Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Hranicko a.s., Střítež nad Ludinou, IČO: 25394894 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hranicko a.s.. Údaje byly staženy 1. 12. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25394894. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25394894 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
16. 3. 1998
Obchodní firma
Hranicko a.s.
zapsáno 16. 3. 1998
Firmy na stejné adrese
Střítež nad Ludinou 228, Střítež nad Ludinou 228
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 10. 11. 2001
Střítež nad Ludinou čp. 228, 753 63 Střítež nad Ludinou
zapsáno 10. 11. 2001 vymazáno 17. 1. 2007
Střítež nad Ludinou 281, 753 63 Střítež nad Ludinou
zapsáno 17. 1. 2007 vymazáno 29. 11. 2016
Sídlo Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Přerov
Obec: Střítež nad Ludinou
Část obce: Střítež nad Ludinou
Adresní místo: Střítež nad Ludinou 281
IČO
25394894
zapsáno 16. 3. 1998
DIČ
Identifikátor datové schránky
tiaegbr
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 16. 3. 1998
Spisová značka
B 1876/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 16. 3. 1998

Poslední změny a události

29. 11. 2023
Zapsán skutečný majitel Zdeněk Kotík, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
29. 11. 2023
Vymazán skutečný majitel Zdeněk Kotík
25. 7. 2022
Vymazán člen prokury Ing. Pavel Černý
7. 4. 2021
Zapsán člen statutárního orgánu Michal Rode, jako člen představenstva
7. 4. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Ladislav Hynčica

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Výroba a prodej cukrářských výrobků
zapsáno 24. 3. 2000 vymazáno 10. 11. 2001
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 16. 3. 1998
Hostinská činnost
zapsáno 24. 3. 2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 24. 3. 2000
Přechodné ubytování
zapsáno 24. 3. 2000
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 24. 3. 2000
Silniční motorová doprava osobní
zapsáno 24. 3. 2000
Zámečnictví
zapsáno 24. 3. 2000
Zemní práce prováděné strojem
zapsáno 24. 3. 2000
Pekařství, cukrářství
zapsáno 10. 11. 2001
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: Zcela splaceno zakladatelem při založení.
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 14. 12. 1999
97 353 000 Kč
Splaceno: Zcela splaceno zakladatelem při založení.
zapsáno 14. 12. 1999 vymazáno 18. 12. 2020
9 735 300 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 12. 2020
Akcie
10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 14. 12. 1999
900 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 14. 12. 1999
6953 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 14. 12. 1999 vymazáno 17. 7. 2019
3010 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 14. 12. 1999 vymazáno 17. 7. 2019
603 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 14. 12. 1999 vymazáno 17. 7. 2019
6953 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 17. 7. 2019 vymazáno 18. 12. 2020
3010 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 17. 7. 2019 vymazáno 18. 12. 2020
603 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 17. 7. 2019 vymazáno 18. 12. 2020
6953 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč
zapsáno 18. 12. 2020
3010 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 18. 12. 2020
603 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 18. 12. 2020
Ostatní skutečnosti
Dne 27.7.1999 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního jmění společnosti. Základní jmění ve výši 1.000.000,-Kč se zvyšuje o 96.353.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií v počtu: 6053 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 3000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 603 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 14. 12. 1999
Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 14. 12. 1999
Vzhledem k tomu, že upisování akcií se splácí nepeněžitými vklady, nepoužije se ust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci a to Zemědělskému družstvu Střítež se sídlem ve Stříteži nad Ludinou, IČO: 00 14 96 91. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 15 dnů a počíná běžet následující den po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Úpis nových akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a věci movité tak, jak jsou specifikovány v notářském zápise sepsaném notářkou JUDr. Palackou č.j. NZ 184/99, N 202/99 ze dne 27.7.1999.
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 14. 12. 1999
Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu-nemovitostí a věcí movitých ve výši 96.353.000,-Kč na základě posudků znalců tak, jak jsou specifikovány v NZ 184/99, N 202/99 ze dne 27.7.1999
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 14. 12. 1999
Nepeněžité vklady - nemovitosti jsou splaceny jejich předáním společnosti spolu s písemným prohlášením vkladatele dle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady - věci movité jsou splaceny jejich předáním společnosti.
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 14. 12. 1999
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII bod 7 stanov).
zapsáno 16. 3. 1998
Valná hromada společnosti Hranicko a.s., se sídlem č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou, IČO: 25394894 (Společnost), v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (ZOK), rozhoduje takto: 1.Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AGRO Střítež s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07650230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76659 (Hlavní akcionář), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 ZOK a je k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě vlastníkem akcií Společnosti, - jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a - s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti (Akcie). Vlastnictví Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti a výpisem z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, čímž bylo ověřeno, že Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předložit valné hromadě návrh na nucený přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. 2.Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře, přičemž Hlavní akcionář se stane vlastníkem všech akcií Společnosti ve vlastnictví minoritních akcionářů, jakožto osob odlišných od Hlavního akcionáře, s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (Den účinnosti). Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry, ani zaknihované účastnické cenné papíry než akcie. 3.Výše protiplnění Valná hromada určuje ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti, činí částku: - ve výši 615,- Kč za 1 ks kmenové akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír, - ve výši 6.142,- Kč za 1 ks kmenové akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír, a - ve výši 61.416,- Kč za 1 ks kmenové akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír, (Protiplnění). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavní akcionář doložil Společnosti znaleckým posudkem č. 175-14-2020 vypracovaným dne 29. 5. 2020 (dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet) panem Ing. Zdeňkem Blehou, se sídlem Světí 97, 503 12 Všestary, IČO: 73579157, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. prosince 2006 č. j. Spr. 3750/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací podniky (Znalecký posudek), který Hlavní akcionář Společnosti doručil společně s žádostí o svolání této valné hromady. 4.Poskytnutí Protiplnění Valná hromada osvědčuje, že Hlavní akcionář předal peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, před konáním této valné hromady společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 (Banka), což Hlavní akcionář Společnosti doložil před konáním této valné hromady písemným potvrzením vystaveným Bankou. Valná hromada schvaluje, že Banka poskytne Protiplnění minoritním akcionářům jakožto dosavadním vlastníkům nuceně přecházejících akcií Společnosti bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva k nuceně přecházejícím akciím na majetkový účet Hlavního akcionáře vedený v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti. Protiplnění Banka poskytne bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je u každého minoritního akcionáře veden v seznamu akcionářů Společnosti, a není-li u některého minoritního akcionáře veden žádný bankovní účet, potom na bankovní účet, který za tímto účelem daný minoritní akcionář Společnosti na její písemnou výzvu činěnou neprodleně po Dni účinnosti sdělí. Valná hromada určuje, že současně s výplatou Protiplnění budou minoritním akcionářům vyplaceny také úroky ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, tzn. ke Dni účinnosti. Valná hromada stanoví, že minoritním akcionářem jakožto osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo. V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
zapsáno 3. 8. 2020
V důsledku realizace fúze sloučením zanikající společnosti AGRO Střítež s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07650230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76659, s nástupnickou společností Hranicko a.s., se sídlem č.p. 281 753 63 Střítež nad Ludinou, IČO: 25394894, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1876, na základě projektu fúze ze dne 6. 11. 2020 došlo k zániku zanikající společnosti AGRO Střítež s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Hranicko a.s.
zapsáno 15. 12. 2020
V důsledku realizace rozdělení společnosti Drahotuše zemědělská a.s., se sídlem č.p. 135, 753 61 Milenov, IČO: 65138414, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1282, jako rozdělované společnosti formou odštěpení sloučením se společností Agrochov Real s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07650264, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76661, společností Agrochov Jezernice, a.s., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 65138139, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1277, společností Hranicko a.s., se sídlem č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou, IČO: 25394894, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1876, společností Ekofarma Jezernice s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07650272, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76662, společností Ekofarma Podhoří s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07651295, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76667, a společností Agrochov Plus, s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07612362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76476, jako nástupnickými společnostmi, došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti Drahotuše zemědělská a.s. na nástupnické společnosti, jak je specifikováno v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 6. 11. 2020.
zapsáno 18. 12. 2020
V důsledku realizace rozdělení společnosti Hranicko a.s., se sídlem č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou, IČO: 25394894, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1876, formou odštěpení sloučením se společností Drahotuše zemědělská a.s., se sídlem č.p. 135, 753 61 Milenov, IČO: 65138414, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1282, se společností Agrochov Real s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07650264, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76661, se společností Agrochov Jezernice, a.s., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 65138139, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1277, se společností SLUPROZ s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 04013204, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61921, se společností Agrochov Plus, s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07612362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76476, se společností Ekofarma Jezernice s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07650272, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76662 a se společností Ekofarma Podhoří s.r.o., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07651295, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76667, jakožto nástupnickými společnostmi, došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti Hranicko a.s. na nástupnické společnosti, jak je specifikováno v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 6. 11. 2020.
zapsáno 18. 12. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Místopředseda představenstva
František Bláha
Trávnická, Hranice
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 6. 12. 2000
Člen představenstva
Jaroslav Pavelka
Olšovec 116, Olšovec 116
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 6. 12. 2000
Předseda představenstva
Jiří Pospíšil
Velká, Hranice
Den vzniku funkce: 16. 3. 1998
Den vzniku členstvi: 16. 3. 1998
Den zániku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 3. 12. 2002
Místopředseda představenstva
Karel Šváček
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku funkce: 19. 10. 2000
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2000
Den zániku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 6. 12. 2000 vymazáno 3. 12. 2002
Člen představenstva
Božena Pavleová
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2000
Den zániku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 6. 12. 2000 vymazáno 3. 12. 2002
Předseda představenstva
Jiří Pospíšil
Velká, Hranice
Den vzniku funkce: 4. 7. 2002
Den zániku funkce: 26. 10. 2004
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2002
Den zániku členstvi: 26. 10. 2004
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 27. 7. 2005
Člen představenstva
Božena Pavleová
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2002
Den zániku členstvi: 19. 6. 2003
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 5. 12. 2003
Místopředseda představenstva
Jaroslav Pavelka
Olšovec, Olšovec
Den vzniku funkce: 4. 7. 2002
Den zániku funkce: 15. 7. 2005
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2002
Den zániku členstvi: 15. 7. 2005
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 10. 11. 2005
Člen představenstva
Karel Jordán
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2003
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 5. 12. 2003 vymazáno 29. 12. 2004
Člen představenstva
Petr Spurný
Družstevní, Hranice
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2004
Den zániku členstvi: 15. 7. 2005
zapsáno 29. 12. 2004 vymazáno 10. 11. 2005
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Bednář
Loučka, 751 31 Lipník nad Bečvou VI - Loučka
Den vzniku funkce: 9. 12. 2004
Den zániku funkce: 15. 7. 2005
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2004
Den zániku členstvi: 15. 7. 2005
zapsáno 27. 7. 2005 vymazáno 10. 11. 2005
Člen představenstva
Zdeněk Kotík
Jezernice, 751 31 Jezernice
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2005
Den zániku členstvi: 15. 10. 2008
zapsáno 10. 11. 2005 vymazáno 26. 9. 2013
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Bednář
Loučka, 751 31 Lipník nad Bečvou - Loučka
Den vzniku funkce: 16. 7. 2005
Den zániku funkce: 15. 10. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2005
Den zániku členstvi: 15. 10. 2008
zapsáno 15. 12. 2005 vymazáno 26. 9. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Rostislav Ovad
Osek nad Bečvou, 751 22 Osek nad Bečvou
Den vzniku funkce: 16. 7. 2005
Den zániku funkce: 15. 10. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2005
Den zániku členstvi: 15. 10. 2008
zapsáno 15. 12. 2005 vymazáno 26. 9. 2013
Předseda představenstva
Zdeněk Bednář
Lipník nad Bečvou VI-Loučka, 751 31 Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou VI-Loučka
Den vzniku funkce: 17. 7. 2013
Den zániku funkce: 27. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2013
Den zániku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 3. 9. 2018
Místopředseda představenstva
Rostislav Ovad
Osek nad Bečvou, 751 22 Osek nad Bečvou - Osek nad Bečvou
Den vzniku funkce: 17. 7. 2013
Den zániku funkce: 27. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2013
Den zániku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 3. 9. 2018
Člen představenstva
Zdeněk Kotík
Jezernice, 751 31 Jezernice - Jezernice
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2013
Den zániku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 3. 9. 2018
Předseda představenstva
Roman Hornik
Mlýnská, 753 61 Hranice - Hranice IV-Drahotuše
Den vzniku funkce: 27. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 3. 9. 2018
Místopředseda představenstva
Petr Spurný
Družstevní, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 27. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 3. 9. 2018
Člen představenstva
Ladislav Hynčica
Střítež nad Ludinou, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2018
Den zániku členstvi: 31. 1. 2021
zapsáno 3. 9. 2018 vymazáno 7. 4. 2021
Člen představenstva
Michal Rode
Lipník nad Bečvou V-Podhoří, 751 31 Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou V-Podhoří
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2021
zapsáno 7. 4. 2021
Počet členů
3
zapsáno 3. 9. 2018
Způsob jednání
Jednání: Za společnost jedná představenstvo a za představenstvo jedná: předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 10. 11. 2001
Jednání: Za společnost jedná představenstvo a za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby oprávněné jednat jménem společnosti k firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 10. 11. 2001

Dozorčí rada

Předseda
František Foltýnek
Střítež nad Ludinou 49, Střítež nad Ludinou 49
Den vzniku funkce: 16. 3. 1998
Den vzniku členstvi: 16. 3. 1998
Den zániku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 3. 12. 2002
Místopředseda
Jaroslav Valenta
Velká, Hranice
Den vzniku funkce: 16. 3. 1998
Den vzniku členstvi: 16. 3. 1998
Den zániku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 3. 12. 2002
Člen
Ing. Jaroslav Šatánek
Střítež nad Ludinou 251, Střítež nad Ludinou 251
Den vzniku členstvi: 16. 3. 1998
Den zániku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 3. 12. 2002
Předseda
František Foltýnek
Střítež nad Ludinou 49, Střítež nad Ludinou 49
Den vzniku funkce: 13. 8. 2002
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 5. 12. 2003
Místopředseda
Hynek Šatánek
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku funkce: 13. 8. 2002
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2002
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 5. 12. 2003
Člen
Věra Foltasová
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2002
Den zániku členstvi: 28. 9. 2005
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 26. 9. 2013
Místopředseda
František Foltýnek
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku funkce: 26. 8. 2003
Den zániku funkce: 15. 7. 2005
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2002
Den zániku členstvi: 15. 7. 2005
zapsáno 5. 12. 2003 vymazáno 10. 11. 2005
Předseda
Hynek Šatánek
Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou
Den vzniku funkce: 26. 8. 2003
Den zániku funkce: 11. 10. 2005
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2002
Den zániku členstvi: 11. 10. 2005
zapsáno 5. 12. 2003 vymazáno 26. 9. 2013
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Dohnal
Galašova, 753 01 Hranice
Den vzniku funkce: 15. 7. 2005
Den zániku funkce: 15. 10. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2005
Den zániku členstvi: 15. 10. 2008
zapsáno 10. 11. 2005 vymazáno 26. 9. 2013
Předseda dozorčí rady
Hynek Šatánek
Střítež nad Ludinou, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou
Den vzniku funkce: 17. 7. 2013
Den zániku funkce: 27. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2013
Den zániku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 3. 9. 2018
Místopředseda dozorčí rady
Miroslav Dohnal
Jezerská, 751 31 Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město
Den vzniku funkce: 17. 7. 2013
Den zániku funkce: 27. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2013
Den zániku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 3. 9. 2018
Člen dozorčí rady
Věra Foltasová
Střítež nad Ludinou, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2013
Den zániku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 3. 9. 2018
Předseda dozorčí rady
Leona Horniková
Mlýnská, 753 61 Hranice - Hranice IV-Drahotuše
Den vzniku funkce: 27. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 3. 9. 2018
Člen dozorčí rady
Martina Kotíková
Jezernice, 751 31 Jezernice - Jezernice
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 3. 9. 2018
Člen dozorčí rady
Michaela Králíková
Jezernice, 751 31 Jezernice - Jezernice
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2018
zapsáno 3. 9. 2018
Počet členů
3
zapsáno 3. 9. 2018

Prokura

Prokurista
Ing. Pavel Černý
Střítež nad Ludinou, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jednání prokuristy: Prokurista k firmě podnikatele připojí dodatek "prokurista" nebo zkratku "p.p." a svůj podpis.
zapsáno 10. 11. 2001 vymazáno 29. 11. 2016
Prokurista
Ing. Pavel Černý
Střítež nad Ludinou, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou
Jednání prokuristy: Prokurista k firmě podnikatele připojí dodatek "prokurista" nebo zkratku "p.p." a svůj podpis.
zapsáno 29. 11. 2016 vymazáno 25. 7. 2022

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Zemědělské družstvo S t ř í t e ž, IČO: 00149691
Střítež nad Ludinou 228, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou
zapsáno 16. 3. 1998 vymazáno 10. 11. 2001
Jediný akcionář
Agrochov Plus, s.r.o., IČO: 07612362
Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice
zapsáno 15. 12. 2020

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Zdeněk Kotík
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na nepřímé účasti právnické osoby. Skutečný majitel má podíl v osobě, která disponuje podílem na hlasovacích právech.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 29. 11. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 12. 2019
zapsáno 31. 12. 2019 vymazáno 29. 11. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Zdeněk Kotík
Jezernice, 751 31 Jezernice - Jezernice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 12. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 29. 11. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

69
-
+
Václav Bláha

Václav Bláha

zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

140
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

662
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1780
-
+
Roman Vaněk

Roman Vaněk

kuchař

210
-
+
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

herec

159
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.