Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

DGC a.s. v likvidaci
IČO: 25649698

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 2. 1998
Obchodní firma
od 2. 4. 2015

DGC a.s. v likvidaci

od 6. 1. 2005 do 2. 4. 2015

DGC a.s.

od 4. 3. 1999 do 6. 1. 2005

Dolmen Property Development, a.s.

od 27. 2. 1998 do 4. 3. 1999

Dolmen Property Developement, a.s.

Sídlo
od 9. 10. 2007 do 23. 1. 2015
Praha 5, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00
od 31. 1. 2001 do 9. 10. 2007
Praha 5, Na Hřebenkách 21, PSČ 150 00
od 27. 2. 1998 do 31. 1. 2001
Praha 3, Koněvova 31
IČO
od 27. 2. 1998

25649698

Identifikátor datové schránky:u2xdp9y
Právní forma
od 27. 2. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5237 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 10. 2010
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 11. 10. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 1. 2005 do 11. 10. 2010
- provádění staveb jejich změn a odstraňování
od 27. 2. 1998 do 6. 1. 2005
- Propagační a reklamní činnost
od 27. 2. 1998 do 11. 10. 2010
- Činnost realitní kanceláře
od 27. 2. 1998 do 11. 10. 2010
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 2. 1998 do 11. 10. 2010
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 20. 3. 2008 do 7. 5. 2008
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti DGC a.s. z důvodu získání finančních prostředků pro další rozvoj činnosti o částku 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 144 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, a to : - 8 ks (osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých) každá,- - 6 ks (šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) každá, - 30 ks (třicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá a - 100 ks (sto kusů) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurs nově vydávaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech nově vydaných akcií tedy bude činit 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). -- Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti DGC a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost Dwayne Rodgers, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Obrovského 402/11, PSČ 141 00, IČ 259 32 144, zapsaná v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9290. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určenému zájemci ? společnosti Dwayne Rodgers, a.s. spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány be z využití přednostního práva předem určeným zájemcem ? společností Dwayne Rodgers, a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odklad u poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost Dwayne Rodgers, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Obrovského 402/11, PSČ 141 00, IČ 259 32 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9290 má na základě smluv o půjčce ze dne 21.12.2007 (500.000,-- Kč), ze dne 17.1.2008 (2.000.000,-- Kč) a ze dne 18.1.2008 (2.500.000,-- Kč) pohledávku za společností DGC a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl B, vložce 5237 v celkové výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Potvrzení auditora Ing. Karla Heteše tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Dwayne Rodgers, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých), kterou má na základě půjček ze dnů 21.12.2007, 17.1.2008 a 18.1.2008 proti pohledávce spole čnosti DGC a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), která vznikne společnosti DGC a.s. za společností Dwayne Rodgers, a.s. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány společností Dwayne Rodgers, a.s. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Dwayne Rodgers, a.s. kterou má společnost Dwayne Rodgers, a.s. vůči společnosti DGC a.s. a.s. proti pohledávce společnosti DGC a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s o známením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
od 31. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Valná hromada konaná dne 4.8.2000 rozhodla o tom, že se zvyšuje základní jmění společnosti z jeho dosavadní výše 1,000.000,- na částku Kč 2,000.000,- bez emisního ažia, upsáním 10 ks nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovi té hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-, veřejně neobchodovatelných, bez možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění s tím, že akcionáři využívají své přednostní právo k úpisu nových akcií. Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v souladu s ustanove- ním § 205 obch.zák. upsány na základě dohody akcionářů.
od 1. 11. 1999 do 31. 1. 2001
- Usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 15. září 1999: Valná hromada schválila, že 1. se zvyšuje základní jmění společnosti z jeho dosavadní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 45,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů pět set tisíc korun českých) na částku 46,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů pět set tisíc korun českých), nebude připuštěno upisování akcií nad částku, o níž je základní jmění zvyšováno. 2. zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním celkem padesáti kusů kmenových akcií znějících na majitele, přičemž tyto akcie budou vydány v listnné podobě a nebudou veřejně obchodovaatelné, z nichž bude: 2.1. 45 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč 2.2. 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 3. všechny nově vydané akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Ron a.s., se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 21, identifikační číslo 44269331, 4. úpis akcií začně následujícího dne poté, co nabude účinnosti usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to na písemnou výzvu představenstva v jím určených prostorách společnosti, lhůta pro upisování akcií bude 30 dnů. 5. všechny akcie budou nabídnuty výše uvedenému, předem určenému zájemci, který je splatí nepeněžitým vkladem, (tedy nebude využíváno přednostní právo akcionářů upsat nové akcie). Tento zájemce je povinen splatit celý emisní kurz akcií ve lhůtě 15 (slovy patnácti) dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů, v sídle společnosti, nejpozději před dnem podání návrhu na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku, do rukou stanoveného správce vkladu, kterému předá nepeněžitý vklad formou písemného prohlášení vkladatele, 6. správcem vkladu je jmenován pan Ing. Jaroslav Vodřička, r.č. xxxx, dříve bytem Praha 8, Pernerova 294/13, nyní bytem Davle, Sázava, V Kopci 29, okres Praha - západ, 7. Emisní kurz nově vydaných akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se neupisuje, 8. schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým mají být předem určeným zájemcem všechny nově vydané akcie splaceny, a kterým je celek pozemků, zapsaných u Katastrálního úřadu Praha - město na listu vlastnictví č. 3099 pro obec Praha, katastrální území Smíchov, a to pozemků č. 2309/1 o výměře 835 m2 (zastavěná plocha bez stavby) a č. 2310/1 o výměře 3.203 m2 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně na ně zpracované přípravné, projektové a správní dokumentace (stavba Mrázovka II), jichž je společnost Ron a.s. vlastníkem v rozsahu a na základě ocenění vyjádřeném ve dvou znaleckých posudcích, kterými jsou 8.1. znalecké ocenění vypracované dne 31.8.1999 Ing. Janem Kontou, Praha 10, U Zdravotního ústavu 3, znalcem z oboru stavebnictví pro odvětví stavby obytné, a z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod pořadovým číslem 1121 - 121/1999, a v němž je tento nepeněžitý vklad oceněn částkou 46,000.000,- Kč, 8.2. znaleckým oceněním vypracovaným dne 30.8.1999 Ing. Jiřím Pleyerem, Praha 8, Kobyliské náměstí 261/8, znalcem z oboru ekonomika pro odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví - odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské, pod pořadovým číslem 871 - 69/99, a v němž je tento nepeněžitý vklad oceněn částkou 45,500.000,- Kč, 9. schvaluje se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu v souladu s oceněním uvedeným pod body 8.1. a 8.2. tohoto usnesení částkou 45,500.000,- Kč.
Kapitál
od 7. 5. 2008
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 8. 2001 do 7. 5. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2001 do 24. 8. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 2. 1998 do 31. 1. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 29. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 24.
od 29. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 29. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 29. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 7. 5. 2008 do 29. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24.
od 7. 5. 2008 do 29. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 7. 5. 2008 do 29. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 7. 5. 2008 do 29. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 6. 1. 2005 do 7. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 6. 1. 2005 do 7. 5. 2008
listinná podoba
od 6. 1. 2005 do 7. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 6. 1. 2005 do 7. 5. 2008
listinná podoba
od 24. 8. 2001 do 6. 1. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 24. 8. 2001 do 6. 1. 2005
listinná podoba, kmenové akcie
od 4. 3. 1999 do 24. 8. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 4. 3. 1999 do 24. 8. 2001
listinná podoba
od 27. 2. 1998 do 4. 3. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 27. 2. 1998 do 4. 3. 1999
listinná podoba
Statutární orgán
od 11. 11. 2013 do 23. 1. 2015
STANISLAV RON - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013 - 18. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 2. 2013 - 18. 11. 2014
od 29. 5. 2013 do 29. 5. 2013
STANISLAV RON - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
den vzniku funkce: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
od 29. 5. 2013 do 11. 11. 2013
STANISLAV RON - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013
den vzniku funkce: 25. 2. 2013
od 29. 5. 2013 do 23. 1. 2015
EVA KOTKOVÁ - člen představenstva
Praha 6 - Veleslavín, Krásného, PSČ 162 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013 - 18. 11. 2014
od 29. 5. 2013 do 23. 1. 2015
MILAN ŠOTEK - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013 - 18. 11. 2014
od 11. 10. 2010 do 29. 5. 2013
Stanislav Ron - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Taškentská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
den vzniku funkce: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
od 11. 10. 2010 do 29. 5. 2013
Milan Šotek - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
od 11. 10. 2010 do 29. 5. 2013
Eva Kotková - člen představenstva
Praha 6 - Veleslavín, Krásného, PSČ 162 00
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
od 9. 10. 2007 do 11. 10. 2010
Stanislav Ron - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
den vzniku funkce: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
od 9. 10. 2007 do 11. 10. 2010
Eva Kotková - člen představenstva
Praha 6 - Veleslavín, Krásného 337/1, PSČ 167 02
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
od 9. 10. 2007 do 11. 10. 2010
Milan Šotek - člen představenstva
Praha 5, Neustupného 1833/20, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
od 8. 10. 2007 do 9. 10. 2007
Stanislav Ron - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4
den vzniku členství: 1. 3. 2003 - 24. 2. 2006
den vzniku funkce: 1. 3. 2003 - 24. 2. 2006
od 8. 10. 2007 do 9. 10. 2007
Eva Kotková - člen představenstva
Praha 6 - Veleslavín, Krásného 337/1, PSČ 167 02
den vzniku členství: 5. 3. 2004 - 24. 2. 2006
od 6. 1. 2005 do 9. 10. 2007
Milan Šotek - člen představenstva
Praha 5, Neustupného 1833/20, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 24. 2. 2006
od 10. 11. 2001 do 6. 1. 2005
Ing. Raduše Řezníčková - člen
Praha 5, Na Hřebenkách 21
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 4. 8. 2004
od 4. 3. 1999 do 8. 10. 2007
Eva Kotková - člen představenstva
Praha 6, Krásného 337/1
den vzniku členství: 4. 3. 1999 - 5. 3. 2004
od 27. 2. 1998 do 4. 3. 1999
Ing. Michal Horák - člen představenstva
Praha 5, Běhounkova 2303/3
od 27. 2. 1998 do 31. 1. 2001
Ing. Jaroslav Vondřička - místopředseda představenstva
Praha 8, Pernerova 294/13
od 27. 2. 1998 do 8. 10. 2007
Stanislav Ron - předseda představenstva
Praha 10, Taškentská 1415/4
den vzniku členství: 27. 2. 1998 - 1. 3. 2003
den vzniku funkce: 27. 2. 1998 - 1. 3. 2003
od 23. 1. 2015
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně.
od 31. 1. 2001 do 23. 1. 2015
Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat každý člen představenstva, a to každý samostatně.
od 27. 2. 1998 do 31. 1. 2001
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda a místopředseda představenstva a to každý samostatně.
Likvidace
od 20. 5. 2016
Ing. PETR PAKOSTA
Praha - Vinohrady, Na Švihance, PSČ 120 00
od 23. 1. 2015 do 20. 5. 2016
Ing. PETR PAKOSTA
Náchod, Purkyňova, PSČ 547 01
Dozorčí rada
od 29. 11. 2013 do 23. 1. 2015
STANISLAV RON - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Krkonošská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013 - 18. 11. 2014
od 29. 5. 2013 do 29. 11. 2013
STANISLAV RON - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013
od 29. 5. 2013 do 23. 1. 2015
RADUŠE ŘEZNÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013 - 18. 11. 2014
den vzniku funkce: 22. 2. 2013 - 18. 11. 2014
od 29. 5. 2013 do 23. 1. 2015
HANA DAVIDOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Nad Strakovkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 2. 2013 - 18. 11. 2014
od 11. 10. 2010 do 29. 5. 2013
Ing. Raduše Řezníčková - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
den vzniku funkce: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
od 11. 10. 2010 do 29. 5. 2013
Stanislav Ron - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
od 11. 10. 2010 do 29. 5. 2013
Ing. Hana Davidová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Nad Strakovkou 2281/22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 20. 2. 2013
od 9. 10. 2007 do 11. 10. 2010
Stanislav Ron - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
od 9. 10. 2007 do 11. 10. 2010
Ing. Raduše Řezníčková - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
den vzniku funkce: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
od 9. 10. 2007 do 11. 10. 2010
Ing. Hana Davidová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Nad Strakovkou 2281/22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 20. 2. 2010
od 8. 10. 2007 do 9. 10. 2007
Stanislav Ron
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 5. 3. 2004 - 24. 2. 2006
od 6. 1. 2005 do 9. 10. 2007
Ing. Raduše Řezníčková - člen dozorčí rady
Praha 5, Na Hřebenkách 1196/21, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 24. 2. 2006
od 6. 1. 2005 do 9. 10. 2007
Ing. Hana Davidová - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Strakovkou 2281/22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 24. 2. 2006
od 31. 1. 2001 do 6. 1. 2005
JUDr. Eva Matyášová - člen dozorčí rady
Praha 5, Na Šumavě 4
od 4. 3. 1999 do 31. 1. 2001
Ing. Raduše Řezníčková - člen dozorčí rady
Praha 5, Na Hřebenkách 21
od 4. 3. 1999 do 8. 10. 2007
Stanislav Ron - člen dozorčí rady
Praha 10, Taškentská 1415
den vzniku členství: 4. 3. 1999 - 5. 3. 2004
od 27. 2. 1998 do 4. 3. 1999
Ing. Jan Marek - člen dozorčí rady
Praha 5, Na Celné 439/9
od 27. 2. 1998 do 4. 3. 1999
JUDr. Božena Čechová - člen dozorčí rady
Praha 4, Cuřínova 589
od 27. 2. 1998 do 6. 1. 2005
Ing. Petr Pakosta - člen dozorčí rady
Ohnišov-Zákraví, 18
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 1 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 5 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 10 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Zákaz prodeje se vrací. Alza už musí zaplatit přes milion, padly i další pokuty

17. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 13 komentářů

Zákaz prodeje se vrací. Alza už musí zaplatit přes milion, padly i další pokuty

Zatímco prodavači můžou o svátcích zůstat doma, víc práce mají zaměstnanci České obchodní inspekce. Ta dosud uskutečnila 2267 kontrol a rozdala 26 pokut.

Známe nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo uspěl ve světové soutěži

16. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 2 komentáře

Známe nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo uspěl ve světové soutěži

Titul Bankovka roku 2018 míří do Kanady. Vítězná bankovka je orientovaná na výšku, stejně jako většina dalších finalistů. Která z šestnácti nominovaných nejvíc zaujala vás?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 707,99 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 760,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+25
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+11
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-24
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-37
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-72
+
-

Články na Heroine.cz

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

A zase na misi!

A zase na misi!

Před osmi lety odjela Lucie Brázdová na svou první misi s humanitární organizací Lékaři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services