Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HAPPY END CZ, a.s.
IČO: 25649761

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 3. 1998
Obchodní firma
od 3. 3. 1998

HAPPY END CZ, a.s.

Sídlo
od 3. 3. 1998 do 5. 12. 2016
Praha 7, Argentinská 3/772
IČO
od 3. 3. 1998

25649761

Identifikátor datové schránky:ridqbab
Právní forma
od 3. 3. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5238 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 11. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 11. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 3. 3. 1998
- výroba a kompletace požárních, havarijních a adsorpčních prostředků (vyjma činností uvedených v příloze 1-2 živnost. zákona)
od 3. 3. 1998
- školící a konzultační činnost v oblasti ekologie
od 3. 3. 1998
- organizačně-ekonomické poradenství
od 3. 3. 1998
- marketing, propagace, reklama
od 3. 3. 1998 do 13. 11. 2001
- účetní poradenství
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 23. 1. 2019 do 4. 2. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.01.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií společn osti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen peněžitými vklady určených zájemců. Před rozhodnutím o tomto zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií podle ust. § 484 až 490 Zákona o obchodních korporacích, a proto nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 40 (slovy: čtyřicet) kusů nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou kmenové, ve formě na jméno a budou vydány jako cenné papíry. d) Protože se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, bude všech celkem 40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenné papíry, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), nabídnuto k úpisu předem určeným zájemcům takto: (i) Davidovi Lošťákovi, dat. nar. 22. března 1982, bydliště Argentinská 772/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, bude nabídnuto k úpisu celkem 20 (slovy: dvacet) kusů nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). Všechny tyto akcie budou kmenové, ve formě na jméno a budou vydány jako cenné papíry. (ii) Štěpánovi Ellederovi, dat. nar. 31. března 1974, bydliště Na vyhlídce 827/52, Prosek, 190 00 Praha 9, bude nabídnuto k úpisu celkem 20 (slovy: dvacet) kusů nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). Všechny tyto akcie budou kmenové, ve formě na jméno a budou vydány jako cenné papíry. e) Předem určení zájemci splatí emisní kurs všech nových akcií výlučně peněžitým vkladem. f) Předem určení zájemci upíší akcie v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. g) Upisovací lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem činí jeden měsíc ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Počátek běhu upisovací lhůt y pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je společnost povinna předem určenému zájemci odeslat spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady s polečnosti o zvýšení základního kapitálu nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. h) Navrhovaná výše emisního kursu každé jedné nově upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tj. je rovna její jmenovité hodnotě. i) Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí předem určení zájemci, jako upisovatelé, v penězích na bankovní účet společnosti číslo: 219xxxx (IBAN: CZ41 0300 0000 0002 1903 0685, SWIFT: CEKOCZPP), vedený u Československé obchodní banky, a.s. Předem určení zájemci jsou povinni ve lhůtě do pěti dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích, splatit na uvedený účet nejméně 100 % emisního kursu jimi upsaných akcií.
od 3. 4. 2015 do 3. 4. 2015
- Usnesení valné hromady společnosti HAPPY END CZ, a.s. ze dne 13.01.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti HAPPY END CZ, a.s. rozhoduje takto: 1)Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.080.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2)Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. 3)Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 12 (slovy: dvanáct) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). 4)Upisování nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. V druhém kole upisování má každý akcionář přednostní právo na upsání těch akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, a to v souladu s ust. § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 5)Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: a)v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; b)místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo společnosti HAPPY END CZ, a.s., tj. Praha 7, Argentinská 3/772 na adrese Praha 7, Argentinská 3/772, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; c)lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacíc h, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o přednostním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 zákona o obchodních korporacích bude společností také zveřejněna v obchodním věstníku; d)na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši (po zaokrouhlení na tři desetinná místa) 0,118 (slovy: žádná celá jedno sto osmnáct tisícin) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); e)upisovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpo vídá její jmenovité hodnotě, a činí 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); f)upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 268xxxx (IBAN: CZ07 0300 0000 0002 6828 6345, SWIFT: CEKOCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Československé obchodní banky, a.s. 6)Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: a)v druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních korporacích neúčinné, upsat kterýkoli z akcionářů či kteříkoli akcionáři společnosti, a to na základě využití přednostního práva podle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; b)místem pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování je sídlo společnosti HAPPY END CZ, a.s., tj. Praha 7, Argentinská 3/772 na adrese Praha 7, Argentinská 3/772, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; c)lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva (2) týdny a začne běžet dne 16. 2. 2015; d)upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií byl o podle zákona o obchodních korporacích neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých); e)upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 268xxxx (IBAN: CZ07 0300 0000 0002 6828 6345, SWIFT: CEK OCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Československé obchodní banky, a.s.
Kapitál
od 4. 2. 2019
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 3. 1998 do 3. 4. 2015
Základní kapitál 1 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 2. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 142.
od 3. 4. 2015
Akcie na jméno 90 000, počet akcií: 12.
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 102.
od 3. 3. 1998 do 3. 4. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 102.
od 3. 3. 1998 do 3. 4. 2015
v listinné podobě
Statutární orgán
od 4. 2. 2019
DAVID LOŠŤÁK - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 1. 2019
od 4. 2. 2019
ŠTĚPÁN ELLEDER - člen představenstva
Praha - Prosek, Na vyhlídce, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 1. 2019
od 4. 11. 2017 do 4. 2. 2019
JANA LOŠŤÁKOVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 6. 2017 - 22. 1. 2019
od 5. 12. 2016 do 4. 11. 2017
JANA LOŠŤÁKOVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 6. 2012 - 11. 6. 2017
od 16. 11. 2016
Ing. MILAN RICHTER - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 16. 11. 2016
Ing. JAN ČERNÍK - člen představenstva
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 24. 6. 2016
od 26. 6. 2016 do 16. 11. 2016
Ing. JAN ČERNÍK - člen představenstva
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 24. 6. 2016
od 2. 6. 2016 do 16. 11. 2016
Ing. MILAN RICHTER - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 18. 8. 2011 - 24. 6. 2016
od 12. 12. 2012 do 5. 12. 2016
Jana Lošťáková - člen představenstva
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 6. 2012
od 4. 11. 2011 do 12. 12. 2012
Jana Lošťáková - člen představenstva
Praha 7, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 8. 2011 - 11. 6. 2012
od 4. 11. 2011 do 2. 6. 2016
Ing. Milan Richter - předseda představenstva
Praha 7, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 18. 8. 2011
od 4. 11. 2011 do 26. 6. 2016
Ing. Jan Černík - člen představenstva
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 26. 1. 2010 do 4. 11. 2011
Ing. Jan Černík - člen představenstva
Neratovice, Valtrových 78, PSČ 277 11
od 3. 3. 1998 do 26. 1. 2010
Ing. Jan Černík - člen představenstva
Veliká Ves u Prahy, č. 47, PSČ 250 71
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
Alois Lošťák - předseda představenstva
Praha 7, Argentinská 3/772, PSČ 170 00
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
Ing. Milan Richter - člen představenstva
Praha 7, Tusarova 37/1179, PSČ 170 00
od 3. 4. 2015
Za Společnost jedná a Společnost navenek zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 4. 11. 2011 do 3. 4. 2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 3. 3. 1998 do 4. 11. 2011
K jednání za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, každý samostatně.
Dozorčí rada
od 4. 2. 2019
Mgr. Bc. ALENA ČERNÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 15. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 1. 2019
od 4. 2. 2019
JANA LOŠŤÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 22. 1. 2019
od 4. 11. 2017 do 4. 2. 2019
FRANTIŠEK BONDRA - člen dozorčí rady
Dolní Lhota, Slepá, PSČ 747 66
den vzniku členství: 27. 6. 2017 - 22. 1. 2019
od 3. 4. 2015
EVA RICHTEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 12. 2014
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
DAVID LOŠŤÁK - předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 12. 2014 - 22. 1. 2019
den vzniku funkce: 15. 12. 2014 - 22. 1. 2019
od 3. 4. 2015 do 4. 2. 2019
Mgr. Bc. ALENA ČERNÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových, PSČ 277 11
den vzniku členství: 15. 12. 2014
od 24. 7. 2013 do 3. 4. 2015
DAVID LOŠŤÁK - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
den vzniku funkce: 15. 12. 2009 - 14. 12. 2014
od 4. 11. 2011 do 3. 4. 2015
Mgr. Bc. Alena Černíková - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových 78, PSČ 277 11
den vzniku členství: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
den vzniku funkce: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
od 26. 1. 2010 do 4. 11. 2011
Bc. Alena Černíková - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových 78, PSČ 277 11
den vzniku členství: 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 29. 12. 2009
Lydie Ellederová - člen dozorčí rady
Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 19. 10. 2007 - 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 29. 12. 2009
Alena Černíková - člen dozorčí rady
Neratovice, Valtrových 78/6, PSČ 277 11
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2007 - 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 26. 1. 2010
Alena Černíková - člen dozorčí rady
Veliká Ves U Prahy, 47, PSČ 250 71
den vzniku členství: 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 14. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 24. 7. 2013
David Lošťák - předseda dozorčí rady
Praha 7, Argentinská 3, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2009
den vzniku funkce: 15. 12. 2009
od 29. 12. 2009 do 3. 4. 2015
Eva Richterová - člen dozorčí rady
Praha 7, Tusarova 37, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
den vzniku funkce: 14. 12. 2009 - 14. 12. 2014
od 24. 3. 2003 do 29. 12. 2009
Ing. Zorka Havířová - předseda
Praha 6, Pětidomí 1/111, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 19. 10. 2007
den vzniku funkce: 6. 12. 2002 - 19. 10. 2007
od 24. 3. 2003 do 29. 12. 2009
Ing. Viktorie Pikorová - člen
Vysoká, Bosyně 39, PSČ 277 24
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 19. 10. 2007
od 3. 3. 1998 do 24. 3. 2003
Ing. Petr Jelínek - předseda dozorčí rady
Praha 7, Dobrovského 21, PSČ 170 00
od 3. 3. 1998 do 24. 3. 2003
Marie Ettelová - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Kajetánkou 26, PSČ 169 00
od 3. 3. 1998 do 29. 12. 2009
JUDr. Josef Janota - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Hroudě 18/942, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
+6
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Komerční banka 2 655,45 Kč
Sberbank CZ 2 667,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 706,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+47
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+4
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-16
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-56
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-92
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odstoupení od smlouvy bez sankcí
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odstoupení od smlouvy bez sankcí

Otázka: Dobrý den, podobný dotaz jsem bohužel nenašel, proto se ptám: Jako dlouholetý klient spol. Telefonika 02 jsem si dne 14.6.2019 v prodejně 02 v Jablonci n/N objednal základní modem nutný pro připojení k...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services