Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemědělská společnost Zhoř a.s.
IČO: 25596900

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu17. 4. 2000
Obchodní firma
od 17. 4. 2000

Zemědělská společnost Zhoř a.s.

Sídlo
od 30. 7. 2015
Zhoř 92, PSČ 588 26
od 18. 6. 2001 do 30. 7. 2015
Zhoř, 92, PSČ 588 26
od 17. 4. 2000 do 18. 6. 2001
Zhoř, 92
IČO
od 17. 4. 2000

25596900

DIČ

CZ25596900

Identifikátor datové schránky:crvg5f6
Právní forma
od 17. 4. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3296 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 30. 7. 2015
- zemědělská výroba
od 30. 7. 2015
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 30. 7. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2015
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 29. 1. 2002 do 30. 7. 2015
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 29. 1. 2002 do 30. 7. 2015
- přípravné práce pro stavby
od 29. 1. 2002 do 30. 7. 2015
- velkoobchod
od 18. 6. 2001 do 30. 7. 2015
- silniční motorová doprava nákladní
od 17. 4. 2000 do 30. 7. 2015
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 30. 7. 2015
- Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 20.11.2001
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 14.980.000,- s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu bez omezení. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs se splácí peněžitými vklady stávajících akcionářů i dalších osob.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Bude upsáno minimálně 1498 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Nové akcie budou poskytovat stejná práva jako dosud vydané akcie.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu s náležitostmi podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne uvedeného v oznámení informace o výkonu přednostního práva podle § 204a odst.2 obchodního zákoníku. Informace o výkonu přednostního práva budou akcionářům oznámeny dopisem doručeným prostřednictvím pošty na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upsat lze pouze celé akcie. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 0,0249/10000 a podíl na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 0,2492/10000. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu se stanoví deset dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 19-8912xxxx.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Zemědělské družstvo Zhoř se sídlem Zhoř č. 92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO: 00 13 73 24, který bude upisovat nové akcie ve druhém kole. Akcie budou upsány v místě sídla společnosti ve lhůtě deseti dnů, přičemž začátek lhůty úpisu je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po posledním dnu prvního kola upisování. Počátek lhůty pro upisování akcií bude zájemci oznámen písemně na adresu jeho sídla, nejméně 5 dnů přede dnem počátku upisování ve druhém kole a současně s tímto oznámením bude zájemci zaslán písemný návrh smlouvy o upsání akcií.
od 30. 3. 2002 do 24. 7. 2002
- Valná hromada odsouhlasila započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 14.980.000,- Kč, které má zájemce ze smlouvy o půjčce ze dne 09.01.2001 ve výši 10.554.000,- Kč, ze smluv o postoupení pohledávek ze dne 05.02.2001 a 23.07.2001 ve výši 4.128.000,- Kč a z kupní smlouvy ze dne 20.02.2001 ve výši 298.000,- Kč. Důvodem pro započtení pohledávek předem určeného zájemce je skutečnost, že vyrovnání pohledávek v penězích by znamenalo neúnosné ekonomické zatížení společnosti, což by zabránilo předpokládanému rozvoji společnosti v příštím období.   Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Do tří odů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti. Zemědělská společnost Zhoř, a.s. zašle představenstvo této společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlovuy o započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu. Upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti Zemědělská společnost Zhoř a.s. ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení pohledávek bude ze strany společnosti podepsána předsedou představenstva a ze strany upisujícího věřitele bude vlastnoručně podepsána statutárním zástupcem či odpovědnou osobou.
od 3. 4. 2001 do 18. 6. 2001
- Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí - a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán v hodnotě ve výši 25.100.000,- Kč.
od 19. 12. 2000 do 3. 4. 2001
- Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí - a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán v hodnotě ve výši 12.800.000,- Kč.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.10.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Základní jmění se zvyšuje minimálně o 58.690.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 71.051.000,- Kč.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Bude upisováno minimálně: 940 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 5.775 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Bude upisováno maximálně: 1.301 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 6.975 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč   Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Zhoři 92, okres Jihlava v kanceláři předsedy představenstva společnosti.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Zhoř se sídlem Zhoř č. 92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO: 00 13 73 24, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva a dále předem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Zhoř se sídlem Zhoř č. 92, okr. Jihlava, IČO: 00 13 73 24.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Předem určení zájemci s vymezením předmětu nepeněžitých vkladů:
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- 1. Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Zhoř se sídlem ve Zhoři č. 92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO: 00 13 73 24 podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni v notářském zápisu NZ 576/2000, N 617/2000 notářky Liběny Pernicové.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- Ocenění nepeněžitých vkladů pohledávek oprávněných osob ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku č. 78/2000 znalce ing. Antonína Nováka a č. 63/2000 znalce ing. René Matyse.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- 2. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Zhoř se sídlem ve Zhoři č. 92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO: 00 13 73 24. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a stroje a zařízení a automobily ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to:
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- NEMOVITOSTI   * nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrální úřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 99 pro kat. území Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava jako   - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc č. st. 148 - garáž postavená na pozemku parc. č. st. 156 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 107 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 117 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 126/2 a parc. č. st. 126/3 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 126/1 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 140 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 160 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 161 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 162 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 164   nemovitosti v celkové hodnotě 12.300.000,- Kč   Výše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 213/2000 a znaleckým posudkem č. 214/2000 vypracovanými znalcem ing. Jaroslavem Krátkým a znaleckým posudkem č. 44/2000 a znaleckým posudkem č. 45/2000 vypracovanými znalcem ing. Pavlem Kotrčem.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- * nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 13 pro kat. území a obec Věžnice, okres Jihlava jako   - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 74 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 80 - nemovitost dosud nezapsaná v katastru nemovitostí pro kat. území Věžnice, a to: - zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 104/1, parc. č. st. 104/2, parc. č. st. 104/3, parc č. st. 104/4 a parc. č. st. 104/5 dle geometrického plánu č. 119-296/2000 ze dne 18.07.2000   nemovitosti v celkové hodnotě 3.750.000,- Kč   Výše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1012-67/2000 vypracovaným znalcem ing. Josefem Vencovským a č. 78-21-2000 vypracovaným znalcem ing. ing. Martinem Šotolou.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- * nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 189 pro kat. území a obec Jamné, okres Jihlava jako   - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 188 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 225 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 170 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 149/1, parc. č. st. 149/2 a parc. č. st. 149/3   nemovitosti v celkové hodnotě 3.250.000,- Kč   Výše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1006-61/2000 vypracovaným znalcem ing. Josefem Vencovským a č. 80-23/2000 vypracovaným znalcem ing. Martinem Šotolou.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- * nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 57 pro kat. území a obec Nadějov, okres Jihlava jako   - zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 104/1 a parc. č. st. 104/2 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 106/1, parc. č. st. 106/2 a parc. č. st. 106/3 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 113 - zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 115/1, parc. č. st. 115/2 a parc. č. st. 115/3 - nemovitost dosud nezapsaná v katastru nemovitostí pro kat. území Nadějov - zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 97 dle geometrického plánu č. 75-386/95 ze dne 15.05.1995   nemovitosti v cekové hodnotě 5.800.000,- Kč   Výše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1013-68/2000 vypracovaným znalcem ing. Josefem Vencovským a č. 79-22/2000 vypracovaným znalcem ing. Martinem Šotolou.
od 19. 12. 2000 do 18. 6. 2001
- STROJE A AUTOMOBILY:   zemědělské stroje v celkové hodnotě 3.258.000,- Kč osobní automobily v celkové hodnotě 169.000,- Kč nákladní a speciální automobily v celkové hodnotě 152.000,- Kč   Nepeněžitý vklad - stroje a automobily - předem určeného upisovatele byl oceněn společným znaleckým posudkem č. 642-07-2000 vypracovaným znalcem ing. Jaromírem Koumarem a ing. Františkem Kučerou. Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu v hodnotě ve výši 3.579.000,- Kč.
Kapitál
od 24. 7. 2002
Základní kapitál 75 072 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 6. 2001 do 24. 7. 2002
Základní kapitál 60 092 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 4. 2000 do 18. 6. 2001
Základní kapitál 1 080 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 7. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 052.
od 30. 7. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 402.
od 24. 7. 2002 do 30. 7. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 402.
od 24. 7. 2002 do 30. 7. 2015
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov)
od 29. 1. 2002 do 24. 7. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 904.
od 29. 1. 2002 do 24. 7. 2002
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov)
od 18. 6. 2001 do 29. 1. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 904.
od 18. 6. 2001 do 29. 1. 2002
Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov)
od 18. 6. 2001 do 30. 7. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 052.
od 18. 6. 2001 do 30. 7. 2015
v listinné podobě
od 17. 4. 2000 do 18. 6. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 80.
od 17. 4. 2000 do 18. 6. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 17. 4. 2000 do 18. 6. 2001
Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov)
Statutární orgán
od 11. 3. 2016
Ing. PAVEL DOHNAL - člen představenstva
Velké Meziříčí - Hrbov, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 29. 2. 2016
den vzniku funkce: 29. 2. 2016
od 30. 7. 2015
Ing. JIŘÍ LHOTSKÝ - předseda představenstva
Jihlava, Na Dolech, PSČ 586 01
den vzniku členství: 16. 6. 2015
den vzniku funkce: 16. 6. 2015
od 30. 7. 2015
Ing. STANISLAV VORÁLEK - člen představenstva
Jihlava, Pod Jánským kopečkem, PSČ 586 01
den vzniku členství: 16. 6. 2015
od 30. 7. 2015 do 11. 3. 2016
MARTIN ŠKODA, DiS. - člen představenstva
Hrotovice, Zahradní, PSČ 675 55
den vzniku členství: 16. 6. 2015 - 29. 2. 2016
od 30. 9. 2014 do 30. 7. 2015
Ing. JIŘÍ LHOTSKÝ - předseda představenstva
Jihlava, Na Dolech, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 8. 2014 - 16. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 8. 2014 - 16. 6. 2015
od 17. 1. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. PETR COUFAL - předseda představenstva
Rantířov, , PSČ 588 41
den vzniku členství: 24. 8. 2012 - 28. 8. 2014
den vzniku funkce: 24. 8. 2012 - 28. 8. 2014
od 30. 8. 2012 do 17. 1. 2014
Ing. Petr Coufal - předseda představenstva
Rantířov, , PSČ 588 41
den vzniku členství: 24. 8. 2012 - 28. 8. 2014
den vzniku funkce: 24. 8. 2012 - 28. 8. 2014
od 30. 8. 2012 do 30. 7. 2015
Ing. Karel Pejcha - místopředseda představenstva
Jamné, 74, PSČ 588 27
den vzniku členství: 24. 8. 2012 - 16. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 8. 2012 - 16. 6. 2015
od 30. 8. 2012 do 30. 7. 2015
Martin Škoda, DiS. - člen představenstva
Hrotovice, Zahradní, PSČ 675 55
den vzniku členství: 24. 8. 2012 - 16. 6. 2015
od 30. 8. 2012 do 30. 7. 2015
Ing. Stanislav Vorálek - člen představenstva
Jihlava, Pod Jánským kopečkem 2261/14, PSČ 586 01
den vzniku členství: 24. 8. 2012 - 16. 6. 2015
od 6. 8. 2008 do 30. 8. 2012
Jana Lokvencová - předseda představenstva
Jamné, 149, PSČ 588 27
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 8. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2008 - 24. 8. 2012
od 6. 8. 2008 do 30. 8. 2012
Ing. Karel Pejcha - místopředseda představenstva
Jamné, 74, PSČ 588 27
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 8. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2008 - 24. 8. 2012
od 6. 8. 2008 do 30. 8. 2012
Ing. Jan Coufal - člen představenstva
Zhoř, 110, PSČ 588 26
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 8. 2012
od 6. 8. 2008 do 30. 8. 2012
Lenka Coufalová - člen představenstva
Zhoř, 110, PSČ 588 26
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 8. 2012
od 6. 10. 2003 do 6. 8. 2008
Ing. Karel Pejcha - předseda představenstva
Jamné, č.74, PSČ 588 27
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 4. 7. 2003 - 24. 6. 2008
od 6. 10. 2003 do 6. 8. 2008
Jana Lokvencová - místopředsedkyně představenstva
Jamné, 149, PSČ 588 27
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 4. 7. 2003 - 24. 6. 2008
od 6. 10. 2003 do 6. 8. 2008
Jiřina Skryjová - členka představenstva
Nadějov, č.70, PSČ 588 27
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 6. 2008
od 6. 10. 2003 do 6. 8. 2008
Ing. Jan Coufal - člen představenstva
Zhoř, č.110, PSČ 588 26
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 6. 2008
od 29. 1. 2002 do 6. 10. 2003
Ing. Karel Pejcha - předseda představenstva
Jamné, č.74, PSČ 588 27
den vzniku členství: 17. 4. 2000
den vzniku funkce: 17. 4. 2000
od 29. 1. 2002 do 6. 10. 2003
Marie Formáčková - místopředsedkyně představenstva
Jamné, č.27, PSČ 588 27
den vzniku členství: 17. 4. 2000 - 24. 6. 2003
den vzniku funkce: 17. 4. 2000 - 24. 6. 2003
od 29. 1. 2002 do 6. 10. 2003
Jiřina Skryjová - členka představenstva
Nadějov, č.70, PSČ 588 27
den vzniku funkce: 17. 4. 2000
od 17. 4. 2000 do 29. 1. 2002
Ing. Karel Pejcha - předseda představenstva
Jamné, č.74, PSČ 588 27
den vzniku funkce: 17. 4. 2001
od 17. 4. 2000 do 29. 1. 2002
Marie Formáčková - místopředsedkyně představenstva
Jamné, č.27, PSČ 588 27
den vzniku funkce: 17. 4. 2001
od 17. 4. 2000 do 29. 1. 2002
Jiřina Skryjová - členka představenstva
Nadějov, č.70, PSČ 588 27
den vzniku funkce: 17. 4. 2001
od 17. 4. 2000 do 6. 10. 2003
Ing. Jan Coufal - člen představenstva
Zhoř, č.110, PSČ 588 26
den vzniku funkce: 17. 4. 2000
od 30. 7. 2015
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem sp olečnosti.
od 29. 1. 2002 do 30. 7. 2015
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 17. 4. 2000 do 29. 1. 2002
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 22. 12. 2016
Ing. PETR EHL, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Kudeříkové, PSČ 148 00
den vzniku členství: 31. 8. 2016
od 11. 11. 2016
Ing. ROMAN JAKOUBEK - člen dozorčí rady
Dobronín, Filipovské Chaloupky, PSČ 588 13
den vzniku členství: 16. 6. 2015
od 13. 9. 2016 do 22. 12. 2016
Ing. PETR EHL, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Na Třebešíně, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 8. 2016
od 30. 7. 2015
Ing. KAREL PEJCHA - předseda dozorčí rady
Jamné, , PSČ 588 27
den vzniku členství: 16. 6. 2015
den vzniku funkce: 16. 6. 2015
od 30. 7. 2015 do 13. 9. 2016
Ing. PETR SEZEMSKÝ - člen dozorčí rady
Pelhřimov, Konečná, PSČ 393 01
den vzniku členství: 16. 6. 2015 - 31. 8. 2016
od 30. 7. 2015 do 11. 11. 2016
Ing. ROMAN JAKOUBEK - člen dozorčí rady
Dobronín, Polenská, PSČ 588 12
den vzniku členství: 16. 6. 2015
od 18. 7. 2014 do 30. 7. 2015
Ing. ROMAN JAKOUBEK - předseda dozorčí rady
Dobronín, Polenská, PSČ 588 12
den vzniku členství: 24. 8. 2012 - 16. 6. 2015
den vzniku funkce: 10. 6. 2014 - 16. 6. 2015
od 18. 7. 2014 do 30. 7. 2015
MILAN ČADA - člen dozorčí rady
Zhoř, , PSČ 588 26
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 16. 6. 2015
od 18. 7. 2014 do 30. 7. 2015
Ing. PETR SEZEMSKÝ - člen dozorčí rady
Pelhřimov, Konečná, PSČ 393 01
den vzniku členství: 24. 8. 2012 - 16. 6. 2015
od 30. 8. 2012 do 18. 7. 2014
Ing. Petr Sezemský - předseda dozorčí rady
Pelhřimov, Konečná 1576, PSČ 393 01
den vzniku členství: 24. 8. 2012
den vzniku funkce: 24. 8. 2012 - 10. 6. 2014
od 30. 8. 2012 do 18. 7. 2014
Ing. Roman Jakoubek - člen dozorčí rady
Dobronín, , PSČ 588 12
den vzniku členství: 24. 8. 2012
od 6. 8. 2008 do 30. 8. 2012
Marie Mokrá - předseda dozorčí rady
Bohdalov, 242, PSČ 592 13
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 8. 2012
den vzniku funkce: 17. 7. 2008 - 24. 8. 2012
od 6. 8. 2008 do 30. 8. 2012
Karel Kašík - člen dozorčí rady
Rybné, 13
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 8. 2012
od 6. 8. 2008 do 18. 7. 2014
Bohuslava Krejčová - člen dozorčí rady
Zhoř, 119
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 10. 6. 2014
od 6. 10. 2003 do 6. 8. 2008
Marie Mokrá - předsedkyně
Bohdalov, č.242, PSČ 592 13
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 12. 8. 2003 - 24. 6. 2008
od 6. 10. 2003 do 6. 8. 2008
Karel Kašík - člen
Rybné, 13
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 6. 2008
od 6. 10. 2003 do 6. 8. 2008
Vlastimil Pavlíček - člen
Nadějov, 43, PSČ 588 27
den vzniku členství: 23. 6. 2003 - 24. 6. 2008
od 17. 4. 2000 do 6. 10. 2003
Marie Mokrá - předsedkyně
Bohdalov, č.242, PSČ 592 13
den vzniku členství: 17. 4. 2000
den vzniku funkce: 17. 4. 2000
od 17. 4. 2000 do 6. 10. 2003
Vlastimil Pavlíček - místopředseda
Nadějov, č.43, PSČ 588 27
den vzniku členství: 17. 4. 2000
den vzniku funkce: 17. 4. 2000
od 17. 4. 2000 do 6. 10. 2003
Josef Novák - člen
Rybné, č.10, PSČ 588 27
den vzniku funkce: 17. 4. 2000 - 24. 6. 2003
Akcionáři
od 17. 4. 2000 do 18. 6. 2001
Zemědělské družstvo Zhoř, IČO: 00137324
Zhoř, č.92, PSČ 588 26
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 653,03 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 705,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-9
+
-
2.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-23
+
-
3.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-80
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-83
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-149
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services