HRANIPEX a.s., IČO: 26017997 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti HRANIPEX a.s. Údaje byly staženy 13. 7. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26017997. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26017997 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 11. 1999
Obchodní firma
od 26. 9. 2001

HRANIPEX a.s.

od 19. 11. 1999 do 26. 9. 2001

HRANIPEX HUMPOLEC a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 4. 2007 do 13. 9. 2013
Humpolec, J. Rýznerové 97, PSČ 396 01
od 23. 4. 2002 do 5. 4. 2007
Humpolec, Komorovice 97, PSČ 396 01
od 19. 11. 1999 do 23. 4. 2002
Humpolec, Kamarytova 97, PSČ 396 01
IČO
od 19. 11. 1999

26017997

DIČ

CZ26017997

Identifikátor datové schránky:c4uegcf
Právní forma
od 19. 11. 1999
Akciová společnost
Spisová značka1047 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 10. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 5. 2007
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- realitní činnost
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- poskytování technických služeb
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- návrhářská, designérská a aranžérská činnost
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- příprava a vypracování technických návrhů
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 17. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- činnost technických poradců v oblasti výroby nábytkových hran
od 19. 11. 1999 do 10. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 11. 1999 do 10. 6. 2009
- výroba nábytkových hran
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2020 do 4. 2. 2021
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.8.2020 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je splnění její zákonné povinnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích. b)Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 260.000,- Kč (slovy: dvěstě šedesát tisíc korun českých) z původní výše 2.260.000,- Kč (slovy: dva miliony dvěstě šedesát tisíc korun českých) na novou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) . c)Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost má ve svém majetku 13 (slovy: třináct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), čísla akcií 88 až 100, bude snížení základního kapit álu provedeno jen s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, a to tak, že společnost všechny tyto akcie v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích zničí. Po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) rozdělen na 100 (slovy: jednosto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tis íc korun českých). d)Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani z části, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti s tím, že o hodnotu akcií, o kterou jej ich ocenění v účetnictví společnosti přesahuje jejich nominální hodnotu, bude snížen nerozdělený zisk společnosti. e)Lhůta k předložení listinných akcií: Vzhledem ke skutečnosti, že snížení základního kapitálu bude provedeno jen s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nestanovuje se lhůta pro jejich předložení. f)V důsledku snížení základního kapitálu společnosti dojde k následující změně stanov: V článku 6 Základní kapitál společnosti bod 1) bude nově zní takto: 1)Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). V článku 7 Akcie a omezení převoditelnosti bod 1) bude nově zní takto: 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 (slovy: jednosto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). V článku 14 Rozhodování valné hromady bod 1) bude nově znít takto: 1)S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) připadá souhrnně 100 (slovy: jednosto) hlasů. Celkový počet hlasů činí 100 (slovy: jednosto).
od 28. 8. 2020 do 28. 8. 2020
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada společnosti dne 27.8.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a)základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000,- Kč (slovy: dvěstě šedesát tisíc korun českých), tj. ze současných 2.000.000,- Kč (slovy: dvou milionů korun českých) na 2.260.000,- Kč (slovy: dva miliony dvěstě šedesát tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií podle ustanovení § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b)v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 13 (slovy: třináct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); c)všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem; d)konstatuje se, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií , a to formou prohlášení obsaženém shora v tomto notářském zápise; e)ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednos tního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty předem určenému zájemci tak, že: - všech 13 (slovy: třináct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), bude nabídnuto panu Zdeňku Rýznerovi, nar. 5.5.1974, bydliště Hálkova 1888, Humpolec. f)konstatuje se, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry; g)konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; h)ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (pře dem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště, nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. je roven jmenovité hodnotě dané akcie; i)v souladu s ustanovením § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, a to na účet společno sti 167xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s., určený ke splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu. j)konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.260.000,- Kč (slovy: dva miliony dvěstě šedesát tisíc korun českých). k)V důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti dojde k následující změně stanov: V článku 6 Základní kapitál společnosti bod 1) bude nově zní takto: 1)Základní kapitál společnosti činí 2.260.000,- Kč (slovy: dva miliony dvěstě šedesát tisíc korun českých). V článku 7 Akcie a omezení převoditelnosti bod 1) bude nově zní takto: 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 113 (slovy: jednosto třináct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). V článku 14 Rozhodování valné hromady bod 1) bude nově znít takto: 1)S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) připadá souhrnně 113 (slovy: jednosto třináct) hlasů. Celko vý počet hlasů činí 113 (slovy: jednosto třináct).
od 28. 8. 2020 do 3. 9. 2020
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.8.2020 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je splnění její zákonné povinnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích. b)Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 260.000,- Kč (slovy: dvěstě šedesát tisíc korun českých) z původní výše 2.260.000,- Kč (slovy: dva miliony dvěstě šedesát tisíc korun českých) na novou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) . c)Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost má ve svém majetku 13 (slovy: třináct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), čísla akcií 88 až 100, bude snížení základního kapit álu provedeno jen s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, a to tak, že společnost všechny tyto akcie v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích zničí. Po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) rozdělen na 100 (slovy: jednosto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tis íc korun českých). d)Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani z části, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti s tím, že o hodnotu akcií, o kterou jej ich ocenění v účetnictví společnosti přesahuje jejich nominální hodnotu, bude snížen nerozdělený zisk společnosti. e)Lhůta k předložení listinných akcií: Vzhledem ke skutečnosti, že snížení základního kapitálu bude provedeno jen s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nestanovuje se lhůta pro jejich předložení. f)V důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti dojde k následující změně stanov: V článku 6 Základní kapitál společnosti bod 1) bude nově zní takto: 1)Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). V článku 7 Akcie a omezení převoditelnosti bod 1) bude nově zní takto: 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 (slovy: jednosto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). V článku 14 Rozhodování valné hromady bod 1) bude nově znít takto: 1)S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) připadá souhrnně 100 (slovy: jednosto) hlasů. Celkový počet hlasů činí 100 (slovy: jednosto).
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 9. 7. 2014 do 29. 7. 2014
- Valná hromada společnosti HRANIPEX a.s. přijala dne 16.6.2014 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Valná hromada společnosti HRANIPEX a.s. rozhodla takto: a)schvaluje účetní závěrku společnosti HRANIPEX a.s., sestavenou jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2013, a ověřenou auditorem, společností ..; b)na základě schválené účetní závěrky rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti HRANIPEX a.s. takto: -základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tedy z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na novou výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých); -základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti, a to z položky Ostatní kapitálové fondy, označení položky A.II.2 rozvahy; -zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií tak, že jmenovitá hodnota dosavadních akcií ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se zvýší o částku 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) na novou v ýši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), -zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií společnosti bude provedeno vyznačením nové, zvýšené jmenovité hodnoty na dosavadních akciích této společnosti, akcionář předloží dosavadní akcie společnosti HRANIPEX a.s. k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti.
od 9. 7. 2014 do 24. 9. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 9. 7. 2014 do 24. 9. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 5. 4. 2007
- Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 31. 3. 2007 vložila společnost část svého podniku představovaného organizační složkou Výroba a prodej - závod 01 do základního kapitálu společnosti HRANIPEX Czech Republic k.s., IČ 261 12 361.
od 19. 11. 1999
- Akciová společnost HRANIPEX HUMPOLEC a.s. byla založena dvěma zakladateli na základě zakladatelské smlouvy a rozhodnutí zakladatelů ze dne 30. 9. 1999 ve formě notářského zápisu. V zakladatelské smlouvě a v rozhodnutí zakladatelů učiněných ve formě notářského zápisu byly schváleny stanovy společnosti a jmenováni členové představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 4. 2. 2021
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 8. 2020 do 4. 2. 2021
Základní kapitál 2 260 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2014 do 28. 8. 2020
Základní kapitál err Kč, splaceno err Kč.
od 19. 11. 1999 do 9. 7. 2014
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 30. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 30. 4. 2021
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem předsedy dozorčí rady za podmínek stanovených v článku 7. odst. 3 a 4 stanov. Akcionáři mají při převodu akcií na jinou osobu předkupní právo dle článku 7. odst. 5 až 9 stanov.
od 4. 2. 2021 do 30. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 4. 2. 2021 do 30. 4. 2021
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem předsedy dozorčí rady za podmínek stanovených v článku 7. odst. 3 až 5 stanov. Akcionáři mají při převodu akcií na jinou osobu předkupní právo dle článku 7. odst. 6 až 12 stanov.
od 3. 9. 2020 do 4. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 113 v listinné podobě.
od 3. 9. 2020 do 4. 2. 2021
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem předsedy dozorčí rady za podmínek stanovených v článku 7. odst. 3 až 5 stanov. Akcionáři mají při převodu akcií na jinou osobu předkupní právo dle článku 7. odst. 6 až 12 stanov.
od 28. 8. 2020 do 3. 9. 2020
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 113 v listinné podobě.
od 28. 8. 2020 do 3. 9. 2020
Akcie společnosti na jméno jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas předsedy představenstva s jejich převodem.
od 9. 7. 2014 do 28. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 9. 7. 2014 do 28. 8. 2020
Akcie společnosti na jméno jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas předsedy představenstva s jejich převodem.
od 26. 9. 2001 do 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 26. 9. 2001 do 9. 7. 2014
Akcie společnosti na jméno jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas představenstva s jejich převodem. Akcie jsou v listinné podobě
od 19. 11. 1999 do 26. 9. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 19. 11. 1999 do 26. 9. 2001
Akcie společnosti na jméno jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas představenstva s jejich převodem.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 5. 2022
FILIP WINKELHOFER - předseda představenstva
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 5, Šípková, PSČ 591 01
den vzniku členství: 16. 9. 2019
den vzniku funkce: 16. 9. 2019
od 24. 9. 2019 do 5. 5. 2022
FILIP WINKELHOFER - předseda představenstva
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 6, Palachova, PSČ 591 01
den vzniku členství: 16. 9. 2019
den vzniku funkce: 16. 9. 2019
od 10. 11. 2018 do 24. 9. 2019
ZDENĚK RÝZNER - předseda představenstva
Humpolec, Hálkova, PSČ 396 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014 - 16. 9. 2019
den vzniku funkce: 16. 7. 2014 - 16. 9. 2019
od 21. 9. 2018
DANIEL NEVAŘIL - člen představenstva
Liberec - Liberec I-Staré Město, Generála Píky, PSČ 460 01
den vzniku členství: 1. 2. 2018
od 4. 2. 2018 do 21. 9. 2018
DANIEL NEVAŘIL - člen představenstva
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Žitná, PSČ 460 06
den vzniku členství: 1. 2. 2018
od 29. 7. 2014 do 18. 1. 2018
JOSEF VAŠÁK - člen představenstva
Humpolec, U Sokolovny, PSČ 396 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014 - 30. 11. 2017
od 29. 7. 2014 do 10. 11. 2018
ZDENĚK RÝZNER - předseda představenstva
Humpolec, Na Závodí, PSČ 396 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 11. 4. 2014 do 9. 7. 2014
ZDENĚK RÝZNER - člen představenstva
Jiřice, , PSČ 396 01
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 16. 6. 2014
od 11. 4. 2014 do 29. 7. 2014
ZDENĚK RÝZNER - předseda představenstva
Humpolec, Na Závodí, PSČ 396 01
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 16. 7. 2014
den vzniku funkce: 2. 1. 2014 - 16. 7. 2014
od 11. 4. 2014 do 29. 7. 2014
JOSEF VAŠÁK - člen představenstva
Humpolec, U Sokolovny, PSČ 396 01
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 16. 7. 2014
od 16. 2. 2009 do 11. 4. 2014
Zdeněk Rýzner - předseda představenstva
Humpolec, Na Závodí 631, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
od 16. 2. 2009 do 11. 4. 2014
Zdeněk Rýzner - člen představenstva
pošta Humpolec, Jiřice 209, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
od 16. 2. 2009 do 11. 4. 2014
Josef Vašák - člen představenstva
Humpolec, U Sokolovny 1692, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
od 14. 2. 2004 do 16. 2. 2009
Ing. Ilona Staňková - člen představenstva
Humpolec, Litochleby 1272, PSČ 396 01
od 4. 6. 2003 do 14. 2. 2004
Jaroslava Rýznerová - člen představenstva
Jiřice čp. 209, pošta Humpolec, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999 - 1. 7. 2003
od 4. 6. 2003 do 16. 2. 2009
Zdeněk Rýzner - člen představenstva
Jiřice čp. 209, pošta Humpolec, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999 - 19. 1. 2009
od 19. 11. 1999 do 4. 6. 2003
Zdeněk Rýzner - člen představenstva
Bystřice nad Pernštejnem, Sídliště I 869, PSČ 593 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999
od 19. 11. 1999 do 4. 6. 2003
Jaroslava Rýznerová - člen představenstva
Bystřice nad Perštejnem, Sídliště I 869, PSČ 593 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999
od 19. 11. 1999 do 16. 2. 2009
Zdeněk Rýzner - předseda představenstva
Bystřice nad Pernštejnem, Sídliště I 869, PSČ 593 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999 - 19. 1. 2009
den vzniku funkce: 19. 11. 1999 - 19. 1. 2009
od 30. 4. 2021
Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva.
od 9. 7. 2014 do 30. 4. 2021
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 26. 9. 2001 do 9. 7. 2014
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva, a to každý z nich samostatně.
od 19. 11. 1999 do 26. 9. 2001
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva, a to každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
Prokura
od 4. 2. 2018 do 26. 8. 2020
ing. MAREK ŠTĚPNIČKA
Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, PSČ 460 01
Dozorčí rada
od 24. 9. 2019
ZDENĚK RÝZNER - předseda dozorčí rady
Humpolec, Hálkova, PSČ 396 01
den vzniku členství: 16. 9. 2019
den vzniku funkce: 16. 9. 2019
od 24. 9. 2019
- Předseda dozorčí rady
od 29. 7. 2014
ZDENĚK RÝZNER - člen dozorčí rady
Jiřice, , PSČ 396 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 11. 4. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. JANA MAKOVCOVÁ - člen dozorčí rady
Humpolec, Žižkova, PSČ 396 01
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 16. 6. 2014
od 11. 4. 2014 do 29. 7. 2014
Ing. ILONA KOLÁRIKOVÁ - člen dozorčí rady
Humpolec, Litochleby, PSČ 396 01
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 16. 7. 2014
od 16. 2. 2009 do 11. 4. 2014
Ing. Ilona Staňková - předseda dozorčí rady
Humpolec, Litochleby 1272, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
od 16. 2. 2009 do 11. 4. 2014
Ing. Jana Makovcová - člen dozorčí rady
Humpolec, Žižkova 40, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
od 16. 2. 2009 do 11. 4. 2014
Ing. Tomáš Čech - člen dozorčí rady
Pacov, Myslíkova 763, PSČ 395 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 31. 12. 2013
od 14. 2. 2004 do 16. 2. 2009
Kateřina Rýznerová - člen dozorčí rady
Praha 2, Varšavská 31, PSČ 120 00
den vzniku členství: 9. 12. 2003 - 19. 1. 2009
od 19. 11. 1999 do 14. 2. 2004
Ing. Ilona Staňková - člen dozorčí rady
Humpolec, Litochleby 1272, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999 - 9. 12. 2003
od 19. 11. 1999 do 16. 2. 2009
Ing. arch. Luděk Rýzner - předseda dozorčí rady
Bystřice nad Pernštejnem, Sídliště I 869, PSČ 593 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999 - 19. 1. 2009
den vzniku funkce: 19. 11. 1999 - 19. 1. 2009
od 19. 11. 1999 do 16. 2. 2009
Jitka Rýznerová - člen dozorčí rady
Humpolec, Na Závodí 631, PSČ 396 01
den vzniku členství: 19. 11. 1999 - 19. 1. 2009
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-6

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-9

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-10

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-10

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-11

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-20

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services