HAPPY END CZ, a.s., IČO: 25649761 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti HAPPY END CZ, a.s. Údaje byly staženy 23. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25649761. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25649761 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 3. 1998
Obchodní firma
od 3. 3. 1998

HAPPY END CZ, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 3. 3. 1998 do 5. 12. 2016
Praha 7, Argentinská 3/772
IČO
od 3. 3. 1998

25649761

DIČ

CZ25649761

Identifikátor datové schránky:ridqbab
Právní forma
od 3. 3. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5238 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 11. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 11. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 3. 3. 1998
- výroba a kompletace požárních, havarijních a adsorpčních prostředků (vyjma činností uvedených v příloze 1-2 živnost. zákona)
od 3. 3. 1998
- školící a konzultační činnost v oblasti ekologie
od 3. 3. 1998
- organizačně-ekonomické poradenství
od 3. 3. 1998
- marketing, propagace, reklama
od 3. 3. 1998 do 13. 11. 2001
- účetní poradenství
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 23. 1. 2019 do 4. 2. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.01.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií společn osti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen peněžitými vklady určených zájemců. Před rozhodnutím o tomto zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií podle ust. § 484 až 490 Zákona o obchodních korporacích, a proto nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 40 (slovy: čtyřicet) kusů nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou kmenové, ve formě na jméno a budou vydány jako cenné papíry. d) Protože se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, bude všech celkem 40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenné papíry, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), nabídnuto k úpisu předem určeným zájemcům takto: (i) Davidovi Lošťákovi, dat. nar. 22. března 1982, bydliště Argentinská 772/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, bude nabídnuto k úpisu celkem 20 (slovy: dvacet) kusů nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). Všechny tyto akcie budou kmenové, ve formě na jméno a budou vydány jako cenné papíry. (ii) Štěpánovi Ellederovi, dat. nar. 31. března 1974, bydliště Na vyhlídce 827/52, Prosek, 190 00 Praha 9, bude nabídnuto k úpisu celkem 20 (slovy: dvacet) kusů nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). Všechny tyto akcie budou kmenové, ve formě na jméno a budou vydány jako cenné papíry. e) Předem určení zájemci splatí emisní kurs všech nových akcií výlučně peněžitým vkladem. f) Předem určení zájemci upíší akcie v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. g) Upisovací lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem činí jeden měsíc ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Počátek běhu upisovací lhůt y pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je společnost povinna předem určenému zájemci odeslat spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady s polečnosti o zvýšení základního kapitálu nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. h) Navrhovaná výše emisního kursu každé jedné nově upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tj. je rovna její jmenovité hodnotě. i) Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí předem určení zájemci, jako upisovatelé, v penězích na bankovní účet společnosti číslo: 219xxxx (IBAN: CZ41 0300 0000 0002 1903 0685, SWIFT: CEKOCZPP), vedený u Československé obchodní banky, a.s. Předem určení zájemci jsou povinni ve lhůtě do pěti dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích, splatit na uvedený účet nejméně 100 % emisního kursu jimi upsaných akcií.
od 3. 4. 2015 do 3. 4. 2015
- Usnesení valné hromady společnosti HAPPY END CZ, a.s. ze dne 13.01.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti HAPPY END CZ, a.s. rozhoduje takto: 1)Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.080.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2)Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. 3)Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 12 (slovy: dvanáct) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). 4)Upisování nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. V druhém kole upisování má každý akcionář přednostní právo na upsání těch akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, a to v souladu s ust. § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 5)Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: a)v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; b)místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo společnosti HAPPY END CZ, a.s., tj. Praha 7, Argentinská 3/772 na adrese Praha 7, Argentinská 3/772, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; c)lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacíc h, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o přednostním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 zákona o obchodních korporacích bude společností také zveřejněna v obchodním věstníku; d)na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši (po zaokrouhlení na tři desetinná místa) 0,118 (slovy: žádná celá jedno sto osmnáct tisícin) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); e)upisovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpo vídá její jmenovité hodnotě, a činí 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); f)upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 268xxxx (IBAN: CZ07 0300 0000 0002 6828 6345, SWIFT: CEKOCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Československé obchodní banky, a.s. 6)Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: a)v druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních korporacích neúčinné, upsat kterýkoli z akcionářů či kteříkoli akcionáři společnosti, a to na základě využití přednostního práva podle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; b)místem pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování je sídlo společnosti HAPPY END CZ, a.s., tj. Praha 7, Argentinská 3/772 na adrese Praha 7, Argentinská 3/772, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; c)lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva (2) týdny a začne běžet dne 16. 2. 2015; d)upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií byl o podle zákona o obchodních korporacích neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); e)upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 268xxxx (IBAN: CZ07 0300 0000 0002 6828 6345, SWIFT: CEK OCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Československé obchodní banky, a.s.
Kapitál
od 4. 2. 2019
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 3. 1998 do 3. 4. 2015
Základní kapitál 1 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 1. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 142 v zaknihované podobě.
od 23. 1. 2020
Akcie na jméno 90 000, počet akcií: 12 v zaknihované podobě.
od 4. 2. 2019 do 23. 1. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 142 v listinné podobě.
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 102 v listinné podobě.
od 3. 4. 2015 do 23. 1. 2020
Akcie na jméno 90 000, počet akcií: 12 v listinné podobě.
od 3. 3. 1998 do 3. 4. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 102.
od 3. 3. 1998 do 3. 4. 2015
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 14. 7. 2022
DAVID LOŠŤÁK - člen představenstva
Praha - Střešovice, Na zástřelu, PSČ 169 00
den vzniku členství: 22. 1. 2019
od 15. 6. 2021
Ing. MILAN RICHTER - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 5. 2021
den vzniku funkce: 25. 5. 2021
od 4. 2. 2019
ŠTĚPÁN ELLEDER - člen představenstva
Praha - Prosek, Na vyhlídce, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 1. 2019
od 4. 2. 2019 do 14. 7. 2022
DAVID LOŠŤÁK - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 1. 2019
od 4. 11. 2017 do 4. 2. 2019
JANA LOŠŤÁKOVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 6. 2017 - 22. 1. 2019
od 5. 12. 2016 do 4. 11. 2017
JANA LOŠŤÁKOVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 6. 2012 - 11. 6. 2017
od 16. 11. 2016 do 15. 6. 2021
Ing. MILAN RICHTER - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2016 - 25. 5. 2021
den vzniku funkce: 24. 6. 2016 - 25. 5. 2021
od 16. 11. 2016 do 15. 6. 2021
Ing. JAN ČERNÍK - člen představenstva
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 24. 6. 2016 - 25. 5. 2021
od 26. 6. 2016 do 16. 11. 2016
Ing. JAN ČERNÍK - člen představenstva
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 24. 6. 2016
od 2. 6. 2016 do 16. 11. 2016
Ing. MILAN RICHTER - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 18. 8. 2011 - 24. 6. 2016
od 12. 12. 2012 do 5. 12. 2016
Jana Lošťáková - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 6. 2012
od 4. 11. 2011 do 12. 12. 2012
Jana Lošťáková - člen představenstva
Praha 7, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 8. 2011 - 11. 6. 2012
od 4. 11. 2011 do 2. 6. 2016
Ing. Milan Richter - předseda představenstva
Praha 7, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 18. 8. 2011
od 4. 11. 2011 do 26. 6. 2016
Ing. Jan Černík - člen představenstva
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 26. 1. 2010 do 4. 11. 2011
Ing. Jan Černík - člen představenstva
Neratovice, Valtrových 78, PSČ 277 11
od 3. 3. 1998 do 26. 1. 2010
Ing. Jan Černík - člen představenstva
Veliká Ves u Prahy, č. 47, PSČ 250 71
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
Alois Lošťák - předseda představenstva
Praha 7, Argentinská 3/772, PSČ 170 00
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
Ing. Milan Richter - člen představenstva
Praha 7, Tusarova 37/1179, PSČ 170 00
od 3. 4. 2015
Za Společnost jedná a Společnost navenek zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 4. 11. 2011 do 3. 4. 2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
K jednání za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, každý samostatně.
Prokura
od 29. 6. 2022
ROMAN ŠILHA
Praha - Ďáblice, Kostelecká, PSČ 182 00
od 29. 6. 2022
ONDŘEJ SOBIČKA
Praha - Malá Strana, Janáčkovo nábřeží, PSČ 150 00
od 29. 6. 2022
Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně v rozsahu svého zmocnění. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Dozorčí rada
od 29. 6. 2022
Ing. IVAN RICHTER - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 5. 2021
od 15. 6. 2021 do 29. 6. 2022
Bc. IVAN RICHTER - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 5. 2021
od 10. 12. 2020
LYDIE ELLEDEROVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Prosek, Na vyhlídce, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 11. 2020
den vzniku funkce: 25. 11. 2020
od 10. 12. 2020 do 15. 6. 2021
Mgr. Bc. ALENA ČERNÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 28. 5. 2019 - 25. 5. 2021
od 28. 8. 2019
EVA RICHTEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 5. 2019
od 28. 8. 2019 do 10. 12. 2020
Mgr. Bc. ALENA ČERNÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 28. 5. 2019
den vzniku funkce: 28. 5. 2019 - 25. 11. 2020
od 4. 2. 2019 do 28. 8. 2019
Mgr. Bc. ALENA ČERNÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 15. 12. 2014 - 28. 5. 2019
den vzniku funkce: 22. 1. 2019 - 28. 5. 2019
od 4. 2. 2019 do 17. 6. 2020
JANA LOŠŤÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 1. 2019 - 5. 6. 2020
od 4. 11. 2017 do 4. 2. 2019
FRANTIŠEK BONDRA - člen dozorčí rady
Dolní Lhota, Slepá, PSČ 747 66
den vzniku členství: 27. 6. 2017 - 22. 1. 2019
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
DAVID LOŠŤÁK - předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 12. 2014 - 22. 1. 2019
den vzniku funkce: 15. 12. 2014 - 22. 1. 2019
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
Mgr. Bc. ALENA ČERNÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 15. 12. 2014
od 3. 4. 2015 do 28. 8. 2019
EVA RICHTEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 12. 2014 - 28. 5. 2019
od 24. 7. 2013 do 3. 4. 2015
DAVID LOŠŤÁK - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
den vzniku funkce: 15. 12. 2009 - 14. 12. 2014
od 4. 11. 2011 do 3. 4. 2015
Mgr. Bc. Alena Černíková - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových 78, PSČ 277 11
den vzniku členství: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
den vzniku funkce: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
od 26. 1. 2010 do 4. 11. 2011
Bc. Alena Černíková - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových 78, PSČ 277 11
den vzniku členství: 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 29. 12. 2009
Lydie Ellederová - člen dozorčí rady
Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 19. 10. 2007 - 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 29. 12. 2009
Alena Černíková - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových 78/6, PSČ 277 11
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2007 - 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 26. 1. 2010
Alena Černíková - člen dozorčí rady
Veliká Ves U Prahy, 47, PSČ 250 71
den vzniku členství: 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 24. 7. 2013
David Lošťák - předseda dozorčí rady
Praha 7, Argentinská 3, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 15. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 3. 4. 2015
Eva Richterová - člen dozorčí rady
Praha 7, Tusarova 37, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
den vzniku funkce: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
od 24. 3. 2003 do 29. 12. 2009
Ing. Zorka Havířová - předseda
Praha 6, Pětidomí 1/111, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 19. 10. 2007
den vzniku funkce: 6. 12. 2002 - 19. 10. 2007
od 24. 3. 2003 do 29. 12. 2009
Ing. Viktorie Pikorová - člen
Vysoká, Bosyně 39, PSČ 277 24
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 19. 10. 2007
od 3. 3. 1998 do 24. 3. 2003
Ing. Petr Jelínek - předseda dozorčí rady
Praha 7, Dobrovského 21, PSČ 170 00
od 3. 3. 1998 do 24. 3. 2003
Marie Ettelová - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Kajetánkou 26, PSČ 169 00
od 3. 3. 1998 do 29. 12. 2009
JUDr. Josef Janota - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Hroudě 18/942, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-12

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-16

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-33

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-70

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-96

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-116

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services