Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

KOVOTERM - služby Brno, a.s., Brno, IČO: 25504771 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti KOVOTERM - služby Brno, a.s.. Údaje byly staženy 4. 5. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 25504771. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25504771 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
22. 10. 1997
Obchodní firma
KOVOTERM - služby Brno, a.s.
zapsáno 22. 10. 1997
Firmy na stejné adrese
Cejl 20, Brno
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 13. 6. 2002
Cejl 825/20, 602 00 Brno
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 11. 12. 2013
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Zábrdovice
Ulice: Cejl
Adresní místo: Cejl 825/20
IČO
25504771
zapsáno 22. 10. 1997
DIČ
Identifikátor datové schránky
zmmeuaq
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 22. 10. 1997
Spisová značka
B 2399/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 22. 10. 1997
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - KOVOTERM - služby Brno, a.s.

5. 3. 2024
Zapsán člen statutárního orgánu Mgr. Anna Ježková, MBA, jako člen představenstva
5. 3. 2024
Vymazán člen statutárního orgánu Martin Zaplatílek
5. 3. 2024
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupují ve všech záležitostech předseda nebo člen představenstva a to samostatně, vyjma níže uvedených úkonů a limitů, ke kterým je potřeba souhlasu a podpisu obou členů představenstva: a)při uzavírání, změně nebo zániku smlouvy s objemem plnění nad 500.000,-- Kč bez DPH (pět set tisíc korun českých), nebo při vzniku, změně nebo zrušení závazku či práva s uvedeným objemem plnění, přičemž hodnotou se rozumí výše celkového peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu, v případě nájemních, podnájemních, pachtovních a podpachtovních smluv se hodnotou rozumí výše nájemného nebo pachtovného včetně služeb nebo daně z nemovitostí za dobu jednoho roku, b)při uzavírání smluv o nájmu, podnájmu či pachtu nebo podpachtu na dobu určitou delší než 3 roky (tři roky), nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 1 rok (jeden rok), c)při nákupu nemovitostí, při prodeji nemovitostí společnosti, při prodeji části podniku nebo při prodeji majetkového podílu v jiné právnické osobě nebo prodeji dceřiné společnosti, d)při pronájmu, podnájmu, pachtu nebo podpachtu nemovitostí společnosti, které překračuje omezení v bodě a), b), e)při převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, f)při převzetí ručitelských závazků nebo jiné formy zajištění závazků třetích osob, g)při podepisování úvěrových smluv, půjček, směnek, leasingových smluv, záruk, h)při vystavení, akceptaci či avalování směnek, i)při zatěžování nemovitosti věcným nebo jiným břemenem, zástavním právem, poznámkou spornosti, j)při podepisování jakýchkoli notářských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti, v nichž bude společnost KOVOTERM služby Brno, a.s. dlužníkem či osobou jinak povinnou, k)při postoupení pohledávek, při zástavě pohledávek, při nákupu pohledávek převyšující částku 50 tis. Kč bez DPH (slovy padesát tisíc korun českých), l)při poskytnutí úvěru nebo půjček třetím osobám převyšující částku 50 tis. Kč (slovy padesát tisíc korun českých) m)při rozhodnutí o změně sídla společnosti, n)při rozhodnutí o realizaci a uzavření smlouvy o prodeji nebo pachtu závodu či jeho části, o)při nabytí, zcizení či zatížení majetkové účasti na jiné právnické osobě, včetně založení nebo zrušení dceřiné společnosti, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, p)při udělení oprávnění k zastupování společnosti, q)při uzavírání a změně pracovních smluv, zaměstnaneckého poměru nebo obdobných smluv na IČO (poradenská činnost apod.), při schválení mzdového výměru nebo jeho změně, při schválení prémií nebo odměn či jiných nepeněžitých plnění spojených se zaměstnaneckým nebo jiným poměrem, a to vše pouze pokud se jedná o členy představenstva nebo dozorčí rady, přičemž ukončování pracovních a obdobných smluv může podepisovat jeden člen představenstva, r)v případě, že člen představenstva, který je zároveň zaměstnancem společnosti a za společnost jako zaměstnavatele jedná a podepisuje v pracovněprávních věcech, které se týkají jeho osoby, přičemž se jedná o schválení přesčasů, schválení dovolené, náhradního volna, práce z domova, schvalování a kontrolu evidence pracovní doby, schvalování rozvrhu práce, náplně práce, mzdového výměru, prémií a odměn, cestovních příkazů, účasti na školeních (včetně zákonem nevyžadovaných), hmotné odpovědnosti zaměstnance a další obdobné pracovněprávní záležitosti, s)v případě jednání člena představenstva za společnost v pracovněprávním vztahu a pracovněprávních věcech (věci vyjmenovány podrobně v čl. 24 bodě r)) manžela nebo manželky nebo jeho rodinných příslušníků v linii přímé, přičemž ukončení pracovní smlouvy může podepisovat jeden člen představenstva, t)při udělení prokury, u)při sjednání, uzavírání, změně smlouvy s advokátní kanceláří, která se zabývá nebo řeší v rámci pověření nebo úkolů představenstva také pracovněprávní vztah člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zánik takové smlouvy je oprávněn předseda představenstva provést samostatně, v)v případě nákupu motorového vozidla pro společnost (např. osobní nebo nákladní automobil), x)v případě podpisu darovací smlouvy, poskytnutí daru (např. neziskovým organizacím, fyzickým osobám apod.), y)při sjednání, uzavírání nebo změně kolektivní smlouvy nebo jiných smluv s odborovou organizací společnosti. Zánik takové smlouvy je oprávněn předseda představenstva provést samostatně. 2.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za společnost (§ 161 NOZ), tj. předseda představenstva nebo člen představenstva nebo oba společně.
5. 3. 2024
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupují ve všech záležitostech předseda nebo člen představenstva a to samostatně, vyjma níže uvedených úkonů a limitů, ke kterým je potřeba souhlas obou členů představenstva: a) při uzavírání, změně nebo zániku smlouvy s objemem plnění nad 500.000,-- Kč bez DPH (pět set tisíc korun českých), nebo při vzniku, změně nebo zrušení závazku či práva s uvedeným objemem plnění, přičemž hodnotou se rozumí výše celkového peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu, v případě nájemních, podnájemních, pachtovních a podpachtovních smluv se hodnotou rozumí výše nájemného nebo pachtovného včetně služeb nebo daně z nemovitostí za dobu jednoho roku, b) při uzavírání smluv o nájmu, podnájmu či pachtu nebo podpachtu na dobu určitou delší než 3 roky (tři roky), nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 1 rok (jeden rok), c) při nákupu nemovitostí, při prodeji nemovitostí společnosti, při prodeji části podniku nebo při prodeji majetkového podílu v jiné právnické osobě nebo prodeji dceřiné společnosti, d) při pronájmu, podnájmu, pachtu nebo podpachtu nemovitostí společnosti, které překračuje omezení v bodě a), b), e) při převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, f) při převzetí ručitelských závazků nebo jiné formy zajištění závazků třetích osob, g) při podepisování úvěrových smluv, půjček, směnek, leasingových smluv, záruk, h) při vystavení, akceptaci či avalování směnek, i) při zatěžování nemovitosti věcným nebo jiným břemenem, zástavním právem, poznámkou spornosti, j) při podepisování jakýchkoli notářských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti, v nichž bude společnost KOVOTERM služby Brno, a.s. dlužníkem či osobou jinak povinnou, k) při postoupení pohledávek, při zástavě pohledávek, při nákupu pohledávek převyšující částku 50 tis. Kč bez DPH (slovy padesát tisíc korun českých), m) při poskytnutí úvěru nebo půjček třetím osobám převyšující částku 50 tis. Kč (slovy padesát tisíc korun českých) n) při rozhodnutí o změně sídla společnosti, o) při rozhodnutí o realizaci a uzavření smlouvy o prodeji nebo pachtu závodu či jeho části, p) při nabytí, zcizení či zatížení majetkové účasti na jiné právnické osobě, včetně založení nebo zrušení dceřiné společnosti, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, q) při udělení oprávnění k zastupování společnosti, r) při uzavírání a změně pracovních smluv, zaměstnaneckého poměru nebo obdobných smluv na IČO (poradenská činnost apod.), při schválení mzdového výměru nebo jeho změně, při schválení prémií nebo odměn spojených se zaměstnaneckým nebo jiným poměrem, a to vše pouze pokud se jedná o členy představenstva nebo dozorčí rady nebo o osoby jim blízké, přičemž jejich náplně práce, hmotnou odpovědnost a ukončování pracovních a obdobných smluv může podepisovat jeden člen představenstva, s) při udělení prokury.
22. 8. 2022
Zapsána akcie 43458 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - KOVOTERM - služby Brno, a.s.
Více o vizualizacích

KOVOTERM - služby Brno, a.s., IČO: 25504771: vizualizace vztahů osob a společností

KOVOTERM - služby Brno, a.s., IČO: 25504771

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 13. 6. 2002
Obstarávání vyrovnání pohledávek administrativními postupy
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 13. 6. 2002
Organizační a ekonomické poradenství
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 13. 6. 2002
Poskytování kancelářských služeb
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 13. 6. 2002
Pronájem nebytových prostor
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 13. 6. 2002
Vedení účetnictví
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 13. 6. 2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 25. 3. 2009
Maloobchod tabákovými výrobky
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 25. 3. 2009
Realitní činnost
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 25. 3. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 25. 3. 2009
Specializovaný maloobchod
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 25. 3. 2009
Vedení účetnictví
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 25. 3. 2009
Technické činnosti v dopravě
zapsáno 13. 7. 2004 vymazáno 25. 3. 2009
Ubytovací služby
zapsáno 13. 7. 2004 vymazáno 25. 3. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedení v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 25. 3. 2009 vymazáno 18. 1. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 18. 1. 2010
Základní kapitál
74 958 000 Kč
Splaceno: 74 958 000 Kč
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 15. 12. 2021
43 458 000 Kč
Splaceno: 43 458 000 Kč
zapsáno 15. 12. 2021
Akcie
74 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 24. 4. 2007
9 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 24. 4. 2007
58 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 24. 4. 2007
74 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 24. 4. 2007 vymazáno 6. 6. 2013
9 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 24. 4. 2007 vymazáno 6. 6. 2013
58 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 24. 4. 2007 vymazáno 6. 6. 2013
74 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 23. 5. 2019
9 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 23. 5. 2019
58 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 23. 5. 2019
74958 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti postupem podle Článku 5., odstavec 3. a 4. stanov společnosti.
zapsáno 23. 5. 2019 vymazáno 15. 12. 2021
43458 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti postupem podle Článku 5., odstavec 3. a 4. stanov společnosti.
zapsáno 15. 12. 2021 vymazáno 22. 8. 2022
43458 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti postupem podle Článku 5., odstavec 3. a 4. stanov společnosti.
zapsáno 22. 8. 2022
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář: KOVOTERM Brno, a.s. Brno, Cejl 20, IČO 46 34 75 51
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 8. 7. 2011
Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti postupem podle Článku 5., odstavec 2. stanov společnosti.
zapsáno 2. 6. 2015 vymazáno 23. 5. 2019
Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.
zapsáno 2. 6. 2015
Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 74.958.000,-- Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set padesát osm tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 43.458.000,-- Kč (čtyřicet tři milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých), tedy o 31.500.000,-- Kč (třicet jedna milionů pět set korun českých) takto: a)Základní kapitál se snižuje o částku 31.500.000,-- Kč (třicet jedna milionů pět set korun českých), to znamená, že nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 43.458.000,-- Kč (čtyřicet tři milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých), b)Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií, dojde tedy ke zničení akcií, které má společnost ve svém majetku, c)S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 31.500.000,-- Kč (třicet jedna milionů pět set korun českých) bude naloženo tak, že tato celá částka bude použita jako náhrada za kupní cenu, kterou společnost vynaložila na nabytí vlastních akcií, d)Nestanoví se lhůta pro odevzdání akcií společnosti, neboť společnost použije ke snížení akcie, které vlastní, e)Důvodem snížení základního kapitálu a jeho účelem je, že společnost se tímto zbaví vlastních akcií, které má ve svém majetku, jelikož se nepodařilo zajistit odpovídajícího investora, který by tyto akcie odkoupil, dále navíc je jejich vlastnictví podle ZOK časově omezeno, a z těchto důvodů se přistupuje k tomuto snížení základního kapitálu. Představenstvu se ukládá, aby zveřejnilo v souladu se zákonem toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu spolu s výzvou pro věřitele, že se mohou přihlásit a mohou požadovat, aby splnění jejich pohledávek bylo uspokojeno nebo zajištěno, budou-li pro to zákonné podmínky. Po uplynutí lhůty neznámým věřitelům pro přihlášení zajistí představenstvo zápis změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Také vyhotoví úplné znění Stanov společnosti, kde bude uvedena nová výše základního kapitálu a nový celkový počet akcií a hlasů akcionářů.
zapsáno 3. 6. 2021

Statutární orgán - představenstvo - KOVOTERM - služby Brno, a.s.

Člen představenstva
Ing. Jaroslav Moník
Jana Masaryka, Hradec Králové
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Člen představenstva
Ing. Václav Balihar
kpt. Bartoše, Pardubice
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Člen představenstva
Ing. František Šebela
Černohorská, Brno
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Člen představenstva
Ing. Miloš Nerad
Tyršova, Přelouč
zapsáno 7. 11. 1997 vymazáno 7. 3. 2000
Místopředseda představenstva
Ing. František Šebela
Černohorská, Brno
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 12. 4. 1999
Předseda představenstva
Ing. Václav Balihar
kpt. Bartoše, Pardubice
Den vzniku funkce: 22. 10. 1997
Den zániku funkce: 10. 1. 2007
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 19. 2. 2007
Místopředseda představenstva
Ing. František Šebela, CSc.
Česká, Česká
zapsáno 12. 4. 1999 vymazáno 7. 3. 2000
Místopředseda představenstva
Ing. Miloš Nerad
Tyršova, Přelouč
Den zániku funkce: 20. 6. 2001
zapsáno 7. 3. 2000 vymazáno 13. 6. 2002
Člen představenstva
Petr Hrazdíra
Kluchova, Brno
Den vzniku funkce: 31. 8. 1999
zapsáno 7. 3. 2000 vymazáno 27. 3. 2000
Člen představenstva
Petr Hrazdira
Kluchova, Brno
Den vzniku funkce: 31. 8. 1999
Den zániku funkce: 28. 1. 2009
zapsáno 27. 3. 2000 vymazáno 25. 3. 2009
Místopředseda představenstva
Ing. Michal Vítěz
Pod zámečkem, Hradec Králové
Den vzniku funkce: 20. 6. 2001
Den zániku funkce: 10. 1. 2007
zapsáno 13. 6. 2002 vymazáno 19. 2. 2007
Předseda představenstva
Ing. Petr Brezovský, CSc.
Masarykovo náměstí, 532 30 Pardubice
Den vzniku funkce: 10. 1. 2007
Den zániku funkce: 25. 5. 2010
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2007
Den zániku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 19. 2. 2007 vymazáno 8. 7. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Šuška
Dubová, 637 00 Brno
Den vzniku funkce: 10. 1. 2007
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2007
zapsáno 19. 2. 2007 vymazáno 18. 4. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Ĺubomír Šuška
Dubová, 637 00 Brno - Jundrov
Den vzniku funkce: 10. 1. 2007
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2007
Den zániku členstvi: 3. 9. 2008
zapsáno 18. 4. 2008 vymazáno 26. 11. 2008
Místopředseda představenstva
JUDr. František Matoušek
Lipůvka, 679 22 Lipůvka
Den vzniku funkce: 3. 9. 2008
Den zániku funkce: 25. 5. 2010
Den vzniku členstvi: 3. 9. 2008
Den zániku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 26. 11. 2008 vymazáno 8. 7. 2010
Místopředseda představenstva
JUDr. Fratnišek Matoušek
Lipůvka, 679 22 Lipůvka
Den vzniku funkce: 3. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 3. 9. 2008
zapsáno 26. 11. 2008 vymazáno 26. 11. 2008
Člen představenstva
Ing. Miloš Nerad
Husova, 535 01 Přelouč
Den vzniku členstvi: 28. 1. 2009
Den zániku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 25. 3. 2009 vymazáno 8. 7. 2010
Předseda představenstva
Ing. Miloš Nerad
Husova, 535 01 Přelouč
Den vzniku funkce: 25. 5. 2010
Den zániku funkce: 14. 5. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 14. 5. 2013
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 6. 6. 2013
Místopředseda představenstva
JUDr. František Matoušek
Lipůvka, 679 22 Lipůvka
Den vzniku funkce: 25. 5. 2010
Den zániku funkce: 14. 5. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 14. 5. 2013
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 6. 6. 2013
Člen představenstva
Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA
Arnošta z Pardubic, 530 02 Pardubice
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 14. 5. 2013
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 6. 6. 2013
Předseda představenstva
Ing. Miloš Nerad
Husova, 535 01 Přelouč - Přelouč
Den vzniku funkce: 14. 5. 2013
Den zániku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2013
Den zániku členstvi: 17. 4. 2018
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 1. 6. 2018
Místopředseda představenstva
JUDr. František Matoušek
Lipůvka, 679 22 Lipůvka - Lipůvka
Den vzniku funkce: 14. 5. 2013
Den zániku funkce: 29. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2013
Den zániku členstvi: 29. 8. 2013
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 11. 12. 2013
Člen představenstva
Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA
Arnošta z Pardubic, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den zániku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2013
Den zániku členstvi: 17. 4. 2018
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 1. 6. 2018
Člen představenstva
Mgr. Radana Velechovská
Severojižní, 533 72 Moravany - Moravany
Den zániku funkce: 21. 11. 2013
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2013
Den zániku členstvi: 21. 11. 2013
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 11. 12. 2013
Místopředseda představenstva
Martin Zaplatílek
Moravské Bránice, 664 64 Moravské Bránice - Moravské Bránice
Den vzniku funkce: 21. 11. 2013
Den zániku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2013
Den zániku členstvi: 17. 4. 2018
zapsáno 11. 12. 2013 vymazáno 1. 6. 2018
Předseda představenstva
Ing. Miloš Nerad
Husova, 535 01 Přelouč - Přelouč
Den vzniku funkce: 17. 4. 2018
Den zániku funkce: 2. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 4. 2018
Den zániku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 1. 6. 2018 vymazáno 5. 8. 2022
Místopředseda představenstva
Mgr. Martin Zaplatílek
Moravské Bránice, 664 64 Moravské Bránice - Moravské Bránice
Den vzniku funkce: 17. 4. 2018
Den zániku funkce: 2. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 4. 2018
Den zániku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 1. 6. 2018 vymazáno 5. 8. 2022
Člen představenstva
Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA
Arnošta z Pardubic, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den vzniku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 17. 4. 2018
Den zániku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 1. 6. 2018 vymazáno 5. 8. 2022
Člen představenstva
Martin Zaplatílek
Moravské Bránice, 664 64 Moravské Bránice - Moravské Bránice
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2022
Den zániku členstvi: 7. 12. 2023
zapsáno 5. 8. 2022 vymazáno 5. 3. 2024
Předseda představenstva
Ing. Karel Velechovský, Ph.D. MBA
Arnošta z Pardubic, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den vzniku funkce: 2. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 5. 8. 2022
Člen představenstva
Mgr. Anna Ježková, MBA
Haštalská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2023
zapsáno 5. 3. 2024
Počet členů
2
zapsáno 5. 8. 2022
Způsob jednání
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda a člen představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a člen představenstva, nebo předseda a místopředseda představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Za společnost mohou jednat a podepisovat též zaměstnanci nebo jiné osoby na základě a v rozsahu uděleného zmocnění. Jiní zaměstnanci společnosti mohou jednat a podepisovat, pokud je tak stanoveno ve vnitřních organizačních předpisech nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. V tom případě jsou povinni uvést funkci, kterou ve společnosti vykonávají.
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 6. 6. 2013
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnosti se uskutečňuje tak, že samostatntě jeden člen představenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
zapsáno 6. 6. 2013 vymazáno 2. 6. 2015
Společnost zastupují ve všech záležitostech předseda nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva a to samostatně.
zapsáno 2. 6. 2015 vymazáno 5. 8. 2022
Společnost zastupují ve všech záležitostech předseda nebo člen představenstva a to samostatně, vyjma níže uvedených úkonů a limitů, ke kterým je potřeba souhlas obou členů představenstva: a) při uzavírání, změně nebo zániku smlouvy s objemem plnění nad 500.000,-- Kč bez DPH (pět set tisíc korun českých), nebo při vzniku, změně nebo zrušení závazku či práva s uvedeným objemem plnění, přičemž hodnotou se rozumí výše celkového peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu, v případě nájemních, podnájemních, pachtovních a podpachtovních smluv se hodnotou rozumí výše nájemného nebo pachtovného včetně služeb nebo daně z nemovitostí za dobu jednoho roku, b) při uzavírání smluv o nájmu, podnájmu či pachtu nebo podpachtu na dobu určitou delší než 3 roky (tři roky), nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 1 rok (jeden rok), c) při nákupu nemovitostí, při prodeji nemovitostí společnosti, při prodeji části podniku nebo při prodeji majetkového podílu v jiné právnické osobě nebo prodeji dceřiné společnosti, d) při pronájmu, podnájmu, pachtu nebo podpachtu nemovitostí společnosti, které překračuje omezení v bodě a), b), e) při převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, f) při převzetí ručitelských závazků nebo jiné formy zajištění závazků třetích osob, g) při podepisování úvěrových smluv, půjček, směnek, leasingových smluv, záruk, h) při vystavení, akceptaci či avalování směnek, i) při zatěžování nemovitosti věcným nebo jiným břemenem, zástavním právem, poznámkou spornosti, j) při podepisování jakýchkoli notářských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti, v nichž bude společnost KOVOTERM služby Brno, a.s. dlužníkem či osobou jinak povinnou, k) při postoupení pohledávek, při zástavě pohledávek, při nákupu pohledávek převyšující částku 50 tis. Kč bez DPH (slovy padesát tisíc korun českých), m) při poskytnutí úvěru nebo půjček třetím osobám převyšující částku 50 tis. Kč (slovy padesát tisíc korun českých) n) při rozhodnutí o změně sídla společnosti, o) při rozhodnutí o realizaci a uzavření smlouvy o prodeji nebo pachtu závodu či jeho části, p) při nabytí, zcizení či zatížení majetkové účasti na jiné právnické osobě, včetně založení nebo zrušení dceřiné společnosti, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, q) při udělení oprávnění k zastupování společnosti, r) při uzavírání a změně pracovních smluv, zaměstnaneckého poměru nebo obdobných smluv na IČO (poradenská činnost apod.), při schválení mzdového výměru nebo jeho změně, při schválení prémií nebo odměn spojených se zaměstnaneckým nebo jiným poměrem, a to vše pouze pokud se jedná o členy představenstva nebo dozorčí rady nebo o osoby jim blízké, přičemž jejich náplně práce, hmotnou odpovědnost a ukončování pracovních a obdobných smluv může podepisovat jeden člen představenstva, s) při udělení prokury.
zapsáno 5. 8. 2022 vymazáno 5. 3. 2024
Společnost zastupují ve všech záležitostech předseda nebo člen představenstva a to samostatně, vyjma níže uvedených úkonů a limitů, ke kterým je potřeba souhlasu a podpisu obou členů představenstva: a)při uzavírání, změně nebo zániku smlouvy s objemem plnění nad 500.000,-- Kč bez DPH (pět set tisíc korun českých), nebo při vzniku, změně nebo zrušení závazku či práva s uvedeným objemem plnění, přičemž hodnotou se rozumí výše celkového peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu, v případě nájemních, podnájemních, pachtovních a podpachtovních smluv se hodnotou rozumí výše nájemného nebo pachtovného včetně služeb nebo daně z nemovitostí za dobu jednoho roku, b)při uzavírání smluv o nájmu, podnájmu či pachtu nebo podpachtu na dobu určitou delší než 3 roky (tři roky), nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 1 rok (jeden rok), c)při nákupu nemovitostí, při prodeji nemovitostí společnosti, při prodeji části podniku nebo při prodeji majetkového podílu v jiné právnické osobě nebo prodeji dceřiné společnosti, d)při pronájmu, podnájmu, pachtu nebo podpachtu nemovitostí společnosti, které překračuje omezení v bodě a), b), e)při převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, f)při převzetí ručitelských závazků nebo jiné formy zajištění závazků třetích osob, g)při podepisování úvěrových smluv, půjček, směnek, leasingových smluv, záruk, h)při vystavení, akceptaci či avalování směnek, i)při zatěžování nemovitosti věcným nebo jiným břemenem, zástavním právem, poznámkou spornosti, j)při podepisování jakýchkoli notářských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti, v nichž bude společnost KOVOTERM služby Brno, a.s. dlužníkem či osobou jinak povinnou, k)při postoupení pohledávek, při zástavě pohledávek, při nákupu pohledávek převyšující částku 50 tis. Kč bez DPH (slovy padesát tisíc korun českých), l)při poskytnutí úvěru nebo půjček třetím osobám převyšující částku 50 tis. Kč (slovy padesát tisíc korun českých) m)při rozhodnutí o změně sídla společnosti, n)při rozhodnutí o realizaci a uzavření smlouvy o prodeji nebo pachtu závodu či jeho části, o)při nabytí, zcizení či zatížení majetkové účasti na jiné právnické osobě, včetně založení nebo zrušení dceřiné společnosti, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, p)při udělení oprávnění k zastupování společnosti, q)při uzavírání a změně pracovních smluv, zaměstnaneckého poměru nebo obdobných smluv na IČO (poradenská činnost apod.), při schválení mzdového výměru nebo jeho změně, při schválení prémií nebo odměn či jiných nepeněžitých plnění spojených se zaměstnaneckým nebo jiným poměrem, a to vše pouze pokud se jedná o členy představenstva nebo dozorčí rady, přičemž ukončování pracovních a obdobných smluv může podepisovat jeden člen představenstva, r)v případě, že člen představenstva, který je zároveň zaměstnancem společnosti a za společnost jako zaměstnavatele jedná a podepisuje v pracovněprávních věcech, které se týkají jeho osoby, přičemž se jedná o schválení přesčasů, schválení dovolené, náhradního volna, práce z domova, schvalování a kontrolu evidence pracovní doby, schvalování rozvrhu práce, náplně práce, mzdového výměru, prémií a odměn, cestovních příkazů, účasti na školeních (včetně zákonem nevyžadovaných), hmotné odpovědnosti zaměstnance a další obdobné pracovněprávní záležitosti, s)v případě jednání člena představenstva za společnost v pracovněprávním vztahu a pracovněprávních věcech (věci vyjmenovány podrobně v čl. 24 bodě r)) manžela nebo manželky nebo jeho rodinných příslušníků v linii přímé, přičemž ukončení pracovní smlouvy může podepisovat jeden člen představenstva, t)při udělení prokury, u)při sjednání, uzavírání, změně smlouvy s advokátní kanceláří, která se zabývá nebo řeší v rámci pověření nebo úkolů představenstva také pracovněprávní vztah člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zánik takové smlouvy je oprávněn předseda představenstva provést samostatně, v)v případě nákupu motorového vozidla pro společnost (např. osobní nebo nákladní automobil), x)v případě podpisu darovací smlouvy, poskytnutí daru (např. neziskovým organizacím, fyzickým osobám apod.), y)při sjednání, uzavírání nebo změně kolektivní smlouvy nebo jiných smluv s odborovou organizací společnosti. Zánik takové smlouvy je oprávněn předseda představenstva provést samostatně. 2.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za společnost (§ 161 NOZ), tj. předseda představenstva nebo člen představenstva nebo oba společně.
zapsáno 5. 3. 2024

Dozorčí rada - KOVOTERM - služby Brno, a.s.

Členka
Ing. Šárka Kubáčová
Rousínovská, Brno
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Člen
Ing. Jaromír Hanák
Nad Ovčírnou, Zlín
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 22. 9. 1998
Člen
Ing. Pavel Rozumek
Ráj, Brno
zapsáno 22. 10. 1997 vymazáno 13. 7. 2004
Člen
Alena Zikmundová
Na Spravedlnosti, Pardubice
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 7. 3. 2000
Předseda dozorčí rady
Ing. Vladimír Kubík
Lidmily Malé, Pardubice
zapsáno 22. 9. 1998 vymazáno 7. 3. 2000
Předseda dozorčí rady
Alena Zikmundová
Na Spravedlnosti, Pardubice
Den vzniku funkce: 7. 3. 2000
Den zániku funkce: 25. 5. 2010
zapsáno 7. 3. 2000 vymazáno 8. 7. 2010
Člen
Vlasta Klimešová
Mikulovská, Brno
Den zániku funkce: 31. 10. 2002
zapsáno 7. 3. 2000 vymazáno 13. 7. 2004
Člen
Pavel Rozumek
Ráj, Brno
Den vzniku funkce: 22. 10. 1997
Den zániku funkce: 10. 1. 2007
zapsáno 13. 7. 2004 vymazáno 19. 2. 2007
Člen dozorčí rady
Lubomír Procházka
Marie Majerové, 638 00 Brno
Den vzniku funkce: 1. 11. 2000
Den zániku funkce: 31. 8. 2005
zapsáno 13. 7. 2004 vymazáno 31. 1. 2006
Člen dozorčí rady
JUDr. František Matoušek
Lipůvka, 679 22 Lipůvka
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2005
Den zániku členstvi: 3. 9. 2008
zapsáno 31. 1. 2006 vymazáno 26. 11. 2008
Člen dozorčí rady
Alena Urbánková
V Lipinách, 530 03 Pardubice
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2007
Den zániku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 19. 2. 2007 vymazáno 8. 7. 2010
Člen dozorčí rady
Eva Vymazalová
Vinohrady, 639 00 Brno
Den vzniku členstvi: 3. 9. 2008
Den zániku členstvi: 18. 6. 2009
zapsáno 26. 11. 2008 vymazáno 26. 1. 2010
Člen dozorčí rady
Vladimíra Novotná
Bzenecká, 628 00 Brno
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2009
Den zániku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 26. 1. 2010 vymazáno 8. 7. 2010
Předseda dozorčí rady
Ivana Vondráková
Nerudova, 535 01 Břehy
Den vzniku funkce: 25. 5. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 18. 10. 2013
Člen dozorčí rady
Vladimíra Novotná
Bzenecká, 628 00 Brno
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 11. 12. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Martin Zaplatílek
Moravské Bránice, 664 64 Moravské Bránice
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 21. 11. 2013
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 17. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Martin Zaplatílek
Moravské Bránice, 664 64 Moravské Bránice - Moravské Bránice
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 21. 11. 2013
zapsáno 17. 8. 2013 vymazáno 11. 12. 2013
Předseda dozorčí rady
Ivana Vondráková
Nerudova, 535 01 Břehy - Břehy
Den vzniku funkce: 25. 5. 2010
Den zániku funkce: 25. 5. 2015
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 25. 5. 2015
zapsáno 18. 10. 2013 vymazáno 3. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Vladimíra Novotná
Bzenecká, 628 00 Brno - Židenice
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 25. 5. 2015
zapsáno 11. 12. 2013 vymazáno 3. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Radana Velechovská
Severojižní, 533 72 Moravany - Moravany
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2013
Den zániku členstvi: 28. 4. 2016
zapsáno 11. 12. 2013 vymazáno 3. 6. 2016
Předseda dozorčí rady
Ivana Vondráková
Nerudova, 535 01 Břehy - Břehy
Den vzniku funkce: 28. 4. 2016
Den zániku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2016
Den zániku členstvi: 17. 4. 2018
zapsáno 3. 6. 2016 vymazáno 1. 6. 2018
Člen dozorčí rady
Vladimíra Novotná
Bzenecká, 628 00 Brno - Židenice
Den zániku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2016
Den zániku členstvi: 17. 4. 2018
zapsáno 3. 6. 2016 vymazáno 1. 6. 2018
Člen dozorčí rady
Radana Velechovská
Severojižní, 533 72 Moravany - Moravany
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2016
Den zániku členstvi: 17. 4. 2018
zapsáno 3. 6. 2016 vymazáno 1. 6. 2018
Předseda dozorčí rady
Ivana Vondráková
Nerudova, 535 01 Břehy - Břehy
Den vzniku funkce: 17. 4. 2018
Den zániku funkce: 2. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 4. 2018
Den zániku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 1. 6. 2018 vymazáno 5. 8. 2022
Člen
Mgr. Radana Velechovská
Severojižní, 533 72 Moravany - Moravany
Den vzniku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 17. 4. 2018
Den zániku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 1. 6. 2018 vymazáno 5. 8. 2022
Člen
Vladimíra Novotná
Bzenecká, 628 00 Brno - Židenice
Den vzniku funkce: 17. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 17. 4. 2018
Den zániku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 1. 6. 2018 vymazáno 5. 8. 2022
Člen dozorčí rady
Radana Velechovská
Severojižní, 533 72 Moravany - Moravany
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 5. 8. 2022
Člen dozorčí rady
Hana Rašková
Květnická, 666 01 Tišnov - Tišnov
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 5. 8. 2022
Předseda dozorčí rady
Mgr. Hana Zaplatílková
Moravské Bránice, 664 64 Moravské Bránice - Moravské Bránice
Den vzniku funkce: 2. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2022
zapsáno 5. 8. 2022
Počet členů
3
zapsáno 5. 8. 2022

Skuteční majitelé - KOVOTERM - služby Brno, a.s.

Skutečný majitel
Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 12. 2018
zapsáno 18. 12. 2018
Skutečný majitel
Mgr. Radana Velechovská
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 12. 2018
zapsáno 18. 12. 2018
Skutečný majitel
Mgr. Hana Zaplatílková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 12. 2018
zapsáno 18. 12. 2018

Hodnocení firmy - KOVOTERM - služby Brno, a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - KOVOTERM - služby Brno, a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Václav Tomanec

Václav Tomanec

podnikatel

-12
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

2016
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

-1852
-
+
Tomáš Knotek

Tomáš Knotek

hokejista

1591
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-2017
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-2241
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.