Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

REPROCENTRUM, a.s.
IČO: 25504835

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 10. 1997
Obchodní firma
od 22. 10. 1997

REPROCENTRUM, a.s.

Sídlo
od 25. 6. 2014 do 16. 1. 2019
Blansko, Bezručova , PSČ 678 01
od 22. 10. 1997 do 25. 6. 2014
Blansko, Bezručova 29
IČO
od 22. 10. 1997

25504835

DIČ

CZ25504835

Identifikátor datové schránky:a7sr8kf
Právní forma
od 22. 10. 1997
Akciová společnost
Spisová značka2427 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 1. 12. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 10. 1997 do 1. 12. 2009
- obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 10. 1997 do 1. 12. 2009
- reprografické služby-sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk
od 22. 10. 1997 do 1. 12. 2009
- vydávání neperiodických publikací
od 22. 10. 1997 do 1. 12. 2009
- reklamní a propagační činnost
Ostatní skutečnosti
od 25. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 6. 2014 do 16. 1. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 6. 2014 do 16. 1. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 1. 12. 2009 do 30. 6. 2010
- 1) Základní kapitál společnosti REPROCENTRUM, a.s. se zvyšuje o částku 1.320.000,- Kč (slovy: jeden milión třista dvacet tisíc korun českých) z původní výše 3.800.000,- Kč (slovy: tři milióny osmset tisíc korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 5.120.000,- Kč (slovy: pět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitými vklady s využitím přednostního práva akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku. Nepřipouští se upisova t akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 1.320.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 132 (slovy: jedno sto třicet dva) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a každá akcie bude ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českýc h). Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie činí 1.320.000,- Kč (slovy: je den milión třista dvacet tisíc korun českých). Emitované akcie nebudou registrované podle zvláštního právního předpisu. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojeno deset hlasů. 2) Upisování nových akcií bude probíhat v rámci dvou kol. A) V prvním kole upisování budou mít stávající akcionáři společnosti právo upsat v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku nové akcie, které budou kmenové v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs pro nově upisované akcie bude pro jednu akcii 10.0 00,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to peněžitými vklady v rozsahu svého dosavadního podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž na každou dosavadní akci společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze up sat 1 kus (slovy: jeden kus) nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), celkem 132 (slovy: jedno sto třicet dva) kusů akcií v celkové hodnotě 1.320.000,- Kč (slovy: jeden milión třista dvacet tisíc korun českých). Místem pro upsání nových akcií při výkonu přednostního práva je sídlo společnosti - budova s adresou Blansko, Bezručova 29, PSČ 678 01, v pracovní dny od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií v prvním kole se určuje na 60 dnů (slovy: šedesát d nů) s počátkem běhu lhůty stanoveným takto: - představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku do 30 dnů od přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, - do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, zašle představenstvo všem akcionářům zapsaným v seznamu akcio nářů společnosti, a to způsobem stanoveným ve stanovách pro svolání valné hromady, informaci o podmínkách výkonu přednostního práva a podmínkách úpisu akcií předem určenými zájemci v případném druhém kole upisování, - lhůta pro výkon přednostního práva stávajících akcionářů počíná běžet patnáctým dnem následujícím po dni, kdy informace o upisování akcií byla odeslána a činí 60 dnů. Lhůta pro splacení se stanovuje třicetidenní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti - č. účtu 43-5814xxxx vedený u Komerční banky, a.s., pob. Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na tento zvláštní účet společnosti, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro splacení akcií v tomto kole. V případě, že upisovate l nesplatí 30% emisního kursu upsaných akcí, je jeho úpis neúčinný. Zůstatek emisního kursu akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet u banky, nejpozději do jednoho roku ode dne konání mimořádné valné hromady. Určuje se, že akcie které nebudou upsány v rámci prvního kola s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů dle ust. § 204a obchodního zákoníku, budou ve druhém kole nabídnuty k upisování předem určeným zájemcům, a to panu Pavlu Kosičkovi, r.č. 6509 03/0099, bytem Blansko, Krajní 2317/19, PSČ 678 01, panu Ing. Radkovi Měšťanovi, r.č. xxxx, bytem Blansko, Okružní 2176/13, PSČ 678 01 a panu Aloisi Slavíčkovi, r.č. xxxx, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01. Takto určení zájemci upíšo u akcie ve Smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností. B) Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto: Lhůta pro upsání nových akcií ve druhém kole počíná běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům pro upisování a trvá 14 dnů. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům předán v kanceláři předsedy představenstva společnosti REPROCENTRUM, a.s. na adrese Blansko, Bezručova 29, PSČ 678 01, na základě písemné výzvy doručené na adresu bydliště předem určený ch zájemců ve lhůtě do deseti pracovních dnů a kdy tato lhůta počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií v rámci prvního kola. Lhůta pro splacení se stanovuje třicetidenní a počíná běžet následující den po dni, kdy byly uzavřeny smlou vy o upsání akcií předem určenými zájemci. Místem pro upisování se stanoví sídlo společnosti, tj. budova s adresou Blansko, Bezručova 29, PSČ 678 01. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Předem určení zájemci upíšou akcie takto: a) pan Pavel Kosička, r.č. xxxx, bytem Blansko, Krajní 2317/19, PSČ 678 01, upíše jednu třetinu akcií, které nebudou upsány v rámci prvního kola, b) pan Ing. Radek Měšťan, r.č. xxxx, bytem Blansko, Okružní 2176/13, PSČ 678 01, upíše jednu třetinu akcií, které nebudou upsány v rámci prvního kola, c) pan Alois Slavíček, r.č. xxxx, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01, upíše jednu třetinu akcií, které nebudou upsány v rámci prvního kola, všechny upisované akcie předem určenými zájemci budou kmenové v listinné podobě znějící na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií bude pro každou akcii 10.000,- Kč (s lovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Emisní kurs nově upisovaných akcií ve druhém kole předem určenými zájemci budou tito zcela splácet započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. a) předmětem započtení u předem určeného zájemce pana Pavla Kosičky, r.č. xxxx, bytem Blansko, Krajní 2317/19, PSČ 678 01, mohou být tyto peněžité pohledávky - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 27.1.2006 ve výši 80.000,- Kč, z titulu Smlouvy o půj čce ze dne 27.2.2006 ve výši 120.000,- Kč, z titulu Smlouvy půjčce ze dne 22.5.2006 ve výši 40.000,- Kč, z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 22.4.2008 ve výši 100.000,- Kč a z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 23.12.2008 ve výši 108.000,-Kč, půjčky nebyly dos ud vůbec placeny, započítávat se budou v takové výši, které bude třeba ke splacení emisního kursu upsaných akcií tímto předem určeným zájemcem, b) předmětem započtení u předem určeného zájemce pana Ing. Radka Měšťana, r.č. xxxx, bytem Blansko, Okružní 2176/13, PSČ 678 01, mohou být tyto peněžité pohledávky - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 27.1.2006 ve výši 70.000,- Kč, z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 27.2.2006 ve výši 120.000,- Kč, z titulu Smlouvy půjčce ze dne 22.5.2006 ve výši 40.000,- Kč, z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 22.4.2008 ve výši 110.000,- Kč a z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 23.12.2008 ve výši 108.000,-Kč, půjčky nebyly dosud vůbec placeny, započítávat se budou v takové výši, které bude třeba ke splacení emisního kursu upsaných akcií tímto předem určeným zájemcem, c) předmětem započtení u předem určeného zájemce pana Aloise Slavíčka, r.č. xxxx, bytem Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01, mohou být tyto peněžité pohledávky - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 27.1.2006 ve výši 70.000,- Kč, z titulu Smlouvy o p ůjčce ze dne 27.2.2006 ve výši 120.000,- Kč, z titulu Smlouvy půjčce ze dne 22.5.2006 ve výši 40.000,- Kč, z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 22.4.2008 ve výši 100.000,- Kč a z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 23.12.2008 ve výši 116.000,-Kč, půjčky nebyly dos ud vůbec placeny, započítávat se budou v takové výši, které bude třeba ke splacení emisního kursu upsaných akcií tímto předem určeným zájemcem. Dohody o započtení s předem určenými zájemci budou uzavřeny ve smyslu ustanovení § 358 a následujících obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti dnů ode dne podpisu Smluv o upsání akcií. Místem podpisu dohod o započtení je sídlo společnosti, tj. adresa Blan sko, Bezručova 29, PSČ 678 01. Návrh na uzavření dohod o započtení předloží společnost REPROCENTRUM, a.s. předem určeným zájemcům v sídlem společnosti, tj. na adrese výše uvedené do pěti dnů ode dne uzavření Smluv o upsání akcií. Nabytí účinnosti dohod o  započtení bude vázáno na odkládací podmínku, kterou bude nabytí účinnosti Smluv o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií je posílení finanční stability společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je realizace schváleného podnikatelského záměru společnosti a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru.
od 22. 10. 1997
- Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti Reprocentrum v.o.s. se sídlem v Blansku, Bezručova 29, IČO 45 47 77 28, Rg A 4150 Krajského obchodního soudu v Brně.
Kapitál
od 30. 6. 2010
Základní kapitál 5 120 000 Kč, splaceno 5 120 000 Kč.
od 22. 10. 1997 do 30. 6. 2010
Základní kapitál 3 800 000 Kč, splaceno 3 800 000 Kč.
od 30. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 512.
od 30. 6. 2010
Převod akcií se provádí prostřednictvím představenstva společnosti s uvedením podmínek převodu.
od 22. 10. 1997 do 30. 6. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 380.
od 22. 10. 1997 do 30. 6. 2010
Převod akcií se provádí prostřednictvím představenstva společnosti s uvedením podmínek převodu.
Statutární orgán
od 10. 4. 2019
MAREK SLAVÍČEK - člen představenstva
Blansko, Dvorská, PSČ 678 01
den vzniku členství: 21. 2. 2019
od 14. 12. 2018
Ing. RADEK MĚŠŤAN - místopředseda představenstva
Blansko, Mánesova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 25. 6. 2014
PAVEL KOSIČKA - předseda představenstva
Blansko, Krajní, PSČ 678 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 25. 6. 2014 do 14. 12. 2018
Ing. RADEK MĚŠŤAN - místopředseda představenstva
Blansko, Cihlářská, PSČ 678 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 25. 6. 2014 do 10. 4. 2019
ALOIS SLAVÍČEK - člen představenstva
Blansko - Dolní Lhota, , PSČ 678 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 21. 2. 2019
od 14. 7. 2010 do 25. 6. 2014
Pavel Kosička - předseda představenstva
Blansko, Krajní 19, PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
od 14. 7. 2010 do 25. 6. 2014
Ing. Radek Měšťan - místopředseda představenstva
Blansko, Cihlářská 11, PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
od 14. 7. 2010 do 25. 6. 2014
Alois Slavíček - člen představenstva
Blansko - Dolní Lhota, , PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
od 3. 2. 2003 do 14. 7. 2010
Pavel Kosička - předseda představenstva
Blansko, Krajní 19, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 22. 10. 1997 - 5. 3. 2010
od 3. 2. 2003 do 14. 7. 2010
Ing. Radek Měšťan - místopředseda představenstva
Blansko, Okružní 13, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 26. 9. 2002 - 5. 3. 2010
od 3. 2. 2003 do 14. 7. 2010
Alois Slavíček - člen představenstva
Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 22. 10. 1997 - 5. 3. 2010
od 22. 10. 1997 do 3. 2. 2003
Pavel Kosička - předseda představenstva
Blansko, nám. Svobody 8
od 22. 10. 1997 do 3. 2. 2003
Ing. Ivo Rybka - místopředseda představenstva
Blansko, Stařeckého 4
od 22. 10. 1997 do 3. 2. 2003
Alois Slavíček - člen představenstva
Blansko, Dolní Lhota 174
od 25. 6. 2014
Akciovou společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně ve všech věcech.
od 22. 10. 1997 do 25. 6. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 10. 4. 2019
Ing. MARCEL NĚMEC - člen dozorčí rady
Rájec-Jestřebí - Rájec, Ol. Blažka, PSČ 679 02
den vzniku členství: 21. 2. 2019
od 25. 6. 2014 do 10. 4. 2019
MAREK SLAVÍČEK - člen dozorčí rady
Blansko, Dvorská, PSČ 678 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 21. 2. 2019
od 14. 7. 2010 do 25. 6. 2014
Marek Slavíček - předseda dozorčí rady
Blansko, Dvorská, PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
od 14. 7. 2010 do 25. 6. 2014
Marie Šedivá - člen dozorčí rady
Blansko, Podlesí 1824/9, PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
od 14. 7. 2010 do 25. 6. 2014
Ludmila Rybková - člen dozorčí rady
Blansko, Stařeckého 4, PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 11. 6. 2014
od 3. 2. 2003 do 14. 7. 2010
Marek Slavíček - předseda dozorčí rady
Blansko, Dolní Lhota 174, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 26. 9. 2002 - 5. 3. 2010
od 3. 2. 2003 do 14. 7. 2010
Marie Šedivá - člen dozorčí rady
Blansko, Podlesí 1824/9, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 26. 9. 2002 - 5. 3. 2010
od 3. 2. 2003 do 14. 7. 2010
Ludmila Rybková - člen dozorčí rady
Blansko, Stařeckého 4, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 26. 9. 2002 - 5. 3. 2010
od 22. 10. 1997 do 3. 2. 2003
Ing. Radek Měšťan - předseda
Blansko, Okružní 13
od 22. 10. 1997 do 3. 2. 2003
Zbyněk Koupý - člen
Blansko, Okružní 15
od 22. 10. 1997 do 3. 2. 2003
Marek Slavíček - člen
Blansko, Dolní Lhota 174
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 627,99 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 680,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+28
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+5
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-43
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-52
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-113
+
-

Články na Heroine.cz

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services