Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ZP Keblov, a.s., Keblov, IČO: 26153700 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZP Keblov, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26153700. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26153700 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
8. 2. 2000
Obchodní firma
ZP Keblov, a.s.
zapsáno 8. 2. 2000
Adresa firmy
Keblov 85, 257 65 Benešov
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 5. 2. 2002
Keblov 85, 257 65 Keblov
zapsáno 5. 2. 2002
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Benešov
Obec: Keblov
Část obce: Keblov
Adresní místo: Keblov 85
IČO
26153700
zapsáno 8. 2. 2000
DIČ
Identifikátor datové schránky
jx6g6tf
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 8. 2. 2000
Spisová značka
B 6374/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 8. 2. 2000

Poslední změny a události

24. 11. 2021
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Pavel Navrátil
31. 1. 2019
Zapsán skutečný majitel Ing. Pavel Navrátil, CSc., jako skutečný majitel
31. 1. 2019
Zapsán skutečný majitel Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., jako skutečný majitel
4. 1. 2019
Změna funkce: Ing. Pavel Navrátil z předseda na předseda představenstva
4. 1. 2019
Změna funkce: Ing. Zdeněk Jandejsek z místopředseda na místopředseda představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 24. 10. 2007 vymazáno 25. 11. 2010
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 24. 10. 2007 vymazáno 25. 11. 2010
Velkoobchod
zapsáno 24. 10. 2007 vymazáno 3. 11. 2014
Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 8. 2. 2000
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 24. 10. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 25. 11. 2010
Základní kapitál
6 550 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 18. 10. 2002
46 460 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 10. 2002
Akcie
10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 18. 10. 2002
654 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov)
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 18. 10. 2002
2020 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě. Převod akcií je omezen souhlasem představenstva.
zapsáno 18. 10. 2002
1944 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě. Převod akcií je omezen souhlasem představenstva.
zapsáno 18. 10. 2002
300 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč v listinné podobě. Převod akcií je omezen souhlasem představenstva.
zapsáno 18. 10. 2002
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě. Převod akcií je omezen souhlasem představenstva.
zapsáno 18. 10. 2002
Ostatní skutečnosti
Základní jmění společnosti ZP Keblov, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál za účelem rozšíření výroby a zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Dosavadní základní jmění ve výši 6.550.000,- Kč se v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku navrhuje zvýšit o částku ve výši 39.910.000,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány nové akcie a to: 2.010 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.290 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Keblově 85, okr. Benešov v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově okres Benešov, PSČ 257 05, IČO: 14 79 86 11, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni ve shora uvedeném notářském zápisu NZ 348/2000, N 372/2000. Předmětem nepeněžitých vkkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ 257 65, IČO: 14 79 86 11 podle zákona č. 42/1992 Sb. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, tj. dnem úpisu akcií. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů se stanoví místo úpisu, tj. sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. Každý upisovatel v souladu s ust. § 59 odst. 5 obchodního zákoníku podepíše smlouvu o postoupení pohledávky, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Keblov postoupí do vlastnictví společnosti. Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob- vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 69/2000 a znlace ing. René Matyse ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 57/2000, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Každá pohledávka z transformace družstva bylo oceněna v její nominální hodnotě a každý upisovatel započítá na zvýšení základního jmění společnosti plnou výši své pohledávky. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva Keblov za postoupení pohledávky na společnost. Společnost má hlavní předmět podnikání zemědělství a veškerý majetek, k jehož převodu dojde je zemědělstkého charakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářky využity. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ: 257 65, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to: A/ Nemovitý majetek: I. nemovitosti zapsané mimo jiné na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Keblov, obec Keblov, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 125 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 128 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 131 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1794 22 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 19.5.2000 v hodnotě 1.560.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2084/39/2000 ze dne 26.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 1.560.000,- Kč. II. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 201 --nemovitosti dosud v katastru nemovitostí nezapsané v kat. území Mnichovice: - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic) postavená na pozemcích parc.č.st. 214, parc.č.st. 215, parc.č.st. 216, parc.č.st. 217, parc.č.st. 218, parc.č.st. 219 a parc.č.st. 220 dle geometrického plánu č. 121-503/2000 ze dne 26.6.2000. - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - bývalý sklad olejů ) postavená na pozemku parc.č.st. 212 - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - sekce pro kance) postavená na pozemku parc.č.st.213. Jedná se o stavby, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu - užívání dne 6.9.1976 a jejich vyznačení bylo provedeno geometrickým plánem č. 121-503/2000. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1792 20 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 13.5.2000 v hodnotě 8.300.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2081/36/2000 ze dne 15.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 8.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.300.000,- Kč. III. Nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 178 - zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny) postavená na původně označených pozemcích parc.č.st. 178 a st. 208 se po zaměření geometrickým plánem č. 183-101/2000 nově označuje jako zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny ) postavená na pozemcích parc.č.st. 179, st. 222, st. 223. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1787 15 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 25.3.2000 v hodnotě 5.200.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2067/22/2000 ze dne 1.4.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 5.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 5.200.000,- Kč. IV. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 199 - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 205 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1795 23 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 21.5.2000 v hodnotě 2.500.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2083/38/2000 ze dne 24.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 2.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 2.500.000,- Kč. V. nemovitost zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 192 Tyto nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1799 27 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 11.6.2000 v hodnotě 800.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2087/42/2000 ze dne 11.6.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.000.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 800.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nemovitostí, tj. celková hodnotě 18.360.000,- Kč. B) Movitý majetek ( technické vybavení ) jak je konkrétně uveden v notářském zápisu NZ 248/2000, N 372/2000. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky ze dne 15.6.2000 zapsaným pod poř.č. 2548-108/2000 vypracovaným znalcem ing. Stanislavem Leinveberem v hodnotě 8.554.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.554.000,- Kč) a ze dne 13.6.2000, znalecký posudek č. 198/2000 vypracovaným znalcem Karlem Prischingem v hodnotě 8.567.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.567.000,-Kč). Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.554.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění movitého majetku - technidkého vybavení - tj. celková hodnota činí 8.554.000,- Kč. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 18.360.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckých posudků vypracovaných znalcem Miloslavem Popkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují nemovitosti včetně příslušenství ve znaleckých posudcích uvedených. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého majetku - technického vybavení - a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 8.554.000,- Kč tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Stanislavem Leinveberem. Nepeněžitý vklad - nemovitosti - je splacen předáním nemovitostí spolu s písemným prohlášením vkladatele ve smyslu ust. § 60 obchodního zákoníku. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá nemovitosti v místě, kde nemovitosti stojí spolu s písemným prohlášením vkladatele. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - je splacen jeho předáním spolu s příslušnými doklady. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá movitý majetek v sídle společnosti spolu s příslušnými doklady.
zapsáno 26. 2. 2001 vymazáno 29. 3. 2001
Základní jmění společnosti ZP Keblov, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál za účelem rozšíření výroby a zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Dosavadní základní jmění ve výši 6.550.000,- Kč se v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku navrhuje zvýšit o částku ve výši 39.910.000,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány nové akcie a to: 2.010 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.290 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Keblově 85, okr. Benešov v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově okres Benešov, PSČ 257 05, IČO: 14 79 86 11, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni ve shora uvedeném notářském zápisu NZ 348/2000, N 372/2000. Předmětem nepeněžitých vkkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ 257 65, IČO: 14 79 86 11 podle zákona č. 42/1992 Sb. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, tj. dnem úpisu akcií. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů se stanoví místo úpisu, tj. sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. Každý upisovatel v souladu s ust. § 59 odst. 5 obchodního zákoníku podepíše smlouvu o postoupení pohledávky, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Keblov postoupí do vlastnictví společnosti. Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob- vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 69/2000 a znlace ing. René Matyse ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 57/2000, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Každá pohledávka z transformace družstva bylo oceněna v její nominální hodnotě a každý upisovatel započítá na zvýšení základního jmění společnosti plnou výši své pohledávky. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva Keblov za postoupení pohledávky na společnost. Společnost má hlavní předmět podnikání zemědělství a veškerý majetek, k jehož převodu dojde je zemědělstkého charakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářky využity. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ: 257 65, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to: A/ Nemovitý majetek: I. nemovitosti zapsané mimo jiné na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Keblov, obec Keblov, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 125 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 128 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 131 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1794 22 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 19.5.2000 v hodnotě 1.560.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2084/39/2000 ze dne 26.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 1.560.000,- Kč. II. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova na pozemku parc. č. st. 180 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 201 --nemovitosti dosud v katastru nemovitostí nezapsané v kat. území Mnichovice: - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic) postavená na pozemcích parc.č.st. 214, parc.č.st. 215, parc.č.st. 216, parc.č.st. 217, parc.č.st. 218, parc.č.st. 219 a parc.č.st. 220 dle geometrického plánu č. 121-503/2000 ze dne 26.6.2000. - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - bývalý sklad olejů ) postavená na pozemku parc.č.st. 212 - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - sekce pro kance) postavená na pozemku parc.č.st.213. Jedná se o stavby, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu - užívání dne 6.9.1976 a jejich vyznačení bylo provedeno geometrickým plánem č. 121-503/2000. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1792 20 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 13.5.2000 v hodnotě 8.300.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2081/36/2000 ze dne 15.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 8.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.300.000,- Kč. III. Nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 178 - zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny) postavená na původně označených pozemcích parc.č.st. 178 a st. 208 se po zaměření geometrickým plánem č. 183-101/2000 nově označuje jako zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny ) postavená na pozemcích parc.č.st. 179, st. 222, st. 223. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1787 15 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 25.3.2000 v hodnotě 5.200.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2067/22/2000 ze dne 1.4.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 5.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 5.200.000,- Kč. IV. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 199 - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 205 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1795 23 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 21.5.2000 v hodnotě 2.500.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2083/38/2000 ze dne 24.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 2.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 2.500.000,- Kč. V. nemovitost zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 192 Tyto nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1799 27 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 11.6.2000 v hodnotě 800.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2087/42/2000 ze dne 11.6.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.000.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 800.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nemovitostí, tj. celková hodnotě 18.360.000,- Kč. B) Movitý majetek ( technické vybavení ) jak je konkrétně uveden v notářském zápisu NZ 248/2000, N 372/2000. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky ze dne 15.6.2000 zapsaným pod poř.č. 2548-108/2000 vypracovaným znalcem ing. Stanislavem Leinveberem v hodnotě 8.554.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.554.000,- Kč) a ze dne 13.6.2000, znalecký posudek č. 198/2000 vypracovaným znalcem Karlem Prischingem v hodnotě 8.567.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.567.000,-Kč). Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.554.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění movitého majetku - technidkého vybavení - tj. celková hodnota činí 8.554.000,- Kč. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 18.360.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckých posudků vypracovaných znalcem Miloslavem Popkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují nemovitosti včetně příslušenství ve znaleckých posudcích uvedených. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého majetku - technického vybavení - a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 8.554.000,- Kč tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Stanislavem Leinveberem. Nepeněžitý vklad - nemovitosti - je splacen předáním nemovitostí spolu s písemným prohlášením vkladatele ve smyslu ust. § 60 obchodního zákoníku. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá nemovitosti v místě, kde nemovitosti stojí spolu s písemným prohlášením vkladatele. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - je splacen jeho předáním spolu s příslušnými doklady. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá movitý majetek v sídle společnosti spolu s příslušnými doklady.
zapsáno 29. 3. 2001 vymazáno 18. 10. 2002
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 3. 11. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Jan Průcha
Sokolská 301, Trhový Štěpánov, okres Benešov, Česká republika
Den vzniku funkce: 8. 2. 2000
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
Den zániku členstvi: 19. 9. 2003
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 14. 2. 2004
Místopředseda představenstva
Jiří Babický
Mnichovice 40, okres Benešov, Česká republika
Den vzniku funkce: 8. 2. 2000
Den zániku funkce: 5. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
Den zániku členstvi: 5. 6. 2003
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 26. 8. 2003
Člen představenstva
Eva Žáková
Keblov 22, okres Benešov, Česká republika
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 1. 4. 2008
Člen představenstva
Antonín Čech
Strojetice 60, okres Benešov, Česká republika
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
Den zániku členstvi: 19. 9. 2003
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 14. 2. 2004
Předseda představenstva
Ing. Pavel Navrátil, CSc.
Trhový Štěpánov, 257 63 Trhový Štěpánov
Den vzniku funkce: 19. 9. 2003
Den zániku funkce: 25. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2003
Den zániku členstvi: 25. 6. 2008
zapsáno 14. 2. 2004 vymazáno 22. 8. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
Brzotice, 257 68 Brzotice
Den vzniku funkce: 19. 9. 2003
Den zániku funkce: 25. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2003
Den zániku členstvi: 25. 6. 2008
zapsáno 14. 2. 2004 vymazáno 22. 8. 2008
Člen představenstva
Eva Kašpárková
Kosova Hora 267, 262 91, Česká republika
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
zapsáno 1. 4. 2008 vymazáno 22. 8. 2008
Předseda představenstva
Ing. Pavel Navrátil, CSc.
Trhový Štěpánov, 257 63 Trhový Štěpánov
Den vzniku funkce: 25. 6. 2008
Den zániku funkce: 29. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2008
zapsáno 22. 8. 2008 vymazáno 25. 11. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
Brzotice, 257 68 Loket - Brzotice
Den vzniku funkce: 25. 6. 2008
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 22. 8. 2008 vymazáno 30. 8. 2013
Člen představenstva
Eva Kašpárková
Kosova Hora 267, 262 91, Česká republika
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
Den zániku členstvi: 25. 6. 2008
zapsáno 22. 8. 2008 vymazáno 25. 11. 2010
Předseda představenstva
Ing. Pavel Navrátil
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov
Den vzniku funkce: 29. 6. 2010
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2010
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 25. 11. 2010 vymazáno 30. 8. 2013
Člen představenstva
Ing. Pavel Navrátil, CSc.
Trhový Štěpánov, 257 63 Trhový Štěpánov
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2010
zapsáno 25. 11. 2010 vymazáno 30. 8. 2013
Člen představenstva
Ing. Pavel Navrátil, CSc.
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2010
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 30. 8. 2013
Předseda
Ing. Pavel Navrátil
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku funkce: 28. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 4. 1. 2019
Místopředseda
Zdeněk Jandejsek
Brzotice, 257 68 Loket - Brzotice
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 30. 8. 2013
Místopředseda
Zdeněk Jandejsek
Brzotice, 257 68 Loket - Brzotice
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku funkce: 28. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 4. 1. 2019
Člen statutárního orgánu
Pavel Navrátil
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 4. 1. 2019
Předseda představenstva
Ing. Pavel Navrátil
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov
Den vzniku funkce: 29. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 24. 11. 2021
Místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Jandejsek
Brzotice, 257 68 Loket - Brzotice
Den vzniku funkce: 29. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Člen představenstva
Ing. Pavel Navrátil
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Předseda představenstva
Ing. Pavel Navrátil
Dalkovice, 257 63 Trhový Štěpánov - Dalkovice
Den vzniku funkce: 29. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 24. 11. 2021
Počet členů
3
zapsáno 3. 11. 2014
Způsob jednání
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 5. 2. 2002
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 5. 2. 2002 vymazáno 3. 11. 2014
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Písemná právní jednání činí za společnost předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva a to tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis.
zapsáno 3. 11. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ladislav Kotýnek
Mnichovice 16, okres Benešov, Česká republika
Den vzniku funkce: 8. 2. 2000
Den zániku funkce: 19. 9. 2003
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 14. 2. 2004
Místopředseda dozorčí rady
Vratislav Neumann
Strojetice 15, okres Benešov, Česká republika
Den vzniku funkce: 8. 2. 2000
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
Den zániku členstvi: 19. 9. 2003
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 14. 2. 2004
Člen dozorčí rady
Miroslav Holada
Keblov 17, okres Benešov, Česká republika
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
Den zániku členstvi: 19. 9. 2003
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 14. 2. 2004
Předseda dozorčí rady
Dr. Antonín Limburk
Mnichovice, 257 65 Mnichovice
Den vzniku funkce: 19. 9. 2003
Den zániku funkce: 25. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2003
Den zániku členstvi: 25. 6. 2008
zapsáno 14. 2. 2004 vymazáno 22. 8. 2008
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jan Průcha
Sokolská, 257 63 Trhový Štěpánov
Den vzniku funkce: 19. 9. 2003
Den zániku funkce: 25. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2003
Den zániku členstvi: 25. 6. 2008
zapsáno 14. 2. 2004 vymazáno 22. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Ladislav Kotýnek
Mnichovice, 257 65 Mnichovice
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2000
Den zániku členstvi: 25. 6. 2008
zapsáno 14. 2. 2004 vymazáno 22. 8. 2008
Předseda dozorčí rady
Eva Kašpárková
Kosova Hora, 262 91 Kosova Hora
Den vzniku funkce: 25. 6. 2008
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 22. 8. 2008 vymazáno 30. 8. 2013
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jan Průcha
Sokolská, 257 63 Trhový Štěpánov
Den vzniku funkce: 25. 6. 2008
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 22. 8. 2008 vymazáno 30. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Ladislav Kotýnek
Mnichovice, 257 65 Mnichovice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 22. 8. 2008 vymazáno 30. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Eva Kašpárková
Kosova Hora, 262 91 Kosova Hora - Kosova Hora
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku funkce: 28. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Lenka Vítová
Mnichovice, 257 65 Mnichovice - Mnichovice
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Ladislav Kotýnek
Mnichovice, 257 65 Mnichovice - Mnichovice
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 30. 8. 2013 vymazáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Lenka Vítová
Mnichovice, 257 65 Mnichovice - Mnichovice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Jandejsek
Brzotice, 257 68 Loket - Brzotice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Bc. Petr Navrátil
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Počet členů
3
zapsáno 3. 11. 2014

Prokura

Prokurista
Jindřich Macháček
Bohumilice, 584 01 Bohumilice
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
zapsáno 26. 10. 2004 vymazáno 19. 10. 2007
Prokurista
Ing. Pavel Navrátil
Nad Školou, 257 63 Trhový Štěpánov
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující, prokuru a svůj podpis.
zapsáno 19. 10. 2007 vymazáno 25. 11. 2010

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Zemědělské družstvo Keblov, IČO: 14798611
Keblov 85, 257 65 Keblov
zapsáno 8. 2. 2000 vymazáno 18. 10. 2002

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 1. 2019
zapsáno 31. 1. 2019
Skutečný majitel
Ing. Pavel Navrátil, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 1. 2019
zapsáno 31. 1. 2019

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

30
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

152
-
+
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

bývalý tenista

180
-
+
Martin Michal

Martin Michal

podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

10
-
+
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

modelka, vítězka Miss World

40
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-300
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.