
od 5. 12. 1997 do 8. 11. 2004
ing. František Jelen - člen
Praha 4, Třeboňská 250
od 11. 8. 1994 do 5. 12. 1997
ing. Jiří Kalina - předseda
Praha-západ, Hradištko 167
od 11. 8. 1994 do 5. 12. 1997
Jiří Kříž - člen
Praha 8, Hrubého 1202/8
od 11. 8. 1994 do 1. 4. 1998
Zdeněk Kučaba - člen
Praha 4, Štichova 600
Hodnocení firmy
-18
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+157
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+19
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-114
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-203
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-234
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.