Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Dopravní a stavební holding, a.s., IČO: 25749374 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Dopravní a stavební holding, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25749374. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25749374 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Obchodní rejstřík
RES

Zobrazit:

Aktuální údaje
Kompletní historie
Datum vzniku a zápisu
29. 3. 1999
Datum výmazu
1. 4. 2023
Obchodní firma
Dopravní a stavební holding, a.s.
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 1. 4. 2023
Adresa firmy
Ovocný trh č. 11, 110 00 Praha 1
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 28. 12. 2002
Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4 - Krč
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 8. 3. 2003
Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4 - Krč
zapsáno 8. 3. 2003 vymazáno 3. 1. 2008
Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9
zapsáno 3. 1. 2008 vymazáno 1. 4. 2023
IČO
25749374
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 1. 4. 2023
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 1. 4. 2023
Spisová značka
B 5860/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 1. 4. 2023
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - Dopravní a stavební holding, a.s.

1. 4. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Adéla Brabcová
1. 4. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Radoslav Bendík
1. 4. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Roman Vývoda
1. 4. 2023
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje ve všech věcech a v celém rozsahu představenstvo za něž jedná ve všech věcech v plném rozsahu každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.
1. 4. 2023
Vymazán skutečný majitel Kateřina Weissová

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - Dopravní a stavební holding, a.s.
Více o vizualizacích

Dopravní a stavební holding, a.s., IČO: 25749374: vizualizace vztahů osob a společností

Dopravní a stavební holding, a.s., IČO: 25749374

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved.v příloze z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 28. 12. 2002
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 28. 12. 2002
Specializovaný maloobchod
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 1. 4. 2023
Velkoobchod
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 1. 4. 2023
Zprostředkování obchodu
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 1. 4. 2023
Zprostředkování služeb
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 1. 4. 2023
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 1. 6. 2000
226 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 6. 2000 vymazáno 9. 10. 2003
132 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 10. 2003 vymazáno 1. 4. 2023
Akcie
2 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč Akcie jsou emitované v listinné podobě s charakterem veřejně neobchodovatelných cenných papírů.
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 1. 6. 2000
452 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč Akcie jsou emitované v listinné podobě s charakterem veřejně neobchodovatelných cenných papírů.
zapsáno 1. 6. 2000 vymazáno 9. 10. 2003
265 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč Akcie jsou emitované v listinné podobě s charakterem neregistrovaných cenných papírů.
zapsáno 9. 10. 2003 vymazáno 15. 8. 2022
265 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč Akcie společnosti jsou vydány jako cenný papír.
zapsáno 15. 8. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Ostatní skutečnosti
rozsah zvýšení o 225.000.000,-Kč z dosavadní výše 1.000.000,-Kč na celkovou výši 226.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií, bez veřejné výzvy k úpisu, a splácením jejich emisního kurzu nepeněžitými vklady - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští - počet upisovaných akcií 450 kusů - jmenovitá hodnota upisovaných akcií 500.000,-Kč - druh upisovaných akcií kmenové - forma upisovaných akcií na majitele - podoba upisovaných akcií listinná - emisní kurs akcií činí 552.000,-Kč za 1 kus akcie - všechny akcie navrhovaného zvýšení základního jmění budou upsány nepeněžitým vkladem, přičemž bude postupováno podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, tedy po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, bude uzavřena dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění -lhůta pro upisování - uzavření dohody akcionářů ohledně rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění se stanoví v délce 1 měsíce počínaje prvním pracovním dnem kalendářního týdne následujícího po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4.11.1999 o zvýšení navrhovaného základního jmění do obchodního rejstříku. Dohoda bude uzavřena v sídle společnosti - vylučuje se přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií, a to s ohledem na navržený způsob základního jmění společnosti - specifikace nepeněžitých vkladů - celkem 225.095 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité kusové hodnotě 1.000,-Kč, ISIN: CS 0008418166, emitovaných v zaknihované podobě společnosti CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Skalní č. 1088, Hranice,IČ: 14 61 70 81 - schváleno ocenění nepeněžitých vkladů v celkové výši 249.629.000,-Kč tak, jak byly oceněny znaleckými posudky Ing. Ivety Janásové č. 5-08/99 a č. 6-08/99.
zapsáno 24. 2. 2000 vymazáno 1. 6. 2000
Záměr na snížení základního kapitálu společnosti: Mimořádná valná hromada konaná dne 26.4.2002 přijala toto: a) důvod snížení základního kapitálu základní kapitál se snižuje z důvodu snížení části zdrojů, kte- ré nejsou nezbytné pro činnost společnosti, a zejména z důvodu splnění zákonné povinnosti akcionáře navrhujícího konání mimo- řádné valné hromady založené článkem VII. bodem 26 předchozích ustanovení k části první zákona č. 370/2000 Sb. s přihlédnutím k ustanovení § 161f odst. 2 obchodního zákoníku ve znění novely č. 501/2001 Sb. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům. b) základní kapitál se snižuje o pevnou částku, tj. o 93,500.000,- Kč, tj. z původního základního kapitálu dosud zap- saného v obchodním rejstříku ve výši Kč 226,000.000,- nově na částku ve výši Kč 132.500.000,- c) základní kapitál se snižuje vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu na úplatné vzetí listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie Kč 500.000,- z oběhu, a to za cenu, která se rovná částce ve výši Kč 251.000,- za je- den kus akcie, d) lhůta k předložení listinných akcií je do 60-ti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Kup- ní cena bude splatná do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když ke splnění smluvních závazků oběma stranami nesmí dojít dříve, než je snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku ( § 213 c odst. 4 obchodního zákoníku), e) nedosáhne-li součet jmenovitých hodnot nabídnutých akcií braných z oběhu částky 93,500.000,- Kč, sníží se základní kapi- tál v rozsahu, ve kterém akcionáři přijali veřejný návrh, f) valná hromada tímto pověřuje představenstvo společnosti po- dat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rej- stříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, tj. pověřuje představenstvo určit konečnou výši sníže- ní základního kapitálu po zjištění výsledku.
zapsáno 31. 7. 2002 vymazáno 14. 4. 2004
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 15. 8. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s., se sídlem Praha 9, Ocelářská 1354/35, PSČ 19000, IČO: 257 49 374, s nástupnickou společností Overline Invest, a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 051 61 436, došlo k zániku zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s. a k přechodu jmění zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s. sloučením na nástupnickou společnost Overline Invest, a.s., a to na základě projektu fúze sloučením ze dne 19.12.2022.
zapsáno 1. 4. 2023 vymazáno 1. 4. 2023
Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s., se sídlem Praha 9, Ocelářská 1354/35, PSČ 19000, IČO: 257 49 374, s nástupnickou společností Overline Invest, a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 051 61 436, došlo k zániku zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s. a k přechodu jmění zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s. sloučením na nástupnickou společnost Overline Invest, a.s., a to na základě projektu fúze sloučením ze dne 19.12.2022.
zapsáno 1. 4. 2023 vymazáno 1. 4. 2023

Statutární orgán - představenstvo - Dopravní a stavební holding, a.s.

Předseda představenstva
Ing. Roman Vývoda
Havlíčkova, 753 01 Hranice
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 28. 12. 2002
Člen představenstva
Ing. Radoslav Bendík
Pod nemocnicí, 753 01 Hranice
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 28. 12. 2002
Člen představenstva
Ing. Václav Brabec
Komunardů č., 736 01 Havířov
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 28. 12. 2002
Předseda představenstva
Ing. Roman Vývoda
Havlíčkova, 753 01 Hranice - Hranice I - Město
Den vzniku funkce: 29. 3. 1999
Den zániku funkce: 19. 11. 2007
Den zániku členstvi: 19. 11. 2007
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 5. 2008
Člen představenstva
Ing. Radoslav Bendík
Pod Křivým, 753 01 Hranice - Hranice I - Město
Den vzniku funkce: 29. 3. 1999
Den zániku funkce: 19. 11. 2007
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 5. 2008
Člen představenstva
Ing. Václav Brabec
Komunardů, 736 01 Havířov - Město
Den vzniku funkce: 29. 3. 1999
Den zániku funkce: 19. 11. 2007
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 5. 2008
Předseda představenstva
Ing. Roman Vývoda
Havlíčkova, 753 01 Hranice - Hranice I - Město
Den vzniku funkce: 19. 11. 2007
Den zániku funkce: 26. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2012
zapsáno 5. 5. 2008 vymazáno 7. 8. 2012
Člen představenstva
Ing. Radoslav Bendík
Pod Křivým, 753 01 Hranice - Hranice I - Město
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2012
zapsáno 5. 5. 2008 vymazáno 7. 8. 2012
Člen představenstva
Ing. Václav Brabec
Komunardů, 736 01 Havířov - Město
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2012
zapsáno 5. 5. 2008 vymazáno 7. 8. 2012
Předseda představenstva
Ing. Roman Vývoda
Havlíčkova, 753 01 Hranice - Hranice I - Město
Den vzniku funkce: 26. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 1. 1. 2014
Člen představenstva
Ing. Radoslav Bendík
Pod Křivým, 753 01 Hranice - Hranice I - Město
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 6. 2017
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 27. 2. 2018
Člen představenstva
Adéla Brabcová
Švestková, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 6. 2017
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 27. 2. 2018
Předseda představenstva
Ing. Roman Vývoda
Havlíčkova, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 26. 6. 2012
Den zániku funkce: 9. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 6. 2017
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 27. 2. 2018
Předseda představenstva
Ing. Roman Vývoda
Havlíčkova, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 9. 6. 2017
Den zániku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2017
Den zániku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 27. 2. 2018 vymazáno 19. 7. 2022
Člen představenstva
Ing. Radoslav Bendík
Neumannova, 602 00 Brno - Pisárky
Den zániku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2017
Den zániku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 27. 2. 2018 vymazáno 19. 7. 2022
Člen představenstva
Adéla Brabcová
Švestková, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2017
zapsáno 27. 2. 2018 vymazáno 16. 4. 2021
Člen představenstva
Adéla Brabcová
Kollárova, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
Den zániku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2017
Den zániku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 16. 4. 2021 vymazáno 19. 7. 2022
Předseda představenstva
Ing. Roman Vývoda
Havlíčkova, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 19. 7. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Člen představenstva
Ing. Radoslav Bendík
Neumannova, 602 00 Brno - Pisárky
Den vzniku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 19. 7. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Člen představenstva
Ing. Adéla Brabcová
Michálkovická, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 19. 7. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Počet členů
3
zapsáno 15. 8. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná vůči třetím stranám, před soudy a jinými orgány představenstvo, za něž jedná ve všech věcech a to v plném rozsahu vždy dva členové představenstva společně. Písemné právní úkony činí členové představenstva, oprávněni jednat jménem společnosti tím způsobem, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 24. 2. 2000
Jménem společnosti jedná vůči třetím stranám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, za něž jedná ve všech věcech a v plném rozsahu každý člen představenstva samostatně. Písemné právní úkony činí členové představenstva, oprávněni jednat jménem společnosti tím způsobem, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 24. 2. 2000 vymazáno 15. 8. 2022
Společnost zastupuje ve všech věcech a v celém rozsahu představenstvo za něž jedná ve všech věcech v plném rozsahu každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.
zapsáno 15. 8. 2022 vymazáno 1. 4. 2023

Dozorčí rada - Dopravní a stavební holding, a.s.

Předseda
Ing. Václav Brabec, st.
Šmeralova, 736 01 Havířov-Město
Den vzniku funkce: 29. 3. 1999
Den zániku funkce: 19. 11. 2007
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 5. 5. 2008
Člen
Ing. Miroslav Havel
Radova, 717 00 Ostrava-Bartovice
Den vzniku funkce: 29. 3. 1999
Den zániku funkce: 29. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 3. 1. 2008
Člen
Jarmila Kršová
Tř.1. máje č., 753 01 Hranice
zapsáno 29. 3. 1999 vymazáno 28. 12. 2002
Člen
Jarmila Krčová
Tř.1. máje č., 753 01 Hranice
Den vzniku funkce: 29. 3. 1999
Den zániku funkce: 19. 11. 2007
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 5. 2008
Člen dozorčí rady
Igor Weiss
Mozartova, 736 01 Havířov - Město
Den vzniku funkce: 20. 11. 2007
Den zániku funkce: 26. 6. 2012
zapsáno 3. 1. 2008 vymazáno 7. 8. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Václav Brabec
Šmeralova, 736 01 Havířov-Město
Den vzniku funkce: 19. 11. 2007
Den zániku funkce: 23. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2007
Den zániku členstvi: 23. 12. 2008
zapsáno 5. 5. 2008 vymazáno 7. 8. 2012
Člen dozorčí rady
Jarmila Krčová
Tř.1. máje č., 753 01 Hranice
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2012
zapsáno 5. 5. 2008 vymazáno 7. 8. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Barbora Weissová
Rohová, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku funkce: 26. 6. 2012
Den zániku funkce: 9. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 6. 2017
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 27. 2. 2018
Člen představenstva
Igor Weiss
Mozartova, 736 01 Havířov - Město
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 24. 10. 2015
Člen dozorčí rady
Jarmila Krčová
Tř.1. máje č., 753 01 Hranice
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 6. 2017
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 27. 2. 2018
Člen představenstva
Igor Weiss
Rohová, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 6. 2017
zapsáno 24. 10. 2015 vymazáno 27. 2. 2018
Předseda dozorčí rady
Ing. Barbora Weissová
Rohová, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2017
Den zániku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2017
Den zániku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 27. 2. 2018 vymazáno 19. 7. 2022
Člen dozorčí rady
Igor Weiss
Rohová, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2017
Den zániku členstvi: 21. 4. 2022
zapsáno 27. 2. 2018 vymazáno 16. 5. 2022
Člen dozorčí rady
Jarmila Krčová
Struhlovsko, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den zániku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2017
Den zániku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 27. 2. 2018 vymazáno 19. 7. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Barbora Weissová
Rohová, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 19. 7. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Člen dozorčí rady
Jarmila Krčová
Struhlovsko, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 19. 7. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Brabec
Čelakovského, 736 01 Havířov - Podlesí
Den vzniku funkce: 9. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2022
zapsáno 19. 7. 2022 vymazáno 1. 4. 2023
Počet členů
3
zapsáno 15. 8. 2022 vymazáno 1. 4. 2023

Skuteční majitelé - Dopravní a stavební holding, a.s.

Skutečný majitel
Ing. Václav Brabec
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Skutečný majitel
Ing. Barbora Weissová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Skutečný majitel
Ing. Roman Vývoda
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Skutečný majitel
Ing. Radoslav Bendík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Skutečný majitel
Ewald Berendt
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Skutečný majitel
Bettina Lorentschitsch
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Skutečný majitel
Ewald Berendt
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Skutečný majitel
Leona Lorentschitsch
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 6. 2020
zapsáno 29. 6. 2020 vymazáno 11. 8. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Václav Brabec
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 3. 2000
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 24,53 %
zapsáno 11. 8. 2021 vymazáno 1. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Barbora Weissová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 5. 2009
zapsáno 11. 8. 2021 vymazáno 1. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Kateřina Weissová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 12. 2019
zapsáno 11. 8. 2021 vymazáno 1. 4. 2023

Hodnocení firmy - Dopravní a stavební holding, a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - Dopravní a stavební holding, a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Dolenská

Kateřina Dolenská

lektorka jógy

0
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

-3337
-
+
Igor Chmela

Igor Chmela

herec, komik, zpěvák

0
-
+
Veronika Arichteva

Veronika Arichteva

herečka

0
-
+
Petr Dobrovský

Petr Dobrovský

zakladatel knihkupectví Knihy Dobrovský

35
-
+
Markéta Hrubešová

Markéta Hrubešová

herečka, modelka

0
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Navštivte svět soudobého umění

Letní výtvarný salon KodlContemporary představuje přední osobnosti současné umělecké scény na výstavě v Galerii KODL.