Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO: 26000202

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu12. 11. 2003
Obchodní firma
od 12. 11. 2003

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Adresa sídla
od 12. 11. 2003 do 17. 7. 2014
Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69
IČO
od 12. 11. 2003

26000202

DIČ

CZ26000202

Identifikátor datové schránky:dn9ff92
Právní forma
od 12. 11. 2003
Akciová společnost
Spisová značka2333 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 17. 7. 2014
- Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
od 30. 4. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 30. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 12. 2003
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 10. 12. 2003 do 30. 4. 2009
- Ubytovací služby
od 10. 12. 2003 do 30. 4. 2009
- Kopírovací práce
od 10. 12. 2003 do 30. 4. 2009
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 12. 2003 do 30. 4. 2009
- Specializovaný maloobchod
od 10. 12. 2003 do 17. 7. 2014
- Provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb.
od 12. 11. 2003 do 30. 4. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Ostatní skutečnosti
od 20. 12. 2018 do 30. 1. 2019
- Jediný akcionář přijal dne 6.12.2018 v působnosti valné hromady toto usnesení: Základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5 000 000,00 Kč (slovy: pět miliónů korun českých), tedy z výše 63 366 000,00 Kč (slovy: šedesát tři milióny tři sta šedesát šest tisíc korun českých) na novou výši 68 366 000,00 Kč (slovy: šedesát osm miliónů tři sta šedesát šest tisíc korun českých), a to úpisem no vých akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 2.Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 50 (slovy: padesát) nových kmenových akcií o jmenov ité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobi lizovány. Emisní kurs 3.Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou akcii. Emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Přednostní právo 4.Jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdal a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 5.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bu dou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25997556. Tomuto zájemci bude nabídnuto k upsání 50 (slovy: padesát) nových kmenovýc h akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. 6.Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě o upsání akcie musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcie bude činit 90 (devadesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie představenstvem společnosti předem určenému zájemci. 7.Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém b ude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u Komerční banky, a.s. číslo účtu 78-8883xxxx.
od 17. 8. 2016 do 21. 4. 2017
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 29. června 2016 přijal toto u s n e s e n í : S c h v a l u j e se zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01, identifikační číslo 260 00 202, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 90 (slovy: devadesát ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 15 (slovy: patnáct ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50. 000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 1/1117 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité ho dnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 10/1117 ), resp., a to pro případ, že zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých), bude předcházet zápis snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 58.084.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých), na základě kterého jmenovitá hodnota každé z 6 (slovy: šesti) kusů akcií o jmen ovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), bude snížena o 520.000,- Kč (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých), tj. na 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 (slovy: tisíc padesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), bude snížena o 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíc korun českých), tj. na 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých), tak na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 48.000,-- Kč, slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 5 0.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyřicet osm z padesáti tří tisíc šest set šestnácti ( 48/53616 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 480.000,-- Kč, slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyři sta osmdesát z padesáti tří tisíc šest set šes tnácti (480/53616 ). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 90 (slovy: devadesát ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), jakož i všech 15 (slovy: patnáct ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc ko run českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365/9, PSČ 500 03, ident ifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965xxxx, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.
od 20. 7. 2016 do 17. 8. 2016
- Představenstvo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., identifikační číslo 259 97 556, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, při výkonu působnosti valné hromady (jediného akcionáře) společnosti Oblastní nemocnice Nácho d a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod dne 23. června 2016 přijalo rozhodnutí, kterým schválilo snížení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purk yňova 446, 547 01 Náchod, a to v rozsahu a za těchto podmínek : Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: Ztráta společnosti. Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Úhrada ztráty společnosti. Rozsah navrhovaného snížení: 58.084.000,-- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých). Způsob provedení navrhovaného snížení: Poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 6 ( slovy: šesti ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ), bude snížena o 520.000,-- Kč ( slov y: pět set dvacet tisíc korun českých ), tj. na 480.000,-- Kč ( slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých ) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 ( slovy: tisíc padesát sedm ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých ), bude snížena o 52.000,-- Kč ( slovy: padesát dva tisíc korun českých ), tj. na 48.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých ). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Lhůta pro předložení akcií: Do 30 ( slovy: třiceti ) dnů poté, co bude snížení základního kapitálu účinné.
od 2. 12. 2015 do 20. 7. 2016
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 30. září 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 8.500.000,-- Kč (slovy: osm mil ionů pět set tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 85 (slovy: osmdesát pět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Druh akc ií:kmenové akcie.Forma akcií: akcie na jméno. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000, -- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce třiceti dvou ( 1/1032 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodn otě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce třiceti dvou (10/1032). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 85 (slovy: osmdesát pět) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Posp íšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Pu rkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doruče n návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí.Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných ak cií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-965xxxx, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.
od 29. 9. 2015 do 2. 12. 2015
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 27. srpna 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 500 (slovy: pět set) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z pěti set třiceti dvou ( 1/5 32 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jedna z pěti set třic eti dvou (10/532). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 500 (slovy: pět set) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společno st Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965xxxx, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.
od 1. 10. 2014 do 4. 11. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 4. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 23. 7. 2013
- Na společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 516 23, identifikační číslo 259 99 249.
od 30. 6. 2010 do 27. 8. 2010
- Jediný akcionář schválil dne 22.6.2010 zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 následovně: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o 45.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 450 (slovy: čtyři sta padesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kc (slovy: sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedné dvaaosmdesátiny (1/82), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset dvaaosmdesátin (10/82). Všech 450 (slovy: čtyři sta padesát) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. Zdravotni cký holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 259 97 556, se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2321, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou.- Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. tj. Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 237xxxx, a to ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzav řena smlouva o upsání akcií.
od 3. 12. 2009 do 20. 1. 2010
- Jediný akcionář přijal dne 11. 11. 2009 následující rozhodnutí: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o 6.200.000,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 6 (slovy: šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2 (slovy: dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, lze upsat jednak 0,3 (slovy: tři desetiny) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden m ilion korun českých, a dále 0,1 (slovy: jednu desetinu) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Všech 6 (slovy: šest) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a též 2 (slovy: dva) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556., a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. tj. Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. L hůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splac ení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 30 (třiceti) dnů, ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejich ž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek. 7. Na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých) je oprávněn jediný akcionář započíst si svoje pohledávky za společností Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purky ňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202, a to co do částky 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých), z titulu - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zadaniteln ého plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelné ho plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slo vy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slo vy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy : třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy : třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, s lovy: třícátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, sl ovy: třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008 , slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 92.093,-- Kč, slovy: devadesát dva tisíc devadesát tři korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. březn a 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. červn a 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, sl ovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedását devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169. 828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. pros ince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 56.610,-- Kč, slovy: padesát šest tisíc šest set deset korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slov y: třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. červ na 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - části neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury xxxx (číslo přijaté faktury xxxx), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30 . prosince 2008, slovy: třicátého prosince roku dva tisíce osm, a to co do částky 41.513,-- Kč, slovy: čtyřicet jedna tisíc pět set třináct korun českých.
od 28. 12. 2005
- Dle smlouvy o fúzi ze dne 5.12.2005 převzala obchodní společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Broumovská nemocnice a.s. se sídlem Broumov, Smetanova 91, PSČ 550 16, identifikační číslo 260 00 733, zapsané v oddílu B vložce číslo 2331 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
Kapitál
od 20. 12. 2018
Základní kapitál 68 366 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 8. 2016 do 20. 12. 2018
Základní kapitál 63 366 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 7. 2016 do 17. 8. 2016
Základní kapitál 53 616 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2015 do 20. 7. 2016
Základní kapitál 111 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 9. 2015 do 2. 12. 2015
Základní kapitál 103 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 8. 2010 do 29. 9. 2015
Základní kapitál 53 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 1. 2010 do 27. 8. 2010
Základní kapitál 8 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 2. 2004 do 20. 1. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 11. 2003 do 9. 2. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 20. 12. 2018
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 140 v listinné podobě.
od 17. 8. 2016
Akcie na jméno 50 000, počet akcií: 15 v listinné podobě.
od 17. 8. 2016 do 20. 12. 2018
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 20. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 v listinné podobě.
od 20. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 48 000, počet akcií: 1 057 v listinné podobě.
od 2. 12. 2015 do 20. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 057 v listinné podobě.
od 29. 9. 2015 do 2. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 972 v listinné podobě.
od 27. 8. 2010 do 29. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 472 v listinné podobě.
od 20. 1. 2010 do 27. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 22 v listinné podobě.
od 20. 1. 2010 do 20. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 v listinné podobě.
od 12. 11. 2003 do 20. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 12. 11. 2003 do 20. 1. 2010
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 5. 2020
RNDr. Bc. JAN MACH - Statutární ředitel
Červený Kostelec, Větrník, PSČ 549 41
den vzniku funkce: 1. 3. 2020
od 30. 1. 2019 do 19. 5. 2020
Ing. IVANA UREŠOVÁ, MBA - Statutární ředitelka
Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Dostojevského, PSČ 566 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2019 - 29. 2. 2020
od 5. 4. 2018 do 30. 1. 2019
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556 - člen představenstva
Hradec Králové, Pivovarské náměstí, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 7. 2014 - 31. 12. 2018
od 17. 3. 2018 do 30. 1. 2019
RNDr., Bc. JAN MACH - místopředseda představenstva
Červený Kostelec, Větrník, PSČ 549 41
den vzniku členství: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 14. 2. 2018 - 31. 12. 2018
od 13. 10. 2017 do 5. 4. 2018
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556 - člen představenstva
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 13. 10. 2017 do 30. 1. 2019
Ing. IVANA UREŠOVÁ, MBA - předseda představenstva
Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Dostojevského, PSČ 566 01
den vzniku členství: 1. 8. 2017 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2017 - 31. 12. 2018
od 15. 9. 2017 do 13. 10. 2017
Ing. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ - předseda představenstva
Pec pod Sněžkou - Velká Úpa, , PSČ 542 21
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 1. 8. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 1. 8. 2017
od 28. 5. 2016 do 15. 9. 2017
Ing. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ - předseda představenstva
Náchod, Palackého, PSČ 547 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 4. 11. 2014 do 13. 10. 2017
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 1. 10. 2014 do 4. 11. 2014
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556 - člen představenstva
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 1. 10. 2014 do 4. 11. 2014
- Zmocněnec: Ing. Zuzana Bartošová, nar. 9. 4. 1968, bytem S. K. Neumanna 3/532, 702 00 Ostrava 1
od 17. 7. 2014 do 28. 5. 2016
Ing. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ - předseda představenstva
Praha - Koloděje, K Běchovicům, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 17. 7. 2014 do 17. 3. 2018
Ing. LUKÁŠ HARTWICH - místopředseda představenstva
Božanov, , PSČ 549 74
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
od 26. 9. 2013 do 17. 7. 2014
Ing. MIROSLAV VÁVRA, CSc. - předseda představenstva
Kocbeře, , PSČ 544 64
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 3. 2010 - 1. 7. 2014
od 26. 9. 2013 do 17. 7. 2014
MUDr. ANTONÍN HOUSA - člen představenstva
Litoboř, , PSČ 552 05
den vzniku členství: 10. 11. 2011 - 1. 7. 2014
od 26. 9. 2013 do 17. 7. 2014
VLADIMÍR HRÁDEK - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Fibichova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 1. 7. 2014
od 26. 9. 2013 do 17. 7. 2014
DAVID WADIE SHIHATA - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Boženy Němcové, PSČ 516 01
den vzniku členství: 16. 8. 2013 - 1. 7. 2014
od 26. 9. 2013 do 17. 7. 2014
JAN SKOŘEPA - člena představenstva
Rychnov nad Kněžnou - Dlouhá Ves, , PSČ 516 01
den vzniku členství: 16. 8. 2013 - 1. 7. 2014
od 16. 8. 2013 do 17. 7. 2014
PharmDr. JANA TŘEŠŇÁKOVÁ - místopředseda představenstva
Nové Město nad Metují, Družební, PSČ 549 01
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 3. 2010 - 1. 7. 2014
od 10. 6. 2013 do 26. 9. 2013
ILONA ŽĎÁRSKÁ - člen představnetsva
Hronov, Jiřího z Poděbrad, PSČ 549 31
den vzniku členství: 6. 3. 2013 - 16. 8. 2013
od 10. 6. 2013 do 17. 7. 2014
KAREL PETRÁNEK - člen představnetsva
Náchod, Pod Homolkou, PSČ 547 01
den vzniku členství: 6. 3. 2013 - 1. 7. 2014
od 1. 6. 2012 do 1. 6. 2012
Ing. Jiří Hanuš - člen představenstva
Červený Kostelec, 17.listopadu, PSČ 549 41
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 10. 11. 2011
od 1. 6. 2012 do 1. 6. 2012
Ing. Karel Janeček - člen představenstva
Týniště nad Orlicí, 17.listopadu 222, PSČ 517 21
den vzniku členství: 10. 11. 2011 - 14. 12. 2011
od 1. 6. 2012 do 10. 6. 2013
PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. - člen představenstva
Hradec Králové - Malšova Lhota, K Břízkám, PSČ 500 09
den vzniku členství: 10. 11. 2011 - 21. 12. 2012
od 1. 6. 2012 do 26. 9. 2013
MUDr. Antonín Housa - člen představenstva
Litoboř, , PSČ 552 05
den vzniku členství: 10. 11. 2011 - 1. 7. 2014
od 1. 6. 2012 do 26. 9. 2013
Vladimír Hrádek - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Fibichova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 1. 7. 2014
od 6. 12. 2010 do 1. 6. 2012
MUDr. Jiří Veselý - člen představenstva
Broumov, Dělnické domy, PSČ 550 01
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 22. 8. 2011
od 6. 12. 2010 do 1. 6. 2012
František Vrabec - člen představenstva
Jaroměř, Na Studánkách, PSČ 551 01
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 10. 11. 2011
od 6. 12. 2010 do 10. 6. 2013
Ing. Jiří Jarkovský - člen představenstva
Hradec Králové - Roudnička, Zalomená, PSČ 500 02
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 21. 12. 2012
od 6. 12. 2010 do 16. 8. 2013
PharmDr. Jana Třešňáková - místopředseda představenstva
Nové Město nad Metují, Družební, PSČ 549 01
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 3. 2010 - 1. 7. 2014
od 13. 5. 2010 do 6. 12. 2010
PharmDr. Jana Třešňáková - místopředseda představenstva
Hronov, Českých bratří, PSČ 549 31
den vzniku členství: 28. 12. 2009
den vzniku funkce: 24. 3. 2010
od 13. 5. 2010 do 6. 12. 2010
PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. - člen představenstva
Hradec Králové - Malšova Lhota, K Břízkám, PSČ 500 09
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 6. 10. 2010
od 13. 5. 2010 do 26. 9. 2013
Ing. Miroslav Vávra, CSc. - předseda představenstva
Kocbeře, , PSČ 544 64
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 3. 2010 - 1. 7. 2014
od 24. 2. 2010 do 13. 5. 2010
PharmDr. Jana Třešňáková - předseda představenstva
Hronov, Českých bratří 32, PSČ 549 31
den vzniku členství: 28. 12. 2009
den vzniku funkce: 28. 12. 2009 - 24. 3. 2010
od 24. 2. 2010 do 13. 5. 2010
PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Malšova Lhota, K Břízkám 2, PSČ 500 09
den vzniku členství: 28. 12. 2009
den vzniku funkce: 28. 12. 2009 - 24. 3. 2010
od 24. 2. 2010 do 13. 5. 2010
Ing. Miroslav Vávra, CSc. - člen představenstva
Kocbeře, 104, PSČ 544 64
den vzniku členství: 28. 12. 2009
od 24. 2. 2010 do 6. 12. 2010
Ing. Josef Prokeš - člen představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Řadová 446, PSČ 549 01
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 6. 10. 2010
od 24. 2. 2010 do 6. 12. 2010
MUDr. Ladislav Tichý - člen představenstva
Náchod, Pod Montací 1301, PSČ 547 01
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 6. 10. 2010
od 24. 2. 2010 do 1. 6. 2012
Vladimír Hrádek - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Fibichova 1113, PSČ 544 01
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 10. 11. 2011
od 24. 2. 2010 do 26. 9. 2013
MUDr. Petr Lochman - člen představenstva
Náchod, Husovo náměstí 624, PSČ 547 01
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 16. 8. 2013
od 30. 4. 2009 do 24. 2. 2010
MUDr. Ladislav Tichý - člen představenstva
Náchod, Pod Montací 1301, PSČ 547 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 28. 12. 2009
od 30. 4. 2009 do 24. 2. 2010
František Vrabec - člen představenstva
Jaroměř, Na Studánkách 782, PSČ 551 01
den vzniku členství: 9. 2. 2009 - 28. 12. 2009
od 11. 10. 2007 do 30. 4. 2009
RSDr. Jaroslav Ošťádal - člen představenstva
Česká Skalice, Pivovarská 661, PSČ 552 03
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 9. 6. 2008
od 11. 10. 2007 do 30. 4. 2009
Ing. Josef Prokeš - člen představenstva
Nové Město nad Metují, Řadová 446, PSČ 549 01
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 1. 12. 2008
od 11. 10. 2007 do 24. 2. 2010
MUDr. Miroslav Švábl - předseda představenstva
Broumov, Komenského 263, PSČ 550 01
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 28. 12. 2009
den vzniku funkce: 15. 2. 2007 - 28. 12. 2009
od 11. 10. 2007 do 24. 2. 2010
RNDr. Jiří Stejskal - místopředseda představenstva
Dobruška, Domašínská 361, PSČ 518 01
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 28. 12. 2009
den vzniku funkce: 16. 2. 2007 - 28. 12. 2009
od 11. 10. 2007 do 24. 2. 2010
Ing. Petr Pakosta - člen představenstva
Náchod, Purkyňova 1496, PSČ 547 01
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 28. 12. 2009
od 11. 10. 2007 do 24. 2. 2010
MUDr. Jiří Veselý - člen představenstva
Broumov, Dělnické domy 81, PSČ 550 01
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 28. 12. 2009
od 11. 10. 2007 do 24. 2. 2010
MUDr. Leoš Žďánský - člen představenstva
Dobruška, Orlická 978, PSČ 518 01
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 28. 12. 2009
od 4. 4. 2006 do 11. 10. 2007
MUDr. Miroslav Švábl - člen představenstva
Broumov, Komenského 263, PSČ 550 01
den vzniku členství: 1. 1. 2006 - 15. 2. 2007
od 19. 8. 2004 do 11. 10. 2007
Ing. Josef Šimurda - předseda představenstva
Náchod, Svobody 54, PSČ 547 01
den vzniku členství: 5. 4. 2004 - 15. 2. 2007
den vzniku funkce: 5. 4. 2004 - 15. 2. 2007
od 12. 11. 2003 do 19. 8. 2004
Bohuslav Sedláček - Předseda představenstva
Hradec Králové, Štolbova 600, PSČ 500 12
den vzniku funkce: 12. 11. 2003 - 23. 2. 2004
od 12. 11. 2003 do 11. 10. 2007
RSDr. Jaroslav Ošťádal - Místopředseda představenstva
Česká Skalice, Pivovarská 661, PSČ 552 03
den vzniku funkce: 12. 11. 2003 - 15. 2. 2007
od 12. 11. 2003 do 11. 10. 2007
MVDr. Josef Řehák - Člen představenstva
Náchod, Rybářská 1745, PSČ 547 01
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 15. 2. 2007
od 12. 11. 2003 do 11. 10. 2007
Michael Jankovič - Člen představenstva
Malecí 852, pošta Nové Město nad Metují, PSČ 549 01
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 15. 2. 2007
od 12. 11. 2003 do 11. 10. 2007
Mgr. Zdeňka Horníková - Člen představenstva
Náchod, Mlýnská 100, PSČ 547 01
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 15. 2. 2007
od 30. 1. 2019
Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel.
od 17. 7. 2014 do 30. 1. 2019
Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
od 12. 11. 2003 do 17. 7. 2014
Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Správní rada
od 13. 10. 2020
Ing. IVANA UREŠOVÁ, MBA - Členka správní rady
Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Dostojevského, PSČ 566 01
den vzniku členství: 14. 5. 2020
od 9. 4. 2019
Ing. MARIAN TOMÁŠIK, MBA - Předseda správní rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Jungmannova, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 29. 1. 2019
od 30. 1. 2019
MUDr. JIŘÍ ŘEZNÍČEK - Člen správní rady
Ústí nad Orlicí, Tyršova, PSČ 562 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 1. 2019
Ing. MIROSLAV PROCHÁZKA, Ph.D. - Člen správní rady
Nechanice - Tůně, , PSČ 503 15
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 1. 2019
Ing. TOMÁŠ SLÁMA, MSc. - Člen správní rady
Jičín - Nové Město, Přátelství, PSČ 506 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 1. 2019
Ing. MIROSLAV VÁVRA, CSc. - Člen správní rady
Kocbeře, , PSČ 544 64
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 1. 2019 do 9. 4. 2019
Ing. MARIAN TOMÁŠIK, MBA - Člen správní rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Jungmannova, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 1. 2019 do 13. 10. 2020
Ing. PETR RAAB - Člen správní rady
Hradec Králové - Malšova Lhota, Olšová, PSČ 500 09
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 30. 4. 2020
Prokura
od 19. 5. 2020
Ing. LUKÁŠ HARTWICH
Božanov, , PSČ 549 74
od 19. 5. 2020
- Prokurista Ing. Lukáš Hartwich je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnut o oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat.
od 4. 2. 2019
Ing. LUBOŠ MOTTL
Kostelec nad Orlicí, Erbenova, PSČ 517 41
od 4. 2. 2019
- Prokurista Ing. Luboš Mottl je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu části obchodního závodu společnosti, která označena jako "nemocnice Rychnov nad Kněžnou", i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn, ve výše uvedeném rozsahu společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat.
od 4. 2. 2019 do 19. 5. 2020
RNDr. Bc. JAN MACH
Červený Kostelec, Větrník, PSČ 549 41
od 4. 2. 2019 do 19. 5. 2020
- Prokurista RNDr. Bc. Jan Mach je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat.
od 19. 8. 2004 do 11. 10. 2007
Ing. Josef Šimurda
Náchod, Svobody 54, PSČ 547 01
od 9. 2. 2004 do 19. 8. 2004
Ing. Josef Šimurda
Vrchlabí, Ludvíka Svobody 828, PSČ 543 01
Dozorčí rada
od 19. 12. 2018 do 30. 1. 2019
Ing. JAN SKOŘEPA - Člen dozorčí rady
Rychnov nad Kněžnou - Dlouhá Ves, , PSČ 516 01
den vzniku členství: 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018
od 19. 12. 2018 do 30. 1. 2019
EVA SMOLOVÁ - Člen dozorčí rady
Náchod - Běloves, Zahradní, PSČ 547 01
den vzniku členství: 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018
od 8. 7. 2017 do 30. 1. 2019
MUDr. JAROSLAV VOKŮRKA - Člen dozorčí rady
Náchod, Sokolská, PSČ 547 01
den vzniku členství: 11. 4. 2017 - 31. 12. 2018
od 8. 7. 2017 do 30. 1. 2019
Ing. MARCELA FRANKOVÁ - Člen dozorčí rady
Červený Kostelec, 17. listopadu, PSČ 549 41
den vzniku členství: 11. 4. 2017 - 31. 12. 2018
od 21. 4. 2017 do 30. 1. 2019
Ing. JIŘÍ HANUŠ - Člen dozorčí rady
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, 17. listopadu, PSČ 549 41
den vzniku členství: 15. 12. 2016 - 31. 12. 2018
od 4. 11. 2014 do 8. 7. 2017
MUDr. ANTONÍN HOUSA - Člen dozorčí rady
Litoboř, , PSČ 552 05
den vzniku členství: 29. 9. 2014 - 11. 4. 2017
od 4. 11. 2014 do 30. 1. 2019
MUDr. MARCEL MARŠÍK - Člen dozorčí rady
Česká Čermná, , PSČ 549 21
den vzniku členství: 29. 9. 2014 - 31. 12. 2018
od 1. 10. 2014 do 8. 7. 2017
MUDr. LEOŠ VOBORNÍK - člen dozorčí rady
Týniště nad Orlicí, V. Opatrného, PSČ 517 21
den vzniku členství: 2. 9. 2014 - 11. 4. 2017
od 1. 10. 2014 do 19. 12. 2018
JUDr. MIROSLAV ANTL - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Moravské Předměstí, Sekaninova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 2. 9. 2014 - 8. 3. 2018
od 26. 9. 2013 do 1. 10. 2014
FRANTIŠEK VRABEC - předseda dozorčí rady
Jaroměř - Pražské Předměstí, Na Studánkách, PSČ 551 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 2. 9. 2014
den vzniku funkce: 29. 3. 2012 - 2. 9. 2014
od 26. 9. 2013 do 1. 10. 2014
Ing. KAREL JANEČEK - člen dozorčí rady
Týniště nad Orlicí, 17. listopadu, PSČ 517 21
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 2. 9. 2014
od 26. 9. 2013 do 1. 10. 2014
MUDr. ZDENĚK NOVÁK - člen dozorčí rady
Rychnov nad Kněžnou, Javornická, PSČ 516 01
den vzniku členství: 29. 2. 2012 - 2. 9. 2014
od 26. 9. 2013 do 1. 10. 2014
JAKUB JANDÍK - člen představenstva
Skuhrov nad Bělou, , PSČ 517 03
den vzniku členství: 16. 8. 2013 - 2. 9. 2014
od 26. 9. 2013 do 21. 4. 2017
Ing. JIŘÍ HANUŠ - člen dozorčí rady
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, 17. listopadu, PSČ 549 41
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 14. 12. 2016
od 26. 9. 2013 do 19. 12. 2018
EVA SMOLOVÁ - člen dozorčí rady
Náchod - Běloves, Zahradní, PSČ 547 01
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
od 10. 6. 2013 do 26. 9. 2013
PETR KILEVNÍK - člen dozorčí rady
Jaroměř - Jakubské Předměstí, Na Úpě, PSČ 551 01
den vzniku členství: 6. 3. 2013 - 16. 8. 2013
od 14. 8. 2012 do 10. 6. 2013
Mgr. Karel Petránek - člen dozorčí rady
Náchod, Pod Homolkou 1945, PSČ 547 01
den vzniku členství: 9. 2. 2009 - 6. 3. 2013
od 14. 8. 2012 do 26. 9. 2013
František Vrabec - předseda dozorčí rady
Jaroměř - Pražské Předměstí, Na Studánkách, PSČ 551 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 2. 9. 2014
den vzniku funkce: 29. 3. 2012 - 2. 9. 2014
od 1. 6. 2012 do 14. 8. 2012
František Vrabec - člen dozorčí rady
Jaroměř - Pražské Předměstí, Na Studánkách, PSČ 551 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 2. 9. 2014
od 1. 6. 2012 do 26. 9. 2013
Ing. Jiří Hanuš - člen dozorčí rady
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, 17. listopadu, PSČ 549 41
den vzniku členství: 14. 12. 2011
od 1. 6. 2012 do 26. 9. 2013
Ing. Karel Janeček - člen dozorčí rady
Týniště nad Orlicí, 17. listopadu, PSČ 517 21
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 2. 9. 2014
od 1. 6. 2012 do 26. 9. 2013
MUDr. Zdeněk Novák - člen dozorčí rady
Rychnov nad Kněžnou, Javornická, PSČ 516 01
den vzniku členství: 29. 2. 2012 - 2. 9. 2014
od 22. 6. 2011 do 1. 6. 2012
Květoslav Kábrt - člen dozorčí rady
Náchod, Příkopy, PSČ 547 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 14. 12. 2011
od 30. 4. 2009 do 14. 8. 2012
Mgr. Karel Petránek - předseda dozorčí rady
Náchod, Pod Homolkou 1945, PSČ 547 01
den vzniku členství: 9. 2. 2009
den vzniku funkce: 25. 3. 2009 - 29. 3. 2012
od 26. 5. 2008 do 26. 9. 2013
Eva Smolová - člen dozorčí rady
Náchod - Běloves, Zahradní 335, PSČ 547 01
den vzniku členství: 25. 3. 2008
od 29. 9. 2005 do 30. 4. 2009
František Rázl - předseda dozorčí rady
Náchod, Svolinského 1045, PSČ 547 01
den vzniku funkce: 24. 6. 2005 - 9. 2. 2009
od 29. 9. 2005 do 22. 6. 2011
Květoslav Kábrt - člen dozorčí rady
Náchod, Příkopy 1105, PSČ 547 01
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
od 25. 6. 2005 do 29. 9. 2005
MUDr. Josef Beneš - předseda dozorčí rady
Náchod, Běloveská 1773, PSČ 547 01
den vzniku funkce: 23. 2. 2005 - 7. 6. 2005
od 25. 6. 2005 do 29. 9. 2005
František Rázl - člen dozorčí rady
Náchod, Svolinského 1045, PSČ 547 01
den vzniku funkce: 23. 2. 2005 - 24. 6. 2005
od 25. 6. 2005 do 26. 5. 2008
MUDr. Miroslav Tiller - člen dozorčí rady
Náchod, Za Tratí 1897, PSČ 547 01
den vzniku funkce: 23. 2. 2005 - 31. 1. 2008
od 12. 11. 2003 do 25. 6. 2005
František Rázl - Předseda dozorčí rady
Náchod, Svolinského 1045, PSČ 547 01
den vzniku funkce: 12. 11. 2003
od 12. 11. 2003 do 25. 6. 2005
Ing. Vlastimil Tichý - Člen dozorčí rady
Náchod, Smetanova 812, PSČ 547 01
den vzniku funkce: 12. 11. 2003
od 12. 11. 2003 do 25. 6. 2005
Bc. Ilona Žďárská - Člen dozorčí rady
Hronov, Jiřího z Poděbrad č. 937, PSČ 549 31
den vzniku funkce: 12. 11. 2003 - 12. 11. 2004
Akcionáři
od 5. 4. 2018
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Pivovarské náměstí, PSČ 500 03
od 18. 6. 2014 do 5. 4. 2018
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
od 1. 6. 2012 do 18. 6. 2014
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
od 18. 9. 2006 do 1. 6. 2012
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Wonkova čp. 1142, PSČ 500 02
od 12. 11. 2003 do 18. 9. 2006
Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Hradec Králové,
Hodnocení firmy
-32
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 96 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 655,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 698,40 Kč
ČSOB 2 698,40 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 716,28 Kč
Česká spořitelna 2 719,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 756,30 Kč
Raiffeisenbank 2 758,31 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

+81
+
-
2.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+25
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

+22
+
-
4.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

0
+
-
5.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-2
+
-

Články na Heroine.cz

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Hledáte tipy na originální dárky pod stromeček, ale schází vám inspirace? Jste na správné...více

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Seriál The Crown je v anglosaském světě masivním fenoménem. Televizní sága pokrývající...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services