R & R Investment Group, a.s., IČO: 25322168 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti R & R Investment Group, a.s. Údaje byly staženy 20. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25322168. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25322168 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 12. 1996
Obchodní firma
od 5. 2. 2004

R & R Investment Group, a.s.

od 1. 11. 1999 do 5. 2. 2004

DC Investment Group, a.s.

od 20. 12. 1996 do 1. 11. 1999

HK Consult, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 12. 2008 do 29. 3. 2017
Praha 5, Švédská 635/8, PSČ 150 00
od 10. 8. 2007 do 30. 12. 2008
Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00
od 2. 8. 2005 do 10. 8. 2007
Pardubice - Zelené Předměstí, Jahnova č.p. 8, PSČ 530 02
od 1. 11. 1999 do 2. 8. 2005
Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02
od 24. 2. 1998 do 1. 11. 1999
Pardubice, B.Němcové 2625, PSČ 530 02
od 20. 12. 1996 do 24. 2. 1998
Brno, Vlčnovská 14, PSČ 629 00
IČO
od 20. 12. 1996

25322168

Identifikátor datové schránky:354ctd5
Právní forma
od 20. 12. 1996
Akciová společnost
Spisová značka12303 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 1. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 12. 1996 do 8. 1. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 12. 1996 do 8. 1. 2010
- zprostředkovatelská činnost
od 20. 12. 1996 do 8. 1. 2010
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 16. 6. 2015 do 11. 12. 2015
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15.5.2015 bylo rozhoduto takto: Z důvodu potřeby úhrady ztrát minulých let a rozdílů v přecenění majetku společnosti tak, aby základní kapitál společnosti přestal převyšovat vlastní kapitál společnosti, se základní kapitál obchodní společnosti R & R Investment Group, a.s., se sídlem P raha 5, Švédská 635/8, IČ: 25322168, snižuje z dosavadní výše 10,000.000,-- Kč,(slovy: deset miliónů Kč) o pevnou částku ve výši 8,000.000,-- Kč, (slovy: osm miliónů Kč), a to formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to výměnou všech st ávajících akcií: - o jmenovité hodnotě 550.000,-- Kč (pět set padesát tisíc Kč) za nové akcie o jmenovité hodnotě 110.000,-- Kč (sto deset tisíc Kč), - o jmenovité hodnotě 8,900.000,-- Kč (osm miliónů devět set tisíc Kč) za nové akcie o jmenovité hodnotě 1,780.000,- Kč (milión sedm set osmdesát tisíc Kč), na základní kapitál ve výši 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč). V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti a snížením jmenovité hodnoty akcií bude částka ve výši 8,000.000,-- Kč (slovy: osm miliónů Kč) vyplacena jedinému akcionáři, společnosti RENTERA, a.s., se sídlem Praha 5, Švédská 635/8, IČ: 274459 92, nejpozději do tří let od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Představenstvo společnosti nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře společnosti, aby ve lhůtě do třiceti dnů od odeslání vý zvy předložili své dosavadní akcie společnosti k výměně za akcie se sníženou jmenovitou hodnotou. Místem pro předložení akcií k výměně jsou obchodní prostory společnosti R & R Investment Group, a.s. na adrese Praha 5, Švédská 635/8. Bližší informace k výměně akcií budou uvedeny ve výzvě k výměně. Pověřuje se představenstvo obchodní společnosti R & R Investment Group, a.s., aby podalo návrh na zápis změny výše základního kapitálu v obchodním rejstříku.
od 2. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 2. 10. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 10. 2014
- Počet členů představenstva: 2
od 20. 11. 2009
- Podle projektu rozdělení R & R Investment Group, a.s. odštěpením se vznikem dvou nových společností přechází část jmění rozdělované společnosti na nástupnickou společnost s obchodní firmou KAMENNÁ VILA s.r.o. a část jmění rozdělované společnosti na nástup nickou společnost s obchodní firmou JILEMNICE HOTEL, s.r.o.
od 14. 12. 2007 do 13. 2. 2008
- Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti R & R Investment Group, a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 25322168, z dosavadní výše 1,100.000,-- Kč (slovy: jeden milion jedno sto tisíc Kč) o částku 8,900.000,-- Kč, (slovy: osm milionů devět set tisíc Kč) upsáním nových akcií na základ ní kapitál ve výši 10,000.000,-- Kč, (slovy: deset milionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá 8.900 ks (slovy: osm tisíc devět set kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc Kč). Nově vydané akcie nebudou kótované (regist rované). Poukazy na akcie nebudou vydány. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když stávající akcionář se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoník u výslovně vzdal, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: obchodní společnosti RENTERA, a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, které bude nabídnuto (která upíše) všech 8.900 ks (slovy: osm tisíc devět set kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodn otou 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc Kč), akcie nebudou kótované (registrované). Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti RENTERA, a.s., na adrese Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek před em určeného zájemce proti společnosti a to pohledávky obchodní společnosti RENTERA, a.s. ve výši 19,115.340,-- Kč (slovy: devatenáct miliónů jedno sto patnáct tisíc třista čtyřicet Kč) proti obchodní společnosti R & R Investment Group, a.s., kterou obchod ní společnost RENTERA, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 29.6.2007 uzavřené mezi postupitelem, společností Pelion International Inc. a postupníkem, obchodní společností RENTERA, a.s. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu o započtení společností. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu akcií se uděluje souhlas s tímto započtením.
od 18. 11. 1998 do 10. 8. 2007
- Obchodní společnost HK Consult, a.s. se sídlem v Pardubicích, B.Němcové č. 2625, PSČ 530 02 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně v oddílu B, vložce 2203.
od 17. 3. 1998 do 10. 8. 2007
- Společnost HK Consult, a.s., IČO 25 32 21 68, se sídlem v Pardubicích, B. Němcové 2625, PSČ 530 02 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1774.
od 24. 2. 1998 do 10. 8. 2007
- Společnost se řídí stanovami přijatými mimořádnou valnou hromadou konanou dne 11.2.1998.
od 20. 12. 1996 do 10. 8. 2007
- Základní jmění: 1 100 000 Kč splaceno
Kapitál
od 11. 12. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 2008 do 11. 12. 2015
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 8. 2007 do 13. 2. 2008
Základní kapitál 1 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 1996 do 10. 8. 2007
Základní kapitál 1 100 000 Kč
od 11. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 11. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 11. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 20. 11. 2009 do 11. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 20. 11. 2009 do 11. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 20. 11. 2009 do 11. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 13. 2. 2008 do 20. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 900 v listinné podobě.
od 5. 12. 2007 do 20. 11. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 100 v listinné podobě.
od 20. 12. 1996 do 5. 12. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 16. 2. 2022
MILAN RŮŽIČKA - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 2. 2022
den vzniku funkce: 9. 2. 2022
od 8. 3. 2021
Mgr. MONIKA ZUŠČÁKOVÁ - člen představenstva
Praha - Vršovice, Košická, PSČ 101 00
den vzniku členství: 8. 2. 2021
od 29. 3. 2017 do 8. 3. 2021
JAN VONDRÁČEK - Člen představenstva
Vrchlabí, Hřbitovní, PSČ 543 01
den vzniku členství: 9. 2. 2017 - 8. 2. 2021
od 29. 3. 2017 do 16. 2. 2022
MILAN RŮŽIČKA - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 2. 2017 - 9. 2. 2022
den vzniku funkce: 9. 2. 2017 - 9. 2. 2022
od 23. 9. 2016 do 29. 3. 2017
JUDr. MARTINA VAŠKOVÁ - člen představenstva
Bratislava, Tbiliská 27, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2016 - 9. 2. 2017
od 12. 1. 2015 do 23. 9. 2016
JUDr. MARTINA VAŠKOVÁ - člen představenstva
Bratislava, Tbiliská 27, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
od 2. 10. 2014 do 12. 1. 2015
JUDr. MARTINA ŠUTEROVÁ VAŠKOVÁ - člen představenstva
Praha 5 - Zličín, Sazovická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 8. 6. 2011
od 2. 10. 2014 do 29. 3. 2017
MILAN RŮŽIČKA - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 3. 2012 - 9. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 9. 2. 2017
od 14. 5. 2012 do 2. 10. 2014
Milan Růžička - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 3. 2012 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 3. 2012 - 27. 6. 2014
od 19. 9. 2011 do 2. 10. 2014
JUDr. Martina Šuterová Vašková - místopředseda představenstva
Bratislava, Tbiliská, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2011 - 27. 6. 2014
od 19. 7. 2011 do 19. 9. 2011
JUDr. Martina Vašková - místopředseda představenstva
Bratislava, Tbiliská, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2011
od 19. 7. 2011 do 14. 5. 2012
Milan Růžička - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 6. 2011
od 19. 7. 2011 do 2. 10. 2014
Tibor Horváth - člen představenstva
Bratislava, Mlynarovičova, PSČ 851 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 6. 2011 - 27. 6. 2014
od 8. 9. 2010 do 19. 7. 2011
Žaneta Hájková - místopředseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Madridská 757/8, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 3. 2009 - 7. 6. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2009 - 7. 6. 2011
od 18. 6. 2010 do 19. 7. 2011
Milan Růžička - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007
od 8. 1. 2010 do 19. 7. 2011
Lucie Tylová - předseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Lečkova 1517/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 7. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 9. 2007 - 7. 6. 2011
od 10. 4. 2009 do 8. 9. 2010
Žaneta Hájková - místopředseda představenstva
Hluk, nám. Komenského 214, PSČ 687 25
den vzniku členství: 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 31. 3. 2009
od 7. 5. 2008 do 10. 4. 2009
Pavel Vágner - místopředseda představenstva
Praha 10 - Uhříněves, Dopravní 1013/5, PSČ 104 00
den vzniku členství: 4. 4. 2008 - 26. 1. 2009
den vzniku funkce: 4. 4. 2008 - 26. 1. 2009
od 9. 11. 2007 do 8. 1. 2010
Lucie Tomášková - předseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Lečkova 1517/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 21. 9. 2007
od 20. 4. 2007 do 7. 5. 2008
Tomáš Plojhar - místopředseda představenstva
Písek, Vratislavova 150, PSČ 397 01
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 3. 4. 2008
den vzniku funkce: 9. 3. 2007 - 3. 4. 2008
od 20. 4. 2007 do 18. 6. 2010
Milan Růžička - člen představenstva
Jičín, Na Tobolce 212, PSČ 506 01
den vzniku členství: 8. 3. 2007
od 5. 2. 2004 do 9. 11. 2007
Ing. Ladislav Roženský - předseda představenstva
Brozany 136, Staré Hradiště, PSČ 533 52
den vzniku členství: 1. 4. 1999 - 20. 9. 2007
den vzniku funkce: 6. 4. 1999 - 20. 9. 2007
od 1. 11. 1999 do 5. 2. 2004
Ing. Ladislav Roženský - předseda představenstva
Sezemice, Smetanova 114
od 1. 11. 1999 do 5. 2. 2004
Ing. Karel Spilko - místopředseda představenstva
Sebranice, 51
od 1. 11. 1999 do 5. 2. 2004
Ing. Leoš Kvapil - místopředseda představenstva
Hradec Králové 11, Hradecká 300
od 24. 2. 1998 do 1. 11. 1999
Ing. Elena Dvořáková - člen představenstva
Litomyšl, 17.listopadu 851, PSČ 570 01
od 20. 12. 1996 do 24. 2. 1998
Ing. Vladimír Výborný - místopředseda představenstva
Praha 4, Filipova 10
od 20. 12. 1996 do 1. 11. 1999
Lubomír Lágner - předseda představenstva
Říčany u Prahy, Komenského 1345
od 20. 12. 1996 do 1. 11. 1999
Petr Coufal - člen představenstva
Pardubice, Ludmily Malé 821
od 2. 10. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo podepisují a jednají navenek za společnost společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 20. 4. 2007 do 2. 10. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisuje a jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva nebo další člen představenstva.
od 20. 12. 1996 do 20. 4. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, ostatní členové představenstva jen na základě písemného zmocnění předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí předseda nebo místopředseda nebo zmocněný člen představenstva svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada
od 16. 2. 2022
JAN ČÍŽEK - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Větrovcova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 2. 2022
od 29. 3. 2017 do 16. 2. 2022
JAN ČÍŽEK - Člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Větrovcova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 3. 2017 - 9. 2. 2022
od 2. 10. 2014 do 29. 3. 2017
JAN ČÍŽEK - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Větrovcova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 3. 2012 - 9. 3. 2017
od 31. 1. 2014 do 2. 10. 2014
Ing. Andrea ČÍŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 4. 2012 - 27. 6. 2014
od 14. 5. 2012 do 31. 1. 2014
Ing. Andrea Homolová - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3999/13, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 3. 2012 - 27. 6. 2014
od 14. 5. 2012 do 2. 10. 2014
Jan Čížek - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Větrovcova 1571/3, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 3. 2012
den vzniku funkce: 9. 3. 2012 - 27. 6. 2014
od 20. 11. 2009 do 14. 5. 2012
Jan Čížek - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Větrovcova 1571/3, PSČ 143 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 9. 3. 2007
od 10. 4. 2009 do 2. 10. 2014
Pavel Vágner - člen dozorčí rady
Praha 10 - Uhříněves, Dopravní 1013/5, PSČ 104 00
den vzniku členství: 27. 1. 2009 - 27. 1. 2014
od 9. 11. 2007 do 10. 4. 2009
Mgr. Stanislav Šrámek - člen dozorčí rady
Praha 6, Verdunská 9, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 26. 1. 2009
od 20. 4. 2007 do 20. 11. 2009
Jan Čížek - předseda dozorčí rady
Praha 4, Větrovcova 1493/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 9. 3. 2007
od 20. 4. 2007 do 14. 5. 2012
Ing. Andrea Homolová - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3999/13, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 3. 2007
od 5. 2. 2004 do 20. 4. 2007
Jitka Roženská - Předseda dozorčí rady
Brozany 136, Staré Hradiště, PSČ 533 52
den vzniku členství: 21. 10. 2003 - 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 21. 10. 2003 - 8. 3. 2007
od 5. 2. 2004 do 20. 4. 2007
Ivana Rumánková - Člen dozorčí rady
Brozany 136, Staré Hradiště, PSČ 533 52
den vzniku členství: 21. 10. 2003 - 8. 3. 2007
od 5. 2. 2004 do 9. 11. 2007
Mário Roženský - Člen dozorčí rady
Brozany 136, Staré Hradiště, PSČ 533 52
den vzniku členství: 21. 10. 2003 - 20. 9. 2007
od 1. 11. 1999 do 5. 2. 2004
Ing. Jiří Škrabal - předseda dozorčí rady
Svitavy, kpt. Nálepky 11
od 1. 11. 1999 do 5. 2. 2004
Renata Pavlíková - člen
Svitavy, Gorkého 24
od 24. 2. 1998 do 1. 11. 1999
JUDr. Marcela Ondřejová - členka
Praha 2, Perucká 15, PSČ 120 00
od 24. 2. 1998 do 1. 11. 1999
Lenka Mensová - členka
Říčany, Olivova 1473, PSČ 251 01
od 24. 2. 1998 do 1. 11. 1999
Blanka Havlová - členka
Pardubice, Kyjevská 32, PSČ 530 03
od 20. 12. 1996 do 24. 2. 1998
Václav Soukup - předseda
Mikulášovice, 442
od 20. 12. 1996 do 24. 2. 1998
Zdeněk Šalda - člen
Praha 7, Milady Horákové 37
od 20. 12. 1996 do 24. 2. 1998
Zdeněk Žížala - člen
Vrchlabí III, Lesní 107
Akcionáři
od 19. 4. 2013
RENTERA, a.s., IČO: 27445992
Praha 5 - Smíchov, Švédská, PSČ 150 00
od 9. 11. 2007 do 19. 4. 2013
RENTERA, a.s., IČO: 27445992
Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00
od 5. 2. 2004 do 2. 8. 2005
Ing. Ladislav Roženský
Brozany 136, Staré Hradiště, PSČ 533 52
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+185

+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+184

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-11

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-70

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-76

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services