Trinity Investment a.s.
IČO: 26192420

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 8. 2000
Obchodní firma
od 8. 8. 2000

Trinity Investment a.s.

Sídlo
od 14. 9. 2010 do 19. 5. 2016
Černošice, Čapkova 1611, PSČ 252 28
od 25. 6. 2004 do 14. 9. 2010
Praha 8, Na Žertvách 2230/44, PSČ 180 00
od 8. 8. 2000 do 25. 6. 2004
Praha 1, Anenské náměstí 2/948, PSČ 110 00
IČO
od 8. 8. 2000

26192420

Identifikátor datové schránky:rmagrni
Právní forma
od 8. 8. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6674 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 9. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 8. 8. 2000 do 13. 9. 2016
- pronájem nebytových prostor a nemovitostí a poskytování základ- ních služeb zajišťujících řádný provoz nebytových prostor a nemo- vitostí
Ostatní skutečnosti
od 13. 9. 2016
- Akcie lze převádět pouze na základě předchozího souhlasu valné hromady. Každý akcionář má předkupní právo ke všem akciím nabízeným k prodeji.
od 22. 9. 2004 do 14. 9. 2010
- Mimořádná valná hromada, konaná dne 2. července 2004, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje, že: základní kapitál společnosti ve výši 1,000.000,- Kč ( slovy: jedenmiliónkorun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 1,000.000,- Kč (jedenmiliónkorun českých), upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 10 (slovy: deset) kusů, jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), druh - akcie, s nimiž nejso u spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na majitele, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry, c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele,každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíckorun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je pan JUDr. Pe tr Skácel, r.č. xxxx, bydliště Praha 9, Děčínská 464/3, PSČ 190 00 , e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 8, Na Žertvách 2230/44, PSČ 180 00 , úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh bude doručen předem určenému zájemci nejpozději d o pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, počátek běhu lhůty pro upisování akc ií podle tohoto usnesení bude předem určenému zájemci oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodníh o zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o  zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, emisní kurs takto upisovaných akcií: bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, f) účet u banky, na který bude upisovatel splácet emisní kurs jím upsaných akcií: účet společnosti vedený ČSOB, a.s., číslo účtu 191xxxx (splňující náležitosti stanovené § 204 odst. 2 obch. zák.), lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní k urs jím upsaných akcií, předem určený zájemce, který upíše celý emisní kurs nově vydávaných akcií, je povinen splatit alespoň 30% (třicet procent) emisního kurzu všech jím upsaných akcií nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zbývající část emisního kurzu, všech jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do jednoho (1) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 11. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2005 do 11. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 65 %.
od 8. 8. 2000 do 8. 1. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 23. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 28. 12. 2013 do 23. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 28. 12. 2013 do 23. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 8. 1. 2005 do 28. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 19.
od 8. 1. 2005 do 28. 12. 2013
v listinné podobě
od 8. 1. 2005 do 28. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 8. 1. 2005 do 28. 12. 2013
v listinné podobě
od 8. 8. 2000 do 8. 1. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 8. 8. 2000 do 8. 1. 2005
v listinné formě
od 8. 8. 2000 do 8. 1. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 8. 8. 2000 do 8. 1. 2005
v listinné formě
Statutární orgán
od 29. 1. 2015
Dr. PETER KLEMENT - člen představenstva
Heidelberg, Stadteil Altstadt, Dreikönigstrasse 1, PSČ 691 17, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 12. 2014
od 29. 1. 2015
Ing. ONDŘEJ SKÁCEL - předseda představenstva
Černošice, Čapkova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 15. 12. 2014
den vzniku funkce: 15. 12. 2014
od 29. 1. 2015
LUCIE LUKÁŠKOVÁ - člen představenstva
Štěpánov nad Svratkou, , PSČ 592 63
den vzniku členství: 15. 12. 2014
od 28. 12. 2013 do 29. 1. 2015
PETR SKÁCEL - předseda představenstva
Černošice, Čapkova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 3. 10. 2014
den vzniku funkce: 20. 7. 2005 - 3. 10. 2014
od 14. 9. 2010 do 29. 1. 2015
Ing. Ondřej Skácel - člen představenstva
Černošice, Čapkova 1611, PSČ 252 28
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 15. 12. 2014
od 14. 9. 2010 do 29. 1. 2015
Lucie Lukášková - člen představenstva
Štěpánov nad Svratkou, 50, PSČ 592 63
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 15. 12. 2014
od 14. 4. 2008 do 14. 9. 2010
Ondřej Skácel - člen představenstva
Praha 9, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 7. 2005
od 14. 4. 2008 do 14. 9. 2010
Lucie Skácelová - člen představenstva
Praha 9, Děčínská 464/3
den vzniku členství: 20. 7. 2005
od 14. 4. 2008 do 28. 12. 2013
JUDr. Petr Skácel - předseda představenstva
Praha 9, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 7. 2005
den vzniku funkce: 20. 7. 2005
od 25. 6. 2004 do 14. 4. 2008
Lucie Skácelová - člen představenstva
Praha 9, Děčínská 464/3
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 20. 7. 2005
od 8. 8. 2000 do 25. 6. 2004
Marta Adámková - členka představenstva
Praha 4, Psohlavců 6, PSČ 147 00
den vzniku členství: 8. 8. 2000 - 3. 2. 2004
od 8. 8. 2000 do 14. 4. 2008
JUDr. Petr Skácel - předseda představenstva
Praha 9, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 8. 2000 - 20. 7. 2005
den vzniku funkce: 8. 8. 2000 - 20. 7. 2005
od 8. 8. 2000 do 14. 4. 2008
Ondřej Skácel - člen představenstva
Praha 9, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 8. 2000 - 20. 7. 2005
od 8. 8. 2000
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 9. 2016
MARIE SKÁCELOVÁ - člen dozorčí rady
Černošice, Čapkova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 27. 11. 2013
od 13. 9. 2016
JIŘÍ LUKÁŠEK - člen dozorčí rady
Štěpánov nad Svratkou, , PSČ 592 63
den vzniku členství: 27. 11. 2013
od 13. 9. 2016
Dipl. Ing. BORIS KLEMENT - předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, U Uranie, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 11. 2013
den vzniku funkce: 27. 11. 2013
od 19. 5. 2016 do 13. 9. 2016
JIŘÍ LUKÁŠEK - člen dozorčí rady
Štěpánov nad Svratkou, , PSČ 592 63
den vzniku členství: 27. 8. 2010 - 27. 11. 2013
od 19. 5. 2016 do 13. 9. 2016
MARIE SKÁCELOVÁ - člen dozorčí rady
Černošice, Čapkova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 27. 8. 2010 - 27. 11. 2013
od 28. 12. 2013 do 13. 9. 2016
BORIS KLEMENT - předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, U Uranie, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 8. 2010 - 27. 11. 2013
den vzniku funkce: 27. 11. 2013
od 14. 9. 2010 do 28. 12. 2013
Ing. Boris Klement - člen dozorčí rady
D-68305 Mannheim, Wotanstr. 82, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 8. 2010
od 14. 9. 2010 do 19. 5. 2016
Jiří Lukášek - člen dozorčí rady
Štěpánov nad Svratkou, , PSČ 592 63
den vzniku členství: 27. 8. 2010
od 14. 9. 2010 do 19. 5. 2016
Marie Skácelová - člen dozorčí rady
Černošice, Čapkova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 27. 8. 2010
od 14. 4. 2008 do 14. 9. 2010
Petr Kutík - předseda dozorčí rady
Praha 8, Písečná 455, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 27. 8. 2010
od 14. 4. 2008 do 14. 9. 2010
Jarmila Syrová - členka dozorčí rady
Praha 5, Zborovská 1053/22, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 27. 8. 2010
od 8. 8. 2000 do 14. 4. 2008
Josef Škampa - člen dozorčí rady
Horšovský Týn, Fibichova 17, PSČ 346 01
od 8. 8. 2000 do 14. 4. 2008
Petr Kutík - člen dozorčí rady
Praha 8, Písečná 455, PSČ 182 00
den vzniku členství: 8. 8. 2000
od 8. 8. 2000 do 14. 4. 2008
Jarmila Syrová - členka dozorčí rady
Praha 5, Zborovská 1053/22, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 8. 2000 - 1. 9. 2006
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+28
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-125
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-133
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-274
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-300
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 549,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 622,00 Kč
Sberbank CZ 2 622,00 Kč
Expobank CZ 2 622,40 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 660,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 705,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Darování a prodej bytu
Poradna > Realitní poradna > Darování a prodej bytu

Otázka: Dobrý den, zvažuji prodat byt, ve kterém bydlím od dětství - mám tam i trvalé bydliště Celý dům vlastní s.r.o. (kde jsou vlastníky i rodiče a užívají byt na základě nájemní smlouvy), letos se převádí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.