Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZP Hvězdlice, a.s.
IČO: 25300491

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 5. 1996
Obchodní firma
od 28. 5. 1996

ZP Hvězdlice, a.s.

Sídlo
od 19. 6. 2002 do 23. 10. 2015
Chvalkovice, 152, PSČ 683 41
od 3. 4. 2002 do 19. 6. 2002
Chvalkovice, pošta Bohdalice, 152, PSČ 683 41
od 10. 8. 2001 do 3. 4. 2002
Bohdalice, 152, PSČ 683 41
od 28. 5. 1996 do 10. 8. 2001
Chvalkovice 152, , PSČ 683 42
IČO
od 28. 5. 1996

25300491

DIČ

CZ25300491

Identifikátor datové schránky:a6vg6tj
Právní forma
od 28. 5. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1981 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 5. 5. 2015
- Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 19. 12. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 11. 8. 2010
- Opravy silničních vozidel
od 11. 8. 2010
- Kovářství, podkovářství
od 11. 8. 2010
- Truhlářství, podlahářství
od 11. 8. 2010
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 11. 8. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 8. 2010 do 19. 12. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 15. 6. 2006
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 12. 10. 2005 do 11. 8. 2010
- zemědělská výroba vyjma hospodáření v lesích a na vodních plochách
od 12. 10. 2005 do 11. 8. 2010
- opravy silničních vozodel
od 12. 10. 2005 do 11. 8. 2010
- silniční motorová doprava + vnitrostátní provozována vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti + vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti
od 12. 12. 1996
- hostinská činnost
od 12. 12. 1996 do 12. 10. 2005
- opravy motorových vozidel
od 12. 12. 1996 do 12. 10. 2005
- silniční motorová doprava osobní
od 12. 12. 1996 do 12. 10. 2005
- silniční motorová doprava nákladní
od 12. 12. 1996 do 11. 8. 2010
- kovářství
od 12. 12. 1996 do 11. 8. 2010
- truhlářství
od 12. 12. 1996 do 11. 8. 2010
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 12. 12. 1996 do 11. 8. 2010
- nakládací a zemní práce a práce zemědělskými stroji
od 12. 12. 1996 do 11. 8. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 5. 1996 do 12. 10. 2005
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Předmět činnosti
od 11. 8. 2010 do 19. 12. 2014
- zemědělská výroba vyjma hospodaření v lesích a na vodních plochách
Ostatní skutečnosti
od 27. 3. 2018 do 14. 5. 2018
- Valná hromada společnosti schválila dne 22.3.2018 toto rozhodnutí: i) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Roitelet, s.r.o., IČ: 27518426, se sídlem: Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238614 (dále také jen Hlav ní akcionář), který vlastní ve Společnosti i) 417759 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 15. 2. 2018) činí 16 710 360 Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 98,30 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,11 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnost i. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který b yl vyhotoven ke dni konání této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK; ii) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnický m cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění - ve výši 239 Kč (slovy: dvě stě třicet devět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 40 Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo č. 357-01/2017 ze dne 5. 1. 2018, který zpracoval Ing. Mgr. Petr Tůma, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, IČ: 71641211, se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2372/14, 180 00 Praha 8. iv) Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vede ném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno p řed konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. v) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. vi) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti na adrese: č.p. 152, 683 41 Chvalkovice, vždy v pondělí, v době od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 601 500 972. Vii )upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (1 4) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.
od 5. 5. 2015 do 5. 5. 2015
- Řádná valná hromada společnosti ZP Hvězdlice, a.s. (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen upsáním nových akcií nejvýše o částku 22.850.960,- Kč (slovy: dvacet dva milionů osm set p adesát tisíc devět set šedesát korun českých), z původní výše 2.077.360,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 24.928.320,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set dvacet osm tisíc tři sta dvacet korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 571.274 ks (slovy: pět set sedmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát čtyři kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie"). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základn ího kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XIII odst. 4 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 ods t. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ 68341. Statutární ředitel společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat 11 (slovy: jedenáct ) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určenému zájemci. Určeným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dále také jen "určený zájemce"). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ: 683 41. Lhůta pro upsání akci í určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele určenému zájemci. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 40,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započte ní pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 107-9715xxxx, vedený u Komerční banky, a.s.
od 19. 12. 2014
- Akcie jsou převoditelné jen na základě písemného souhlasu statutárního ředitele.
od 19. 12. 2014
- V důsledku přeměny společnost ZP Hvězdlice, a.s., jako společnosti nástupnické, formou vnitrostátní fúze sloučením se společností AGRO Chvalkovice s.r.o., IČ: 27698670, se sídlem: Chvalkovice 152, PSČ 68341, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51521, jako společnosti zanikající, přešlo na společnost ZP Hvězdlice, a.s. jmění zanikající společnosti AGRO Chvalkovice s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.
od 24. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 3. 2014 do 19. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 11.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Základní jmění společnosti ve výši 45,399.000,- Kč, slovy: čtyřicetpětmilionůtřistadevadesátdevěttisíc korun českých se zvyšuje o 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do výše 6,909.000- Kč.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Bude upisováno nejméně 2000 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých a 300 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Doba upisování se stanoví na 45 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanoví sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Možným upisovatelům, kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti, může být zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis do sídla společnosti se tento považuje za platný.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace ZD Hvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly dle zák. č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace ZD Hvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců, a to ing. Josefa Pátka, znalce z oboru zemědělství, ekonomika, znalecký posudek č. 65/98 ze dne 18.2.1998 a ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, znalecký posudek č. 2089/98 ze dne 18.2.1998.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
od 30. 3. 1998 do 1. 9. 1998
- V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo.
od 3. 10. 1997 do 19. 12. 2014
- Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.4.1997.
od 12. 12. 1996 do 1. 9. 1998
- Základní jmění je splaceno.
od 12. 12. 1996 do 19. 12. 2014
- Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti.
od 10. 10. 1996 do 19. 12. 2014
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady dne 12.6.1996.
Kapitál
od 5. 5. 2015
Základní kapitál 17 000 000 Kč, splaceno 17 000 000 Kč.
od 19. 12. 2014 do 5. 5. 2015
Základní kapitál 2 077 360 Kč, splaceno 2 077 360 Kč.
od 1. 9. 1998 do 19. 12. 2014
Základní kapitál 51 934 000 Kč, splaceno 51 934 000 Kč.
od 10. 10. 1996 do 1. 9. 1998
Základní kapitál 45 339 000 Kč
od 28. 5. 1996 do 10. 10. 1996
Základní kapitál 1 044 000 Kč
od 5. 5. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 425 000.
od 19. 12. 2014 do 5. 5. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 51 934.
od 1. 9. 1998 do 19. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 692.
od 1. 9. 1998 do 19. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 014.
od 10. 10. 1996 do 1. 9. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 248.
od 10. 10. 1996 do 1. 9. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 859.
od 28. 5. 1996 do 10. 10. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 044.
Statutární orgán
od 23. 10. 2015
Ing. BOHUMIL HÁLA - statutární ředitel
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2014
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015
Ing. BOHUMIL HÁLA - statutární ředitel
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2014
od 7. 8. 2014 do 19. 12. 2014
Ing BOHUMIL HÁLA - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 7. 2014 - 19. 12. 2014
od 24. 3. 2014 do 7. 8. 2014
Ing. FILIP MÁTL - člen představenstva
Brno - Veveří, Botanická, PSČ 602 00
den vzniku členství: 28. 2. 2014 - 24. 7. 2014
od 24. 3. 2014 do 19. 12. 2014
JIŘÍ PAZDERA - předseda představenstva
Želešice, 24. dubna, PSČ 664 43
den vzniku členství: 28. 2. 2014 - 19. 12. 2014
den vzniku funkce: 13. 3. 2014 - 19. 12. 2014
od 24. 3. 2014 do 19. 12. 2014
ANTONÍN ZOUHAR, DiS. - člen představenstva
Senetářov, , PSČ 679 06
den vzniku členství: 28. 2. 2014 - 19. 12. 2014
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Ing. Jan Machala - předseda
Chvalkovice, , PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 11. 12. 2013
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Ing. Jiří Barta - místopředseda
Chvalkovice, , PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 28. 2. 2014
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Alois Kadlec - člen
Nové Hvězdlice, 20, PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Jaroslav Říha - člen
Nemochovice, 68, PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Luděk Nebojsa - člen
Staré Hvězdlice, 64, PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
od 12. 10. 2005 do 12. 8. 2010
Luděk Nebojsa - člen představenstva
Staré Hvězdlice, 64, PSČ 683 41
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 30. 8. 2000 do 12. 8. 2010
Alois Kadlec - místopředseda představenstva
Nové Hvězdlice, 20
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 30. 8. 2000 do 12. 8. 2010
Jaroslav Říha - člen představenstva
Nemochovice, 68
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 3. 10. 1997 do 12. 8. 2010
František Sigmund - člen představenstva
Chvalkovice, 3
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 12. 12. 1996 do 30. 8. 2000
Alois Kadlec - člen představenstva
Nové Hvězdlice 20,
od 12. 12. 1996 do 30. 8. 2000
František Tynkl - místopředseda představenstva
Nemochovice 85,
od 12. 12. 1996 do 12. 10. 2005
Ivan Němec - člen představenstva
Nové Hvězdlice 15,
od 12. 12. 1996 do 12. 8. 2010
Ing. Jan Machala - předseda představenstva
Nové Hvězdlice 122,
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 28. 5. 1996 do 12. 12. 1996
Ing. Jan Machala - předseda představenstva
Nové Hvězdlice 122,
od 28. 5. 1996 do 12. 12. 1996
František Tynkl - místopředseda představenstva
Nemochovice 85,
od 28. 5. 1996 do 12. 12. 1996
Iva Němec - člen představenstva
Nové Hvězdlice 15,
od 28. 5. 1996 do 12. 12. 1996
Alois Kadlec - člen představenstva
Nové Hvězdlice 20,
od 19. 12. 2014
Za společnost jedná statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že statutární ředitel k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 24. 3. 2014 do 19. 12. 2014
Za společnost jedná: předseda představenstva samostatně, dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její firmě svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Vyžadují-li stanovy, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.
od 12. 10. 2005 do 24. 3. 2014
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva samostatně - místopředseda představenstva samostatně - dva členové představentva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 3. 10. 1997 do 12. 10. 2005
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 28. 5. 1996 do 3. 10. 1997
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva nebo ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva nebo prokurista v rozsahu udělené prokury.
Správní rada
od 23. 10. 2015
Ing. BOHUMIL HÁLA - předseda správní rady
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2014
od 23. 10. 2015 do 12. 9. 2016
JIŘÍ PAZDERA - člen
Želešice, 24. dubna, PSČ 664 43
den vzniku členství: 19. 12. 2014 - 26. 8. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2014 - 26. 8. 2016
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015
Ing. BOHUMIL HÁLA - předseda správní rady
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2014
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015
JIŘÍ PAZDERA - člen
Želešice, 24. dubna, PSČ 664 43
den vzniku členství: 19. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2014
Dozorčí rada
od 24. 3. 2014 do 19. 12. 2014
Ing. JIŘÍ BARTA - předseda dozorčí rady
Chvalkovice, , PSČ 683 41
den vzniku členství: 28. 2. 2014 - 19. 12. 2014
den vzniku funkce: 13. 3. 2014 - 19. 12. 2014
od 24. 3. 2014 do 19. 12. 2014
ZDENĚK NĚMEČEK - člen dozorčí rady
Hvězdlice - Nové Hvězdlice, , PSČ 683 41
den vzniku členství: 28. 2. 2014 - 19. 12. 2014
od 24. 3. 2014 do 19. 12. 2014
JAROSLAV ŘÍHA - člen dozorčí rady
Nemochovice, , PSČ 683 33
den vzniku členství: 28. 2. 2014 - 19. 12. 2014
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Zdeněk Němeček - předseda
Nové Hvězdlice, , PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 28. 2. 2014
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Pavel Filípek - místopředseda
Chvalkovice, 151, PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 28. 2. 2014
od 12. 8. 2010 do 24. 3. 2014
Josef Havránek - člen
Nemochovice, , PSČ 683 41
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 28. 2. 2014
od 12. 10. 2005 do 12. 8. 2010
Pavel Filípek - místopředseda dozorčí rady
Chvalkovice, 151, PSČ 683 41
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 30. 8. 2000 do 12. 10. 2005
Luděk Nebojsa - místopředseda
Staré Hvězdlice, 64
od 3. 10. 1997 do 12. 8. 2010
Zdeněk Němeček - předseda
Nové Hvězdlice 28,
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 12. 12. 1996 do 3. 10. 1997
Jan Němeček - předseda
Nové Hvězdlice 28,
od 12. 12. 1996 do 30. 8. 2000
Ing. František Plhal - místopředseda
Nové Hvězdlice 100,
od 12. 12. 1996 do 12. 8. 2010
Josef Havránek - člen
Nemochovice 81,
den vzniku členství: 6. 5. 2005 - 18. 6. 2010
od 28. 5. 1996 do 12. 12. 1996
Jan Němeček - předseda
Nové Hvězdlice 28,
od 28. 5. 1996 do 12. 12. 1996
Ing. František Plhal - místopředseda
Nové Hvězdlice 100,
od 28. 5. 1996 do 12. 12. 1996
Josef Havránek - člen
Nemochovice 81,
Akcionáři
od 14. 5. 2018 do 20. 2. 2019
Roitelet, s.r.o., IČO: 27518426
Praha - Běchovice, Podnikatelská, PSČ 190 11
Hodnocení firmy
-10
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 37 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Česká spořitelna 2 637,00 Kč
Komerční banka 2 642,71 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 656,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-1
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-50
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-86
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-123
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-503
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nedobrovolné vyplacení
Poradna > Realitní poradna > Nedobrovolné vyplacení

Otázka: Dobrý den, v rodině řešíme vyplacení za byt, který je vlastněn 50% jednou osobou a 50% druhou. Jeden z vlastníků by chtěl být vyplacen protože rozsáhlý byt neužívá. Byl zavolán realitní agent, který...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services