Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
IČO: 26141647

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 12. 1999
Obchodní firma
od 21. 12. 1999

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Sídlo
od 1. 7. 2006 do 1. 1. 2010
Praha 3, Milešovská 1136/5, PSČ 130 00
od 14. 10. 2002 do 1. 7. 2006
Praha l, Provaznická 13, čp.397, PSČ 110 00
od 21. 12. 1999 do 14. 10. 2002
Praha l, Provaznická 13
IČO
od 21. 12. 1999

26141647

DIČ

CZ26141647

Identifikátor datové schránky:syrddmx
Právní forma
od 21. 12. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6304 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 5. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 4. 5. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 11. 2002 do 4. 5. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 20. 11. 2002 do 4. 5. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 20. 11. 2002 do 4. 5. 2009
- směnárenská činnost
od 21. 12. 1999
- provozování cestovní kanceláře
od 21. 12. 1999 do 4. 5. 2009
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 7. 2014 do 18. 7. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 31. 7. 2014 do 18. 7. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 1. 1. 2014
- Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 261 41 647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností: (i) CKF Servisní s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ: 290 38 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161893; (ii) eTra vel 2004 s. r. o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 268 33 107, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210385; a (iii) SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 242 00 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17799, které byly zrušeny bez likvidace.
od 15. 6. 2007 do 26. 9. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Milešovská 1136/5, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 6304, konaná dne 18.5.2007 rozh odla takto: 1. Konstatuje se, že společnost KKCG Investments B.V., se sídlem Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "hlavní akcionář") je vlastníkem akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Milešov ská 1136/5, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 261 41 647 (dále jen "společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 97,89% podíl na základním kapitálu a hlasovacích práech společnosti , a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 183i obc hodního zákoníku. Hlavní akcionář je vlastníkem těchto akcií společnosti: 10.750.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 265.757 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 4.4 83 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, 160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Výše uvedené bylo prokázáno smlouvou o koupi akcií ze 22.1.2007, opisem ze sezna mu akcionářů společnosti, vyhotoveném k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o listinné akcie na jméno, výpisem z evidence vedené centrálním depozitářem (SCP) k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o zaknihované akcie na jméno a předložením hromadné akcie při registraci účastníků na této valné hromadě, pokud se jedná o listinné akcie na majitele. 2. Valná hromada tímto schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti, tedy 250.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 6.155 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 2.819 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, které náleží ostatním akcionářům odlišným od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 3. Dosavadním vlastníkům všech ostatních akcií společnosti, jejichž akcie přechází na hlavního akcionáře, nebo dalším oprávněným osobám, náleží přiměřené protiplnění v částce 0,8041,-Kč na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,-kč, v částce 1.014,73,-Kč za j ednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč a v částce 846,68,-Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč. Uvedené přiměřené protiplnění bylo hlavním akcionářem určeno na základě znaleckého posudku společnosti TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovs ký dvůr, Olivova 4, Praha 1, č. 36-1/2007 ze dne 19.3.2007 (dále jen "znalecký posudek") a schváleno rozhodnutím České národní banky o předchozím souhlasu ze dne 19.4.2004 č.j. Sp/544/111/2007, 2007/6467/540. Představenstvo společnosti se seznámilo se zna leckým posudkem a s rozhodnutím České národní banky, projednalo s hlavním akcionářem navrhovanou výši protiplnění, přičemž ji považuje za spravedlivou a přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ustanovení § 183j odst.2 obchodní ho zákoníku. 4. Protiplění bude obchodníkem s cennými papíry, společností ATLANTIK, finanční trhy, a.s., IČ: 262 18 062, se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328, dosavadním v lastníkům všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti vyplaceno poukázáním na účet, který sdělí (popř. poštovní poukázkou na adresu, kterou uvedou), a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatní m účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, pokud se jedná o dosavadní vlastníky zaknihovaných účastnických cvenných papírů, a nejpozději do 30 dnů ode dnepředání akcií společnosti Cestovní ka ncelář FISCHER, a.s., pokud se jedná o dosavadní vlastníky listinných cenných papírů.
od 11. 7. 2006 do 4. 10. 2006
- Základní kapitál společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje o částku ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 361.841.950,- Kč (slovy: třistašedesá tjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých) na částku ve výši 521.841.950,- Kč (slovy : pětsetdvacetjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000.000,- (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 16 0 (jednostošedesát) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií a to pro všechny akcionáře a to z důvodu, že vyloučení přednostního práva všech akcionářů je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve vstup u nového investora do společnosti, jako předem určeného zájemce, který do společnosti vloží potřebné finanční prostředky, neboť předchozí zvyšování základního kapitálu s využitím přednostního práva akcionářů nebylo úspěšné. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů. Tímto předem určeným zájemcem je společnost Atlantik Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, 1012KK Amsterdam. Akcie budou p ředem určeným zájemcem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou for mu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Místo úpisu akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, je na adrese Praha 3, Milešovská 5, v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, a to do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí valné hromady týkající se zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce dvou týdnů. Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen takto : nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do deseti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku, zbývající část emisního kursu bude uhrazena do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Předem urč ený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základníko kapitálu číslo účtu 17xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s.
od 18. 3. 2005
- Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s. přešlo obchodní jmění zanikajících společností 1.jihočeská finanční, a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 60827874, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Bud ějovicích, oddíl B, vložce 634, 2.jihočeská finanční, a.s., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 383 01, IČO: 60070854, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 612, TOP CAR Leasing a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 25173472, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 912, které byly zrušeny bez likvidace sloučením se společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s..
od 31. 3. 2004 do 29. 4. 2004
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3.3.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál obchodní společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na část ku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím, že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. d) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), upisované akcice budou kmenové, znějící na majitele, neregistrované k obchodování na veřejných trzích, které b udou vydány v zaknihované podobě, v počtu 10.000.000 kusů (slovy: deset milionů). Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). e) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). f) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis akcií určitému zájemci za účelem posílení vnitřních zdrojů společnosti. g) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímto určitým zájemcem je společnost Kapitálová společnost K&K a.s., Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 27107744. h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti, a to na adrese Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9,00 hod. do 16,00 hod. i) Lhůta pro úpis nové emise akcií předem určeným zájemcem začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude doručeno oznámení o počátku běhu lhůty a její délka se stanovuje na 14 dnů. j) Počátek běhu lhůt k úpisu akcií bude předem určenému zájemci oznámen společností písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. k) Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akciíí. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně předem určenému zájemci k dispozici v sídle společnosti, a to na adrese Praha 1, Pro vaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. l) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30 % emisního kursu je povinen splatit do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs ak cií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 17xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s. - Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1.
od 13. 6. 2001 do 6. 1. 2003
- Valná hromada jednomyslně rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 1.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na částku 21.000.000,- Kč, a to peněžitými vklady. Valná hromada dále schválila, že zvýšení základního jmění bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování upsáním 2.000.000 kusů kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního jmění nad tuto částku je nepřípustné. Nově upsané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Počet celých nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč činí dva kusy akcií. Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia akcionáři využijí v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti v pracovních dnech po dobu 15-ti dnů, vždy v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje prvním dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, takto: VÁCLAV FISCHER upíše peněžitým vkladem 19.800.000,- Kč, a to 1.980.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus, FISCHER, s.r.o. upíše peněžitým vkladem 200.000,- Kč, a to 20.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus. Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionáři splacena do 10-ti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchod. zák.
Kapitál
od 1. 1. 2014
Základní kapitál 52 184 195 Kč, splaceno 52 184 195 Kč.
od 19. 2. 2007 do 1. 1. 2014
Základní kapitál 521 841 950 Kč, splaceno 521 841 950 Kč.
od 4. 10. 2006 do 19. 2. 2007
Základní kapitál 521 841 950 Kč, splaceno 409 841 950 Kč.
od 18. 3. 2005 do 4. 10. 2006
Základní kapitál 361 841 950 Kč, splaceno 361 841 950 Kč.
od 29. 4. 2004 do 18. 3. 2005
Základní kapitál 11 000 000 Kč, splaceno 11 000 000 Kč.
od 21. 12. 1999 do 29. 4. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 4. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52 184 195 v listinné podobě.
od 4. 5. 2020
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Jakýkoli převod akcií jiný než převod mezi akcionáři společnosti, zatížení nebo jakékoli jiné nakládání s právy nebo podíly na akciích společnosti ve prospěch třetí osoby, stejně tak jako jakékoli dohody opravň ující třetí stranu nabýt nebo jakkoli zatížit akcie společnosti nebo jakékoli právo nebo podíl s nimi související, včetně oprávnění podílet se na zisku, jsou podmíněny předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 1. 1. 2014 do 4. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52 184 195 v listinné podobě.
od 26. 10. 2007 do 1. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52 184 195 v listinné podobě.
od 4. 10. 2006 do 26. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 160 v listinné podobě.
od 7. 11. 2005 do 26. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 302 v listinné podobě.
od 18. 3. 2005 do 7. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 302 v listinné podobě.
od 18. 3. 2005 do 7. 11. 2005
Akcionář může převést akcie na jméno pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti
od 18. 3. 2005 do 26. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 000 000 v zaknihované podobě.
od 18. 3. 2005 do 26. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 271 912 v listinné podobě.
od 29. 4. 2004 do 18. 3. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 11 000 000.
od 29. 4. 2004 do 18. 3. 2005
v zaknihované podobě
od 21. 12. 1999 do 29. 4. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000 000.
od 21. 12. 1999 do 29. 4. 2004
v zaknihované podobě
Statutární orgán
od 4. 5. 2020
JIŘÍ JELÍNEK - člen představenstva
Mnichovice - Myšlín, U studánky, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 7. 2. 2019
PAVEL ŠAROCH - člen představenstva
Praha - Dejvice, Ke Kulišce, PSČ 164 00
den vzniku členství: 4. 12. 2018
od 25. 8. 2017 do 7. 2. 2019
PAVEL ŠAROCH - člen představenstva
Praha - Dejvice, Ke Kulišce, PSČ 164 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 10. 10. 2018
od 21. 4. 2017 do 4. 5. 2020
JIŘÍ JELÍNEK - člen představenstva a výkonný ředitel
Mnichovice - Myšlín, U studánky, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 31. 1. 2017
JAN ŠTĚRBA - člen představenstva
Praha - Miškovice, U strouhy, PSČ 196 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 31. 1. 2017 do 21. 4. 2017
JIŘÍ JELÍNEK - člen představenstva
Mnichovice - Myšlín, U studánky, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 23. 3. 2016
MARTIN ŠKOPEK - Předseda představenstva
Jesenice, Vrbová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 14. 1. 2015
den vzniku funkce: 26. 2. 2016
od 12. 4. 2015 do 18. 7. 2015
RADEK DYNTAR - člen představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 31. 5. 2015
od 24. 3. 2015 do 23. 3. 2016
MARTIN ŠKOPEK - člen představenstva
Jesenice, Vrbová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 14. 1. 2015
od 31. 7. 2014 do 24. 3. 2015
Ing. JAN ŠTĚRBA - člen představenstva
Praha 9 - Třeboradice, Kašeho, PSČ 196 00
den vzniku členství: 13. 6. 2014 - 14. 1. 2015
od 31. 7. 2014 do 31. 1. 2017
MARTIN CHLÁDEK - člen představenstva
Roztoky, Mjr. Kašlíka, PSČ 252 63
den vzniku členství: 13. 6. 2014 - 31. 12. 2016
od 23. 10. 2013 do 25. 8. 2017
PAVEL ŠAROCH - člen představenstva
Praha - Vokovice, Nepálská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013
od 13. 8. 2013 do 31. 7. 2014
JIŘÍ JELÍNEK - místopředseda představenstva
Mnichovice - Myšlín, U studánky, PSČ 251 64
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 13. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2013 - 13. 6. 2014
od 13. 8. 2013 do 23. 2. 2016
Ing. MILOSLAV VYHNAL - předseda představenstva
Velké Popovice, K Babímu dolu, PSČ 251 69
den vzniku členství: 26. 6. 2013 - 4. 1. 2016
den vzniku funkce: 27. 6. 2013 - 4. 1. 2016
od 10. 8. 2013 do 13. 8. 2013
Ing. MILOSLAV VYHNAL - předseda představenstva
Velké Popovice, K Babímu dolu, PSČ 251 69
den vzniku členství: 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 1. 4. 2008
od 13. 2. 2013 do 13. 8. 2013
JIŘÍ JELÍNEK - člen představenstva
Mnichovice - Myšlín, U studánky, PSČ 251 64
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 13. 6. 2014
od 13. 2. 2013 do 31. 7. 2014
JIŘÍ RADOCH - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Karlova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 13. 6. 2014
od 13. 2. 2013 do 12. 4. 2015
RADEK DYNTAR - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 10. 12. 2012
od 16. 6. 2011 do 13. 2. 2013
Ing. Pavel Rampír - člen představenstva
Staré Hradiště, Větrná, PSČ 533 52
den vzniku členství: 1. 4. 2008 - 10. 12. 2012
od 3. 2. 2011 do 13. 2. 2013
Ing. Pavel Šaroch - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, Nepálská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 10. 12. 2012
od 4. 5. 2009 do 3. 2. 2011
Petr Švarc - člen představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Šlitrova 2007, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 4. 2008 - 25. 1. 2011
od 9. 6. 2008 do 4. 5. 2009
Petr Švarc - člen představenstva
Praha 9, Rohožnická 1606, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 4. 2008
od 9. 6. 2008 do 3. 2. 2011
Jiří Jelínek - člen představenstva
Myšlín, U studánky 120, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 4. 2008 - 25. 1. 2011
od 9. 6. 2008 do 16. 6. 2011
Ing. Pavel Rampír - člen představenstva
Pardubice, Nábřeží závodu míru 2712, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 4. 2008
od 9. 6. 2008 do 10. 8. 2013
Ing. Miloslav Vyhnal - předseda představenstva
Velké Popovice, 423, PSČ 251 69
den vzniku členství: 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 1. 4. 2008
od 26. 9. 2007 do 9. 6. 2008
Ing. Miloslav Vyhnal - předseda představenstva
Velké Popovice, 423, PSČ 251 69
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 1. 4. 2008
od 26. 9. 2007 do 9. 6. 2008
Ing. Pavel Rampír - člen představenstva
Pardubice, Nábřeží závodu míru 2712, PSČ 530 02
den vzniku členství: 16. 7. 2007 - 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 16. 7. 2007
od 19. 2. 2007 do 9. 6. 2008
Petr Švarc - člen představenstva
Praha 9, Rohožnická 1606, PSČ 190 16
den vzniku členství: 10. 1. 2007 - 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 10. 1. 2007
od 3. 8. 2005 do 19. 2. 2007
Ing. Miroslav Dvořák - místopředseda představenstva
Praha 4, Donovalská 1758/41, PSČ 149 00
den vzniku členství: 2. 7. 2004 - 10. 1. 2007
den vzniku funkce: 2. 7. 2004 - 10. 1. 2007
od 3. 8. 2005 do 26. 9. 2007
Ing. Miloslav Vyhnal - předseda představenstva
Velké Popovice, 423, PSČ 251 69
den vzniku členství: 18. 12. 2003
den vzniku funkce: 18. 12. 2003
od 3. 8. 2005 do 9. 6. 2008
Jiří Jelínek - člen představenstva
Myšlín, U studánky 120, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 4. 2008
od 23. 9. 2004 do 3. 8. 2005
Ing. Miroslav Dvořák - člen představenstva
Praha 4, Donovalská 1758/41, PSČ 149 00
den vzniku členství: 2. 7. 2004
den vzniku funkce: 2. 7. 2004
od 23. 9. 2004 do 3. 8. 2005
Ing. Miroslav Jestřabík - člen představenstva
Řitka, K Potokům 173, PSČ 252 03
den vzniku členství: 2. 7. 2004 - 27. 5. 2005
den vzniku funkce: 2. 7. 2004 - 27. 5. 2005
od 23. 9. 2004 do 26. 9. 2007
Ing. Pavel Rampír - člen představenstva
Pardubice, Nábřeží závodu míru 2712, PSČ 530 02
den vzniku členství: 2. 7. 2004
den vzniku funkce: 2. 7. 2004
od 6. 7. 2004 do 23. 9. 2004
Tomáš Kozubek - člen představenstva
Brno, Svážná 6, PSČ 634 00
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 2. 7. 2004
od 6. 7. 2004 do 23. 9. 2004
Kamila Čermáková - člen představenstva
Děčín IV., V Jámě 1644/18, PSČ 405 02
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 2. 7. 2004
od 6. 7. 2004 do 23. 9. 2004
Ing. Miroslav Jestřabík - člen představenstva
Řitka, K Potokům 173, PSČ 252 03
den vzniku členství: 16. 4. 2004 - 2. 7. 2004
od 6. 7. 2004 do 3. 8. 2005
Miloslav Vyhnal - místopředseda představenstva
Velké Popovice, 423, PSČ 251 69
den vzniku členství: 18. 12. 2003
den vzniku funkce: 18. 12. 2003
od 4. 11. 2002 do 6. 7. 2004
Ing. Lenka Šťovíčková - člen
Praha 2, Koubkova 5
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 18. 12. 2003
od 14. 10. 2002 do 4. 11. 2002
Jan Drahorád - člen
Praha 5, Ovčí Hájek 2170/38
den vzniku členství: 16. 11. 2001 - 26. 4. 2002
od 14. 10. 2002 do 6. 7. 2004
Tereza Vránková - člen
Praha 8, Bínova 532
den vzniku členství: 16. 11. 2001 - 18. 12. 2003
od 21. 12. 1999 do 6. 7. 2004
Václav Fischer - předseda
Praha l, Břehová 8
den vzniku funkce: 21. 12. 1999 - 28. 1. 2004
od 21. 12. 1999 do 6. 7. 2004
Zdeněk Kříž - člen
Praha 5, Janáčkovo nábř. 7
den vzniku členství: 21. 12. 1999 - 18. 12. 2003
od 21. 12. 1999 do 6. 7. 2004
Milan Beneš - člen
Praha lO, Káranská 3
den vzniku členství: 21. 12. 1999 - 18. 12. 2003
od 4. 5. 2020
Za společnost jednají vůči třetím stranám vždy 2 členové představenstva společně s tím, že vždy podepisuje buď předseda anebo místopředseda představenstva.
od 1. 2. 2017 do 4. 5. 2020
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který je výkonným ředitelem, je oprávněn Společnost zastupovat samostatně při právních jednáních se třetími osobami, ze kterých nemohou Společnosti vzniknout závazky převyšujíc í 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
od 18. 7. 2015 do 1. 2. 2017
Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Samostatně může Společnost zastupovat člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 23. 6. 2009 do 18. 7. 2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni společně dva členové představenstva společnos ti. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek může rovněž samostatně člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem.
od 6. 7. 2004 do 23. 6. 2009
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy společně dva členové představenstva.
od 21. 12. 1999 do 6. 7. 2004
Za představenstvo jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 5. 2019 do 15. 5. 2020
PETR DVOŘÁČEK - člen dozorčí rady
Průhonice, Hlavní, PSČ 252 43
den vzniku členství: 31. 1. 2017 - 4. 5. 2020
od 12. 12. 2018 do 28. 6. 2019
MARTIN CHROMEC - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Pod Marjánkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 7. 2018 - 18. 4. 2019
od 1. 2. 2017 do 22. 5. 2019
PETR DVOŘÁČEK - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 31. 1. 2017
od 18. 7. 2015 do 15. 5. 2020
JUDr. JOSEF NOVOTNÝ - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 2. 6. 2015 - 4. 5. 2020
den vzniku funkce: 2. 6. 2015 - 4. 5. 2020
od 31. 7. 2014 do 18. 7. 2015
JUDr. JOSEF NOVOTNÝ - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 16. 5. 2010 - 16. 5. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2014 - 16. 5. 2015
od 31. 7. 2014 do 12. 12. 2018
Mgr. LENKA DANIELOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Donínská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 13. 6. 2014 - 30. 6. 2018
od 13. 8. 2013 do 31. 7. 2014
MIROSLAV DVOŘÁK - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Pitkovice, Kozáková, PSČ 104 00
den vzniku členství: 26. 6. 2013 - 13. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2013 - 13. 6. 2014
od 11. 9. 2012 do 1. 2. 2017
Petr Dvořáček - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Pražská 1470/18B, PSČ 102 00
den vzniku členství: 20. 8. 2012 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 20. 8. 2012 - 31. 1. 2017
od 26. 5. 2010 do 31. 7. 2014
JUDr. Josef Novotný - člen dozorčí rady
Praha 2, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 16. 5. 2010
od 4. 5. 2009 do 11. 9. 2012
Petr Dvořáček - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Pražská 1470/18B, PSČ 102 00
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 20. 8. 2012
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 20. 8. 2012
od 25. 7. 2008 do 13. 8. 2013
Ing. Miroslav Dvořák - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Pitkovice, Kozáková 125/2, PSČ 104 00
den vzniku členství: 1. 4. 2008 - 13. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 4. 2008 - 13. 6. 2014
od 9. 6. 2008 do 25. 7. 2008
Ing. Miroslav Dvořák - předseda dozorčí rady
Praha 4, Donovalská 1758/41, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 1. 4. 2008
od 9. 6. 2008 do 26. 5. 2010
Ing. Pavla Havránková - člen dozorčí rady
Praha 8, Vidímská 1/732, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 4. 2008 - 16. 5. 2010
od 26. 9. 2007 do 4. 5. 2009
Petr Dvořáček - místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Euklidova 414, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 8. 2007
den vzniku funkce: 21. 8. 2007
od 19. 2. 2007 do 9. 6. 2008
Ing. Miroslav Dvořák - předseda dozorčí rady
Praha 4, Donovalská 1758/41, PSČ 149 00
den vzniku členství: 12. 1. 2007 - 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 12. 1. 2007 - 1. 4. 2008
od 19. 2. 2007 do 9. 6. 2008
Ing. Pavla Havránková - člen dozorčí rady
Praha 8, Vidímská 1/732, PSČ 181 00
den vzniku členství: 16. 6. 2006 - 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 12. 1. 2007
od 15. 1. 2007 do 19. 2. 2007
Ing. Pavla Havránková - předseda dozorčí rady
Praha 8, Vidímská 1/732, PSČ 181 00
den vzniku členství: 16. 6. 2006
den vzniku funkce: 16. 10. 2006 - 12. 1. 2007
od 23. 9. 2004 do 23. 9. 2004
František Křivák - člen dozorčí rady
Vracov, Polní 1165, PSČ 696 42
den vzniku členství: 2. 7. 2007
den vzniku funkce: 2. 7. 2004
od 23. 9. 2004 do 15. 1. 2007
František Křivák - člen dozorčí rady
Vracov, Polní 1165, PSČ 696 42
den vzniku členství: 2. 7. 2004 - 10. 2. 2005
den vzniku funkce: 2. 7. 2004 - 10. 2. 2005
od 6. 7. 2004 do 15. 1. 2007
Mgr. Karel Komárek - předseda dozorčí rady
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 16. 10. 2006
den vzniku funkce: 7. 1. 2004 - 16. 10. 2006
od 6. 7. 2004 do 26. 9. 2007
Petr Dvořáček - místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Euklidova 414, PSČ 109 00
den vzniku funkce: 7. 1. 2004
od 4. 11. 2002 do 6. 7. 2004
Silvie Kubašáková - člen
Klatovy 3, Čechova 428
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 18. 12. 2003
od 14. 10. 2002 do 6. 7. 2004
Petr Dvořáček - člen
Praha 4, Kupeckého 3/760
den vzniku členství: 14. 11. 2001
od 21. 12. 1999 do 14. 10. 2002
Vladimír Hájek - člen
Praha 2, nám. Míru 3
od 21. 12. 1999 do 4. 11. 2002
Judita Michelfeitová - člen
Praha 5, Mezi Školami 2471
den vzniku členství: 16. 11. 2001 - 26. 4. 2002
od 21. 12. 1999 do 6. 7. 2004
Lubomír Jantula - předseda
Praha l, Žitná 29
den vzniku funkce: 16. 11. 2001 - 18. 12. 2003
Akcionáři
od 4. 5. 2020
EXIM HOLDING a.s., IČO: 24159921
Praha - Chodov, Babákova, PSČ 148 00
od 17. 11. 2016 do 4. 5. 2020
KKCG Investments AG
Luzern, Kapellgasse 21, PSČ 600 4, Švýcarská konfederace
od 24. 12. 2014 do 17. 11. 2016
KKCG Investments B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království
od 31. 7. 2014 do 24. 12. 2014
KKCG Investments N.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království
od 16. 6. 2011 do 10. 5. 2012
KKCG Investments N.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 927, 1077 XX, Nizozemské království
od 26. 9. 2007 do 16. 6. 2011
KKCG Investments B.V., IČ 34251870
Amsterdam, Strawinskylaan 927, 1077 XX, Nizozemské království
Hodnocení firmy
-10
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 16 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 731,10 Kč
ČSOB 2 731,10 Kč
Komerční banka 2 739,81 Kč
Expobank CZ 2 741,90 Kč
Česká spořitelna 2 756,00 Kč
Raiffeisenbank 2 784,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 794,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 383 503 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+4
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+4
+
-
3.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

+2
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-1
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-4
+
-

Články na Heroine.cz

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

Filosofka, publicistka a spisovatelka Daňa Horáková vydala knihu O Pavlovi, v níž píše...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypotéka a záznam v registru
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypotéka a záznam v registru

Otázka: Dobrý den, rada bych se zeptala jaká je šance získat hypotéku. Bohužel jsem se záznamem v registru a v solusu za nevcasne splacení kreditní karty a zamítnutí žádosti o půjčku u airbank. Karta je již...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services